Показники крови та сечі у вагітних жінок Із Гостра пієлонефрітом






    Головна сторінка





Дата конвертації05.02.2019
Розмір95.3 Kb.
Типдипломна робота

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

біологічний факультет

Кафедра імунології та біохімії

дипломна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

на тему: «Показники крови та сечі у вагітних жінок

Із Гостра пієлонефрітом »

Виконаю: студентка 6 курсу, 7.41213-1з групи

спеціальності 7.04010201 Біологія

Голокоз О.М.

Керівник к.б.н., доцент, Новосад Н.В.

Рецензент д. Б. н., професор, Бражко О. А.

Запоріжжя - 2014 року

РЕФЕРАТ

Робота виклади на 75 страницах Друкований тексту, містіть 12 таблиць, 2 рисунків та 11 рисунків у Додатках. Перелік ПОСИЛАННЯ Включає 56 джерел.

Об'єктом дослідження булу капілярна кров та сеча вагітних жінок, гестація якіх булу ускладнено Гостра пієлонефрітом.

Метою роботи Було визначення впліву рядок гестації на клініко-імунологічні показатели крови та сечі жінок при ускладненні вагітності Гостра пієлонефрітом.

Методи дослідження - гематологічні (Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, ШОЕ, Кількість лейкоцітів, лейкограма), показніків клінічного АНАЛІЗУ сечі (Кількість лейкоцітів, еритроцитів, осади) з Використання уніфікованіх методів КЛІНІЧНОЇ лабораторної діагностики та статистичні.

У результате дослідження встановлен, что у жінок з ускладненою Гостра пієлонефрітом вагітністю спостерігається піурія, гематурія, лейкоцитоз без ядерного Зсув та лімфопенія. Ступінь змін візначається Строком гестації.

Новизна роботи Полягає в тому, что Вперше проаналізованій вливши рядок вагітності на направление кількісніх змін клініко-лабораторних показніків сечі та крови при ускладненні вагітності пієлонефрітом на різніх рядках гестації.

Значучісь роботи - результати дослідження пошірюють уявлення про ті, что реактівність лейкоцітарної ланки імунного захисту періверічної крови при Гостра пієлонефріті візначається Строком вагітності.

Отрімані результати могут буті вікорістані в практике урологічніх ВіДДіЛЕНЬ, при лікуванні вагітних з ускладненням пієлонефрітом.

Вагітність, гостре пієлонефрит, січа, лейкоцитів, еритроцитів, ГЕМОГРАМА

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК умовних Позначення, СІМВОЛІВ, одиниця, СКОРОЧЕННЯ І термінів

ВСТУП

1.ОГЛЯД Наукової ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Інфекції Січових Шляхів (ІСШ) у вагітних

1.2 Фізіологічні Зміни в сечостатевіх шляхах при вагітності

1.3 Стан імунної системи у вагітних з пієлонефрітом

1.4 Дагностічні тести при пієлонефріті

2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об'єк дослідження

2.2 Матеріал дослідження

2.3 Методи дослідження

2.4 Статистичний Обробка даних

3. ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНАЧАСТІНА

3.1 Стан показніків лейкограмі у Різні рядки фізіологічного перебігу вагітності

3.1.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі крови жінок з фізіологічнім перебігом вагітності

3.2 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності Гостра пієлонефрітом

3.2.1 Стан показніків лейкограмі в при ускладнені вагітності пієлонефрітом у Першому тріместрі

3.2.1.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у Першому тріместрі

3.2.2 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі

3.2.2.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі

3.2.3 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі

3.2.3.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі

3.2.4 Ступінь змін ШОЕ у жінок з ускладненням вагітності Гостра захворюванням нірок

3.2.5 Однофакторні дісперсійній аналіз впліву рядок вагітності на

направление та ступінь змін клітінного складу лейкограмі при ускладненні вагітності Гостра запаленою нірок

3.3 Дослідження показніків вмісту еритроцитів та гемоглобіну в жінок з ускладненням вагітності захворюванням нірок

3.4 Лабораторні показатели сечі у жінок, вагітність якіх на різніх рядках ускладнено Гостра враження нірок

3.4.2 Кількість формених елементів у сечі жінок при ускладненні вагітності різніх строків пієлонефрітом за методом Нечипоренко

3.4.3 Кореляційній аналіз показніків кількості формених елементів у сечі жінок при ускладненні вагітності різніх строків пієлонефрітом

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ

ДОДАТКИ

дах січа вагітна пієлонефрит

ПЕРЕЛІК умовних Позначення, СІМВОЛІВ, одиниця,

СКОРОЧЕННЯ І термінів

Ер - еритроцити, тера / л

Hb - гемоглобін, г / л

ІСШ - інфекції Січових Шляхів

Lk - лейкоцити, Г / л

Py - палічкоядерні нейтрофілі%

Sy - сегментоядерні нейтрофілі%

Eos - еозінофілі%

Mon - моноцити%

Lph - лімфоцити%

ШОЕ - ШВИДКІСТЬ осідання еритроцитів, мм / рік

ВСТУП

Гостра пієлонефрит - Одне з найбільш Поширення екстрагенітальніх захворювань при вагітності, протікає на тлі вираженість ретенційніх змін верхніхмочевіх Шляхів, зустрічається примерно у 8-18% пацієнток. У 30% Хворов розвівається гнійна форма, у 40% жінок відзначається зниженя або Відсутність відільної Функції нирки, в 10,3% віпадків розвівається клініка бактеріотоксіческого шоку, в 6,4% - токсичний гепатит. У значному відсотку віпадків ВІН может прізводіті до ускладненого перебігу берменности, пологів и послеродововго ПЕРІОДУ. Пієлонефрит несприятливим впліває на фетоплацентарну систему и новонароджених, підвіщує частоту післяпологовіх ренальних и екстраренальніх заболеваніц. Летальність при геспаціонном пієлонефріті досягає 4-10%, перинатальна сметрность ставити 7,5% [1-5].

Пієлонефрит - крайня форма проявити інфекції Січових Шляхів (ІСШ) вагітних - невірішена проблема акушерства. Патологічній процес розвівається в інтерстіціальної тканини нирки и завершується ее склерозуванням, здавлення нірковіх канальців, при цьом рано порушується концентраційна здатність нірок. На цьом тлі может розвинутися ніркова гіпертензія, яка спостерігається у 20% вагітних з пієлонефрітом. При злоякісному перебігу артеріальної гіпертензії может розвинутися ніркова недостатність. Інфікування стінкі сечовода порушує его перистальтику, приводити до стазу сечі. Інфекція в нірковіх мисках спріяє Утворення каменів, что травмують епітелій сечовівідніх Шляхів. Утворюється порочне коло - на тлі вагітності зніжується евакуація сечі, спріяючі розвитку інфекції, а інфекція Січових Шляхів посілює стаз и тяжкість патологічного процесса [1-6].

Пієлонефрит справляє негативний Вплив на перебіг вагітності і стан плода, что віявляється в значній частоті Загрози переривані вагітності, передчасно пологів, плацентарної недостатності, гіпоксії плоду, его внутрішньоутробного інфікування, гестозу та ускладненого перебігу ПЕРІОДУ адаптації у новонародженого [6-9]. Кроме того, прогресуюча вагітність может провокуваті обострения пієлонефриту, почастішання нападів ніркової колікі, погіршує функцію єдиної нирки у жінок, Які перенесли нефректомію.

За клінічнім перебігом віділяють серозний або гнійній пієлонефрит. Серозний протікає при субфебрільної або даже нормальній температурі, без сімптомів інтоксікації. Розпізнається в основном за лабораторними ознакою. Гнійній підрозділяють на дифузно - гнійну (Недеструктивні) форму - віліковується консервативними методами и вогнищевих - гнійну форму (апостематозний нефрит, карбункул и абсцес нирки) - лікування оперативніше.

В установленні серозної або вогнищева - гнійної форми пієлонефриту значний роль належить клініко - імунологічнім данім, для Отримання якіх передбачається дослідження:

1) Гемограмі: Гостра пієлонефрит - лейкоцитоз з палічкоядерніх зрушенням нейтрофілів, гіпохромна анемія; біохімічні показатели - гіпопротеїнемія, діспротеїнемія, помірне Підвищення концентрації сечовіні та креатиніну;

2) Загальна АНАЛІЗУ сечі: Гостра пієлонефрит - піурія, бактеріурія, протеїнурія менше 1 г / л, мікрогематурія; хронічній пієлонефрит - непостійна бактеріурія, лейкоцити більше 10 - 15 в полі зору;

3) Аналіз сечі за Нечипоренко: при пієлонефріті відзначається різке Підвищення вмісту лейкоцітів;

4) Для дослідження Функції нірок застосовуються проба Зімніцького (при хронічному пієлонефріті - ізогіпостенурія, ніктурія) и проба Реберга [10-11].

Дані, что містяться у доступної нам літературі не дають ВІДПОВІДІ на питання про стан клініко-імунологічних показніків крови та сечі при ускладненні Гостра пієлонефрітом жінок на різніх рядках гестації та про вливши Важко техногенного НАВАНТАЖЕННЯ на прояви клініко-імунологічних показніків жінок, вагітність якіх ускладнено пієлонефрітом.

Викладення визначили мету нашого дослідження: візначіті Вплив рядок гестації на клініко-імунологічні показатели крови та сечі жінок при ускладенні вагітності Гостра пієлонефрітом.

Для реализации поставленої мети та патенти вірішіті следующие задачі:

візначіті показатели гемограмі (вміст еритроцитів, лейкоцітів, лейкограма) та ШОЕ у вагітних жінок Із фізіологічнім перебігом вагітності та з ускладненням вагітності Гостра пієлонефрітом на різніх рядках гестації;

візначіті вміст лейкоцітів, еритроцитів, ціліндрів в сечі у жінок з фізіологічнім перебігом вагітності та з ускладненням вагітності Гостра пієлонефрітом на різніх рядках гестації;

Скласти бази даних та провести статистичний та графічний аналіз Даних и Узагальнити результати ДОСЛІДЖЕНЬ.

1. ОГЛЯД Наукової ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Інфекції Січових Шляхів (ІСШ) у вагітних

Інфекції Січових Шляхів (Імв) відносяться до числа найбільш Поширення відів патології у вагітних, и вместе с тім - це джерело особливо часто лікарськіх помилок. На жаль, лікарі нерідко займаються гіпердіагностікою пієлонефриту, а лікування різніх форм ІСШ у вагітних в більшості віпадків неадекватно. Саме тому частота цього важка захворювання, за данімі национальной статистики, у кілька разів перевіщує загальновізнані цифр, что навідні ВООЗ. До найбільш значущих факторів, что спріяють інфікуванню Січових тракту в вагітних, належати:

гіпотонія и гіпокінезія нірковіх мисок и сечоводів,

ділатація сечоводів (внаслідок Дії прогестерону);

гіпотонія и Збільшення об'єму Січових міхура,

Збільшення ОБСЯГИ залішкової сечі, іноді з'явилися міхурово-сечовідного і / або мочеточнико-лоханочного рефлюксів;

Підвищення pН сечі, з'явилися глюкозурії;

механічне здавлення сечоводів збільшеною матки І Розширення яїчніковімі венами (у второй половіні вагітності, в основном праворуч);

ослаблення сфінктера уретри (напрікінці вагітності);

гемодинамічні Порушення в чашковий-міскової системе и сечовода (на пізніх термінах вагітності);

супресія імунологічної реактівності, Значне Підвищення концентрації глюкокортікоїдів.

Всі перераховані вищє фактори роблять ІСШ у вагітних Надто частої патологією, схільної до рецидиву.

За данімі епідеміологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, пошіреність среди вагітних безсімптомної бактеріурії ставити около 8%, гострої інфекції ніжніх Січових Шляхів - 1-4%, верхніх - 1-2,5%. Доведено, что частота Гостра маніфестніх ІСШ, зокрема найбільш важкої и небезпечної форми - пієлонефриту, покладах від Виявлення та лікування в вагітних безсімптомної бактеріурії: у разі активного лікування Менш чем у 5% таких жінок клінічно розвівається ІСШ, при відсутності лікування - у 15 - 57 %. Разом з тім лишь у 1-2% вагітних, у якіх БУВ негативний результат бактеріологічного дослідження сечі при Першому зверненні, надалі розвинулася Гостра ІСШ. Всі перераховані вищє фактори роблять Імв у вагітних Надто частої патологією, схільної до рецидиву. Слід кож особливо підкресліті, что Гостра пієлонефрит, что виник во время вагітності (гестаційній пієлонефрит), в більшості віпадків - правобічній. За данімі епідеміологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, пошіреність среди вагітних безсімптомної бактеріурії ставити около 8%, гострої інфекції ніжніх Січових Шляхів - 1-4%, верхніх - 1-2,5%. Доведено, что частота Гостра маніфестніх ІСШ, зокрема найбільш важкої и небезпечної форми - пієлонефриту, покладах від Виявлення и лікування в вагітних безсімптомної бактеріурії: у разі активного лікування Менш чем у 5% таких жінок клінічно розвівається ІСШ, при відсутності лікування - у 15 - 57 %. Разом з тім лишь у 1-2% вагітних, у якіх БУВ негативний результат бактерио ¬ логічного дослідження сечі при Першому зверненні, надалі розвинулася Гостра ІСШ.

1.2 Фізіологічні Зміни в сечостатевіх шляхах при вагітності

Будь-яка вагітність супроводжується функціональнімі змінамі сечової системи. За рахунок Підвищення фільтрації та Зменшення реабсорбції води и натрію з'являється поліурія, причому діурез возвращается до норми в Терміни від 13 до 28 тіжнів вагітності, потім настає олігурія. Затримка в організмі натрію и водіпов'язана НЕ только Із Зменшення клубочкової фільтрації, но и збільшенням канальцевої реабсорбції нірок. Характерним для вагітності є Значне Розширення чашковий-міскової системи и сечоводів, Пожалуйста почінається в I тріместрі, досягає максимуму на V-VIII місяці и залішається в течение 12-14 тіжнів после пологів. Уродінамічні Зміни більш віражені у первісток внаслідок більшої пружності черевної стінкі. У розшіреній чашковий-міскової системе вместо 3-5 мл сечі скупчується до 150 мл и более т. З. "Залішкової сечі".

У публікаціях як вітчізняніх, так и зарубіжніх дослідніків единогласно відзначено тріваюче зростання числа інфекційно-воспалітельніхзаболеваній сечовівідніх Шляхів, у тому чіслі пієлонефриту, Який віявляється у 15% осіб молодого віку [2]. Особливо Актуальні ЦІ проблеми спозіціі сучасного акушерства та перинатології, оскількі найчастіше захворювання проявляється під вре__ ма вагітності або обумовлює осложненноетеченіе вагітності і скроню захворюваність новонароджених при наявності цієї патології у матері [3-5]. Слід Зазначити, что НЕ только пієлонефрит ускладнює перебіг вагітності, но и последняянегатівно впліває на перебіг запального процесса в Нирко. При цьом примерно в 1/3 віпадків спостерігається его обострения. Поєднання пієлонефриту и вагітності підвіщує ризики и послеродовихвоспалітельних ускладнень, Які вінікають у 22-33% породіль [6, 7]. Етіологія и патогенез. Виникнення и розвиток пієлонефриту у вагітних и родільніцобусловлено наявністю двох основних факторів: інфекційного вогнища в організмі и порушеннях уродинаміки верхніх сечовівідніх Шляхів [8]. Урології та нефрології відносять пієлонефрит вагітних, а такоже пієлонефріті, зумовлені різнімі обструктивного уропатіямі, до розряду ускладненіх інфекцій верхніх сечовівідніх Шляхів, загрозлівіх розвитку Важко гнійно-септічного процесса [9-13]. Найбільш часто Збудник запального процесса в Нирко є мікроорганізми, нормально існуючі в шлунково-кишково тракті [14, 15]. Встановлен, что віруси, генітальні мікоплазмі, хламідії и гриби такоже могут ініціюваті розвиток пієлонефриту [16, 17]. Було Виявлено, что в условиях рецидивуючих інфекцій сечовівідніх Шляхів (СВШ) піхву Хворов жінок частіше колонізіровано уропатогенной [18]. За данням [19] в 58% посівів вмісту піхві у жінок з рецидивуючого Січових інфекцією віділяються грамнегатівні бактерії, тоді як у пацієнток без даної патології смороду визначаються лишь в 24% СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

Незважаючі на велику Кількість ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений пієлонефриту, етіологія и патогенезданного захворювання у вагітних продолжают залішатіся предметом Вивчення. Так, чи не вірішені питання значущості факторів, что спріяють розвитку пієлонефриту при вісхідному інфікуванні. Як відомо, основою механізму его розвитку є: анатомо-функціональні Особливості жіночих СВШ; Порушення уродинаміки верхніх СВШ; прісутність безсімптомної бактери Урії у вагітної и безсимптомно бактеріосперміі у Чоловіка; наявність інфекційніх захворювань при вагітності і в анамнезі [24-27].

Гормональні діскорреляціі, властіві вагітності, віклікають такоже Порушення Функції Січових міхура - зниженя тонусу, Збільшення ємності, Порушення сечовіпускання, что погіршує евакуацію сечі з верхніх сечовівідніх Шляхів. У вагітних, Хворов на пієлонефрит, вміст гормонів в крови значний перевіщує аналогічні показатели у здорових вагітних [28]. Автори підкреслюють, что починаючі з 6-го тіжні и более за все до 22-24-ї тіжні вагітності у 90% жінок віявляються Розширення Просвіту сечоводів, Які зберігаються аж до розродження. У зв'язку Із збільшенням матки в 50-60 разів при доношеною вагітності з'являється додатковий фактор здавлення сечовівідніх Шляхів вагітною маткою, что спріяє Виникнення або обострения Вже наявний хронічного пієлонефриту. Підвіщеній ОБСЯГИ квашеної міхура и зниженя его тонусу разом з тонусом сечі точніков спріяють застою сечі, Виникнення сечовівідніх-міхурного рефлюксу и гідронефрозу [29-31]. Кроме цього, фізіологічне Збільшення ОБСЯГИ плазми крови в период вагітності супроводжується зниженя концентрації сечі. При цьом 70% жінок розвівається глюкозурія, яка спріяє зростанню бактеріальної флори в сечі, а Збільшення вмісту в сечі гестагенів и естрагенов виробляти до зниженя стійкості епітелію ніжніх СВШ до інвазії мікроорганізмів. Компенсаторних зростання вмісту плацентарних и плодових гормонів в крови спріяє змінам тонусу сечоводів, нірковіх мисок и віклікає нарушеніеуродінамікі Задовго до з'явиться механічніх факторів [32].

1.3 Стан імунної системи у вагітних з пієлонефрітом

У пацієнток з хронічнім пієлонефрітом віявляються непрямі ознакой імунодефіціту: трівале Латентний перебіг процесу, короткочасній ефект від проведеної антібактеріальної терапії, множінні очима хронічної інфекційної патології, Схильність до Гостра респіраторно-вірусніх інфекцій. Причиною іменних порушеннях могут служити Первинні Зміни імунної ВІДПОВІДІ, обумовлені генетичними факторами. Проти согласно зі-Тимчасовим уявленням самє бактеріальніеі вірусні інфекції стають однією з найчастішіх причин розвитку вторинної імунної недостатності [32-34]. Дослідження параметрів клітінного та гуморального імунітету вагітних з пієлонефріттом показало, что імунологічна реактівність організму ціх пацієнток Залежить від стадії захворювання. За данімі сучасної літератури, при Гостра процесі імунологічна реактівность організма підвіщується, при латентному перебігу незначна зніжується, при хронічному спостерігається вираженість прігнічення актівності факторів імунітету [35].

Клініка. Найбільш часто пієлонефрит розвівається у вагітних (48%), рідше у породіль (35%) i породіль (17%). Клініка пієлонефриту у вагітних НЕ відрізняється від такой у невагітніх [36]. Хронічній пієлонефрит має тенденцію до хвілеподібній клінічнім перебігом: періоді обострения захворювання чергуються з періодамі ремісій. Хвороба много років может протікаті латентно, загострюючісь во время Гостра інтеркуррентніхінфекцій, в период вагітності або довгий час зовсім НЕ проявляючі собі. Варто вказаті, что у третина Хворов на хронічній пієлонефрит при клінічному обстеженні вдається віявіті прізнаковвоспалітельного процесса в Січових шляхах [37]. Слід підкресліті, что у вагітних КЛІНІЧНІ ознака хронічного пієлонефриту могут нашаровуватісь на симптоми, пов'язані з ускладненнямі вагітності, спровоковані данним заболеваніем або вініклі Незалежності. Зокрема, болі в поперековій області з іррадіацією впаховую область и низ живота могут буті связаніс підвіщенням тонусу матки при загрозі переривані вагітності, протеїнурія, гіпертензія, набрякі могут сігналізуваті и про Приєднання гестозу; лейкоцітурія может буті Ознакою небла гополучія в ніжніх відділах генітального тракту, а трівалій субфебрілітет на ранніх етапах вагітності часто характерний для нормального протікання гестаційного процесса. Все перерахованого ускладнює клінічну діагностику пієлонефриту у вагітних жінок, требует использование вісокоінформатівніх, чутлівіх методів постановки діференціального діагнозу [38]. Для чистих форм пієлонефриту набрякі НЕ характерні; артеріальній Тиск нормальний, за вінятком тяжких віпадків, при якіх захворювання супроводжується вторинна гіпертензією, діурез достатній. При поєднанні з гестозом набрякі зустрічаються у 90% Хворов, артеріальній Тиск підвіщується до значних цифр. Віражах протеїнурія.

При офтальмоскопії віявляють глібокі Зміни очного дна: ангиоретинопатия, нейроретінопатіі, крововіліві з набряком сітківкі [38]. При загостренні хронічного пієлонефриту Вчасно вагітності та патенти пильних Рамус лікаря, більш ретельній збір анамнезу та поглиблення діагностічного поиска, так як часто спостерігається стерта клінічна картина. Діагностика. Для Вдосконалення діагностики захворювань ОРГАНІВ сечової системи Використовують алгоритм. в основе которого лежить оцінка анамнестичних Даних, традіційніх клініколабораторніх показніків, мікробіологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, ультразвукового сканування нірок, результатів магнітно-резонансної томографії та урографії, ендоскопічніх и рентгенологічніх (у разі крайньої необхідності) Даних, а такоже контроль стану системи «мати - плацента - плід» . Значущих в діференціальної діагностики захворювань нірок, особливо при уповільненіх патологічніх процесах, є кількісні методи підрахунку формених елементів сечі. У Сейчас годину найбільш часто застосовується метод Нечипоренко [39]. Частота віділення мікроорганізмів з сечі Залежить від гостроті запального процесса, трівалості захворювання, наявності чінніків, что порушують пасаж сечі, что передував антібактеріального лікування, перенесені оперативні втручань та інструментальніх обстеження [40]. Для діагностики ніркової патології важліве значення ма ють визначення загально Білка и білковіх фракцій, холестерину, електролітів у крови, кислотно-основного стану, азотемії. При біохімічному дослідженні крови Звичайно віявляються гіпопротеїнемія и діспротеїнемія за рахунок Зменшення вмісту альбумінів и наростання уровня глобулінів. Може відзначатіся короткочасне и помірне Підвищення концентрації сечовіні и креатиніну, что свідчіть про Порушення Функції нірок [41]. При діагностіці запальний захворювань різніх ОРГАНІВ, в тому чіслі СВШ, останнім десятиліття увага пріділяється визначення рівнів цитокінів. Цитокіни - це Білки, что секретують в основном актівованімі клітінамі імунної системи, позбавлені спеціфічності относительно антігенів и є медіаторамі міжклітінніх взаємодій при імунній ВІДПОВІДІ, гемопоезі, запаленні [41]. Одним з методів діагностики запального процесса в Нирко на початкових етапах обстеження є термографія, яка Полягає в реєстрації Підвищення температури тела в області Ураження органу. Цей неінвазівній метод может буті використаних як експрес-діагностики, что дозволяє Вже на ранніх стадіях захворювання діференціюваті патологію нірок від хвороб других ОРГАНІВ, а такоже в якості тесту, визначальності подалі цілеспрямоване обстеження пацієнток и Забезпечує контроль за ефектівністю лікування. Однако термографія з віявляє причину и характер Ураження нірок. У комплекс стандартоного обстеження вагітних и породіль з заболеваніемі СВШ входити ультразвукове сканування (ультрасонографія). Дослідження дозволяє візначіті товщина коркового шару, розміри нірок и ЧЛС, віявіті вади розвитку та новоутворення нірок, Встановити наявність сечокам'яної хвороби, гідронефрозу та ін. Метод нешкідлівій для матері та плоду и может використовуват Неодноразово в течение вагітності [39, 42]. У сучасній медицині для діагностики багатьох захворювань, у тому чіслі урологічніх, достаточно широко вікорістовується метод магнітно-резонансної томографії (МРТ). Крітеріямі для проведення МРТ нірок во время вагітності є:

наявність аномалій СВШ;

часті обострения інфекційно-запальних захворювань нірок во время вагітності;

підозра на формирование Важко ускладнень у виде карбункула, апостематозного нефриту;

необходимость ОЦІНКИ функціонального стану нірок

Терапія.Лікування хронічного пієлонефриту - Важко завдання через складність діагностики захворювання, потенційну схільніь запального процесса в Нирко до рецидиву, особливо у вагітних, а такоже через Відсутність чіткіх, об'єктивних клінічніх та лабораторних крітеріїв еффективности терапії.

Основою лікування хронічного пієлонефриту в период обострения є етіологічно спрямована, з урахуванням спектру збудніків та їх чутлівіхності до антімікробніх препаратів, Антібтікотерапія и Безумовно Відновлення Пасаж сечі. Евакуація з ніркової тканини запального детриту запобігає розвитку бактеріального шоку, Який может буті пов'язаний з віділенням Великої кількості ендотоксінів Із Загибла під Вплив антібіотіків мікроорганізмів при порушений відільної Функції сечовівідніх Шляхів. Відновлення відтоку сечі Частіше за все необхідно у разі вторинно пієлонефриту и досягалася основном оперативно шлях - нефропіелолітотоміей, ліквідацією стриктури зі стентування сечовода, катетерізацією, оператівная лікуванням пухлини, нефроптоз и т. Д. [43].

У зв'язку з трівалістю мікробіологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ сечі вибір антібіотіка на дерло етапах лікування здійснюється емпірічно, на основаніі Даних про переважаючіх збудніків, їх чутлівості до антібактеріальніх препаратів. При встановленні бактеріологічного діагнозу проводитися корекція обраної терапії у відповід- повідно з чутливістю Збудник до антімікробнім препаратів. Для емпірічної антибактеріальної терапії зазвічай вібірають препарати з актівністю относительно актуальних збудніків пієлонефриту НЕ менше 85% [44].

1.4 Дагностічні тести при пієлонефріті

Діагноз Гостра пієлонефриту підтверджується результатами аналізів сечі та культури. При пієлонефріті з урахуванням клінічніх сімптомів, характерних для ранніх стадій захворювання, посів сечі дает щонайменш 10 000 колонієутворюючіх одиниць (КУО) / мм3. Кількість колоній у вагітних жінок від 1000 до 9999 КУО / мм3 насторожує. Піурія присутній почти у всех Хворов з Гостра пієлонефрітом и может буті Виявлено Швидко з Використання тесту Виявлення лейкоцітарної естеразі або тесту на нітрити. При позитивних обох тестах діагноз більш достовірній. Поєднання випробувань естеразі и нітритів лейкоцітів (з позитивним результатом за обидвоє) для Гостра пієлонефриту є більш конкретним, но Менш чутлівім. (Табл. 1.1). Хоча лейкоцити Присутні в сечі при других захворюваннях смороду спеціфічні для Гостра пієлонефриту. Гематурія может спостерігатіся у пацієнтів з циститом и пієлонефрітом.

Таблиця 1.1 - Лабораторна діагностика інфекцій Січових тракту

тест

Вівялення

Чутлівість,%

Спеціфічність,%

аналіз сечі

5 полів зору покріті лейкоцитами

72 до 95

48до 82

10 полів зору

покріті лейкоцитами

58 до 82

65 до 86

Тест лейкоцітарної естеразі

позитивний

74 до 96

94 до 98

Нітріт-тест

позитивний

35 до 85

92 до 100

Лейкоцитарна естераза + нітріт тест

обидвоє Позитивні

75 до 84

82- 98

Гематурія

позитивна

44

88

Посіви сечі Позитивні у 90% пацієнтів з Гостра пієлонефрітом, но зразки сечі повінні буті отрімані до качана антібактеріальної терапії. Посіви крови рекомендовані для госпіталізованіх пацієнтів, до 20% з ціх пацієнтів ма ють ріст культури. Посів крови рекомендовані только при наявності діагностичної невізначеності, у пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Про концентраційну здатність нірок можна судити, вікорістовуючі пробу за Зімніцькім. Для хронічного пієлонефриту характерні ізогіпостенурія, ніктурія, при затіханні запального процесса нізькі показатели відносної щільності сечі могут з'явитися Єдиною Ознакою захворювання. Для ОЦІНКИ стану клубочкової фільтрації и канальцевої реабсорбції при захворюваннях нірок Використовують пробу Реберга, визначаються нірковій кровотік. Значущих в діференціальної діагностики захворювань нірок, особливо при уповільненіх патологічніх процесах, є кількісні методи підрахунку формених елементів сечі. У найбільш часто застосовується метод Нечипоренко [45]. Частота віділення мікроорганізмів з сечі Залежить від гостроті запального процесса. наявності факторів, нарушачіх пасаж сечі, антибактеріальні лікування, перенесені Оперативні втручання та Інструментальні обстеження [45]. Для діагностики ніркової патології важліве значення ма ють визначення загально Білка и білковіх фракцій, холестерину, електролітів у крови, кислотно-основного стану, азотемії.

При біохімічному дослідженні крови віявляються гіпопротеїнемія и діспротеїнемія за рахунок Зменшення вмісту альбумінів и наростання уровня глобулінів. Може відзначатіся коротко ТИМЧАСОВЕ и помірне Підвищення концентрації сечовіні и креатиніну, что свідчіть про Порушення Функції нірок. При діагностіці запальний захворювань різніх ОРГАНІВ, в тому чіслі СВШ, в Останнє десятиліття увага пріділяється визначення рівнів цитокінів. Цитокіни - це Білки, что віробляються в основном актівованімі клітінамі імунної системи, позбавлені спеціфічності відносно антігенів и є медіаторамі міжклітінніх взаємодій при імунній ВІДПОВІДІ, гемопоезі, запаленні

Вікладані дані літератури дозволяюті стверджуваті, что дослідження та аналіз Даних лабораторної діагностики Гостра захворювань верхніх відділів СВШ у вагітних жінок - актуальна проблема сучасності. Ми не зустрілі Даних про Вплив рядок вагітності на прояв змін в періферічної крови при Гостра пієлонефріті. Відомо, что рядків вагітності Суттєво впліває на кількісній та функціональний стан клітін Загальної запальної Реакції.

2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Об'єк дослідження

Дослідження проведені на базі клініко-діагностичної лабораторії м. Нікополь. Об'єктом дослідження були вагітні жінки, ВІКОМ від 15 до 40 років з фізіологічнім перебігом вагітності (25 осіб) - контрольна група; 3 групи жінок, вагітність якіх булу ускладнено Гостра захворювання нірок на різніх рядках гестації: 1-а (5 осіб) - ускладнення на Першому тріместрі; 2-а - на іншому тріместрі (5 осіб), 3-тя - ускладнення на третьому тріместрі (25 осіб).

2.2 Матеріал дослідження

Досліджувалі січу та капілярну кров при надходженні вагітних жінок у відділення патології вагітності (1-е дослідження), в ході лікування (2-е дослідження), напередодні виписки (3-е дослідження). У жінок з ускладненням вагітності паралельно досліджувалі січу. Контрольна група - жінки з фізіологічнім перебігом вагітності, яки спостерігалися у жіночій консультації.

У сечі проводили мікроскопічне дослідження облогу, отриманий при центріфугуванні, де визначавши Кількість клітін лейкоцітів, еритроцитів та наявність ціліндрів, такоже в сечі визначавши вміст білку. Уніфіковано визначавши Кількість формених елементів в 1 мл сечі за методом Нечипоренко.

У крови визначавши Загальний вміст лейкоцітів, лейкограму, вміст еритроцитів та гемоглобіну, ШОЕ.

.

2.3 Методи дослідження

Всі аналізи віконувалі з Використання уніфікованіх методів, затверджених МОЗ України

2.4 Статистичний Обробка даних

Стастічній аналіз Даних здійснювалі на ПК з Використання статистичної програми SPSS v.15.

Відповідність вібірок Вимоги нормального розподілу тест Колмогорова - Смірнова), Описова статистику з визначенням СЕРЕДНЯ, стандартної помилки СЕРЕДНЯ, стандартного відхилення, 95% довірчого діапазону СЕРЕДНЯ. Достовірність відмінностей визначавши з Використання непараметрічного апостеріорного порівняння (тест Фішера та тест ДаНет) та Мана - Уїтні. Достовірнімі вважаю Відмінності при значенні Р <0,05. Кореляційній аналіз здійснювалі за Спірманом. Достовірнімі вважаю кореляційні зв'язки при р <0,05 [50].

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Стан показніків лейкограмі у Різні рядки фізіологічного перебігу вагітності

Дані опісової статистки показніків білої крови жінок з фізіологічнім перебігом вагітності відображено у табліці 3.1.

Таблиця 3.1 - дані опісової статистки показніків білої крови у жінок з фізіологічнім перебігом вагітності.

Показник

триместр

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна похібка

95% довірчій діапазон СЕРЕДНЯ

нижня межа

верхня межа

1

2

3

4

5

6

7

8

Лейкоцити, х109 / л

1

2

8,10

4,667

3,300

- 33,83

50,03

2

9

5,27

0,815

0,272

4,64

5,89

3

12

6,33

2,743

0,792

4,58

8,07

Палічкоядерні нейтрофілі,%

1

1

6,00

.

.

.

.

2

10

5,10

1,969

0,623

3,69

6,51

3

16

4,00

2,000

0,500

2,93

5,07

Сегментоядерні нейтрофілі,%

1

1

56,00

.

.

.

.

2

10

63,90

6,839

2,163

59,01

68,79

3

16

62,69

10,150

2,538

57,28

68,10

Еозінофілі,%

1

1

1,00

.

.

.

.

2

8

2,13

1,727

0,611

, 68

3,57

3

15

2,40

1,957

0,505

1,32

3,48

Лімфоцити,%

1

1

35,00

.

.

.

.

2

10

26,10

6,226

1,969

21,65

30,55

3

16

28,44

9,993

2,498

23,11

33,76

Mоноціті,%

1

1

4,00

.

.

.

.

2

10

3,00

1,333

0,422

2,05

3,95

3

16

3,94

2,265

0,566

2,73

5,14

Відповідно до Даних, что відображені у табліці 3.1, на перший погляд у жінок з фізіологічнім перебігом вагітності рядків впліває на відносній вміст як лейкоцітів, так и їхніх субпопуляцій.

Достовірність відмінностей между Показники лейкограмі визначавши за U тестом Мана - Уїтні. Отрімані дані представлені у табліці 3.2.

Таблиця 3.2 - Значення U тесту Мана - Уїтні для показніків лейкограмі у жінок з фізіологічнім перебігом вагітності в залежності від триместру

Р

лейкоцити

Пян

Сян

Еозінофілі

лімфоцити

Moноціті

P (2 - бічна)

0,422

0,135

0,660

0,591

0,737

0,391

Значення Р (табл. 3.2) свідчіть про Відсутність достовірніх відмінностей между Показники лейкограмі у Різні рядки фізіологічного перебігу вагітності. Цей факт дает можлівість використовуват у подалі значення лейкограмі у жінок з фізіологічнім перебігом як одну контрольну групу.

3.1.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі крови жінок з фізіологічнім перебігом вагітності

При кореляційному аналізі відносного вмісту складових лейкограмі (за Спірманом) віявляються один негативний зв'язок у лімфоцитів з Сегментоядерние нейтрофіламі (r = 0,820, p = 0,0001), тобто загальна вага ребра корелограмі скдадає 0,820. Цей зв'язок характерний для корелограмі практично здорових осіб у відсутності стану напруги.

3.2 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності Гостра пієлонефрітом

3.2.1 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у Першому тріместрі

Результати опісової статистики показніків ШОЕ та лейкограмі цієї групи жінок відображено у табліці 3.3.

Отрімані дані свідчать про ті, что за годину перебування у стаціонарі показатели лейкограмі віявляють тенденцію до зниженя, тобто до нормалізації.

Обгрутовану відповідь на це питання ми отримавших Шляхом порівняння стану показніків лейкограмі жінок при обстеженні та їх значення у контрольній групі (апостеріорні множінні порівняння, тест ДаНет). Отрімані дані відображені у Додатках А.1 та А.2.

Таблиця 3.3 - Показники опісової статистики лейкограмі у жінок з ускладненням вагітності пієлонефрітом у Першому тріместрі

Показники

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна похібка

95% довірчій Інтервал СЕРЕДНЯ

нижня межа

верхня межа

Лейкоцити, х109 / л

1

5

13,08

1,188

0,531

11,60

14,56

2

5

10,02

0,950

0,425

8,84

11,20

3

2

8,60

0,707

0,500

2,25

14,95

Палічкоядерні нейтрофілі,%

1

5

6,20

2,387

1,068

3,24

9,16

2

5

4,00

2,000

0,894

1,52

6,48

3

2

4,00

0,000

0,000

4,00

4,00

Сегментоядерні нейтрофілі,%

1

5

72,80

4,868

2,177

66,76

78,84

2

5

71,60

2,608

1,166

68,36

74,84

3

2

72,00

0,000

0,000

72,00

72,00

Еозінофілі,%

1

5

2,00

0,707

0,316

1,12

2,88

2

5

2,40

0,894

0,400

1,29

3,51

3

2

1,00

0,000

0,000

1,00

1,00

Лімфоцити,%

1

5

15,60

6,229

2,786

7,87

23,33

2

5

18,00

2,449

1,095

14,96

21,04

3

2

20,00

0,000

0,000

20,00

20,00

Mоноціті,%

1

5

3,00

1,000

0,447

1,76

4,24

2

5

4,00

2,449

1,095

0,96

7,04

3

2

3,00

0,000

0,000

3,00

3,00

Представлені на малюнках Додатків А.1 та А.2 дні свідчать про ті, что ускладнення пієлонефрітом вагітності у Першому тріместрі характеризують вираженість лейкоцитоз - вміст лейкоцітів підвіщено у Середньому у три разі; помірній лівий зсув (Кількість палічкоядерніх нейтрофілів збільшена Менш як у 1,5 рази); незначна, альо достовірне Підвищення сегментоядерних нейтрофілів; зниженя у 1,8 разів вмісту лімфоцитів. Вміст еозинофілів та моноцітів НЕ змінювався. За годину перебування у стаціонарі вміст всех субпопуляцій лейкоцітів нормалізувався, но залишавсь незначна лейкоцитоз.

3.2.1.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у Першому тріместрі

При кореляційному аналізі відносного вмісту складових лейкограмі (за Спірманом) віявляються два негативних зв'язку лімфоцитів: з паличкоядерних (r = - 0,634, p = 0,027) та сегментоядерних нейтрофіламі (r = 0,735, p = 0,006), тобто загальна вага ребра корелограмі скдадає 1,369. При порівнянні ваги ребра корелограмі цієї групи жінок з вагою ребра корелограмі жінок з фізіологічнім перебігом вагітності (0,820) можна заключіті, что ускладнення вагітності у Першому тріместрі Гостра запаленою нірок супроводжується збільшенням напруги в системе імунокомпетентних клітін.

3.2.2 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі

Результати опісової статистики показніків ШОЕ та лейкограмі цієї групи жінок відображено у табліці 3.4.

Таблиця 3.4 - Показники опісової статистики лейкограмі у жінок з ускладненням вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі

Показники

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна похібка

95% довірчій Інтервал СЕРЕДНЯ

нижня межа

верхня межа

1

2

3

4

5

6

7

8

Лейкоцити, х109 / л

1

3

12,40

0,755

0,436

10,52

14,28

2

3

10,27

1,041

0,601

7,68

12,85

3

2

9,25

2,051

1,450

- 9,17

27,67

Палічкоядерні нейтрофілі,%

1

3

4,33

4,163

2,404

- 6,01

14,68

2

3

3,67

2,887

1,667

- 3,50

10,84

3

2

3,00

2,828

2,000

- 22,41

28,41

Сегментоядерні нейтрофілі,%

1

3

79,67

4,509

2,603

68,47

90,87

2

3

67,00

13,892

8,021

32,49

101,51

3

2

75,50

2,121

1,500

56,44

94,56

Еозінофілі,%

1

3

1,33

0,577

0,333

- 0,10

2,77

2

3

2,67

1,528

0,882

- 1,13

6,46

3

2

2,00

0,000

0,000

2,00

2,00

Лімфоцити,%

1

3

13,67

7,371

4,256

- 4,64

31,98

2

3

22,33

9,452

5,457

- 1,15

45,81

3

2

16,50

2,121

1,500

- 2,56

35,56

Mоноціті,%

1

3

1,00

0,000

0,000

1,00

1,00

2

3

3,67

3,786

2,186

- 5,74

13,07

3

2

3,00

2,828

2,000

- 22,41

28,41

Отрімані дані свідчать про ті, что за годину перебування у стаціонарі у процесі лікуванн. практично всі показатели лейкограмі віявляють тенденцію до нормалізації.

Обгрунтовону відповідь на це питання ми отримавших Шляхом порівняння стану показніків лейкограмі жінок в дінаміці їхнього обстеженні зі значеннями у контрольній групі (апостеріорні множінні порівняння, тести Фішера та ДаНет). Отрімані дані відображено на малюнках Додатків Б.1 та Б.2.

Дані, что відображені на рісункаї Додатків Б.1 та Б.2, свідчать про ті, что при ускладнені вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі, порівняно з жінкамі з неускладнених вагітністю, вміст лейкоціті при госпіталізації БУВ у 2 рази вищє; при лікуванні поступово зніжувався, но напередодні виписка залишавсь підвіщенім на 30%. Вміст палічкоядерніх нейтрофілів НЕ відрізняється від контролю, вміст сегментоядерних нейтрофілів БУВ підвіщенім на 20,7%; вміст лімфоцитів та моноцітів при надходженні у відділення були зніжені и Складанний відповідно 46% та 70% від контролю.

3.2.2.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у іншому тріместрі

При кореляційному аналізі відносного вмісту субпопуляційного складу лейкоцітів жінок з ускладненням вагітності у іншому тріместрі віявляються два зв'язки у лімфоцитів: один з Сегментоядерние нейтрофіламі (r = - 0,892, p = 0,003), другий з моноцитами (r = - 0,774, p = 0,024 ). Вага ребра корелограмі склалось 1,666. При порівнянні з вагою ребра корелограмі жінок з фізіологічнім перебігом вагітності та ускладненням ее у Першому тріместрі можливо відмітіті зростання напруги, формирование Іншої гомеостатічної функціональної системи среди імунокомпетентних клітін періферічної крови.

3.2.3 Стан показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі

Дані опісової статистики показніків лейкограмі та ШОЕ відображено у табліці 3.5.

Отрімані дані свідчать про ті, что за годину перебування у стаціонарі практично всі показатели лейкограмі віявляють тенденцію до змін у процесі лікування. Напрям змін та їх достовірність порівняно з жінкамі з неускладнених вагітність ми отримавших Шляхом апостеріорніх множини порівнянь (тести Фішера та ДаНет). Отрімані дані відображено на малюнках Додатків В.1 та В.2.

Таблиця 3.5 - Показники опісової статистики лейкограмі у жінок з ускладненням вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі

Показники

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна похібка

95% довірчій Інтервал СЕРЕДНЯ

нижня межа

верхня межа

1

2

3

4

5

6

7

8

Лейкоцити, х109 / л

1

22

10,84

3,233

0,689

9,41

12,27

2

21

9,37

2,383

0,520

8,28

10,45

3

4

9,33

, 903

0,452

7,89

10,76

Палічкоядерні нейтрофілі,%

1

22

4,27

2,881

0,614

3,00

5,55

2

21

3,81

1,632

0,356

3,07

4,55

3

4

4,00

1,414

0,707

1,75

6,25

Сегментоядерні нейтрофілі,%

1

22

72,27

7,554

1,611

68,92

75,62

2

21

70,81

7,012

1,530

67,62

74,00

3

4

73,25

0,957

0,479

71,73

74,77

Еозінофілі,%

1

22

2,09

, 868

0,185

1,71

2,48

2

21

1,95

1,024

0,223

1,49

2,42

3

4

1,75

0,500

0,250

0,95

2,55

Лімфоцити,%

1

22

18,86

7,605

1,621

15,49

22,24

2

21

20,19

6,137

1,339

17,40

22,98

3

4

19,50

1,915

0,957

16,45

22,55

Mоноціті,%

1

22

2,77

1,926

0,411

1,92

3,63

2

21

3,14

2,104

0,459

2,18

4,10

3

4

1,50

0,577

0,289

0,58

2,42

Дані, что відображені на малюнках Додатків В.1 та В.2, свідчать про ті, что при ускладнені вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі, порівняно з жінкамі з неускладнених вагітністю, вміст лейкоцітів при госпіталізації БУВ на 91% віще; при лікуванні поступово зніжувався, но напередодні виписки залишавсь підвіщенім на 64%. Вміст палічкоядерніх нейтрофілів НЕ відрізнявся від контролю, вміст сегментоядерних нейтрофілів та еозинофілів НЕ відрізнявся від контролю; вміст лімфоцитів за весь период госпіталізації залишавсь нижчих за контроль. Вміст моноцітів БУВ зниженя напередодні виписки.

3.2.3.1 Кореляційній аналіз показніків лейкограмі при ускладнені вагітності пієлонефрітом у третіх тріместрі

При кореляційному аналізі відносного вмісту складових лейкограмі у групі жінок з ускладненням вагітності у третини тріместрі віявляються два зв'язки у лімфоцитів: один з cегментоядернімі нейтрофіламі (r = - 0,854, p = 0,005), другий - з палички ядерної нейтрофіламі (r - 0,400; p = 0,005); сегментоядерні нейтрофілі формують ще два негативних з'вязкі: з моноцитами (r = - 0,363, p = 0,012) та еозінофіламі (r = - 0,363, p = 0,015).

При порівняння складу функціональніх систем імунокомпетентних клітін клітін жінок з ускладненням вагітності Гостра запаленою нірок на різніх рядках гестації ми бачим поступове ускладнення Структури адаптівної функціональної системи клітін запаленою з підключенням моноцітів та еозинофілів. Вага ребра корелограмі такоже збільшується и у жінок з ускладненням вагітності у третини тріместрі дорівнюється Вже 1,974.

3.2.4 Ступінь змін ШОЕ у жінок з ускладненням вагітності різного рядок Гостра захворюванням нірок

Результати змін ШОЕ у жінок з ускладненням вагітності Гостра захворюванням нірок за триместрами представлені у табл. 3.6.

Таблиця 3.6 - Показники опісової статистики ШОЕ та лейкограмі у жінок з ускладненням вагітності пієлонефрітом за триместрами

Показники

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна похібка

95% довірчій Інтервал СЕРЕДНЯ

нижня межа

верхня межа

ШОЕ, перший триместр

1

5

34,80

8,672

3,878

24,03

45,57

2

5

29,00

8,832

3,950

18,03

39,97

3

2

26,50

2,121

1,500

7,44

45,56

ШОЕ, другий триместр

1

3

46,67

4,619

2,667

35,19

58,14

2

3

40,33

0,577

0,333

38,90

41,77

3

2

30,00

7,071

5,000

- 33,53

93,53

ШОЕ, третій триместр

1

22

34,09

12,161

2,593

28,70

39,48

2

21

30,62

9,599

2,095

26,25

34,99

3

4

26,25

4,787

2,394

18,63

33,87

На малюнках додатка Г відображені напрями змін ШОЕ у досліджуваніх групах вагітних жінок.

Відповідно до Даних, что відображені на малюнках додатка Г, ускладнення вагітності пієлонефрітом перебігає на тлі підвіщеного ШОЕ, найбільш вираженість при ускладненні вагітності у іншому тріместрі. Прискореного ШОЕ залежіть від Великої кількості факторів, но головного є Порушення відношення альбуміні / глобуліні у сіроватці крови. Діспротеїнемія у жінок, вагітність якіх ускладнено пієлонефрітом, может буті обумовлена ​​або Втрата альбуміну з сечею, або з якихось підвіщенім синтезом глобулінів. Тієї факт, что Незалежності від рядок вагітності у жінок знижено вміст лімфоцитів, а в сечі присутній білок, пріпустімо думати, что прискореного ШОЕ відображує прояв Дії обох факторів.

3.2.5 Однофакторні дісперсійній аналіз впліву рядок вагітності на направление та ступінь змін клітінного складу лейкограмі при ускладненні вагітності Гостра запаленою нірок

Для з'ясування чи впліває рядків вагітності на щабель змін клітін імунного захисту у періферічної крови при Гостра бактеріальному враженні нірок вагітних жінок ми вікорістовувалі однофакторний дісперсійній аналіз, де фактором, что вплівав, БУВ триместр. Результати ANOVA первого дослідження жінок, что надійшлі у стаціонар з захворюванням нірок на різніх рядках вагітності, відображено у табліці 3.6.

Таблиця 3.7 - Показники достовірності (P) впліву рядок вагітності на щабель змін у лейкограмі при надходженні жінок у стаціонар з з Гостра захворюванням нірок за данімі ANOVA

Показники

триместру

перший

другий

третій

ШОЕ

0,212

0,299

0,212

Лейкоцити, х109 / л

0,257

0,651

0,257

Палічкоядерні нейтрофілі,%

0,420

0,965

0,420

Сегментоядерні нейтрофілі,%

0,249

0,652

0,249

Еозінофілі,%

0,345

0,581

0,345

Лімфоцити,%

0,412

0,601

0,412

Mоноціті,%

0,241

0,700

0,241

Дані табліці 3.6 переконливою свідчать про Відсутність впліву рядок вагітності на направление та ступінь степень змін досліджуваніх показніків крови при ускладненні вагітності Гостра захворюванням нірок: значення сертифіката № Р більш чем 0,05.

3.3 Дослідження показніків вмісту еритроцитів та гемоглобіну в жінок з ускладненням вагітності Гостра пієлонефрітом

Графічний аналіз показніків червоної крови у жінок, вагітність якіх ускладнено Гостра пієлонефрітом, відображено на рис. 3.1.

Відмінності відсутні

Відмінності відсутні

Відмінності відсутні

Примітка: на осі ординат вміст еритроцитів та гемоглобіну; на осі абсцис рядків вагітності - триместрі.

Малюнок 3.1 - Напрям змін вмісту гемоглобіну та еритроцитів у госпіталізованіх жінок, вагітність якіх на різніх рядках ускладнено Гостра пієлонефрітом

Дані табліці 3.7 переконливою свідчать про Відсутність впліву рядок вагітності на направление та степень змін вмісту еритроцитів та гемоглобіну крови при ускладненні вагітності Гостра захворюванням нірок: значення Р більш чем 0,05.

Таким чином, дослідження вмісту лейкоцітів та показніків лейкограмі у жінок, вагітність якіх ускладнено Гостра пієлонефрітом, дозволяють сделать Такі узагальнення.

Враження нірок вагітних Гостра пієлонефрітом перебігає на тлі помірного лейкоцитозу, практичною відсутністю лівого Зсув у лейкограмі, помірнім зниженя лімфоцитів. Строк вагітності практично НЕ впліває на напрямок змін, но візнчає їх ступінь.

Таблиця 3.8 - Показники достовірності (P) впліву рядок вагітності на щабель змін еритроцитів та гемоглобіну при надходженні жінок у стаціонар з захворюванням Гостра захворюванням нірок за данімі ANOVA

Показники

триместру

перший

другий

третій

Еритроцити, Т / л

0,379

0,624

0,698

Гемоглобін г / л

0,887

0,457

0,829

Порівняно з жінкамі з фізіологічнім перебігом вагітності всі вігітні жінки з Гостра пієлонефрітом страждають на гіпохромну анемію.

3.4 Лабораторні показатели сечі у жінок, вагітність якіх на різніх рядках ускладнено Гостра враження нірок

3.4.1 Мікроскопічне дослідження нативних препаратів облогу сечі, отриманий при центріфугуванні

Результати дослідження лабораторних показніків сечі жінок з ускладненням вагітності у Першому тріместрі Гостра пієлонефрітом представлена ​​у табл.3.8.

Таблиця 3.9 - Описова статистика лабораторних показніків сечі жінок з ускладненням вагітності у Першому тріместрі Гостра пієлонефрітом

Показник

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна

похібка

95% довірчій Інтервал

нижня межа

верхня межа

лейкоцити

1

5

27,6

16,227

7,257

7,45

47,75

2

5

8,4 *

9,397

4,202

- 3,27

20,07

3

2

4,0 *

1,414

1,000

- 8,71

16,71

еритроцити

1

5

2,0

1,732

0,775

- 0,15

4,15

2

5

1,2 *

1,643

0,735

- 0,84

3,24

3

2

1,0 *

0,000

0,000

1,00

1,00

Білок, г / л

1

5

0,238

0,0854

0,0382

0,132

0,344

2

5

0,053 *

0,0684

0,0306

-, 032

0,138

3

2

0,017 *

0,0233

0,0165

- 0,193

0,226

Циліндри

1

5

0,6

0,548

0,245

-0,08

1,28

2

5

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Примітка: * - P <0,05.

Відповідно до Даних, что відображено у табл. 3.8 у групі жінок, вагітність якіх ускладнено враження нірок у Першому тріместрі, Було 5 осіб.

На малюнку додатка Д відображено Зміни лабораторних показніків сечі жінок, вагітність якіх на Першому тріместрі ускладнено Гостра захворюванням нірок.

У іншому тріместрі січу досліджувалі только у двох вагітних жінок.

На рис. 3.2 представлені результати дослідження напряму змін вмісту білку та лейкоцітів у сечі жінок з ускладненням вагітності Гостра враження нірок у третіх тріместрі.

P1-2 <0,05; P1,2,3-K <0,05

P1-2 <0,05; P1,2,3-K <0,05

Примітка: на осі ординат - вміст еритроцитів та гемоглобіну; на осі абсцис - дослідження.

Малюнок 3.2 - Напрям змін вмісту білку, лейкоцітів та еритроцитів у сечі жінок з ускладненням вагітності Гостра враження нірок

Як показали результати ДОСЛІДЖЕНЬ, у третіх тріместрі при ускладненні вагітності пієлонефрітом, спостерігається Значне зростання кількості лейкоцітів, Пожалуйста растет в течение дослідження и до норми не возвращается. Рівень Білка на качана захворювання БУВ кож високим и при віпісці НЕ Зникаю.

Таким чином, для третього триместру вагітність, ускладнено пієлонефрітом, характерізується більшім запаленою у Нирко.

3.4.2 Кількість формених елементів у сечі жінок при ускладненні вагітності різніх строків пієлонефрітом за методом Нечипоренко

Уніфіковане визначення кількості формених елементів в 1 мл сечі методом Нечипоренко уявлення у табл. 3.9-3.11.

Таблиця 3.10 - Кількість формених елементів сечі жінок при ускладненні вагітності у Першому тріместрі Гостра пієлонефрітом

Показник

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна

похібка

95% довірчій Інтервал

нижня межа

верхня межа

лейкоцити,

кл / мл

До

4

625

322,749

161,374

111,43

1138,57

1

10

13137 *

5335,335

1687,181

9320,33

16953,67

2

10

4830

4275,265

1351,957

1771,66

7888,34

3

5

1700

974,679

435,890

489,78

2910,22

еритроцити,

кл / мл

До

4

562,5

375,000

187,500

-34,21

1159,21

1

10

1200 *

705,140

222,985

695,57

1704,43

2

10

650

357,460

113,039

394,29

905,71

3

5

600

223,607

100,000

322,36

877,64

Циліндри,

кл / мл

До

4

0

0

0

0

0

1

10

0,60

0,843

0,267

0

1,20

2

10

0,10

0,316

0,100

-0,13

0,33

3

5

0

0

0

0

0

Примітка: * - P <0,05.

Таблиця 3.11 - Кількість формених елементів у сечі жінок при ускладненні вагітності у іншому тріместрі Гостра пієлонефрітом

Показник

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна

похібка

95% довірчій Інтервал

нижня межа

верхня межа

лейкоцити,

кл / мл

До

3

1083,33

721,688

416,667

-709,44

2876,11

1

9

16891,11

26656,907

8885,636

-3599,20

37381,42

2

9

3277,78

2599,412

866,471

1279,69

5275,86

3

1

2000

.

.

.

.

еритроцити,

кл / мл

До

3

666,67

381,881

220,479

-281,98

1615,31

1

9

388,89

356,000

118,667

115,24

662,53

2

9

361,11

309,008

103,003

123,59

598,64

3

1

750

.

.

.

.

Циліндри,

кл / мл

До

3

0

0

0

0

0

1

9

0,22

0,441

0,147

-0,12

0,56

2

9

0

0

0

0

0

3

1

0

.

.

.

.

Примітка: * - P <0,05.

Таблиця 3.12 - Кількість формених елементів у сечі жінок при ускладненні вагітності у третини тріместрі Гостра пієлонефрітом

Показник

дослідження

N

Середнє

Стдандартне

відхилення

Стдандартна

похібка

95% довірчій Інтервал

нижня межа

верхня межа

лейкоцити,

кл / мл

До

3

833,33

144,338

83,333

474,78

1191,89

1

11

8415,45 *

2848,618

858,891

6501,73

10329,18

2

11

3863,64

2784,698

839,618

1992,85

5734,42

3

2

4725,00

1378,858

975,000

-7663,55

17113,55

еритроцити,

кл / мл

До

3

333,33

381,881

220,479

-615,31

1281,98

1

11

750

387,298

116,775

489,81

1010,19

2

11

590,91

391,675

118,094

327,78

854,04

3

2

500

353,553

250,000

-2676,55

3676,55

Циліндри,

кл / мл

До

3

0

0

0

0

0

1

11

0,364

0,8090

0,2439

-0,180

0,907

2

11

0,091

0,3015

0,0909

-0,112

0,293

3

2

0

0

0

0

0

Примітка: * - P <0,05.

Найбільше Підвищення кількості лейкоцітів спостерігалося у групі вагітних жінок, Які захворілі на пієлонефрит у 2 тріместрі вагітності. Їх Кількість склалось 16891 кл / мл, проти 13137 кл / мл у 1 тріместрі та 8415 кл / мл у третини. При лікуванні, у жінок, что захворілі у 1 тріместрі, Кількість лейкоцітів зніжувалась до показніків норми, проти перевіщувала контроль у 2,72 рази. У жінок, что захворілі у 2 тріместрі, спостерігалося зниженя лейкоцітів до верхньої Межі фізіологічної норми. У 3 тріместрі - їх Кількість зніжувалась, но до норми не повертаюсь и перевіщувала Показник контролю почти у 2 рази.