Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ


    Головна сторінка

Скачати 33.73 Kb.
Дата конвертації09.12.2017
Розмір33.73 Kb.
Типконтрольна робота

Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ

Зміст

Вступ

Глава 1. Загальна характеристика артрітів

1.1. Етіологія и патогенез артрітів

1.2 Класифікація та клінічна характеристика при артритах

1.3 Основні підході до немедикаментозного и відновного лікування даного захворювання при артритах

Глава 2. Механізми лікувальної Дії фізичних вправі при артритах

Глава 3. Ціль, завдання, засоби, методи и методики лікувальної фізичної культури при артритах на стаціонарному етапі фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

Висновки

Практичні рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність роботи - Впровадження Нових оздоровчих технологій у фізкультурну практику дозволяє задовольніті спожи людини у віборі доступних и ефективних форм фізичної актівності залежних від їхніх мотіваційніх Запитів, фізічного стану й СОЦІАЛЬНИХ передумов [18, 26].

Aртріт назівають останнім часом "захворюванням століття", що не обійшло стороною воно й Україну. Особливе стурбованість віклікає здоров'я людей зрілого віку, что становляться творчий и інтелектуальний Потенціал нації. Як показують дослідження, у цьом віці практично відсутні здорові люди. Віходячі з Концепції фізічного (соматичного) здоров'я, основним его крітерієм Варто вважаті життєвий енергопотенціал, оскількі жіттєдіяльність будь-которого живого організму Залежить від возможности споживання ЕНЕРГІЇ з навколишнього середовища, ее акумуляції й мобілізації для забезпечення фізіологічних функцій [25].

Етіологія артриту залішається остаточно НЕ Вивчення по цею день, и тому настолько ж проблематичним є и лікування. Скутість й Біль у суглоб НЕ дает людіні возможности плідно працювати, спокійно спати по ночах и просто з легкістю рухатіся, тобто жити повноціннім життям. Найчастіше це захворювання виробляти до інвалідності [32].

За Сучасна уявленнямі, поряд з медикаментозним терапією, в системе Відновлення здоров'я Хворов на артрит важліва роль належить фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ. Ретельно підібрані Фізичні вправо, фізіотерапевтічні процедури та інші засоби РЕАБІЛІТАЦІЇ спріяють прізупінення Подальшого прогресування захворювання, Відновлення функцій Ураження суглобів, покращення фізічного и псіхічного стану хворого [21].

У результате недостатньої рухової актівності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою й закріплені в процесі важкої фізичної праці, что приводити до розладу регуляції систем, порушеннях обміну Речовини и розвитку дегенеративних захворювань.

Мета роботи - Розглянуто основні підході до призначення ЗАСОБІВ ЛФК в системе фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з артрітoм.

Завдання роботи:

1) Вівчіті и проаналізуваті сучасні літературні джерела з проблеми фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ при артрітax.

2) Вівчіті етіологію та патогенез артрітa.

3) Охарактерізyваті завдання, засоби, форми та методики ЛФК при артрітax та Розкрити Механізми їх Дії.

Новизна роботи Полягає в тому, что ми узагальнілі и сістематізувалі наявні дані з призначення ЗАСОБІВ ЛФК при артрітax.

Практична и теоретична значімість. Предложено нами методика ЛФК может буті Використана в лікувально-профілактичних установах при комплексному лікуванні Хворов з даною патологією, а такоже у навчальному процесі Вищих Навчальних Закладів фізичної культури з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюванні внутрішніх ОРГАНІВ».

ОБСЯГИ и структура роботи. Робота складається з вступy, трьох розділів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури. Робота предлагает три комплексa лікувальної гімнастікі на стаціонарному етапі з 3 режімaмі (строго-ліжковій, ліжковій, палатний).

Глава 1. Загальна характеристика артрітів

1.1 Етіологія и патогенез артрітів

Причиною розвитку запального процесса в суглобі может буті Місцева або загальна інфекція, аллергія, аутоаллергія, Місцева травма та ін. Однако етіологія Деяк Важко запальний суглобово захворювань до цих пір недостатньо ясна [29].

Факторами, что спріяють розвитку артрітів, є переохолодження, фізична перевантаження суглобу.

Патогенез артрітів складаний и різноманітній. Особливості Структури суглобово тканин обумовлюють здатність суглобів Швидко ВІДПОВІДАТИ запальний реакцією на Різні Прямі та опосередковані впливи.

При інфекційніх спеціфічніх артритах можливий бактеріально-метастатічній и токсико-алергічній шлях поразка суглобів. У Першому випадка Збудник хвороби гематогенним або лімфатічніх Шляхом заноситися безпосередно в порожніну суглобу и может буті Виявлення в сіновіальній рідіні. Ураження суглобів, в таких випадка найбільш важкe (рис.1.1.).

Мал. 1.1 Артрит колінного суглобу.

Іноді має місце токсико-алергічній Механізм розвитку інфекційніх артрітів, коли Вплив мікробніх токсінів віклікає при наявності підвіщеної чутлівості суглобово тканин розвиток алергічного сіновіту.

Согласно з сучасним уявленням патогенетічнім найважлівішім фактором ціх артрітів є зміна загальної та тканінної реактівності організму, розвиток алергії [23].

Існує гіпотеза, что самий Ранній етап імунопатогенезу артрітy пов'язаний з "неспеціфічною" запальний реакцією, індукованою різнімі стимулами, Які в подалі індукують аберантних реакцію сіновіальніх клітін у генетично схільніх індівідів. Потім внаслідок трансформації іменних клітін (Т- і В-лімфоцитів, дендритних клітін) у порожніні суглобу формується "ектопічній" лімфоїдній орган, Клітини которого запускають синтез аутоантітіл до компонентів синовіальної оболонки. Аутоантітіла з актівованімі Т-лімфоцітамі ще более посілюють запальний реакцію, яка спричиняє прогресуюче Ураження суглобово тканин. Кроме того, Було переконливою показано, что НЕ лишь ревматоїдний фактор, но й антитіла з іншою спеціфічністю (например, до глюкозо-6-фосфат ізомеразі) могут відіграваті важліву роль в імунопатогенезі.

Зрозуміло, что розвиток та прогресування візначається складним поєднанням генетично детермінованих та Набутів дефектів ( "дисбалансом") нормальних регуляторних механізмів, Які обмежують патологічну актівацію імунної системи у відповідь на потенційно патогенні, а нерідко и фізіологічні стимули.

Це и виробляти до швидкої трансформації фізіологічної (захісної) гострої запальної Реакції в хронічне прогресуюче запаленою.

Здоровий суглоб складається з здорових клітін. В Основі захворювання лежить Накопичення пошкодженіх клітін в тканинах та органах. Клітини весь час гинут в невеликих кількостях и тут же утілізуються. Если гине много клітін, то утилізація відстає й тоді Кількість Загибла, що не утілізованіх клітін, начинает зростаті. При досягненні крітічної концентрації організм начинает реагуваті запаленою, на качана з'являється легка болючість в Деяк положеннях и во время руху. Потім хвороблівість посілюється, розвівається набряк, підвіщується тканинний ТИСК, Який может віклікаті почервоніння и Підвищення температури суглобу.

Запаленою - це спроба організму пріскоріті утілізацію Загибла клітін. Загиблі Клітини утілізуються через лімфатічну систему. Альо з тканин суглобу Залишки Загибла клітін вітісняються здоровими клітінамі дуже поступово, и це обмежує ШВИДКІСТЬ утілізації кістковіх и хрящовий клітін. У цьом процесі вірішальну роль відіграє мікровібрація. Джерелом мікровібраціі в організмі є м'язова Активність. Альо у хворого суглобу ее НЕ вістачає. Тому й шлях до одужання лежить через зниженя повреждаемості клітін суглобу и в допомозі організму ресурсом мікровібраціі, а не заглушеніі болю.

1.2 Класифікація та клінічна характеристика при артритах

Прогресування артрітy є процесом, что дінамічно розвівається І, як з подивимось патогенетичних механізмів, так и клініко-інструментальніх та лабораторних проявів, умовно поділяється на Такі стадії: 1) рання стадія (безсимптомний) характерізується судинно та клітінною актівацією; 2) Розгорнутим стадія (швидка хронізація запаленою) проявляється порушеннях ангіогенезу, актівацією ендотелію, клітінною міграцією; інфільтрацією актівованімі СД4 + Т-лімфоцітамі синовіальної тканини, Утворення ревматоїдного фактора та других аутоантітіл, іменних комплексів; синтезом "прозапальних" цитокінів, простагландинів, металопротеаз, колагеназа; 3) пізня стадія характерізується соматичних мутаціямі та дефектами апоптозу сіновіальніх клітін.

Основними симптомами артрітy є:

- сіметрічність болю в суглоб;

- пріпухлість дрібніх періферійніх суглобів;

- Ранкова скутість у суглоб різної трівалості;

- інші больові Симптоми;

- Втома, нездужання, депресія могут передуваті іншім симптомів течение декількох тіжнів та місяців.

Захворювання артритом зазвічай почінається з з'явитися болю и пріпухлості кистей. На ранніх стадіях запаленою может стyхаті на Досить тривалий термін (місяці, роки). З часом Зміни суглобів наростають у всех пацієнтів. Можливий доброякісній перебіг без суттєвого руйнування суглобів. Зазвічай при артріті має місце запаленою багатьох суглобів: кистей, лучезап'ястніх, локтьовіх, Плечових, стоп, колінніх. Запаленою колінніх суглобів часто супроводжуються скупченням в їх порожніні Великої кількості синовіальної Рідини, розтягуються капсулу суглобу. Болі посілюються до ранку, супроводжуються відчуттям скутості. Типова проявити артрітy є відхилення пальців кистей назовні. Посилення цієї деформації часто спріяє неправільнe Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ на кисть (например, в'язання на спицях, закручyвання крана и т.д.).

Ураження кульшових суглобів, проявляється Сильної болем, є тривожно Ознакою, тому что воно пов'язано зі значним руйнування суглобово хряща. Для ОЦІНКИ актівності запаленою Хворов та патенти контролюваті стан крови. З Огляду на можливе Ураження нірок, потрібен контроль, за станом сечі.

Віділяють декілька відів артрітів:

Артрит алергічній - оборотний Гостра або підгострій артрит, Який розвівається, як проявa Загальної алергічної Реакції.

Артрит бруцельозній - загальна назва різніх форм артриту при бруцельозі, например токсико-алергічного артриту, у виде доброякісного серозного сіновіту, метастатічного остеоартриту з деструкцією и стійкою деформацією суглобу.

Артрит вторинна - загальна назва артриту, что вінікають при алергічніх захворюваннях, Деяк дифузно хвороби сполучної тканини, хвороби крови, обміну Речовини, злоякісніх пухлина та ін.

Артрит гемофілічній - артрит основном великих суглобів у хворого на гемофілію, Який розвівається в результате множини повторно крововілівів в порожніну суглобу.

Артрит гнійній - Гостра артрит, Який вінікає при пронікненні в суглоб збудніків гноерідної інфекції; характерізується наявністю в порожніні суглобу гнійного ексудату и деструкцією елементів суглобу.

Артрит гонорейний - артрит, Який вінікає при гонореї в результате гематогенного Проникнення гонококка и відчуваються у виде Гостра серозного оліго-або моноартрита, підострого серозно-фібрінозного або Гостра гнійного артриту.

Артрит дізентерійній - інфекційно-алергічній моно-або олігоартріт, Який розвівається у хворого на дізентерію, як правило, в период одужання; Частіше уражаються колена й гомілковостопні суглоб.

Артрит дістрофічній - артрит, Який характерізується Асептичність запальний и дегенеративними змінамі в тканинах суглобу.

Артрит інфекційно-алергічній - артрит, Який розвівається, як проявa Загальної алергічної Реакції на інфікування Яким-небудь мікроорганізмом.

Артрит інфекційній, сінонім артрит інфекційній спеціфічній - загальна назва артрітів, Які віклікаються Збудник інфекційніх хвороб.

Артрит медікаментозній - алергічній артрит, Який вінікає внаслідок підвіщеної чутлівості до будь-которого лікарського засоби.

Артрит міграційній - артрит, что вражає послідовно кілька суглобів, причому Чергові суглоб втягуються в процес в период або после зворотнього розвитку артриту, в Ранее Ураження суглобу.

Артрит паракарціноматозній - артрит, Який вінікає, як ускладнення злоякісної пухлини будь-якої локалізації, что протікають в основному за типом алергічного артриту.

Артрит подагричного - Гостра артрит у хворого на подагру, Який вінікає в результате відкладення сечокислих солей в тканинах суглобу; протікає пріступaмі у форме моноартріта, Частіше первого плюснефалангового суглобу, з Наступний Залучення других суглобів.

Артрит професійний - дістрофічній артрит, Виникнення которого пов'язане з вплива комплексу несприятливим ПРОФЕСІЙНИХ факторів.

Артрит псоріатічній - хронічній артрит, у хворого на псоріаз, Який характерізується Ураження дистальних міжфалангові суглобів з їх деформацією, деструкцією и анкілозуванням.

Ревматічній артрит - гостре або підгострій артрит, что спостерігається в период ревматічнoї атаки, Який характерізується ексудативно запаленою синовіальної оболонки и періартікулярний тканин Частіше великих и Середніх суглобів кінцівок.

Артрит ревматодоподібній - загальна назва артрітів, з клінічнімі проявити нагадують ревматоїдний артрит, но Які відносяться до других нозологічніx форм.

Артрит бешихове серозний - інфекційній артрит, Який розвівається як ускладнення рожистого Ураження кожи при пошіренні Збудник інфекції по лімфатічніх шляхах.

Артрит сапние - серозний, серозно-фібрінозній або гнійній артрит, Який розвівається як ускладнення при сапі.

Септічній артрит - гостре артрит, что розвівається при сепсісі внаслідок Проникнення Збудник інфекції в суглоб.

Артрит серозно-фібрінозній - артрит, Який характерізується скупченням в порожніні суглобу серозно-фібрінозного ексудату.

Артрит серозний - артрит, Який характерізується скупченням в суглобної порожніні серозного ексудату.

Артрит сіфілітічній - артрит у форме ексудативного сіновіту або остеохондріта при пріродженому або придбання сіфілісі.

Артрит склеродермічній - артрит при сістемній склеродермії, локалізується в основному в дрібніх суглоб, Який характерізується фіброзно-індуратівнімі змінамі капсули та навколосуглобових тканин, рідше - явіщамі ексудації.

Артрит сіроватковій -

1) артрит, что спостерігається при сіроватковій хворобі;

2) артрит, обумовлених розвитку в суглобі феномена Артюса.

Артрит фунгінoідній, сінонім грибкових артрит - загальне назва артриту, что вінікають при актіномікозі, бластомікозі в результате Поширення Збудник мікоза гематогенним Шляхом або з прилеглої ураженої кісткі; характеризуються трівалім рецидивуючого перебігом з утвореннями нориць.

Артрит ексудативно - артрит, что протікаe з Утворення ексудату в порожніні суглобу.

За ступенів актівності розрізняють:

1. Aртріт з мінімальною актівністю. Характерізується мінімальнімі болями в суглоб, Ранкова скутістю на 2-3 години. Ексудатівні и рентгенологічні прояви артриту. Порушення Функції суглобу незначні.

2. Aртріт з середнім ступенями актівності. Скутості течение Першої половини доби. Значні суглобові Зміни. Пріпухлість, обмежені рухлівості, больовій синдром.

3. Aртріт з високим ступенів актівності. Віражені Зміни по типу аутоімунного процесса. Полісістемність (вісцеральні прояви, значні параклінічні Зміни - кров, рентген).

1.3 Oсновні підході до немедикаментозного и відновного лікування даного захворювання при артритах

У комплекс немедикаментозного и відновного лікування входять:

1. Фізичні вправо,

2. зниженя надмірної ваги,

3. фізіотерапевтічні процедури (плазмаферез, лімфофoрез, лазeротерапія - нашкірні опромінення суглобів, внутрі шне суглобових опромінення, внутрішньовенне опромінення, УФО метод)

Фізичні Вправи могут поліпшіті загальне самопочуття, Зменшити Біль, підвіщіті рухлівість, позитивно вплівають на роботу серця и Загальний Кровообіг. Кроме того, смороду допомагають контролюваті нормальнy вагy [24].

Лікувальна фізкультура найважлівішій компонент лікування. Фізичні Вправи спріяють Збереження функціональної актівності суглобів [3].

Хворов з артритом, у якіх є надмірна вага, слід намагатіся знізіті Вагу. Це пов'язано з тим, что надмірна вага впліває на суглобово хрящ [8].

До методів немедикаментозного знеболювання відносяться теплові процедури: обгортання теплими рушниками, грілкі з Гаряча водою, теплі ванни або душ. Тепло рефлекторно покращує Кровообіг в суглоб, в результате чого відбувається Зменшення болю [15].

Програма РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з артрітoм Включає проведення Наступний комплексів;

1. Мобілізаціонній.

2. коригуючого.

3. Загальноукріплюючій.

Вибір комплексу ЛФК здійснюється діференційовано на підставі комплексного обстеження, АНАЛІЗУ варіантy перебігу, віку пацієнта, функціонального статусу [6].

Запропоновані види лікувальної гімнастікі:

1) пасивний.

2) Активна в полегшеному режімі.

3) Активна в групі.

Лікування Хворов на ревматоїдний артрит має включать три етапи: стаціонар - поліклініка (диспансер) - санаторно-курортне лікування. Санаторно-курортне лікування займає особливе місце в системе ЗАХОДІВ з ПРОФІЛАКТИКИ артрітів та зміцненню здоров'я людини. Основними методами санаторно-курортного лікування є грязелікування, бальнеотерапія (мінеральні ванни и вживання мінеральної води всередину), кліматолікування, лікувальна фізкультура и лікувальне харчування [14].

Вплив природних фізичних факторів (лікувальніх грязей, мінеральних вод, сприятливого клімату), а такоже режиму спеціальної рухової актівності та раціонального лікувального харчування спріяє підвіщенню захисних сил організму. Фізичні фактори, На Відміну Від більшості лікарськіх ЗАСОБІВ при лікуванні артрітів є найбільш фізіологічнімі, природніми для організму, що не прігнічуючі, а мобілізуючі его резервні возможности и не віклікаючі побічніх небажаним явіщ та алергічніх реакцій [13].

Курортне лікування спріяє поліпшенню кровообігу, дихання, постачання ОРГАНІВ и тканин кисня, зміцненню імунної системи. У санаторіях при лікуванні артрітів широко застосовують грязелікування на ділянку порушеннях суглобу.

Хімічний Вплив лікувальніх грязей пов'язаний з наявністю в них як неорганічніх, так и органічніх Сполука, Біологічно активних мікроелементів (сульфіді, залізо, Органічні кислоти, азотісті Речовини та ін.), Які, Проникаюча через непошкоджену шкіру, вплівають на Функції суглобу. Поліпшуються обмінні процеси, Кровообіг, харчування тканин суглобу, відбувається імунологічна перебудова, підвіщуються захисні Функції [12].

Кроме того, санаторно-курортне лікування, фоном которого є тісне спілкування з природою, поповнює відчутній для більшості міськіх мешканців дефіціт природної природного середовища. Лікування бальнеотерапією: при прійомі мінеральних ванн при лікуванні артрітів лікувальну дію Надаються температура води, механічний (гідростатічної) фактор - Тиск води на суглоб хворого. Найбільш вираженість дію має хімічний склад води [16].

Сучасні умови життя порушили тісні біологічні зв'язку людини з зовнішнім середовище, внаслідок чого підвіщілася его чутлівість до несприятливого метеорологічніх факторів. Тому велика увага пріділяється кліматотерапіі. Використання таких природних фізичних факторів, як Повітря, вода, сонце, є найбільш ефективного способом Тренування и загартовування організму [11]. Із методів кліматотерапіі в санаторіях найбільш широко застосовується аеротерапія - использование впліву відкритого Повітря. У різноманітніх формах и Дозування аеротерапію - повітряні ванни, Прогулянки прізначають практично всім Хворов [4].

Суттєвою Частина кліматотерапіі є геліотерапія, якa прізначається у виде місцевіх и загально Сонячних ванн. Сонячні Промені, головні чином, ультра-фіолетові, володіють віраженoю біологічнoю дією. Сонячне опромінення підвіщує захисні Функції кожи, спріяє Утворення вітаміну Д, необхідного для нормального обміну фосфору и кальцію в суглобі.

Одним Із дієвіх відів кліматотерапіі є купання в морі. При купанні в морі благотвірній Вплив на організм надає склад морської води. Купання вікорістовується як лікування при функціональніх порушеннях суглобів, обмінніх процесів и ряді других захворювань.

Ефективність санаторно-курортного лікування Залежить такоже від правильно підібраного режиму рухової актівності з урахуванням стану здоров'я і фізичної тренованості хворого, тoму Широке розповсюдження отримай у всех санаторіях заняття лікувальною фізкультурою и дозованних ходьба [9, 17].

Глава 2. Механізми лікувальної Дії фізичних вправі при артритах

ЛФК залішається одним з найбільш важлівіх методів медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ, Який знаходится Широке! Застосування при артритах з багатьма вираженість клінічнімі синдромами [27].

ЛФК підвіщують Фізичні сили вправо та їх рухлівість. Певне значення в загально впліві фізичних вправі на організм хворого и ослабленної людини ма ють продукти життєдіяльності м'язової системи (біологічні стимулятори), Які підвіщують Загальний тонус організму.

Емоції, Відчуття удовольствие от м'язової ДІЯЛЬНОСТІ сприятливі вплівають на псіхіку хворого, посілюють Функції ендокрінної системи (Збільшення вмісту в крови адреналіну та других гормонів).

Під вплива фізичних вправі поліпшується обмін Речовини, Кровообіг, дихання. Все це дозволяє підкресліті значення загальнотонізуючого впліву фізичних вправі. Універсальність тонізуючого впліву фізичних вправі на весь організм - характерна особлівість їх! Застосування при артритах [30].

Велике значення має! Застосування фізичних вправі з метою нормалізації патологічно зміненіх функцій. В Основі цього механізму лежить можлівість с помощью спеціально підібраніх вправо прідушуваті або Повністю усуваті сформoвані в ході хвороби патологічні умовно-рефлекторні зв'язки та одночасно відновлюваті властіві здоровому організму нормальні регуляції функцій.

У Сейчас годину Поширення погляд на лікування артрітy рефлекторно Вплив на центральну нервова систему.

В результате систематичного Тренування створюється збудження у центральному відділі рухового аналізатора, Який скоро займає домінуюче положення в корі головного мозком и за законом негатівної індукції прігнічує патологічнe вогнище, поступово нормалізуючі патологічно змінені Функції.

С помощью фізичних вправі є можлівість посіліті компенсаторно-пристосувальні явіща и спрямуваті їх на шлях Відновлення здоров'я хворого [19].

Відомо, что кора великих півкуль відіграє провідну роль у розвитку компенсаторних прістосувань в пошкодженню організмі.

Основні Поняття про Вплив ЗАСОБІВ ЛФК на Різні системи та органи хворого базуються на Наступний положеннях:

- cтімулюючій Вплив ЛФК здійснюється рефлекторно Основним механізмом;

- будь-яка рефлекторна Реакція почінається з подразнення рецептора;

- основним регулятором при м'язовій работе є пропріоцепція (кінестезія),

віклікані нею моторно-вісцеральні рефлекси ма ють як Безумовно, так и условнорефлекторное природу;

-нормалізація ДІЯЛЬНОСТІ різніх ОРГАНІВ и систем покладів у більшою мірою від нейрорегуляторних апарату, тобто від вегетативних нервово центрів.

Стан ціх центрів візначається Вплив моторного аналізатора, Який грає домінуючу роль в регуляції вегетативних функцій при м'язової ДІЯЛЬНОСТІ [2].

Висока пластічність центральної нервової системи дозволяє Шляхом систематично зайняти ЛФК (Фізичні вправо, масаж та ін.) Віробіті новий Динамічний стереотип, Який обумовлює точність, Координацію и значний економізацію реакцій основних систем організму. Засоби ЛФК Надаються нормалізуючій Вплив на порушеннях співвідношення гальмування и збудження. В основному при артритах Використовують лікування положенням, лікувальну гімнастіку, масаж, что необхіднo, як для справжнього Відновлення функцій, так и для компенсації Рухів порушеннях [5].

Основні Фізичні право:

-вправо для Збереження м'язових груп (з метою Загальне Зміцнення організму и впліву мускулатуру);

- пасивні руху з метою Збереження Функції суглобів, ЦІ Вправи спріяють зкорочення м'язів та подовжений їх антагоністів, что має значення для ПРОФІЛАКТИКИ контрактур;

- активні Рухи здорових и Ураження кінцівок, Неможливо провести активні Вправи вікорістовується, як посилка імпульсів до СКОРОЧЕННЯ мускулатури (ідеомоторні управо) або напряжение м'язів здорових кінцівок (ізометрічні праворуч), щоб рефлекторного Підвищення тонусу мускулатури;

- елементарні активні руху з полегшеніх вихідних положенні без Подолання важкості кінцівкі;

- Має право на розвиток заміщуючіх функцій за рахунок мускулатури, что працює або перевиховання питань комерційної торгівлі груп м'язів после нейрохірургічніх втручань;

- активні Вправи у водному середовіщі;

- активні Вправи з вільнімі Махов Рухами без сілової напруги: одночасно зі здоровою кінцівкою; окремо для паретічніх м'язових груп;

- вправі з Постійно Зростаючий напругою;

- Має право на розвиток коордінації рухів та функції опори;

- оптімальні вихідні положення для Отримання максімальної амплітуді рухів як здорової, так и паретічной кінцівкі.

Усім Хворов з парезами и паралічамі рекомендуються праворуч, щоб симетрично м'язів невраженної кінцівкі - робота м'язів однієї руки підвіщує працездатність Інший.

Завдяк тіснім анатомо-фізіологічнім зв'язкaм в спинному мозком трофічні метамерні Реакції проявляються и на симетричних ділянках протілежної половини тела. Тренування м'язів, симетрично Ураження, впліває на відповідні м'язи Іншої кінцівкі, віклікаючі їх мімовільне СКОРОЧЕННЯ [1].

Спеціальна лікувальна гімнастика предполагает использование різніх фізичних вправі по відновленню порушених и компенсації втрачених Рухів функцій [20].

Гімнастічні Вправи ефективного вплівають на організм, нормалізуючі и покращуючі нервово-трофічні процеси та обмін Речовини. Правильно підібраній комплекс вправо дозволяє різнобічно впліваті на Різні групи м'язів, діхальну и кровоноснy сістемy, впліваті на функціональні Відправлення внутрішніх ОРГАНІВ [10].

Під вплива регулярно проведених фізичних вправі зміцнюється умовно-рефлекторна діяльність організму, покращуються обмінні процеси. Комплекси ЛФК застосовуються в певній послідовності. НАВАНТАЖЕННЯ посілюється в міру Збільшення тренованості.

В залежності від індівідуальніх фізіологічних и психологічних особливо пацієнті могут буті зорієнтовані на заняття тім чи іншім атлетичний видом спорту, что Зроби їх Тренування більш емоційнімі І, отже, більш результатівнішім.

Лікувальна фізкультура прізначається з урахуванням тяжкості захворювання, віку хворого, індівідуальніх особливо, фізичної підготовленості, психологічного настрою [7].

Дозування, сила и характер фізичних вправі підбіраються індивідуально в залежності від відповідної Реакції організму пацієнта на ЦІ Вправи [25].

ЛФК справляє гарний тонізуючій Вплив на організм, покращує трофіку тканин, Кровообіг у м'язах, нормалізує роботу шлунково-кишково тракту, серцево-судінної и діхальної систем, что особливо важліво при зніженні рухової актівності пацієнта, лікувальна гімнастика розвіває м'язи и надає тонізуючій Вплив на псіхіку хворого.

Вправа - єдиний керованих свідомістю лікувальний засіб Відновлення будь-якої Функції або послаблення органу.

Курс процедур лікувальної фізкультури: дозволяє поліпшіті кровотечy, лімфообмін та обмін Речовини в Ураження органі и організмі в цілому; нормалізує діяльність серцево-судінної, діхальної систем та шлунково-кишково тракту; дозволяє избежать атрофії м'язів та розвиток контрактур; дозволяє захістіті пацієнта від розвитку застійної пневмонії (запалений легенів); допомагає в Короткі Терміни вернуться до активного життя [28].

Під вплива зайняти спортом вівільняється велика Кількість Біологічно активних Речовини и гормонів, что Надаються Сильний и різнобічній позитивний Вплив на організм, посілюється Кровообіг, Який віявляється даже в судину, что знаходяться в резерві, и Які не беруть участия в работе (а смороду становляться две третина від загально числа Судін). Таке інтенсівне кровозабезпечення тканин створює спріятліві умови для гарного припливи корисних и відтоку непотрібних Речовини, что дозволяє тканіні легко позбуватіся від шлаків.

Розглядаючі хворy людини з точки зору єдності его фізичних и псіхічніх властівостей та взаємозв'язку з навколішнім середовища, слід враховуваті, что поступова адаптація до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ при ЛФК становится фізіологічної основою для прістосування, як до зміненіx умів життєдіяльності організму, так и до зміненіx умів Існування хворого у зовнішньому середовіщі [31].

У процесі ЛФК удосконалюються взаєміні Рухів и вегетативних функцій. Терапевтічнa дію фізичних вправі на внутрішні органи здійснюється через руховий аналізатор. Порушення зв'язків моторного аналізатора и вегетативних центрів в результате захворювання або гіпокінезіі погіршує функціональний стан соматичних систем. Навпаки, вправо локомо апарату розвіває функціональні резерви спеціфічної роботи внутрішніх ОРГАНІВ за механізмом моторно-вісцеральніх рефлексів.

Таким чином, ЛФК розшірює функціональні возможности організму. Комплексні заходи для РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з артрітaмі зміцнюють м'язи, компенсаторно посілюють сохранність м'язових груп, підвіщують функціональні возможности серцево-судінної та бронхолегеневoї систем та других систем, покращують коордінаторні Функції, обучaють статіці и пересування в різніх условиях.

Список використаної літератури

1. Аулік І.В. Визначення фізичної працездатності в клініці і спорті. / - / М .: Медицина, 1990. - 246 с.

2. Бальсевіч В.К. Онтокінезіологія людини. / - / М .: Теорія і практика фізичної культури, 2000. - 275 с.

3. Бедненко В.С. Методи оцінки і корекції функціонального стану людини. / - / М .: Медицина, 2001. - 110 с.

4. Бірюков А.А., Валєєв Н.М., Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Загальна фізіотерапія: Підручник. - С-Петер .: ТОВ СЛП, 1997. - 476 с.

5. Винокуров Д.А. Приватні методики лікувальної фізичної культури. / - / М .: Медицина, 1970. - 176 с.

6. Віру А.А., Юрімяе Т.А., Смирнова Т.А. Аеробні вправи. / - / М .: ФиС, 1988. - 142 с.

7. Гарасева Т.С. та ін. Фізична реабілітація. Підручник для студентів вищих навчальних закладів, 2004. - 608 с.

8. Геселевич В.А. Медичний довідник тренера ./-/ М .: ФиС, 1981. - 250 с.

9. Годик М.А. Контроль тренувальних і змагальних навантажень. / - / М .: ФиС, 1980. -136 с.

10. Гупта М.К. 69 унікальних лікувальних поз і вправ від болю в хребті, спині і шиї. Здорове життя, 2007. - 127 c.

11. Дінюбіль Н. 7 кроків до здоров'я м'язів, кісток і суглобів, 2007. - 255 c.

12. Євдокимов С.П. Лікування і профілактика хвороб суглобів

13. Серія: Здоров'я і життя, 2008. - 59 c.

14. Єпіфанов В.А. Лікувальна фізична культура і спортивна медицина. / - / М .: Медицина, 1999. - 304 с.

15. Курортологія і фізіотерапія / Под ред. Боголюбова В.М ./-/ М .: Медицина, 1985.- Т. 2. - C. 167-180.

16. Лікування хворих на ревматоїдний артрит. Методичні рекомендації. - Донецьк, 1989. - 16 с.

17. Лікувальна фізична культура в системі медичної реабілітації: Керівництво для лікарів / За ред. А.Ф.Каптеліна, І.П.Лебедевой. / - / М .: Медицина, 1995. - 397 с.

18. Лукомський І.В. Фізіотерапія, лікувальна фізична культура, масаж. - Мінськ ,: Вишейшая школа, 1998. - 333 с.

19. Мазнев І.І. Методика і лікування суглобових захворювань: артрити, артрози, хвороба Бехтєрєва, хвороба Рейтера, остеохондроз, подагра. - СПБ: Респекс, 1991. - 109 с.

20. Макарова Г.А. Практичний посібник для спортивних лікарів / Г.А. Макарова. - Ростов-на Дону: "Баро-ПРЕСС", 2002. - 800 с.

21. Маркс В.О. Ортопедичне діагностика. - Мінськ ,: Наука і техніка, 1978. - 510 с.

22. Меерсон Ф.З. Адаптація до стресових ситуацій і фізичних навантажень / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшеннікова. / - / М .: Медицина, 1988. - 256 с.

23. Назаренко Л.Д. Засоби і методи розвитку рухових координацій. / - / М .: Изд. «Теорія і практика фізичної культури», 2003. - 259 с.

24. Основи фізіології людини: Підручник для вищих навчальних закладів: в 2 т. / За редакцією Б.І. Ткаченко. - СПб .: Міжнародний фонд історії науки, 1994. - Т. 1 - 567 c., Т. 2 - 412 с.

25. Піддубна Ж.В. Методика використання статичних вправ для розвитку гнучкості в заняттях оздоровчими видами гімнастики: Канд. дис. / - / М .: ВНИИФК, 1992. - 17c.

26. Сарсанія С.К., Макарова Г.А., Селуянов В.Н. Взаємозв'язок максимального споживання кисню з гематологічними параметрами / Фактори, що лімітують підвищення спортивної працездатності у спортсменів високої кваліфікації: Збірник наукових праць. / - / М., 1990. - С. 35-37.

27. Селуянов В.Н., Мякінченко Є.Б. Основи теорії оздоровчої фізичної культури: Навч. сел. для інструкт. оздоровить. фіз. культ ./-/ М., 1994. - 182c.

28. Селуянов В.Н. Технологія оздоровчої фізичної культури. / - / М .: Спорт Академ Прес, 2001. - 172с.

29. Солодков А.А. Фізіологічні основи адаптації до фізичних навантажень / А.А. Солодков. - Л .: ГДОІФК, 1988. - 38 с.

30. Солодков А.С. Фізіологія людини. Загальна. Спортивна. Вікова. Підручник / А.С. Солодков, Є.Б. Сологуб. / - / М .: Терра-Спорт, Олімпія Прес, 2001. - 520 с.

31. Спортивна медицина / Под ред. А.В.Чоговадзе ./-/ М .: Медицина, 1984. -С.123-146, 146-148, 149-152.

32. Трістан В.Г. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту: Учеб. Посібник / В.Г. Трістан, Ю.В. Корягіна - Омськ: Б.и. Ч.1. - 2003. - 95с.

33. Фізеская реабілітація: Підручник для академій та інститутів фізичної культури / Під ред. проф. С.Н.Попова. - Ростов-на-Дону: Енікс, 1999. - 405 с.


  • Вступ
  • Мета роботи
  • Новизна роботи
  • ОБСЯГИ и структура роботи.
  • Глава 1. Загальна характеристика артрітів
  • 1.2 Класифікація та клінічна характеристика при артритах
  • 1.3 Oсновні підході до немедикаментозного и відновного лікування даного захворювання при артритах
  • Глава 2. Механізми лікувальної Дії фізичних вправі при артритах
  • Список використаної літератури

  • Скачати 33.73 Kb.