Рак молочної залози - фактори ризику, епідеміологія


    Головна сторінка

Дата конвертації05.05.2018
Розмір9.3 Kb.
ТипСтаття

За минулі роки було висунуто безліч гіпотез про можливі фактори ризику злоякісних новоутворень молочної залози. Багато з них були відкинуті або, в кращому випадку, визнані непереконливими. Ми стосуватиметься тих чинників, з приводу значущості яких досягнуто певної згоди. Також обговорюватимуться фактори ризику, щодо яких досягнуто згоди або проведені підтверджують дослідження.

Більш ніж у 75% жінок з вперше діагностованим раком молочної залози (РМЗ) не було виявлено факторів ризику. Найважливішим фактором, крім, можливо, статі, вважається вік. Рак молочної залози (РМЗ) зустрічається і у чоловіків, але в 99% випадків він виникає у жінок. Хоча жінки в 30-40 років страждають від раку молочної залози (РМЗ), до менопаузи це захворювання зустрічається відносно рідко.

На кривій залежності захворюваності від віку є невеличке плато близько віку 50 років, після якого у жінок настає менопауза; потім слідує різкий підйом захворюваності. Ризик раку молочної залози (РМЗ) підвищується з віком, причому більшість пухлин виникає після менопаузи. Незважаючи на деякі винятки (наприклад, для жінок Японії), таке твердження абсолютно вірно для західних країн. Ризик раку молочної залози (РМЗ) у 30-річної жінки становить 7% від ризику у 60-річної. До 35 років ризик становить вже 20% від ймовірності появи пухлини у 60-річної жінки.

В даний час загальновизнано, що рак молочної залози (РМЗ) може розвинутися протягом життя у 1 з 8 або 9 жінок. Такі цифри звучать лякаюче, проте слід розуміти, що навіть після менопаузи ризик раку молочної залози (РМЗ) протягом конкретного року життя досить низький. Наприклад, у 60-річної жінки цей ризик становить 1: 420, у 80-річної - 1: 290.

Наявність раку молочної залози (РМЗ) у родичок по материнській, так і батьківській лінії підвищує ризик захворювання, хоча і незначно. Мабуть, ризик вище при наявності раку молочної залози (РМЗ) у родичок першого ступеня споріднення (мати, сестра або дочка). Якщо рак молочної залози (РМЗ) був у матері або сестри, ризик збільшується приблизно в 2 рази. Якщо рак молочної залози (РМЗ) спостерігався більш ніж у двох родичок першого ступеня споріднення, ризик збільшується ще більше.

Це дозволяє припустити роль генетичного фактора; проте до теперішнього часу менш ніж у 10% хворих на рак молочної залози (РМЗ) була підтверджена зв'язок захворювання з генетичними порушеннями (мутації BRCA1 і BRCA2). Спадковий РМЗ виникає в більш ранньому віці і часто буває двостороннім. Наприклад, ризик РМЗ до 70 років у 30-річної жінки, у сестри якої було захворювання однієї молочної залози, діагностоване до 50 років, становить близько 8%.

Фактори ризику раку молочної залози

Якщо і у матері, і у сестри був діагностований односторонній рак молочної залози (РМЗ) в будь-якому віці, ризик становить 18%. Якщо прийняти звичайної частоту РМЗ, як було зазначено вище, 1: 8 (12,5%), то ризик дійсно підвищується, але незначно.

За даними проспективного дослідження Nurses Health Study, ризик раку молочної залози (РМЗ) підвищувався в 2 рази у жінок, у матерів чи сестер яких РМЗ діагностований у віці до 40 років. Ризик зменшувався зі збільшенням віку, в якому захворювання розвинулося у матері; проте, навіть якщо діагноз у матері був встановлений у віці 70 років, ризик все одно залишається підвищеним (відносний ризик 1,5; ДІ 1,1-2,2). Наведені дані показують, що ризик, пов'язаний з наявністю в анамнезі у матері або сестри РМЗ, менше, ніж вважалося раніше.

Автори виявили, що у жінок похилого віку лише 2,5% випадків раку молочної залози (РМЗ) були пов'язані з обтяженим сімейним анамнезом. У великому дослідженні Cancer Prevention Study II, проведеному Американським товариством по боротьбі з раком (ACS), автори оцінили зв'язок між розвитком РМЗ з летальним результатом і обтяженим анамнезом. Було виявлено, що наявність в сімейному анамнезі РМЗ у матері або сестри тісно корелювало з розвитком РМЗ з летальним результатом у пацієнтки. Цей зв'язок в значній мірі залежала від віку пацієнтки: для жінок у віці 40 років ставлення ризиків дорівнювало майже 5 в порівнянні з 1,28 у жінок у віці 70 років або старше.

Була показана зв'язок ендогенних ендокринних факторів і репродуктивної функції з підвищенням ризику РМЗ. Чим меншим вік жінки при настанні менархе, тим вище у неї ризик РМЗ. Відносний ризик РМЗ при настанні менархе до 13 років був майже в 2 рази вище, ніж при менархе в більш пізньому віці. Якщо регулярні овуляторні цикли починалися до 13 років, ризик РМЗ підвищений майже в 4 рази в порівнянні з тими, у кого менархе наступило після 13 років, а регулярні овуляторні цикли - з інтервалом близько 5 років.

<span id='Ризик_раку_молочної_залози'>Ризик раку молочної залози</span> серед родичів

Деякі дослідники вважають важливим етіологічним фактором раку молочної залози (РМЗ) раннє статеве дозрівання. В одному великому міжнародному дослідженні типу «випадок-контроль» було відзначено, що на кожні 2 роки затримки менархе ризик РМЗ зменшується на 10%. Чим пізніше настає у жінки менопауза, тим вище у неї ризик РМЗ. На кожні 5 років різниці в настанні менопаузи ризик РМЗ змінюється приблизно на 17%. Однак цей ефект проявляється тільки через 10-20 років після настання менопаузи. Було висловлено припущення, що важливу роль відіграє також загальна тривалість менструальної функції.

Ризик раку молочної залози (РМЗ) зростає у жінок, у яких репродуктивний період перевищував 30 років, в порівнянні з жінками, менструації у яких тривали менше 30 років. Якщо менопауза наступала природним чином до 55 років, ризик РМЗ був приблизно в 2 рази вище в порівнянні з тими, у кого вона наступила до 44 років. Жінки, яким до 50 років була проведена двостороння оваріектомія, мали менший ризик у порівнянні з тими, у кого природна або штучна менопауза сталася пізніше. Однак ці дані отримані в дослідженнях, заснованих на звичайних спостереженнях; не проводилося спеціальних проспективних рандомізованих досліджень, в яких би оцінювався вплив штучної менопаузи в результаті двосторонньої оваріектомії на ризик РМЗ.

Вік настання першої доношеної вагітності також, мабуть, служить важливим фактором ризику. У жінок, вік яких на момент першої доношеної вагітності становив понад 19 років, спостерігалося майже 50% -е зниження ризику РМЗ в порівнянні з родили жінками. Якщо перша доношена вагітність виникала у віці 30-34 років, ризик РМЗ приблизно відповідав ризику родили жінок. Вагітність у жінок у віці старше 35 років пов'язана з підвищення ризику в порівнянні з родили жінками.

Недоношені вагітності не мають такого протективного ефекту. Деякі дослідники припускають, що часовий проміжок між настанням першої менструації і першої доношеною вагітністю - важливий фактор, що впливає на ендокринний фон. Значення цього параметра пояснюється за допомогою «гіпотези відкритого естрогенного вікна». Однак у наведених даних щодо зв'язку з віком на момент настання першої доношеної вагітності існують певні протиріччя. Цей зв'язок до деякої міри залежить від вибору контрольної групи пацієнток; більш пізні дослідження дозволяють припустити наявність менш вираженою кореляції цих факторів.

Вік і рак молочної залози

У розвитку раку молочної залози (РМЗ) певну роль відводили наявності в анамнезі доброякісних уражень молочної залози. У великому дослідженні, проведеному Dupont і Page, оцінювалися біоптати, які виявили доброякісні захворювання, з точки зору впливу на ризик РМЗ в майбутньому. У ретроспективному аналізі більш ніж 3000 біоптатів повторно визначали гістологічну будову пухлини. При непролиферативная зміни (фіброзно-кістозна мастопатія) ризик РМЗ ні підвищений. При проліферативних зміни, але без ознак атипії відзначений кілька підвищений ризик РМЗ в подальшому, проте найвищий ризик був у хворих з атипові гіперплазію. При цьому тільки в 7% від загального числа біоптатів виявлено атипова гіперплазія.

У 39 пацієнток, що мали і атипові гіперплазію, і рак молочної залози (РМЗ) у родичок, ризик був набагато вище. Мабуть, зі збільшенням проміжку часу після біопсії молочної залози ризик знижувався. У хворих, що мали або атипові гіперплазію, або проліферацію без ознак атипії, після закінчення 10 років спостереження ризик РМЗ знижувався на 2/3.

Можлива захисна роль лактації та грудного вигодовування в даний час видається спірною. Дані, отримані в дослідженнях в Китаї, де грудне вигодовування більш поширене, ніж в США, дозволяють припустити, що тривале грудне вигодовування дійсно має захисну дію. Дослідження, проведені в США, показують, однак, дуже незначну їх захисну роль і відсутність тенденції до зниження ризику РМЗ з підвищенням тривалості годування грудьми. У деяких дослідженнях зазначалося невелике зниження ризику РМЗ у премеіопаузе, але не в постменопаузі.

причини раку молочної залози і яєчників
Молекулярні причини раку молочної залози і яєчників

  • 2,5% випадків раку молочної залози
  • Ризик раку молочної залози
  • У розвитку раку молочної залози