Морфологічна характеристика впліву магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію періферійного нерва


    Головна сторінка

Скачати 47.03 Kb.
Дата конвертації01.12.2017
Розмір47.03 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Раскалєй Дмитро Володимирович

УДК: 616.833-089.85-003.93-018: [615.847.8 + 615.849.19

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Вплив МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ЛАЗЕРНОГО опромінення НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ПЕРІФЕРІЙНОГО нерва

14.03.09 - Гістологія, Цитологія, ембріологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ 2008

Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Національному медичному університеті імені

О.О. Богомольця МОЗ України.

науковий керівник

член-кореспондент АМН України,

доктор медичний наук, професор

Чайковський Юрій Богданович,

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця, завідувач

кафедри гістології та ембріології

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Квітніцька-Рижова Тетяна Юріївна, Інститут геронтології АМН України, завідувач лабораторії морфології и цітології;

доктор медичний наук, професор Геращенко Сергій Борисович, Івано-Франківський державний медичний університет, завідувач кафедри гістології, цітології та ембріології.

Захист состоится 03.04.2008 р. про _13-30 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 34).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланій 03.03.2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06

доктор медичний наук, професор Грабовий О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пошуки ЗАСОБІВ та методів лікувального впліву на процеси, Які відбуваються у травмованіх нервах, з метою стімуляції їх Відновлення, залішаються однією з актуальних задач неврології та нейрохірургії. У структурі патології періферійної нервової системи значний часть (70 - 75%) ставити пошкодження нервово стовбурів кінцівок [Корлетяну М. А., 1973]. Це виробляти до тяжких порушеннях рухової Функції, часто зі стійкою Втрата працездатності та інвалідністю [Лаврентьєв Б. І., 1944]. На жаль, среди пацієнтів переважають люди до 45 років (85,9%), а середній вік ставити 31,2 року [Лаврентьєв Б. І., 1961]. У зв'язку з багатогранністю клінічніх проявів, наявністю ряду ускладнень (больовіх сіндромів, Рухів та трофічніх порушеннях, контрактур и т.д.) лікування пошкоджень періферійніх Нервів НЕ всегда Ефективне и залішається складаний задачею [Акімов Г.А., 1983; Гейніц А.В., 2001; Лісайчук Ю.С., 1998].

Відомо, что за трівалої відсутності зв'язків нервово закінчень з відповіднімі мотонейронами вінікає атрофія м'язів з Наступний їх заміщенням жировою тканинами. Це потребує відповідної корекції, тобто, реінервації м'язових волокон [Мульдіяров Т.Т., 1983; Ромоданов А.П., 1978; AnsselinA.D., 1997; CajalR.G., 1928; PleasureD., 1974]. На результатах Відновлення нервово стовбурів позначаються такоже розміри дефектів періферійніх Нервів.

Актуальні проблеми сучасної медицини залішаються нейротканінні взаємовідношення, оскількі їх Вивчення має як теоретичне значення, зумовлене участю нервової системи в підтрімці морфофункціональної организации тканини, так и Клінічне, обумовлених тім, что результат відновлювальних операцій много в чому Залежить від характеру невротізації пошкодженіх тканин [Морозов В. В., 1976; Ромоданов А.П., 1978, BarkerA.T., 1985, ChelyshevYu.A., 1995; DayB.L., 1987].

На сегодня для лікування травм періферійніх Нервів Використовують Оперативні втручання та консервативна терапія, до якої входитимуть лікувальна фізкультура, масаж, електролікування, вібро- та магнітотерапія, Різні фармакотерапевтічні засоби [Олександрівська А.В., 1980; Грабовий О. М., 1994; Старченко І.І., 1999; Чайковський Ю.Б., 2000., Челишев Ю. А., 1995]. При цьом лікування, як правило, проводитися комплексами, а ефективність Залежить від їх складу [Грабовий О.М., 2000., Корлетяну М. А., 1973]. Однако, Індивідуальні Особливості розвитку патологічніх реакцій, підвіщена у цілому ряді віпадків чутлівість Хворов до фізичних факторів Суттєво обмежують использование існуючіх методів [Антронова М. І., 1970, Зайцев Р. З., 1976, Самохвалов В.І., 1985, Стреліс Л І.П.., 1989].

Для стімуляції Регенераторна процесів у пошкодженому періферійному нерві после его зшивання Використовують фармакологічні засоби та фізіотерапевтічні методи, Які ма ють в основном протізапальну дію [Цимбалюк В.І., 1998]. І, практично, чи не застосовуються препарати та методи, Які б вплівалі на стан регенеруючіх нервово волокон у періферійному відрізку нерва, зокрема спеціфічно на процес мієлінізації, Який є важлівою складових відновлювального процесса, оскількі довжина періферійного відрізка нерідко сягає десятків сантіметрів.

Спроба впліваті на Відновлення пошкодженіх Нервів були спрямовані на Нервові центри та ділянку пошкодження [Челишев Ю. А., 1995], на Зміни у сполучній тканіні [ЧайковскійЮ.Б., 1999], а Вивчення Дії фізіотерапевтічніх методів на дістальні відрізкі пошкодженого нерва, зокрема , на процес мієлінізації новоутвореніх нервово волокон практично не проводилося.

Відомо такоже, что Лазерне випромінення та магнітне поле Досить ефективна вплівають на Відновлення пошкодженого нерва. Альо Ми не нашли в літературних джерелах Даних про поєднану дію нізькоінтенсівного лазерного випромінення (НІЛВ) та магнітного поля (МП) на процеси регенерації пошкодженого нерва.

ВРАХОВУЮЧИ віщесказане, розробка Нових підходів лікування даного контингенту Хворов, підстав на оптімізації режімів и методів, Які могут використовуват, є актуальним завданням. В останні роки з'явились роботи, авторизованого якіх Використовують поєднану дію лазерного випромінення та магнітного поля в експеріменті та клініці для лікування нейропатій лицьового нерва, дістрофії сітківкі, хронічніх гастродуоденітів, кардіальної патології, туберкульозу легень, ішемічного інсульту [Будкарь Л.Н., 1996. , Верещагіна В.В., 2005, Гнатюк М.С., 2005, Лапшин В.Ф., 2005, Самосюк Н.І., 2004].

Показано, что магнітолазеротерапія (МЛТ) віклікає знеболюючу, трофічну, протізапальну дію [Бриль Г.Е., 2005, Денисенко О.І., 2005], покращує крово- та лімфообіг [Бриль Г.Е., 2005], позитивно Діє на Центральну и періферійну нервово систему [Дубенко Є.Г., 2005].

Разом з тим, у зазначеним роботах не проводилося Вивчення впліву різніх спектрів лазерного випромінення та різніх частот модуляції, что віклікає Значний Інтерес у зв'язку з необхідністю визначення максимального терапевтичного ефектів.

Таким чином, усі вищє наведені факти дають Підстави сподіватісь, что отрімані результати експериментального дослідження могут стати передумови для использование МЛТ у комплексному лікуванні пошкодженіх Нервів; ма ють важліве теоретичне та практичне значення и є актуальними в Сейчас годину.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є індівідуальнім фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри гістології та ембріології національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України "Вівчіті морфологічні Зміни нервової системи за умов Дії фізичних та хімічніх чінніків та возможности їх корекції" 2004- 2009 рр., № державної реєстрації 0106U002345.

Мета и задачі дослідження. Метою даної роботи Було встановлення особливо Відновлення та Підвищення ефектівності регенерації нервово Стовбура за умов впліву на него комунальної Дії магнітного поля та лазерного опромінення у Різні Терміни после пошкодження. Для Досягнення поставленої мети Було визначили вирішенню Наступний завдань:

1. Вівчіті в експеріменті Вплив частотно-модульованогомагнітного поля та оптичні потоку в червоному діапазоні спектра при частоті модуляції 9,4 Гц на регенерацію періферійного нерва.

2. Вівчіті в експеріменті Вплив частотно-модульованогомагнітного поля та оптичні потоку в червоному діапазоні спектра при частоті модуляції 37,5 Гц на регенерацію періферійного нерва.

3. Вівчіті в експеріменті Вплив частотно-модульованогомагнітного поля та оптичні потоку в інфрачервоному діапазоні спектра при частоті модуляції 9,4 Гц на регенерацію періферійного нерва.

4. Вівчіті в експеріменті Вплив частотно-модульованогомагнітного поля та оптичні потоку в інфрачервоному діапазоні спектра при частоті модуляції 37,5 Гц на регенерацію періферійного нерва.

5. На Основі Отримання результатів Розробити рекомендації для использование впліву магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію періферійного нерва.

Об'єкт дослідження. Об'єктом даного дослідження були морфологічні Зміни у сіднічому нерві после его травматичного пошкодження, следующего зшивання та частотно-модульованої магнітолазеротерапії (ЧМ МЛТ).

Предмет дослідження. Предметом дослідження БУВ сіднічій нерв после невротомії з Наступний зшивання через 3, 6 та 12 тіжнів после операции без использование та з Використання магнітолазеротерапії.

Методи дослідження. Для об'єктивного Вивчення показніків Було Використано комплекс методів, Які дозволили вівчіті реактівні Властивості сідничого нерва у процесі его регенерації: загальногістологічні, нейрогістологічні, електронномікроскопічне та морфометричні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Дістало Подальшого розвитку комплексне Вивчення основних змін у пошкодженому нерві у процесі его регенерації.

Уперше проведено детальний аналіз стану нервово волокон, что проростають у періферійній відрізок нервово Стовбур та їх мієлінізацію під Вплив частотно-модульованої мангітолазеротерапії у червоному та інфрачервоному спектрі. Отрімані дані дозволили з'ясувати закономірності процесів регенерації та мієлінізації нервово волокон залежних від терміну оперативного втручання и впліву частотно-модульованої магнітолазеротерапії та провести кореляцію между змінамі в проксимальному та дистальному відрізках пошкодженого нерва.

Встановлен, что дія магнітолазеротерапії в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц є найбільш ефективного.

Отрімані результати дають змогу создать умови удосконалення методики лікування травм нервово стовбурів у людей, а такоже надаті теоретичне обґрунтування для розробки рекомендацій относительно Вибори реабілітаційніх ЗАСОБІВ.

Практичне значення одержаних результатів. Отрімані дані є передумови для розробки в клінічній практике способів покращення процесів Відновлення періферійніх Нервів после їх пошкодження.

Матеріали представленого експериментального дослідження могут буті впроваджені у педагогічний процес з метою Розширення уявлень студентів про Властивості нервової системи, реактівні та репаративні процеси в ній. Результати можна використовуват на кафедрах нормальної та патологічної анатомії, гістології та ембріології, нейрохірургії, травматології та ортопедії, нервово хвороб та нейрореабілітації.

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботів. Автором самостійно виконан аналіз Наукової літератури за темою дисертації, проведено патентно-інформаційний пошук, у тому чіслі, с помощью Електрон баз Даних. Розроблено теоретичні та Практичні положення роботи, методологію експеримент согласно поставлених завдань. Автором особисто проводились Виконання експеримент, макро-, мікроскопічні та морфометричні дослідження. Здобувачем самостійно проведено первинна статистична обробка отриманий Даних, виконан фотодокументація. Усі розділи дісертаційної роботи напісані автором особисто.

Апробація результатів дисертації.Основні положення наукових досліджень за темою дисертації були представлені на: 13-му Щорічному міжнародному конгресі студентів та молодих вчених медичного університету AinShams (Каїр, 2005); Міжнародній конференции викладачів, лікарів, молодих вчених та студентів "Актуальні питання експериментальної медицини" (Суми, 2006); Науково-практічній конференции з міжнародною участю "морфологічний стан тканин і ОРГАНІВ у нормі та при моделюванні патологічніх процесів" (Тернопіль, 2006); Всеукраїнській науково-практічній конференции "Сучасні проблеми морфології", прісвяченої 70-річчю з дня народження Заслуженого діяча науки и техніки України д.мед.н. професора Миколи Сергійовіча Скріпнікова "(Полтава, 2006); IV Національному конгресі АГЕТ України (Сімферополь-Алушта, 2006); на кафедрі гістології та ембріології національного медичного університету імені О.О. Богомольця (19.06.07, протокол №23) та на засіданні апробаційної Вченої ради "Морфологія" НМУ імені О.О. Богомольця (21.09.07, протокол №2).

Публікації. За результатами дисертації опубліковані 8 наукових робіт (1 - одноосібна), в тому чіслі 4 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, ОТРИМАНО Патент України та решение про видачу патенту України.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація викладу на 134 страницах (основного тексту - 103 Сторінки) и складається зі вступления, Огляду літератури, методів дослідження, розділу Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ одержаних результатів, вісновків, списку використаних джерел. Роботу проілюстровано 51 рисунком та 2 таблиці. Список літератури містіть 277 джерел, з них 207 вітчізняніх та 70 зарубіжніх авторів.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні спостереження були проведені на 87 білих щурах вагою 150 - 200 г ВІКОМ 4 - 5 місяців. Согласно поставлених завдання, тварини були розподілені на 5 груп.

Перша група - тварини, Яким Було проведено операцію з моделювання стандартної травми періферійного нерва (15 щурів).

Друга група - 18 щурів, Яким віконувалі операцію з моделювання стандартної травми періферійного нерва та проводили частотно модульовану магнітолазеротерапію у червоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц.

Третя група включала 18 щурів, Яким віконувалі операцію з моделювання стандартної травми періферійного нерва та проводили частотно модульовану магнітолазеротерапію у червоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц.

Четверта група - 18 щурів, Яким віконувалі операцію з моделювання стандартної травми періферійного нерва та проводили частотно модульовану магнітолазеротерапію в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц.

П'ята група включала 18 щурів, Яким віконувалі операцію з моделювання стандартної травми періферійного нерва та проводили частотно модульовану магнітолазеротерапію у інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц.

Операція з моделювання стандартної травми періферійного нерва пролягав у Наступний: втручання проводили під тіопенталовім наркозом, Який вводили інтраперітонеально в дозі 5 мг сухої Речовини на 100г масі тварини (препарат розвод в ізотонічному розчіні хлориду натрію). Оперативніше втручання проводили в асептичних условиях с помощью мікрохірургічного інструментарію під оптичні збільшенням 8 Х. Доступ до сідничого нерва віконувався На межі середньої та верхньої третина стегна за его проекційною лінією. После ОБРОБКИ операційного поля розтіналісь м'які тканини, а потім с помощью Затискач віділялі сіднічій нерв. Останній пересікався лезом безпечної бритви у віщезгаданій ділянці На межі верхньої та середньої третина стегна. Відрізкі нерва співставлялі на відстані 2-3 мм, а потім Якуб Накладал епіневральні шви у кількості 2-3 атравматично голка з монофіламентною поліамідною ниткою 10/0 фірми Ethicon. После проведення гемостазу рану ретельно зашивали, и дослідні тварини отримувалася однакове харчування согласно норм віварію та знаходится в однаково условиях.

Друга, третя, четверта и п'ята групи тварин підлягалі аналогічній операции, после чого на Наступний день Їм проводилася черезшкірна частотно модульована магнітолазеротерапія на ділянку пошкодженого нерва в різніх світловіх спектрах та з різною частотою модуляції в течение 10 діб. З цією метою вікорістовувався серійній прилад "МІТ-11" вітчізняного виробництва фірми НМЦ "Медінтех". Цей апарат має свідоцтво про державну реєстрацію Державного департаменту з контролю за якістю, безпека та виробництвом лікарськіх ЗАСОБІВ и виробів медичного призначення МОЗ України за № UA 1.003.0098031-05, виданий Державним комітетом України по вопросам технічного регулювання та споживчої політики. Особлівістю цього приладнати є ті, что его магнітні індукторі поєднані з лазерним віпромінювачем в одному терміналі. Це дозволяє одночасно впліваті магнітнім полем (МП) и лазерним випроміненням (ЛВ) на необхідну ділянку.

Параметри, что передбачені в конструкції приладнав:

- напряжение МП - до 100 мТл;

- Потужність ЛВ - до 100 мВт;

- довжина Хвилі ЛВ:

- 0,67 мкм (червоний діапазон);

- 0,78 мкм (інфрачервоний діапазон);

- частота модуляції МП и ЛВ - від 1 до 100 Гц.

Необхідна доза для проведення 1 сеансу МЛТ розраховувалась з відомою формулою: t = (ES / P) K,

де t- час впліву, с; E- необхідна енергія для опромінення зони, Дж / см 2; S- площа зони впліву, см 2; Р- Потужність лазерного випромінення, Вт; К коефіцієнт віддзеркалення. Відповідно для ЛВ у червоному діапазоні спектра вона становила 4 хв., У інфрачервоному- 2хв. МЛТ проводилася на ділянку пошкодження нерва та проксимальний и дистальний его відрізкі. Тваринам контрольної групи после пересічення и зшивання нерва МЛТ не проводилося.

Післяопераційні рани усіх тварин загоїлісь ПЕРВИННА натягом. Летальних віпадків тварин НЕ Було.

Тварин виводу з експеримент через 3, 6 та 12 тіжнів с помощью передозування препарату Тіопентал (25мг / 100г) при інтраперітонеальному введенні та давали летальну дозу ефіру. Евтаназію експериментальна та контрольних тварин віконувалі согласно міжнародніх норматівів гуманного Ставлення до тварин [Добровольський Г.А., 1984; Западнюк І.П., 1983; Методичні рекомендації щодо подання документації на лікарські засоби ФК МОЗ України, 1993].

Розроблено методику ЧМ МЛТ передбачало:

- черезшкірній Вплив на відрізкі пошкодженого нерва та на місце їх зшивання МП та ЛВ у червоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц та 37,5 Гц (МП до 30 мТл, ЛВ - до 50 мВт, л = 0,67 мкм - частота Блокування кальцієвіх каналів);

- черезшкірній Вплив на відрізкі пошкодженого нерва та на місце їх зшивання МП та ЛВ в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц та 37,5 Гц (МП - до 30 мТл, ЛВ - до 50 мВт, л - 0,78 мкм) .

Матеріалом для дослідження були невроми, центральні (проксімальні) та Периферійні (дістальні) відрізкі пошкодженого нерва. Для світлової мікроскопії материал фіксувалі у 10% розчіні формаліну, промівалі та отримувалася зрізі на заморожувальному мікротомі, Які імпрегнувалі азотнокислим сріблом за Рассказова. Для Вивчення сполучної тканини препарати забарвлювалі АЗУР II - еозіном. Для морфометричних АНАЛІЗУ вікорістовувалі напівтонкі поперечні зрізі Нервів, віготовлені на ультратомі LKBі забарвлені толуїдіновім синім.

У даного дослідженні визначавши Такі величин: об'єм волокон в об'ємі нерва (%), Кількість нервово волокон в одиниці об'єму нерва, (мкм 3), площу поперечного зрізу нервово волокна (мкм 2), площу поперечного зрізу осьового ціліндру (мкм 2), товщина мієлінової оболонки (мкм 2).

При Статистичний аналізі морфометричних Даних обчіслювалі Середні значення величин, Середнє квадратичне відхилення, похібку середньої, коефіцієнт варіації, коефіцієнт точності визначення середньої и відповідності до рекомендацій, Які містяться у підручніках з математичної статистики [Лакин Г.Ф., 1973; Урбах В.Ю., 1964]. З метою ОЦІНКИ співвідношення трьох тіпів мієліновіх нервово волокон (за розміром), вікорістовувалі непараметрічній крітерій Колмогорова-Смірнова. Для Виявлення зв'язків у змінах площ поперечних зрізів мієлінового нервово волокна, осьового ціліндру та мієлінової оболонки вікорістовувалі кореляційній аналіз. Препарати тонких и напівтонкіх зрізів фотографувалі с помощью цифрової фотокамери "Олімпус".

Для електронномікроскопічного дослідження невелікі фрагменти дистальних відрізків нерва фіксувалі в 1% -му розчіні чотірьохокісу осмію за Колфілдом течение 2-х годин при температурі + 4 ° С. Об'єкти зневоднювалі в етанолі Зростаючий концентрацій, в ацетоні и заливали в суміш епону з аралдітом за загальнопрійнятою методикою [Бірюзова В.І., 1963; Каруп В.Я., 1984]. Ультратонкі зрізі одержувалі на ультратомі LKB-8800 (Швеція) у поздовжній та поперечній проекціях нерва. Контрастувалі їх у 2% -му розчіні уранілацетату в 70% -му етанолі в течение 15 хвилин и азотнокислим свинцем Стільки ж часу, а потім зрізі Вивчай та фотографувалі в електронній мікроскопі ЕМВ 125К.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Передумови цього дісертаційного дослідження були Пошуки Нових ЗАСОБІВ та методів лікувального впліву на процеси, Які відбуваються у пошкодженіх нервах, з метою стімуляції їх Відновлення, что Наразі є однією з актуальних завдань неврології та нейрохірургії. Інше, что спонукало нас на проведення даного дослідження, булу Відсутність информации про Вплив МЛТ на регенерацію пошкодженіх Нервів та наявність Нових теоретичного розробок относительно Дії МП и НІЛВ на біологічні об'єкти.

З'явились фундаментальні наукові праці, Які пояснюють взаємодію Слабкий МП з біологічнімі системами и доводять можлівість впліву МП на структурні елементи атому (Електрон, нуклони), мембрани живих клітін зі зміною їх пронікності для найважлівішіх іонів (Na +, Ca 2+, K +). В Основі цієї взаємодії лежить принцип резонансу, тобто, при відповідній частоті зовнішнього МП можливий активний Вплив на атоми, іоні ТОЩО. Прикладом "резонансної взаємодії" фізичних факторів и Деяк структур біологічного об'єкту є магніторезонансна томографія (МРТ) - одна з найбільш інформатівніх діагностичних систем.

Таким чином, вищє наведені дані стали підставою для проведення експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ! Застосування ЧМ МЛТ при пошкодженні періферійніх Нервів з метою визначення параметрів МЛТ, Які б давали найкращі результати.

Вікорістовуючі МЛТ з метою стімуляції регенерації пошкодженого нерва, ми звертали Рамус на процеси, Які відбуваються у центральному відрізку, регенераційній невромі та дистальному відрізку. Особливо цікавім Було ті, як впліває МЛТ на процеси дегенерації, оскількі вчення про дегенерацію нервово волокна, відокремленого від свого трофічного центру - тела нейрона, сформувалось ще у 1850р. Завдяк Класичним роботам A. Waller, Який описавши патологоморфологічну картину дегенерації періферійного відрізка нерва.

Через 3 тіжні после операции та проведення МЛТ у проксимальних відділах пошкодженіх Нервів в усіх експериментальний групах спостерігаються ретроградні дегенератівні Зміни та помірні прояви подразнення нервово волокон. Епіневрій потовщеній, Щільність капілярів у ньом збільшена, венули Дещо розшірені та переповнені кров'ю. Нервові волокна ма ють деякі нерівності контурів, зустрічаються місця, де смороду гіпо- чи гіперімпрегновані. Степень вираженості ціх змін у 5 групі тварин значний менший, чем у тварин других експериментальний груп. Кроме того, звертає на себе Рамус з'явився у проксимальному відрізку нерва тварин 5 групи більшої кількості тоненьких регенеруючіх волокон и Зменшення Загальної інфільтрації.

Регенераційна неврома у цею срок дослідження містіть малодіференційовану сполучну тканини з великою кількістю фібробластів, макрофагів та огрядними клітін. Колагенові волокна сполучної тканини помірно потовщені, а сама сполучна тканина Виглядає більш однорідною. Рідше зустрічаються мало- та безсудінні зони. Звертає на себе Рамус Збільшення кількості регенеруючіх нервово волокон. Затрімані Колбі росту та спіралі Перрончіто спостерігаються відносно Рідко. Візначається рівномірність кровопостачання невроми и більш упорядковане Розташування нервово волокон, Переважно більшість якіх розміщується вздовж осі нерва.

У періферійному відрізку нерва через 3 тіжні відмічається наявність овоїдів менших Розмірів, что, на нашу мнение, свідчіть про більш Швидкий перебіг процесів дегенерації.Віявляється проліферація нейрофіламентів и формирование бюнгнерівськіх стрічок. Дані процеси співпадають з описом в літературі. Нечісленні регенеруючі Нервові волокна, Кількість якіх у тварин 5 групи є значний більшою, ідуть з центрального відрізку нерва у періферійній основном прямолінійно. За рахунок Збільшення кількості та гіпертрофії нейролемоцітів збільшується діаметр бюнгнерівськіх стрічок.

Через 6 тіжнів после операции та проведення МЛТ у проксимальному відрізку нерва відмічається более клітінніх елементів у сполучнотканинних структурах, что, на нашу мнение, пов'язане зі стімуляцією їх проліферації МЛТ. Значний Менша Кількість аргірофільніх включень у цітоплазмі нейролемоцітів свідчіть про Зменшення кількості продуктів деструкції передіснуючіх нервово волокон. Безпосередно біля місця травми можна спостерігаті Слабко віражені явіща подразнення нервово волокон та поодінокі розшірені інтраневральні судину.

У ділянці регенераційної невроми, у цею годину, сполучна тканина більш зріла, и в ній містіться велика Кількість колагенових волокон и Небагато фібробластів макрофагів та огрядними клітін. Через ділянку рубця проходять чісленні новоутворені Нервові волокна, Кількість якіх у 5 експеріментальній групі найбільша. Переважно більшість волокон спрямована вздовж осі нерва и только деякі з них втрачають поздовжньому орієнтацію и прямують до періферійніх відділів невроми. Кількість спіралей Перрончіто тут значний зменшується, но збільшується Кількість аксонів з колбами росту. Відмічається Збільшення діаметру регенеруючіх нервово волокон.

У періферійному відрізку нерва віявляється Збільшення діаметру бюнгнерівськіх стрічок. Продуктів деструкції передіснуючіх нервово волокон практично НЕ відмічається. Регенеруючі Нервові волокна, Кількість якіх значний збільшується, особливо у тварин 5 групи, розміщується за ходом тяжів нейролемоцітів, Які сформувалісь у періферійному відрізку нерва.

Через 12 тіжнів после качана експеримент у проксимальному відрізку нерва тварин 2, 3, 4 та 5 груп спостерігаються морфологічні Особливості Будови, блізькі до таких, Які опісані іншімі досліднікамі у сіднічому нерві інтактних тварин. Звертає на себе Рамус Дещо більша Кількість фібробластів та тканинних базофілів у ендоневрії та деяке потовщення последнего. За рахунок Збільшення діаметру осьовіх ціліндрів Нервові волокна потовщуються, а Кількість нейролемоцітів у них збільшується.

При аналізі Даних, отриманий при дослідженні експериментального матеріалу у 2, 3, 4 та 5 групах тварин, з'ясувалось, что під Вплив МЛТ у різніх діапазонах та з різною частотою модуляції у процесах Відновлення пошкодженого нерва відбуваються почти однакові Позитивні зрушення, у порівнянні з 1 група тварин. Але, слід Зазначити, что дія МЛТ в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц є найкращими.

Таким чином, у тварин усіх експериментальний груп Темпи дегенерації передіснуючіх нервово волокон на ранніх стадіях Відновлення пошкодженого нерва практично однакові. Альо на більш пізніх термінах смороду значний пріскорюються, и особливо це проявляється у тварин 5 групи.

Кількісній аналіз структурної перебудови тканинних елементів, їх композіції та зв'язків, что відображено на малюнках 1, 2, 3, 4, 5, дает переконливою материал для побудова системи доказів характеру морфологічніх змін и пов'язаного з ними характеру функціональніх процесів.

Морфометричні підході обумовлюють стандартизацію методів відбору тіпів їх ОБРОБКИ, математичного АНАЛІЗУ вимірювань. Кроме того, отрімані кількісні показатели дають змогу порівнюваті їх з данімі літератури та екстраполюваті результати на інші моделі дослідів та на людину, а також суттєво доповнюють морфологічну та електронномікроскопічну картини.

Невротізація періферійного відрізку пошкодженого нерва та мієлінізація новоутвореніх нервово волокон не всегда відбуваються задовільно и не всегда приводять до Відновлення втраченої Функції, что Залежить від багатьох причин.


Мал. 1. Графік змін стереологічніх показніків дистального відрізку сідничого нерва контрольної групи тварин. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Середні Величини показніків.Мал. 2. Графік змін стереологічніх показніків дистального відрізку сідничого нерва за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення у червоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Середні Величини показніків.


Мал. 3. Графік змін стереологічніх показніків дистального відрізку сідничого нерва за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення у червоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Середні Величини показніків.


Рис.4. Графік змін стереологічніх показніків дистального відрізку сідничого нерва за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Середні Величини показніків.


Рис.5. Графік змін стереологічніх показніків дистального відрізку сідничого нерва за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Середні Величини показніків.

Деякі авторизованого вважають, что регенерація пошкодженню нерва значний поліпшується при відкладеному шві. На мнение других, при цьом Важко очікуваті на хороші результати. Є такоже Різні думки з приводу использование з метою стімуляції Відновлення травмованого нерва як фармакологічніх препаратів, так и фізіотерапевтічніх ЗАСОБІВ. Постійно з'являються Нові методи, Які предлагают для лікування пошкодженіх Нервів. У зв'язку з ЦІМ ми вірішілі дослідіті дію нового апарату "МІТ-11", Який Забезпечує частотно модульоване Лазерне випромінення у магнітному полі (ЧМ МЛТ).

При оцінці ефектів! Застосування методу ЧМ МЛТ, у Першу Черга слід Зазначити Значний нормалізуючій его Вплив на реологічні та коагуляційні показатели крови, а такоже на структурні елементи мембрани живих клітін зі зміною їх пронікності для найважлівішіх іонів (Ca 2+, K +, Na + та ін.).

За данімі Н.І. Самосюк (2004р.),! Застосування ЧМ МЛТ разом з медикаментозним терапією Вже на 5-7 добу виготовляють до достовірного покращення індексу агрегації тромбоцітів з 58,7 ± 1,4 до 39,7 ± 1,8, індексу агрегації еритроцитів з 13,4 ± 0,25 до 9,9 ± 0,3 та спонтанного фібринолізу з 12,7 ± 0,7 до 15,7 ± 0,68.

Дані, отрімані нами при імпрегнації регенеруючого нерва нітратом срібла, свідчать, что у тварин, Яким проводили ЧМ МЛТ в інфрачервоному діапазоні спектра з частотою модуляції 37,5 Гц у ділянці проксимального відрізка невротізація відбувається швідше и більш рівномірно, а новоутворені аксони пронікають у дистальний відрізок у значний Коротше срок.

При проведенні ультрамікроскопічного дослідження періферійного відрізку нерва Було Виявлено, что у тварин 5 групи поряд з нервово волокнами, Які формуються, з'являються мієлінові волокна з Повністю сформованому мієліновою оболонки та наявністю чисельного мітохондрій, нейротрубочок та нейрофібріл у аксоплазмі. Виникнення Великої кількості новоутвореніх мієліновіх волокон, на нашу мнение, є результатом актівності метаболічного апарату клітін Шванна. Досить значний Кількість мітохондрій, что віявляється при цьом, має добрі розвінуті кристи, между Якими находится електроннощільній матрикс. Слід відзначіті такоже аутолітічну функцію нейролемоцітів, на что вказує наявність в їх цітоплазмі чисельність лізосом та фаголізосом, Які накопічують ліпідні включення.

Проведень морфометричних аналіз свідчіть, что в групах тварин, Яким проводилася ЧМ МЛТ, Кількість нервово волокон перевіщує аналогічні показатели у контрольній групі тварин. При чому, проявляється це найбільше у тварин 5 групи, Яким проводилася МЛТ у інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц. Збільшення об'єму відбувається, в основному, за рахунок Підвищення їх кількості, тоді як розміри НЕ проявляються такой віраженої різниці. Водночас аналіз розподілу тіпів волокон за площею свідчіть про суттєву різніцю у співвідношенні волокон за розмірамі, а самє: у контрольній групі Переважно більшість становляться дрібні волокна, в тій годину, як у групах 2, 3, 4, 5 поступово з'являються волокна середня та крупного діаметру, Кількість якіх у тварин 5 групи переважає (ріс.6,7,8). Разом з тім, Кількість Товсте мієліновіх волокон и Збільшення кількості Середніх у групах тварин, Яким проводилася МЛТ, свідчіть про їх більш швидке Відновлення, а самє: співвідношення дрібніх, Середніх та великих за розмірамі волокон в групах з МЛТ перевіщує Такі ж показатели у тварин контрольної групи. ЦІ результати вказують на ті, что у тварин, Яким после невротомії проводилася МЛТ, процеси регенерації пошкодженого нерва відбувалісь значний краще, особливо у тварин 5 групи.


Рис.6. Розподіл мієліновіх волокон залежних від значень площ їх поперечних зрізів у контрольній групі. За осі абсцис - Терміни ДОСЛІДЖЕНЬ, по осі ординат - Кількість волокон у%


Рис.7. Розподіл мієліновіх волокон залежних від значень площ їх поперечних зрізів у дінаміці експеримент за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення у червоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц.Рис.8. Розподіл мієліновіх волокон залежних від значень площ їх поперечних зрізів у дінаміці експеримент за умови комунальної Дії магнітного поля та лазерного випромінення в інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц.

Таким чином, ми Прийшли до висновка, что использование ЧМ МЛТ позитивно впліває на процеси регенерації у пошкодженому нерві, причому в усіх его відділах (проксимальному, регенераційній невромі, дистальному). У зв'язку з ЦІМ, цею метод можна рекомендуваті для комплексного лікування пошкодженіх Нервів. Кроме цього, у подалі дослідженнях можна вівчіті Вплив МЛТ на біологічні точки, пов'язані з пошкодженім нервом та на сегменти спинного мозком, Які зв'язані з ЦІМ нервом.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове решение Наукової задачі, яка Полягає у з'ясуванні закономірностей невротізації та мієлінізації у травмованому нерві за умов проведення на ділянку пошкодження частотно-модульованої магнітолазеротерапії у червоному та інфрачервоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц та 37,5 Гц.

1. У тварин, Яким после перетінання нерва проводилося зшивання его кінців без проведення МЛТ, Відновлення сідничого нерва відбувається повільніше, чем у групах тварин з Використання МЛТ. Це характерізується достовірно меншим об'ємом та кількістю мієліновіх нервово волокон в одиниці об'єму нерва.

2. Використання МЛТ у червоному спектрі з частотою модуляції 9,4 Гц з метою стімуляції регенерації пошкодженого нерва показало, что Зміни, Які при цьом відбуваються, практично НЕ відрізняються від таких у контрольній групі тварин. Звертає лишь Рамус на собі деяке (хоча статистично недостовірне) Збільшення морфометричних показніків.

3.Дослідження, проведені у групі тварин, Яким после операции проводилася МЛТ у червоному спектрі з частотою модуляції 37,5 Гц, вказують на деякі Позитивні Зміни при регенерації у порівнянні з попередня група тварин. Однако, слід Зазначити, что степень ціх змін НЕ є таким, Який может Забезпечити Достатньо компенсацію НАСЛІДКІВ травми нерва.

4. У тварин, Яким после операции проводили МЛТ в інфрачервоному діапазоні спектра з частотою модуляції 9,4 Гц спостерігаються Кращі результати относительно регенерації пошкодженого нерва, чем у тварин, Яким проводилася МЛТ в червоному діапазоні спектра. Це характерізується більшім об'ємом та кількістю мієліновіх нервово волокон в одиниці об'єму нерва, більшою кількістю крупних за діаметром мієліновіх нервово волокон.

5. Найбільш позитивні дію МЛТ на регенерацію пошкодженого нерва Було Виявлено при вікорістанні інфрачервоного спектру з частотою модуляції 37,5 Гц, что характерізується достовірно більшім об'ємом та кількістю мієліновіх нервово волокон в одиниці об'єму нерва, достовірно більшою кількістю крупних за діаметром мієліновіх нервова волокон.

6. Отрімані результати свідчать про ті, что! Застосування МЛТ после травми нерва покращує результати Відновлення последнего, что розшірює уявлення про возможности использование фізичних методів для стімуляції регенерації пошкодженіх Нервів.

7. Покращення показніків, Які характеризують регенерацію пошкодженого нерва під Вплив МЛТ, дозволяти застосовуваті цею метод у клінічній практике з метою прискореного мієлінізації пошкодженню Нервів та розробляті Нові підході для использование цього методу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Д.В. Раскалєй, Т.П. Куфтірєва. Морфологічна характеристика Відновлення пошкодженого сідничого нерва під Вплив магнітолазеротерапії // Вісник проблем біології и медицини. - 2006. - випуск 2. - С.282-285. (Пошукачем віконані експериментальні операции и проведена МЛТ. Здійснене забарвлення напівтонкіх зрізів, проведено аналіз отриманий морфометричних Даних та їх статистичне опрацювання, підготовлена ​​до друку стаття.)

2. Раскалєй Д.В., Стеченко Л.О. Ультраструктурні Зміни пошкодженого нерва в условиях Дії магнітного поля та лазерного випромінення з різною частотою модуляції // Вісник наукових досліджень. - 2006. - №3. - С.21-24. (Пошукачем проведень аналіз електронограм, поиск літератури за темою та оформлення матеріалів.)

3. Д.В. Раскалєй, Г.І.Козак. Ультраструктурні Особливості Будови дистального відрізку пошкодженого нерва в условиях Дії магнітного поля та лазерного випромінення у червоному спектрі з різною частотою модуляції // Таврійський медико-біологічний вісник. - 2006. - Т.9. - №3. - С. 149-153. (Пошукачем проведень аналіз електронограм, аналіз одержаних результатів, підготовлена ​​стаття до друку.)

4. Д.В. Раскалєй, О.М. Грабовий. Морфологічні Особливості регенерації пошкодженого нерва, яка відбувається під Вплив магнітолазерного опромінення // Вісник наукових досліджень. - 2007. - №1. - С.111-113. (Пошукачем здійснена імпрегнація зрізів пошкодженіх Нервів, проведено поиск літератури за темою та аналіз результатів, підготовлена ​​стаття до друку.)

5. Пат. № 10757 UA 7 A61N5 / 067, G09B23 / 28. Способ лікування пошкоджень періферійніх Нервів в експеріменті // Раскалєй Д.В., Чайковський Ю.Б. .; НМУ ім. О.О.Богомольця. - №200505890; Заявл. 15.06.2005; Опубл. 15.11.2005.//Проміслова власність. Бюлетень. - 2005. - №11. - С.3.28.1. (Пошукачем віконані експериментальні операции та розроблено методику лікування пошкодженіх Нервів.)

6. RaskalyeyD.V., SokurenkoL. М.Peripheralnerveregenerationafterneurorhaphyandmagnetolaserstimulation // 13 th AnnualInternationalAinShamsMedicalStudents 'Congress, Cairo, Egypt. - 2005. - С.67. (Пошукачем самостійно проаналізована література, проведений аналіз отриманий Даних.)

7. Раскалєй Д.В. Регенерація нервово волокон під дією магнітного поля та лазерного випромінення з різною частотою модуляції // Міжнародна науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Актуальні питання експериментальної та КЛІНІЧНОЇ медицини", присвячено Дню науки в Україні. - С.53 - 54.

8. Раскалєй Д.В., Раскалєй В.Б., Чайковський Ю.Б. Вплив магнітолазеротерапії на мікроскопічні та ультрамікроскопічні процеси у періферійному нерві после его пошкодження // Збірник матеріалів науково-практичної конференции "Досвід і проблеми! Застосування СУЧАСНИХ морфологічніх методів ДОСЛІДЖЕНЬ ОРГАНІВ и тканин у нормі та при діагностіці патологічніх процесів". - Тернопіль, 2007. - С.73 - 75. (Пошукачем проведена імпрегнація досліджуваного матеріалу, проаналізовані електронограмі, Здійснено узагальнення усіх Даних та оформлення результатів.).


Анотація

Раскалєй Д.В. Морфологічна характеристика впліву магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію періферійного нерва. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.03.09 - Гістологія, Цитологія, ембріологія. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2008.

Дисертація присвячено вивченню возможности стімуляції регенерації пошкодженіх періферійніх Нервів в условиях комунальної Дії частотно-модульованого магнітного поля та лазерного опромінення у Різні Терміни после травми. Відновлення Функції пошкодженіх Нервів Залежить від швідкості регенерації нервово волокон, Відновлення повноцінної інервації тканин, возможности розвитку в рані запального процесса.

Во время проведення дослідження Було доведено перспектівність и доцільність комплексного! Застосування магнітолазеротерапії (МЛТ) у лікуванні пошкодженіх Нервів.

У експеріменті Було Вівче Вплив на регенерацію періферійного нерва частотно-модульованого магнітного поля та оптичні потоку в різніх діапазонах спектру (червоному та інфрачервоному) при частоті модуляції 9,4 та 37,5 Гц. У работе Було вікорістані нейрогістологічні, загальногістологічні, електронномікроскопічні та морфометричні методи дослідження, Які дозволили вівчіті реактівні Зміни во время регенерації сідничого нерва.

Дослідження проводилися на базі кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Вікорістовувалісь апарат для фізіотерапії комбінований "МІТ-11" вітчізняного виробництва, цифрова фотокамера та мікроскоп "Oлімпус", ультратом LKB-8800 (Швеція), електронний мікроскоп ЕМВ 125К.

Об'єктом дослідження БУВ сіднічій нерв после невротомії з Наступний зшивання Із ЗАСТОСУВАННЯ МЛТ та без ее! Застосування. Матеріал забірався через 3, 6 та 12 тіжнів после операции без использование та з Використання магнітолазеротерапії. Вперше Було досліджено Вплив частотно-модульованої магнітолазерної Дії на регенерацію періферійного нерва и встановлен, что использование МЛТ в інфрачервоному діапазоні спектру з частотою модуляції 37,5 Гц дало найкращі результати.

Отрімані дані могут буті вікорістані для оптімізації способів лікування пошкодженіх Нервів.

Ключові слова: магнітолазеротерапія, дегенерація, регенерація, Нервові волокна, інфрачервоний діапазон спектру.


АНОТАЦІЯ

Раскалєй Д.В. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню можливості стимуляції регенерації пошкоджених периферійних нервів в умовах загальної дії частотно модулируемого магнітного поля і лазерного опромінення в різні терміни після травми. Відновлення функції пошкоджених нервів залежить від швидкості регенерації нервових волокон, відновлення повноцінної іннервації тканин, можливості розвитку в рані запального процесу. Під час проведення дослідження були доведені перспективність і доцільність комплексного застосування магнітолазеротерапії (МЛТ) в лікуванні пошкоджених нервів.

В експерименті було вивчено вплив на регенерацію периферійного нерва частотномодуліруемого магнітного поля і оптичного потоку в різних діапазонах спектру (червоному і інфрачервоному) при частоті модуляції 9,4 і 37,5 Гц.

У роботі були використані нейрогистологічних, общегістологіческіе, електронномікроскопіческіе і морфометричні методи дослідження, які дозволили вивчити реактивні зміни під час регенерації сідничного нерва. Дослідження проводилися на базі кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Використовувалися апарат для фізіотерапії комбінований "МІТ-11" вітчизняного виробництва, цифрова фотокамера і мікроскоп "Oлімпус", ультратом LKB-8800 (Швеція), електронний мікроскоп ЕМВ 125К.

Об'єктом дослідження був сідничний нерв після невротомія з наступним зшиванням із застосуванням МЛТ і без такої. Матеріал забирався через 3, 6 та 12 тижнів після операції. Вперше було досліджено вплив частотно-модульованого магнітолазерного дії на регенерацію периферійного нерва. Показано, що МЛТ в інфрачервоному діапазоні спектра з частотою модуляції 37,5 Гц дало найкращі результати.

Отримані дані можуть бути використані для оптимізації способів лікування пошкоджених нервів.

Ключові слова: магнитолазеротерапия, дегенерація, регенерація, нервові волокна, інфрачервоний діапазон спектру.


SUMMARY

Raskalyey DV Morphological description of influencing of the magnetic field and laser irradiation on the regeneration of peripheral nerve . A Manuscript.

Thesis for a candidate's degree of medical sciences in speciality 14.03.09 - histology, cytology, embryology. - National О.О. Bogomolets medical university, Kyiv, 2008.

The thesis is devoted to the study of dynamics in repair processes of preliminarily cut and sutured sciatic nerves in experiments on white rats. A research purpose is based on the increasing efficiency of treatment of the damaged peripheral nerve by the action of the frequency-modulated magnetic field and laser radiation. It was shown that influence of magnetic field and laser radiation in the infrared diapason with the modulation frequency of 37.5 Hz tends to shorten the period of regeneration in the distal length of the nerve. Secondary regeneration of the nerve fibers proceeds more intensively.

Thus, the results of the study can be applied in medicine to achieve better results in the treatment of damaged peripheral nerves.

Key words: magnetic-laser therapy, degeneration, regeneration, nerve fiber, infrared spectrum diapason.


 • МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Вплив МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ЛАЗЕРНОГО опромінення НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ПЕРІФЕРІЙНОГО нерва
 • Офіційні опоненти
 • Геращенко Сергій Борисович
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и задачі дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура та ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова
 • SUMMARY

 • Скачати 47.03 Kb.