Зміна складу периферичної крові під впливом фізичних навантажень


    Головна сторінка

Скачати 27.36 Kb.
Дата конвертації14.09.2018
Розмір27.36 Kb.
Типкурсова робота

Оцінено відмінність між коефіцієнтами варіації показників до і після фізичного навантаження. Для групи 1 різниця змісту тромбоцитів склала 5%, для групи 2 -? 4,5%, для групи 3 - 1,5%. Достовірне розходження середніх значень вмісту тромбоцитів до і після навантаження для всіх трьох груп не встановлено (р? 0,05).

На малюнку 13 представлена ​​графічна інтерпретація виявленої залежності стажу тренувань і змісту тромбоцитів в крові.

З малюнка 12 спостерігається тенденція до підвищення показника від першої групи займаються до року, до групи зі стажем більше трьох занять. Тенденція до підвищення показника не має статистичного підтвердження, так як достовірне розходження середніх значень вмісту тромбоцитів між усіма трьома групами не встановлено (р? 0,05).

висновок

При фізичного навантаження організм запускає пристосувальні механізми, спрямовані на перерозподіл кровоносноїрусла до задіяним органам і м'язам. Це відбивається в підвищенні досліджених показниках периферичної крові. Зміни в показниках крові є реакцією організму, спрямованої на збільшення кисневої ємності крові, що спрямовується до робочих органів [24]. Виявлені збільшення показників вписуються в величини фізіологічної норми, і є найважливішою пристосувальної реакцією. Дані механізми допомагають людині не тільки переносити стресові ситуації, а й так само реалізувати, в найбільш повній сфері свої соціальні і трудові аспекти життя [25].

За показником концентрації гемоглобіну була виявлена ​​тенденція до зниження значень у всіх трьох групах досліджених: зі стажем тренувань менше 1 року, від 2 до 3 років, і більше трьох років занять. Дане зниження показників не має статистичного підтвердження, так як відмінності між середніми не встановлені. Відносно показників рівня еритроцитів, найбільше підвищення спостерігається серед учасників зі стажем тренувань більше 3 років. Показники першої та другої підгруп відрізняються не значно. Їх значення підвищуються в меншій мірі, ніж учасники зі стажем більше 3 років.

Можна припустити, що у малотренированного людей адаптаційний ресурс перебувати на низькому рівні, що проявляється підвищенням кількості еритроцитів. У тренованих людей, стаж яких перевищує три роки, фізичне навантаження вже не є стільки сильним стресовим фактором, і не викликає високих змін показників. Тенденція до підвищення показників по групам не має статистичного підтвердження, так як відмінності між середніми не встановлені. Найбільше підвищення показника лейкоцитів спостерігається серед учасників зі стажем тренувань від 2 до 3 років. Найменша підвищення у займаються менш одного року. Показник вмісту лейкоцитів змінюється в незначній мірі, що може бути пов'язано зі складною системою миогенного лейкоцитозу, який буде працювати тільки в випадках дуже інтенсивної і дуже важкої м'язової навантаженні. Можна припустити про малий вплив стажу тренувань на зміну кількості лейкоцитів крові [26].

Найбільше підвищення вмісту тромбоцитів відзначено тренуються від 2 до 3 років і тих, хто займається більше трьох років. Найменше збільшення відзначено у займаються менш одного року. Дане збільшення кількості тромбоцитів пояснюється перерозподілом циркулюючих в кровоносній руслі тромбоцитів, під впливом м'язового навантаження. Тенденція до збільшення показників по групам не має статистичного підтвердження, так як відмінності між середніми не встановлені.

Список використаних джерел

периферичний кров фізичний навантаження

1 Камишніков В.С. Довідник по клініко-біохімічних досліджень і лабораторної діагностики. - МЕДпресс-інформ, 2009. - 889 с.

2 Ноздрачов А.Н. Загальний курс фізіології людини і тварин. - М .: Вища школа, 1991. - 540 с.

3 Коробков AB, Чеснокова CA Атлас по нормальної фізіології людини. - М .: Вища школа, 1986. - 80 с.

4 Косицкий Г. І. Фізіологія людини: Підручник для медичних інститутів. - М .: Медицина, 1985. - 559 с.

5 Солодков А.С., Сологуб Є.Б. Фізіологія спорту: навчальний посібник. - СПб .: СПбГАФК ім. П.Ф. Лесгафта, 2000. - 216 с.

6 Ланг Г. Ф. Хвороби системи кровообігу: навчальний посібник для студентів медичних вузів. - М .: Вища школа, 1958. - 540 с.

7 Покровський В.М. Фізіологія людини: навчальний посібник. - В.М. Покровський. - М., 2003. - 656 с.

8 Ліпунова Е.А. Фізіологія крові: навчальний посібник. - Вид-во белгия, 2007. - 324 с.

9 Киричук В.Ф. Фізіологія крові: навчальний посібник. - Саратов, 1999. - 72 с.

10 Солодков А.С. Загальна, спортивна, вікова фізіологія людини: 2-е изд., Испр. і доп. - М., 2005. - 528 с.

11 Winternitz N. Neue Untersuchungen iiber Blutveranderimgen nachthermischen Eingriffen. - Med., 1893. - s. 1017-1022.

12 Grawitz E. Uber Tyogene Leukozytose / E.Grawitz // Dtsch., Med. Wochenschr., 1910, Bd. 29, S. 1359 - 1362.

13 Павлов Б.А. До вивчення рухової активності нейтрофілів. / Б.А. Павлов // Лабораторна справа. 1991. - № 23. - С. 23 - 26.

14 Волков В.М. Фагоцитарна активність і цитохімічні зміни в нейтрофілах крові при дозованої м'язової навантаженні. / В.Н. Волков // Проблеми фізичного виховання і фізіологія спорту. - 1994. - № 2. - С. 28 -29.

15 Волков В.М. Вплив фізичного навантаження швидкісно-силового характеру на функціональний стан нейтрофілів крові. / Волков В.М. // Питання фізіології. - 1989. - № 2. - С. 3 - 5.

16 Ванюшкін Ю.С. Типологічні особливості реакції гемодинаміки людини на фізичне навантаження / Ю.С. Ванюшкін // Казанський медичний журнал. - 2003. - № 3 - С. 84.

17 Горшкова Т.Н. Вплив м'язової діяльності на картину червоної і білої крові юнаків і дорослих спортсменів. / Т.М. Горшкова // Проблеми фізіології спорту. - I960. -№ 5 - С. 58 - 72.

18 Горшкова Т.Н. Показники крові при спортивній діяльності юнаків і дорослих спортсменів: / Т.М. Горшкова // Проблеми фізіології спорту. - 1961. № 7 - С. 15 - 22.

19 Геворкян Е.С. Реакція функціональних систем організму студентів на фізичне навантаження / ЕС Геваркян // Нові дослідження. - 2008. - № 15 (1), ч.1. - С. 28 - 32.

20 Буянов В.П. Дослідження зміни об'єму циркулюючої крові при фізичних навантаженнях / В.П. Буянов // Кардіологія. - 1989. - № 3. - С. 143 - 143.

21 Про проведення дезінфекції та стерилізації в установах охорони здоров'я. Республіки Білорусь: Постанова МОЗ. РБ. від 25.11. 2002 № 165. - Мінськ: Медицина, 2002. - 59 с.

22 Про експлуатації та використанні гематалогічесікіх аналізаторів в лабораторіях клінічного профілю: Постанова МОЗ. РБ. від 5.11. 2007. - Мінськ: Медицина, 2007. - 360 с.

23 Жученко Ю.М. Статистична обробка інформації із застосуванням персональних комп'ютерів. - Гомель: ГГУ їм Ф. Скорини, 2007. - 105 с.

24 Евгеньева Л.Я. Функціональні зрушення в картині червоної крові у спортсменів після проходження марафонської дистанції. / Л.Я. Евгеньева // Спортивна медицина. - 1989. - С. 71 - 75.

25 Особливості морфологічного складу крові, функціональних властивостей клітин і білків сироватки крові в різні періоди тренувального процесу стаєр / Єфименко AM, Ширяєв В.В., Толкачова Н.В. // Спортивна медицина. - 1978. - С. 187 - 188.

26 Борзяк Е. І, Бочаров В.Я, Сапин М.Р. Анатомія людини. - М .: Медицина, 1993. - 560 с.

додаток А

Показники периферичної крові

Таблиця А.1 - Значення показників крові у досліджуваних до і після фізичного навантаження

показники

Гемоглобін, г / л

Еритроцити, 1012

Лейкоцити, 109

Тромбоцити, 109

до

після

до

після

до

після

до

після

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

148

160

5,1

5,45

4,9

5,81

175

191

2

150

158

4,9

5,75

6,5

6,9

192

215

3

151

155

4,85

5,10

6,45

7,35

180

215

4

152

160

4,65

5,25

5,89

6,89

179

225

5

154

156

4,65

5,4

6,85

7,58

206

217

6

161

169

5,00

5,2

5,89

6,9

179

198

7

148

156

4,12

5,32

7,45

7,8

172

200

8

160

169

5,2

5,48

7,02

7,87

204

145

9

156

158

4,20

4,89

5,2

6,2

209

246

10

154

160

4,84

5,42

7,4

7,6

170

193

11

145

154

4,90

5,70

5,8

6,43

180

193

12

145

176

4,64

4,76

4,6

4,8

168

175

13

147

158

4,53

4,82

6,9

9,6

216

224

14

149

151

5,19

5,24

8,4

8,6

190

200

15

145

156

4,81

4,89

6,1

6,9

187

200

16

134

143

5,09

5,46

8,01

9,02

168

170

17

159

167

5,57

5,77

8,7

8,8

210

275

18

154

160

4,84

5,42

7,4

7,6

180

193

19

153

158

4,81

5,35

8,12

8,9

160

187

20

146

154

4,14

5,3

6,4

7,01

192

211

21

159

162

4,4

5,75

7,84

7,92

215

224

22

160

168

5,1

5,9

5,71

6,9

205

218

23

141

154

4,9

5,27

5,12

6,43

180

193

24

146

153

4,72

5,46

6,21

7,65

170

185

25

159

160

5,25

5,66

7,43

7,35

185

180

26

147

159

5,42

5,98

5,91

6,45

163

170

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

142

160

4,91

5,92

6,13

6,85

179

190

28

145

158

4,62

5,71

7,21

7,95

183

200

29

159

162

4,55

5,45

5,85

6,35

210

240

30

152

164

4,55

5,35

7

7,44

215

250

31

165

165

5,25

5,24

6,43

6,42

209

210

32

161

169

5,23

5,69

5,26

6,45

210

254

33

160

170

5,35

5,48

8,3

8,75

190

210

34

148

159

4,9

5,62

5,45

6,35

164

179

35

140

158

4,8

5,9

7,2

7,9

182

202

36

152

170

4,8

4,95

7,4

8,35

174

198

37

153

143

5,7

4,7

5,6

4,9

210

185

38

150

160

5,7

6,7

7,3

7,9

167

190

39

154

157

4,02

5,45

7,01

7,9

180

210

40

161

174

4,23

4,92

7,2

7,4

214

265

41

149

159

4,7

5,23

6,89

7,45

198

240

42

144

147

5,09

5,49

8,01

9,3

168

170

43

159

167

5,57

5,77

8,7

8,8

210

275

44

163

168

4,4

5,75

7,84

7,92

215

224

45

142

142

5,5

5,51

8

8,01

190

191

46

152

158

4,81

4,92

5,2

5,95

190

214

47

149

152

5,8

6,4

7,02

7,3

206

240

48

147

156

5,1

5,6

6,25

8,12

201

235

49

145

162

4,8

5,14

7,25

8,1

179

220

50

149

157

4,9

5,55

5,45

6,7

210

209

51

154

152

4,8

5,4

6,64

7,45

179

187

52

147

154

4,6

4,87

6,02

7

187

201

53

153

158

4,81

5,35

8,12

8,9

160

187

54

145

154

5,2

5,3

6,5

7,01

189

211

55

160

168

5,1

5,9

5,71

6,9

205

218

56

147

169

5,42

6,2

5,87

6,45

173

180

57

148

162

5,19

8,3

8,4

8,6

190

225Скачати 27.36 Kb.