Звіт про лікарську виробничу практику на базі ГУОЗ ВГЦКБ


    Головна сторінка

Скачати 64.19 Kb.
Дата конвертації08.06.2017
Розмір64.19 Kb.
ТипЗвіт по практиці

МІНІСТЕРСТОВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І НАУКИ УКРАЇНИ

Вітебський державний медичний університет

КАФЕДРА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Зав. кафедрою громадського здоров'я та охорони здоров'я, д.м.н., професор Глушанков В.С.

ЗВІТ

Про ЛІКАРСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

І ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я »

СТУДЕНТКИ 14 ГРУПИ 5-ГО КУРСУ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Курганова Аліни Олександрівни

проходила практику на базі ДНЗ «ВГЦКБ»

Звіт перевірив:

Зав. відділенням

_______________

«» ______2010 г

Керівник організації

охорони здоров'я:

_______________

«» ______2010 г

Вітебськ 2010р.

Міська лікарня ГУЗ «ВГЦКБ» є багатопрофільним стаціонаром на 320 ліжок, з зоною обслуговування 317 тисяч населення, проктологічне відділення є обласним, при ньому працює обласний консультативний кабінет. У 2009 році з 01.04.2009 року відбулася реорганізація структури ЛПУ міста, ГУЗ «ВГЦКБ» стала самостійною установою, вийшла з об'єднання. З 01.05.2009 року скорочено 20 ліжок кардіологічних, з 01.05.09г повернуто 10 кардіологічних ліжок в т.ч. 5 ліжок ДС. Лікарня має в своєму складі відділення з профілями ліжок: хірургічні 50 ліжок, судинної хірургії 20, проктологічні - 45, гнійної хірургії - 10, кардіологічні - 50, в тому числі - 5 ДС; пульмонологические -50, гастроентерологічні - 10, ревматологічний - 40 в тому числі 10 ліжок Денного стаціонару (ДС), неврологічні - 45 в тому числі 5 ліжок ДС, РАО - 12, приймальне відділення, операційний блок. Допоміжні відділення: фізіотерапевтичне, лабораторне, рентгенологічне, функціональної діагностики, ендоскопічний кабінет і кабінет ультразвукової діагностики.

Штати. Штатних ставок - 514,25; зайнятих - 514,25; фізичних осіб - 428; в 2009 році -шт.ст -632,25; зайнято - 632,25, фізичних осіб - 528. З них: лікарі шт.ст. -82,75; зайнято - 82,75; фізичних осіб - 47; (08г шт.ст.-103.75 - зайнято 103.75-61 фізичних осіб). Забезпеченість лікарями - 2,61 на 10 000 населення в 08г - 3,54 на 10 000 в розрахунку на г.Витебск. Коефіцієнт суміщення - 1,76 в 2009р - 1,70.

Середній медперсонал: штатних ставок - 160,25 (226,25); зайнято - 160,25 (226,25); фізичних осіб - 131 (189). Забезпеченість середнім медперсоналом - 4,14 (7,72) на 10 000населенія. Коефіцієнт суміщення - 1,23 (1,20).

За 2009 рік пройшли спеціалізацію і удосконалення - 24 (86) м / с, атестовано -14 (22). Мають категорію - 143 (138) м / с в тому числі: вищу - 7, першу - 86, другу 45. Атестованих м / с -91,08% (73.02%).

Відділеннями стаціонару надається екстрена кардіологічна, пульмонологічна, неврологічна; хірургічна допомога при захворюваннях органів черевної порожнини і гнійно-запальних процесах.

Фінансування лікарні здійснюється з республіканського бюджету.

Організація стаціонарної хірургічної допомоги населенню

Загальні відомості про лікарню і показниках здоров'я населення.

Основні накази, які регламентують роботу лікарні:

Наказ МОЗ РБ № 13 від 25.01.90 р «Про створення системи реабілітації хворих та інвалідів» в РБ.

Наказ МОЗ РБ № 129 від 07.07.92г. «Про підвищення ролі гігієнічного навчання і виховання, формування здорового способу життя»

Наказ МОЗ РБ № 47 від 24.03.93 р «Про вдосконалення організації швидкої медичної та невідкладної допомоги»

Наказ МОЗ РБ № 80 від 12.05.93г. «Про надання травматолого-ортопедичної допомоги населенню РБ»

Наказ МОЗ РБ № 132 від 14.07.93 р «Про вдосконалення медико-санітарного забезпечення підлітків, молоді та призовників в РБ»

Наказ МОЗ РБ № 13 від 25.12.93 р «Про створення відділень медичної реабілітації»

Наказ МОЗ РБ № 10 від 10.01.94 р «Про обов'язкові медичні огляди працюючих, зайнятих у шкідливих умовах праці»

Наказ МОЗ РБ № 47 від 24.03.93г. про заходи щодо вдосконалення кардіологічної допомоги населенню РБ »

Наказ МОЗ РБ № 12 «Про добровільне медичне страхування в РБ»

Постанова МОЗ і міністерства праці і соціального захисту РБ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі листків непрацездатності та довідок про тимчасову непрацездатність та Інструкції щодо заповнення листків непрацездатності та довідок про ВН» №52 / 97 від 09.07.02. м

«Інструкція з визначення групи інвалідності» № 61 від 12.08.02г.

Структура «Територіальної програми державних гарантій медичного обслуговування населення»

Закон РБ «Про державну соціальну стандарті від 11.11.99 року», визначив, що державний мінімум соціальних стандартів - є мінімальний рівень державних гарантій, соціального захисту, що забезпечують задоволення основних потреб людини, що виражається в нормах і нормативах, що надаються грошові виплати, безкоштовність і загальнодоступність соціальних послуг.

Соціальні стандарти в охороні здоров'я:

 • норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров'я на одного жителя в рік.

 • послуги з надання стаціонарної, амбулаторно-поліклінічної та швидкої медичної допомоги, крім платних послуг.

 • норми і нормативи матеріально-технічного, медичного, кадрового забезпечення в державній системи.

 • норми харчування, обслуговування та інвентарю.

 • норми і нормативи пільгового забезпечення лікарськими препаратами і предметами мед. призначення.

 • мінімальні стандарти:

 • нормативне забезпечення лікарів загальної практики, дільничних терапевтів 1 лікар на 1300 жителів

 • нормативна забезпеченість ліжками - 9 на 1000 жителів.

 • 1 аптека на 8000 жителів

 • забезпеченість фельдшерами, спеціалізованими лікарськими бригадами: 1 бригада на 12500 жителів.

Міністерство Охорони здоров'я розробляє середньореспубліканського обсяги медичної допомоги на 1000 жителів безкоштовно.

Амбулаторно-поліклінічна допомога - 10600 відвідувань на 1000 жителів.

Стаціонарна допомога -2750 ліжок на 1000 жителів

Рівень госпіталізації - 220 на 1000 жителів

Перебування хворого на ліжку - 12.5 дня

300 викликів на 1000 наявного населення швидкої.

Складається територіальна програма державних гарантій. Основа-гарантованість державою обсягу медичної допомоги, що передбачає надання якісної медичної допомоги з профілактичного, діагностичного, лікувального процесу за рахунок держбюджету. Передбачаються види медичної допомоги, обсяг, умови надання медичної допомоги. Стверджується виконавчо-розпорядчими органами.

Контроль якості, яка надається медичної допомоги здійснюється експертним методом посадовими особами ЛПУ, штатними і позаштатними спеціалістами органів управління охорони здоров'я.

Територіальна програма з надання стаціонарної медичної допомоги населенню міста Вітебська виконана на 115,26% (104,70%) по пролікованих хворих і 113,40% (99,20%) за койко-днях.

Структура, функції, документація приймального покою.

У структуру приймального покою входять наступні приміщення: вестибюль, кімната мед. персоналу, кабінет для огляду хворих, перев'язочна, кабінет санітарної обробки, виписаний.

До документації приймального покою відносяться:

 • журнали реєстрації госпіталізіруемих хворих,

 • історія хвороби,

 • лікарське свідоцтво про смерть.

У приймальному відділенні здійснюється:

 • Облік руху хворих по стаціонару;

 • Переведення хворих з одного відділення в інше;

 • Прийом хворих;

 • Встановлення діагнозу хворим при надходженні

 • Заповнення медичної документації;

 • Розподіл хворих по відділеннях;

 • Санітарна обробка хворих;

 • Реєстрація та облік прийнятих і виписуються хворих;

 • Прийом речей і їх видача;

 • Надання невідкладної допомоги;

Розрізняють такі види надходжень до стаціонару: планові (за направленням поліклініки); екстрені (доставлені машиною швидкої допомоги) і надходження самопливом. У стаціонарі складається графік планових місць по днях тижня.

Хірургічне відділення є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні. Створено для надання спеціалізованої планової та екстреної допомоги населенню м Вітебська. Керівництво відділенням здійснює завідувач відділенням. Завідувач відділенням в своїй безпосередній роботі підпорядковується заступнику головного лікаря, а з організаційно-методичним, господарським та іншим питанням підпорядковується відповідним заступникам головного лікаря.

Екстрена хірургічна допомога населенню м.Вітебськ і Вітебського району надається цілодобово один раз на тиждень (понеділок). У вечірній і нічний час чергує рентгенлаборант, лікар-ендоскопіст, лікар ультразвукової діагностики, клінічний лаборант. Чергує бригада з 5 хірургів.

В інші дні тижня чергує бригада з двох хірургів, рентгелаборант, клінічний лаборант. До чергувань залучаються лікарі проктологічного відділення, співробітники медуніверситету. Всього бере участь в чергуваннях 18 хірургів.

B стаціонарі є ендоскопічне відділення.За свідченнями виконуються всі ендоскопічні дослідження.

У рентген-кабінеті виконуються всі необхідні рентгендослідженні.

Хірурги відділення беруть участь в чергуваннях по наданню екстреної хірургічної допомоги районам області.

Також виявляється планова консультативна допомога хірургічним відділенням області. Хірурги виїжджають один раз в квартал в закріплені райони. За хірургами відділення закріплені такі райони: Ліозненскій, Толочінскій, Городоцький.

Хірургічне відділення розраховане на 70 ліжок, в складі відділення 20 ліжок судинної хірургії. У відділенні 18 палат. В палатах від 2 до 6 ліжок. У відділенні два сестринських поста, процедурний кабінет, одна перев'язочна, душова, дві клізмових, кабінети завідувача відділенням, старшої медсестри, сестри-господині, ординаторські. У відділенні - 3 платні палати.

Хірургічні відділення ГУЗ ВГЦКБ розділені на хірургічне, до складу якого входять судинні ліжка, і проктологічне, до складу якого входять ліжка гнійної хірургії.

Організація роботи лікарів і середнього мед. персоналу здійснюється за графіком. Робочий день з 8.00. У робочі дні з 16.00 допомога надається черговими лікарями: хірургами. Останній є відповідальним черговим лікарем по лікарні. Існують правила внутрішнього розпорядку для хворих, які контролюються завідуючої відділенням, лікарем, старшою медсестрою, палатної медсестрою і іншим медперсоналом. З режимом дня хворих ознайомлює медсестра. Догляд за тяжкохворими здійснюється в реанімаційному відділенні.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Внутрішній трудовий розпорядок це регламент виконання працівниками роботи у наймача під його керівництвом і контролем. Внутрішній трудовий розпорядок регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку (ВТР) затверджуються наймачем за участю профспілок. При укладанні трудового договору наймач зобов'язаний вимагати, а громадянин пред'явити наймачеві - паспорт, трудову книжку, диплом, направлення на роботу, висновок МРЕК про стан здоров'я.

Робочим вважається час, протягом якого працівник відповідно до трудового, колективним договором, зобов'язаний перебувати на робочому місці і виконувати свої трудові обов'язки. Повна норма тривалості робочого дня, час обідньої перерви, послідовність чергування працівників по змінах, робочі та вихідні дні.

Правила внутрішнього розпорядку для хворих:

підйом, вимірювання температури

ранковий туалет

8.00-8.30 здача аналізів

8.30-9.00 прийом ліків

9.00-9.30 сніданок

9.30-10.30 обхід лікаря

10.30-13.30 виконання лікарських призначень

13.30-14.30 обід

15.00-16.30 тиха година

16.30-17.00 вимір температури

17.00-19.00 відвідування пацієнтів родичами, вільний час

19.00-19.30 вечеря

19.30-20.00 прийом ліків

20.00-21.30 виконання лікарських призначень

21.30-22.00 вечірній туалет

22.00 відхід до сну

Організація лікувального харчування.

Існує 15 діетстолов, а також їх різновиди. Щодня палатні медсестри повідомляють старшої медсестри відділення відомості про наявність хворих із зазначенням призначених ним дієт, після цього старша медсестра кожного відділення заповнює порційне вимога на харчування знаходяться у відділенні хворих на наступний день. Порционник підписується зав. відділення і старшою медсестрою і представляється дієтсестри медустанови. На підставі отриманих порціоніков дієтсестра складає зведений порционник на всіх хворих. На кожне найменування страви повинна бути заздалегідь збудована постійна картка-розкладка, в якій наводиться перелік продуктів харчування, склад, калорійність, а також вага готового блюда. На підставі зведеного порційного вимоги і картотеки-розкладки дієтсестра за участю шеф-кухаря становить меню-розкладку. При складанні меню-розкладки працівник бухгалтерії виробляє підрахунок денний вартості харчування. Закладка продуктів в котел проводиться на кухні в присутності дієтсестри, продукти зважуються, перевіряється вага порцій приготованих страв. Продукти харчування зберігаються у спеціально пристосованих приміщеннях - продуктових складах, коморах, овочесховищах. Відповідальність за приймання, зберігання та залишок продуктів харчування покладається на зав. складом, відпустку товарів зі складу на кухню проводиться через шеф-кухаря на підставі спеціальних вимог, щодо яких складається накладна. Пробу готової їжі на харчоблоці знімають черговий лікар, дані записує в бракіражний журнал, після чого їжа видається у відділення. Видача приготовленої їжі з кухні проводиться по роздавальної відомості.

Санітарно-епідемічний режим. Профілактика ВЛІ.

Під санітарно-епідемічним режимом мається на увазі: вологе прибирання приміщення, генеральне прибирання за допомогою деззасобів, забезпечення спецодягом та білизною, дотримання правил особистої гігієни, лікарський контроль за здоров'ям персоналу, догляд за хворими, контроль санітарного стану палат, дотримання правил внутрішнього розпорядку. Санітарно-епідемічний режим регламентується наступними документами:

1. Наказ №66 від 1993р. «Про заходи щодо зниження захворюваності вірусними гепатитами в РБ»

2. Постанова №71 МЗРБ від 11. 07. 03 «Про затвердження санітарних правил улаштування, обладнання і експлуатації лікувально-профілактичних організацій».

До основних складових профілактики ВЛІ відносяться: виділення діагностичної палати в приймальному відділенні для температурящих хворих, проведення санобробки, порядок зберігання речей і видачі лікарняного одягу, організація системи догляду за хворими, система обробки шприців та медичного інструментарію.

Наступність у діяльності лікарні з іншими закладами охорони здоров'я. Облікова і звітна медична документація, яка використовується при роботі лікарні.

Наступність-це організаційна система взаємодії ЛПУ, покликана забезпечити єдиний підхід в організації лікувально-діагностичного процесу, логічного за змістом, послідовного в часі і адекватного по етапах. Вона здійснюється різними шляхами: виробничі зустрічі лікарів, проведення конференцій, семінарів, передача в стаціонари амбулаторних карт для інформації лікарів про діагностику, методи і ефективність лікування хворих в поліклініці, проведених дослідженнях і їх результати; передача епікризу з історії хвороби після виписки хворого зі стаціонару в поліклініку із зазначенням рекомендацій щодо продовження лікування та режиму його в поліклініці; чергування по стаціонару. Оцінка наступності амбулаторно-поліклінічними та стаціонарними установами здійснюється за допомогою експертної оцінки даних. При цьому експертіруют ряд ознак: обгрунтованість напрямки і самої госпіталізації; профільність напрямки і самої госпіталізації; ступінь повноти підготовки; якість оформлення документації; терміни очікування госпіталізації; частка хворих, яким відмовили в госпіталізації; причини відмов; терміни надходження екстрених хірургічних хворих; летальність екстрених хірургічних хворих.

Управлінська функція завідувача відділенням

Завідувач відділенням здійснює:

 • керівництво відділенням і лікарями;

 • складає графік роботи;

 • стежить за правильною діагностикою та лікуванням;

 • вирішує питання про виписку, виробництві операцій, експертизи працездатності;

 • консультує лікарів;

 • влаштовує консиліуми;

 • робить обходи хворих з присутністю ординаторів та старшої медичної сестри відділення;

 • оглядає новоприйнятих на стаціонарне лікування хворих в день їх надходження;

 • систематично оглядає тяжкохворих;

 • проводить п'ятихвилинки;

 • впроваджує в роботу найважливіші досягнення науки і практики;

 • бере участь в патологоанатомічному дослідженні померлих хворих;

 • удосконалює якість медичної допомоги у відділенні.

Завідувач відділенням зобов'язаний:

 • Здійснювати організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою лікарів з експертизи працездатності, реабілітації, профілактики захворюваність і інвалідності.

 • Здійснювати консультації хворих в складних, щодо визначення працездатності в перші дні захворювання.

 • Проводити щоденний контроль за обгрунтованістю видачі листків непрацездатності в перші 6 днів від початку ВН, дотриманням правил їх оформлення і видачі.

 • Проводити спільно з лікуючим лікарем після особистого огляду хворого продовження листка ВН понад 6 днів, але не більше 10 днів.

 • Видавати спільно з лікуючим лікарем листок непрацездатності хворим, які знаходяться в стаціонарі, в межах встановлених термінів, матері по догляду за хворою дитиною, батькові або ін. Члену сім'ї, при госпіталізації матері, яка здійснює догляд за хворою дитиною до 3-років в установленому порядку.

 • Своєчасно виявляти і направляти на ВКК хворих, які потребують медичної реабілітації, організувати і контролювати її проведення.

 • Своєчасно виявляти ознаки інвалідності і направляти амбулаторних і стаціонарних хворих на ЛКК з метою подальшого спрямування на МРЕК відразу після виявлення ознак інвалідності.

 • Проводити аналіз якості роботи лікарів відділення з експертизи працездатності з визначенням кількості випадків і днів ВН, середньої тривалості випадку при різних захворюваннях.

 • Проводити експертну оцінку якості лікувально-діагностичного процесу і реабілітації у всіх хворих, спрямованих на МРЕК для продовження лікування.

 • Спільно з лікарем вирішувати питання про необхідність саноторно-курортного лікування та видачі санаторно-курортної карти.

Функції лікаря ординатора

Ординатор веде встановлене число хворих, застосовує необхідні діагностичні дослідження, проводить лікування хворих, веде історії хвороби, контролює своєчасність і правильність виконання середнім медичним персоналом лікарських призначень, бере участь в обході хворих завідувачем відділенням, несе чергування по лікарні, представляє хворих на ВКК і МРЕК.

До функцій лікаря ординатора відноситься:

 • Бере участь в ранкових клінічних конференціях відділення;

 • Проводить обходи та огляди хворих в закріплених за ним палатах;

 • Перевіряє санітарний стан і загальний порядок в палатах;

 • Застосовує необхідні діагностичні дослідження, проводить перев'язки і лікування;

 • Консультує хворих в прикріплених до нього відділеннях лікарні;

 • Проводить санпросвет роботу і виховну роботу з хворими;

 • Належний рівень обстеження і лікування хворих відповідно до сучасних досягнень науки і техніки;

 • Забезпечує складання і виконання обґрунтованого плану обстеження і лікування своїх підшефних хворих;

 • Контролює виконання середнім та молодшим мед.персоналом своїх обов'язків, чуйного й уважного ставлення до хворих;

 • Проводити на належному рівні експертизу непрацездатності та своєчасне направлення хворих на МРЕК;

 • Веде історію хвороби шляхом щоденних записів в них про стан хворого, лікування, харчування, режиму і т.д.

Лікар-ординатор повинен:

 • Щодня проводити обхід хворих спільно з палатної медсестрою;

 • Брати участь в обходах з зав. відділення і доповідати йому про стан своїх хворих;

 • Застосовувати на практиці сучасні методи діагностики та лікування хворих;

 • Проводити на належному рівні експертизу непрацездатності та своєчасне направлення на МРЕК;

 • Якісно і своєчасно заповнювати історії хвороби, необхідну обліково-звітну документацію;

 • Проводити аналіз якісних показників своєї роботи;

 • Нести чергування по лікарні відповідно до графіка;

 • Суворо дотримуватися основи деонтології;

 • Стежити за дотриманням у відділеннях і палатах належного санітарно-епідеміологічного стану;

 • Проводити пропаганду санітарно-гігієнічних знань серед хворих;

 • Брати участь в проведенні заходів по підвищенню кваліфікації середнього та молодшого персоналу;

 • Систематично працювати над підвищенням свого теоретичного рівня, професійної кваліфікації шляхом читання спеціальної літератури, участі в конференціях, клінічних розборах хворих, раз в 5 років проходити атестацію.

Функції старшої медсестри

Основним завданням старшої медсестри відділення є: охорона здоров'я населення території, що обслуговується, надання кваліфікованої первинної медичної допомоги населенню та показників діяльності відділення.

Старша медсестра повинна виконувати наступні функції:

 • Забезпечення керівництва роботою середнього та молодшого персоналу відділення;

 • Забезпечення безпечних умов праці співробітників;

 • Забезпечення своєчасного інформування керівництва про надзвичайні події та вжиті заходи.

Обов'язки старшої медсестри:

 • Оцінка рівня якості роботи середнього і молодшого медперсоналу;

 • Раціонально організувати працю середнього і молодшого медперсоналу шляхом широкого використання переказного досвіду;

 • Забезпечити і контролювати виконання середнім і молодшим медперсоналом правил внутрішнього розпорядку;

 • Контролювати виконання посадових інструкцій, дотримання безпеку, виконавську та трудову дисципліну середнього і молодшого медперсоналу відділення;

 • Доводити до відома підпорядкований все директивні документи, необхідні для використання;

 • Складати табеля і графіки на співробітників відділення;

 • Організувати своєчасне заміщення середнього і молодшого медперсоналу, які не вийшли на роботу;

 • Щодня робити господарський обхід відділення і контролювати правильність складання і прийому чергувань середнім і молодшим медперсоналом;

 • Контролювати дотримання в відділенні санітарно-епідеміологічного режиму;

 • Своєчасно поповнювати відділення медінструментарій, медикаментами, предметами догляду за хворими, вести їх розподіл, контроль за їх використанням;

 • Контролювати правильність витрачання та обліку медикаментів, спирту, перев'язувального матеріалу;

 • Складати порційні листи на харчування хворих, спостерігати за якістю їжі та її роздачею;

 • Вести облік надходження та виписки хворих, складати щоденник руху хворих у відділенні;

 • Готувати документацію на виписаних хворих;

 • Отримувати з аптеки медикаменти і видавати в відділення по заявкам медсестер;

 • Вести облік та оформлення листків непрацездатності та довідок, брати участь у проведенні санітарно-просвітницької роботи у відділенні.

Палатна медсестра здійснює:

 • виконання лікарських призначень;

 • догляд за хворими; забезпечення гігієнічного режиму;

 • годування тяжкохворих; спостереження за сансостояніем палати;

 • організація зв'язку з рідними хворих; проведення сан-просветработи з хворими;

 • допомога лікаря і старшій медсестрі в веденні меддокументації;

 • контроль за роботою санітарок; вимір температури;

 • спостереження за пульсом і диханням;

 • вимір за призначенням лікаря добовогодіурезу;

 • збір сечі, калу для лабораторних досліджень;

 • забезпечення лікувально-охоронного режиму відділення;

 • ознайомлення новоприбулих з правилами внутрішнього розпорядку.

Лікуючий лікар зобов'язаний:

 • На підставі даних всебічного медичного огляду хворого, виходячи зі ступеня вираженості функціональних порушень, характеру і перебігу патологічного, виконуваної роботи, умов праці вирішувати питання про тимчасову непрацездатність у випадках захворювань і травм, необхідності догляду за дитиною віком до 3-х років у разі хвороби матері, а також отримання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

 • Видавати листок непрацездатність в межах 6 днів одноразово чи вроздріб. Продовження листків непрацездатності понад цей термін проводиться лікуючим лікарем спільно з зав. відділенням, а при його відсутності з заступником головного лікаря з медичної реабілітації та експертизи працездатності або з медичних питань або по амбулаторно-поліклінічної допомоги;

 • Встановити дату явки на прийом;

 • Представляти хворого в будь-який термін ВН на консультацію завідуючого відділенням або заступнику головного лікаря з медичної реабілітації та експертизи непрацездатності на ВКК в неясних і конфліктних випадках;

 • Представляти своєчасно спільно з зав. відділенням длітельноболеющіх на ВКК через один, два, три з половиною місяці від початку ВН і хворих, що мають ознаки стійкої втрати працездатності незалежно від тривалості хвороби, для вирішення питання про направлення їх на огляд в МРЕК;

 • Направляти спільно з зав. відділенням хворих на МРЕК після проведення всього комплексу діагностичних, лікувальних і медико-реабілітаційних заходів і висновку ЛКК про необхідність такого напрямку в будь-який період від початку ВН;

 • Вивчати ВН за останні 12 місяців з даного або родинному захворювання;

 • Фіксувати в щоденнику медкарти амбулаторного хворого об'єктивні дані, що послужили підставою для видачі листка непрацездатності, призначені діагностичні, лікувальні та оздоровчі заходи, рекомендований режим, номер листка непрацездатності, позначки про його продовження або закриття;

 • Організувати контроль за дотриманням хворим запропонованого режиму не пізніше перших 3-х днів з моменту звільнення від роботи. Робити позначки в листку непрацездатності при порушенні хворим режиму;

 • Своєчасно виявляти хворих, які потребують проведення реабілітації, і направляти їх на ВКК;

 • Давати рекомендації про потребу в санаторно-курортному лікуванні, лікуванні в санаторії-профілакторії та дієтичному харчуванні;

 • Аналізувати первинний вихід на інвалідність і причини настання стійкої втрати працездатності у хворих ділянки;

 • Аналізувати Звуть і інвалідність в прикріплених підприємствах і спільно з господарськими та профспілковими органами брати участь в розробці заходів щодо профілактики та зниження захворюваності та інвалідності.

Заступник головного лікаря з медичної реабілітації та експертизи працездатності зобов'язаний:

 • Організувати видачу листків непрацездатності в усіх медичних підрозділах установи, в тому числі в прийомних покоях лікарень, пунктах невідкладної допомоги відповідно до Інструкції про порядок видачі листків непрацездатності;

 • Консультувати складних стосовно визначення працездатності хворих, вирішувати всі питання експертизи працездатності з лікуючим лікарем, які не мають зав. відділенням;

 • Консультувати обгрунтованість видачі, продовження, закриття листків непрацездатності, термінів ВН, використовуючи різні форми контролю, в тому числі облік щодня видавали листків непрацездатності по лікарях і відділенням, регулярний перегляд медичних справ амбулаторних і стаціонарних хворих, особистий огляд хворого, планово-контрольні ВКК, перевірка виконання режиму на дому;

 • Контролювати в стаціонарі обгрунтованість госпіталізації з урахуванням стану працездатності, своєчасність госпіталізації, активність термінів ВН по госпіталізації, своєчасність направлення длітельноболеющіх на ВКК стаціонару, в відділення реабілітації і на МРЕК, своєчасність виписки хворих зі стаціонару;

 • Організувати роботу ВКК в амбулаторно-поліклінічних установах і стаціонарах, будучи її представником, складати графік її роботи, який би участь лікуючого лікаря в поданні хворого на ЛКК;

 • Забезпечувати своєчасне направлення длітельноболеющіх в поліклініці і стаціонарі на ВКК і МРЕК у встановлені терміни;

 • Займатиметься роботою відділення реабілітації та своєчасне виявлення хворих та інвалідів, які потребують її проведенні, контролювати в процесі реабілітації терміни ВН і їх обґрунтованість, частоту і тяжкість інвалідності, ефективність реабілітаційних заходів;

 • Організувати роботу лікарів і зав. відділенням по вивченню причин інвалідності у різних фахівців, проводити спільно з зав. відділенням експертну оцінку медичних справ всіх хворих, первинно визнаних інвалідами та спрямованих на МРЕК для продовження;

 • Забезпечити постійний контакт з МРЕК, брати участь в засіданнях по огляду хворих в прикріпленою МРЕК відповідно до графіка і виробленні індивідуальної програми реабілітації інваліда;

 • Організувати заходи з навчання лікарів амбулаторно-поліклінічних установ і стаціонарів питань експертизи непрацездатності та медичної реабілітації, планувати підвищення кваліфікації зав. відділеннями, забезпечувати своєчасне вивчення всіма лікарями ЛПУ діючих положень, інструкцій, наказів, розпоряджень з питань експертизи працездатності, видачі листків непрацездатності та реабілітації.

Організація роботи і функції лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) з питань медичної реабілітації та експертизи працездатності.

ВКК організується в ЛПУ (лікарнях, поліклініках, диспансерах, жіночих консультаціях ...).

Склад: голова-заст.головного лікаря по мед. реабілітації та експертизи працездатності, а при його відсутності заст. головного лікаря по поліклініці, по медичній частині або головний лікар. При необхідності на засіданні ВКК можуть залучатися лікарі-фахівці даного або ін. Лікувальних установ.

Основні функції ВКК:

 • Консультації хворих в складних і конфліктних випадках експертизи непрацездатності. ВКК приймає рішення тільки після огляду хворого, вивчення медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, вивчення даних обстеження, умов і характеру праці, професії. ВКК висловлює думку про обгрунтованість діагнозу, лікування своєчасності використання реабілітаційних засобів і про можливість відновлення здоров'я та працездатності.

 • При необхідності ВКК направляє хворого на дообстеження в діагностичні центри, на консультацію і лікування в спеціалізовані установи або реабілітаційні відділення;

 • Контроль за обгрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності в ранні терміни;

 • Обов'язкові планові огляду один, два, три з половиною місяці від початку ВН з метою контролю обгрунтованості діагнозу, лікування своєчасного використання реабілітаційних заходів, тактики ведення хворого, термінів ВН, визначення трудового прогнозу, показань до проведення подальшої реабілітації або напрямку на МРЕК;

 • Своєчасне виявлення осіб, які потребують реабілітації та направлення хворих та інвалідів для проведення реабілітаційних заходів;

 • Формування індивідуальної програми оздоровлення хворих, які не є інвалідами;

 • Видача та продовження листка непрацездатності: для спец. лікування в іншому місті, для відпустки на сан-кур лікування, продовження листка непрацездатності при амбулаторному лікуванні по догляду за хворою дитиною понад 10 днів;

 • Направлення на огляд на МРЕК в наступних випадках:

 • Тривало хворіють - не пізніше 4 місяців з дня настання безперервної працездатності або не пізніше 5 місяців непрацездатності в цілому за останні 12 місяців з приводу родинних захворювань, а при туберкульозі не пізніше 6 місяців при безперервної ВН і не пізніше 8 місяців в цілому протягом останніх 12 місяців при повторному захворюванні на туберкульоз;

 • Працюючих осіб з ознаками інвалідності;

 • Хворих з дитинства та осіб пенсійного віку при наявності ознак інвалідності;

 • Інвалідів для чергового переогляду;

 • Інвалідів для визначення медичних показників для забезпечення спец. і автотранспортом;

 • Для зміни причини інвалідності за наявності відповідних документів.

 • Видача висновків ЛКК про необхідність надання академічної відпустки або переведення на ін. Факультет за станом здоров'я студентів ВНЗ, СУЗов, ПТУ; про звільнення від випускних іспитів учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв (наказ МОЗ РБ і МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ВІД 10.04.02 №90 / 96).

Дані огляду хворого і рішення ВКК записуються в первинних медичних документах, а також в книзі записів висновків ЛКК та підписуються головою і членами ВКК.

Основні положення «Інструкції про порядок видачі листків непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь №31 від 01.02.94г.

Листок непрацездатності - документ, який засвідчує факт непрацездатності, звільняє від роботи, є одиницею статистичного аналізу і підставою для отримання допомоги по ВН, по вагітності та пологах. ВН виникає при гострих захворюваннях або загостреннях хронічних захворювань, травмах або інших станах, коли здійснення трудової діяльності хворим неможливо, праця протипоказаний або перешкоджає проведенню лікування.

В амбулаторно-поліклінічних установах ЛН видається в день установлення непрацездатності, в тому числі в общевиходние і святкові дні. Лікарі видають ЛН в межах 6 днів одноразово чи вроздріб. Продовження цих документів понад 6 днів проводиться за спільним рішенням лікуючого лікаря і зав на період не більше 10 днів, тривало хворіють (> 1 міс.) Підлягають обов'язковому огляду на ВКК через 1, 2, 3 з половиною місяці від початку ВН. У разі, коли відновлення непрацездатності не можливо, ВКК направляє хворого зі стаціонару на МРЕК. При виявленні ознак інвалідності хворі направляються на МРЕК раніше зазначених термінів.

Листок непрацездатності видається на весь період санаторно-курортного лікування, зазначений в путівці і час проїзду в санаторій і назад. При зверненні за ЛН необхідно подати: путівку, довідку адміністрації про тривалості чергового та додаткових відпусток у санаторно-курортну карту.

ЛН по догляду за хворим членом сім'ї видається, якщо відсутність догляду загрожує здоров'ю хворого або при наявності показань для госпіталізації його неможливо помістити в лікарню, а серед членів сім'ї немає інших осіб, які могли б доглядати за хворим без звільнення від роботи.

ЛН не видає: для догляду за хворим, який знаходиться в стаціонарі, для догляду за хронічним хворим і інвалідом 1 групи.

ЛН по вагітності та пологах видається лікарем акушер-гінекологом, а при його відсутності лікарем, що веде загальний прем, спільно з зав. відділенням з 30 тижнів вагітності одноразово тривалістю 126 календарних днів. Вагітним жінкам, які проживають на територіях постраждалих від чорнобильської катастрофи ЛН, видається з 27 тижнів вагітності тривалістю 146 календарних днів. У разі ускладнених пологів, народження 2 і більше дітей ВКК жіночої консультації видає додатковий ЛН строком на 14 календарних днів. А в разі народження мертвої дитини під час пологів до 30 тижнів вагітності-на 70 календарних днів.

Основні завдання медико-реабілітаційної комісії:

 • Встановити ступінь обмеження життєдіяльності хворих, причину і час настання інвалідності;

 • Встановити відсоткову частку втрати професійної працездатності для осіб, які отримали каліцтво в зв'язку з виконанням виробничих обов'язків;

 • Складання індивідуальних програм реабілітації;

 • Аналіз результатів роботи;

 • Участь в проведенні конференцій, нарад, семінарів;

 • Працевлаштування інвалідів;

 • Консультативна допомога ЛПУ;

 • Контроль проведення експертизи ВН;

 • Видача посвідчень інвалідам.

Документи, які регламентують порядок медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності. Порядок направлення пацієнтів на МРЕК.

Медико-соціальна експертиза стійкої втрати працездатності та реабілітація хворих та інвалідів в РБ проводиться на підставі «Положення про медико-реабілітаційних експертних комісіях». МРЕК здійснює експертизу порушень життєдіяльності громадян, складає індивідуальні програми реабілітації. Вона знаходиться в підпорядкуванні управлінь охорони здоров'я виконкомів. Робота організовується за територіальним принципом, тобто існують обласні, міські, районні, міжрайонні. Вони діляться на загальні і спеціалізовані комісії. Фінансування здійснюється з бюджету області, виділеного на охорону здоров'я. Направлення на МРЕК проводиться ВКК лікувальних установ за місцем проживання або лікування хворого. Лікувальна установа заповнює «Направлення на МРЕК» встановленої форми і посилає на МРЕК.

Облікова і звітна документація, яка використовується для вивчення різних видів захворюваності.

В системі охорони здоров'я є 2 види документації: облікова і звітна. Облікова документація ведеться протягом року всіма медичними установами по строго встановленим формам. На підставі даних облікової документації складається звіт по строго встановленим формам.

Звіти бувають: річні, піврічні, квартальні, місячні. Відомості статистичних звітів медичних установ дозволяють оцінити їх діяльність, виконання планів і завдань в області охорони здоров'я, виявити позитивний досвід роботи і недоліки. Статистичний звіт про діяльність ЛПУ складається на основі обліку роботи за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я.

Облікова і звітна документація використовувана для вивчення різних видів захворюваності:

  1. Журнал обліку прийому хворих.

  2. Медична карта стаціонарного хворого.

  3. Температурний лист.

  4. Протокол запущеної форми злоякісних новоутворень.

  5. Лист основних показників стану хворого.

  6. Статистична карта вибулого зі стаціонару.

  7. Листок руху хворих.

  8. Зведена відомість захворювань.

  9. Направлення на МРЕК.

  10. Виписка з медкартки.

  11. Екстрене повідомленні про інфекційне захворювання, отавленіі.

  12. Повідомлення про вперше виявлене туберкульозі, венеричне захворювання, трихофітії, мікроспорії, фавусе, коросту, трахомі, псіхзаболеваніі і новоутворенні.

  13. Журнал для запису висновків ЛКК.

  14. Свідоцтво про смерть.

Роль лікарів у складанні статистичного державного звіту полягає в забезпеченні достовірності зібраних відомостей і їх аналізі. Після складання статистичного звіту проводиться розрахунок показників і їх аналіз (по кожному відділенню і лікарні).

Оцінка якості надання медичної допомоги за кінцевим результатом передбачає динаміку показників здоров'я, виконання стандартів якості діагностики і лікування, а також 3 рівня контролю якості, розрахунок і оцінку КДР по моделі кінцевих результатів. Існують тимчасові протоколи, в яких для кожного захворювання є перелік необхідних діагностичних обстежень та лікувальних заходів. Існують три рівні контролю якості медичної допомоги: 1. Зав. відділенням, 2. Зам. головного лікаря по медчастині, 3. Експертна рада.

Медико-гігієнічне навчання, виховання населення і формування здорового способу життя здійснюється службою формування ЗСЖ, ланкою якої є стаціонар. Проводиться у вигляді щоденних роз'яснювальних бесід з пацієнтами під час обходу, санбюлетеней науково-популярних лекцій. Регламентується наказом МЗРБ №129 від 07. 07. 02 «Про підвищення ролі гігієнічного навчання і виховання у формуванні ЗСЖ». Основною метою медико-гігієнічного виховання населення є формування знань і умінь самостійно приймати рішення з питань збереження і зміцнення здоров'я.

Соціально-гігієнічне виховання - частина державної системи охорони здоров'я, що включає поширення медичних і гігієнічних знань, формування ЗСЖ і прищеплення населенню гігієнічних навичок з метою збереження і зміцнення здоров'я, підвищення працездатності і активного довголіття.

Кінцевими цілями медико-гігієнічного виховання і навчання населення є поліпшення здоров'я населення, підвищення санітарно-епідеміологічного благополуччя регіону, корекція основних факторів ризику захворювання.

Показники результативності та дефектів, що характеризують діяльність хірургічного відділення стаціонару за 2 роки

(2008--2009гг.).

Найменування показників і методики їх розрахунку

роки

2008р.

2009р.

1

2

3

показники результативності

Середнє число днів роботи ліжка на рік

число ліжко-днів, фактично проведених хворими за рік число середньорічних ліжок

307

331

Середня тривалість лікування (всього і по окремих хвороб)

число ліжко-днів, проведених хворими за рік

число користуватися хворих

9,4

8,8

Хірургічна активність (у%)

число прооперованих хворих за рік * 100

число користуватися хворих з відділення

38,56

40,08

оборот ліжка

число користуватися хворих

середньорічне число ліжок

33,2

38,5

Летальність (в%)

число померлих хворих за рік * 100

число користуватися з відділення хворих

1,89

1,73

Післяопераційна летальність (у%)

число померлих після операції за рік * 100

число всіх оперованих за рік хворих

2,34

1,98

показники дефектів

обгрунтовані скарги населення (на 10тис. населення)

- деонтологические

- на низьку якість діагностики і лікування

- з приводу смерті хворого

число обґрунтованих скарг х10000

середньорічна чисельність населення

0

0

розбіжність діагнозів клінічних і патологоанатомічних (в%)

число розбіжностей клінічних і патологоанатомічних діагнозів (за рік) * 100 _________________________________

число патологоанатомічних розтинів померлих у хірургічному відділенні (за рік)

0

0

Післяопераційна летальність при захворюваннях, що вимагають екстреної хірургічної допомоги (у% до числа операцій)

Число померлих від захворювань, які потребують екстреної хірургічної допомоги

(всього і по окремих захворюваннях) * 100_____________

число прооперованих хворих, які потребують екстреної хірургічної допомоги

0,73

0,88

4. Внутрішньолікарняна гнійно-септична інфекція - післяопераційні ускладнення (в% до числа операцій)

число післяопераційних ускладнень за рік / число * 100

прооперованих хворих

0

0

Оцінка діяльності організації охорони здоров'я на основі моделі кінцевих результатів

№№

Найменування показників

Одиниця виміру

Плано

вий по

каза

тель

Оцінка в балах

Фактічес кий показник

оцен ка

прог

ноз рівнів

ня

відхилення

знак

За єдині цу вимірювань ня

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1

УКДЛ

% До стандарту

95

6

+

0,3

95

6

2

Зайнятість ліжка з урахуванням тимчасового закриття

днів в році

28,3

5

+

0,1

28,51

5,321

3

Середня тривалість перебування хворого на ліжку

днів

9,0

5

-

0,2

8,11

4,822

4

Загальна летальність

% Померлих до числа ползоваться них хворих

1,73

5

-

0,5

0,66

5,27

5

післяопераційна летальність

% Померлих після операц.вмешательства до числа оперованих

1,98

5

-

0,2

3,23

4,994

6

хірургічна активність

% Оперують ванних до числа пользован них хворих

40,08

5

+

0,2

59

4,6

Показники ДЕФЕКТІВ

1

Розбіжність діагнозів клінічних і патологоанатомічних

% Від патологоанатомічних розтинів

0

0

-

0,5

0

0

3

повторна госпіталізація

випадок

0

0

-

0,5

0

0

5

порушення санепідрежиму

випадків

0

0

-

0,5

0

0

6

обгрунтовані скарги

Випадків на 100 лечівш.

0

0

-

1,0

0

0

7

дисциплінарні стягнення

випадок

0

0

-

0,5

0

0

8

Летальність від екстреної хірургічної патології

випадок

0

0

-

0,3

0

0

Розрахунок КДР на основі МКР.

Ι етап - оцінка показників результативності.

Встановлюється різниця між фактичним і плановим значенням показника результативності. Різниця множиться на величину вимірювання відхилення в балах. Потім від нормативного значення показника, вираженого в балах, отримане число віднімається або додається в залежності від знака відхилення. Якщо в ході розрахунку виходить оцінка показників результативності в балах більше встановленого нормативу в балах, то за справжню величину показника результативності рекомендується приймати величину нормативу.

ΙΙ етап - оцінка показників дефектів.

Для цього фактичне значення показника множиться на величину вимірювання відхилення.

ΙΙΙ етап - визначення бального результативного коефіцієнта (БРК).

Підсумовуються всі оцінки показників результативності в балах.

6 + 5,321 + 4,822 + 5,27 + 4,994 + 4,6 = 31,007

ΙΥ етап - обчислення бального нормативного коефіцієнта.

Він являє собою суму оцінок нормативних значень в балах усіх показників результативності.

6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 31

Υ етап - визначення бального дефектного коефіцієнта. (БДК)

БДК - це сума оцінок всіх показників дефектів в балах.

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

ΥΙ етап - розрахунок коефіцієнта досягнення результату. (КДР)

КДР = БРК-БДК * 0,5, де 0,5 - поправочний коефіцієнт.

БНК

31,007-0 0,5 = 0,5

31 *

КДР хірургічного відділення ГУЗ ВГЦКБ становить 0,5, що відображає середній рівень.

Аналіз, висновки і пропозиції.

На основі отриманих результатів діяльності хірургічного відділення стаціонару ми проведемо їх аналіз в динаміці за 2007р. і 2008р.

Зазначалося поліпшення:

 • Зниження летальності: в 2008р. - 1,89%; в 2009р. - 1,73%.

 • Зниження післяопераційної летальності: в 2008р. - 2,34%; в 2009р. - 1,98%.

 • Середня тривалість лікування в 2008р. - 9,4; в 2009р. - 8,8.

 • Хірургічна активність в 2008р. - 38,56%; в 2009р. - 40,08%.

 • Оборот ліжка в 2008р. - 33,56; в 2008р. - 38,5.

Відзначалися погіршення:

 • Післяопераційна летальність при захворюваннях, що вимагають екстреної хірургічної допомоги: в 2008р. - 0,73%; в 2009р. - 0,88%.

Таким чином, провівши дослідження щодо діяльності хірургічного відділення ГУЗ ВГЦКБ, рекомендовано:

 • Проводити постійну роботу з підвищення кваліфікації лікарів відділення.

 • Удосконалювати методи лікування.

 • Впровадження нових методів діагностики і лікування.

Необхідно поліпшити профілактичну роботу лікарів хірургічного стаціонару, поліпшити діагностику, прагне до постійної модернізації матеріально-технічної бази стаціонару, впровадження нових методів діагностики і лікування захворювань, підвищення рівня підготовки фахівців. • Управлінська функція завідувача відділенням
 • Функції лікаря ординатора
 • Функції старшої медсестри

 • Скачати 64.19 Kb.