Помірна реакція легеневих судин на препарати. Слабка реакція малого кола на гіпотензивні препарати


    Головна сторінка

Дата конвертації29.09.2017
Розмір4.58 Kb.
ТипСтаття

Під час гістологічного дослідження легеневих судин встановлено наступне: дрібні легеневі судини різко звужені за рахунок гіпертрофії м'язового шару, виражена перебудова артеріол по типу замикаючих артерій, багато артеріовенозних анастомозів, гіперплазія еластичних волокон. Всі ці морфологічні зміни судин малого кола кровообігу розвиваються у відповідь на різко збільшений легеневий кровотік і носять компенсаторно-пристосувальний характер.
У всіх хворих тиск в легеневій артерії після корекції вади нормалізувалася.

При помірній реакції судин малого кола кровообігу на введення судинорозширювальних засобів общелегочное опір знижується в середньому на 21,5 + 8,5% (р = 0,01), артеріо-венозний скидання крові збільшується. Тиск в легеневій артерії зменшується.

На малюнку представлені дані зміни гемодинаміки у хворого 7 років з дефектом міжшлуночкової перегородки і високою легеневою гіпертензією. Після введення в легеневу артерію 5 мл 2,4% розчину еуфіліну общелегочное опір знизилося на 24%, артеріо-венозний скидання крові збільшився на 11% від вихідного рівня, в зв'язку з цим тиск в легеневій артерії залишилося незмінним.

При тому ж хвилинному обсязі великого кола кровообігу на тлі незначного збільшення периферичного опору середній тиск у плечовій артерії підвищився на 7%.

легеневі судини

Помірна реакція легеневих судин спостерігається у хворих з общелегочним опором від 40 до 50% від периферичного; артеріо-венозний скидання крові становить 42-54% МО м. кр. кр. У цих хворих під час гістологічного дослідження виражені ті ж зміни легеневих судин, але в деяких артеріях виявляються склеротичні зміни. У ряду хворих відзначається слабка, однотипна реакція судин обох кіл кровообігу на введення судинорозширювальних засобів, при якій більш виражена реакція судин великого кола кровообігу.

Периферичний опір падає більше, ніж общелегочное, що призводить до зменшення артеріо-венозного скидання крові. При цьому чим вище общелегочное опір, тим слабкіше реакція судин малого кола кровообігу. Так, у хворих з вихідним общелегочним опором 51 - 70% від периферичного і артеріо-венозних скиданням крові 42-27% МО м. Кр. кр. общелегочное опір знижується в середньому на 16%, а периферичний - на 26%. Тому скидання крові зліва направо зменшився на 11,0 + 0,6% (р> 0,001). Тиск в легеневій артерії знижується незначно.

У зв'язку з падінням периферичного опору у цих хворих зростає кровотік у великому колі кровообігу в середньому на 29%, тому середній тиск у плечовій артерії зменшується на 14,0 + 5,0%. Знижуючись в середньому на 16% від вихідного рівня, величина общелегочного опору залишається дуже високою - 58-80% від периферичного. Мабуть, рефлекторний спазм у цих хворих грає незначну роль в підтримці високого общелегочного опору. Провідне місце займають органічні склеротичні зміни.

На малюнку представлені дані зміни основних показників гемодинаміки хворого 6 років з дефектом міжшлуночкової перегородки і і високою легеневою гіпертензією, у якого вихідне общелегочное опір дорівнювало 62% від периферичного. Після введення 6 мл розчину еуфіліну в легеневу артерію общелегочное опір знизилося на 28%, а периферичний - на 24%. Величина скидання крові не змінилася. Спостерігається дуже незначне падіння середнього тиску як в легеневій, так і в плечової артеріях, незважаючи на деяке збільшення хвилинного обсягу великого кола кровообігу.

- Читати далі "Гістологія легких при легеневій гіпертензії. Рефлекторний спазм легеневих судин"


Зміст теми "Серцевий цикл при легеневій гіпертензії":
1. Ацетилхолін при легеневій гіпертензії. Киснева терапія при легеневій гіпертензії
2. Фармакологія легеневої гіпертензії. Судинорозширювальні засоби при легеневій гіпертензії
3. Вплив нітрогліцерину на мале коло кровообігу. Гемодинаміка після прийому нітрогліцерину
4. Помірна реакція легеневих судин на препарати. Слабка реакція малого кола на гіпотензивні препарати
5. Гістологія легких при легеневій гіпертензії. Рефлекторний спазм легеневих судин
6. Види легеневої гіпертензії. Класифікація легеневої гіпертензії
7. Класифікація общелегочного опору. Групи хворих з легеневою гіпертензією
8. Серцевий цикл при легеневій гіпертензії. Методика дослідження серцевого циклу
9. Приклад дослідження серцевого циклу. Серцевий цикл при ДМПП
10. Серцевий цикл при ДМШП. Відкрита артеріальна протока і дефект перегородки серця