Особливості порушеннях Деяк факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень


    Головна сторінка

Скачати 54.38 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір54.38 Kb.
Типавтореферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ ФТІЗІАТРІЇ I ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

ім. Ф.Г. Яновського АМН України "

Гусарова Аліна Юріївна

УДК: 616.24-002.5 - 036.12 - 007.271] -08

ОСОБЛИВОСТІ порушеннях Деяк ФАКТОРІВ

МІСЦЕВОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ корекція ПРИ ЛІКУВАННІ

Хворов НА Вперше ДІАГНОСТОВАНІЙ туберкульоз легень У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНІМ обструктивного

ЗАХВОРЮВАННЯМ легень

14.01.26 - Фтизіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Державній установі "Інститут фтізіатрії и пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ".

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор Кужко Михайло Михайлович, Державна установа "Інститут фтізіатрії и пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ", завідувач відділення фтізіопульмонології

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор Процюк Раду Георгійович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри фтізіатрії з курсом пульмонології;

доктор медичний наук, професор Панасюк Олексій Варфоломійовіч, Медичний інститут Української асоціації народної медицини, професор кафедри інфекційніх захворювань, фтізіатрії и пульмонології

Захист відбудеться "31" березня 2008 р. про 14 00 рік. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі "Інститут фтізіатрії i пульмонології iм. Ф.Г. Яновського АМН України "(03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 10).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної установи "Інститут фтізіатрії i пульмонології iм. Ф.Г. Яновського АМН України "(м. Київ, вул. М.Амосова, 10).

Автореферат розiсланій "29" лютого 2008 р.

Учений секретар

спецiалiзованої вченої ради ж.б. Бегоулева

25


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть тими. Течение останніх років невпінно погіршується епiдемiологiчна ситуация з туберкульозу (Ю.I. Фещенко, В.М. Мельник, 2005; В.М. Мельник и співавт., 2006). Спостерігається такоже прогресуюче зростання захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та смертності від цієї хвороби (І.П. Кайдашев и співавт., 2006; Р.І. Ільницький, 2007). При туберкульозі легень супутнє ХОЗЛ зустрічається Досить часто и змінює перебіг основного процесса, обтяжуючі его (Ю.I. Фещенко, 2002; В.Ю. Мішин та співавт., 2003). Це поєднання Важко піддається лікуванню, інвалідізує Хворов, завдає відчутного соціально-економічного збитків (Ю.I. Фещенко, 2002). Тому туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень є актуальною клінічною та соціально-епідеміологічною проблемою.Більше (Кужко М.М. и співавт., 2001; Ю.I. Фещенко, 2002).

На теперішній час З метою підвищення ефектівності та СКОРОЧЕННЯ термiнiв лікування Хворов на туберкульоз легень у фтізiатрічнiй практике знаходять Впровадження короткострокові схеми хіміотерапії (В.Ф. Москаленко, Ю. І. Фещенко, 2001; Ю.I. Фещенко, В.М. Мельник, 2005). Смороду ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом МОЗ України № 384 як "Протокол Надання медичної допомоги Хворов на туберкульоз". ! Застосування СУЧАСНИХ методів лікування у фтізіатрії дает змогу досягті високого відсотку одужання Хворов на Різні КЛІНІЧНІ форми туберкульозу легень, однак повне одужання відбувається НЕ всегда (Костроміна В.П., 2006). У Частки пацієнтів спостерігаються більші чи Менші залішкові фіброзні Зміни, інкапсульовані казеозні вогнища, плевральні зрощеній, звапнені, что может стать підґрунтям для розвитку Гостра бронхолегеневих запальних процесів и Сприяти розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (В.Ф. Москаленко, 2001; М.М. Кужко и співавт., 2001).

У свою черга, хронічне обструктивне захворювання легень нерідко становится фактором, что спріяє розвитку туберкульозу легень. Є спостереження, Які вказують на ті, что у 90% віпадків хронічне обструктивне захворювання легень передує захворюванню на туберкульоз (М.М. Кужко и співавт., 2001; С.М. Куріло, 2004). Відмічається, что длительность хронічного обструктивного захворювання легень, Пожалуйста передує туберкульозу від 2-х до 5-ти років, зустрічається у 50,7% Хворов, 6 років и более - у 49,3%.

У пацієнтів, Які перенесли туберкульоз легень и знаходяться на диспансерному обліку, частота хронічного обструктивного захворювання легень колівається у межах від 51% до 69% (Ю.М. Валецькій, 2003; Е.Е. Калініна і співавт., 2003).

Вважається, что захворюваність на туберкульоз среди осіб з ХОЗЛ у 20 разів вища, чем среди Іншого населення (М.М. Кужко и співавт., 2001). Деякі авторизованого вважають ХОЗЛ однією з причин несвоєчасної діагностики активного туберкульозу легень и назівають его среди основних факторів ризики захворювання на туберкульоз (Н.А. Жук і співавт., 2000; М.М. Кужко и співавт., 2001).

До тепер ХОЗЛ у хворого на туберкульоз легень Вивчай як процес, что виник внаслідок перенесеного спеціфічного запаленою (В.Ю. Мішин та співавт., 2003). Лише поодінокі дослідження (М.М. Кужко и співавт., 2001) прісвячені вивченню ХОЗЛ при активному туберкульозі легень у Вперше діагностованіх хвороби.

Б.П. Ященко (1991) ВСТАНОВИВ, что до качана захворювання на туберкульоз легень ХОЗЛ діагностується у 21% Хворов, у период его развития - у 3,2%, и на тлі активного туберкульозу - у 75,8% пацієнтів. За данімі В.М. Петренко (1993), Виникнення хронічного запального процесса до Виявлення туберкульозу відмічалось у 40,7%, во время лікування туберкульозу легень - у 7,0%, в Терміни від 2 до 10 років после клінічного вілікування туберкульозу - у 52,3%.

Хронічне запаленою діхальніх Шляхів обумовлено комплексом морфологічніх та імунопатологічніх змін (PS Burge, 1994; В.П. Костроміна, 2006; В.І. Петренко и співавт., 2006). Встановлен, что при туберкульозі и хронічному обструктивному захворюванні легень у Першу Черга страждає клітінній імунітет (Б.В. Норейко, 2003). Але, если Кількість робіт, Які прісвячені Досліджень стану системного імунітету при поєднаній патології, в Останній годину растет, то дослідженню місцевого імунітету уваги пріділяється НЕ достаточно.

При усіх запальний захворюваннях легень відбуваються патологічні Зміни у стані сурфактантної системи легень, причому не только у вогніщі Ураження, но и в около розташованіх ділянках паренхімі, а при віразній інтоксікації - и в протілежній легені. При дослідженні Функції бронхолегеневих апарату з точки зору дослідніків Дещо віпадає оцінка стану сурфактантної системи легень. Зустрічаються поодінокі роботи, прісвячені Вивчення сурфактанта у хворого або на туберкульоз легень, або на хронічне обструктивне захворювання легень (Р.В. Розумний, 2001). Дослідження, Які прісвячені Вивчення сурфактантної системи легень у хворого з поєднанім перебігом туберкульозу легень и хронічного обструктивного захворювання легень, почти відсіутні. Вивчення сурфактанту может Сприяти уточненими патогенетичних особливо поєднаного перебігу туберкульозу легень и хронічного обструктивного захворювання легень та розроблення способів корекції порушеннях цієї важлівої ланки місцевого захисту.

Одночасна наявність туберкульозу легень и хронічного обструктивного захворювання легень потребує особлівої терапевтічної тактики. Важлівого значення набуває использование патогенетичної терапії, яка спрямована на нормалізацію імунологічного статусу (С.І. Овчаренко та співавт., 2001., С.М. Куріло, 2004). На теперішній час фтізіатрі получил наукове обґрунтування та широко впроваділі iмунокорігуючу терапію (Е.Ф. Чернушенко, 2000). Однако вона, у більшості віпадків, спрямована на корекцію системного імунітету, хоча при бронхолегеневій патології Порушення відбуваються и на місцевому Рівні, Які, можливо, віражені більш значний.

ВРАХОВУЮЧИ недостатню вівченість віщезазначеного питання, представляється доцільнім комплексно Розглянуто стан місцевого захисту при поєднанні туберкульозу легень и ХОЗЛ та вівчіті можлівість! Застосування для корекції Виявлення порушеннях нестероїдного протізапального препарату ереспал (фенспірід) з пневмотропних дією. Цей препарат рекомендований для проведення базисного лікування в Комплексній терапії І-ІІ стадії хронічного обструктивного захворювання легень (Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 "Про затвердження інструкцій относительно Надання допомоги Хворов на туберкульоз и неспеціфічні захворювання легенів"). Високих ефективність фенспіріду у хворого на хронічне обструктивне захворювання легень підтверджують чісленні КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (С.В. Лук'янов і співавт., 2001; А.С. Соколов, 2001; Є.Б. Букрєєва і співавт., 2004). Альо данних относительно использование цього патогенетичного засоби при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень и туберкульозу легень практично немає.

Таким чином, недостатній рівень знань про стан місцевіх захисних механізмів при туберкульозі легень и хронічному обструктивному захворюванні легень та невірішеність повязаних з ЦІМ лікувальніх завдання, вімагають проведення подалі наукових досліджень.

Звязок роботи з Наукова планами, програмами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідніх робіт "Розробити Критерії діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту та вівчіті патогенетичний взаємозвязок между ним та туберкульозом легень" № держреєстрації 0101U000383 та "Розробити раціональні схеми лікування Хворов на туберкульоз легень в поєднанні з хронічнім бронхітом" № держреєстрації 0104U000935, Які віконані у межах галузевих програм наукових досліджень у відділенні фтізіопульмонології ДУ "Інститут фтізіатрії i пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України ".

Мета роботи. Підвіщіті ефективність комплексного лікування Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень Шляхом корекції порушеннях факторів місцевого захисту.

Задачі дослідження:

1. Вівчіті клініко-рентгенологічні, функціональні та бронхологічні Особливості перебігу туберкульозу легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень.

2. Візначіті Особливості стану місцевого імунітету у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень.

3. зясувати роль сурфактантної системи легень у розвитку сумісного захворювання на туберкульоз легень и хронічне обструктивне захворювання легень.

4. зясувати Особливості впліву препарату фенспірід in vitro на альвеолярні макрофаги, Які віділені з бронхоальвеолярного зміву.

5. Вівчіті дію препарату фенспірід на місцевий імунітет та сурфактантну систему у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень.

6.Розробити раціональні схеми! Застосування фенспіріду для Підвищення ефектівності лікування Хворов на поєднану патологію.

Обєкт дослідження - Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень.

Предмет дослідження - місцевий імунітет и сурфактантної системи легень при Вперше діагностованому туберкульозі легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень.

Методи дослідження - КЛІНІЧНІ, рентгенологічні, функціональні, бронхологічні, імунологічні, біохімічні, бактеріологічні та мікроскопічні. Отрімані дані оброблюваліся та обчіслюваліся за параметричного и непераметрічнімі методами статистики с помощью інтегрованого пакета для статистичного аналізу "Statistica v.5.5А".

Наукова новизна отриманий результатів

Віявлені Особливості цітограмі бронхоальвеолярного зміву у хворого на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень, Які полягають у зменшенні числа альвеолярних макрофагів та підвіщенні відсотку лімфоцитів; порушенні функціонального стану клітін бронхоальвеолярного зміву - зніженні адгезівної и поглінальної здатностей альвеолярних макрофагів, зніженні жіттєздатності клітін бронхоальвеолярного зміву на тлі Підвищення їх кількості.

Встановлен, что у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень зніжені показатели поверхневої актівності сурфактанту. Встановлені взаємозвязкі между Показники сурфактантної системи легень и клітіннім складом бронхоальвеолярного зміву, характер змін якіх у ході лікування має діагностічне та прогностичність значення.

Доведено позитивний Вплив фенспіріду у пробах in vitro на функціональну Активність альвеолярних макрофагів, Які віділені з бронхоальвеолярного зміву.

Визначили, что фенспірід стімулює проліфератівні процеси та зменшує катаральні явіща у слізовій оболонці бронхів Хворов на поєднану патологію.

Вперше обґрунтована доцільність клінічного! Застосування фенспіріду, як патогенетичного засоби, Який достовірно підвіщує ефективність комплексного лікування Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень за рахунок більш швидкої позітівної динаміки з боку основних клінічніх проявів, ендоскопічної картини та рентгенологічніх змін, что спріяє скороченню термінів стаціонарного лікування пацієнтів.

Розроблено оптимальна схема! Застосування фенспіріду у хворого на туберкульоз легень при поєднанні его з хронічнім обструктивним захворюванням легень І-ІІ стадії стабільного перебігу.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані дані пошірюють уяву про стан місцевіх захисних механізмів при Вперше діагностованому туберкульозі легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень, обґрунтовують доцільність корекції порушеннях у стані місцевого імунітету при проведенні КОМПЛЕКСНОЇ терапії.

Включення фенспіріду до КОМПЛЕКСНОЇ терапії дозволяє підвіщіті ефективність традіційніх лікувальніх ЗАХОДІВ у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень за рахунок більш ранньої ліквідації основних клінічніх проявів поєднаного захворювання, СКОРОЧЕННЯ на (0,9 ± 0,3) місяця термінів загоєння деструкцій та , відповідно, Загальної трівалості лікування.

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати роботи впроваджені в роботу ДУ "Інститут фтізіатрії и пульмонології ім Ф.Г. Яновського АМН України ", Запорізької академии післядипломної освіти, Запорізького, Херсонського обласних протитуберкульозний диспансерах, міськіх протитуберкульозний закладах м. Запоріжжя №№ 1, 2, 3, 4, базових протитуберкульозний диспансерах області - Бердянськ та Мелітопольському.

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації самостійно проведено планування ДОСЛІДЖЕНЬ, ПАТЕНТНИЙ пошук, огляд літератури. Дисертант здійснював відбір пацієнтів для дослідження, їх курацію та лікування, аналізував медичний документацію обстеження Хворов; провів наукові дослідження, узагальнів и статистично обробів отрімані результати, зіставів їх з літературними данімі. Висновки и Практичні рекомендації на основе проведення ДОСЛІДЖЕНЬ сформульовані автором разом Із науковим керівніком.

Апробація роботи. Основні положення дисертації представлені на обласній науково-практічній конференции фтізіатрів и пульмонологів "Актуальні питання организации лікування Хворов на туберкульоз та хронічні обструктівні захворювання легень", Запоріжжя (2005); науково-практічній конференции молодих вчених, прісвяченої 145-річчю Харківського медичного товариства, Харків (2006); засіданні Асоціації фтізіатрів, Запоріжжя (2006); 67-й Підсумковій науково-практічній конференции Запорізької медичної академии післядипломної освіти (2006); науково-практічній конференции ДУ "Інститут фтізіатрії и пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України "(2007); Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Сучасні проблеми фтізіатрії та пульмонології в условиях промислового мегаполіса", Запоріжжя (2007).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 9 наукових робіт, з них 6 статей - у профільніх періодичних виданнях, что рекомендовані ВАК України (з них 2 - самостійні), решта - 3 у виде тез доповідей на конференціях та в Матеріалах зїздів. Отримав 2 посвідчення на раціоналізаторські Предложения. Склади інформаційний лист "способ лікування Хворов на туберкульоз легень Із супутнім хронічнім обструктивним захворюванням легень Із ЗАСТОСУВАННЯ фенспіріду" (Київ, 2006).

ОБСЯГИ та структура дисертації. Дисертація викладу на 120 страницах Друкований тексту, проілюстрована 6 малюнками, містіть 26 таблиць. Вона складається зі вступления, Огляду літератури, розділу "Матеріали и методи дослідження", чотірьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, вісновків, практичних рекомендацій, списку літератури, Який налічує 185 джерел, з якіх 147 - кирилицею, 38 - латінецею.


Основні ЗМIСТ

Обєкт i методи дослiдження. На базі ДУ "Інститут фтізіатрії и пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України "та Запорізького обласного протитуберкульозний диспансеру обстежено 104 Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз легень та на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень ВІКОМ від 18 до 67 років, 90 з якіх - чоловіки, 14 - жінки. Усі пацієнті були розподілені на три групи: I - основнову групу склалось Хворі з поєднанням туберкульозу легень и ХОЗЛ І-ІІ стадії стабільного перебігу, Які отримувалася лікування фенспірідом додатково до протітуберкульозної та бронхолітічної терапії (38 пацієнтів); II групу склалось Хворі на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ І-ІІ стадії стабільного перебігу, Які НЕ отримувалася фенспірід додатково до ОСНОВНОЇ терапії (35 пацієнтів); до III групи увійшлі Хворі на туберкульоз легень без супутньої патології (31 пацієнт). Дві останні групи були контрольними.

Групи Хворов були ідентічні за ВІКОМ, статтю пацієнтів, клінічною формою туберкульозу легень и трівалістю перебігу ХОЗЛ.

Усім пацієнтам проводилися загальноклінічні методи обстеження: збір анамнестичних Даних (Скарги, історія життя та хвороби, Вивчай документи, представлені з других лікувальніх закладів), фізікальне дослідження внутрішніх ОРГАНІВ, антропометрічні виміри, термометрія, вимірювання частоти пульсу та артеріального тиску, застосовувалось рентгенологічне обстеження - Оглядові рентгенограм и томограм легень, електрокардіографія (на кардіографі 6-НЕК).

У Хворов обох груп до та после проведеного лікування оцінювалі Такі КЛІНІЧНІ симптоми, як наявність та віразність кашлю, Задишка, Кількість та характер харкотиння. Оцінювалі клініко-рентгенологічні, лабораторні дані та показатели Функції зовнішнього дихання. Проводилось Вивчення стану бронхіального дерева методом фібробронхоскопії, Пожалуйста включало дослідження бронхоальвеолярного зміву.

Стан вентіляційної Функції легень вівчався на апараті Pulmonet - 3. Досліджувалісь Такі показатели: життєва Ємність легень (ЖЄЛ), форсована життєва Ємність легень (ФЖЄЛ), обєм форсованого відіху за Першу секунду (ОФВ 1), індекс Тіффно (ОФВ 1 / ЖЄЛ), максимальна обємна ШВИДКІСТЬ відіху при 25% (МОШ 25), 50% (МОШ 50) та 75% (МОШ 75) жіттєвої ємності легень, пікова обємна ШВИДКІСТЬ потоку при відіху (ПОШ вид).

Лабораторні обстеження включали ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ аналізи крови, сечі, бактеріоскопію харкотиння та посів его на яєчне пожівне середовище Левенштейна-Йенсена. При наявності бактеріовіділення досліджувалі чутлівість мікобактерій туберкульозу до антібактеріальніх препаратів.

Стан слізової оболонки бронхів Вивчай с помощью фібробронхоскопії, якові віконувалі під місцевою анестезією бронхоскопом фірми Olympus (Японія). Фібробронхоскопія включала: огляд бронхів, сегментарний и субсегментарного вітоків з метою визначення ендобронхіальної патології, за необхідністю - Виконання біопсійніх втручань.

Бронхоальвеолярного лаважу віконувалі на Рівні сегментарний та субсегментарного бронхів середньої або верхньої долі правої легені.

З метою визначення стану клітінніх та гуморального факторів місцевого імунітету досліджувався бронхоальвеолярний змів (БАЗ), у якому визначавши: Кількість, жіттєздатність та відсоткове співвідношення клітін - альвеолярних макрофагів (АМ), нейтрофільних гранулоцітів (НГ), лімфоцитів (ЛФ). Вівчався функціональний стан альвеолярних макрофагів. Оцінювалі їх адгезивні та поглінальну здатності, стан кісеньзалежного та кісеньнезалежного метаболізму.

Сурфактантну систему легень досліджувалі Шляхом визначення поверхнево натягу мономолекулярної плівки цієї поверхнево-актівної Речовини легень. Розраховувалі індекс стабільності, Який дозволяє Характеризувати поверхнево Активність сурфактанту.

З метою корекції Виявлення порушеннях місцевого імунітету та сурфактантної системи легень застосовувався препарат фенспірід у дозі 80 мг двічі на день, Наразі з протитуберкульозний та бронхолітічною терапією. Бронхолітік іпратропіума бромід Хворов з І стадією ХОЗЛ прізначався за необхідністю, Хворов з ІІ стадією ХОЗЛ - Постійно.

Результати дослiдження та їх Обговорення. Отрімані дані дозволили сделать Висновок, что длительность захворювання на хронічне обструктивне захворювання легень до діагностування туберкульозу легень колівалось у Середньому від 2 до 15 років. Найбільш великою булу Частка тих Хворов на поєднану патологію, что страждалі на ХОЗЛ на протязі 5-8 років (35,6%), менше Було пацієнтів, что хворілі на ХОЗЛ 9-12 років - 26,1%.

Виникнення поєднаної патології передувало трівале паління. Так, Частка осіб, что палять, у Цій групі Хворов склалось 80,8%.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ показали, что хронічне обструктивне захворювання легень зустрічалось среди усіх форм Вперше діагностованого туберкульозу легень, но найчастіше - при інфільтратівній (60,3%) та дісемінованій (37,0%) формах.

Поєднання туберкульозу легень та хронічного обструктивного захворювання легень мало свои КЛІНІЧНІ, функціональні та бронхологічні Особливості. Загальний стан Хворов на поєднану патологію БУВ більш тяжким, чем у пацієнтів без супутних ХОЗЛ, что проявлялось виразности інтоксікаційнімі та грудної симптомами. Кашель у більшості (76,7%) пацієнтів з поєднанням туберкульозу легень та ХОЗЛ БУВ волога, зі значний кількістю харкотиння, в основном слізово-гнійного характеру (55,5%). Майже у половини (47,9%) Хворов на поєднану патологію спостерігалась Задишка. Досить важка Загальна стану Хворов на поєднану патологію відповідалі и більш віразні Зміни лабораторних показніків - Підвищення ШЗЕ, лейкоцитоз, лімфопенія.

Наразі з анамнестичними и клінічнімі данімі, дослідження Функції зовнішнього дихання мало вірішальне значення у візначенні стадії та тяжкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з туберкульозом легень.

Наявність хронічного обструктивного захворювання легень у хворого на Вперше діагностованій туберкульоз легень при дослідженні Функції зовнішнього дихання проявилося у тому, что в усіх пацієнтів цієї групи були віявлені Зміни обструктивного характеру, віразність якіх залежався від стадії хронічного обструктивного захворювання легень. Так, у хворого з І стадією ХОЗЛ були зніжені МЗОШ вид 25 - (57,3 2,2)%, mош вид 50 - (54,9 1,9)%, mош вид 75 - (53,4 2,1) %, ПОШ вид - (62,0 2,2)%. У пацієнтів з ІІ стадією ХОЗЛ зниженя були ОФВ 1 - (62,5 2,2)%, МОШ вид 25 - (50,4 2,6)%, mош вид 50 - (48,6 2,3)%, mош вид 75 - (48,8 2,3)%, ПОШ вид - (58,7 2,6)%.

Бронхоскопічна діагностика показала, что у хворого з поєднанням туберкульозу легень и хронічного обструктивного захворювання легень спостерігаються в основном катаральні Зміни (65,0%). А Кількість гнійного (15,0%) та катарально-гнійного (12,5%) бронхіту зустрічається Частіше, чем у пацієнтів, Хворов на туберкульоз легень без супутних захворювання.

Аналіз показніків місцевого імунітету виявило деякі Особливості у хворого на поєднану патологію На Відміну Від Хворов на туберкульоз без супутних ХОЗЛ. Встановлен, что у групі пацієнтів Із супутнім ХОЗЛ Кількість клітін, віділеніх Із бронхоальвеолярного зміву (БАЗ), дорівнювала (1,01 ± 0,04x10 6), и булу віщою, чем у хворого на туберкульоз без супутньої патології - (0,99 ± 0,01x10 6) клітін. Жіттєздатність клітін у хворого на поєднану патологію булу достовірно нижчих - (51,4 ± 3,1)% відповідного сертифіката № пацієнтів без супутньої патології, де ВІН, навпаки, БУВ високим - (79,0 ± 1,1)%.

В результате проведених ДОСЛІДЖЕНЬ встановлен, что Зміни цітограмі бронхоальвеолярного зміву у пацієнтів обох груп виявлялися Зменшення кількості альвеолярних макрофагів та збільшенням нейтрофільних гранулоцітів и лімфоцитів. Характерною особлівістю кількісної Структури клітін у хворого на поєднану патологію є більш виразности (Р <0,05), чем при ізольованому туберкульозі легень, Підвищення відсотку лімфоцитів.

Показники функціонального стану альвеолярного макрофагів (АМ), Які отрімані з БАЗ, були в більшій мірі зниженя у хворого з поєднанням туберкульозу легень и ХОЗЛ. Так, фагоцитарної число (ФЧ) у хворого цієї групи склалось (2,0 ± 0,4) розум. од., а у пацієнтів без супутних ХОЗЛ - (1,7 ± 0,8) розум. од. Відсоток фагоцитозу (ПФ) у хворого Із супутних патологією Склаві - (33,9 ± 2,4)%, при туберкульозі легень без супутних захворювання - (36,3 ± 1,0)%.

Дослідження адгезівної здатності АМ виявило ее зниженя у хворого обох груп, но при поєднаному перебігу туберкульозу и ХОЗЛ спостерігалась більш виразности тенденція до зниженя - (26,4 ± 2,6)%, чем при туберкульозі легень без супутних захворювання - (31,2 ± 1,3)%.

При вівчені актівності ферменту кіслої фосфатази (КФ) встановлен, что вона булу Суттєво знижена при наявності ХОЗЛ, и склалось (2,9 ± 0,2) розум. од. Відсоток поглінання кіслої фосфатази (ПВКФ) такоже БУВ нижчих у пацієнтів цієї групи - (0,3 ± 0,04)%. У Хворов на туберкульоз без супутних ХОЗЛ, навпаки, відмічався високий ПВКФ - (0,8 ± 0,05)%, Який достовірно відрізнявся від аналогічного сертифіката № при туберкульозі легень в поєднанні з ХОЗЛ.

Слід Зазначити, что відсоток НСТ-позитивних клітін у хворого обох груп БУВ значний підвіщенім без достовірної різниці между ними.

Гуморального ланка місцевого імунітету досліджувалась Шляхом Вивчення вмісту секреторного імуноглобуліну A (SigA) у бронхоальвеолярному зміві. Встановлен, что рівень SІgA БУВ зниженя в обох групах, Незалежності від наявності супутних хронічного обструктивного захворювання легень.

Дослідження стану сурфактантної системи легень (ССЛ) виявило низьких рівень ее поверхневої актівності у пацієнтів обох груп. Вірогідної різниці между Показники поверхневої актівності сурфактанту у хворого обох груп встановлен НЕ Було, но показатели поверхнево натягу мінімального (ПНмін.) Та індекс стабільності (ІС) у групі пацієнтів Із супутних патологією були змінені більш виразности.

Корекція Виявлення порушеннях становится більш ефективного Завдяк вивченню кореляцiйніх взаємозвзкiв мiж факторами місцевого iмунiтету та станом сурфактантної системи легень.

Проведень аналіз взаємозвязків между Показники сурфактантної системи легень та клітіннім складом БАЗ у групі пацієнтів з поєднанням туберкульозу легень та ХОЗЛ дозволить заключіті Наступний: коефіцієнт кореляції оказался високим для основних показніків ССЛ - індексу стабільності (ІС) и Поверхнево натягу мінімального (ПНмін.), (R = - 0,768) вірогідність 1,2. Виявлено велика Кількість звязків между Показники ССЛ и клітіннім складом БАЗ: ІС и АМ (r = 0,48), ІС и ЛФ (r = 0,46), ПНмін и НГ (r = - 0,3), но степень їх Слабкий . Високо взаємозвязанімі були характеристики АМ и НГ (r = - 0,971) вірогідність 4,1, Менш вираженість звязок между ЛФ и НГ (r = - 0,6) та АМ и ЛФ (r = 0,4). Таким чином, для діагностики сумісної патології - туберкульозу легень и ХОЗЛ - більшу Цінність має клітінній склад БАЗ, чем показатели сурфактантної системи легень.

При дослідженні Дії фенспіріду in vitro Було Виявлено, что цею препарат у значному Ступені підвіщує фагоцитарну Активність АМ у хворого на туберкульоз легень в поєднанні з ХОЗЛ. Так, відсоток фгоцітозу (ПФ) и фагоцитарної число (ФЧ) достовірно збільшілісь з (27,5 ± 3,3)% до (42,0 ± 4,4)% та з (1,5 ± 0,2) розум. од. до (2,8 ± 0,2) розум. од. відповідно. Показник поглінання кіслої фосфатази такоже вірогідно підвіщівся при взаємодії АМ з фенспірідом, а самє: до взаємодії з фенспірідом ВІН Складанний (0,36 ± 0,06) ум. од., после - (0,5 ± 0,05) ум. од.

Аналіз результатів впліву фенспіріду на функцію фагоцітуючіх клітін показавши, что найбільш виразности препарат підвіщував поглінальну Активність АМ у осіб зі зниженя Показники: ПФ підвіщівся до (34,1 ± 2,8), Р <0,001, ФЧ - до (2,3 ± 0 , 3), Р <0,05. У хворого, аналогічні показатели якіх до качана лікування НЕ були змінені, під Вплив фенспіріду відмічалось Збільшення только ФЧ.

Проводилось Вивчення Дії препарату фенспірід на місцевий імунітет у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ. Дослідження були проведені у 31 хворого на поєднану патологію. Серед них 21 пацієнт на тлі стандартної протітуберкульозної терапії та бронхолітічного засоби іпратропіума броміду додатково отримувалася фенспірід у дозі 80 мг двічі на добу (основна група). Групу контролю склалось 10 пацієнтів, Хворов на туберкульоз легень та ХОЗЛ, Які такоже лікуваліся протитуберкульозний препаратами та застосовувалі бронхолітік, но НЕ отримувалася фенспірід.

Проведене нами дослідження показало, что использование фенспіріду в комплексному лікуванні Хворов на поєднану патологію вірогідно підвіщує жіттєздатність клітін та поліпшує співвідношення клітін у БАЗ. Жіттєздатність клітін, віділеніх Із БАЗ, у хворого, Які отримувалася фенспірід, склалось (70,2 ± 0,8)%, что вірогідно (Р <0,05) відрізняється від аналогічного сертифіката № в контрольній групі - (60,0 ± 3, 3)%. Відмічено, что напрікінці лікування в основній групі підвіщілась такоже Кількість клітін у БАЗ - з (1,01 ± 0,04х10 6) до (1,1 ± 0,03х10 6). У контрольної групи Хворов цею Показник практично НЕ змінівся, и напрікінці лікування Склаві (1,02 ± 0,02х10 6) клітін.

Порівняння співвідношення клітін БАЗ у Хворов ОСНОВНОЇ та контрольної груп показало, что после Закінчення КОМПЛЕКСНОЇ терапії Із ЗАСТОСУВАННЯ фенспіріду воно значний Покращена, а самє: вірогідно підвіщілась Кількість альвеолярних макрофагів - до (82,2 ± 1,3)%, а число нейтрофільних гранулоцітів та лімфоцитів знизу и досягло (3,1 ± 0,6)% та (11,1 ± 0,7)% відповідно. У пацієнтів контрольної групи, Які НЕ отримувалася фенспірід, достовірно знизу только відносне число нейтрофільних гранулоцітів - (3,4 ± 0,7)%., При цьом в меншій мірі, чем в основній групі.

При вівченні впліву фенспіріду на стан сурфактантної системи легень у хворого з поєднанням туберкульозу легень та ХОЗЛ Було встановлен, что показатели поверхневої актівності сурфактантної системи легень під Вплив комплексного лікування Із застосіванням цього препарату вірогідно НЕ змінились и склалось: ІС - (0,60 ± 0, 03) розум. од., ПНмін. - (33,7 ± 1,1) мН / м.

Особливості кореляційніх звязків между Показники ССЛ и клітіннім складом БАЗ после лікування пролягав в тому, что зберіглась зворотня залежність между ПНмін. та ІС (r = -0,7) и втратівся звязок между Показники ССЛ и клітіннім складом БАЗ. Найбільш стабільною виявило структура звязків между Показники клітінного складу БАЗ - як до, так и после лікування.

Доцільність клінічного! Застосування препарату фенспірід у комплексному лікуванні Хворов на туберкульоз у поєднанні з ХОЗЛ визначавши Шляхом порівняння показніків ефектівності лікування цієї групи Хворов з контрольною.

Аналіз отриманий результатів показавши, что найбільш помітно зменшувалісь Симптоми інтоксікації на 3-му місяці лікування у пацієнтів обох груп, но в більшій мірі - у хворого ОСНОВНОЇ групи, Які додатково отримувалася фенспірід.

Стосовно бронхолегеневих сімптомів можна Зазначити, что позитивна динаміка відбувалась у пацієнтів обох груп. Це проявилося Зменшення віразності Задишка, інтенсівності кашлю та кількості віділеного харкотиння Вже напрікінці 1-го місяця лікування. Альо найбільш помітні результати були отрімані по закінченні 3-го місяця лікування. У пацієнтів ОСНОВНОЇ групи, Які додатково отримувалася фенспірід, после 3-х місяців лікування відмічено достовірне Зменшення одного з основних сімптомів - Задишка, віразність якої склалось (0,9 ± 0,8) балів.

Дослідження стану слізової оболонки бронхів после лікування свідчіть про ті, что більш виразности позитивна динаміка відбувалась у пацієнтів ОСНОВНОЇ групи, Які додатково отримувалася фенспірід. Так, катаральна форма ендобронхіту в Цій групі Хворов после лікування булу Виявлено только у 21,1%, тоді як у контрольній групі - у 33,3%, катарально-гнійна форма - у 10,5% та 11,1% відповідно. Позитивна динаміка з боку проявів гнійного ендобронхіту булу відмічена только у Хворов ОСНОВНОЇ групи - Кількість его зменшіть з 21,1% до 10,5%, чого НЕ спостерігалось у контрольній групі (33,3% - як до, так и после лікування).

Аналізуючі дінаміку лабораторних показніків, Виявлено, что тенденція до їх нормалізації відмічається в обох групах вже после первого місяця лікування, но найбільш значні Зміни відбуліся только на 3-му місяці лікування хвороб. Так, Кількість лейкоцітів стала нормальною в обох групах. Збільшене ШЗЕ залиша підвіщенім у 2,6% пацієнтів ОСНОВНОЇ групи та у 8,6% - контрольної. Лімфопенія зберігалась у 5,3% та 8,6% Хворов ОСНОВНОЇ та контрольної груп відповідно. Моноцитоз у пацієнтів ОСНОВНОЇ групи на момент Закінчення лікування НЕ спостерігався, а у хворого, віднесеніх до групи контролю, БУВ наявний у 2,8%.

На 3-му місяці лікування в обох групах Було відмічено Зменшення проявів бронхіальної обструкції. Слід Зазначити, что у пацієнтів, Які отримувалася фенспірід додатково до КОМПЛЕКСНОЇ терапії, показатели бронхіальної прохідності НЕ только Покращена, а даже досяглі норми у більшості хвороб.

Оскількі одним з найважлівішіх крітерієв стану бронхіальної прохідності є значення сертифіката № ОФВ 1, ми проаналізувалі більш детально самє его дінаміку в залежності від варіантів терапії. Альо слід Зазначити, что цею Показник БУВ зниженя у пацієнтів, Які хворілі на супутнє ХОЗЛ ІІ стадії (Наказ № 433 від 03.07.2006 "Про затвердження протоколів Надання медичної допомоги за спеціальністю" Пульмонологія "). Так, если на качана лікування ОФВ 1 у пацієнтів ОСНОВНОЇ та контрольної груп з ХОЗЛ ІІ ст.Суттєво НЕ відрізнявся и Складанний (67,5 ± 2,7)% та (64,0 ± 2,9)% відповідно, то напрікінці лікування у хворого ОСНОВНОЇ групи цею Показник достовірно підвіщівся, и Склаві (83,8 ± 2,7 )% на Відміну від контрольної групи, де Середнє значення ОФВ 1 склалось (67,3 ± 2,8)%.

Наявність бактеріовіділення спостерігалось у більшості обстеження пацієнтів. У Хворов як ОСНОВНОЇ, так и контрольної груп бактеріовіділення Припін в основном на 2-3 місяцях лікування. Напрікінці лікування наявність МБТ у харкотінні спостерігалось только у 1 (2,6%) хворого ОСНОВНОЇ та у 2 (5,7%) пацієнтів контрольної групи. Отрімані дані свідчать, что рядки припиненням бактеріовіділення у пацієнтів ОСНОВНОЇ та котрольної груп Суттєво НЕ відрізнялісь, и становили (2,0 ± 0,2) та (2,2 ± 0,3) місяців відповідно.

Характеризуючи дінаміку рентгенологічніх змін слід Зазначити, что розсмоктування інфільтратівніх та вогнищевих Утворення у легень Хворов обох груп починаєм Вже на 1-му місяці лікування, досягаючі максимуму через 2 місяця, и завершувалось, як правило, на 3-4 місяцях лікування.

Розсмоктування вогнищевих змін відбулося в середньому через (5,1 ± 0,1) місяців лікування в основній групі пацієнтів та через (6,1 ± 0,3) місяців - у контрольній (Р <0,001).

Деструктівні Зміни у легень до лікування відмічалісь у 34 (89,5%) пацієнтів ОСНОВНОЇ групи та 32 (91,4%) - контрольної. Виявлено, что рядки загоєння каверн були достовірно меншими в основній групі, чем у контрольній, а самє - (4,1 ± 0,3) та (5,0 ± 0,3) місяців відповідно (Р <0,05).

Таким чином, встановлен, что у хворого на туберкульоз легень при его поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень КЛІНІЧНІ прояви є більш тяжкими. Виявлено, что у хворого на поєднану патологію відбуваються більш віразні Зміни у стані місцевого імунітету та сурфактантної системи легень.

Проведені дослідження продемонструвалі, что фенспірід позитивно впліває на більшість факторів місцевого захисту, что, в свою черга, обумовлює більш швидку регресію клініко-рентгенологічніх сімптомів у групі Хворов, Які отримувалася цею препарат додатково до комплексного лікування. Зменшення респіраторніх явіщ и запалений трахеобронхіального дерева, покращення Функції зовнішнього дихання, СКОРОЧЕННЯ термінів загоєння деструктивних змін у легень дозволяє підвіщіті ефективність лікування Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень Шляхом! Застосування фенспіріду.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено нове вирішенню актуальної задачі сучасної фтізіатрії - Виявлення особливо порушеннях факторів місцевого захисту у хворого на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень та їх корекція Шляхом! Застосування препарату фенспірід, что суттєвого зменшує прояви респіраторніх сімптомів, підвіщує показатели Функції зовнішнього дихання , зменшує явіща запаленою трахеобронхіального дерева І, таким чином, позитивно впливаючих на перебіг супутних захворювання, покликав ить до Підвищення ефектівності лікування Хворов на туберкульоз легень.

1. Особлівістю поєднання туберкульозу легень и хронічного обструктивного захворювання легень є більш тяжка клінічна картина, Порушення вентіляційної Функції легень в основном за обструктивним типом, має місце значний Кількість катаральні (65,0%) гнійніх (15,0%) та катарально-гнійніх (12 , 5%) форм ендобронхіту при ендоскопічному дослідженні.

2. При туберкульозі легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень віявлені суттєві Порушення місцевого імунітету, Які проявляються зниженя жіттєздатності клітін бронхоальвеолярного зміву до (51,4 ± 3,1)% на тлі Підвищення їх кількості - (1,01 ± 0,01x10 6); порушеннях співвідношення клітін у БАЗ - Зменшення числа АМ до 68,6% та Підвищення відсотку ЛФ до 20,6%; дисфункцією альвеолярних макрофагів - зниженя їх адгезівної (26,4 ± 2,6)% та поглінальної здатності - ПФ Склаві (33,9 ± 2,4)%, ФЧ - (2,0 ± 0,4) розум. од.

3. У Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень відмічається зниженя поверхневої актівності сурфактанту, что проявилося підвіщенням поверхнево натягу - (39,6 0,9) мН / м и зниженя індексу стабільності - (0,50 0,03) розум. од.

4. Виявлено кореляційна залежність между Показники сурфактантної системи легень и клітіннім складом бронхоальвеолярного зміву. Спостереження за характером та віразністю змін кореляційніх звязків у процесі лікування может буті Використано для ОЦІНКИ тяжкості перебігу захворювання та ефектівності терапії, что проводитися.

5. Фенспірід in vitro позитивно впліває на функціональну Активність альвеолярних макрофагів, Які віділені з бронхоальвеолярного зміву Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень - підвіщує їх фагоцитарну Активність (ПФ підвіщівся на 10,5%). Ефективність стімуляції поглінальної здатності альвеолярних макрофагів может буті Використана як прогностичність тест для ОЦІНКИ доцільності призначення цього препарату та визначення ефектівності его Дії.

6. Використання патогенетичного препарату фенспірід у комплексному лікуванні Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень вірогідно підвіщує жіттєздатність (на 19,5%) клітін, віділеніх з бронхоальвеолярного зміву, нормалізує їх Кількість та співвідношення, значний підвіщує функціональну Активність альвеолярних макрофагів, а такоже впліває на Кількість та віразність кореляційніх звязків между Показники сурфактантної системи легень та клітінамі БАЗ.

7. Трівале, протягом 3-х місяців,! Застосування препарату фенспірід у дозі 80 мг 2 рази на добу на тлі стандартної протітуберкульозної та бронхолітічної терапії є ефективна способом лікування Хворов на туберкульоз легень Із супутнім хронічнім обструктивним захворюванням легень, Який спріяє більш швидка знікненню сімптомів інтоксікації , Зменшення проявів бронхолегеневих сімптомів, більш виразности підвіщенню показніків ФЗД, Зменшення явіщ запаленою трахеобронхіального дерева у більшості Хворов та скороченню практично на місяць строків загоєння деструктивних змін у легень, что підвіщує ефективність лікування на 16,9%.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою підвищення ефектівності лікування Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень рекомендується застосовуваті фенспірід у комплексі з протитуберкульозний та бронхолітічною терапією.

2. Для лікування Хворов на туберкульоз легень Із супутнім хронічнім обструктивним захворюванням легень фенспірід слід прізначаті у найбільш Ранні рядки, терміном не менше 3-х місяців у дозі 80 мг 2 рази на добу до прийому їжі.

3. При застосуванні фенспіріду побічні ефектів почти НЕ спостерігалісь - у 5,3% паієнтів прийом препарату супроводжувався ВИНИКНЕННЯ Нудота, что усувалось прийомом фенспіріду после їжі.


СПИСОК ОПУБЛIКОВАНІХ Працюю за темою ДІСЕРТАЦIЇ

1. Зміни в бронхіальної патології у хворих на туберкульоз легень за десятиліття / Просветов Ю.В., Шальмін А.С., Растворов А.А., Курило С.М., Кужко М.М., Спесивцев О.Г., Охтирський А.І., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А.Ю., Разнатовская Е.Н. // Запорізький мед. журн. - 2004. - №5. - С. 81-85.

Автору належить: робота з архівом, Заповнення тематичних карт, доля у написанні статті. Просвєтов Ю.В., Кужко М.М., Спєсівцев О.Г. Басов П.В. - ідея дослідження, консультативна допомога. Шальмін О.С., Куріло С.М. - бронхологічне обстеження хворого, консультативна допомога. Розчинів О.А. - написання статті. Ахтірській О.І., Овчаренко В.Т. - аналіз та статистична обробка матеріалів. Разнатовська О.М. - робота з електронною базою данних.

2. Деякі возможности корекції місцевого імунітету та стану слізової оболонки бронхів при туберкульозі легень у поєднанні з хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень / Кужко М.М., Куріло С.М., Загаба Л.М., Гусарова А.Ю., Закревська С. О. // Український терапевтичний журн. - 2005. - №1. - С. 73-76.

Автору належить: курація хворого, доля у написанні и оформленні статті. Кужко М.М. - консультативна допомога. Куріло С.М. - написання статті. Загаба Л.М. - Заповнення тематичних карт, статистичні обрахункі. Закревська С.О. - курація части Хворов, робота з електронною базою данних.

3. До питання про Особливості стану Деяк місцевіх захисних механізмів при туберкульозі легень у поєднанні з хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень / Куріло С.М., Загаба Л.М., Гусарова А.Ю., Закревська С.О., Миронченко С.В . // Запорізький мед. журн. - 2005. - №2. - С. 73-75.

Автору належить: курація хворого, написання и оформлення статті. Куріло С.М. - консультативна допомога. Загаба Л.М. - Заповнення тематичних карт, доля у написанні статті. Закревська С.О. - курація части хвороби. Миронченко С.В. - статистичні обрахункі.


4. Удосконалення лікування Хворов на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень / Куріло С.М., Кужко М.М., Гусарова А.Ю., Загаба Л.М., Закревська С.О. // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 68, кн.2. - Запоріжжя, 2005. - С. 152-159.

Автору належить: курація хворого, Заповнення тематичних карт, аналіз та обробка матеріалів, Висновки, написання статті. Куріло С.М., Кужко М.М. - консультативна допомога. Загаба Л.М. - Заповнення тематичних карт. Закревська С.О. - курація хворого, статистична обробка данних.

5. Гусарова А.Ю. Стан Деяк показніків сурфактантної системи у хворого на туберкульоз легень у поєднанні Із хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 69, ювілейний. - Запоріжжя, 2006. - С. 86-90.

6. Гусарова А.Ю. Ефективність лікування туберкульозу легень у хворого Із супутнім хронічнім обструктивним захворюванням легень при застосуванні в Комплексній терапії препарату фенспірід // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 71, том 1. - Запоріжжя, 2007. - С. 47-51.

7. Динаміка бронхіальної патології у хворих на активний туберкульоз легень / Просветов Ю.В., Растворов А.А., Спесивцев О.Г., Охтирський А.І., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А. Ю., Шаповалова А.В. // XV зїзд терапевтів України: тези доп. - Київ, 2004. - С. 240-242.

8. Особливості проявів туберкульозу легенів із супутньою патологією бронхів / Просветов Ю.В., Растворов А.А., Шальмін А.С., Охтирський А.І., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А. Ю. // Імунологічні аспекти туберкульозу и неспеціфічніх захворювань ОРГАНІВ дихання: матеріали науково-методичної конференции з міжнародною участю. - Київ, 2005. - С. 178-182.

9. Гусарова А.Ю. Вплив ереспалу на деякі показатели місцевого захисту у хворого на туберкульоз легень у поєднанні Із хронічнімі обструктивного захворюваннямі легень // Медична наука: сучасні Досягнення та інновації: матеріали науково-практичної конференции молодих вчених. - Харків, 2006. - С.21.

Анотація
Гусарова А.Ю. Особливості порушеннях Деяк факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні Хворов на Вперше діагностованій туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень. - Рукопис.

Дісертацiя на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спецiальнiстю 14.01.26-фтізiатрiя. - Державна установа "Iнститут фтізіатрії i пульмонології iм. Ф.Г. Яновського АМН України ", Київ, 2007.

Робота присвячено вивченню стану місцевого захисту у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з хронічнім обструктивним захворюванням легень та підвіщенню ефектівності лікування цієї категорії пацієнтів.

Віявлені Особливості змін показніків місцевого імунітету та сурфактантної системи легень у хворого на поєднану патологію и встановлен позитивний Вплив препарату фенспірід на візначені Порушення. Доведено, что! Застосування фенспіріду на тлі КОМПЛЕКСНОЇ терапії у хворого на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ спріяє достовірному підвіщенню ефектівності лікування за рахунок віразної позітівної динаміки з боку основних клінічніх сімптомів, бронхоскопічніх проявів и рентгенологічної картини.


Ключовi слова: туберкульоз легень, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), місцевий імунітет, сурфактантної системи легень, фенспірід.

ABSTRACT

Gusarova AY Features of infringements of some factors of local protection and their correction at treatment of patients with for the first time diagnosed pulmonary tuberculosis with the chronic obstructive pulmonary disease . - Manuscript.

Thesis for scientific degree of Candidate of Medical Science in Speciality 14.01.26 - Phthisiology. - State Organization "Institute of Phthisiology and Pulmonology named after FG Yanovsky, the Academy of Medical Science of Ukraine", Kyiv, 2007.

The work is devoted to studying the local protection in patients with for the first time diagnosed pulmonary tuberculosis associated with the chronic obstructive pulmonary disease and the increase of the treatment efficiency of this type of patients.

The are determined the peculiarities of the indices changes of local immunity and the surfactant system of lung in patients with concomitant pathology and there is established the positive influence of fenspiride on the disturbances determined. There is proved the usage of fenspiride with the complex therapy in patients having pulmonary tuberculosis associated with the GOLD to promote indeed the increase of the treatment efficiency due to the pronounced positive dynamics of the main clinic symptoms, bronchoscopic indices and the roentgenologic picture.

Key words: pulmonary tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease (GOLD), local immunity, surfactant system of lungs, fenspiride.

АНОТАЦІЯ

Гусарова А.Ю. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих з вперше виявленим туберкульозом легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26-фтизіатрія. - Державна установа "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України ", Київ, 2007.

Робота присвячена актуальній нині проблемі фтизіатрії і пульмонології - вивчення особливостей стану місцевого імунітету та сурфактантної системи легенів при поєднанні туберкульозу легенів і хронічного обструктивного захворювання легень, корекції виявлених порушень з метою підвищення ефективності лікування цієї категорії пацієнтів.

Проведені дослідження показали, що, поряд з більш тяжким перебігом туберкульозу легенів, який поєднується з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), є ряд порушень з боку місцевих факторів захисту.

При проведенні бронхоскопічного дослідження встановлено, що у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з ХОЗЛ І-ІІ стадії стабільного перебігу переважають катаральні форми ендобронхіта - 65,0%, часто зустрічаються гнійні (15,0%) і катарально-гнійні (12,5%) його форми.

Встановлено особливості клітинного складу бронхоальвеолярного змиву (БАС) при поєднанні туберкульозу легенів і хронічного обструктивного захворювання легень, що проявилося зниженням числа альвеолярнихмакрофагів і значним зростанням відсотка лімфоцитів. Виявлено збільшення кількості клітин в БАС - (1,01 ± 0,04x10 6) при зниженні їх життєздатності - (54,1 ± 3,1)%. Виявлено порушення функціонального стану альвеолярнихмакрофагів, що проявилося зниженням їх адгезивних властивостей - до (26,4 ± 2,6)% і поглинальної здатності - відсоток фагоцитозу (ПФ) склав (33,9 ± 2,4)%, фагоцитарне число (ФЧ ) - (2,0 ± 0,4) у. е. Вищевказані функціональні зрушення відбуваються на тлі активації внутрішньоклітинного киснево метаболізму.

Вивчення стану сурфактантної системи легенів у хворих на туберкульоз легень продемонструвало, що наявність супутнього хронічного обструктивного захворювання легень не робить істотного впливу на рівень зниження її поверхневої активності.

Аналіз кореляційної залежності між різними факторами місцевого захисту показав, що прогностичну та діагностичну цінність має наявність і інтенсивність взаємозв'язків між показниками клітинного складу БАС.

Були отримані дані про позитивний вплив фенспірид in vitro на фагоцитарну активність альвеолярних макрофагів, що проявилося збільшенням відсотка фагоцитозу на 10,5%.

Позитивний ефект фенспірид на місцевий імунітет був підтверджений при дослідженні бронхоальвеолярного змиву у хворих на туберкульоз легень і ХОЗЛ, які отримували цей препарат. Встановлено, що застосування фенспірид в комплексній терапії хворих поєднаною патологією достовірно підвищує життєздатність клітин, виділених з БАС - до (70,2 ± 0,8)%, нормалізує їх співвідношення в бронхоальвеолярному змиві. Під впливом фенспирида покращилися показники адгезивной - (56,1 ± 3,0)% і поглотительной здібностей альвеолярнихмакрофагів - ФЧ - (2,9 ± 0,3) у. е., ПФ - (44,6 ± 1,8)%.

Клінічна ефективність препарату виявилася у пацієнтів, які страждають на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ, які протягом 3-х місяців додатково до основної терапії брали фенспірид. У хворих цієї групи швидше зникли симптоми інтоксикації, більш вираженою була позитивна ендоскопічна і рентгенологічна динаміка. Відзначено істотне поліпшення показників функції зовнішнього дихання, що проявилося збільшенням ОФВ 1 з (67,5 ± 2,7)% до (83,8 ± 2,7)%.

Все вищевказане дозволило скоротити терміни їх перебування в стаціонарі на (0,9 ± 0,3) і сприяло підвищенню ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з ХОЗЛ на 16,9%.

Ключові слова: туберкульоз легень, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), місцевий імунітет, сурфактантная система легких, фенспірид.

...........


 • МІСЦЕВОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ корекція ПРИ ЛІКУВАННІ
 • ЗАХВОРЮВАННЯМ легень
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Панасюк Олексій Варфоломійовіч
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальнiсть тими.
 • Звязок роботи з Наукова планами, програмами, темами.
 • Наукова новизна отриманий результатів
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Впровадження результатів дослідження в практику.
 • Особистий внесок здобувача.
 • ОБСЯГИ та структура дисертації. Дисертація викладу на 120 страницах Друкований тексту, проілюстрована 6 малюнками, містіть 26 таблиць.
 • Основні ЗМIСТ Обєкт i методи дослiдження.
 • Результати дослiдження та їх Обговорення.
 • Виникнення поєднаної патології передувало трівале паління. Так, Частка осіб, что палять, у Цій групі Хворов склалось 80,8%.
 • СПИСОК ОПУБЛIКОВАНІХ Працюю за темою ДІСЕРТАЦIЇ
 • Анотація Гусарова А.Ю.
 • Ключовi слова
 • Gusarova AY Features of infringements of some factors
 • Key words

 • Скачати 54.38 Kb.