Предиктори порушеннях ритму серця у юнаків допризивної віку з пролапсом мітрального клапана


    Головна сторінка

Скачати 23.01 Kb.
Дата конвертації10.07.2017
Розмір23.01 Kb.
Типавтореферат
сті арітмій у підлітків Із

ПМК

Показники

Градація сертифіката №

Прогностичність коефіцієнт (ПК)

Інформатівність сертифіката № (І)

систолічний шум

Є

+3,4

3,13

нема

-9,1

Аномальна тракція папілярних мязів

Є

+4,2

2.86

нема

-6.6

Гіпомагніємія

Є

+3,8

2,60

нема

-6,6

PNN 50,%

? 7

+ 9,0

2,60

8 - 42

- 3,4

? 43

+ 7,4

Поперечні Хорді

Є

+4,8

2,26

нема

-4,4

SDANN, мс

? 162

+3,6

1,56

? 163

-2,4

RMSSD, мс

? 39

+5,6

0,86

40 - 111

-1,8

? 112

+2,4

SDNN, мс

? 260

-1,8

0,82

? 261

+4,3

Гіпокаліємія

Є

+2,8

0,40

нема

-1,2

Міксоматозна дегенерація стулок мітрального клапана

Є

+3,4

0,35

нема

-1,0

LFHF, розум. од

? 1,4

- 1,0

0,32

1,5 - 3,0

+ 2.8

? 3,1

- 3,6

Кардіалгія

Є

+1,8

0,24

нема

- 1,0

Дисфункція папілярних мязів

? 87

+2,6

0,23

? 88

- 1,0

Зовнішні фенотіпічні ознака дізембріогенезу

Є

+1,1

0,12

нема

- 1,0

Головний біль

Є

-1,1

0,11

нема

+1,0

Перебої в работе серця

Є

+1,4

0,09

нема

- 0,6

Багаточісельні Хорді

Є

-2.3

0,07

нема

+ 0,3

Примітка: знак «+» свідчіть на Користь розвитку клінічно значущих арітмій, а знак «-» на Користь прогностично безпечного арітмій.

ВИСНОВКИ

1. Проведення дослідженнямі вірішено одну з актуальних завдань педіатрії - удосконалення профілактичних ЗАХОДІВ у юнаків допризивної віку з ПМК та порушеннях ритму серця Шляхом Вивчення особливо клінічніх проявів, ЕКГ показніків в стані Спок, при фізічному навантаженні та в процесі Добовий моніторування, визначення морфофункціональних особливо серця та клапанного апарату, а такоже електролітного складу крови.

2. встановлен, что у Хворов Із ПМК та прогностично небезпечна порушеннях ритму серця, в порівнянні з групою без арітмій, Частіше віявляються Скарги на кардіалгії (50,00% проти 5,08%, р <0,01) та перебої в работе серця (28,57% проти 1,79%, р <0,01), Зовнішні фенотіпічні ознака дізембріогенезу (42,85% проти 13,56% відповідно, р <0,03) та сістолічні шуми (59,09% проти 16 , 95%).

3. Показники ЕКГ в стані Спок та при фізичних НАВАНТАЖЕННЯ свідчать про ті, что лишь у третина Хворов Із ПМК реєструються Зміни, повязані з порушеннях Утворення імпульсу. При навантаженні Кількість арітмій зменшується або Взагалі зникає, что свідчіть про Вплив дисфункції вегетатівної нервової системи на цею Показник та підтверджується зростанням кількості Обстеження з дістонічнім типом судінної Реакції в групі зі значущих арітміямі (50,00% в ІІ Б групі проти 36,6% в контрольній групі). Відмічено зростання дезадаптації серцево-судінної системи при тяжких арітміях, на что вказує Збільшення числа осіб з подовжений відновлювального ПЕРІОДУ з 11,76% до 75, 00%.

4.У Хворов зі значущих арітміямі Виявлено прогностично неспріятліві змішаний и нічний ціркадні типи порушеннях ритму. У підлітків з прогностично безпечного арітміямі відбувалось Збільшення циркадного індексу до 1,49, что свідчіть про зростання симпатичного впліву ВНС на ритм серця, а у осіб зі значущих порушеннях ритму цею Показник зменшується до 1,18, что вказує на актівацію у них обох відділів ВНС .

5. Доведено, что при наявності поперечних трабекул, міксоматозної дегенерації стулок мітрального клапана Із збільшенням тракції папілярних мязів від 6,33мм до 9,00 мм, (р <0,05) растет вірогідність з'явилися значущих арітмій.

6. У юнаків Із ПМК почти в 3 рази Частіше Виявлено зниженя магнію в сіроватці крови в порівнянні з контрольною групою (відповідно 28,16% и 10,00%, р <0,05), а при наявності значущих арітмій цею Показник растет до 52,27%, р <0,01.

7. встановлен, что Із факторів ризики розвитку арітмій у юнаків з ПМК провіднімі є: гіпомагніємія, дисфункції вегетатівної нервової системи, поперечні Хорді, міксоматозна дегенерація стулок мітрального клапана, аномальна тракція папілярних мязів.

8. На Основі співставлення клінічніх проявів ПМК, наявності аномальних хорд у лівому шлуночка, міксоматозної дегенерації стулок мітрального клапана, аномальної тракції папілярних мязів, дисфункції ВНС та гіпомагніємії, з встановлення ступенів значущості в розвитку арітмій шкірного Із факторів, розроблено алгоритми прогнозу розвитку арітмій и їх тяжкості у юнаків допризивної віку з ПМК.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою більш раннього Виявлення арітмій, ефектівної діспансерізації юнаків з пролапсом мітрального клапана, рекомендовано в комплекс загально-клінічніх обстеження включать:

1. При проведенні ехокардіографії протокол дослідження рекомендовано доповніті визначенням тракції папілярних мязів та їх Функції.

2. При віявленні аномальних хорд Доречний вказуваті їх Розташування.

3. Для визначення змін варіабельності серцево ритму, як одного з предікторів з'явилися порушеннях ритму серця рекомендуваті проведення кардіоінтервалографії з кліноортостатічною пробою. як експрес-метод при медичного огляду.

4. Добовий моніторування ЕКГ винне проводитись в разі наявності комплексу змін (клінічніх, лабораторних, інструментальніх) для уточнення порушеннях ритму серця.

5. Аналіз електролітного складу крови з акцентом на візначенні магнію та калію.

6. ВРАХОВУЮЧИ, что в розвитку арітмій значний роль відіграють гіпомагніємія та Дисфункція вегетатівної нервової системи, для попередження їх розвитку та патенти рекомендуваті препарати магнію (Магнерот, Магне В-6, Магнефар) та вегетотропні засоби (беласпон).

СПИСОК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою

дисертації

1. бортних Т.М., Кудрявцева Н. А. варіабельність Серцевий ритму у юнаків прізовного віку з пролапсом мітрального клапана та артеріальною гіпертензією // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академии. - 2005. - Том 5, випуск 3 (11). - С. 16-19.

Дисертант особисто проведено збір матеріалу, проаналізовані результати дослідження, написана стаття.

2. Пархоменко Л. К., бортних Т.М., Кудрявцева Н. А. Кардіоінтервалографія як метод визначення вегетатівної реактівності у юнаків прізовного віку з пролапсом мітрального клапана та артеріальною гіпертензією. // Проблеми медичної науки та освіти. - 2005. - № 4. - С. 17-19.

Дисертант особисто проведено кардіоінтервалографія, збір матеріалу, проаналізовані результати дослідження.

3. Пархоменко Л. К., бортних Т.Н. Порушення ритму серця у хворих з пролапсом мітрального клапана // Міжнародний медичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 14-17.

Дисертант особисто Вівче література по темі, проведено збір матеріалу.

4. бортних Т.Н. Фактори ризику розвитку порушень ритму серця у юнаків з пролапсом мітрального клапана // Проблеми медичної освіти та науки. - 2007. - № 1. - С. 65-67.

5. Пархоменко Л.К., бортних Т.М. Особливості клінічних проявів пролапсу мітрального клапана (погляд на проблему) // Сучасна педіатрія. - 2007. - № 2 (15). - С. 123-124.

Дисертант проведено аналіз публікацій, збір матеріалу.

6. бортних Т.М. Возможности діагностики предікторів Порушення ритму серця у підлітків з пролапсом мітрального клапана // Наук.-практ. конф. молодих вчених «Медична наука: сучасні Досягнення та інновації» (23 листопада 2006 р). - Харків. - 2006. - С. 11-12.

7. бортних Т.М. Порушення ритму серця у підлітків з пролапсом мітрального клапана // Матер. Укр. наук.-практ. конф. з нагоді 115-річчя Заснування кафедри педіатрії ХДМУ «Сучасна педіатрія. Проблеми та перспективи »(Харків, 18-19 січня 2007 р.). - Харків, 2007. - С. 62.

8. Пархоменко Л. К., бортних Т.М., Кудрявцева Н. А. вегетативної Дисфункція в юнаків Допризовна віку з пролапсом мітрального клапана як предиктор Порушення ритму серця // Здоров'я дитини. - 2007. - № 4 (7). - С. 18-21. Дисертант особисто проведено збір матеріалу, его узагальнення, проаналізовані результати дослідження.

9. бортних Т.Н. Роль ультразвукового методу дослідження в віявленні предікторів Порушення ритму серця у підлітків з пролапсом мітрального клапана // Матер. наук.-практ. конф. молодих вчених «Досягнення молодих вчених - майбутнє медицини» (22 листопада 2005 р.). - Харків, 2005. - С. 12-13.

10. Пархоменко Л.К., бортних Т.М Порушення ритму серця у осіб молодого віку (випадки з практики) // Медицина невідкладних станів. - 2006. - № 3 (4). - С. 112-114.

Дисертант особисто проведено збір матеріалу. Написана стаття.

11. Пархоменко Л. К., бортних Т.М., Гусейнов І.П. Ехокардіографічні Зміни у юнаків з пролапсом мітрального клапана та порушеннях серцево ритму.

// Матер. ІІІ конгрес педіатрів України «Сучасні проблеми КЛІНІЧНОЇ педіатрії» (17-19 жовтня 2006 р). - Київ, 2006. - С. 80-81.

Дисертант особисто проведено збір матеріалу, проаналізовані результати дослідження.

12. Bortnaya TM Statistical - Temporal and frequency spectral analysis of vegetative disfunction as the predictor of heart rhythm violation in youths of pre- conscription age with mitral valve prolaps.

Медична наука: сучасні Досягнення та інновації /Наук.-практ. конф. молодих вчених (22 Листопада 2007 р.), Харків. - 2007. - С. 82-83.

13. бортних Т.М., Пархоменко Л.К., Крамний І.О., бортних М.О Харківська медична академія післядипломної освіти. Пат. UA 23520 U, Бюл. № 7 від 25.05.2007 р. Способ діагностики вегетативних дисфункції у підлітків чоловічої статі з пролапсом мітрального клапана.

Автору Належить ідея патенту, проведено збір матеріалу, аналіз результатів дослідження.

Анотація

Бортних Т.М. Предиктори порушеннях ритму серця у юнаків допризивної віку з пролапсом мітрального клапана. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2008.

Одержані Нові дані относительно Виявлення факторів ризики розвитку арітмій у юнаків допризивної віку з пролапсом мітрального клапана.

Вівчені Особливості клінічніх проявів, електрофізіологічних та морфофункціональних змін серця. Досліджена варіабельність Серцевий ритму у юнаків з пролапсом мітрального клапана без арітмій та при порушеннях ритму серця. Доведено, что лишь наявність комплексу змін, таких як гіпомагніємія, Дисфункція вегетатівної нервової системи, міксоматозна дегенерація стулок мітрального клапана, поперечні трабекули, аномальна тракція папілярних мязів могут являтися предикторами з'явилися арітмій. На Основі здобути результатів розроблені алгоритми прогнозування з'явилися арітмій та ступенів їх важкості при пролапсі мітрального клапана.

Ключові слова: юнаки допризивної віку, ПМК, предиктори, вегетативна Дисфункція.

АНОТАЦІЯ

Бортних Т.Н. Предиктори порушення ритму у юнаків допризовного віку з пролапсом мітрального клапана. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10. - педіатрія. Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2008.

Дисертація присвячена вивченню механізмів розвитку порушень ритму у юнаків допризовного віку з ПМК. Отримано нові дані про фактори ризику розвитку аритмій при даній патології.

Вивчено особливості клінічних проявів, електрофізіологічних і морфофункціональних змін серця. Встановлено, що порушення ритму серця у осіб з ПМК супроводжуються поліморфними скаргами, наявністю малих аномалій серця, аномальної тракції папілярних мишщ і їх дисфункції, миксоматозной дегенерації стулок мітрального клапана. Досліджено особливості варіабельності серцевого ритму при ПМК без порушень ритму і при їх наявності. Встановлено, що у юнаків з тяжкими порушеннями ритму відбувається активація всіх відділів вегетативної нервової системи. Дані зміни супроводжуються порушенням електролітного складу крові (гіпомагніємія, гіпокаліємія). Однак, жоден з цих чинників не є самостійним предиктором розвитку порушень ритму у юнаків з ПМК. Доведено, що тільки при наявності комплексу факторів, таких як гіпомагніємія, дисфункція вегетативної нервової системи, міксоматозна дегенерація стулок мітрального клапана, поперечні трабекули, аномальна тракція папілярних м'язів можуть розвинутися аритмії у юнаків з ПМК. На основі отриманих результатів розроблені алгоритми прогнозування аритмій і ступеня їх тяжкості при ПМК. Дані алгоритми дозволяють акцентувати увагу на провідну роль у розвитку аритмій таких факторів ризику як дисфункція ВНС і гіпомагніємія, а також групувати пацієнтів за ступенем ризику розвитку порушень ритму.

Отримані результати дослідження дають можливість індивідуального підходу до диспансерному спостереженню кожного пацієнта з ПМК: диференційованого підбору медикаментозних засобів, консультацій з профорієнтації та рекомендацій у виборі професій відповідно до стану здоров'я, визначення рівня фізичних завантажень і придатності до служби в армії.

З огляду на, що в розвитку аритмій у осіб з пролапсом мітрального клапана провідну роль відіграють дисфункція вегетативної нервової системи і гіпомагніємія, не обходимо рекомендувати препарати магнію і вегетотропние кошти з метою попередження розвитку дізрітмій.

Ключові слова: юнаки допризовного віку, ПМК, предиктори, вегетативна дисфункція.

ANNOTATION

Bortnaya TN Prediktory violations of rhythm rhythmus for youths of pre-conscription age with of mitral valve prolaps clicket. Manuscript.

Theris for a Candidate of Medical Sciences degree by 14.01.10. is paediatrics pedonosology. Kharkov medical academy of post-graduate education formation, Kharkov, 2008.

New firsttime information is got receive about the factors of risk of development of arrhythmias for youths of pre-conscription age with PMK.

The features of clinical displays, electro-physiological and morpho-function changes variating of heart coeur are studied learn.The features of yeart rate variability of cardiac hearty, kind rhythm rhythmus are investigational at PMV noninfringement rhythm rhythmus and at their presence. It is well-proven, what only at presence of complex of factors, such as gypomagniemya, disfunction of the vegetative innovation nervous system, myxomatous degeneration fold of mitral valve clicket, transversal trabeculas, anomalous freak traction of papilliferous muscles, can be appear the factors of risk develop arrhythmias for youths with PMK. On the basis of the got receive results the algorithms of prognostication of arrhythmias and degree are developed their gravity at PMK

Key words: youths of pre-conscription age, PMK, prediction, vegetative innovation disfunction.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

Амо

амплітуда моди;

ВРС

варіабельність ритму серця;

ВЕМ

велоергометрія;

ВНС

вегетативна нервова система;

ЕКГ

електрокардіограма;

ЕхоКГ

ехокардіографія;

І

інформатівність показніків;

ІН

індекс напруги;

КІГ

кардіоінтервалографія;

Мо

ПМК

мода;

пролапс мітрального клапана

ПК

прогностічні Критерії;

СІ

Серцевий індекс;

УО

ударний обєм;

ХМ ЕКГ

холтерівське моніторування ЕКГ;

ХО

Хвилини обєм;

Dx

варіаційній Розма;

HF

зона високих частот, внесок парасимпатичного ланцюга;

LF

зона низьких частот, внесок симпатичного ланцюга;

PNN 50

Відсоток сусідніх інтервалів, різніця между Якими перевіщує 50 мс;

rMSSD

квадратний корінь СЕРЕДНЯ значення квадратів різніць довжина послідовніх інтервалів;

SDANN

стандартне відхилення інтервалів з довжина Хвилі більше 5 хвилин;

SDNN

стандартне відхилення Середніх інтервалів;

SDNNI

Середнє значення всех 5-ти хвилин стандартних відхілень інтервалів з довжина Хвилі менше 5 хвилин;

VLF

Зона дуже низьких частот, внесок гуморального ланцюга

...........


  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 23.01 Kb.