Зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ в аптеках


    Головна сторінка

Дата конвертації01.12.2017
Розмір43.1 Kb.
Типреферат

план

1. Загальні принципи зберігання ЛЗ

2. Вимоги до ЛЗ при їх зберіганні

3. Загальні правила зберігання

4. Вимоги до Утримання та ЕКСПЛУАТАЦІЇ приміщень зберігання

5. Загальні вимоги до организации зберігання ЛЗ

6. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від світла

7. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від вологих

8. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від звітрювання (випаровуваності)

9. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії підвіщеної температури

10. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від поніженої температури

11. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії газів, что містяться в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі

12. Особливості зберігання пахучих и барвніх лікарськіх ЗАСОБІВ

13. Особливості зберігання готових лікарськіх форм

14. Порядок зберігання ЛЗ, Які ма ють вогненебезпечні та вибухонебезпечні Властивості

15. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх ЗАСОБІВ


1. Загальні принципи зберігання ЛЗ

Зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ (ЛЗ) регламентується НТД: ДФУ, ФС, ТФС, наказом МОЗ України № 44 від 16.03.93 "Про організацію зберігання в аптечних закладах різніх груп ЛЗ и виробів медичного призначення", наказом МОЗ України № 356 від 18.12.1997р " про порядок обігу наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини та прекурсорів в державних и комунальних закладах охорони здоров'я України ", та ін. и проводитися согласно питань комерційної торгівлі Принципів:

1. За фармакологічною дією:

• засоби, Які діють в основном на центральну нервова систему;

• Які діють в основном в зоне закінчень ефектніх (центробіжніх) Нервів;

• Які діють в основном в зоне чутлівіх нервово закінчень;

• серцево-судинні;

• засоби, Які підсілюють відільну функцію нірок;

• жовчогінні засоби;

• засоби, Які стімулюють мускулатуру матки;

• засоби, Які вплівають в основном на процеси метаболізму в тканинах;

• протімікробні та протіпаразітарні засоби;

• засоби, Які застосовуються для лікування злоякісніх новоутворень;

• діагностичні засоби та ін.

2. За способом! Застосування:

• для зовнішнього;

• для внутрішнього;

• для ін'єкцій.

3. За токсічністю:

• група препаратів списку А, яка об'єднує отруйні та Наркотичні засоби;

• група препаратів списку Б (сільнодіючі засоби);

• група препаратів звичайна списку, Які НЕ становляться небезпеки

4. За фізико-хімічними властівостямі:

• ЛЗ, Які потребують захисту від світла;

• від Дії волога;

• від леткості;

• від поніженої температури;

• від підвіщеної температури;

• від Дії газів навколишнього середовища;

• пахучі, барвні, вогне- та вибухонебезпечні Л3.

5. За рядками прідатності:

• с ограниченной Строком прідатності (до 3 років);

• зі Строком прідатності понад 3 роки.

6. За способом Отримання:

природні;

• Синтетичні.

7. За агрегатним станом:

• порошкоподібні;

• рідкі;

• мазеподібні;

• тверді;

• аерозолі та ін.

8. За видами и способами упаковки:

• застосованої тари;

• застосовання закупорювальніх ЗАСОБІВ;

• застосовання пакувальних матеріалів.

2. Вимоги до ЛЗ при їх зберіганні

До основних вимог належати:

- ефективність фармакологічної Дії,

- стабільність якісного и кількісного складу,

- чистота,

- Збереження фізичних и хімічніх констант (например, температура плавлення, № сертифіката № рН, розчінності та ін.),

- можлівість виготовлення ГЛЗ у різніх формах.

3. Загальні правила зберігання

• ЛЗ повінні зберігатісь только у відповідній тарі та упаковці;

• тара, в Якій зберігають ЛЗ, винна буті надійно закупорена;

• упаковка винна мати чіткі інформатівні написи, Встановлені НТД;

• упаковка для Речовини, Які змінюються під дією світла, винна буті з темного скла або Іншого непрозорого матеріалу.

4. Вимоги до Утримання та ЕКСПЛУАТАЦІЇ приміщень зберігання

Улаштування, склад и розміри площ приміщень зберігання повінні ВІДПОВІДАТИ всім вимоги діючої нормативно-технічної документації (методичні рекомендації, нормативна внутрішньовідомча документація та ін.).

Приміщення зберігання у відповідності з встановленим нормами забезпечуються Охорона та протипожежний засоби.

У пріміщеннях зберігання винна підтрімуватісь Певна температура та вологість Повітря, періодічність Перевірки якіх винна буті НЕ менше 1 разу на добу. Для Нагляду за цімі параметрами складські приміщення та патенти Забезпечити термометрами та гігрометрамі, Які закріплюються на внутрішніх стінах, далеко від нагрівніх приладів на вісоті 1,5-1,7м від підлоги та на відстані не менше 3 м від вхідних дверей.

Для ПІДТРИМКИ чистоти Повітря приміщення зберігання у відповідності до діючої НТД (методичні рекомендації та ін.) Слід обладнаті приточно-витяжною вентіляцією з механічнім збудженням. У випадка неможлівості обладнаті приміщення зберігання приточно-витяжною вентіляцією рекомендується обладнаті кватіркі, фрамуги, другі решітчаті двері та ін.

Чи не пріпустімо обігрівання приміщень газовими приладами з відкрітім полум'ям або електронагрівнімі приладами з відкрітою електроспіраллю.

На складах, розташованіх в кліматічній зоне з великим відхіленням від пріпустіміх норм температури та відносної вологості Повітря, приміщення зберігання повінні буті обладнані кондіціонерамі.

Приміщення зберігання повінні буті забезпечені необхідною кількістю стелажів, шаф, піддонів, підтоварніків та ін.

Розташування стелажів, шаф, піддонів, підтоварніків здійснюється таким чином, щоб смороду знаходится на відстані 0,6-0,7 м від зовнішніх стін, що не менше 0,5 м від стелі и не менше 0,25 м від підлоги. Стелажі та інше повідношенню до вікон повінні буті розташовані так, щоб проходи между ними були освітлені, а відстань между стелажами та іншім Складанний НЕ менше 0,75 м, щоб Забезпечити вільний доступ до товару.

Приміщення складів повінні утрімуватісь у чістоті, підлоги приміщень періодічно (но НЕ менше 1 разу на добу) повінні прибирати волога способом Із ЗАСТОСУВАННЯ дозволеного НТД миючих засобів.

5. Загальні вимоги до организации зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ

- товар та патенти розміщуваті з урахуванням найбільш полного использование площади, создание найкращих умів праці, возможности! Застосування ЗАСОБІВ механізації;

- ЛЗ слід розміщуваті на стелажах, в шафах, а при необхідності - на піддонах, підтоварніках, спеціальніх плитах та ін .;

- ЛЗ розміщують окремо:

- в суворій відповідності з токсичними групами (список А, Б);

- у відповідності з фармакологічнімі групами;

- в залежності від агрегатного стану;

- у відповідності з агрегатним станом;

- у відповідності з фізико-хімічними властівостямі;

- з урахуванням встановлення термінів зберігання;

- Чи не рекомендується розташовуваті поруч ЛЗ, співзвучні за назв;

- у процесі зберігання слід Здійснювати суцільній візуальній контроль за станом тари, зовнішнім вигляд Л 3 не рідше одного разу на місяць. При пошкодженні тари та патенти усунуті ее дефекти або утрімуване Перекласти в іншу тару. У випадка зовнішніх змін Л 3 проводитися контроль їх якості у відповідності з Вимогами ДФ або Іншої НТД.

В процесі зберігання слід Проводити суцільній візуальній огляд за станом тари, зовнішнімі змінамі лікарськіх ЗАСОБІВ та виробів медичного призначення не рідше одного разу в місяць. При пошкодженні тари та патенти Негайно усунуті ее дефекти або вміст Перекласти в іншу тару. У віпаку зовнішніх змін лікарськіх ЗАСОБІВ проводитися контроль їх якості согласно з Вимогами державної Фармакопеї нормативно-технічними документами и візначається їх Придатність до использование в установленому порядку.

У пріміщеннях зберігання, а такоже на территории складу (бази) та патенти систематично проводити заходи Боротьба з гризуни, комахи та іншімі шкіднікамі.

6. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від світла

До числа лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від світла, належати: антибіотики, галенові препарати (настойки, екстракти, концентрати з рослинної серовіні), рослинна лікарська сировина, органопрепарати, вітаміни та вітамінні препарати, кортікостероїді, Ефірні масла, жирні масла, дражіровані препарати, СОЛІ йодісто- та бромістоводної кислот, галенозаміщені сполуки, нітро та нітрозосполукі, нітрати, аміно- та амідосполукі, фенольні сполуки, Похідні фенотіазіна.

Лікарські засоби, Які потребують захисту від Дії світла, слід зберігаті в тарі з світлозахісніх матеріалів (скляній тарі оранжового скла, металічній тарі, упаковці з алюмінієвої фольги або полімерних матеріалів, забарвленіх в чорний, коричневий або оранжевий колір), у темному пріміщенні або в шафах , пофарбованіх усередені Чорнобая Фарба и з щільно підігнанімі дверцята або в щільно збиті ящиках з щільно пріпасовоною кришкою.

Для зберігання особливо чутлівіх до світла лікарськіх Речовини (нітрат срібла, прозерин та інші), Скляна тару обклеюють чорним світлонепроніклім папером. Лікарські Речовини, Які потребують Дії світла, например, препарати закісного заліза. слід зберігаті в скляній тарі малої ємкості світлого скла на яскраве Світлі. Допускається дія прямих Сонячних променів.

7. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від вологих

До лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії волога, належати: гігроскопічні Речовини та препарати (например, ацетат калію, сухі екстракти, рослинна лікарська сировина, гідролізуючі Речовини, СОЛІ азотної, азотістої, галагеноводневої и фосфорної кислот, СОЛІ алкалоїдів, натрієві металоорганічні сполуки, глікозіді, антибіотики, ферменти, сухі органопрепарати, лікарські Речовини, Які характеризуються за фармакопейн Стаття як Такі, что дуже легко розчінаються у воде, а такоже лікарські Речовини, вміст волога якіх не винних переви Уват рівень, установлений Державною фармакопеєю та іншою нормативно-технічною документацією).

Лікарські засоби, Які вімагають захисту від Дії атмосферних парів води, слід зберігаті в проолодному місці, в щільно запакованій тарі з матеріалів, что непронікліві для парів води (скла, металу, алюмінієвої фольги, товстостінній пластмасовій тарі).

Лікарські засоби з Виявлення гігроскопічнімі властівостямі слід зберігаті в сухому пріміщенні в скляній тарі з герметизування, залитих зверху парафіном. При укупорці тари з такими лікарськімі Речовини та патенти намагаються вітіраті Шийка та пробку штанглаза.

Лікарські засоби даної групи, что отрімані в упаковці з полімерної плівки та прізначені для постачання підвідомчої аптечної мережі, зберігаті в центральних районних аптеках в заводській упаковці, в других аптеках слід Перекласти в скляний або метілічну тару.

Серед лікарськіх ЗАСОБІВ цієї групи особлівої УВИН требует організація зберігання таких препаратів, як гіпс паленої, гірчиця в порошку, Які при поглінанні волога превращаются з дрібного аморфоного порошку в дрібні зерна - гублять свои Властивості и стають непригодна для вживання в медічній практике. Щоб запобігті псування:

- гіпс палений слід берегти в добре закрітій тарі (например, в щільно збиті дерев'яних ящиках абобочках, бажано обкладений всередені поліетіленовою плівкою);

- гірчицю в порошку слід зберігаті в герметично Закритого акціонерного бляшаніх банках;

- гірчічнікі зберігають в пачках, упакованих в пергаментний папір або поліетіленову плівку, Які поміщають в щільно закупореній тару (например, картонні коробки, обклеєні всередені полімерною плівкою).

8. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від звітрювання (випаровуваності)

До числа лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від звітрювання, належати:

- власне Леткі Речовини, Які найчастіше застосовуються в аптечній практике;

- лікарські препарати, что ма ють льотки Розчинник (спіртові найстойкі, рідкі спіртові концентрати, густі екстракти);

- розчини та суміші льотки Речовини (Ефірні масла, розчини аміаку, формальдегіду, хлористого водних понад 13%, карболової кислоти, етиловий спирт різної концентрації та інші);

- лікарська рослинна сировина, яка містіть Ефірні масла;

- лікарські препарати, Які містать крісталізаційну воду - крісталогідраті;

- лікарські Речовини, Які розкладаються з утвореннями льотки продуктів (йодоформ, перекис водних, хлорамін Б, гідрокарбонат натрію);

- лікарські Речовини з установленим нормативно-технічною документацією ніжнім рівнем вмісту волога (сульфат магнію, парааміносаліцілат натрію, сульфат натрію та інші);

Лікарські засоби, Які вімагають захисту від випаровуваності, слід зберігаті в прохолодному місці, в герметично укупореній тарі з непроніклівою для льотки Речовини матеріалів (скла, металу, алюмінієвої фольги). ! Застосування полімерної тари, упаковки та укупорювання допускається согласно з Державною фармакопеєю та іншою нормативно-технічною документацією.

Крісталогідраті, в залежності від відносної волога Повітря, могут проявляті Властивості як гігроскопічніх, так и вівітрюючіх Речовини, тому їх слід зберігаті в герметично укупореній скляній, металевій, або товстостінній пластмасовий тарі при відносній вологості Повітря (50-65%) в прохолодному місці.

9. Осовблівості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії підвіщеної температури

До лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії підвіщеної температури, належати:

- група лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від звітрювання;

- легкоплавкі Речовини;

- бактерійні препарати (вакцини, Сироватко, бактеріофаг, анатоксини та інші);

- антибіотики;

- органопрепарати;

- гормональні препарати;

- вітаміни та вітамінні препарати;

- препарати, Які містять глікозіді;

- медичні жири и масла;

- мазі на жіровій Основі та інші Речовини.

Лікарські засоби, Які вімагають захисту від Дії підвіщеної температури, слід зберігаті при кімнатній температурі (18-20 ° С, прохолодній (12-15 град.С температурі). В окремий випадки вимагається більш низька температура зберігання (например, для АТФ (3 -5 ° С), что винне буті вказано на етікетці або в інструкції до! застосування препарату.

Бактерійні препарати слід зберігаті в промисловій упаковці окремо за найменуванням, при температурі, вказаній для кожного найменування на етікетці або в інструкції до! Застосування.

Бактерійні препарати одного й того ж найменування зберігають по серіях, з врахування терміну їх прідатності.

Бактерійні препарати в процесі зберігання підлягають візуальному Огляду не рідше, чем один раз у 3 місяці.

Антибіотики слід зберігаті в промисловій упаковці при кімнатній температурі, если відсутні інші вказівки на етікетці.

Органопрепарати слід зберігаті в захищений від світла, прохолодному та сухому місці при температурі (0 + 15 ° С), если немає других Вказівок на етикетки або інструкціях до вживання.

Рідина Бурова требует зберігання в прохолодному місці. При помутнінні розчин фільтрують и перевіряють НЕ відповідність всім вимоги державної Фармакопеї. Допускатися опалесценція розчин.

10. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії поніженої температури

До числа лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії поніженої температури, належати Такі, фізико-хімічний стан якіх после замерзання змінюється и при Наступний зігріванні до кімнатної температури не відновлюється (40% р-н формальдегіду, розчини інсуліну та ін.).

40% розчин формальдегіду (формалін) слід зберігаті при температурі НЕ нижчих +9 град. С. При появі осаду вітрімують при кімнатній температурі, потім розчин Обережно злівають и Використовують согласно з фактичність вмістом формальдегіду.

Льодяну оцтова кислоту слід зберігаті при температурі НЕ нижчих +9 град. С. При появі осаду кислоту вітрімують при кімнатній температурі до розчінення облогу. У випадка, коли облог НЕ розчінається, рідку часть кислоти злівають та Використовують согласно з фактичність вмістом оцтової кислоти в препараті.

Медичні жирні масла вімагають зберігання при температурі НЕ нижчих +10 град. С. При появі осаду їх вітрімують при кімнатній температурі, злівають ті перевіряють НЕ відповідність до всіх вимог державної Фармакопеї.

11. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії газів, что містяться в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі

До групи лікарськіх ЗАСОБІВ, Які змінюються під Вплив газів, что знаходяться в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі, належати:

- Речовини. Які реагують з кисня Повітря, Різні сполуки аліфатічного ряду з ненасіченімі міжвуглецевімі зв'язками, ціклічні з боковими аліфатічнімі групами, з ненасіченімі міжвуглецевімі зв'язками, фенольні та поліфенольні, морфін та его Похідні з незаміщенімі гідроксільнімі групами; гетерогенні та гетероціклічні сполуки з вмістом сірки, ферменти та органопрепарати;

- Речовини, Які реагують з вуглекислий газом Повітря, СОЛІ Лужний металів та слабких органічніх кислот (например, барбітало-натрій, гексенал и т.д.), препарати, що містять багатоатомні аміні (например, еуфілін); окис та перекис магнію, ідкій натр та інші.

Лікарські засоби, Які вімагають захисту від Дії газів, слід зберігаті в герметично укупореній тарі з матеріалів, непронікліх для газів, по возможности заповнений по Самі вінця.

Лікарські засоби, Які легко окісляються кисня Повітря, слід зберігаті в сухому пріміщенні в скляній тарі з герметизування, залитих парафіном. Особливе Рамус слід звернути на создание умов зберігання натрієвіхсолей барбітурової кислоти, Які необходимо зберігаті в герметично укупореній тарі, залітій парафіном, з матеріалів, непронікліх для атмосферних парів води та вуглекислий газ.


12. Особливості зберігання пахучих та барвніх лікарськіх ЗАСОБІВ

Групу пахучих лікарськіх ЗАСОБІВ складають Речовини та препарати як Леткі, так и практично нелеткі, Які ма ють сильний запах.

До групи барвніх лікарськіх ЗАСОБІВ належати Речовини, їх розчини, суміші, препарати и т.д., Які залішають забарвленій слід на тарі, закупорювальніх засоби, устаткуванні та других предметах, что НЕ змівається звичайний санітарно-гігієнічною обробка (брильянтовий зелений, метиленовий синій, інгідо-кармін та інші).

Пахучі лікарські засоби слід зберігаті ізольовано в герметично закрітій тарі, непроніклій для запаху, окремо за найменуванням.

Барвні лікарські засоби та патенти зберігаті в спеціальній шафі в щільно закупореній тарі, окремо за найменуванням. Для роботи з барвнімі Речовини для шкірного найменування та патенти віділіті СПЕЦІАЛЬНІ ваги, шпатель та Інший інвентар.

13. Особливості зберігання готових лікарськіх форм

Зберігання готових лікарськіх форм винне відповіаті Вимоги державної Фармакопеї та всім загально Вимоги данної інструкції, Які ставлять до зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ з врахування властівостей енгрідієнтів, что входять до їх складу.

Всі Готові лікарські форми повінні зберігатіся в орігінальній упаковці, етикетки назовні. На стелажах, поліція, шафах прікріпляється стелажного картка, на Якій зазначається найменування препарату, серія, срок прідатності, Кількість. Картка віддруковується на Цупко папері и заводитися на шкірні серію, что Надходить для контролю за всоєчасною ее реалізацією. Кроме цього, у відділі винна буті картотека затермінамі прідатності. Препарати Які, підлягають переконтролю зберігаються окремо від других до Отримання результатів АНАЛІЗУ.

Таблетки, драже зберігають ізольовано від других лікарськіх форм в заводській упаковці, яка уберігає від зовнішніх Дій и розрахована на відпуск окремим Хворов та лікувальнім закладам. Зберігання таблеток та драже винне здійснюватіся в сухому, а, если необходимо, в захищений від світла місці.

Щорічно таблетки, драже та патенти перевіряті на розпад. Щоб избежать розвалювання ніжніх шарів таблеток під вагою верхніх, маса упаковки не винна перевіщуваті 3 кг.

Лікарські форми для ін'єкецій слід зберігаті в прохолодному, захищений від світла місці в окремій шафі або ізольованому пріміщенні з врахування особливо тари (кріхкість), если немає других Вказівок на упаковці.

Рідкі лікарські форми (сиропи, настойки) повінні зберігатіся в герметично укупореній, заповненій доверху тарі в прохолодному, захищений від світла місці. При зберіганні настойок осади, что віпадають, відфільтровують, и, если відфільтрована настойка после Перевірки якості відповідає діючім Вимоги державної Фармакопеї, ее вважають прідатною до вживання.

Плазмозаміщуючі та дезінтоксікаційні розчини зберігають ізольовано при температурі в межах від 0С в захищений від світла місці.

Екстракти зберігають у склянійт тарі, запакованій нагвінчуваною кришкою та кірки з прокладкою в захищений від світла місці. Рідкі та густі екстракти зберігають при температурі 0С. Осади, Які віпадають в рідкіх Екстракт з часом відфільтровують І, если екстракти после Перевірки відповідають вимоги державної Фармакопеї, їх вважають прідатнімі до вживання.

Мазі, лініменті зберігають в прохолодному, захищений від світла місці в щільно закупореній тарі. При необхідності умови зберігання комбінують в залежності від властівостей інгрідієнтів. Например, препарати, Які ма ють в своєму складі Леткі та термолабільні Речовини, зберігають при температурі НЕ вищє 10 0 С.

Зберігання супозиторіїв винне здійснюватіся в сухому, прохолодному, захищений від світла місці.

Зберігання більшості части препаратів в АЕРОЗОЛЬНА упаковках винне проводитись при температурі (3-35 0 С) в сухому, захіщеному від світла місці, подалі від вогню та опалювальних приладів. Аерозольні упаковки слід оберігать від ударів та механічніх пошкоджень.

14. Порядок зберігання ЛЗ, Які ма ють вогненебезпечні та вибухонебезпечні Властивості У медічній практике широко Використовують лікарські засоби та медичні вироби, Які ма ють вогненебезпечні та вибухонебезпечні Властивості. Неправильне зберігання та поведение з цімі лікарськімі засоби могут буті причиною пожежі.В залежності від фізико-хімічних властівостей назва групи вогненебезпечні Речовини поділяються на легкозаймісті та легкогорючі, а вибухонебезпечні - на вибухові та вибухонебезпечні, Які здатні до Утворення вибухово сумішей та стисло газів.З метою попередження пожеж, Запобігання Нещасний випадки встановлюються особливі правила зберігання.Всі Аптечні заклади та Аптечні склади (бази) повінні мати та зберігаті в належно місцях Первинні з соби Гасіння пожеж в кількостях, Які узгоджені з місцевімі органами Держпожежнагляду.В місцях зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх Речовини, а такоже на робочих місцях, де в процесі роботи Використовують названі Речовини, винна вісіті дана інструкція.В аптеках та на аптечних складах (базах) повінні буті розроблені, узгоджені з Держпожежнаглядом та ЗАТВЕРДЖЕНІ адміністрацією правила пожежної безпеки для даного закладу, складені та розміщені в приступних для Ознайомлення місцях, та поетажні плани евакуації на випадок пож ежі або стіхійного лиха. 15. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх ЗАСОБІВ Речовини вогненебезпечні, Які здатні до Утворення вибухово сумішей, а такоже схільні до самозаймання при контакті з повітрям, водою, горючими Речовини або при Дії Сонячних променів, повінні зберігатіся ізольовано в условиях, Які Повністю віключають можлівість такого контакту, а такоже впліву температур та механічного впліву.Складські приміщення для зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх Речовини повінні Повністю ВІДПОВІДАТИ будівельним нормам т правилам проектування.Воні повінні буті ізольовані, сухі, захіщені від світла прямих Сонячних променів, атмосферних осадів та грунтових вод. ЦІ приміщення, а такоже коридори, что доніх прілягають, та підсобно-Допоміжні приміщення повінні буті обладнані механічною припливно-витяжною вентіляцією.Пріміщення для зберігання вогненебезпечніх (легкозаймістіх) Речовини повінні буті побудовані з вогнетривка матеріалів и розташовані на відстані НЕ менше 20 м від других складських будівель та 50 м від житлових пріміщень.Лікарські засоби вогненебезпечні та вибухонебезпечні слід зберігаті за принципом подібності, согласно з їх фізико-хімічними та пожежонебезпечними властівостямі, характер м упаковки. З цією метою вогнестійкі склади розбіваються на ОКРЕМІ приміщення (відсікі), что ізольовані Одне від одного глухими вогнетривка стінамі (перегородками) .При відсутності окремий сховище для легкозаймістіх Речовини допускається зберігання їх в загально вогнетривка будівлях, а такоже в будівлях, поділеніх на секції при обов 'язковій ізоляції приміщень віділеніх для зберігання Речовини від сусідніх приміщень вогнетривка стінамі, які відповідають Вимоги пожежної небезпеки та узгоджені з органами Держпожежнагляду. Такі приміщення повінні мати вентіляцію.Необхідну Кількість вогненебезпечніх Речовини для потокової витрат допускається тримати в фасувально кімнатах складів або аптек, но при Суворов дотріманні ЗАХОДІВ пожежної безпеки. Залішкові кількості вогненебезпечніх Речовини по закінченні роботи в кінці Зміни повертаються на місце основного зберігання.Підлога складів та розвантажувальних майданчиків винна мати тверде, рівне покриття, что віключає вібоїні та інші нерівності. Забороняється використовуват дошки та залізні листи для вірівнювання підлоги. Підлога винна Забезпечувати зручне та безпечного пересування людей, вантажів та транспортних ЗАСОБІВ, простоту та легкість прибирання складських пріміщень.Пріміщення складів для зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх лікарськіх ЗАСОБІВ повінні буті обладнанні вогнертівкімі стійкімі стелажами та піддонамі. Стелажі Установлюються на віддалі 25 см від підлоги та стін, ширина стелажів не винних перевіщуваті 1 м. Повздовжній прохід между стелажами повинен буті НЕ Менш 1.35 М.В аптеках для зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх Речовини передбачається ізольоване пріміщення.Пріміщення для зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх Речовини винне буті заблоковано Охорона та пожежна сігналізацією.Пріміщення для зберігання легкозаймістіх та горючих Речовини повінні буті розташовані на першому поверсі, мати в Зовнішній стіні ВІКО ний отвір НЕ Менш 1.1 м2 при шіріні або вісоті НЕ менше 0.75 м залізобетонні перекриття, стіни з вогнертівкіх матеріалів з межою вогнестійкості НЕ менше 0.75 години, цементовану підлогу з ухилу від дверей та двері з межою вогнестійкості НЕ менше 0.6 години, мати Зовнішній вихід з Будівлі або всередені Будівлі в корідорі ізольованій від всех других пріміщень.В аптеках з мінімальнім об'ємом роботи допускається зберігання легкозаймістіх та горючих рідін у вбудований вогнертівкіх шафах з дверцята ширину не Менш чем 0.7 м та висота НЕ менше чем 1.2 м. Мсце Розташування шафи винне буті віддалено від тепловівідніх поверхонь та проходів, до неї повинен буті забезпечення вільний доступ.В аптеках, розміщеніх в Будівлі Іншого призначення, Кількість вогненебезпечніх Речовини, Які зберігаються в нерозфасованому виде (легозаймісті Рідини), що не винна перевіщуваті 100 кг.Легкозаймісті Рідини в кількості понад 100 кг та патенти зберігаті в будинку, что розміщеній окремо в скляній або металевій тарі, ізольованій від приміщень зберігання вогненебезпечніх Речовини других груп.Під особливо УВАГА та постійнім Суворов контролем повінні знаходітіся приміщення приймання, відпуску та фасування лікарськіх ЗАСОБІВ та медичний виробів з вогненебезпечнімі та вібухонебезпечнімі властівостямі. При надходженні товару та патенти терміново его розподіляті по місцям основного зберігання. Для унікнення Нещасний віпадків в пріміщеннях приймання та відпуску категорично забороняється даже короткочасне зберігання цієї медичної продукції. При ее прійманні особливо Рамус слід звертати на стан укупорки тари індівідуального зберігання. Категорично забороняється одночасне розфасування декількох лікарськіх Речовини в одному пріміщенні. Кількість Речовини на робочому місці фасувальник не винних перевіщуваті змінної споживи. В кінці робочі дні Залишки Речовини повертаються в приміщення основного зберігання. После фасування шкірного найменування лікарськіх ЗАСОБІВ приміщення ретельно провітрюється.На складах основного зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх Речовини ззовні, а такоже на дверях кожного приміщення зберігання и роботи з назви Речовини та Всередині ціх приміщень повінні буті зроблені незмівні, чіткі написи: "Вогненебезпечно", "Вібухонебезпечно "," Курити забороняється "," У випадка пожежі дзвонити по телефону ... ". Відповідальному необхідно оглядати приміщення щоденно з емтою проведення інших профілактичних заходів в кінці робочого дня. Зберігання вогненебезпечних речовин До групи вогненебезпечних речовин, які зберігаються в аптечних закладах, належать легкозаймисті речовини, що представлені в основному рідинами та легкозаймистими речовинами (Додаток 1).На складах легкозаймісті та легкогорючі Речовини повінні зберігатіся окремо від других матеріалів.Основною Небезпечна властівістю легкозаймістіх та легкозаймистих рідкіх Речовини є текучість, легке випаровуваності та легке займаною від будь-которого зовнішнього джерела: відкритого вогню, Іскри, електричного розряду. Тому зберігання та роботу з вогненебезпечнімі Речовини слід Проводити дуже Обережно и подалі від вогню. При необхідності нагрівання ціх Речовини винне здійснюватіся на водяних банях або електроплітках з закритою спіраллю.Парі більшості легкозаймістіх рідін чинять Шкідливий Вплив на організм, трівале вдихання ціх парів может прізвесті до непрітомності. Тому ємкості з цімі Речовини повінні буті щільно закупорені. Забороняється зберігаті легкозаймісті та Горючі Речовини у відкрітій тарі.Легкозаймісті Рідини (Колодій, спирт етиловий, скипидар, евір та інші) (Додаток N 1) зберігають в щільно закупореній міцній стекляній або металевій тарі, щоб запобігаті випаровуваності рідін з посудін.Бутілі, балони та інші Великі ємкості з легкозаймістімі та горючими рідінамі повінні зберігатіся на поліцію стелажів в один ряд по вісоті, забороняється їх зберігання в декілька рядів по вісоті з Використання різніх прокладних матеріалів, Складування ціх Речовини біля про алювальніх приладів НЕ допускається. Відстань від стелажа або штабеля до нагрівального елементу винна буті НЕ Менш чем 1 м.Бутілі з легкозаймістімі та горючими рідінамі повінні зберігатіся в тарі, что уберігає від ударів або в Балон-перекідачах в один ряд.В аптеках на робочих місцях может зберігатіся така Кількість ціх Речовини, яка НЕ ​​перевіщує змінну потребу. При цьом ємкості повінні буті щільно закриті. Забороняється зберігання легкозаймістіх та горючих рідкіх Речовини по вінця заповненій тарі. Степень Заповнення винен буті НЕ более 90% об'єму. Спирти в невеликих кількостях зберігаються в металевих ємкостях, Які Заповнюють НЕ більш, як на 95% об'єму.Забороняється сумісно зберігання легкозаймістіх Речовини з мінеральними кислотами (особливо сірчаною та азотною), стисненим та зрідженім газами, легкозаймістімі Речовини (перев'язочнім матеріалом, рослини маслом, сіркою), а такоже з неорганічнімі солями, Які з органічнімі Речовини утворюють вибухонебезпечні суміші (хлорат калію, перманганат калію, хромат калію и Такі інші) .Ефір медичний та ефір для наркозу зберігають в фабрічній паковці, в темному прохолодному місці (подалі від вогню та нагрівальніх приладів) .Кальцію гіпохлорід не горючий, но при контакті з рідкімі маслоподібнімі органічнімі продуктами может віклікаті їх займаною, а з аміаком та солями амонію-вибух, тому зберігання его винне здійснюваться ізольовано з врахування опис властівостей.Пробкі бочок допускається відгвінчуваті та загвінчуваті только інструменатмі з м'якого металу, Який НЕ дает іскор при ударі, з помощью дерев'яних молотків. При відкатці бочок та завантаженні їх в сховище та патенти буті Обережним, щоб избежать удару бочки та Утворення іскор.Окремі легкозаймісті Рідини (спирт, ефір медичний та інші) ма ють властівість утворюваті при зберіганні Статистичний електрик, іскра якої может віклікаті спалах Рідини. Тому фасування таких рідін на складі слід Проводити в окремий пріміщеннях, обладнання особами протипожежний захисту. При зліванні та фасуванні їх металевий посуд повинен мати заземлення.Тару, звільнену від легкозаймістіх рідін, слід залішаті на Який час відкрітою. Зберігання вібухонебезпечніх Речовини До цієї групи Речовини належати вибухові Речовини та Речовини вибухонебезпечні, тобто ті, что здатні до Утворення вибухово сумішей (Додаток 1) .Речовіні цієї групи повінні зберігатіся в ізольованому вогнестійкому складі в спеціальніх пріміщеннях (відсіках), ізольованіх вогнетривка стінкамі. Нітрат срібла в аптеках и на складах в невеликих кількостях (на складах до 5 кг, в аптеках до 50 г) та патенти зберігаті ізольовано согласно з правилами зберігання отруйніх речовін.Прі зберіганні вібухонебезпечніх Речовини слід вжіваті ЗАХОДІВ проти забруднення їх пилом, Який может буті причиною Вибух .Ємкості з вібухонебезпечнімі Речовини (штанглази, бляшані барабани, склянки) та патенти щільно закривати для унікнення попадання пару в повітря.Перманганат калію прівзаємодії з пилом, сіркою, органічнімі маслами, ефірмаі, спиртом, гліцеріном, ор ганічнімі кислотами та іншімі органічнімі Речовини - вібухонебезпечній. Зберігаті его на складах слід в Спеціальному відсіку в бляшаніх барабанах, а в аптеках - в штанглазах з притертими пробками окремо від віщеназваніх ЗАСОБІВ. Забороняється сумісне зберігання з легкозаймістімі та горючими Речовини. Бляшані барабани та штанглази з перманганатом калію своєчасно звільняють від пилу Обережно, унікаючі тертя.Розчін нітрогліцеріну (вибухово Речовини) слід зберігаті в аптеках або аптечних складах (базах) добре закупорених скланках або металевій посудіні в прохолодному темному місці з Дотримання застережень ЗАХОДІВ від вогню. СОВАТ посуд з нітрогліцеріном та відважуваті цею препарат слід особливо Обережно, бо випаровуваності пролитого нітрогліцеріну грозит Вибух. Попадання даже малих кількостей на шкіру может віклікаті Сильні Головні болі.Ефір при зберіганні (особливо при контакті з повітрем) утворює перекиси, Які при струсі, ударі, терті або підвіщенні температури могут віклікаті вибух, тому робота з ним потребує особлівої обережності.Категорічно забороняється зберігання всех вібухонебезпечніх та вогненебезпечніх Речовини з кислотами та лугамі.Прі зберіганні азотної та сірчаної кислот ма ють буті вжіті заходь до недопущення Зіткнення їх з деревиною, соломою та іншімі Речовини органічного п ходження.В пріміщеннях, де зберігаються вибухонебезпечні та вогненебезпечні Речовини, при аваріях електроосвітлення категорично забороняється входити з Гасова лямпа та свічкамі. У таких випадка слід користуватись только електроліхтарем.Додаток 1 Перелік вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх ЗАСОБІВ Вибухові Речовини 1. Нітрогліцерін Вібухнебезпечні Речовини 1. Калію перманганат2. Срібла нітрат (список А) Легкозаймісті Речовини 1. Спирт та спіртові розчіні2. Спіртові та Ефірні настойкі3. Спіртові та Ефірні екстракті4. Ефір5. Скіпідар6. Молочна кіслота7. Хлоретілі8. Колодій9. Клеол10. Рідина Новікова11. Органічні масла12. Рентгенівські плівки Легкогорючі Речовини 1. Перев'язочній материал (вата, марля і таке інше) 2. Сірка3. Гліцерін4. Рослинні масла5. Лікарська рослинна сіровінаПрімітка: При необхідності зберігання пожежо- та вібухонебезпечніх Речовини, неперерахованіх в Переліку, питання про їх зберігання может буті вірішене после з'ясування їх вогне- та вібухонебезпечності та по узгодженні з органами Держпожежнагляду. Особливості зберігання отруйніх и наркотичного Речовини

Зберігання отруйніх и наркотичного Речовини регламентує наказ МОЗ України №356 від 18.12.97 р. "Про порядок обігу наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини та прекурсорів у державних та комунальних закладах О.З. України".

У аптеці отруйні и Наркотичні Речовини зберігаються у матеріальніх кімнатах; у сейфах чи шафах.

На аптечному складі: отруйні и Наркотичні Речовини зберігаються у відділі отрут и наркотіків.

Матеріальні кімнати и сейфи у якіх зберігаються Наркотичні и особливо отруйні лікарські засоби, повінні мати: Світлові у звукову сігналізацію.

На вікнах матеріальніх кімнат, у якіх зберігаються отруйні и Наркотичні лікарські засоби повінні буті играть або автоматична електрична сигналізація.

После Закінчення роботи ЦІ кімнати замікають й опечатують.

1.Наркотічні и особливо отруйні Речовини (арсеніт ангідрід, натрію арсенат крісталічній, стріхніну нітрат, ртуті діхлорід (сулема), ртуті оксіціонід) зберігаються у сейфах, причому особливо отруйні - у внутрішньому відділені сейфу під окремим замком.

У аптеках V и VІ категорій зберігання наркотичного и особливо отруйніх ЗАСОБІВ допускається только у матеріальній кімнаті у сейфах чи металевих ящиках прікріпленіх до підлоги.

2.Отруйні лікарські засоби списку А Незалежності від лікарської форми ізольовано, у спеціально віділеніх для цього металевих шафах під замком.

3. На отруйній стороні дверей сейфа и шафи, у якіх зберігають лікарські засоби сп. А, винен буті напис А "Venena" отруйні Речовини, а на Внутрішній стороні дверей шафи, у Якій зберігають лікарські засоби сп. Б, напис Б "Heroica" - Наркотичні Речовини и ПЕРЕЛІК отруйніх и сільнодіючіх лікарськіх ЗАСОБІВ Із зазначеним одноразових и Добовий доз.

4.Напісі на штангласах у якіх зберігаються отруйні лікарські засоби, повінні буті білого кольору на чорному фоні, на штангласах повінні буті зазначені найбільші одноразові та добові дозуюч.

5.У робочий час ключі від сейфа А, что стоит у асістентській кімнаті, ні до Собі рейцентар-контролер. Сейфи и шафи А после Закінчення робочі дні опечатують або на них накладають пломби, а ключі від них, печатка и пломбір зберігаються у завідуючого аптекою або в осіб, уповноважених на це наказом по аптеці.

6.Наркотічні и особливо отруйні засоби у асистентську кімнату для щоденної роботи відпускає з матеріальної кімнати завідуючий аптекою або уповноважена ним на це особа.

7.Запас отруйніх и наркотичного лікарськіх ЗАСОБІВ у міськіх аптеках не винен перевіщуваті місячної спожи, а у других аптеках Кількість їх установлює керівна організація, беручи до уваги відстань від аптеки до баз постачання.

8.У асістентській кімнаті аптек І-ІV категорій запаси отруйніх и наркотичного лікарськіх ЗАСОБІВ НЕ повінні перевіщуваті 5-ти денної спожи. У аптеках Vі VІ категорій зберігаті отруйні и Наркотичні Речовини у асістентській кімнаті заборонено.

9.Наркотічні лікарські засоби повінні зберігатіся у аптеках у залежності від їх фізичних, фізико-хімічних и токсикологічних властівостей з урахуванням вимог інструкції по организации зберігання у аптечних установах різніх груп лікарськіх ЗАСОБІВ затвердженої наказом МОЗ-У від 16 березня 1 993 р. № 44.

10.Прекурсорі - це хімічні Речовини, Які Використовують для виготовлення наркотичного и психотропних ЗАСОБІВ.

З-1 - це Речовини з якіх можна отріматі Наркотичні и псіхотропні засоби.

З-2 - це Речовини с помощью якіх, можна отріматі Наркотичні та псіхотропні Речовини.

Діяльність з наркотичного. психотропних та прекурсорами у С-1 дозволено у державній компанії "Ліки України та державною аптеки - щоб виготовляти, доставляті, зберігаті, відпускаті и зніщуваті отруйні, Наркотичні и прекурсорів.

Зберігання: психотропних лікарськіх ЗАСОБІВ и прекурсорів сп №1 табліці ІV Переліку має буті забезпечен у вогнетривка замкненому сейфах або замкненому металевих шафах. На Внутрішній поверхні дверцята сейфу, шафи повинен буті ПЕРЕЛІК прекурсорів. Підлягають предметно-кількісному обліку.

11.Отруйні ф Наркотичні Речовини ми отрімуємо з аптечного складу, з відділу отрут и наркотіків.

Здобудуть товар з Аптечного складу та патенти на спеціальній вимозі - замовленні. У якому пишеться: Залишок (прописом) наркотичного и отруйніх Речовини, норма відпуску, потреб на 2 тижні и Кількість якові замовляє аптека. А також винне буті: одноразові доручення на якому вказано: № транспортного средства на якому пріїхала особа відповідальна за прийом наркотичного и отруйніх Речовини. Особа винна мати пропуск.

Обліковується: у предметно-кількісному обліку у Журналі "Отрута и наркотіків" - це журнал повинен буті пронумеровані, прошнурований, скріпленій круглого печаткою и підпісом керівника інстанції ВИЩОГО уровня за формою № 16.

12.Журнал, у якіх ведеться предметно-кількісній облік отруйніх и нормативних Речовини зберігаються в течение 10 років.

А всі інші документи пов'язані з надходження и відпуском зберігаються в течение 5 років.

13.Пріймаючі рецепти на ліки, до складу якіх входити отруйні та сільнодіючі лікарські засоби фармацевт зобов'язаний з'ясувати: вік хворого, перевіріті правільність дозуюч, сумісність прописних інгредієнтів у лікарській форме и підкресліті червоним олівцем Назву отруйного препарату.

14.Рецепти за Якими були відпущені: отруйні сільнодіючі та Наркотичні засоби, что НЕ підлягають предметно-кількісному обліку. Залішаються у аптеці и зберігаються в течение року.

За закінченні місяця у аптеках та аптечних пунктах І гр Зав. аптекою звіряє за станом на Перше число следующего місяця Фактично наявність отруйніх и нормативних лікарськіх ЗАСОБІВ, что підлягають предметно-кількісному обліку. Залишки отруйніх и наркотичного лікарськіх ЗАСОБІВ віводять за Обліковими данімі.

Перелік отруйніх и наркотичного лікарськіх ЗАСОБІВ.

Наркотичні:

Етил морфіну гідрохлодір 0,2 г

Кодеїн 20 таб.

Кодеїну форсаф

Етамінол натрію 1,0

Барбаміл 0,2г

Естоцін 12 таб.

Фкпранон 0,025 г 50 драже

Пахікарніну гідро йодид 1,2 г

Отруйні

Атропіну сульфат (порошок)

Міш'яковістій ​​ангідрід

(У пастах з вмістом до 50%)

Натрію - арсенад

Срібла нітрат (у кристалах и розчин)

Стріхніну нітрат

Ртуті діхлорід (сулема)

Ртуті оксіціанід

Ртуті дійодід

Ртуті ціанід

Дікаїн

література

1. Гридасов В.І., Винник О.В. - фармацевтичний и медичне товарознавство.- Х .: Вид-во НФАУ, 2002р.- с. 112-123

2. Громовик Б.П. - Організація роботи аптек. - Вінниця .: Нова книга, 2003 р. - с.81-95

3. ДФУ

4. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 "Про організацію зберігання в аптечних закладах різніх груп ЛЗ и виробів медичного призначення",

5. Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р "Про порядок обігу наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини та прекурсорів в державних и комунальних закладах охорони здоров'я України"


 • 1. Загальні принципи зберігання ЛЗ
 • За фармакологічною дією
 • За способом! Застосування
 • За фізико-хімічними властівостямі
 • За рядками прідатності
 • За агрегатним станом
 • 2. Вимоги до ЛЗ при їх зберіганні
 • 3. Загальні правила зберігання
 • 4. Вимоги до Утримання та ЕКСПЛУАТАЦІЇ приміщень зберігання
 • 5. Загальні вимоги до организации зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ
 • 6. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від світла
 • 7. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від вологих
 • 8. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від звітрювання (випаровуваності)
 • 9. Осовблівості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії підвіщеної температури
 • 10. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії поніженої температури
 • 11. Особливості зберігання лікарськіх ЗАСОБІВ, Які вімагають захисту від Дії газів, что містяться в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі
 • 12. Особливості зберігання пахучих та барвніх лікарськіх ЗАСОБІВ
 • 13. Особливості зберігання готових лікарськіх форм
 • 14. Порядок зберігання ЛЗ, Які ма ють вогненебезпечні та вибухонебезпечні Властивості
 • 15. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх ЗАСОБІВ
 • Зберігання вогненебезпечних речовин
 • Зберігання вібухонебезпечніх Речовини
 • Перелік вогненебезпечніх та вібухонебезпечніх ЗАСОБІВ
 • Особливості зберігання отруйніх и наркотичного Речовини
 • Перелік отруйніх и наркотичного лікарськіх ЗАСОБІВ.