Вплив абіотичних и біотичних факторів на відтворювальну функцію корів


    Головна сторінка

Скачати 84.76 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір84.76 Kb.
Типкурсова робота

Зміст

Вступ

1. Огляд літератури

1.1 Вплив абіотичних и біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

1.2 Принципи и фактори родів

1.3 Передвіснікі отелення

1.4 Перебіг родів

1.5 Перебіг післяотельного ПЕРІОДУ

1.6 Корекція післяотельного ПЕРІОДУ

1.7 Диференціація нормального и патологічного перебігу післяотельного перебігу

1.8 Роль адсорбентів у раціоні корів

1.8.1 сорбентів та їх природні Властивості

1.9 Заключення до Огляду літератури

2.Власні дослідження

2.1 Матеріали и методи дослідження

2.2 Характеристика господарства

2.3 Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ и їх Обговорення

2.4 Розрахунок економічної ефектівності

3. Охорона праці в Галузі

4. Екологія

Висновки

Пропозиції виробництву

список літератури


Вступ

Фундаментальні підвалінамі Впровадження програми стабілізації економіки і зростання уровня життя населення України є інтенсіфікація СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва.

Зростання обсягів виробництва продукції тварин походження винне здійснюватіся Завдяк Впровадження СУЧАСНИХ технологій розведення тварин, ефективних профілактичних, діагностичних та лікувальніх міропріємств [36].

Останнім часом однією з причин, что стрімує Позитивні Тенденції у розвитку тварінніцької Галузі є неплідність маточного поголівя Великої рогатої худоби, что віклікана неправильними умів Утримання, незбалансованою, неповноцінною годівлею, порушеннях правил штучного осіменіння, патологією статево ОРГАНІВ та других ОРГАНІВ тварин [6].

В останні роки и зараз Досить часто можна натрапіті на інформацію про захворювання з порушеннях Функції репродуктівної системи корів у різніх природно-кліматичних зонах. Їх обґрунтування підстав на втраті рівновагі и порушенні актівності абіотичних, біотичних и антропогенних факторів.

На части территории Житомирщини та других областей України и межуючіх з нею держав, зміни в НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі повязані Із Забруднення ціх територій радіоактівнімі Речовини внаслідок аварії на ЧАЕС, яка залишилась низьку глобальних проблем и вопросам перед радіобіологічною наукою. Значний увага в Сейчас годину спрямована на Вивчення впліву малих доз радіаційного випромінення на екологію и, дере за все, на живі організмі з урахуванням їх віку, механізму біологічної Дії опромінення малої інтенсівності в сукупності з іншімі Чинник навколишнього середовища, ВІДПОВІДІ організму на них, методів и ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ захворювань людей и тварин, довготріваліх прогностичність Даних относительно НАСЛІДКІВ такого впліву.

Накопичення в ґрунті и Наступний забруднення рослінності, продуктів харчування и кормів ізотопамі радіоактівніх елементів створі умови для трівалої Дії на мешканців и тварин ціх територій малих доз іонізуючого випромінення. Пролонгована радіаційна дія на організм вагітних, плода, новонароджених и дітей и тварин різніх вікових груп практично НЕ Вівче [26].

Досліди, что були проведені в период после аварії на ЧАЕС, довели прісутність негатівної Дії радіації на здоровя людей и тварин. Помітно Зросла загально соматичних захворюваність жінок репродуктивного віку, вагітних та дітей, знизу народжуваність, підвіщілась мертвонародженість, смертність дітей від 1 до 14 років [10].

Чутлівість Великої рогатої худоби до постійного опромінення зниженя дозами радіоактівного випромінення віражається Певна порушеннях відтворювальної Функції.

Фактори абіотічного и біотічного походження, что Певна чином вплівають на репродуктивну здатність, могут діяті окремо чи в комплексі як на окремий тварин, так и на групу тварин або даже на цілі регіони. В зоне радіоактівного забруднення неплідність маточного поголівя Великої рогатої худоби віклікана змінамі у внутрішніх органах під Вплив різноманітніх екзогенніх и ендогенніх чінніків [6].

Значний Кількість наукових робіт вітчізняніх та зарубіжніх вчених присвячено встановлення причин неплідності, розробці и Впровадження різніх методів ПРОФІЛАКТИКИ та інтенсіфікації відтворювальної Функції корів [30, 39, 45].

У наукових роботах окремий дослідніків [11] є інформація про Вивчення змін морфології та біохімічного складу крови у різніх відів свійськіх тварин, Які Довго перебувають в условиях Дії на них малих доз іонізуючого випромінення. Дуже мало Повідомлень у наукових роботах про дію малих доз радіонуклідів на амінокіслотній склад крови тварин и Накопичення радіонуклідів в провізорніх органах ПЕРІОДУ вагітності.

Актуальність теми. Впровадження и Здійснення фундаментальних наукових досліджень, спрямованостей на встановлення основних закономірностей Виникнення та розвитку змін в людський и тварин організмах, Які появилися під дією абіотичних факторів, в тому чіслі и радіації внаслідок аварії на ЧАЕС, та знаходяться на протязі Довгого годині в таких условиях є актуальними и дуже важлівімі. У Першу Черга це стосується обміну Речовини в організмі корів у период тільності, оскількі вона збігається з періодом лактації и сухостою, Які проходять Із суттєвімі змінамі в обміні Речовини.

Частково дана проблема описана в наукових роботах, розроблення рекомендаціях, относительно ведення сільського господарства на теріторіях Забруднення ізотопамі радіоактівніх елементів (Йохансон К. Із. Співав., 1996; Можар А.А., 1996; Романов Л.М., 1996).

! Застосування адсорбентів з метою дослідження їх впліву на перебіг тільності, отелення и післяотельного ПЕРІОДУ та стану новонароджених має важліве практичне значення.

Серед великого різноманіття природних адсорбентів найбільшого практичного! Застосування Набуль вісокодісперсні шарувальні сілікаті (сапоніт, бентоніт, гідрослюда, нонтроніт) та шарувально-стрічковий силікат палігорcькіт (Кадошкінов В.М., 1997).

В Галузі скотарство молочного напряму їх дію Вивчай здебільшого з метою Отримання відносно Чистої продукції.

ОКРЕМІ авторизованого вважають, что зниженя процесса адсорбції и Накопичення радіонуклідів в тварин організмі можливе при складанні спеціальніх раціонів направленої Дії Шляхом введення в ее склад Речовини з вісокоадсорбційнімі властівостямі [35].

Віходячі з цього, ми Вивчай Вплив сапоніту, введеного до складу раціону, на перебіг тільності, отелень та післяотельного ПЕРІОДУ корів в условиях господарства, что розташоване на відносно чістій ​​від радіонуклідів территории.

Розділ 1.
Огляд літератури

У розділі представлені літературні Відомості относительно впліву різніх екологічних факторів на організм свійськіх тварин и статеві органи, зокрема про причини и фактори, что обумовлюють Виникнення та перебіг отелення, післяродового ПЕРІОДУ, та Можливі їх корекції Шляхом згодовування різніх мінеральних Речовини.

1.1 Вплив абіотичних и біотичних факторів на відтворювальну функцію корівСеред абіотичних факторів зовнішнього середовища Найбільший Вплив на організм ма ють: температура, лещата, Повітря, відносна вологість, інсоляція, освітлення.

Повітряне середовище безпосередно впліває на організм тварин и, дере за все, на обмін Речовини та фізико-хімічні Властивості крови [45], а такоже спріяє Виникнення захворювань, зміні молочной продуктівності.

Статистичні дані вказують на достовірну залежність з'явилася Деяк захворювань корів як травми статево ОРГАНІВ, перебіг важкий отелів, гнійніх запаленою статево ОРГАНІВ и затримання посліду від пори року [40]. В условиях півночі з цілорічнім Утримання тварин у пріміщеннях відбуваються значні морфофункціональні Зміни в яєчніках, что прізводять до трівалої неплідності [11].

Стан відтворення стада візначається низкою технологічних и господарсько-організаційних факторів [49]. Встановлен залежність відтворювальної здатності корів від їх концентрації в пріміщенні. При підвіщеній щільності поголівя у дію вступають внутрішні регулюючі системи організму, Які ведуть до зниженя запліднюючої здатності тварин [17].

На сьогоднішній день накопічена значний інформація про залежність росту и розвитку тварин від віку Досягнення статевої зрілості, інтенсівності и трівалості їх использование, уровня продуктівності від повноцінності годівлі [17, 50], тобто забезпечення організму пожівнімі и Біологічно активними Речовини, что ма ють Вплив на морфологічний и функціональний стан ОРГАНІВ та систем, включаючі статево [1].

Велику роль у відтворенні тварин відіграють вітаміни. Смороду вплівають на процеси оновлення структур матки, імунні взаємозвязкі, Підвищення запліднення, повноцінність статево ціклів. Особлива роль у забезпеченні тварин вітамінамі Належить вітаміну А, головного природною формою которого є каротин. Недостатня Кількість каротину в кормах виробляти до кератізації слізовіх оболонок статево ОРГАНІВ, внаслідок чого тварини втрачають здатність до запліднення. Інколи запліднення настає, но зигота, яка утворілася, розсмоктується [49].

Вітамін А має велике значення в регуляції статево циклу, підтріманні фізіологічного стану ендометрію и скоротливої ​​Властивості матки [36].

Дефіціт вітамінів А та Е в раціоні виробляти до зниженя неспеціфічної резістентності організму корів [21].

1.2 Причини и фактори родів

Родовий акт - складаний біологічний процес до цього часу Ще не Вивчення достаточно. Регуляція родової ДІЯЛЬНОСТІ при ее порушенні перебуває в прямій залежності від наших знань, что стосують Вивчення різніх ланок цього складного у біологічному відношенні процесса.

Спіраючісь на літературні дані треба мати на увазі, что в розвитку и підтріманні родової ДІЯЛЬНОСТІ необходимо враховуваті Такі прічінні фактори: нервово-рефлекторні, гормональні, нейро-гуморальні, біоенергетічні, метаболічні, трофічні, механічні [33].

Характеристику перебігу родів у свійськіх тварин описавши А.П. Студєнцов [39]. За его визначенням, родовий акт - це фізіологічній процес, Який закінчується Виведення з організму матері дозрілого жіттєздатного плоду та Визнання плодових оболонок и навколородовіх рідін.

Таким чином, отелення настає в результате Функціонування складного комплексу нейрогуморальних факторів під контролем центральної нервової системи та ее Найвищого відділу - кору головного мозком.

1.3 Передвіснікі отелення

Значний частина науковців у своих Працюю среди багатьох сімптомів передвісніків отелення віділяють Зміни стану крижового-сіднічніх звязок, піхві, вімя, віділення слизу Із статевої щіліні, зміни поведінкі тварин [28, 31, 39].

Про Терміни Виникнення ціх ознака немає єдиної думки.

За данімі А.П. Студєнцова [39], таз становится пологів за 12 - 36 годин до качана Виведення плоду, но звязки могут розслаблятіся ще за 1 - 3 тіжні до отелення. Аналогічні дані навідні Д.Д.Логвінов [31], Г.В. Звєрєв Із співавторамі [36].

У життя без Публікації низька авторів, віходячі и со своим СПОСТЕРЕЖЕНЬ вказують, что набряк статево губ розвівається в різніх тварин одного виду неоднаково, а у Деяк зовсім відсутній до качана отелення [49].

Розрідження слізової пробки Шийки матки и самовільне віділення ее Із статевої щіліні як один Із передвісніків отелення віявляється за 1 - 2 дні до отелення [28, 36, 38, 46, 50].

Віділення молозива А.П. Студєнцов [39], Г.В. Звєрєва Із співавторамі [36], спостерігалі за 2 - 3 дні.

Зміни в поведінці тварин як ознака передвісніків отелення, за спостереження В.С. Шіпілова и співавторів [47], віявляються по-різному: одні тварини весь час стояти и піднімають хвіст, другі - переступають тазовими кінцівкамі; у третіх могут буті одночасно всі перераховані ознакою.

Із описаного вищє видно, что передвіснікі отелення проявляються Певна симптомами, Які при ретельному спостереженні Доступні для урахування и могут з успіхом використовуват для передбачення часу отелення.

1.4 Перебіг родів

У родовому акті Прийнято віділяті три стадії: підготовчу або Розкриття и Розширення Шийки матки, Виведення плоду або народження теляті и послідову або вигнання плодових оболонок та залишків навколоплодових рідін.

Розкриття и Розширення каналу Шийки матки відбувається з боку внутрішнього ее відчинив до піхві. Цьом спріяє значний вираженості естрогенів фон и Тиск плодових оболонок: А.П. Студєнцов [39].

ПОВІДОМЛЕННЯ про длительность підготовчої стадії родів у корів дуже Різні. Так, ОКРЕМІ авторизованого у своих роботах [5, 28, 31, 46] навідні дані Із Власний СПОСТЕРЕЖЕННЯ, что підготовча стадія у корів триває 3 - 12 годин.

На мнение В.С. Шіпілова и А.М. Лобікової [48], продовження підготовчої стадії Залежить від умов Утримання корів до родів.

После Завершення Розкриття Шийки матки в тазову порожніну породіллі вклінюється плід в оболонках и тисне на Внутрішнє гирло Шийки матки. Це рефлекторно віклікає віділення окситоцину, під Вплив которого перейми стають довшімі, паузи - короткими. Зовнішня зміна ритму СКОРОЧЕННЯ матки характерізується розрівом або виходом плодового міхура Із пологів Шляхів, что свідчіть про початок стадії Виведення плоду. Незадовго до цього корова, як правило, лягає.

Знікнення потуг проявляється рефлекторно внаслідок подразнення нервово закінчень родового Шляхів плодом, Який вклинюючись в тазових порожніну. СКОРОЧЕННЯ мязів діафрагмі и черевного пресу виробляти до максимального Підвищення тиску в черевній порожніні. Встановлен [12, 42], что ЦІ СКОРОЧЕННЯ у корів продовжуються 2 - 7 с. и періодічно чергуються з паузами.

При проходженні голови плоду через статево щіліну Активність перейм и потуг досягає Найвищого напруженного. После Вихід голови настає коротка пауза. Потім під Вплив сильних перейм и потуг віводяться Із пологів Шляхів Плечових пояс и грудей теляті. После цього знову настає пауза, по закінченні якої під дією перейм и потуг плід Вихід Повністю. Пуповина, як правило, обрівається в процесі родів, но в окремий випадки теля может народжуватісь з непошкодженою пуповиною. Роді при тазовому передлежанні відбуваються в тій же послідовності и зустрічаються в 4 - 5% віпадків [47].

Ряд дослідніків и науковців у своих роботах навідні дані, что стадія Виведення плоду триває від 20 хвилин до 3 - 4 годин и более [21, 39, 46].

Г.М. Калиновський, О.А. Омельяненко відмічають, что Виведення плоду у корів проходити за 84 ± 11 хв. [20].

Зразу ж после народження теляті настає пауза в перебігу отелення. Через Певний час знову відновлюються перейми и слабо помітні потуги, Які спріяють вигнання посліду и залишків навколоплодових рідін.

Процес віділення посліду корів безпосередно Залежить від особливо плацентарного звязку [28]. Активність матково СКОРОЧЕННЯ у цею период спріяє порушеннях звязку между карункули и котіледонамі и виробляти до вигнання плодових оболонок [16].

До головних причин, что обумовлюють віділення посліду належати Зменшення обєму порожніні матки, тертий стінкі матки и карункулів [29].

За данімі Г.М. Калиновського, А.О. Омельяненко [20], послідова стадія родів у корів ставити 756 ± 73 хв.

За спостереження других дослідніків, на стадію віділення посліду вплівають годівля, умови Утримання та пора року: в осінньо-зимовий период послід віділяється 3,51 ± 0,2 и 4,1 ± 0,17 год., В зимово-весняний - 4, 05 ± 0,13 и 4,03 ± 0,16 рік. відповідно [33, 40].

З наведенням Даних видно, что перебіг родового акту Вивчай много дослідніків. Проти, як свідчать їх ПОВІДОМЛЕННЯ, харчування впліву низьких доз трівалого радіоактівного опромінення на перебіг тільності и отелень цікавілісь ОКРЕМІ досліднікі. Зокрема А.С. Ревунец ВСТАНОВИВ, что добавка сапоніту до раціону корів в условиях радіаційного забруднення, як з подивимось его сорбційніх властівостей, так и вмісту мікроелементів має важліве значення для перебігу фізіологічних процесів в організмі тільніх.

1.5 Перебіг післяотельного ПЕРІОДУ

З віділенням посліду отелення закінчується и тварина вступає в новий период життя, Який назівається післяотельнім або пуерперальнім [5, 16, 39].

Всі літературні дані відносно терміну Закінчення післяотельного ПЕРІОДУ та інволюції статево апарату корів неоднозначні.

Деякі досліднікі визначаються, что повна інволюція статево апарату корів закінчується впродовж 3 - 4-х тіжнів после отелення одночасно Із завершенням інволюції матки [29].

При нормальних условиях годівлі и Утримання інволюція статево апарату у здорових корів закінчується на 17 - 18 - й день после отелення НЕ только за клінічнімі ознака, а і за гістологічною Будова мязових елементів та ендометрію. Інші авторизованого ВСТАНОВИВ, что клінічна інволюція статево апарату у корів при стійловому утріманні закінчується на 23 - 26 день, а при пасовищного - на 17 - 19 день [13].

Основними природними факторами, что пріскорюють перебіг післяотельного ПЕРІОДУ и посілюють інволюційні процеси в статево органах корів, є покращення годівлі и Утримання [21], активний моціон, моціон з бугаєм - пробником [47, 48].

У вісокопродуктівніх корів з незбалансованою годівлею и без активного моціону повна інволюція матки после отелення НЕ настає до 40 - 45 днів.

При дворазовому доїнні корів інволюція статево апарату закінчується швидше, чем при чотірікратному.

За данімі Деяк дослідніків, частота роздратування вімя впліває на Інтервал від отелення до наступної тічкі. Такий ефект смороду пояснюють віділенням ЛТГ, Який виробляти до трівалого Збереження жовтого тела вагітності [15].

1.6 Корекція післяотельного ПЕРІОДУ

Для стімуляції інволюції статево апарату корів застосовують Різні фармакологічні препарати [27, 42]. З урахуванням одержаних результатів [25] були розроблені патогенетичні методи профілактики и лікування токсікозів тільніх з включенням КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ антиоксидантами, Використання сорбентів, внутрішньосудінної фотомодіфікації корів, что дозволило на 5 - 6% Зменшити акушерська допомогу во время отелів, на 10% - затримання посліду и післяотельну патологію матки порівняно з контролем.

За іншою інформацією для корекції функціональної ДІЯЛЬНОСТІ матки и статево залоза, ПРОФІЛАКТИКИ и терапії ускладнень при отеленні и после отелення предлагают фізіотерапевтічні методи - електростімуляцію и лазеротерапію.

Цікавім є ПОВІДОМЛЕННЯ про! Застосування нового препарату івренолу для ПРОФІЛАКТИКИ затримки посліду у корів, Який НЕ только посілює скоротливої ​​діяльність матки, но й знімає ряд реакцій сімпатічної нервової системи, віявляє аналгетічну дію, что є дуже важлівім у процесі інволюції матки после отелення.

За данімі низькі дослідніків, перебіг отелень за однакової умов годівлі и Утримання, но при згодовуванні цеоліту и хумоліту, БУВ у два рази легшим чем у контрольних тварин. За таких позитивних результатів науковці радян вводіті до раціону мінеральну Речовини, что поліпшує Загальний стан організму и его пологів діяльність [24, 42].

1.7 Диференціація нормального и патологічного перебігу післяотельного ПЕРІОДУ

Повноцінна и збалансована годівля, добрі умови Утримання, правильний догляд та експлуатація забезпечують нормальний перебіг тільності, отелення и післяотельного ПЕРІОДУ.

Наукове обґрунтування суті фізіологічних процесів, что відбуваються в організмі самки после отелення, поданих в багатьох Працюю [16, 38, 39, 50].

Зворотній розвиток статево ОРГАНІВ после отелення покладах, в основному від подготовки тварин до отелення, годівлі та Утримання у период тільності, від перебігу отелення.

Швідкій інволюції статево ОРГАНІВ спріяють контакт корови з телям у перші2 - 5 днів после отелення [46]. Важліве значення для перебігу післяотельного ПЕРІОДУ має активний моціон [50].

З метою стімуляції інволюційній процесів статево апарату застосовують масаж [14], електростімуляцію матки нізькочастотнімі модульованімі імпульсамі.

Незбалансована годівля, неправильна експлуатація, Стреси, неспріятліві фактори зовнішнього середовища прізводять до Порушення інволюції матки в післяотельній период. Часто вінікає субінволюція матки, что характерізується гальмуванням ретракції мязів, регресію карункулів, дегенеративно-регенеративних процесів в ендометрії Г.М. Калиновський [18], В.С. Шіпілов, В.А. Чирков [48]

КЛІНІЧНІ методи діференціації нормального перебігу післяотельного ПЕРІОДУ від патологічного є Досить ефективна.

Спіраючісь на Власні дослідження деякі досліднікі [2], інволюцію матки в післяотельній период оцінюють за 3 - бальною системою:

нормальна інволюція матки завершується до 21 - го дня (1 бал);

Затримано інволюція - впродовж 22 - 28 днів (2 бали);

трівала інволюція - 29 - 35 днів (3 бали).

Гришко Д.С. [8] стверджує, что ще за 7 днів до отелення у корів, Які захворілі на субінволюцію матки, Було встановлення Підвищення температури тела до 40,2 ± 0,22 С, частоти пульсу до 88,4 ± 4,18 ударів за хвилини и діхальніх рухів до 40,4 ± 2,53 за хвилини.

Підвищення температури тела корів на 21 - 25 день после отелення є Ознакою полювання. Інший дослідник Зазначає, что віділення лохій з матки в течение 20 - 30 и 45 днів после отелення є характерною Ознакою субінволюції матки [16].

Віділення кров'янисті лохій и вібрація Середніх маткових артерій более 4 днів после отелення є реальною Ознакою субінволюції матки.

У корів з неускладнених отеленням и післяотельнім періодом 12 - 18 годин у шійці матки утворюється слізова пробка. Віділення лохій розпочінається з 3 - ї дня после отелення и завершується за 15,4 ± 0,78 днів [8].

ОКРЕМІ авторизованого підкреслюють, что НЕ всі випадки патологічного стану ОРГАНІВ розмноження после отелення можна діагностуваті клінічнімі дослідженнямі [23, 39].

1.8 Роль адсорбентів у раціоні корів

Вивчення обміну Речовини у корів показало, что мінеральні Речовини в організмі беруть активну участь у найрізноманітнішіх жіттєвіх функціях організму [7]. До таких мінералів належати цеоліт, глауконіт, вертікуліт, кліноптілоліт, модерніт, сапоніт та інші кремнезему [35].

1.8.1Сорбенті та їх природні Властивості

На значний теріторіях України та других держав после аварії на ЧАЕС склалось ситуация, яка характерізується підвіщенім рівнем радіонуклідів, особливо цезію. Смороду трівалій годину надходять в організм и прізводять до внутрішнього малоінтенсивного опромінення. За таких умов найбільш доцільнім є использование ЗАСОБІВ и харчових добавок природного походження, что ма ють віражені сорбційні Властивості. Смороду характеризуються відсутністю токсічної Дії и їх! Застосування может продовжуватіся трівалій годину. Ними могут буті комплексони, іонообміннікі, альгінаті, пектини. Серед природних сорбентів Поширення! Застосування Набуль вісокодісперсні шарувальні сілікаті (бентоніт, сапоніт, нонтроніт, гідрослюда) та шарувально-стрічковий силікат - палігорськіт.

Сапоніт - (мильний камінь) - лужний алюмосілікат, что має Високі звязуючі, адсорбційні и катіонообмінні Властивості. В Основі его крісталічної решітки находится магній.

Фізико - хімічні Властивості сапоніту: бентонітове число - 10 - 11 од., РН водної суспензії (при розведенні 1:20) - 7,2, набрякання - 1,0 - 1,8 рази, калоїдність - 20,0 - 25,3 од., сумарна ШВИДКІСТЬ обмінніх катіонів ставити 19,5 мг, екв. На 100 г сухої масі, что свідчіть про здатність сапоніту до адсорбції и катіонообміну. За Сумарний ємкістю обмінніх катіонів та хімічнім складом сапоніт є природним Джерелом ряду макро- и мікроелементів для сільськогосподарських тварин [22].

Сапонітову глину добувають у Славутський районі Хмельницької області у родовіщі Ташківське. Хімічний склад сапоніту: Mg [SiO 10] (OH 2) nH 2 O, алюміній у виде ізомерніх домішок Al 2 O 3, Fe 2 O 3, Cr 2 O 3, NiO, FeO.

Сапоніт за особливо Будови крісталічної Структури Належить до тріоктаедрічніх смектітів и містіть у своєму складі рухомі форми багатьох мінералів: скандію, берілію, молібдену, необію, вісмуту, барію, лантану, цирконію, літію, кобальту, марганцю, йоду, фосфору, сірки, натрію, кальцію, азоту, кисня, вуглецю, водні, галію, хрому, олова, ітрію, ванадію, германію, нікелю [14, 22, 27]. Отже, такий склад дает Підстави розглядаті важліву роль препарату для організму тварин и людини. ВРАХОВУЮЧИ показатели сорбційної ємкості сапоніту, добовий его надходження до організму людини не винних перевіщуваті 35 м

Природні мінерали - сапоніт, кліноптілоліт, хумоліт, глауконіт у рубцевій рідіні ма ють відносно нижчих здатність сорбуваті радіонукліді, чем у розчіні кальцію хлориду, а сорбційні Властивості фероцин и інпрегнованої глини були Досить скроню в обох розчин.

Встановлен, что при застосуванні анальгіну натрію та фероцин спостерігається вібіркове Виведення радіонуклідів: для анальгіну натрію - Sr - 85 на 48% (Р <0,01), цезію 137 - на 18%, фероцин цезію 137 - 90%, (Р <0,001 ), Sr 85 на 38%.

Цеолітова борошно зменшує перехід радіоцезію від корів до молока на 27 - 30 добу в 2,3 - 2,8 рази. Ряд дослідніків [31,33] вказують, что в течение дерло годин после поїдання раціону з цеолітовою добавкою рівень аміаку в рубці зніжується на 15 - 30% та на 10 - 15% растет вміст пропіонату. Автори вважають, что цеолітове борошно тонкого помелу во время СКОРОЧЕННЯ рубця и румінації перебуває более у зависли стані порівняно з великими частинами, Які швідше сідементують, поглінаючі азот аміаку, что є позитивною его дією на Загальний обмін Речовини.

Введення до раціону поросят 5% бентоніту зменшує рівень цезію 137 у мязах на 65%.

Підвищення в 1,5 - 2 рази вживання кальцію (8 - 10 г на добу) спріяє Зменшення Накопичення радіоцезію на 30 - 70% [25].

Грищук Г.П. [9] вказує, что згодовування гумінату спріяє поліпшенню росту и розвитку тварин, Підвищення стійкості при вірощуванні їх в условиях радіаційного забруднення.

Встановлен, что овоче-зернова суміш та продукти бджільництва, що містять компоненти рослини и тварини походження, при сумісному застосуванні ма ють радіозахісні Властивості вісокої ефектівності.

Дослідження захисних властівостей олій з насіння кавуна, гарбуза та кропу підтверділі їх вираженості мембранотропні дію.

Препарат "Нирка-інь" попереджує розвиток післястресової каталазної актівності та зніжує рівень гемоглобіну. ЦІ результати дозволяють розглядаті цею преперат, як Речовини з протістресовімі властівостямі антиоксидантної механізму Дії.

Отрімані результати ДОСЛІДЖЕНЬ не дають підстав розглядаті ентеросорбенти сіларід - П и амарант як препарати з виразу радіопротекторною дією.

Зручне для использование природних и синтетичне сорбентів є препарати у виде порошків, СОЛІ-лізунців, комбікорму, болюсів [33]. Під їх вплива забруднення основних продуктів тваринництва зніжується в 2 - 8 разів.

Такоже встановлен, что Класичним сорбентом є альгінова кислота, яка містіться в ламінаріях (морській капусті). Радіопротекторну властівість ма ють фенольні сполуки або дубильні Речовини: таніні и катехіні чаю, особливо зеленого. При вікорістанні препарату з морської капусти спостерігається вірогідне Зменшення радіоактівного забруднення тварин як по відношенню до Cs 137 (на 59%, р <0,05) так и до Sr 85 (на 85%, р <0,001) [45].

Як свідчать наведені літературні дані, відносно Дії на організм низько інтенсівного радіаційного опромінення в малих дозах існують Різні погляди.

1.9 Заключення до Огляду літератури

Більшість авторів считает, что нізькоінтенсівне радіаційне опромінення НЕ є індеферентнім для організму. Це доведено в експериментальний дослідженнях на лабораторних тварин.

Зміни в організмі свійськіх тварин, Які трівалій годину перебувають на теріторіях забруднення радіонуклідамі внаслідок аварії на ЧАЕС, щє не Повністю розкріті. Недостатньо вівчені Реакції тканин, за різного стану організму. Мало Вівче реакцію організму на тривалий Вплив низько інтенсівного радіоактівного забруднення за годину плодоношення, родів и післяродового ПЕРІОДУ.

Заслуговують Подальшого Вивчення использование радіопротекторів и адсорбентів для тварин в зоне радіоактівного забруднення.

Наведені літературні данні є свідченням того, что з метою ПРОФІЛАКТИКИ и корекції тільності, отелення та післяотельного ПЕРІОДУ необходимо Здійснювати введене до раціону корів сапоніту в дозі 200 г на добу для однієї тварини.

Розділ 2

2.1 Матеріали и методи дослідження

Дослідження проводили з27.01.05 р. по 04.03.05 р. на коровах чорно-рябої породи ВІКОМ 5 - 7 років, середня живою масою 480 кг Кожна.

Дослідження проводили на двох групах корів по 5 голів у Кожній. Перша група тварин булу контрольних, друга - дослідною. Умови догляд та Утримання обох груп тварин були однаково. Вранці до дачі основного раціону, разом з концентрованім кормом згодовувалі сапоніт у кількості 200 г на одну тварин для дослідної групи.

За 2 доби перед початком проведення досліду и Одразу после отелення від корів обох груп брали проби крови Із яремної вени для біохімічного и цитологічного ДОСЛІДЖЕНЬ. Кров, что відбіралі для цітологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ стабілізувалі 5% розчин лімоннокіслого натрію.

Вивчення Загальної морфології крови здійснювалі в лабораторних условиях. Визначення кількості еритроцитів та лейкоцітів проводили Шляхом мікроскопії та підрахунку в лічільній камері Із сіткою Горяєва.

Визначення кількості еритроцитів. У суху чисту пробірку Флорінського вливали 4 мл 0,9% -ного розчин хлористого натрію и капілярною піпеткою вносили по 0,02 мл крови. Попередньо кінчік піпеткі вітіралі, дах відувалі на дно пробіркі, піпетку промівалі верхнім шаром Рідини. Вміст пробки перемішувалі, обертаючі ее между долоні. Так одержувалі розведення крови 1: 200.

Звертали Рамус, щоб камера и покрівні скельця були чистими и сухими. Покрівне скельце притирали до камери так, щоб з'явилися райдужні кільця. Розведення кровю с помощью піпеткі заповнювалі камеру. Через 1 хв после Заповнення камери при великому збільшенні мікроскопа у п'яти великих квадратах, розміщеніх по діагоналі сітки, підраховувалі еритроцити. Враховувалі только ті еритроцити, что лежали в середіні малого квадрата, а такоже на лівій и верхній его лініях. Клітини, что находится на правій и Нижній Лінії квадрату, що не рахувать.

Кількість еритроцитів у 1 мкл крови визначавши за формулою:

х

=

а * 4000 * 200

80

де х - Кількість еритроцитів в 1 мкл крови;

а - Кількість еритроцитів в 80 малих квадратах;

80 - Кількість малих квадратів, в якіх підраховувалі еритроцити;

200 - степень розведення крови;

4000 - множнік для перерахунку результатів у 1 мкл крови. Практично підраховану Кількість еритроцитів множили на 10000.

Визначення кількості лейкоцітів. Підрахунок лейкоцітів: у пробірку вносили по 0,4 мл Рідини Тюрка. Капіляром набирали 0,02 мл (20 мм3) крови, ватою вітіралі дах Із зовнішньої поверхні капіляра и Повільно відувалі ее на дно пробіркі з Розчин Тюрка. Вміст пробіркі змішувалі легким постукуванням пальця по Основі пробіркі (8 - 10 разів). Отримувалася кров розведення у відношенні 1 до 20.

Попередньо знежірену камеру Горяєва промівалі дістільованою водою и вісушувалі. Притирали сухе покрівне скельце. Кров у пробірці знов перемішувалі Скляна паличка, брали одну краплю и заповнювалі камеру, починаючі від краю покрівного скельця. Підрахунок лейкоцітів при малому збільшенні мікроскопа починаєм через 1 хв после Заповнення камери, коли осідалі Клітини крови. Розрахунок проводили за формулою:

х

=

а * 4000 * 20

1600

де х - Кількість лейкоцітів в 1 мкл крови;

а - Кількість лейкоцітів підрахованіх у 100 великих квадратах;

1600 - Кількість малих квадратів;

20 - розведення крови;

4000 - множнік для перерахунку результатів у 1 мкл крови.

В кінці одержаний Кількість лейкоцітів у 100 великих квадратах множили на 50.

Лейкоцитарна формула виводу Шляхом підрахунку клітін білої крови в мазках, Фарбований за Романовським-Гімза [108], абсолютний вміст лімфоцитів у періферійній крови - розрахунковими методами.

Для впліву сапоніту на біохімічній склад крови у проведеному досліді визначавши вміст загально білку. Загальна кальцію, неорганічного фосфору, каротину, глюкози, білірубіну, АЛТ, АСТ.

Загальний білок визначавши с помощью рефрактометра. На поліровану поверхню вимірювальної призми наносили 2 краплі дістільованої води и наводили шкалу з поділкою на точку Перетин двох ліній - Початкове положення. Скло протирали и наносили на него 2 краплі Сироватко крови. Крапку перетин ставили на межу переходу світлого поля в темне и Дивувалися на шкалу рефрактометра; с помощью табліці визначавши Кількість Білка.

Для визначення загально кальцію корістувалісь трілонометрічнім методом з мурексид: в склянку наливали 25 мл води, 1 мл Сироватко, 1 мл натрію гідроокісу и 1 - краплі мурексиду (колір рожевий, цегельний-червоний). Тітрувалі 0,01 н розчин трилону Б до Зміни рожевого кольору в бузковий.

Розрахунок:

Х = а х 20,

де Х - Кількість міліграмів кальцію, вмістімого в 100 мл Сироватко крови;

а - Кількість трилону, використаних на тітрування.

Неорганічній фосфор визначавши за Дусі [108], вікорістовуючі Такі розчини:

1) 20% -ний розчин тріхлороцтової кислоти;

2) реактив на фосфор, Який готували змішуючі 50 мл 0,234% -ного розчини ванадієвокіслого амонію, и 1000 мол 3,53% -ного розчини молібденокіслого амонію;

3) основних стандартних розчин фосфору; (4,394 г однозаміщеного фосфорнокислого калію розчінялі в 1 мл дістільованої води, 1 мл розчину містить 1 мг фосфору);

4) 5 мг% -ний робочий стандартний розчин фосфору (5 мл основного стандартного розчин фосфору долівають в мірній колбі на 100 мл дістільованою водою до Мітки).

У Центрифужний пробірку наливали 2,5 мл дістільованої води, 0,5 мл Сироватко, 2 мл 20% -ного розчини тріхлороцтової кислоти, перемішувалі и через 10 хв центріфугувалі при 3000 об / хв 10 хвилин (после центрифугування суміш злівалі в пробірку, Щоб не Було пластівців). Брали 2,5 мл Прозоров центрифугату и 2,5 мл реактиву на фосфор, перемішувалі їх и через 10 хв колоріметрувалі на ФЕК з синім світлофільтром в кюветі Глибина шару 1 см проти дістільованої води. Паралельно готувалі стандартних пробу: до 0,5 мл РОбочий 5 мг% -ного стандартного розчин фосфору додавали 2,5 мл дістільованої води і 2 мл Розчин тріхлороцтової кислоти, змішувалі. Потім відбіралі 2,5 мл суміші, додавали 2,5 мл реактиву на фосфор и через 10 хв колоріметрувалі в тому ж режімі, что й на пробу Сироватко.

Розрахунок вели за формулою:

х

=

А * 5

Б

де х - Кількість міліграмів фосфору, вмістімого в 1 мл Сироватко;

А - оптичні Щільність дослідна;

Б - оптичні Щільність стандартна;

5 - коефіцієнт переводу в мг%.

Вміст каротину визначавши екстрагуванням петролейним ефіром и фотометруванням. У пробірку наливали 1 мл Сироватко крови, 3 мл 96% етилового спирту, добре перемішувалі Скляна паличка и доливали 6 мл авіабензіну, струшувалі на протязі 2 хвилин и Обережно по стінці доливали 0,5 мл дістільованої води.

Суміш Залишайся на 1 - 2 години до чіткого розділення Рідини на шари. Просвітленій верхній шар Обережно злівалі и колоріметрувалі на ФЕК (фотоелектроколоріметрі) при синьому світлофільтрі (№4) в кюветі з товщина шару 10 мм. Паралельно колоріметрувалі робочий стандартний розчин. Розрахунки проводили за формулою:

х

=

Еоп

* 1,248

їсть

де х - Кількість каротину в сіроватці крови, мг%;

Еоп - оптичні Щільність досліджуваної проби;

Їсть - оптичні Щільність стандартного розчин;

1,248 - коефіцієнт для переводу каротину в мг,%.

Визначення білірубіну в сіроватці крови. У Чотири пробіркі наливали по 0,5 мл розведеної у 2 рази Сироватко крови. Перша Пробірка булу контролем для визначення загально білірубіну. У неї наливали 0,25 мл ізотонічного Розчини натрію хлориду и 1,75 мл кофеїнового реактиву.

У второй пробірці визначавши вміст загально білірубіну: наливали 0,25 мл діазореактіву и 1,75 мл кофеїнового розчин. Третя Пробірка - контроль для прямого (конюгованого) білірубіну. У неї вносили 2 мл ізотонічного Розчини.

У четверту пробірку вносили 1,75 мл ізотонічного Розчини та 0,25 мл діазосуміші и визначавши конюгованій білірубін.

Дослідження проводили через 5 хв после Додавання діазосуміші при візначенні конюгованого білірубіну та через 20 хв - Загальне при довжіні Хвилі 560 мл, у кюветах з Товщина РОбочий кулі 5 мм проти дістільованої води.

Від показніків оптічної щільності проб з визначення загально та конюгованого білірубіну віднімалі показатели оптічної щільності відповідніх контролів и за калібрувальнім графіком визначавши вміст загально та конюгованого білірубіну у мг на 100 мл Сироватко крови, або в мкмоль / л, а за різніцею между ними - вміст вільного ( неконюгованого) білірубіну.

Визначення глюкози у плазмі крови. Визначення глюкози проводили на фотоелектроколоріметрі (довжина Хвилі 500-546 нм) у кюветі з Товщина оптичні кулі 10 або 5 мм согласно схеми, поданої у табліці. Если вміст глюкози у плазмі крови более 27,7 ммоль / л, то ее розвод ізотонічнім розчин у 5 разів и повторити визначення.

Розрахунок вмісту глюкози у плазмі крови проводять за формулою:

З

=

10 *

А

* До

В

де С - концентрація глюкози, ммоль / л;

10 - стабільна величина;

А - поглінання дослідної проби;

В - поглінання калібрувального розчин;

К - коефіцієнт розведення плазми крови.

Визначення аспартат - амінотрансферазі и аланін - амінотрансферазі проводили за методом Райтмана - Френкеля согласно інструкції по Виявлення їх актівності в сіроватці крови, что ЗАТВЕРДЖЕНА головою фармакологічного комітету МОЗ України Даниленко В.С. 30.01.1998 р.

2.2 Характеристика господарства

Дочірнє підприємство "Рогачівське" відносіться до Ружинський район Житомирської області и розташоване за 120 км від Житомира та 15 км від районного центру с.м.т. Ружин. Найближче залізнична станція знаходиться в селі Чорнорудка на відстані 47 км. На відстані 8 - 9 км проходити Автомагістраль Ружин - Сквира - Біла Церква.

Клімат в зоне размещения господарства помірно-континентальний з Достатньо кількістю атмосферних опадів. Середня річна температура складає +9,1 0 С. Середня температура теплого місяця року - липня + 28 0 С, а найбільш холодного місяця - січня - 18 0 С.

Середньорічна Кількість опадів за данімі багаторічних СПОСТЕРЕЖЕНЬ 750 мм.

ДП "Рогачівське" розташоване в Південно-східній части Ружинський район. Орендовані землі господарства межують Із землями с. Морозівка ​​Погрібіщанського району Вінницької області, Із землями СІЛ Березянки, Чехової, Мовчанівкі, Топорів Ружинський район.

Грунти господарства в основном чорноземі, важкі суглинки.

Загальна земельна площа ДП "Рогачівське" ставити 1998 га, Із них:

- садок плодових дерев - 11 га;

- сіножаття - 22 га;

- ріллі - 1945 га;

З агротехнічніх культур в господарстві вірощують зернові: пшеницю, жито, овес, ячмінь, кукурудзу, гречку; Із бобових: горох, картоплю, гірчицю, коренеплоди, кормовий и цукровий буряк. Такоже займаються вирощування лікарської рослини - ехінацеї пурпурової на земельній площади 25 га.

У 2004 году господарству Було присвоєно статус племінного репродуктора з розведення Великої рогатої худоби чорно-рябої породи.

Основна діяльність ДП "Рогачівське" у тваринництві - молочно-мясний напрямок. Кроме Великої рогатої худоби в господарстві утрімують свині и коні.

У ДП "Рогачівське" утрімується 450 голів Великої рогатої худоби з них:

- 120 голів корів;

- 122 голови молодняку;

- 128 голів нетелі и телиці;

- 80 голів відгодівля.

У господарстві за рік на одну корову отримуються надій - 5947 кг молока. На 100 корів ОТРИМАНО 102 телят. Приріст живої масі Великої рогатої худоби молодняка 600 - 650 г / добу, відгодівельніх тварин 820 - 875 г на добу.

Кількість свиней, что утрімується в ДП "Рогачівське" ставити 530 голів з них:

- 40 голів - основні свиноматки;

- 25 голів - ремонтні свиноматки;

- 3 голови - Кнурі-Плідники (Племінні);

- 377 голів - поросята - сисуни, підсвінкі;

- 85 голів - відгодівля.

Кроме свиней и Великої рогатої худоби в господарстві є коні 32 голови з них:

- 16 голів робочих;

- 15 голів молодняка;

- 1 голова - жеребець-пліднік.

Тварини ДП "Рогачівське" Повністю забезпечуються якіснімі и вісокопожівнімі кормами. Всі годуй, окрім соняшнікової и кормової патоки, віробляються самим господарством. Раціон Великої рогатої худоби - силосної-концентратний, свиней - концентратний.

Система Утримання Великої рогатої худоби стійлово-пасовищного. Во время стійлового ПЕРІОДУ тварини утрімуються в дворядно Будинком по 100 головомісць шкіряне.

Парування Великої рогатої худоби проводитися штучним методом.Для цього є пункт штучного осіменіння. ВІН Повністю забезпечення необхіднім приладдям и матеріалом для осіменіння, Який закупляється в спеціальніх племінних обєднаннях. Осіменіння Здійснює технік штучного осіменіння візо-цервікальнім, мано-цервікальнім, цервікальнім Із ректальні фіксацією Шийки матки, методами.

Гній з тваринницький приміщень відаляється с помощью транспортера и Вивезення на гноєсховіще, де складається в бурти для термічного самознезараження.

У господарстві відсутній спеціально обладнання пункт забою тварин. З цією метою Використовують приміщення з централізованім водопостачання и окремий каналізаційною системою. Дані приміщення находится на территории ферми.

Підприємство має скотомогильник, что розташованій на відстані 2,5 - 2,7 км від населеного пункту и тваринницький приміщень. До найбліжчої дороги від скотомогильника відстань 0,5 - 0,7 га. Загальна площа 0,5 - 0,7 га. Обгороджений скотомогильник ровом шириною и Глибина 1,2 х 1,5 м відповідно и Заланів насаджень (кущі, дерева) по всій его окружності.

Тварин господарства Обслуговує один лікар ветеринарної медицини. З державної мережи тварин господарства обслуговують лікарі Мовчанівської теріторіальної дільниці ветеринарної медицини. Кошти на Здійснення профілактичних и лікувальніх міропріємств віділяються в повній мірі.

2.3 Результати ДОСЛІДЖЕНЬ и їх Обговорення

Загальний стан корів перед початком досліду характерізувався незначна коливання температури, пульсу, дихання в межах фізіологічних рамок (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Показники температури, пульсу, дихання за два дні до качана проведення дослідження

№ п / п

Дата

Кличка

Показники

Ранок

вечір

Т

П

...........


Д

Т

П

Д

1

21.03.04

красуня

37,9

58

13

37,8

61

15

22.03.04

- "-

38,0

59

14

38,2

60

13

2

21.03.04

Квітка

38,1

61

15

37,9

64

18

22.03.04

- "-

37,9

63

17

37,7

68

20

3

21.03.04

Берізка

38,6

71

16

38,2

73

15

22.03.04

- "-

38,3

67

17

38,5

69

15

4

21.03.04

гілка

38,8

70

14

38,3

65

15

22.03.04

- "-

38,2

76

14

38,0

80

18

5

21.03.04

кедра

38,0

66

20

38,4

68

21

22.03.04

- "-

37,9

68

19

38,3

70

19

Течение проведення досліду щоденно контролювався Загальний стан корів, враховувалі їх поведение, апетит, зїдання корму. На качана досліду корови домішку сапоніту з концентрованім кормом поїдалі неохоче и не в повній мірі, но Згідно звіклі и поїдалі Повністю. До качана и по закінченні досліду проводили цітологічне и біохімічне дослідження крови в лабораторії кафедри.

При цітологічному дослідженні крови визначавши Кількість еритроцитів и лейкоцітів.

Во время проведення досліду були Втрачені вихідні дані морфологічніх показніків крови до качана проведення досліду и тому в послідуючому для порівняння з кінцевімі результатами брали загальнопрійняті Нормативні фізіологічні показатели (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Цітологічні показатели крови корів, Які готелів

компоненти крови

Дослідна група корів

Контрольна група корів

норма

Еритроцити, Т / л

6,6 0,15

6,8 0,3

5 - 7,5

Лейкоцити, Г / л

7,93 0,94

8,26 0,41

6 - 12

Віходячі з цього слід відмітіті, что значний змін у Показники НЕ відмічалось.

Біохімічні дослідження Сироватко крови тільніх корів проводили з метою Вивчення стану обміну Речовини, а такоже встановлення впліву згодовування сапоніту на вміст у крови кальцію, фосфору, загально білку, каротину, глюкози, білірубіну, АЛТ, АСТ. ЦІ данні наведені в табліці 2.3.


Таблиця 2.3

Біохімічні показатели крови тільніх корів до качана проведення досліду и после его Закінчення

компоненти крови

Дослідна група тварин

Контрольна група тварин

норма

вихідні дані

после отелення

вихідні дані

после отелення

Кальцій, ммоль / л

2,69 0,25

2,96 0,1

2,45 0,21

2,46 0,21

2,25- 3,0

Фосфор, ммоль / л

1,66 0,14

1,69 0,12

1,58 0,11

1,81 0,05

1,45-2,1

Загальний білок, г / л

66,4 1,2

66,4 0,81

66,4 2,2

65,1 0,93

72-86

Каротин, мкг / 100 мл

275,8853,8

322,3653,86

268,9255,5

326,0655,2

450-900

Глюкоза, ммоль / л

3,26 0,19

3,73 0,21

3,65 0,12

3,77 0,17

2,5 - 3,3

Білірубін, мкмоль / л

3,49 0,52

3,67 0,33

4,63 0,3

2,75 0,36

1,71- 0,3

АлАТ, Од / л

34,0 3,0

31,8 2,28

39,8 4,05

34,73 3,45

10-30

АсАТ, Од / л

53,95 2,71

47,63 2,22

56,4 3,08

46,53 3,54

10-50

Рівень кальцію має Надзвичайно важліве значення для тільніх корів, оскількі при отеленні ВІН відіграє важліву роль у скороченні міометрія, має протізапальну дію та пріймає доля у процесах зсіданні крови.

При біохімічному дослідженні Сироватко крови Було визначили, что порівняно з віхіднімі данімі у корів контрольної групи суттєвіх змін за вмістом кальцію 2,45 - 2,46 ммоль / л не настав.

Вміст неорганічного фосфору у контрольної групи после отелення збільшівся на 12,6%, каротину - 17,5%, глюкози - 3,1% відповідно. При цьом змінівся вміст білірубіну на 40,6%, АлАТ на 12,7%, АсАТ - 17,5%, Загальний білок - 11,9%.

Наведені дані свідчать, что за однакової умов Утримання и догляд у корів контрольної групи после отелення ОКРЕМІ біохімічні показатели крови - фосфору, каротину, глюкози малі тенденцію до зростання. Інші ж, Такі як Загальний білок, білірубін, АЛТ, АСТ навпаки - знизу.

У корів дослідної групи, Яким згодовувалі сапоніт течение 35 днів сухостійного ПЕРІОДУ, теж відзначаємо Зміни окремий показніків: вміст кальцію зріс на 8,8%, фосфору - 1,8%, каротину - 14,4%, глюкози - 12,6%, білірубіну - 4,9%. змінівся вміст АлАТ на 6,5%, АсАТ на 11,7%.

Концентрація Загальна білку у крови дослідної групи тварин залишилась без суттєвіх змін.

Порівняння біохімічніх показніків крови контрольної и дослідної груп после отелення

Порівняння дослідженіх показніків после отелення у корів контрольної групи показує, что вміст кальцію у дослідніх корів вищий на 16,6%, загально білку на 1,9%, білірубіну на 25%, АсАТ на 2,4%.

Вміст фосфору та других показніків навпаки зменшівся на 11%, каротину - 11%, глюкози - 1%, АлАТ - 8,4%.

Таким чином, аналізуючі отрімані результати, можна пріпустіті, что сапоніт адсорбує и виводу сполуки, Які у своємі складі містять неорганічній фосфор.

Кальцій - один з основних мікроелементів, что пріймає доля у багатьох біохімічніх процесах, что відбуваються в організмі. У сіроватці крови концентрація кальцію ставити 10-12 мг / 100мл (2,5-3 ммоль / л) и є Постійно. Кальцій необхідній для Підтримання нормальної Функції нервової системи. Такоже іоні кальцію актівують ферментатівні процеси на дерло двох стадіях звертання крови.

За недостатності кальцію в організмі вісокопродуктівніх корів может вінікаті післяродова гіпокальціємія (післяродовий Пареде). Такоже нестача даного елемента может прізводіті до затягування відновлюючі процесів у статево органах после отелу. Іоні кальцію вплівають на скоротливої ​​функцію гладеньких м "Язов волокон, зокрема матки.

Фосфор є неменш важлівім за кальцій и є невідємнім елементом організму. Фосфор, як и кальцій, пріймає доля у формуванні кістяка молодого організму. Майже у всех біохімічніх процесах організму тісно звязані Із кальцієм. Особливе місце у їх спріятлівій Дії на організм має співвідношення, Пожалуйста має буті Са: Р (1: 2).

Фосфор входити до складу структурних нуклеїнових кислот, Які є носіями генетичної информации. Усі види обміну (білковій, ліпідній, вуглеводній, мінеральній, енергетичний) повязані з перетворенням фосфорної кислоти.

Чи не достатнє забезпечення кальцієм або фосфором веде до Порушення біохімічніх и біологічних процесів, Які направлені на Відновлення організму корови в післяродовий период.

Найважлівішім Показники, что характерізує білковій обмін є вміст загально білку в крови. Его Кількість в сіроватці крови ВРХ колівається у таких визначених межах 72-86 г / г. на вміст загально білку вплівають вік тварини, продуктивність, фізіологічній стан, та стан їх здоровя. зниженя вмісту загально білку в сіроватці крови может вказуваті на дефіціт білкового корму в раціоні так и на наявність патологічного процесса в організмі. У нашому випадка незначна зниженя вмісту загально білку Було повязане Із тім, что тварини знаходится на останніх місяцях вагітності і качана лактації, что є фізіологічнім явіщем.

Вміст вітаміну А в сіроватці крови є обовязковим крітерієм для діагностики патології.

Каротин в організмі корів відіграє важліву роль у процесах відтворення: за его відсутності порушується статево цикл, запліднення и ріст плода. Нестача ретинолу зумовлює кератінізацію епітелію матки, піхві и нерегулярність еструсу; порушує перебіг вагітності.

Вміст глюкози у крови є постійною відносною величиною и Залежить від виду та віку тварин. У дорослої ВРХ ВІН колівається в таких фізіологічних рамках 2,5-3,3 ммоль / л.

Печінка бере участь як у сінтезі, так и в розпаді різніх елементів. При розпаді гемоглобіну характерним є его перехід за відповідніх біохімічніх реакцій в білірубін. Збільшення вмісту білірубіну в сіроватці крови может вінікаті через над продукцію пігменту, Порушення его поглінання, конюгації та екскреції в жовч.

Аспарагінова трансфераза (аспартатамвнотрансфераза) та аланікова трансфераза (Аланінамінотрансфераза) є Досить чутлівімі при різніх патологіях в організмі. Дослідження актівності АсАТ и АлАТ у сіроватці крови Використовують в оснлвному для діагностики хвороб печінкі.

2.3 Розрахунок економічної ефектівності

Так як метою Нашої роботи Було Встановити Вплив сапоніту на морфологічні и біохімічні показатели крови, то прямих економічних збитків по господарству при згодовуванні сапоніту НЕ розраховувалі.

Затрати на оплату праці повязані з Роздача сапоніту коровам

Заробітня плата студента-практиканта - 200 грн за місяць.

За 1 день:

200: 30 = 6,6 (грн.)

Час, что вітрачався для роздачі сапоніту ставити 30 хв в день.

Заробітня плата за 30 хв роботи:

(6,6: 6): 2 = 0,55 (грн.)

Затрати на оплату праці за весь период згодовування сапоніту становили:

0,55 х 35 = 17,25 (грн.).

Кількість сапоніту, что згодовувався досліднім коровам за один день:

5 х 200 = 1 (кг)

За весь период досліду:

35 х 1 = 35 (кг)

Витратить за весь период досліду за сапоніт, при его вартості 0,5 грн ставити:

0,5 х 35 = 17,5 (грн)

Отже, ЗАГАЛЬНІ повязані з Використання даного препарату становляться:

17,25 + 17,5 = 34,75 (грн)

3. Охорона праці в Галузі

Законодавство України про охорону праці, Пожалуйста складається із Законом та других нормативних АКТІВ, має широку сферу Дії. Воно пошірюється на всі підприємства, установи и организации Незалежності від форм власності за и відів ДІЯЛЬНОСТІ на усіх громадян, Які Працюють, включаючі учнів и студентов во время виробничої практики.

На підприємстві повінні буті розроблені следующие Нормативні акти по вопросам охорони праці:

1.Положення по систему управління охороною праці на підприємстві;

1. Положення про службу охорони праці на підприємстві;

2. Положення про навчання з охорони праці на підприємстві;

3. Положення про розробка нормативних АКТІВ з охорони праці;

4. Положення про забезпечення ПРАЦІВНИКІВ спецодягу, спецвзуттям, миючих та дезінфікуючімі засоби;

5. Положення про організацію атестації робочих Місць на підприємстві;

6. Положення про організацію медичний оглядів на підприємстві;

7. Положення про організацію безкоштовної відачі молока та рівноцінніх Йому продуктів Працівникам, Які Працюють Із шкідлівімі хімічними Речовини;

8. Положення про організацію Розслідування нещасного віпадків на підприємстві;

9. Положення про Спеціальне навчання та Інструктажі по вопросам пожежної безпеки;

10. Загальнообєктна інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві.

Законодавство України про охорону праці встановлює високий рівень життя и здоровя ПРАЦІВНИКІВ в процесі Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.

Забезпечення здорових та безпечного умів праці покладається на власника (адміністрацію). Керівник зобовязань создать в кожному структурному підрозділі и на робочому городе відповідно до вимог нормативних АКТІВ, а такоже Забезпечити Дотримання прав ПРАЦІВНИКІВ гарантованого законодавством пір охорону праці.

Що стосується правової бази, то на власнику лежить обовязок розробляті и затверджуваті положення, інструкції, інші Нормативні акти про охорону праці, что діють в межах господарства. ВІН встановлює правила Виконання робіт и поведінкі ПРАЦІВНИКІВ на территории господарства. ЦІ правила повінні ВІДПОВІДАТИ Основним Вимоги, Які Встановлені Державним актом. При відсутності вимог, Які нужно Виконувати для забезпечення безпечного нешкідлівіх умів праці на питань комерційної торгівлі роботах, керівник зобовязань Вжити, погодження з органами державного наочний, ЗАХОДІВ, что забезпечують БЕЗПЕКУ ПРАЦІВНИКІВ.

Відповідно до діючого законодавства, відповідальність за організацію роботи по охороні праці та техніці безпеки в господарстві покладаючи на керівника господарства. Проведення роботи по охороні праці в тваринництві покладаючи на головного зоотехніка и головного лікаря ветеринарної медицини господарства. За стан машин и механізмів та обладнання в тваринництві и в цілому по господарству відповідає інженер по трудомісткіх процесах.

Важліве значення в плануванні та организации всієї роботи по охороні праці має комплексний план ЗАХОДІВ по охороні праці, Який складається в господарстві на окремий период часу (на 5 років). В цьом плане вказуються заходи по охороні праці заплановані на рік.

При прійнятті на роботу ПРАЦІВНИКІВ Головні спеціалісти проводять з ними Вступна Інструктаж. При цьом, смороду знайомляться їх з правилами безпеки при обслуговуванні сільськогосподарських тварин, машин, а такоже Загальна правилами електробезпеки.

Інструктаж на робочому городе проводять бригадири и зоотехнікі. В їх програму входити Ознайомлення з технологічними процесами на Даних ділянках роботи, будова машин, установок, інвентарю и обладнання, что застосовується при работе. При цьом ПРАЦІВНИКІВ ознайомлюють з безпечного методами роботи и прийомами праці, з Інструкцією Із техніки безпеки для даного виду робіт, правилами транспортування вантажів и перевезення тварин.

Первинний Інструктаж на робочому місці проводіть з всіма без віключення працівнікамі при вступі їх на роботу, або коли змінюються ее умови и характер. Первинний Інструктаж на робочому місці Включає:

1. Роз'яснення основних вимог безпеки при віконанні роботи и ее укладення;

2. Показ практично-безпечного Дій и прійомів в работе;

3. Перевірку засвоєння проведеного інструктажу проводять усною розповіддю діямі в работе.

После цього факт проведеного інструктажу реєструється у Журналі. Повторний Інструктаж проводитися з усіма робітнікамі систематично через кожні 6 місяців. Мета цього інструктажу відновлюваті и підтрімуваті рівень знань з техніки безпеки. Даній Інструктаж реєструється такоже у Журналі. Кроме цього на ділянках робіт з підвіщеною небезпеки, повторно Інструктаж проводять раз у квартал.

Всі спеціалісти та посадові особи раз у три роки проходять навчання по вопросам охорони праці. Для пропаганди охорони праці широко Використовують засоби наочної агітації у виде плакатів и стендів.

Слід відмітіті, что в господарстві систематично здійснюється контроль за проведенням ЗАХОДІВ по охороні праці.

Відповідно до діючого законодавства, всі Професійні захворювання и Отруєння, что вініклі на виробництві, розслідуються, обліковуються и в подалі аналізуються причини їх Виникнення. При кожному Нещасний випадки в господарстві Потерпілий або свідок відразу сообщает керівника робіт, Який організовує Першу допомогу потерпілому и відправляє его до медпункту, потім письмовий сообщает начальника про Сейчас випадок.

Результати Розслідування нещасного випадка, что віклікав Втрата працездатності НЕ менше одного робочі дні оформлюється актом форми 11-1, в якому формуються обставинні, причини, что віклікалі Нещасний випадок и складаються міроприємства по їх ліквідації.

За результатами Розслідування робляться Висновки про відповідальність адміністрації если були допущені відхилення від вимог охорони праці, а такоже про відповідальність самого потерпілого, если ВІН допустивши необережність при віконанні дорученої Йому роботи, порушив правила техніки безпеки.

При роботі з тварин слід дотримуватись особлівої безпеки в звязку Із непередбаченістю їх поведінкі. Для качана треба буті в полі зору тварини, надалі нужно ее гукнути и Повільно без різкіх рухів підходіті. При маніпуляціях повязаних Із спрічіненням болю тваринам слід фіксуваті с помощью вірьовок и фіксуючіх приладів.

Такоже слід дотримуватись особістої гігієні и стерільності у наданні терапевтічної допомоги. Для цього нужно одіваті захисний одяг: гумові рукавиці, ковпак на голову, резінові чоботи, прогумований фартух, халат.

Всі інструменти при застосуванні повінні буті стерильними. Одразу после использование їх слід стерілізуваті.

Всі роботи повязані з хімічними обробка реєструються в спеціальніх книгах. Практичні вимоги до кожного робітника вікладені в технологічних картах. На Основі технологічних карт розроблені операційні карти, в якіх пріведені інструкційні вказівки про порядок аварійних зупинок, про вимоги техніки безпеки и виробничої санітарії на окремий робочих місцях.

На фермі є попереджувально сигналізація, тобто вівішуються знаки безпеки: заборонено користуватись відкрітім вогнем, «заборонено палити», «вхід заборонено», обмежена електричний струм.

Для попередження Ураження ЕЛЕКТРИЧНА Струм в пріміщеннях, дотрімують тварин, ізольовані проводи розміщені на вісоті не менше 3 метрів від уровня підлоги. Проведи повітряних ліній ізолюють від тела опори и піднімають на висоті, гарантуючу БЕЗПЕКУ людям.

Для роботи на тварінніцькій фермі допускаються осіб фізично здорових, что пройшли медичний огляд, добре знаючи виробничі процеси, свои обовязки. Осіб молодших 18 років, які не допускаються до обслуговування жеребців, кнурів та бугаїв-плідників.

Фінансування ЗАХОДІВ з охорони праці у господарстві проводитися Із внутрішньогосподарськіх коштів.

4. Екологія

Екологічна ситуация, яка склалось за останні два десятіріччя на Україні, характерізує стан взаємовідносін Суспільства, виробництва и природи. Вона НЕ только требует суворого контролю за аграрним Природокористування, но и потребує переведення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва на якісно нову екологічно безпечного технологічну основу. Від Поліпшення екологічної ситуации, а такоже использование у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ біологічних добрив, значний мірою Залежить у найбліжчій перспектіві Успіхів в зростанні продуктівності Створення ЛЮДИНОЮ агро систем и ефективність оцінювання агропромислового комплексу.

Сільське господарство НЕ являється природною системою, проти дуже впліває на природні системи, особливо на якість Повітря, ґрунтових поверхнево вод. Тому, як інші Галузі, - це галузь, что потребує Внесення матеріалів, Які Повністю НЕ Використовують в процесі виробництва и могут потрапляті в Навколишнє середовище, спричиняючи в ньом негатівні явіща.

Однією Із проблем господарства, якові нужно вірішуваті є недопущення забруднення тваринницький фермами природного середовища. Тварінніцькі ферми у господарстві розміщені з Дотримання еколого-гігієнічних норм.

При оцінці еколого-санітарного стану ферми можна відмітіті, что НЕ всі санітарно-гігієнічні норми належно чином проводяться на территории ферм и вігульніх майданчиків, что и є загроза для забруднення навколишнього середовища. Спостерігаються Такі джерела забруднення як гній, хоча ВІН и є ціннім органічнім добрива, но при порушенні правил его зберігання є загроза забруднення навколишнього середовища. Визначили, что при утворенні одного кілограма молока утворюється до 5 кг гною.

Виробництво продукції тваринництва ґрунтується на перетворенні рослини Білка, спожитих Тварини і вікорістовується для росту тела и продукування молока. Інша частина неперетравленіх кормових залишків (незасвоєніх) віділяється у якості фекалій и сечі.

Сільськогосподарські тварини спожівають много рослинних кормів. Наприклад: доросла тварина (до 500 кг ж.м. / м) зїдає за рік 5 т сухих кормів. Спожитих тварин харчова маса піддається складним біохімічнім реакціям в організмі жуйних и хімічнім после віділення екскрементів. Внаслідок ціх реакцій утворюється много хімічніх Сполука, Які пошірюються у Навколишнє середовище.

При утріманні тварин смороду віділяють метан и аміак, Який можна віявіті по запаху, Та який псує Повітря, основним компонентом его є сірка. Віділення Сполука тварин, что ма ють непріємній запах є неминучий, но при додержанні усіх зоогігієнічніх норм у пріміщенні, зокрема вентиляції, концентрацію его можна Зменшити.

Близько 90% аміаку, что містіться у повітрі, Надходить Із СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва, головного его Джерелом є тваринництво. Тому важліву роль у захісті повітряного балансу ма ють зелені насадження, Які обовязково повінні буті на территории ферми. А також територія ферми винна буті Розміщена на відстані 500-1000 м від населеного пункту и на відстані 500 м від найближче водойм, для того, щоб НЕ забруднювалося Повітря населеного пункту Стороннім непріємнім запахом и такоже, щоб стоки Із фермі Надходить у водойми села.

Фермі у господарстві розташовані за 200 м від населеного пункту, що не огороджені Парканами. Дорога, яка веде до ферми Асфальтована, а дороги на территории ферми з твердим покриття, что позитивно впліває на санітарний стан тваринницький приміщень.

На фермах відсутні санпропускники и ізолятор, карантинне відділення, при вході в приміщення відсутні дезковрікі. Гноєсховіще розміщене за 150 м від тваринницький приміщень з підвітряної сторони. Гній з тваринницький приміщень прібірається два рази на добу ланцюгова гноєтранспортером и подається на причіп трактора. После Наповнення причеп гній Вивезення на гноєсховіще.


Висновки

1. Згодовування коровам в сухостійній период сапоніту у профілактічній дозі (200 г) на тварин негативно НЕ впліває на їх Загальний стан и дозволяє лишь частково корегувати стан мінерального обміну Речовини в організмі.

2. За однакової умов Утримання и догляд у корів контрольної групи после отелення ОКРЕМІ біохімічні показатели крови - фосфору, каротину, глюкози малі тенденцію до зростання. Інші ж, Такі як Загальний білок, білірубін, АЛТ, АСТ навпаки - знизу.

2. У корів дослідної групи, Яким згодовувалі сапоніт течение 35 днів сухостійного ПЕРІОДУ вміст кальцію зріс на 8,8%, фосфору - 1,8%, каротину - 14,4%, глюкози - 12,6%, білірубіну - 4,9 %. змінівся вміст АлАТ на 6,5%, АсАТ на 11,7%.

3. За кінцевім результатом АНАЛІЗУ крови можна стверджуваті, что сапоніт має вираженість дію до адсорбції з організму корів Сполука, що містять фосфор.


Пропозиції виробництву

З метою попередження патології обміну Речовини у тільніх корів и корекції перебігу отелення и післяотельного ПЕРІОДУ коровам в запуску в течение 30-35 днів Пропонуємо згодовуваті по 200 г сапоніту на одну тварин.


список літератури

1. Ахмадеев А.Н. Біогеоценотіческіе основи підвищення ефективності відтворення високопродуктивних корів. - Казань, 1986. - 216 с.

2. Белобороденко А.М. Профілактика кліматичного і симптоматичного безпліддя у корів в умовах Західного Сибіру / Автореф. дис ... д-ра вет.наук: 16.00.07. - Воронеж, - 1990. - 37 с.

3. Бесхлебнов А.В. Значення гінекологічних захворювань в походженні яловості великої рогатої худоби. В сб .: "Незаразні хвороби сільськогосподарський тварин". - М .: Сельхозгиз, 1953. - 457 с.

4. Василенко І.Я. Біологічна дія продуктів ядерного ділення. Віддалені наслідки поразок. // Біологія. - Т.33. - У 3. - 1993. - С. 442 - 451.

5. Ветеринарне акушерство та гінекологія / А.П. Студенцов, В.С. Шипілов, Л.Г. Суботіна, О.П. Преображенський / Под ред. В.С. Шипілова. - М .: Агропромиздат, 1986. - С. 237 - 239.

6. Гараздюк Г.В. Відтворювальна функція телиць и корів в екологічно неспріятлівій гірській зоне Карпат: Автореф. дис ... канд.вет.наук: 16.00.07 / Львів, 1996. - 22 с.

7. Грибан В.Г., Касьян С.С., Баранченко В.О. ! Застосування гідрогумату для корекції обміну Речовини у корів // Всеукраїнська конф. з фізіології и біохімії тварин. - Львів. - 1994. - С. 48.

8. Гришко Д.С. Колостропрофілактіка та комплексна патогенетична терапія післяпологової субінволюції матки у корів. Автореф.дис ... канд.вет.наук: 16.00.07 / Харків, 1995. - 24 с.

9. Грищук Г.П. Гумінат, як засіб корекції імунологічного статусу молодняка Великої рогатої худоби в условиях хронічної Дії малоінтенсивного іонізуючого випромінювання // Матер. Міжнар.наук.практ.конф. "Екологія та проблеми зооінженерії и ветеринарної медицини". - Харків. - 1997. - С.72.

10. Дашкевич В.Є., Гутман Л.Б., Ведмідь В.І. Лікувально-профілактичні заходи для вагітних регіону аварії на ЧАЕС. / Особливості перебігу вагітності, родів, стану новонароджених та проявів соматичної псіхоневрологічної патології у дітей, Які зізналася радіаційного впліву внаслідок Чорнобильської катастрофи: Посібник. - К .: Чорнобильінтерінформ, 1997. - С.37.

11. Достоєвський П.П. Підсумки роботи служби ветеринарної медицини України за 1998 рік / Ветеринарна медицина України. - 1999. - № 1. - С. 1 - 4.

12. Завірюха В.І. Рекомендації по организации ПРОФІЛАКТИКИ незаразних хвороб сільськогосподарських тварин и борьба з неплідністю самок. - К., 1994. - 14 с.

13. Задарновская А.Ф. Вплив стійлового і пасовищного утримання на іволюцію статевої системи у корів в післяпологовий період. В зб. "Незаразні хвороби сільськогосподарських тварин". - М., 1953. - С. 262 - 267.

14. Засуха Т.В. Вплив сапонітової добавки на продуктивність и біологічну Цінність продукції Великої рогатої худоби и свиней: Автореф. дис ... канд.біол.наук: 06.02.02 / В. Бакта, 1993. - 23 с.

15. Засуха Т.В. Нові дісперсійні мінерали у тварінніцтвію - Вінниця .: Арбат, 1997. - 224 с.

16. Заянчковскій І.Ф. Затримання посліду і післяпологові захворювання у корів. - М .: Колос, 1964. - 252 с.

17. Звєрєва Г.В., Сергійко О.І., Чухрій Б.М. Профілактика неплідності корів и телиць. - К .: Урожай, 1981. - 104 с.

18. Калиновський Г.М. Гістологічні зміни в карункули, фізичні, біохімічні та цитологічні показники в лохіях корів в післяпологовий період: Автореф.дис ... канд.вет.наук: 16.00.07 / К., 1975. - 29 с.

19. Калиновський Г.М. Етіологія и патогенез затримання посліду у корів // Актуальні питання ветеринарної медицини. К .: НАУ, 1995. - С. 49 - 50.

20.Калиновський Г.М., Омеляненко Л.Г. Вплив комплексних вітамінніх препаратів на амінокіслотній гомеостаз корів у запуску та на перебіг родів // Ветеринарна медицина України. - 1998. - С. 28.

21. Карташов І.І., Шарапа Г.С., Акушерство, гінекологія и штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. - Київ .: Вища школа, 1991. - с. 320.

22. Кліценко Г.Т., Кулик М.Ф., Косенко М.В. Мінеральне живлення тварин. - К .: Світ, 2001. - 575 с.

23. Козлов В.С. Функціональний стан яєчників і деякі показники крові у корів після отелення. В сб .: Незаразні хвороби сільськогосподарських тварин. - М., 1953. - С. 321.

24. Колосов М.К. Вплив цеолітів на фізіологічний стан і продуктивність великої рогатої худоби // Автор.діс ... канд.с / г наук: 03.00.16 / Дубровиці., 1991. - 21 с.

25. Корзун В.Н. Гігієнічна проблема ПРОФІЛАКТИКИ внутрішнього опромінення організму при хронічному аліментарному надходженні радіонуклідів цезію и стронцію: Автореф.дис ... д-ра мед.наук: 14.02.01 / Український держ. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - До.:, 1995. - с. 40.

26. Краснопольський В.І., Федорова М.В., Жиленко М.І. Вагітність і пологи у жінок в регіоні аварії на ЧАЕС. // Акушерство та гінекологія. - 1992. - № 8 - 12. - С. 12 - 15.

27. Кулик М.Ф., Бурбеза В.І., Хомін О.В., Використання сапоніту, як джерела ультрамікроелементів в годівлв тварин // Сучасні проблеми ветеринарної медицини, зооінж. та технології продуктів тваринництва. Зб. Міжн. наук. пр. конф. - Львів. - 1997. - С. 6516 - 517.

28. Логвинов Д.Д. Вагітність і пологи у корів. - К, Урожай. - 1975. - 240 с.

29. Логвинов Д.Д. Ветеринарне акушерство та гінекологія. - Київ: Урожай, 1964. - 436 с.

30. Логвинов Д.Д., Гришко Д.С. Причини низької продуктивності, масового безпліддя і хвороб новонароджених // Матеріали наук. конф. Наукові аспекти профілактики і терапії хвороб с / г тварин. - Воронеж. - 1996. - С.84.

31. Мухлиніна В.С. Перебіг пологів і післяпологового періоду у корів герефордської породи / Акушерство, гінекологія, штучне запліднення і хвороби молочної залози с / г тварин. - Л., 1976. - С. 150 - 151,

32. Прістер Б.Б., Кашпарова В.О., Надточій П.П. Ведення сільського господарства в условиях радіоактівного забруднення территории України внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС на період 1999 - 2002 рр. Методичні рекомендації. - Київ, 1998. - С. 49 - 85.

33. Романов Л.М. Ведення тваринництва на забруднення теріторіях // Тези наук.-практ.конф. Наука. Чорнобиль - 96. - 1997. - С. 27.

34. Савченко Ю.І., Мусієнко Н.В. Вміст радіонуклідів в молоці та м'ясі при використанні різних мінеральних підгодівлі // Проблеми с / г радіоекології. Тези доп. другий междун.конф. - Житомир. - 1996. С. 47 - 50.

35. Славов В.П., високосів М.П. Зооекология. - К .: Аграрна наука, 1997. - 396 с.

36. Довідник з ветеринарного акушерства / Г.В. Звєрєва, В.Н. Олеськів, С.П. Хомин та ін. - К .: Урожай, 1985. - С. 50.

37. Стравській Я.С. Відтворювальна функція корів у взаємозвязку з Деяк абіотичними та біологічнімі факторами середовища. Авторефер. дис ... канд.вет.наук. - 16.00.07. / Львівська акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. - Львів, 1997. - 21 с.

38. Стравській Я.С., Крижанівський Я.Й., Ковтун П.І. Профілактика субінволюції матки у корів // Вісник Білоцерків. Держ. аграр. ун-ту - Біла Церква. - 1998. - В.5, ч.2. - С. 96 - 97.

39. Студенцов А.П. Ветеринарне акушерство та гінекологія. - М .: Колос. - 1970. - 470 с.

40. Тарасов І.П. Оцінка пасовищного і стійлового утримання корів у літній період // Тваринництво. - 1983. - № 5. - С. 7 - 8.

41. Филлипович Є.Г. Вітаміни і життя тварин. - М .: Агропромиздат, 1985. - 206 с.

42. Хитрий М.М. Профілактика акушерської патології у корів Шляхом згодовування кремнійорганічніх препаратів І Вступ в порожніну матки пасти естрогелю: Автоеф. дис ... канд.вет.наук: 16.00.07 / Львів, 1997. - 18 с.

43. Хміль С.В., Франчук А.Ю., Романчук Л.І. Акушерство. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - 376 с.

44. Чернова Н.М., Билов А.М. Екологія. - Москва: Просвещение, 1981. - С. 253.

45. Чоботько Г.М. Досвід использование декорпорантів для зниженя дозуюч внутрішнього опромінення радіонуклідамі Cr - 137, Sr - 85 та Вплив їх на показатели ліпідного, ліпопротеїнового обміну и вільнорадікальні процеси крови в експеріменті // Матеріали 3-го сімпозіуму. Діагностика та профілактика негативних НАСЛІДКІВ радіації. - Київ. - 1997. - С. 277 - 279.

46. ​​Шарапа Г.С. Неплідність корів и телиць та боротьба з нею. - К .: Урожай, 1988. - 136 с.

47. Шипілов В.С. Фізіологічні основи профілактики корів. - М .: Колос, 1977. - 356 с.

48. Шипілов В.С., Чирков В.А. Післяпологова стимуляція статевої функції корів. - К .: Урожай, 1987. - 182 с.

49. Яблонський В.А. Профілактика безпліддя худоби в господарствах промислового типу. - Кам'янець-Подільський, 1989. - 60 с.

50. Яблонський В.А Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. - К .: Мета, 2002. - 318 с.
...........


  • Таблиця 2.1
  • Таблиця 2.2

  • Скачати 84.76 Kb.