Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальніх закладів охорони здоров'я пацієнтамі


    Головна сторінка

Дата конвертації25.06.2017
Розмір23.9 Kb.
Типавтореферат

X пор.

/ /

n, дні

реальне X пор.

X пор.

/ /

понеділок

52

850,19

829,68

20,51

398

885,94

884,77

1,17

вівторок

52

865,21

838,88

26,33

398

899,33

897,90

1,42

Середа

52

868,46

845,95

22,52

399

908,70

907,26

1,44

четвер

52

862,54

833,296

29,24

399

906,11

904,63

1,47

пятниця

52

781,36

755,74

25,63

399

814,47

813,52

0,94

субота

53

773,96

752,57

21,396

399

802,72

802,00

0,71

неділя

53

778,38

763,15

15,22

398

810,66

809,60

1,06

усі дні

366

825,46

802,51

22,95

2790

861,13

859,95

1,17

Найбільш точною моделлю виявило нестаціонарна по вхідному потоку и діференційована нестаціонарна по віхідному потоку (відносне відхилення склалось 0,14%, Середнє відносне абсолютне відхилення - 4,45%, варіаційне відхилення - 6,04%).

Показники, что відображають точність імітації, для других моделей були следующие:

- для моделі Із нестаціонарнім вхіднім потоком та стаціонарнім віхіднім відносне відхилення склалось 0,066%, Середнє відносне абсолютне відхилення - 8,599%, варіаційне відхилення - 10,69%;

- для моделі Із сполучення нестаціонарного вхідного потоку та Загальної нестаціонарної моделі віхідного відносне відхилення склалось 0,23%, Середнє відносне абсолютне відхилення - 5,52%, варіаційне відхилення - 7,17%.

Показники точності прогнозування були Дещо меншими, что є Цілком природно, и виявило Наступний: відносне відхилення склалось 2,78%, Середнє відносне абсолютне відхилення - 6,16%, варіаційне відхилення - 7,699%.

При моделюванні за трівалій период (див. Рис. 6) виявило, что модель нестаціонарна по вхідному потоку и діференційована нестаціонарна по віхідному потоку дозволяє точніше врахуваті достаточно Великі абсолютні різниці завантаженості (Сезонні примерно до 500 Хворов, щотіжневі примерно до 106 Хворов), что зустрічаються во время реальної роботи госпіталю в повсякдення условиях.

Для порівняння розроблення підходів з існуючімі традіційнімі методиками визначення споживи закладів охорони здоровя у ліжковому Фонді можна пріпустіті, что добуток кількості населення, что підлягає медичному обслуговуванню, на госпіталізовану захворюваність з 01.03.2000 р. до 20.10.2007 р. буде аналогом кількості пацієнтів, что надійшли в ГВКГ МО України за цею срок (184628 пацієнтів за 2790 днів або в Середньому 66,175 пацієнт за добу). Если взяти за норматив роботи ліжка 340 діб за рік (це 93,15%), то норматив роботи ліжка за 2790 діб складі 2598,885 діб.

Тоді потреба у ліжковому Фонді госпіталю складі: ліжка. Розрахунково середня зайнятості Кількість ліжок складі:, что практично відповідає реальному та змодельованому середня завантаження пацієнтамі за цею ж календарний период (реальне - 861,13 пацієнта).

Однако можна помітіті, что госпіталь, Як було відмічено Ранее, завантаження нерівномірно: щорічно в літні місяці спостерігалося зниженя завантаженості госпіталю до 500-700 Хворов, а в січні-березні - Підвищення примерно до 1100 Хворов, что значний вищє візначеної спожи в ліжках. Такоже щорічно спостерігалісь короткочасні, но Великі за розмахом коливання (зниженя) завантаженості госпіталю на Великі свята (амплітуда 500-600 Хворов), Вплив якіх на Зменшення Середніх показніків НЕ віклікає сумнівів. Суттєве значення такоже малі щотіжневі статистично значімі регулярні коливання завантаженості госпіталю, Які, відповідно, прізводять до статистично значимого зниженя середньої завантаженості госпіталю як за реальними данімі, так и за результатами моделювання. Всі перелічені Особливості нашли відображення у відносно великому СЕРЕДНЯ квадратичному відхіленні (див. Табл. 2).

Отже, розрахована на основе Середніх показніків завантаженості потреба госпіталю у ліжках, безсумнівно, чи не відображає достовірно реальну картину внаслідок ее заниження, Пожалуйста вінікає Із-за перерахованого регулярних сезонних, щотижнева та на Великі свята коливання.

Таким чином, только метод математичного моделювання з компютерних реалізацією дозволив зімітуваті ЦІ коливання І, відповідно, зімітуваті екстремум завантаженості госпіталю хворими, что Робить его найбільш прийнятною засоби для вирішенню проблеми планування спожи в ліжках.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе на підставі отриманий результатів ДОСЛІДЖЕНЬ, а такоже з урахуванням Даних літературних джерел, Було предложено Оригінальне наукове вирішенню задачі визначення споживи закладів охорони здоровя в ліжках, что дозволяє Суттєво удосконаліті процес управління лікувально-профілактичним (лікувально-евакуаційним) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Збройних Сил України.

1). Доведено, что розроблено в дісертаційному дослідженні математична модель дозволяє Досить точно Відтворити завантаження лікувальніх закладів охорони здоровя пацієнтамі, его щотіжневі та Сезонні коливання, внаслідок чого зявляється можлівість візначаті потребу лікувальніх закладів охорони здоровя у ліжковому Фонді за принципом орієнтування на максимально-необхідну ліжкову місткість.

2). Встановлен, что моделювання з усіма сполучення моделей вхідного та віхідного потоку дозволяє точно візначіті середня завантаженість лікувального закладу пацієнтамі (різніця змодельованого и реального середня завантаження булу <1% и Складанний 0,066% -0,96% залежних від варіантів сполучення).

3). Визначили, что найменша точність притаманна моделям Із сполучення стаціонарного вхідного потоку та стаціонарного віхідного (Середнє відносне абсолютне відхилення склалось 12,68%), найбільш точною є модель нестаціонарна по вхідному потоку и діференційована нестаціонарна по віхідному потоку (Середнє відносне абсолютне відхилення склалось 4,45 %). Дещо Менш точно (друга місце) є моделі Із сполучення нестаціонарного вхідного потоку та Загальної нестаціонарної моделі віхідного (Середнє відносне абсолютне відхилення склалось 5,52%). Інші моделі потенційно ма ють менше точність.

4). Встановлен Важливі закономірності надходження та виписки пацієнтів у лікувальніх закладах охорони здоровя на мирний час, а самє: підпорядкованість Статистичний закону нормального розподілу віпадкової Величини частотних характеристик кількості пацієнтів, что Надходить та віпісувалісь в Різні дні тижня. Встановлені закономірності обумовлюють доцільність! Застосування в моделях нестаціонарної моделі вхідного потоку та діференційованої нестаціонарної моделі віхідного потоку пацієнтів.

5).Встановлен и кількісно оцінена щотижнева динаміка Зміни потоку виписки пацієнтів, яка проявляється у зменшенні інтенсівності виписки пацієнтів на качана РОбочий тижня (у понеділок-вівторок віпісувалось 28,92-29,92% пацієнтів), збільшенні напрікінці (в четвер-п'ятницю віпісувалось 46,59 -48,11% пацієнтів), та різкому зменшенні у вихідні дні (віпісувалось 6,35-7,54% пацієнтів). Для надходження пацієнтів навпаки характерне Збільшення інтенсівності на качана тижня (49,02-54,39% пацієнтів Надходить в понеділок-вівторок), Зменшення напрікінці (26,32-27,43% Надходить у четвер-п'ятницю) та різке Зменшення у вихідні дні (Надходить 1,77-6,79% пацієнтів).

6). Візначені Важливі для моделювання Особливості реальної завантаженості лікувальніх закладів охорони здоровя Збройних Сил України:

- варіабельність, пов'язана з Тижневий, сезон та на Великі свята коливання завантаженості (варіація склалось 15,76-25,67%);

- характерна щотижнева ціклічність, яка пролягав у зменшенні завантаженості у вихідні (на 10,8-15,05%) та збільшенні в робочі дні тижня.

7). Доведена дієздатність та ефективність розроблення алгоритмів роботи програмного забезпечення моделювання завантаження лікувальніх закладів охорони здоровя пацієнтамі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

Статті у наукових провідніх виданнях, затверджених ВАК України Одна стаття опублікована у співавторстві в 2001 году в таємному Збірнику наукових праць Української військово-медичної академии и з метою Виконання правил поведение з таємнімі документами в наведенні Переліку публікацій не наводитися. :

1. Радиш Я.Ф., Волик О.М., Лопін Є.Б., Глєбушкін Р.О. Моделювання системи етапного стаціонарного лікування Військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні аспекти ВІЙСЬКОВОЇ медицини (випуск сьомий): Зб. наук. праць ГВКГ МО України. - Київ: «Преса України», 2002. - С. 48-51. (Особистий внесок здобувача - участь у розробці експериментального програмного забезпечення, узагальнення ДОСЛІДЖЕНЬ та ФОРМУВАННЯ я вісновків, доля у написанні и та оформленні статті).

2. Ярош Т.В., Ричка О.В., Лопін Є.Б. Деякі аспекти автоматизації ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО служб ЗС США та стран СНД на воєнній годину // Військова медицина України. - 2004. - №1-2. - С. 148-153. (Особистий внесок здобувача - добір та аналіз літературних джерел, формирование вісновків, доля у написанні та оформленні статті).

3. Сохін О.О., Ричка О.В., Лопін Є.Б. Методика визначення споживи в ліжковому Фонді в ЗС США // Сучасні аспекти ВІЙСЬКОВОЇ медицини: Зб. наук. праць ГВКГ МО України. - К .: ГВКГ, 2005. - Віп.10. - С. 458-462. (Особистий внесок здобувача - добір та аналіз літературних джерел, формирование вісновків, доля у написанні и та оформленні статті).

4. Ярош Т.В., Лопін Є.Б., Ричка О.В. Підході до апроксімації функцій розподілу ймовірності виписки пацієнтів з лікувальніх закладів // Військова медицина України. - 2005. - Т.5, №4. - С. 71-74. (Особистий внесок здобувача - розробка програмного забезпечення для автоматизованого Виконання розрахунків, Виконання експериментального розрахунків та їх аналіз, узагальнення ДОСЛІДЖЕНЬ та формирование вісновків, доля у написанні и та оформленні статті).

5. Ярош Т.В., Лопін Є.Б., Ричка О.В. Аналіз імовірнісніх підходів до моделювання процесса виписки пацієнтів Із лікувальніх закладів охорони здоровя Міністерства оборони України // Військова медицина України. - 2006. - №1-2. - С. 13-21. (Особистий внесок здобувача - статистична обробка баз Даних обліку пацієнтів 11 військового госпіталю и ГВКГ МО України та результатів моделювання, аналіз результатів, узагальнення ДОСЛІДЖЕНЬ та формирование вісновків, доля у написанні та оформленні статті).

6. Лопін Є.Б. Математична модель виписки пацієнтів з лікарняного закладу // Сучасні аспекти ВІЙСЬКОВОЇ медицини: Зб. наук. праць ГВКГ МО України. - К .: МВЦ «Медінформ», 2006. - С. 49-54.

7. Лопін Є.Б. Прогнозування Втрата ресурсов медичної служби (людський, матеріальніх та ін.) С помощью моделювання впліву на них факторів ризики // Проблеми ВІЙСЬКОВОЇ охорони здоровя: Зб. наук. праць Української військово-медичної академии (випуск 18). - Київ: Українська військово-медична академія, 2007. - С. 81-89.

8. Лопін Є.Б. Прогнозування спожи лікарняних закладів охорони здоровя Збройних Сил України у ліжковому Фонді с помощью імітаційного моделювання руху пацієнтів // Проблеми ВІЙСЬКОВОЇ охорони здоровя: Зб. наук. праць Української військово-медичної академии (випуск 18). - Київ: Українська військово-медична академія, 2007. - С. 89-101.

Публікації в других наукових виданнях Одна стаття опублікована у співавторстві в 2005 году в таємному Збірнику наукових праць Национальной академии оборони України и з метою Виконання правил поведение з таємнімі документами в наведенні Переліку публікацій не наводитися. :

1. Лопін Є.Б. ! Застосування методу експертних оцінок для Вивчення факторів, что вплівають на стан здоровя Військовослужбовців // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали XIV зїзду гігієністів України. 19-21 травня 2004 року (Дніпропетровськ) / Під ред. Ю.І. Кундієва, А.М. Сердюка, Є.Г. Гончарука, О.В. Лапушенко.-Т. ІІ.-К., 2004.- С. 483-486.

2. Моделювання системи Надання медичної допомоги та етапного лікування в Збройних Силах України на мирний та воєнний час (методичні рекомендації) / Є.Б. Лопін, О.В. Річка.- Ірпінь: НДІ ПВМ ЗС України, 2007.- 56 с. (Особистий внесок здобувача - участь у написанні усіх розділів).

Анотація

Лопін Є.Б. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальніх закладів охорони здоровя пацієнтамі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.03.11 - медична та біологічна інформатика и кібернетика. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

Представлено Нові підході относительно вирішенню актуальної задачі визначення споживи закладів охорони здоровя в ліжках на основе! Застосування технологій інформаційного та математичного моделювання, реалізованіх с помощью компютера. В рамках вирішенню задачі були проаналізовані фактори, что вплівають на захворюваність Військовослужбовців та на санітарні Втрата у воєнній годину, проведено аналіз вхідного та віхідного потоку пацієнтів в лікувальні заклади охорони здоровя на прікладі двох Військових госпіталів, Встановлені его характерні Властивості - щотижнева ціклічність та підпорядкованість в окремий випадка Статистичний закону нормального розподілу віпадкової величини. Проведено аналіз завантаженості двох Військових госпіталів хворими в течение 7 років, Встановлені ее характерні РІСД. На Основі Отримання результатів розроблено математичний модель імітації руху пацієнтів у межах системи закладів охорони здоровя и відповідній алгоритм роботи програмного забезпечення для ее компютерної реализации. Розроблено інформаційну модель ціркуляції необхідніх для моделювання Даних та методику апроксімації функцій розподілу ймовірності виписки пацієнтів з лікувальніх закладів. Пріведені рекомендації относительно практичного Впровадження розробленої моделі та других результатів дісертаційного дослідження.

Ключові слова: імітаційні моделі завантаження лікувальніх закладів пацієнтамі, вхідні та вихідні потоки пацієнтів, імовірнісні моделі виписки пацієнтів, санітарні Втрата войск, визначення споживи закладів охорони здоровя в ліжках, апроксімація багатомодальніх функцій розподілу ймовірностей виписки пацієнтів.

АНОТАЦІЯ

Лопін Є.Б. Наукове обгрунтування і розробка моделі завантаження лікувальних закладів пацієнтами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена розробці нових підходів до визначення потреби лікувальних установ в ліжковому фонді на основі застосування з цією метою технологій математичного та інформаційного моделювання, реалізованих за допомогою комп'ютера.

У дисертації представлено обґрунтування ключових положень, які стали основою при розробці моделі завантаження лікувальних закладів пацієнтами.

На підставі аналізу факторів, які впливають на процес захворюваності в мирний час і санітарні втрати у воєнний час були визначені принципи визначення вхідного потоку пацієнтів до лікувальних установ.

На підставі великого статистичного матеріалу (бази даних обліку пацієнтів, які перебували на лікуванні, двох військових госпіталів, за 7 років в сумі враховано понад 250 тис. Хворих) було проведено аналіз надходження і виписки пацієнтів в госпіталях. Була виявлена ​​і чисельно описана їх характерна особливість - підпорядкованість закону нормального розподілу в різні дні тижня, а також циклічні щотижневі зміни інтенсивності. Було визначено зменшення інтенсивність виписки на початку робочого тижня (28,92-29,92% пацієнтів виписувалися в понеділок-вівторок), збільшення в кінці (46,59-48,11% пацієнтів виписувалися в четвер-п'ятницю) і різке зменшення у вихідні дні (виписувалося 6,35-7,54% пацієнтів). Для надходження пацієнтів характерно збільшення інтенсивності на початку тижня (49,02-54,39% пацієнтів надходило в понеділок-вівторок), зменшення в кінці (26,32-27,43% пацієнтів надходило в четвер-п'ятницю) і різке зменшення у вихідні дні (надходило 1,77-6,79% пацієнтів).

На підставі баз даних обліку пацієнтів також було проведено аналіз завантаженості двох військових госпіталів хворими протягом 7 років. Були визначені її характерні особливості: варіабельність (варіація склала 15,76-25,67%), пов'язана з щотижневими і сезонними коливаннями, а також щотижнева циклічна динаміка змін у вигляді зменшення завантаження в вихідні дні (на 10,8-15,05% ).

Результати вивчення реальних особливостей руху хворих у військових госпіталях дозволили розробити адаптовану математичну модель, головною відмінною рисою якої виявилася здатність точно відтворювати характерні сезонні і щотижневі коливання завантаження лікувальних закладів пацієнтами. Внаслідок цього розроблена модель потенційно дозволила на підставі змодельованих показників завантаження лікувальних закладів пацієнтами робити висновки щодо потреби в ліжковому фонді виходячи з прогнозованих максимумів в робочі дні і сезони з підвищеною госпіталізованої захворюваності.

Розроблена математична модель була реалізована в комп'ютерних програмах "Модель системи надання медичної допомоги та етапного лікування" ( "Model") та "Модель установи охорони здоров'я" ( "Hospital"). Відповідно були розроблені алгоритми і реляційна модель бази даних програмного забезпечення.

Основні етапи обробки інформації під час моделювання і організація її зберігання були відображені в розробленій інформаційній моделі, створеної відповідно до правил інформаційної технології SSADM.

Була проведена перевірка розробленої моделі на працездатність шляхом оцінки точності відтворення показників завантаження пацієнтами. Точність оцінювалася шляхом кількісної оцінки розбіжності змодельованих показників завантаження пацієнтами та відповідних їм реальних. Моделювання в цьому випадку проводилося з використанням різних моделей потоків надходження і виписки хворих. Були оцінені стаціонарна і нестаціонарна модель вхідного потоку в поєднанні зі стаціонарної, нестаціонарної і диференційованої нестаціонарної моделями вихідного потоку (виписки). Для кожного поєднання були визначені показники точності моделювання, на підставі яких були визначені найбільш оптимальні варіанти. Було визначено, що найбільш точною виявилася модель з нестаціонарним вхідним потоком і диференційованим нестаціонарним вихідним. Решта моделей показали меншу точність. Найменша точність була властива моделям з поєднанням стаціонарного вхідного потоку і стаціонарного вихідного.

Найкращий варіант поєднання моделей вхідного і вихідного потоку був сравнён з традиційними методиками визначення потреби в ліжковому фонді.

Ключові слова: імітаційні моделі завантаження лікувальних закладів пацієнтами, що входять і виходять потоки пацієнтів, імовірнісні моделі виписки пацієнтів, санітарні втрати військ, визначення потреби лікувальних установ в ліжках, апроксимація полімодальних функцій розподілу ймовірності виписки пацієнтів.

Аnnotation

Lopin Ye.B. Scientific research and development of model of medical treatment facilities load by patients . - Manuscript.

Dissertation on defending a Scientific Degree of a Candidate of Medical Sciences for the specialty 14.03.11 - medical and biological informatics and cybernetics. - Ministry of Health, National medical academy postgraduate education named after PL Shupik, Kiev, 2008.

New approaches based on technologies of informational and mathematical modeling to resolve actual problem of inpatient care planning of servicemen and other beneficiaries have been presented. During study analysis of factors influencing on servicemens morbidity rates and war sanitary losses has been carried out. As result of patients in- and outflow analysis, based on 7-year statistical data of two military hospitals, weekly cyclicity of flaw and in some cases its correspondence to normal distribution law have been revealed. Mathematical model to imitate patients flow within health care system has been developed and used to construct software. Informational model of circulation of required modeling data and methods to approximate distribution functions of patients discharge probabilities have been developed. Recommendations to practical use of developed model and other innovations have been presented.

Keywords: imitational model of medical treatment facilities load, patients in- and outflow, planning of inpatient beds requirement, sanitary losses, probabalistic model of patients discharge, approximation of multimodal distribution functions of patients discharge probabilities ...

...........


  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • (Особистий внесок здобувача
  • Публікації в других наукових виданнях
  • АНОТАЦІЯ
  • Аnnotation