Передтромботичних стан після резекції легені. Гіпертензія малого кола в легеневої хірургії


    Головна сторінка

Дата конвертації22.05.2017
Розмір4.98 Kb.
ТипСтаття

Якщо врахувати, що результати лікування вже розвилися тромбозів і тромбоемболії залишаються мало задовільними, а тромбоемболії легеневої артерії нерідко закінчуються загибеллю хворих, то стає зрозумілою актуальність проблеми профілактики цих грізних ускладнень.

Передтромботичних стан нами було виявлено у 19 осіб (у 6 - на 3 день, у 9 - на 7 день і у 4 - на 10 день після операції). У всіх цих хворих спостерігалося різке пригнічення фібринолітичної активності, значне підвищення толерантності плазми до гепарину і концентрації фібриногену у крові. Крім того, у 15 осіб було відзначено виражене вкорочення часу рекальцифікації плазми і підвищення протромбінового індексу, а у 2 хворих - тромбоцитоз. Ми не встановили залежності цих зрушень від віку хворих, характеру туберкульозного процесу, а також від обсягу операції.

Антикоагулянтна терапія з метою профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень проводилася тільки цим 19 хворим з настільки вираженими змінами коагулограми. Відразу ж при виявленні зрушень, що вказують на передтромботичних стан, хворим призначався пелентан по 0,3 грама 2 рази в день. Протромбіновий індекс знижували до 43-47%. Тривалість прийому пелентан становила 6-15 днів під контролем показників коагулограми і аналізів сечі.

Таким чином, з 375 хворих, оперованих з приводу різних форм туберкульозу легенів, антикоагулянтна терапія з метою профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень була проведена лише у 19 осіб. У жодного з обстежених хворих не спостерігалося явищ тромбозу.

Наш досвід показує, що при ретельному динамічному контролі за станом системи гемокоагуляції немає підстави всім оперованих хворим з профілактичною метою призначати антикоагулянти. Застосування їх показано лише в тих випадках, коли дані коагулограми свідчать про передтромботичних стані.

резекція легені

Гіпертензія малого кола в легеневої хірургії

Розвиток в післяопераційному періоді легенево-серцевої недостатності в результаті перевантаження правого серця є основною причиною смерті після обширних резекцій, пульмонектомію, плевропульмонектомій і ін. Тому, вивчення гемодинаміки малого кола і функціонального стану міокарда, розробка комплексу профілактичних заходів правожелудочноі недостатності і її раціональна терапія в післяопераційному періоді мають велике значення в розширенні хірургічної допомоги у цього важкого контингенту хворих.

Ми провели комплексне обстеження 51 хворого з поширеним специфічним ураженням легеневої тканини. Клініко-рентгенологічно у 14 хворих був диагносцирован фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (по типу полікаверноза або зруйнованого легкого), у 15-тотальна хронічна туберкульозна емпієма плеври з бронхіальним свищемо, у 5 рецидивний полікаверноз після часткової резекції легкого, у 3-кавернозний туберкульоз єдиного легкого, у 9-емпієма залишкової порожнини з бронхоторакальним свищемо після часткової резекції легкого, міопластік, і у 5-емпієма залишкової порожнини з бронхіальним свищемо після пульмонектомії.

Слід зазначити, що у 31 хворого був виявлений туберкульозний процес в контрлатеральном легкому, причому у 9 з них - у вигляді кавернозного. При дослідженні функції зовнішнього дихання і газообміну з урахуванням змін з боку серцево-судинної системи виявлено хронічна легенева недостатність у 36 хворих і хронічна легенево-серцева недостатність - у 14, що дозволило припустити у них хронічне легеневе серце.

Для уточнення питання про наявність і ступінь легеневої гіпертензії всім хворим було вироблено зондування порожнин серця і легеневої артерії, що дозволило судити про функціональний стан міокарда та гемодинаміці малого кола кровообігу (МКК).

- Читати далі "Тиск в легеневій артерії у торакальних хворих. Оперативні втручання при легеневій гіпертензії"


Зміст теми "Проблеми легеневої хірургії":
1. Коагулограмма в післяопераційному періоді. Фібринолітична активність після резекції легкого
2. передтромботичних стан після резекції легені. Гіпертензія малого кола в легеневої хірургії
3. Тиск в легеневій артерії у торакальних хворих. Оперативні втручання при легеневій гіпертензії
4. Післяопераційний період при гіпертензії в малому колі. Загострення хронічної легенево-серцевої недостатності
5. Специфічні ускладнення при гіпертензії в малому колі. Летальність при гіпертензії в малому колі
6. Гіпербарооксігенотерапія (ГБО) в легеневій хірургії. Гіпербарооксігенотерапія при туберкульозі
7. Вплив гіпербарооксігенотерапіі на рани. ефективність гіпербарооксігенотерапіі
8. Смертельні результати при туберкульозі. Передопераційна підготовка в фтизіохірургії
9. Післяопераційна летальність в фтизіохірургії. Фактори що впливають на смертність при туберкульозі
10. Пізня смертність в фтизіохірургії. Історія кавернотоміі

  • Передтромботичних стан
  • Антикоагулянтна терапія