Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією


    Головна сторінка

Скачати 21.36 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір21.36 Kb.
Типавтореферат
>

45 ± 14

19 ± 1,2

16,6 ± 4,7

39 ± 3,8

4,8 ± 0,07

2 после лікування

146 ± 12 *

123 ± 24

28 ± 7

*

122,3

21 ± 3,8

42,4 ± 5,2

0,8 ± 0,05 *

3 до лікування

153 ± 18

184,3 ± 16

53 ± 6,3

16,2 ± 3

26 ± 3,5

37,8 ± 4

0,7 ± 0,06

3 после

лікування

126 ± 14

113 ± 11,4

*

27,3 ± 2,6

*

132,2

18,4 ± 4

28,4 ± 3,7

0,6 ± 0,04

Примітка: достовірність відмінностей между значення показніків до та после лікування р <0,05 - *.

Як ми бачим з Даних, что наведені в табліці, у пацієнтів з сімпатікотонічнім типом СВД, в 2-й и 3-й групах Реакція на пробу после лікування булу нормальною. Варто відзначіті, что практично у всех пацієнтів после курсу відновлювального лікування НЕ відзначалося перенапругі систем регуляції міокардіально-гемодінамічного гомеостазу.

До лікування у всех пацієнтів переважав високий рівень трівожності, и не Було пацієнтів з низьких рівнем реактівної трівожності. После проведення відновлювального лікування високий рівень трівожності зберігався лишь у 4 пацієнтів, у якіх визначавши СЕРЕДНЯ трівожність. Результати тестування визначаються необходимость ОЦІНКИ уровня реактівної трівожності, бо субєктівній симптом тривоги обєктівно НЕ відображає ступенів актівності та напруги надсегментарного відділу вегетатівної регуляції.

Аналіз опитування пацієнтів за якістю життя до лікування показавши вірогідне (р <0,01) зниженя якості життя за всіма досліджуванімі параметрами, тоді як после проведення курсу відновлювального лікування рівень якості життя збільшівся (р> 0,05), та БУВ оптимальним. После проведення відновлювального лікування у всех пацієнтів Було Виявлено зниженя уровня реактівної трівожності, однак високий рівень сертифіката № зберігався в 7,8% пацієнтів, Яким БУВ притаманний парасімпатікотонічній тип вегетатівної дисфункції. Віддалені результате ОЦІНКИ уровня трівожності показали Збереження нормального та зниженя уровня реактівної трівожності у пацієнтів и достовірно НЕ відрізнялісь від безпосередніх результатів відновлювального лікування (р> 0,05). До, безпосередно после проведення курсу відновлювальної терапії та через 3 місяці всім пацієнтам проводили реєстрацію КІГ. Достовірності відмінностей между Статистичний Показники ВСР безпосередно после проведення відновлювального лікування и во время катамнестічного дослідження Виявлено НЕ Було, что вказує на Стійкий вегетокорегуючій ефект проведеного лікування.

Таким чином, результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про ті, что розроблені відновлювальні лікувальні комплекси з включенням ЗАХОДІВ ЛФК та ​​діхальніх вправо, гідроароматерапії, лазеротерапії, Які застосовуються діференційовано в залежності від типу вегетатівної дисфункції та адаптаційніх можливий ССС, позитивно вплівалі на суб`єктівній и об` єктивний статус пацієнтів, показатели функціонального стану ВНС та рівень трівожності. Все це сприятливі вплівало на резервні адаптаційні возможности ССС, покращувало толерантність до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ и якість життя Хворов на СВД, что є основою для Поліпшення прогнозу Подальшого перебігу захворювання та Запобігання розвитку АГ.

Висновки

Алгоритм Виявлення групи ризику розвитку артеріальної гіпертензії среди осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією та ее перманентних форм Полягає в проведенні скрінінгу Із ЗАСТОСУВАННЯ Загальна клінічного обстеження з урахуванням обєктівніх та субєктівніх крітеріїв діагностики вегетативних розладів, Анкетування за факторами ризики розвитку артеріальної гіпертензії, вимірювання артеріального тиску та частоти серцево СКОРОЧЕННЯ (у стані відносного Спок и у відповідь на псіхоемоційній стрес), кардіоінтервалог рафії за методом варіаційної пульсометрії (у стані відносного Спок та при проведенні Проби з уповільненім дихання), ОЦІНКИ індексу вегетативного балансу, психологічного тестування з визначенням здатності до псіхічної адаптації та уровня трівожності.

Скрінінгове обстеження осіб молодого віку на етапі професійного навчання слід Проводити на іншому та передостанньому курсах.

2.1 Студенти з Виявлення сімпатікотонічнім типом вегетатівної дисфункції потребують невідкладного проведення корегуючих ЗАХОДІВ. Моніторинг пацієнтів Із соматоформні вегетативної дисфункцією сімпатікотонічної спрямованості дозволяє своєчасно Здійснювати ранню діагностику артеріальної гіпертензії, Проводити цілеспрямовані профілактичні заходи и відновлювальне лікування.

2.2 До групи підвіщеного ризики розвитку артеріальної гіпертензії слід відносіті осіб Із соматоформні вегетативної дисфункцію за парасімпатікотонічнім типом в поєднанні з підвіщеною реактівністю симпатичного відділу вегетатівної нервової системи, зі зниженя адаптаційнімі можливий, наявністю факторів ризики розвитку артеріальної гіпертензії и високого уровня трівожності, гіперкінетічнімі реакціямі серцево-судінної системи у відповідь на стресовості НАВАНТАЖЕННЯ.

! Застосування діференційованіх методів лікування, Які включаються заходи лікувальної фізичної культури, діхальні вправо, гідроароматерапію та лазеротерапію, спріяє Зменшення суб`єктівніх проявів соматоформної вегетатівної дисфункції, зниженя лабільності артеріального тиску та частоти серцево СКОРОЧЕННЯ, підвіщенню толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ, дозволяє підвіщіті адаптаційні возможности серцево- судінної системи, нормалізуваті реактівність симпатичного відділу вегетатівної нервової системи, что дает змогу підвіщіті якість життя пацієнтів и застосовуваті їх як заходи первинної ПРОФІЛАКТИКИ розвитку артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку.

Основним крітерієм ОЦІНКИ ефектівності проведеної відновлювальної терапії у осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією є динаміка спектральних показніків варіабельності серцево ритму та якості життя пацієнтів.

Позитивний ефект відновлювального лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією в залежності від типу вегетатівної дисфункції та адаптаційного резерву серцево-судінної системи на Основі Розроблення діагностічного алгоритму підтверджується безпосереднімі и віддаленімі результатами, что свідчать про стійку позитивну дінаміку клініко-функціональніх показніків. ! Застосування ЗАСОБІВ немедикаментозного лікування спріяє профілактіці розвитку артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку и может буті рекомендованою до использование у лікувально-профілактичних закладах.

Практичні рекомендації

З метою Виявлення осіб молодого віку з ризико розвитку артеріальної гіпертензії слід Проводити комплексне скрінінгове обстеження Із ЗАСТОСУВАННЯ кардіоінтервалографії на етапі професійного навчання.

Осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією за сімпатікотонічнім типом та за парасімпатікотонічнім типом в поєднанні з підвіщеною реактівністю симпатичного відділу вегетатівної нервової системи слід розглядаті як групи підвіщеного ризики розвитку артеріальної гіпертензії и Проводити заходи первинної ПРОФІЛАКТИКИ.

Комплекс відновлювального лікування для осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією винен включаться заходь лікувальної фізичної культури, діхальні вправо, гідроароматерапію, лазеротерапію, что прізначатімуться в залежності від функціонального стану вегетатівної нервової системи и уровня адаптаційніх можливий серцево-судінної системи.

Для достовірної ОЦІНКИ ефектівності відновлювального лікування и вирішенню необхідності призначення повторних курсів терапії слід використовуват аналіз варіабельності серцево ритму за данімі кардіоінтервалографії.

СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

Гоженко О. А. Здатність до псіхічної адаптації и стан вегетатівної регуляції у студентів в условиях екзаменаційного стрес // Одеський медичний журнал. - 2000. - №4. - с. 83 - 84.

Бітенській В. С., Пахмурній В. А., Гоженко О. А. Адаптаційні возможности студентів в условиях навчального стрес // Медична освіта. - 2000. №1. - с. 67 - 70 (Здобувачем виконан обстеження, аналіз та статистична обробка результатів).

Можливiсть електрокардіографічного методу для визначення сезонного функціонального стану серця. Гоженко А.I., Панов Б.В., Піліпонова В.В., Свiрській О.О., Сокира О.А. // Буковинський медичний вісник. - 2006. - Т. 10, № 4. С. 26-28 (дисертант сістематізовані дані ДОСЛІДЖЕНЬ, проведена статистична обробка та аналіз результатів).

Г.С. Попик, Е.А. Гоженко Обгрунтування диференційованого підходу до реабілітаційних заходів у пацієнтів з вегетативною дисфункцією // Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія. - 2007. - № 1 (49). - С. 18-21 (дисертант проведені обстеження хворого, статистична обробка та узагальнення результатів).

Гоженко Е.А. Ефективність застосування програми санаторно-курортної реабілітації в осіб молодого віку з синдромом вегето-судинній дистонії // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2007. - № 3. - С. 55-58.

Гоженко А.І., Гоженко Е.А. Саногенез - теоретична основа медичної реабілітації // Медична Гідрологія та реабілітація. - 2007. -Т.5, № 2. - С. 4-8 (дисертант проведень аналіз літературних джерел).

Гоженко О. А., Артюх А. Г. Стан и Механізми псіхоемоційної адаптації студентів у период навчання // Фізіологічній журнал. - 2000. - Т. 46, №2. - с. 134 (дисертант проведені обстеження осіб молодого віку, статистична обробка та узагальнення результатів, підготовлені тези до друку).

Гоженко Е., Костенко С. Рівень психічної адаптації і регуляція ВНС в умовах навчального стресу // Тези доповід. на 5_му Міжнародному медичному конгресi студентів та молодих учених. у м. Тернопіль. - 2001. - с. 121 (дисертант проведення обстеження осіб молодого віку, проведена статистична обробка та аналіз результатів).

Гоженко О. А., Артюх О. Г. Стан псіхічної адаптації та вегетатівної регуляції в условиях учбового стрес // Тези допов. на Ювілейнiй Науковi конф. студентов и молодих учених, прісвяченій 10-річчю незалежності України. Одеса: Одеський мед університет. - 2001. - с. 37 (дисертант проведення обстеження осіб молодого віку, аналіз та узагальнення результатів).

Сокира О. А. Рівень псіхічної адаптації студентів в течение навчання в медичному університеті. // "Молодь - медицина майбутнього". - 2002. - с. 51.

Сокира Е. А., Сокира К. В. Участь вегетативної нервової системи в регуляції вуглеводного гомеостазу. // Одеса, міжнародна конф. «Гомеостаз: фізіологія, патофізіологія, фармакологія и клініка.» Тези допов. - 2003. - с. 17 - 18 (дисертант проведені дослідження осіб молодого віку, статистична обробка та аналіз результатів).

Попик Г. С., Сокира Е. А. Деякі механізми розвитку артеріальної гіпертензії у осіб з вегетативною дисфункцією. // 4 читання ім. В. В. Підвисоцького. Одеса. Тези допов. - 2005. - с. 83 - 84 (дисертант проведень огляд літератури, обстеження хворого, статистична обробка та аналіз результатів).

Гоженко О. А. Здатність студентів до псіхічної адаптації и вегетативна регуляція організму // Ювілейна підсумкова наукова конф. студентов и молодих вчених "100 років Одеський державний медичному університету". Тези Доповіді - 2000. - с. 49.

Гоженко О.А Адаптатівні возможности в условиях учбового стрес у студентів 2-го курсу ОДМУ // 67 підсумкова студентська наукова конференція. Одеса. Тези доповід. - 1998. - с. 19.

Гоженко Е.А. Стан МІОКАРДІАЛЬНОГО-гемодинамічного гомеостазу у пацієнтів з вегататівним дисфункцією на етапі санаторно-курортної реабілітації. // Тези Доповіді на Міжнародній Науковій конференции 6-7 вересня 2007 року. «Гомеостаз: фізіологія, патологія, фармакологія и клініка». Одеса. - 2007. - с. 58.

Гоженко Е.А. Вегетативна регуляція серцевого ритму у пацієнтів з вегетативною дисфункцією. // Матеріали V міжнародного симпозіуму «Актуальні проблеми біофізичної медицини» (Київ. 17-19 травня 2007р.). - 2007. - c. 47.

Анотація

Гоженко О.А. Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дісфункцію.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеці альністю 14.01.33 - медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія.- Український науково-дослідний інститут медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології, Одеса, 2008.

Дісертацію присвячено проблемі Підвищення ефектівності відновлювального лікування осіб молодого віку Шляхом! Застосування комплексів лікувальної фізичної культури, діхальніх вправо, гідроароматерапії, лазеротерапії в залежності від функціонального стану вегетатівної нервової системи та адаптаційніх можливий серцево-судінної системи з Використання розроблення діагностічного алгоритму. Були розроблені Нові підході до відновлювального лікування Хворов з соматоформні вегетативної дисфункцію, что засновані на діференційному, патогенетично обґрунтованому застосуванні комплексів відновлювального лікування. Запропоноване позитивно впліває на показатели вегетативного гомеостазу, что виробляти до Поліпшення суб`єктівного та обєктівного стану хворого, Зменшення Виникнення пароксізмів; спріяє корекції адаптаційніх можливий серцево-судінної системи, зниженя уровня трівожності та підвіщенню якості життя осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцію. З скроню мірою вірогідності констатується Збільшення якості життя хвороб.

Ключові слова: вегетативна Дисфункція, адаптація, відновлювальне лікування, особини молодого віку.

АНОТАЦІЯ

Гоженко Е.А. Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за специал ьности 14.01.33-медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності відновного лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією шляхом застосування методів лікувальної фізичної культури, дихальних вправ, гідроароматерапіі, лазеротерапії залежно від функціонального стану вегетативної нервової системи та адаптаційних можливостей серцево-судинної системи. У процесі проведеного дисертаційного дослідження були розроблені нові підходи до діагностики соматоформні вегетативної дисфункції і виявлення груп ризику розвитку артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку на етапі професійного навчання. Запропонований скрініга включає загальноклінічне обстеження, аналіз факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії, оцінку функціонального стану вегетативної нервової системи за даними кардіоінтервалографії, оцінку адаптаційних можливостей серцево-судинної системи на підставі аналізу реакції рівня артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у відповідь на психоемоційний стрес, дослідження здатності до психічної адаптації і рівня реактивної тривожності. Встановлено особливості функціонального стану вегетативної нервової системи, рівня адаптації серцево-судинної системи, психологічного профілю при різних видах соматоформні вегетативної дисфункції, що дозволило розробити патогенетично обґрунтовані комплекси відновлювальної терапії даної патології. Було встановлено, що до групи підвищеного ризику розвитку артеріальної гіпертензії слід відносити не тільки осіб молодого віку з симпатичним типом соматоформні вегетативної дисфункції, а й осіб з парасимпатическим типом вегетативної дисфункції підвищеною реактивністю симпатичного відділу вегетативної нервової системи, зі зниженими адаптаційними можливостями серцево-судинної системи, наявністю факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії і високого рівня тривожності.

Показано, що основним критерієм оцінки ефективності проведеної терапії та призначення повторних курсів відновного лікування у даного контингенту осіб з синдромом вегетативної дисфункції є позитивна динаміка показників варіабельності серцевого ритму з урахуванням її взаємозв'язку з іншими показниками клініко-функціональних методів дослідження.

Під впливом проведеного відновного лікування відбувається поліпшення клінічного статусу, зниження лабільності артеріального тиску і частоти серцевих скорочень, підвищення толерантності до фізичного навантаження, нормалізація вегетативної реактивності, підвищення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи. Це супроводжується переходом пароксизмального типу соматоформні вегетативної дисфункції в перманентний, що позитивно позначається на якості життя осіб молодого віку, а також дозволяє вважати розроблені і застосовані нами комплекси лікувальних заходів ефективними, так як вони враховують клініко-патогенетичні особливості перебігу соматоформні вегетативної дисфункції. Застосування методів немедикаментозного відновлювального лікування сприяє профілактиці розвитку артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку і може бути рекомендований до використання в лікувально-профілактичних установах.

Ключові слова: вегетативна дисфункція, відновне лікування, артеріальна гіпертензія, особи молодого віку.

ANNOTATION

OAGozhenko. Medical rehabilitation of young age persons with somatomorphic vegetative disfunction.-Typescript

Thesis for competition for a scientific degree - Ph.D of Medicine on speciality 14.01.33 - medical rehabilitation, physiotherapy and balneology. - Ukrainian research institute of medical rehabilitation and balneology. Odessa, 2008.

The thesis is dealing with the problem of increasing young age persons medical rehabilitation efficiency by using range of therapeutic physical training and breathing exercises, hydroaromatherapy, laser therapy depending on a functional condition of vegetative nervous system and adaptation abilities of cardiovascular system, and with elaboration of new approaches for treatment of patients with somatomorphic vegetative disfunction based on differential pathogenetically justified application of ranges of medical rehabilitation exercises. Proposed procedures of integrated treatment have a positive effect on vegetative homeostasis that causes improvement of subjective and objective condition of the patients, abatement of paroxysm presentations. Application of the proposed treatment complexes resulted in a correction of adaptation abilities of cardiovascular system, promoted abatement of anxiety level and improvement of life quality of young age persons with somatomorphic vegetative disfunction. The obtained research results attest to existence of a normalizing effect of the proposed medical rehabilitation complexes on the functional condition of vegetative control.

Key words: vegetative disfunction, adaptation, young age persons, medical rehabilitation

Перелік умовних СКОРОЧЕННЯ

ВНС - вегетативна нервова система

ССС - серцево-судинна система

СВД - соматоформні вегетативної Дисфункція

КІГ - кардіоінтервалографія

ВСР - варіабельність Серцевий ритму

АГ - артеріальна гіпертензія

АТ - артеріальній Тиск

ЧСС - частота серцево СКОРОЧЕННЯ

ІБ - Індекс Баєвського

SDNN мс - стандартне відхилення інтервалу между СКОРОЧЕННЯ серця

pNN50% - частота послідовніх інтервалів RR, різніця между RR, яка перевіщує 50 мс

АМ про - кількісне відображення моди

Ti - інтеграл розподілень щільності

RMSSD, мс - середньоквадратічне відхилення розбіжностей значень послідовніх RR-інтервалів.

LF / HF - відношення LF до HF

VLF (Very Low Frequency) - коливання дуже нізької частоти

LF (Low Frequency) - Потужність в діапазоні низьких частот

HF (High Frequency) - Потужність в діапазоні високих частот

...........


  • Гоженко О.А. Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дісфункцію.- Рукопис.
  • Гоженко Е.А. Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформні вегетативної дисфункцією. - Рукопис.
  • LF / HF - відношення LF до HF

  • Скачати 21.36 Kb.