Вдосконалення терапевтічної и ортопедічної подготовки кореня при протезуванні Хворов з відсутністю коронки зуба


    Головна сторінка

Скачати 11.66 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір11.66 Kb.
Типавтореферат
ОЦІНКИ якості Ортопедичність лікування Хворов з відсутністю коронки зуба слід віддаваті предпочтение найбільш інформатівнім крітеріям, за Якими треба оцінюваті штіфтові конструкції: "з'явився рухлівості зубів (конструкцій)", "розцементування протеза", "перелом кореня зуба", тому что именно за цімі крітеріямі вінікає більшість ускладнень.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Головкіна В.Ю. Аналіз частоти Відновлення коронкової части зуба штифтового зубами та конструкціямі // Вісник стоматології. - 2003. - №1 (38). - с.118-119.

2. Головкіна В.Ю. Мікротвердість дентину коренів зубів Із різною ендодонтичного обробка // Медичні перспективи. - 2003. - Т. VIII, №3. - С.85-89.

3. Помойніцькій В.Г., Головкіна В.Ю. ! Застосування електроопору при підготовці кореня зуба до штіфтової конструкції // Галицький лікарський вісник. - 2005. - №1. - С.79-81. (Участь здобувача Полягає в проведенні вімірів електроопору Коренєва дентину та Коренєва пломбувального матеріалів, сістематізації експериментально отриманий Даних).

4. Помойніцькій В.Г., Головкіна В.Ю. Взаємозвязок показніків електроопору та мікротвердості Коренєва дентину зубів та їх использование у протезуванні штифтове конструкціямі // Український стоматологічний альманах. - 2006. - №2. - С.41-44. (Здобувачем проведено порівняльне дослідження показніків електроопору та мікротвердості Коренєва дентину та Здійснено клінічну апробацію розроблення способу подготовки Коренєва каналу при протезуванні штифтове конструкціямі).

5. Помойніцькій В.Г., Головкіна В.Ю. Ятрогенні пошкодженню стінок Коренєва каналу та методика їх Відновлення с помощью штифтового протезування // Український стоматологічний альманах. - 2006. - №4. - С.73-74. (Здобувачем проведено Клінічне дослідження ефектівності Відновлення зубів штифтове конструкціямі за розроблення способу подготовки кореня та статистична обробка результатів).

6. Помойніцькій В.Г., Головкіна В.Ю. Проблеми наступності в работе лікарів стоматологів // Матеріали II (IX) зїзду Асоціації стоматологів України. - Київ, 2004. - С.64-65. (Здобувачем проведено Анкетування стоматологів-ортопедів Стосовно Отримання информации про попереднє терапевтичне лікування пацієнтів та аналіз результатів).

7. Головкіна В.Ю. Потреба доросли населення м. Стаханова у штифтових конструкціях // Матеріали міжнародної науково-практичної конференции "динаміка наукових досліджень". - Дніпропетровськ, 2002. - Т.5. - С.36-37.

8. Головкіна В.Ю. Аналіз спадкоємності в підготовці кореня зуба до протезування штифтове конструкціямі // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференции "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ, 2004. - Т.46. - С.11.

9. Головкіна В.Ю. Якість ендодонтичного лікування при протезуванні штифтове конструкціямі // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференции "Наука і освіта 2005". -Дніпропетровськ, 2005. - т.26. - С.31-32.

10. Пат. 8931, Україна, МПК А61С13 / 30. Способ подготовки кореня зуба до кріплення штіфтової конструкції: Деклараційній патент на корисностей модель 8931, Україна, А61С13 / 30. Помойніцькій В.Г., Головкіна В.Ю .; № u 2005 03421; Заявл. 12.04.2005; Опубл. 15.08.2005, Бюл. №8. - 3с.: Іл. (Здобувачем проведені КЛІНІЧНІ випробування, проаналізовані віддалені результати! Застосування запропонованого способу подготовки кореня зуба).

Анотація

Головкіна В.Ю. Вдосконалення терапевтічної и ортопедічної подготовки кореня при протезуванні Хворов з відсутністю коронки зуба. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.22 - cтоматологія. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

Дісертаційна робота присвячено проблемі Підвищення ефектівності протезування Хворов з ПОВНЕ дефектом коронки зубів.

У ході експериментально-клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ визначили, что підвіщіті ефективність Ортопедичність лікування Хворов з відсутністю коронки зубів штифтове конструкціямі можливо за рахунок Вдосконалення подготовки кореня до кріплення внутрішньокореневої части Шляхом постійного вимірювання електроопору Коренєва дентину, что дозволяє контролюваті відалення Коренєва пломбувального матеріалу та направление ендодонтичного інструменту, а такоже Зменшити Кількість рентгенологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ. Клінічне порівняння штифтових конструкцій, підготовку кореня під внутрішньокореневу часть якіх здійснювалі за традіційнім та розроблення способами, показало, что Кількість ускладнень через 12 місяців после протезування при застосуванні постійного віміру електроопору Коренєва дентину булу у 2,5-5 рази нижчих, чем за традіційної подготовки кореня , а клінічна ефективність - на 14% віщою.

Ключові слова: коронка зуба, мікротвердість, електроопір дентину, підготовка кореня, ортопедичне лікування, штифтова конструкція.

АНОТАЦІЯ

Головкіна В.Ю. Удосконалення терапевтичної та ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено підвищенню ефективності ортопедичного лікування хворих з повним дефектом коронкової частини зубів шляхом удосконалення підготовки кореня до фіксації внутрішньокореневого частини штифтової конструкції за рахунок постійного вимірювання електроопору кореневого дентину і кореневого пломбувального матеріалу в ході ендодонтичного втручання при обробці кореневого каналу зуба. Відповідно до поставлених завдань, вивчена поширеність повного дефекту коронки зубів, потреба в ортопедичному лікуванні, проведено аналіз стану ортопедичної допомоги хворим з відсутністю коронки зубів і якості ортопедичного лікування цього контингенту. Вивчено мікротвердість і електроопір кореневого дентину інтактних зубів, видалених за ортодонтичними показаннями, і зубів, які зазнали ендодонтичного лікування, причому в різні терміни і різними методами, а також електроопір різних кореневих пломбувальних матеріалів в експериментальних умовах. Розроблено та експериментально обґрунтований спосіб підготовки кореня зуба до фіксації штифтової конструкції, який базується на постійному вимірюванні електроопору кореневого дентину.

В результаті дослідження встановлено, що з 563 обстежених жителів міста Стаханова Луганської області у 252 (44,8% від загальної кількості) виявлено зуби з повним дефектом коронкової частини, всього 593 зуба, але тільки 412 зубів (69,5% від загальної кількості ) були придатними для ортопедичного лікування. Проведений аналіз якості ортопедичного лікування із застосуванням штифтових конструкцій показав, що повна відповідність клінічним вимогам цих протезів спостерігається лише у 45,5% обстежених. Однією з найбільш поширених причин низької ефективності протезування штифтовими конструкціями є невідповідність вимогам довжини їх внутрішньокореневого частини, яке зафіксовано в 17,3% в однокореневих і 56,0% в багатокореневих зубах. Іншою частою причиною слід вважати неякісну ендодонтичного підготовку кореня під штифтову конструкцію.

У інтактних зубах мікротвердість і електроопір кореневого дентину були найбільш високими в середній зоні пришеечной третини, мінімальними - в періканальной зоні середньої третини каналу, причому показники мікротвердості в усіх зонах і ділянках кореневого дентину інтактних зубів систематично перевищували такі в зубах, які зазнали ендодонтичного лікування. Електроопір кореневого дентину в інтактних зубах було вище таких же показників в зубах після ендодонтичного лікування. Методи ендодонтичного втручання (ручні інструменти або вібраційна звукова система) не чинили достовірного впливу на обидва досліджуваних параметра кореневого дентину.

Електроопір кореневих пломбувальних матеріалів, вивчене в експериментальних умовах, виявилося в 1,5-3,6 рази нижчим, ніж цей показник кореневого дентину зубів після ендодонтичного лікування.

Результати експериментального дослідження та виявлена ​​тісний прямий кореляційний залежність показників мікротвердості і електроопору кореневого дентину дозволили розробити спосіб підготовки кореня зуба до фіксації штифтової конструкції, який за рахунок постійного вимірювання електроопору кореневого дентину дозволяє контролювати відповідність напрямки ендодонтичного інструменту ходу кореневого каналу в процесі формування ложа під штифтову конструкцію і зменшити кількість рентгенологічних ис следований.

В ході клінічного дослідження 106 хворим з відсутністю коронки зубів було проведено ортопедичне лікування з виготовленням 112 штифтових конструкцій. Порівняльна оцінка цих конструкцій показала, що за критеріями, які мають безпосереднє відношення до якості підготовки кореня, кількість ускладнень через 12 місяців після завершення ортопедичного лікування при застосуванні розробленого способу підготовки з використанням постійного вимірювання електроопору кореневого дентину було 2,5-5 рази менше, ніж в випадку традиційної підготовки кореня. Клінічна ж ефективність відновлення зубів з відсутністю коронки штифтовими конструкціями із застосуванням вдосконаленої підготовки кореня на 14% перевищує ефективність протезів, виготовлених відповідно до традиційними підходами.

Ключові слова: коронка зуба, мікротвердість, електроопір дентину, підготовка кореня, ортопедичне лікування, штифтова конструкція.

SUMMARY

Golovkina V.YU. Improvement of the therapeutic and orthopedic preparation of root at prosthesis of the patients with absence of the crown of the teeth . - Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Medical in speciality 14.01.22. - Stomatology. - National Medical Academy of Post-Graduate Education named after PL Shupyk, Kyiv, 2008.

This thesis is dedicated to problem of increasing of the efficiency of the prosthesis of patients with full defect of the crown of the teeth.

In the course of the experimental-clinical studies was determined that to increase the efficiency of the orthopedic treatment of the patients with absence of the crown teeth with dowel constructions is possible with the help of the improvement of preparation root to fastening inwardly root part by way of the constant measurement of the electric resistance root dentines that allows to check removing of a root seal material and direction of the endodontical instrument, as well as to reduce the amount of the radiological studies.

The clinical comparison of the dowel constructions, which preparation of the root under inwardly root part was realized in traditional and designed way, has shown that amount of the complications in 12 months after prosthesis when using the constant measurement of the electric resistance root dentines was in 2,5-5 times lower, than by traditional preparation of the root, and clinical efficiency - in 14% higher.

Key words: crown of the teeth, micro hardness, electric resistance of the dentine, the roots preparation, orthopedic treatment, the dowel constructions

...........


  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • Головкіна В.Ю. Удосконалення терапевтичної та ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю коронки зуба.
  • Golovkina V.YU. Improvement of the therapeutic and orthopedic preparation of

  • Скачати 11.66 Kb.