Зміни нейрогуморальної регуляції за данімі варіабельності серцево ритму у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень Із середньотяжкім и тяжким перебігом


    Головна сторінка

Скачати 50.07 Kb.
Дата конвертації02.12.2017
Розмір50.07 Kb.
Типреферат

Державна установа

«НАЦІОНАЛЬНИЙ інститут фтізіатрії и пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України »

Бондаренко Ірина Олександрівна

УДК: 616.233-022: 616.12-07

Зміни нейрогуморальної регуляції за данімі варіабельності серцево ритму у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень Із середньотяжкім и тяжким перебігом

14.01.27 - Пульмонологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна МОН України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Яблучанській Микола Іванович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри внутрішніх хвороб

Офіційні опоненти:

- доктор медичний наук Ячник Анатолій Іванович, Державна установа "Національний інститут фтізіатрії и пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України ", провідний науковий співробітник клініко-функціонального відділення

- доктор медичний наук, професор Дудка Петро Федорович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри внутрішніх хвороб

Захист відбудеться "29" вересня 2008 р. про 11 00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 державної установи «Національний інститут фтізіатрії и пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України »(03680, м. Київ, вул. Амосова, 10)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної установи «Національний інститут фтізіатрії и пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України »(м. Київ, вул. Амосова, 10)

Автореферат розісланій "16" серпня 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є важлівою медико-соціальною проблемою.Більше. Захворюваність на ХОЗЛ СтрімКо растет и до 2020 року, за прогнозами фахівців, вона посідатіме Третє місце в структурі смертності (Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, А.М. Полянська, 2004; Ю.І. Фещенко, 2005; О.Я. Дзюблик, О.О. Мухін, Е.І. Бялик, 2007; PJ Barnes, 2005).

Відомо, что перебіг и прогресування ХОЗЛ характерізується як неузгодженістю регуляторних систем, что забезпечують тонус бронхіальної мускулатури та мукоціліарній транспорт, так и зумовленімі ними системних порушеннях Автономної нервової регуляції (АНР) (Т.В. Костянтинович-Чічірельо, 1998; Ю.М. Мостовий , 2003). З Огляду на ті, что Функції бронхіального дерева перебувають під контролем нейрогуморальної нервової системи, Вивчення стану регуляторних процесів у хворого на ХОЗЛ может стать перспективним и цікавім напрямком як у лікуванні, так и у діагностіці захворювання. Кроме цього, дослідження Порушення регуляторних систем дает змогу вівчіті НЕ только Місцеві, но й Системні Реакції організму, что может стать основою діагностики ХОЗЛ на ранніх стадіях и спріятіме Краще розумінню патогенетичних компенсаторних механізмів на пізніх стадіях. Оцініті стан регуляторних систем можна с помощью АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму (ВСР) (М.І. Яблучанській та співавт., 2000; Pistelli R., 2003). Діагностична значущість методу растет внаслідок тісного взаємозв'язку діхальної й серцево-судінної систем, блізькістю їхніх анатомічних центрів регуляції та опосередкованих вплива подразніків через аферентні рецепторних систему на водія серцево ритму, что віклікає актівацію негативних хронотропний ефектів синусового Вузли. Простота та неінвазівність методу розшірює сферу его! Застосування (В.М. Михайлов, 2000; Е.М. Чичеріна та співавт., 2001; Ю.М. Мостовий, Л.В. Распутіна, 2007). Небагаточісленні дані свідчать про наявність у пацієнтів на ХОЗЛ порушеннях Автономної регуляції у виде зниженя Загальної потужності (ТР) спектра ВСР даже за відсутностю Порушення газового складу крови (Є.Б. Драчук, І.В. Токарєв, 2004; О.В. Лишов, 2003; M. Volterrani, 1994). Гіпоксія й гіперкапнія, Які характеризують тяжкість перебігу ХОЗЛ, прізводять до стійкої Зміни параметрів ВСР зі значним зниженя Загальної потужності спектра варіабельності серцево ритму и переважанням в ній актівності нізькочастотної ланки, З якою пов'язують актівацію сімпатічної нервової регуляції (К.М. Амосова та співавт ., 2004; А.З. Магомедов та співав., 2003; MN Bartels, 2000). Показники Функції зовнішнього дихання (ФЗД) є ознака, что дозволяють класіфікуваті стадію ХОЗЛ, однак Які до останнього часу не аналізуваліся в сукупності зі змінамі варіабельності серцево ритму.

Основою базісної терапії, регламентованості наказами МОЗ України, є інгаляційні бронхолітікі пролонгованої та короткої Дії, до якіх у разі тяжкого перебігу хвороби додаються інгаляційні глюкокортікостероїді (Наказ № 128 МОЗ України, 2007). Незважаючі на розроблені Критерії діагностики й лікування ХОЗЛ, відповідь на терапію НЕ є однаково, что спонукає до поиска Нових чінніків, Які підвіщують ефективність терапії ХОЗЛ.

Використання змін показнікiв ВСР для Вивчення регуляторних порушеннях у їх зв'язку Із Формування незворотнього компоненту бронхообструкції может буті перспективним. Саме цею інструмент может буті застосовання и для дослідження факторів, Які могут впліваті як на перебіг ХОЗЛ, так и на результати его лікування. Серед останніх велика увага пріділяється статі, віку пацієнтів, трівалості та тяжкості захворювання. ЦІ проблеми є актуальними на всех етапах Надання медичної допомоги Хворов на ХОЗЛ.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан відповідно до тими НДР факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Функціональні Проби та інтерпретація дослідження варіабельності серцево ритму" (номер державної реєстрації 0100U003327), яка входити до коордінаційного плану пріорітетніх направлений наукових досліджень, затверджених Міністерством освіти и науки України.

Мета дослідження: візначіті Особливості змін варіабельності серцево ритму та їх зв'язок Із Показники Функції зовнішнього дихання з метою діагностики порушеннях нейрогуморальної регуляції у пацієнтів Із ХОЗЛ.

Завдання дослідження:

1. Оцініті стан нейрогуморальної регуляції у пацієнтів Із середньотяжкім и тяжким перебігом ХОЗЛ с помощью (ОЦІНКИ) визначення варіабельності серцево ритму.

2. Візначіті Особливості змін варіабельності серцево ритму залежних від констітуціональніх показніків, стажу паління, стадії та трівалості захворювання.

3. Вівчіті Вплив базісної терапії ХОЗЛ на варіабельність Серцевий ритму у взаємозв'язку з дінамікою показніків Функції зовнішнього дихання та перебігом ХОЗЛ.

4. Візначіті Критерії, на якіх грунтується відповідь пацієнтів на базисну терапію за Показник варіабельності серцево ритму, та Встановити їх значення як факторів ОЦІНКИ нейрогуморальної дисфункції та ефектівності базісної терапії у пацієнтів Із ХОЗЛ.

Об'єкт дослідження: хронічне обструктивне захворювання легень.

Предмет дослідження: Особливості змін показніків варіабельності серцево ритму у пацієнтів Із ХОЗЛ залежних від констітуціональніх показніків (віку та статі), стажу паління, стадії та трівалості захворювання до та на етапах базісної терапії.

Методи дослідження: загальноклінічні, Інструментальні (варіабельність Серцевий ритму, функція зовнішнього дихання) дослідження, тест Із 6-хвилинах ходьби. Параметрічні та непараметрічні статистичні методи, діскрімінантній аналіз.

Варіабельність Серцевий ритму визначавши оцінку загально уровня регуляції та степень Автономної дисфункції у хворого на ХОЗЛ. Функція зовнішнього дихання вікорістовувалася для підтвердження діагнозу ХОЗЛ, встановлення ступенів та Переважно уровня бронхіальної обструкції. Тест Із 6-хвилинах ходьби віконувався для визначення переносімості пацієнтамі фізічного НАВАНТАЖЕННЯ.

Наукова новизна одержаних результатів

Визначили значущість варіабельності серцево ритму у ее поєднанні з клінічнімі Показники та параметрами Функції зовнішнього дихання в оцінці нейрогуморальної дисфункції та ефектівності базісної терапії у хворого на ХОЗЛ різного ступенів тяжкості.

Доведено залежність показніків варіабельності серцево ритму від констітуціональніх показніків, стажу паління та стадії ХОЗЛ.

Встановлен, что перебіг ХОЗЛ асоціюється зі зниженя показніків варіабельності серцево ритму.

Показано Вплив базісної терапії на показатели варіабельності серцево ритму та асоційованій зв'язок їх змін Із дінамікою клініко-функціональніх параметрів.

На Основі АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму візначені ознака ліг та тяжчий перебігу ХОЗЛ.

У Хворов на ХОЗЛ Із урахуванням ВІДПОВІДІ на базисну терапію на основе діскрімінантного АНАЛІЗУ Встановлені показатели варіабельності серцево ритму, Які є прогностично для визначення ефектівності лікувальніх ЗАХОДІВ.

Обґрунтовано доцільність Введення визначення варіабельності серцево ритму до схеми стандартної діагностики ХОЗЛ.

Практичне значення одержаних результатів. Предложено оцінку варіабельності серцево ритму для контролю стану регуляторних систем у пацієнтів Із ХОЗЛ до та на етапах базісної терапії.

Загальна Потужність ВСР є крітерієм тяжкості порушеннях нейрогуморальної регуляції у пацієнтів Із ХОЗЛ.

При Загальній потужності ВСР, меншій за 500 мс 2 та більшій за 850 мс 2, треба очікуваті тяжчий порушеннях нейрогуморальної регуляції, асоційованіх Із істотнішім зниженя показніків ФЗД, що треба враховуваті при лікуванні.

Технологіяможе буті Використана в практічній работе клініцістів для Поліпшення якості діагностики, (ОЦІНКИ) терапії та прогнозування перебігу ХОЗЛ.

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати дослідження впроваджені й Використовують в лікувальніх установах м. Харкова: районній поліклініці № 6 Московского району; міській клінічній лікарні № 13 м. Харкова, ДЛПЗ «Центральної КЛІНІЧНОЇ лікарні Укрзалізниці» м. Харкова, міській клінічній лікарні № 9 м. Києва, а такоже Використовують як навчальний матеріал на кафедрі внутрішніх хвороб факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійнім науковим Досліджень. Особистий внесок претендента пролягав у візначенні актуальності роботи, віборі та формулюванні мети й завдання дослідження. Автором самостійно проведено поиск і аналіз літературних джерел, Первинні КЛІНІЧНІ й Інструментальні дослідження (Запис та аналіз ФЗД та ВСР), курацію пацієнтів до та на етапах терапії. Самостійно Було сформувати, проаналізовано, статистично оброблено базу Даних. Висновки й рекомендації роботи сформульовані спільно з науковим керівніком. Брала активну участь в оформленні матеріалів роботи у виде статей, тез наукових доповідей, у підготовці наукового матеріалу до друку.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації вікладені та обговорені на всеукраїнській науково-практічній конференции "Терапевтічні читання пам'яті академіка Л.Т. Малої "(Харків, 2004), X конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (СФУЛТ) (Чернівці, 2004), науково-практічній конференции" Терапевтічні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб ", прісвяченій пам'яті академіка Л.Т. Малої (Харків, 2005), науково-практічній конференции молодих вчених и спеціалістів "Від фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ до медичної практики" (Харків, 2005), науково-практічній конференции "Актуальні проблеми терапії" (Вінниця, 2005), всеукраїнській науково-практічній конференции ( з міжнародною участю) "Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки и практики", прісвяченій пам'яті академіка Л.Т. Малої (Харків, 2006), всеукраїнській науково-практічній конференции (з міжнародною участю) "Сучасні Досягнення молодих вчених на допомогу практічній медицині" (Харків, 2006), XXIX з'їзді польського фтізіо-пульмонологічного товариства (Ополє, 2006).

Публікації.За матеріалами дисертації Опубліковано 12 наукових робіт, зокрема 6 журнальних статей у спеціалізованіх виданнях, рекомендованих ВАК України (з них 1 без співавторів), та 6 тез сімпозіумів, конгресів, конференцій.

Структура й об'єм дисертації. Матеріали дисертації вікладені на 135 страницах машинопису, ілюстровані 18 таблицями, 33 рисунками й складаються зі вступления, чотірьох розділів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури (19 сторінок) и ДОПОВНЕННЯ (5 сторінок). Бібліографічній ПЕРЕЛІК містіть 184 літературних публікацій, з них 79 робіт кирилицею и 105 - латиницею.


Основний Зміст роботи

Об'єкт та методи дослідження. Спостерігалі 105 пацієнтів Із ХОЗЛ стабільного перебігу. Крітерієм включення в дослідження Було ХОЗЛ (II - III стадія) у фазі ремісії.

Групу спостереження становили 36 жінок и 69 чоловіків ВІКОМ (60,4 ± 9,6) років; чоловіки - (63,6 ± 9,9) років, жінки - (55,0 ± 10,6) років.

Середня длительность захворювання на момент обстеження становила (10,1 ± 5,3) років. У групі обстеження переважалі пацієнті, Які палять (87%), среди них 93% - чоловіки. Стаж паління у пацієнтів стають (26 ± 3) пачко / літ, степень нікотінової залежності за результатами тесту Фагерстрема - високий.

Контрольна група Складанний Із 20 практично здорових пацієнтів зіставніх за статтю та ВІКОМ, среди якіх 15 чоловік палили; стаж їх паління стає (23 ± 5) пачко / літ.

Діагноз ХОЗЛ та его стадія веріфікувався з Використання клінічніх, анамнестичними, спірографічніх методів обстеження согласно з Наказом № 499 МОЗ України від 28.10.2003 «Про затвердження інструкцій относительно Надання допомоги Хворов на туберкульоз и неспеціфічні захворювання легень». Усі пацієнті пройшли клініко-лабораторно-Інструментальні дослідження вранці натщесерце.

Серед клінічніх показніків враховуваліся Скарги пацієнтів, анамнез захворювання, переносимість фізічного НАВАНТАЖЕННЯ (за результатами тесту з 6-хвилинах ходьби), важкість Задишка за шкалою діспноє Medical Research Council, російськомовна версія (С.Н. Авдєєв, А.Г. Чучалин, 2002) та степень легеневої недостатності (ЛН). Усім обстеження проводили дослідження варіабельності серцево ритму та функції зовнішнього дихання.

ВСР визначавши з Використання комп'ютерної діагностичної системи «CardioLab +». Для АНАЛІЗУ ВСР реєструвалі ЕКГ у іншому стандартному відведенні з обробка Середніх 5 хвилин 7-хвилинах моніторного запису ЕКГ. Оцінювалі Такі показатели ВСР: частота серцево СКОРОЧЕННЯ (ЧСС), абсолютні значення Загальної потужності спектра (Total роwer - ТР) та ее СКЛАДОВІ в доменах дуже низьких частот (very low frequency - VLF), низьких частот (low frequency - LF), високих частот (high frequency - HF) и співвідношення показніків в ділянці низьких и високих частот (LF / HF). Для ідентіфікації ділянок рітмограмі, прідатніх для коректного АНАЛІЗУ ВСР і оцінки стаціонарності ВСР, вікорістовуваліся М-Індекси (М - стійкість, M0 - нелінійність и M1 - фазовий рух), что грунтуються на обчісленні локальних показніків Ляпунова (Н.І. Яблучанський, А. В. Мартиненко, А.С. Ісаєва, 2005). М-Індекси демонструють степень відхилення рітмограмі від стану стаціонарності та вказують на напрями цього відхилення, что оцінюються знаком шкірного з індексів и співвідносяться з якіснімі змінамі в стані системи регуляції.

ФЗД оцінювалася с помощью комп'ютерного спірографа Spirocom (ХАІ-Медика). Враховуваліся частота дихання (ЧД), об'єм форсованого відіху за 1 секунду (ОФВ 1), відношення ОФВ1 до форсованої жіттєвої ємності легенів (ОФВ 1 / ФЖЄЛ) и міттєві об'ємні швідкості форсованого відіху в момент відіху 25%, 50% , 75% ФЖЄЛ (МОШ 25, 50, 75). Усім пацієнтам проводівся тест Із бронхолітіком короткої дії для ОЦІНКИ зворотності бронхообструкції. Бронхообструкція вважаю незворотньо, если Приріст ОФВ 1 после гострої фармакологічної Проби з бронхолітікамі короткої Дії стає менше 12% (або 200 мл).

Дослідження проводилося до, через 20-30 хвилин после гострої фармакологічної проби (ГФП) з інгаляційнім бронхолітіком короткої Дії (сальбутамолу сульфат у дозі 400 мкг) и повторно через 1, 3 и 6 місяців терапії.

Усім пацієнтам проводили базисних терапія ХОЗЛ відповідно до стадії захворювання, согласно з Наказами № 499 та 128 МОЗ України. Рекомендувалося проведення протігріпозної вакцінації.

Базисних терапія у Хворов на ХОЗЛ II стадії містіла інгаляційні бронхолітікі (бета2-агоністі, М-холінолітікі, комбіновані препарати). Перевага надавати препаратам пролонгованої Дії и комбінованім формам. Починаючі з III стадії ХОЗЛ, до терапії прієднуваліся інгаляційні глюкокортікостероїді у дозі (1500 ± 500) мкг / добу бекламетазон.

Базисних терапія ХОЗЛ без розвитку побічніх ефектів и фатальних ускладнень булу ефективного у 90 пацієнтів (86%).

Крітеріямі ефектівності терапії ХОЗЛ були Зменшення ступенів клінічніх сіндромів (кашлю, Задишка, Підвищення переносімості фізічного НАВАНТАЖЕННЯ, знижені ступені ЛН) и Підвищення показніків ФЗД (табл. 1).

Таблиця 1

Загальна характеристика обстеження пацієнтів Із ХОЗЛ до терапії

± sd; n)

Показники Стадія ХОЗЛ

II,

n = 71

III,

n = 34

Вік, роки 57, 7 ± 6,0 63 ± 9,0
ОФВ 1,% від належно 65, 1 ± 8,2 45, 3 ± 3,0
ОФВ 1 / ФЖЄЛ,% від належно 68, 2 ± 8,8 60, 6 ± 4,3

Тест з 6-хвилинах

ходьби, метри

410 ± 66 270 ± 86
Тяжкість Задишка 1 степень, легка 46 (65%) 6 (18%)
2 степень, середньої тяжкості 25 (15%) 18 (53%)
3 степень, тяжка - 10 (29%)
Легенево недостатність, степень 0 18 (26%) -
I 53 (74%) 28 (82%)
II - 6 (18%)

Для розв'язання поставлених завдань пацієнті Із ХОЗЛ були розподілені на КЛІНІЧНІ групи. Віділялі Такі групи пацієнтів: за статево Ознака (чоловіки, n = 66 и жінки, n = 39), ВІКОМ (зрілій вік II ПЕРІОДУ, n = 49; літній вік, n = 56), давністю захворювання (менше 5 років, n = 22, від 5 до 15 років, n = 55 и более 15 років, n = 28), відсутністю / наявністю супутних паління (ті, что НЕ палять, n = 33, и ті, Що палять, n = 72), стадії ХОЗЛ (II, n = 71 та III стадії, n = 34) и перелогових від початкових уровня ТР спектру ВСР (Менш 500 мс 2, n = 54, 501-850 мс 2, n = 23 и більш 851 мс 2, n = 28 ).

Одержані результати обробляємих после формирование баз даних до Excel. Статистичні процедури проводилися за помощью ліцензійних програм «Microsoft ® OfficeExcel 2003», «Mathcad 2005 profession». Вікорістовуваліся параметрічні (математичне Очікування - М, стандартне відхилення - sd) и непараметрічні Критерії. Вірогідність відмінностей между групами пацієнтів оцінювалася за помощью непараметрічної статистики - U-крітерію Манна-Уітні (С.Н. Лапач, 2000). З метою визначення факторів, что вплівають на ефективність базісної терапії ХОЗЛ, проведений діскрімінантній аналіз Із визначенням крітерію Фішера (Д.А. Сенетлієв, 1968; С.Н. Лапач, 2000) за сукупністю клінічніх ознака и показніків ФЗД та ВСР.

Результати дослідження показали, что пацієнтам Із ХОЗЛ властіві Порушення показніків варіабельності серцево ритму на фоні Порушення клінічного стану та зниженя показніків ФЗД.

Показники ФЗД характеризуються зниженя усіх досліджуваніх показніків (ОФВ 1 - (58,1 ± 12,1), ОФВ 1 / ФЖЄЛ - (66,5 ± 6,4)). Показники ВСР у пацієнтів Із ХОЗЛ, На Відміну Від осіб контрольної групи, характерізуваліся достовірнімі зниженя усіх досліджуваніх показніків. Порушення варіабельності серцево ритму виявляв у виде зниженя Загальної потужності спектра регуляції та концентрації порушеннях в області домену високих частот, з Яким повязують симпатичну нервова регуляцію. Такі Зміни варіабельності серцево ритму вказують на віхідну сімпатікотонію у пацієнтів Із ХОЗЛ (табл. 2).


Таблиця 2

Показники ВСР та ФЗД у пацієнтів Із ХОЗЛ и осіб контрольної групи ± sd)

групи число пацієнтів Показники ВСР

Показники

ФЗД

ЧСС,

уд / хв.

TP,

мс 2

VLF,

мс 2

LF,

мс 2

HF,

мс 2

LF / HF, од.

ОФВ 1,

%

ОФВ 1 / ФЖЄЛ,%
ХОЗЛ 105

95,4

± 9,2

631,3 *

± 131

320,5

± 62

210,4

± 96

125,9

± 80

4,1 *

± 1,3

58,1 *

± 12,1

66,5 *

± 6,4

Контрольна 20

82

± 4

один тисяча триста сорок дві

± 145

446

± 67

710

± 63

386

± 26

1,8

± 0,2

84,7

± 5,6

86

± 7

Примітка. * - р <0,05 - порівняно з контрольною групою

Було встановлен Відмінності в перебігу ХОЗЛ, реакціях показніків ФЗД та ВСР до та на етапах терапії залежних від констітуціональніх показніків, терміну давнини захворювання, відсутності / наявності супутних паління, стадії ХОЗЛ и Початкова уровня Загальної потужності спектра ВСР.

Група чоловіків характерізувалася нижчих Показники ФЗД: ОФВ 1 - (50,8 ± 10,2), порівняно Із (62,9 ± 8,1) у групі жінок. Загаль, що ліг (за Показник клiнiкі та ФЗД) перебіг ХОЗЛ среди жінок БУВ асоційованій Із віщімі Показники ТР ВСР та низьких значень співвідношення LF / HF. Поряд Із ЦІМ встановлен гендерні розбіжності в Показники ВСР залежних вiд стадii ХОЗЛ, а самє, Жiнки iз II стадією захворювання малі віщi показатели Загальної потужності спектра ВСР, тоді як при ХОЗЛ III стадії загальна Потужність спектра ВСР булу віщою у чоловіків. Вищий рівень Загальної потужності спектра ВСР в групі чоловіків при ХОЗЛ III стадії БУВ зумовленій основном Внески HF домена, з Яким пов'язують Активність парасімпатічної ланки регуляції. Такий внесок может буті результатом більш тяжкого клінічного перебігу ХОЗЛ у групі чоловіків, что підтверджується данімі ФЗД. Зміна показніків ВСР на тлі базісної терапії ХОЗЛ у виде зростання ТР ВСР спостерігалася в обох досліджуваніх групах и булу значнішою в групі чоловіків (на 17% порівняно з групою жінок). Незважаючі на це, за результатами терапії Вищі показатели ВСР Залишайся в группі жінок. При цьом в групі чоловіків Із ХОЗЛ III стадії спостерігалося незначна зниженя Загальної потужності спектру ВСР через 6 місяців терапії, тоді як у групі жінок Із таким самим перебiг захворювання загальна Потужність спектра ВСР зростан. Це прізвело до того, что за підсумкамі терапії при ХОЗЛ III стадії гендернi розбiжності у Показники Загальної потужності спектра ВСР Зниклий. Можливо це обумовлено тім, что на качана спостереження в групі чоловіків були більш тяжкi Порушення ВСР, но внаслiдок лiкування спостерігалася позитивна динаміка.

Аналіз показніків ВСР підтверджує очікуване погіршення клінічного стану, та показніків ФЗД Із збільшенням віку пацієнтів.Пацієнті похилого віку характерізувалісь нижчих ТР ВСР за рахунок усіх складових ее доменів при нижчих значенні LF / HF (табл. 3). Зниженя LF / HF можна поясніті актівацією парасімпатічної ланки регуляціїу виде зростання вкладу HF домену, як сертифіката № більш важкий перебігу ХОЗЛ

Таблиця 3

Порівняльна характеристика показніків ВСР в групах пацієнтів Із ХОЗЛ різного віку до та за результатами терапії (М ± sd)

етапи терапії Показники ВСР групи пацієнтів
Зрілій вік II ПЕРІОДУ (n-49)

похилий вік

(N-56)

до терапії

TP

мсек 2

586,0 ± 395,8 513,3 ± 349,7

LF / HF

од.

4,9 ± 2,5 3,9 ± 3,0

ЧСС

уд / хв.

82,8 ± 12,2 81,9 ± 9,5
6 місяців терапії

TP

мсек 2

610,0 ± 355,5 501,6 ± 284,5

LF / HF

од.

2,7 ± 1,8 * 2,4 ± 1,6 *
ЧССуд / хв. 79,7 ± 9,3 79,4 ± 8,9

Примітка. * - р <0,05 - между групами (крітерій U Манна - Уітні).

Чи не Було зазначилися значного впліву базісної терапii на показатели ВСР у пацiєнтiв рiзного Вiкуся за результатами терапії. Лише у пацієнтів зрілого віку II ПЕРІОДУ вінікло невірогідне Підвищення ТР ВСР на 4% та ее зниженя на 2% в групі пацієнтів похилого віку. При цьом в обох групах спостерігалося вірогідне зниженя LF / HF, Пожалуйста внаслідок терапії стало примерно однаково.

Зміни показніків ВСР залежних від трівалості ХОЗЛ характерізуваліся нижчих Показники Загальної потужності спектра ВСР, в основном за рахунок LF домену, Із зростанням терміну давнини захворювання. Пацієнті Із давністю ХОЗЛ понад 15 років характерізуваліся нижчих значень LF / HF порівняно з групами Із давністю захворювання менше за 5 и від 5 до 15 років (на 33% и 44%, відповідно). Базисних терапія зумов Підвищення ТР ВСР у пацієнтів Із давністю ХОЗЛ менше за 5 років и від 5 до 15 років на 11% и 6%, відповідно, на тлі вірогідного Пониження LF / HF на 38% и 54%, відповідно. У групі пацієнтів Із давністю ХОЗЛ понад 15 років спостерігалося невірогідне зниженя ТР ВСР на 12% за рахунок усіх складових ее доменів при невірогідному зніженні LF / HF. За підсумкамі терапії різноспрямовані Зміни ТР ВСР и складових ее доменів зумов зближеними значення LF / HF у всех групах пацієнтів.

Група пацієнтів-курців характерізуваліся нижчих значень ЧСС, ТР ВСР и LF / HF. Гірші показатели ВСР асоціюваліся з важчім перебігом ХОЗЛ за результатами клінічніх проявів та ФЗД. Базисних терапія привела до Підвищення ТР ВСР у тих, хто не палить на 9%, Із зростанням ОФВ 1 (на 4,5%), з відповіднім вірогіднім пониженням LF / HF на 42%. У групі курців позначають зниженя ТР ВСР на 5% за рахунок усіх складових ее доменів при невірогідному зніженні LF / HF, Приріст ОФВ 1 при цьом стає 9%.

Відображенням зростання тяжкості ХОЗЛ за аналізом ВСР є тенденція до Підвищення ЧСС та вища ТР ВСР у пацієнтів Із III стадією порівняно з пацієнтамі Із II стадією (на 28% и 37%, відповідно) (табл. 4).

Базисних терапія зумов Підвищення ТР ВСР у пацієнтів Із II стадією ХОЗЛ на 5%, Із відповіднім зниженя LF / HF. У групі пацієнтів Із III стадією спостерігалося зниженя Загальної потужності спектра ВСР на 21% за рахунок усіх складових ее доменів при невірогідному зніженні LF / HF. У результате за підсумкамі терапії пацієнті Із III стадією наблізіліся за значенням ТР ВСР до груп пацієнтів Із ХОЗЛ II стадії.

За результатами АНАЛІЗУ впліву віхідного уровня ТР ВСР на перебіг ХОЗЛ Було встановлен, что висока ТР (більш 850 мс 2) асоціювалася з найніжчім рівнем ОФВ 1. Це можна поясніті віщим віхіднім рівнем актівності парасимпатичних реакцій як Переважно механізму бронхіальної обструкції. Найменша степень обструкції спостерігався у групі з ТР 501-850 мс 2, тоді як низька ТР ВСР (Менш чем 500 мс 2) булу такоже асоційована з низьких ОФВ 1. Зі збільшенням класу Загальної потужності спектра ВСР відбувалося невірогідне зниженя ЧСС при перерозподілі складових ТР ВСР доменів у БІК Підвищення HF з відповіднім зниженя відношення LF / HF. Такі Зміни свідчать, что вихідний високий та низько рівень Загальної потужності спектра ВСР є Показники важчого перебігу ХОЗЛ, тоді як загальна Потужність спектру в діапазоні 501- 850 мс 2 є проявити Збереження уровня регуляції.

Таблиця 4

Порівняльна характеристика показніків ВСР у групах пацієнтів Із різнімі стадіями ХОЗЛ до та за результатами терапії (М ± sd)

етапи терапії Показники ВСР Стадія ХОЗЛ
II III

до терапії

TP, мсек 2 558,2 ± 204 603,7 ± 123,6
LF, мсек 2 151,2 ± 46,1 139,2 ± 51
HF, мсек 2 80,5 ± 35,7 69,2 ± 23
LF / HF, од. 2,2 ± 0,8 3,9 ± 1,2
ЧСС, уд / хв. 81,6 ± 9,9 87,2 ± 7,5
6 місяців терапії TP, мсек 2 590,1 ± 180,3 568,7 ± 128,3
LF, мсек 2 124,6 ± 26,4 113,0 ± 41,2
HF, мсек 2 75,6 ± 21,9 89,2 ± 24,1
LF / HF, од. 2,6 ± 0,7 2,1 ± 0,7
ЧСС, уд / хв. 79,6 ± 9,0 83,5 ± 6,0

На етапах терапії в порівнюваніх групах, Незалежності від початкових уровня Загальної потужності спектра ВСР, Було Виявлено односпрямовані й однакові за силою Реакції показніків ФЗД у виде невірогідного Підвищення ОФВ 1 за відсутності значущих впліву на ЧД. Із збільшенням класу ТР спостергалася тенденція зниженя ЧСС.

У всех групах пацієнтів встановлен Початкове переважання симпатичних реакцій, вираженість якіх залежався від початкових уровня Загальної потужності спектра ВСР и зменшувалася Із зростанням класу ТР. Базисних терапія прізвела до невірогідного Підвищення Загальної потужності спектра ВСР у групах Із ТР менше 500 мс 2 і ТР 501-850 мс 2. Підвищення класу ТР ВСР супроводжували однаково вірогіднім зниженя LF / HF в обох групах пацієнтів. Пацієнті групи, у якіх ТР становила понад 851 мс 2, характерізуваліся невірогіднім зниженя Загальної потужності спектра ВСР за результатами 6-місячної терапії и невірогіднім зниженя LF / HF.

Для математичного и статистичного підтвердження впліву досліджуваніх показніків ВСР на перебіг та відповідь на терапію ХОЗЛ Було застосовано діскрімінантній аналіз (табл. 5). Значущих вважаю показатели, для якіх F Обчислення Було віщим за крітерій F критично. Із зростанням стадії ХОЗЛ встановлено Підвищення критичного крітерію F. Значення Обчислення крітерію F визначавши стадією ХОЗЛ. У пацієнтів Із II стадією ХОЗЛ встановлено перевіщення Обчислення крітерію F над критичним для всіх Вивчення параметрів. У групі пацієнтів Із III стадією обчіслені значення крітерію F були віщімі за F критичного для VLF, HF и LF / HF та ЧСС.


Таблиця 5

Обчіслені й Критичні значення крітерію Фішера (F) для відносного процентного приросту параметрів ВСР за наслідкамі 6-місячної терапії у віділеніх групах пацієнтів ХОЗЛ

Параметри

В СР

Значення крітерію F

II стадія III стадія
Обчіс-лений Критич-ний Обчіс-лений Критич-ний
ТР, мсек 2 7,9 3,9 3,7 4,2
LF, мсек 2 22,8 3,9 4,0 4,2
HF, мсек 2 26,5 3,9 5,5 4,2
LF / HF, од. 17,0 3,9 12,5 4,2
ЧСС, уд. / Хв. 3,9 3,9 6,0 4,2

Отже, нами встановлен, что зміна показніків ВСР при ХОЗЛ асоційована Із вплива констітуціональніх чінніків, трівалістю ХОЗЛ, наявністю / відсутністю паління, стадією захворювання та віхідного уровня Загальної потужності спектра ВСР. Показники ВСР могут буті вікорістані як показатели ОЦІНКИ тяжкості перебігу ХОЗЛ та як фактори ОЦІНКИ ефектівності базісної терапії.


Висновки

У дісертаційній работе вірішено Актуальне наукове завдання пульмонології, Пожалуйста Полягає у встановленні ступенів порушеннях стану нейрогуморальної регуляції у хворого на ХОЗЛ Із середньотяжкім и тяжким перебігом Шляхом ОЦІНКИ варіабельності серцево ритму та змін Функції зовнішнього дихання.

1. Зміни показніків варіабельності серцево ритму у виде зниженя Загальної потужності спектра при підвіщенні співвідношення показніків у ділянці низьких и високих частот є відображенням Порушення клінічного стану та функції зовнішнього дихання у пацієнтів Із ХОЗЛ II - III стадій. Більш значні Порушення варіабельності серцево ритму Встановлені в групах чоловіків, пацієнтів літнього віку та у пацієнтів, что палять.

2. базисних терапія ХОЗЛ має модіфікуючій Вплив на показатели варіабельності серцево ритму. Базисних терапія виробляти до Підвищення Загальної потужності спектру у групах чоловіків и жінок, у групі пацієнтів, что НЕ палять, у пацієнтів Із II стадією ХОЗЛ, Із трівалістю ХОЗЛ менше 5 років и від 5 до 15 років, Із загальною потужністю спектра варіабельності менше за 500 мс 2 і у діапазоні 501-850 мс 2 та до зниженя Загальної потужності спектра ВСР в других групах. Співвідношення показніків у ділянці низьких и високих частот є зниженя у пацієнтів усіх груп. Не встановлено значний змін показніків варіабельності серцево ритму в результате терапії залежних від віку пацієнтів.

3. лягли перебіг ХОЗЛ за результатами визначення варіабельності серцево ритму очікується у жінок, пацієнтів зрілого віку II ПЕРІОДУ, Із віхіднім рівнем Загальної потужності спектра варіабельності серцево ритму у діапазоні 501 - 850 мс 2. Важчій перебіг ХОЗЛ за результатами визначення варіабельності серцево ритму очікується у чоловіків, пацієнтів літнього віку, Із віхіднім високим (понад 850 мс 2) та низька (меншим за 500 мс 2) рівнем Загальної потужності спектра варіабельності.

4. Факторами, что вплівають на ефективність терапії ХОЗЛ, за зниженя F-значень крітерію Фішера, є показатели частоти серцево СКОРОЧЕННЯ, співвідношення показніків у ділянці низьких и високих частот, домен низьких частот, домен високих частот та загальна Потужність спектра варіабельності серцево ритму. Зміни показніків Функції зовнішнього дихання у відповідь на базисну терапію вірогідні у групі пацієнтів Із II стадією ХОЗЛ.

5. Отрімані результати свідчать про доцільність АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму у пацієнтів Із ХОЗЛ для Підвищення якості діагностики, ОЦІНКИ прогресування й контролю ефектівності лікування захворювання.

Практичні рекомендації

При візначенні Загальної потужності варіабельності серцево ритму, меншій за 500 мс 2 та більшій за 850 мс 2, треба очікуваті важчіх порушеннях нейрогуморальної регуляції, асоційованіх Із істотнішім зниженя показніків Функції зовнішнього дихання, що треба враховуваті при лікуванні.


Список праць, опублікованіх за темою дисертації

1. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І. Варіабельність серцевого ритму і функція зовнішнього дихання у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2004. - том 9, № 639. - С.42 - 46.

(Дисертант проведено Клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманий результатів, напісані основні розділи та забезпечен оформлення статті, Яблучанському М.І. Належить консультативна допомога).

2. Бондаренко І.О. Взаємозвязок клінічніх ознака, показніків Функції зовнішнього дихання та варіабельності серцево ритму у пацієнтів з хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень до та на етапі терапії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2005. - том11, №.705 - С. 63 - 67.

3. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І., Мартиненко А.В. Загальна потужність спектра варіабельності серцевого ритму і ефективність базисної терапії хронічних обструктивних захворювань легенів // Буковинський медичний вісник. - 2006. - том10, №2. - С.15 - 18.

(Дисертант проведено Клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманий результатів, напісані основні розділи та забезпечен оформлення статті, Яблучанському М.І. Належить консультативна допомога, Мартиненко О.В. Належить консультативна допомога).

4. Бондаренко І.О., Яблучанській М.І., Мартиненко О.В. Взаємозв'язок показніків Функції зовнішнього дихання и варіабельності серцево ритму у пацієнтів хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень залежних від початкових значення Загальної потужності спектру // Вісник Вінницького національного університету. - 2006. - том10, №1. - С. 33 - 36.

(Дисертант проведено Клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманий результатів, напісані основні розділи та забезпечен оформлення статті, Яблучанському М.І. Належить консультативна допомога, Мартиненко О.В. Належить консультативна допомога).

5. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І., Мартиненко А.В. Значення базисної терапії для контролю хронічних обструктивних захворювань легенів // Медицина сегодня и завтра. - 2006. - №2. - С. 50 - 56.

(Дисертант проведено Клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманий результатів, напісані основні розділи та забезпечен оформлення статті, Яблучанському М.І. Належить консультативна допомога, Мартиненко О.В. Належить консультативна допомога).

6. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І., Мартиненко А.В. Вплив куріння на ефективність базисної терапії хронічних обструктивних захворювань легенів // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2006. - том 15, № 1. - С.33 - 37.

(Дисертант проведено Клінічне обстеження пацієнтів, обробка та аналіз отриманий результатів, напісані основні розділи та забезпечен оформлення статті, Яблучанському М.І. Належить консультативна допомога, Мартиненко О.В. Належить консультативна допомога).

7. Бондаренко І.О. Показники варіабельності серцево ритму та степень тяжкості хронічного обструктивного бронхіту // Тези доповідей Х Конгресу Світової Федерации українських лікарськіх товариств. - 26-28 серпня 2004 р., Чернівці. - С. 245.

8. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І. Вплив Беродуала в гострій фармакологічній пробі на показники функції зовнішнього дихання та варіабельності серцевого ритму у пацієнтів на хронічні обструктивні захворювання легень // Матеріали науково-практичної конференции «Терапевтічні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб», прісвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої. - 21-22 квітня 2005 р., Харків. -З. 33.

9. Бондаренко І.А. Ефективність базисної терапії хронічних обструктивних захворювань легенів в залежності від статі пацієнтів // Матеріали науково-практичної конференции молодих вчених и спеціалістів «Від фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ до медичної практики». - 16 листопада 2005 р., Харків. -З. 18

10. Бондаренко І.А., Яблучанський Н.І., Мартиненко А.В. Вік пацієнтів і його вплив на ефективність базисної терапії Хронічні обструктивні захворювання легень // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции (з міжнародною участю) «Внесок молодих вчених в розвиток медичної науки и практики», присвячено пам'яті академіка Л.Т. Малої. - 12 квітня 2006 р., Харків. -З. 17 - 18.

11. Бондаренко І.А. Клінічні параметри, показники функції зовнішнього дихання та варіабельності серцевого ритму на тлі базисної терапії хронічних обструктивних захворювань легенів // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции (з міжнародною участю) «Сучасні Досягнення молодих вчених на допомогу практічній медицині». - 20 жовтня 2006 р., Харків. -З. 11 - 12

12. Yabluchansky NI, Bondarenko IA, Zinkovitch II Evaluation of spirometry and heart rate variability parameter indices 'prognostic meaning in the сhronic obstructive pulmonary disease therapy // Pneumonologia I Allergologia polska. - 2006. -Vol.74, №3. - P.279.


Анотація

Бондаренко І.О Зміни нейрогуморальної регуляції за данімі варіабельності серцево ритму у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень Із середньотяжкім и тяжким перебігом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.27 - Пульмонологія. Державна установа «Національний інститут фтізіатрії и пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України», Київ, 2008.

Дисертація присвячено вивченню клінічніх параметрів, показніків Функції зовнішнього дихання та варіабельності серцево ритму (ВСР) у пацієнтів Із хронічнім обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) до та на фоні базісної терапії залежних від статі, віку пацієнтів, трівалості захворювання, стажу паління та початкова уровня Загальної потужності спектру ВСР. Обстежено 105 пацієнтів Із ХОЗЛ у фазі ремісії (36 жінок и 69 чоловіків) ВІКОМ (60,4 ± 9,6) років Із трівалістю ХОЗЛ - (10,1 ± 5,3) років.

У результате проведених комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ показана ефективність довгострокової базісної терапії ХОЗЛ. Установлені Початкові розбіжності у ступенях Порушення показніків варіабельності серцево ритму у виде зниженя Загальної потужності спектра при підвіщенні співвідношення показніків у ділянці низьких и високих частот, что є відображенням Порушення клінічного стану та функції зовнішнього дихання у пацієнтів Із ХОЗЛ II - III стадій. Більш значні Порушення варіабельності серцево ритму Встановлені в групах чоловіків, пацієнтів літнього віку та у пацієнтів, что палять. Доведена важлівість! Застосування технології ВСР для контролю стану регуляторних систем у пацієнтів Із ХОЗЛ на етапах базісної терапії. Аналіз показніків ВСР может буті використаних в практічній работе клініцістів для Поліпшення якості діагностики ХОЗЛ.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, функція зовнішнього дихання, варіабельність Серцевий ритму, базисна терапія

SUMMARY

Bondarenko IO Neurohumoral regulation changes according to heart rate variability in patients with moderate and severe stage of chronic obstructive pulmonary disease . - Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate medical sciences by specialty 14.01.27 - pulmonology. State department "National Institute of Phthisiology and Pulmonology of Academy of Medical Science of Ukraine named by FG ​​Yanovskiy", Kyiv, 2008.

The work covers the problems of investigating the clinical parameters, indices of external respiration function (ERF) and heart rate variability (HRV) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) against a background of the basic therapy depending on the gender, age, duration of the disease, term of smoking and initial level of total power of HRV spectrum. The study involved 105 patients with COPD in the stage of remission (36 female and 69 male) aged (60,4 ± 9,6) with COPD lasting (10,1 ± 5,3) years.

The complex investigation demonstrated efficacy of the long-term basic therapy for COPD. Initial variations in the degree of HRV parameters in patients with COPD II - IIIstage were found. They characterized by total power decreased and increased level of low to high relation. More significant disturbances of HRV were found in males, elderly patients and in smokers. The importance of HRV technology for the state of regulatory systems control in patients with chronic obstructive pulmonary disease on the stages of basic therapy was proven. The former can be used in the practical work of the clinicians to improve the quality of diagnosis, therapy and prognosis of COPD course.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, heart rate variability, spirometry, basis therapy


Ан Н отацІя

Бондаренко І.А Порушення нейрогуморальної регуляції по данн и м варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень середньотяжкого і тяжкого теченія.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 - пульмонологія. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонологи імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України», Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню клінічних показників, параметрів функції зовнішнього дихання (ФЗД) і варіабельності серцевого ритму (ВСР) до і на етапах базисної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) в залежності від статі, віку, тривалості захворювання, стажу паління та початкового рівня загальної потужності спектра ВСР.

Сучасна діагностика ХОЗЛ обмежена аналізом клінічних проявів захворювання при обов'язковому підтвердженні діагнозу даними спірометрії. При цьому практично не враховуються порушення вегетативної регуляції, які є невід'ємною частиною патогенезу ХОЗЛ.

Методика ВСР була обрана в якості простого, доведеного і неінвазивного методу діагностики вегетативних порушень. Діагностична значимість методу зростає в зв'язку з тісним взаємозв'язком дихальної та серцево-судинної систем, близькістю їх анатомічних центрів регуляції і опосередкованим впливом подразників через афферентную рецепторну систему на водій серцевого ритму. Оцінка регуляторних порушень внаслідок зміни показників ВСР у пацієнтів з ХОЗЛ до та на фоні базисної терапії залежно від різноманітних чинників, які впливають на перебіг і прогноз захворювання дуже важлива для поліпшення діагностики та ефективності терапії ХОЗЛ.

Обстежено 105 пацієнтів з ХОЗЛ в фазі стабільного перебігу (36 жінок і 69 чоловіків) віку (60,4 ± 9,6) років; чоловіки - (63,6 ± 9,9) років і жінки - (55 ± 10,6) років з тривалістю ХОЗЛ - (10,1 ± 5,3) років. Оцінювали комплекс клініко-анамнестичних даних (скарги, анамнестичні дані, толерантність до фізичних навантажень (за результатами тесту з 6-хвилинною ходьбою), тяжкість задишки, стадію легеневої недостатності і стаж куріння), показники функції зовнішнього дихання, варіабельності серцевого ритму, М-індексидо і на тлі базисної терапії ХОЗЛ. Для виявлення факторів ефективності терапії ХОЗЛ по спадаючій F-значень критерію Фішера було проведено дискримінантний аналіз.

Для досягнення поставленої мети і завдань дослідження пацієнти були поділені на групи за статевою ознакою, віком, тривалістю захворювання, супутньому паління, стадії ХОЗЛ і вихідного значення загальної потужності спектра ВСР.

Виявлено різні за ступенем порушення вихідних клінічних параметрів, показників ФЗД і ВСР і їх різноспрямовані і відрізняються за інтенсивністю зміни на тлі базисної терапії залежно від досліджуваних параметрів.

Найбільш важкий перебіг ХОЗЛ зазначалося в групі чоловіків, осіб похилого віку, з давністю ХОЗЛ більше 15 років, курців і з вихідним рівнем загальної потужності спектра менш 500 мс 2.В результаті проведеного дослідження підтверджено позитивний вплив базисної терапії ХОЗЛ, що виявляється у вигляді підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення тяжкості задишки і зменшення стадії легеневої недостатності. Найкращою відповіддю на базисну терапію демонстрували чоловіки, некурящі пацієнти, з II стадією ХОЗЛ, особи з початковим рівнем загальної потужності спектра в діапазоні 501 - 850 мс 2.

Більший за ступенем приріст ОФВ 1 за підсумками терапії встановлено в групах жінок, пацієнтів у віці менше 60 років і з давністю ХОЗЛ менше 15 років. Зміни ВСР виявлялися підвищенням загальної потужності спектра ВСР в групах чоловіків і жінок, в групі некурящих пацієнтів, у пацієнтів з II і III стадіями ХОЗЛ, з давністю ХОЗЛ менше 5 і від 6 до 14 років, із загальною потужністю спектра менш 500 мс 2 і в діапазоні 501 - 850 мс 2, і зниженням загальної потужності варіабельності в інших групах при зниженні LF / HF пацієнтів всіх груп. Не встановлено значущих змін показників варіабельності серцевого ритму за підсумками терапії в залежності від віку пацієнтів.

Факторами, що впливають на ефективність терапії ХОЗЛ, по спадаючій F-значень критерію Фішера є частота серцевих скорочень, співвідношення значень низьких і високих частот, домен низьких частот, домен високих частот і загальна потужність спектра варіабельності. Вплив приросту значень показників ФЗД на результати терапії є достовірним в групі пацієнтів з II стадією ХОЗЛ.

Встановлено важливість оцінки варіабельності серцевого ритму для контролю стану регуляторних систем у пацієнтів з ХОЗЛ до та на етапах базисної терапії, що може бути використано в практичній роботі клініцистів для поліпшення якості діагностики, терапії та прогнозування перебігу ХОЗЛ.

Обґрунтовано можливість введення методу оцінки варіабельності серцевого ритму в комплекс діагностичних процедур для визначення ступеня автономної дисфункції при ХОЗЛ.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, функція зовнішнього дихання, варіабельність серцевого ритму, базисна терапія


 • Зміни нейрогуморальної регуляції за данімі варіабельності серцево ритму у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень Із середньотяжкім и тяжким перебігом
 • Загальна характеристика роботи
 • Мета дослідження
 • Обєкт дослідження
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Впровадження результатів дослідження в практику.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура й обєм дисертації.
 • Основний Зміст роботи
 • Загальна характеристика обстеження пацієнтів Із ХОЗЛ до терапії
 • Показники ВСР та ФЗД у пацієнтів Із ХОЗЛ и осіб контрольної групи (М ± sd)
 • Порівняльна характеристика показніків ВСР в групах пацієнтів Із ХОЗЛ різного віку до та за результатами терапії (М ± sd)
 • Порівняльна характеристика показніків ВСР у групах пацієнтів Із різнімі стадіями ХОЗЛ до та за результатами терапії (М ± sd)
 • Обчіслені й Критичні значення крітерію Фішера (F)
 • Список праць, опублікованіх за темою дисертації
 • Бондаренко І.О Зміни нейрогуморальної регуляції за данімі варіабельності серцево ритму у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень Із середньотяжкім и тяжким перебігом. - Рукопис.
 • Ключові слова
 • Bondarenko IO Neurohumoral regulation changes according to heart
 • Keywords

 • Скачати 50.07 Kb.