Лікарський контроль, його цілі і завдання


    Головна сторінка


:)Скачати 60.43 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір60.43 Kb.
Типкурсова робота
:)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра промислової електроніки (ПРЕ)

Дисципліна: "Фізична культура"

Курсова робота.

На тема: "Лікарський контроль, його цілі і завдання".

Виконав студент Дмитриченко Володимир Геннадійович

Перевірив викладач ___________________________________

г.Сургут

план:

1. Завдання, зміст, організація, форми і методи лікарського контролю.

2. Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів. Лікарський контроль за школярами, юними спортсменами, студентами, особами середнього та похилого віку.

3. Лікарський контроль за жінками, які займаються фізкультурою і спортом.

4. Оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку і тренованості. Негативні явища в процесі тренування.

5. Антидопінговий контроль.

Завдання, зміст, форми, методи і організація лікарського контролю.

У нашій країні вперше в світі лікарські спостереження стали орга-них для всіх фізкультурників і спортсменів. Система медичного забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом називаючи-ється лікарським контролем у фізичному вихованні.

Як наукова дисципліна лікарський контроль являє собою самостійну галузь медичної науки, що вивчає перебуваючи-ня здоров'я, фізичний розвиток і функціональні можливості осіб систематично займаються фізичними вправами і спортом.

Лікарський контроль є важливою ланкою в науковому обгрунтувати вання теорії і практики Російської (Радянської) системи фізичного виховання. Разом з комплексом інших наукових дисциплін: физиоло-гією, біохімією і гігієною фізичних вправ, спортивної трав-матологіей - лікарський контроль становить спортивну медицину.

Основна мета лікарським контролем у фізичному вихованні -Сприяння ефективному використанню засобів і методів фізичного виховання для зміцнення здоров'я, підвищення фізичного розвитку і фізичної підготовленості трудящих нашої країни.

Відповідно до цього завданнями лікарського контролю є:

спостереження за станом здоров'я, фізичним розвитком та працездатності здатністю осіб, котрі займаються фізичними вправами і спор-том; спостереження за правильним використанням засобів і методів фі-зического виховання з урахуванням статі, віку, стану здоров'я та фі-зичних підготовленості займаються, попередження і устране-ня негативних явищ в процесі тренування (пере тренованості, перевтоми і ін.); нагляд за санітарно-гігієнічними усло-виями місць занять, попередження спортивних травм, також їх ліку-ня.

В даний час вся робота по організації, плануванню і ру-ництва лікарським контролем здійснюється органами здравоохра-вати. Ними також проводиться підготовка лікарів-спеціалістів по фізкабінет-чеський культури в системі інститутів удосконалення лікарів і ка-Федр по лікарської фізкультури медичних університетів (інститутів). Загальний контроль за постановкою медичного обслуговування за-приймаються фізичною культурою і спортом покладено на Комітет з фізичної культури і спорту при РМ Росії (раніше при СМ СРСР), який в цій роботі спирається на Науково-методична Рада і Феде-рації спортивної медицини. В обласних центрах і великих містах діють фізкультурно-лікарські диспансери, які непосредст-венно здійснюють лікарський контроль за провідними спортсменами, забезпечують медичне обслуговування найбільших змагань, контролюють санітарний стан спортивних споруд, контролюють ведення лікарським контролем на підприємствах, в навчальних за-ведення, спортивних організаціях. Лікарський контроль покладено на лікарів міських та сільських лікувально-профілактичних установ. У вищих навчальних закладах, школах вищої спортивної майстерності, на великих спортивних спорудах і тренувальних центрах створено кабінети лікарського контролю.

Основна форма в.к. - лікарське обстеження. Проводяться привчає-ні, повторні і додаткові обстеження. Іншими формами в.к. є: лікарсько-педагогічні спостереження під час занять фізич-ськими вправами, санітарно-гігієнічний контроль за місцями і ус-ловіямі проведення занять з фізичної культури і спорту, Попереджув-дження спортивного травматизму і захворюваності; медичне обслуговування масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів: медичне обслуговування оздоровчо-спортивних таборів; санітарно-просвітницька робота та пропаганда фі-зичних культури і спорту.

Лікарські обстеження можуть проводитися в лабораторних умовах і в умовах спортивної діяльності. Комплексне лікарське обсле-ментів в лабораторних умовах включає в себе такі методи:

загальноприйнятий комплекс методів - аналіз загальний і спортивний, визна-ня фізичного розвитку, фізичне обстеження систем і органів, комбінована функціональна проба, клінічні аналізи крові і сечі, електрокардіофафія, рентгеноскопія грудної клітки, рентгенокімографія серця; додатковий комплекс інструментальних методів.

В умовах спортивної діяльності застосовуються методи: визна-ня впливу тренувального заняття використовуючи показники частоти пульсу, частоти дихання, кров'яного тиску, динамометр, спіромет-рії. ваги тіла і додаткові інструментальні методи; випробування з повторними навантаженнями використовуючи показники пульсу і частоти дихання, визначення кров'яного тиску, реєстрація зовнішніх ознак утом-лення, облік показників працездатності, облік суб'єктивних відчуттів і додаткові інструментальні методи.

Медичне обстеження охоплює всіх студентів вузів і про-водиться відповідно до інструкції про організацію лікарського контро-ля за фізичним вихованням студентів вузів країни, введеної в дей-ствие в 1972 році.

На початку навчального року студенти в обов'язковому порядку проходять медичний огляд, антропометричні вимірювання. Пе-періодичні медичні огляди займаються фізичною культурою і спортом проводяться не менше одного разу на рік. Окремі студенти за призначенням лікаря або викладача проходять медичні огляди по-повторних.

Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів. Лікарський контроль за школярами, юними спортсменами, студентами, особами середнього та похилого віку.

Організм школяра за своїми анатомо-фізіологічних і функціональних можливостях відрізняється від організму дорослими-лого людини. Діти більш чутливі до факторів зовнішнього середовища (перегрівання, переохолодження і ін.) І гірше переносять фізичні перевантаження. Тому правильно сплановані заняття, дозовані за часом і складності, сприяють гармонійному розвитку школяра, і, навпаки, рання спеціа-лізація, досягнення результатів будь-яку ціну часто ведуть до травматизму і серйозних захворювань, гальмують зростання і розвиток.

У дітей молодшого шкільного віку (7--11 років) ще недо-статочно тверда кісткова система, тому можливість нару-шення їх постави найбільша. У цьому віці часто спостерігаючи-ються викривлення хребта, плоскостопість, припинення росту та інші порушення.

Великі м'язи розвиваються швидше малих, чому діти не можуть виконувати дрібні і точні рухи, у них не-достатньо розвинена координація. Процеси збудження преоб-ладают над процесами гальмування. Звідси - недостатня стійкість уваги і більш швидке настання стомлення. У зв'язку з цим при заняттях спортом або на уроці фізкультури слід вміло поєднувати навантаження і відпочинок.

У початкових класах особливо важлива профілактика стомлені-ня. Потрібні правильний режим дня, гартують процедури (душ, прогулянки на вулиці в будь-яку погоду), гри, ранкова гімнастика, в школі - гімнастика до занять, уроки Физкульт-ри, фізкультурні хвилинки між уроками і т.п.

В середньому шкільному віці (12-16 років) діти мають майже оформлену кісткове систему. Але окостеніння хребта і тазу ще не закінчено, навантаження на силу і витривалість перено-сятся погано, а тому великі фізичні навантаження неприпустиме-тіми. Зберігається небезпека виникнення сколіозів, замед-лення зростання, особливо якщо школяр займається штангою, Прижов-ками, спортивною гімнастикою та ін.

М'язова система в цьому віці характеризується посилений-ним зростанням (розвитком) м'язів і збільшенням їх сили, особ-но у хлопчиків. Удосконалюється координація рухів.

Цей вік пов'язаний також з початком статевого дозрівання, яке супроводжується підвищеною збудливістю нервової системи і її нестійкістю, що несприятливо позначається на пристосування до фізичних навантажень і процесам вос-становлення. Тому при проведенні занять рекомендується і необхідний строго індивідуальний підхід до займаються.

У старшому шкільному віці (17-18 років) формування кісткової і м'язової систем майже завершується. Відзначається усі-ний ріст тіла в довжину, особливо при занятті іграми (волею-бол, баскетбол, стрибки в висоту і ін.), Збільшується маса тіла, зростає станова сила. Інтенсивно розвивається дрібна мус-кулатура, удосконалюється точність і координація рухів.

На ріст і розвиток школярів істотний вплив ока-показують рухова активність, харчування, а також гартують-щие процедури.

Дослідження показують, що тільки 15% випускників середовищ-них шкілздорові, інші мають ті чи інші відхилення стану здоров'я від норми. Однією з причин такого несприятливих-получия є знижена рухова активність (гіподинамія). Нормою добової рухової активності школьни-ков 11-15 років є наявність (20-24)% динамічної рабо-ти в денному розпорядку, тобто 4-5 уроків фізкультури на тиждень. При цьому добовий витрата енергії має становити 3100-4000 ккал.

Два уроки фізкультури на тиждень (навіть здвоєні) компен-сіруют щоденний дефіцит рухової активності лише на 11%. Для нормального розвитку дівчаток необхідно 5--12 ч в тиждень, а хлопчиків - 7--15 ч занять фізичними упраж-нениями різного характеру (уроки фізкультури, фізкультпаузи, танці, активні зміни, гри, фізична праця, ут-ренняя гімнастика і т.п.). Інтенсивність щоденних заня-тий повинна бути досить високою (середня ЧСС при цьому - 140-160 уд / хв).

Велика роль у спостереженні за ростом, розвитком і перебуваючи-ням здоров'я школярів поряд з учителем фізкультури (тре-нером) відводиться лікаря-педіатра і медичної сестри. Заду-чий медичного контролю є визначення медичних груп для занять фізкультурою і спортом, а в подальшому - постійний контроль за станом здоров'я і розвитком школьни-ков, коригування фізичних навантажень, їх планування і т.п.

Поняття про лікарський контроль не повинно обмежуватися тільки медичними оглядами, інструментальними дослід-ваниями, воно значно ширше і включає в себе широкий кому-плекс заходів, а саме:

контроль за станом здоров'я і загальним розвитком зани-мающихся фізичною культурою і спортом;

лікарсько-педагогічні спостереження на уроках Физкульт-ри в процесі тренувальних занять, змагань;

диспансерне обстеження займаються в шкільних сек-ціях;

медико-санітарне забезпечення шкільних змагань;

профілактика спортивного травматизму на уроках фіз-тури і на змаганнях;

профілактика і поточний санітарний контроль місць і усло-вий проведення занять і змагань;

лікарські консультації з питань фізичної культури

і спорту.

Важливою ділянкою роботи шкільних медичних праців-ков є лікарсько-педагогічний контроль за які опікуються-мися, який повинен охоплювати всі форми фізичного вос-харчування в школі - уроки фізкультури, заняття в спортивних секціях, самостійні ігри на великій перерві і т.д. І головне - визначення впливу занять фізкультурою на орга-нізм школяра.

Шкільний лікар (або медична сестра) визначають ін-інтенсивність уроку фізкультури (по пульсу, частоти дихання і зовнішніми ознаками втоми), достатня розминка, со-страви принципи розподілу дітей на медичні групи (іноді дітей з тими чи іншими відхиленнями в состо- янии здоров'я усувають від занять, але ще гірше, коли вони займаються разом зі здоровими дітьми).

Лікар (медсестра) стежить за дотриманням обмежень в заня-тиях того чи іншого школяра, що має відхилення в фізкабінет-зації розвитку (порушення постави, плоскостопість та ін.).

Важливим напрямком лікарсько-педагогічних спостережень є перевірка виконання санітарно-гігієнічних пра-вил щодо умов і місць проведення занять фіз-турою (температура, вологість, освітлення, покриття, готовність спортивного інвентарю і т.п.), відповідності одягу і взуття, достатності страховки (при виконанні вправ на спортивних снарядах).

Про інтенсивність навантаження на уроках фізкультури судять по моторної щільності уроку фізкультури, фізіологічної кри-вої уроку по пульсу і зовнішніми ознаками втоми.

Ефект від фізкультури мінімальний, якщо навантаження занадто мала, з великими перервами між підходами до снарядів, коли пульс нижче 130 уд / хв і т.д.

Крім того, лікар (медсестра) і вчитель фізкультури перед допуском до занять повинні тестувати школярів, пере-несли ті чи інші захворювання. Тестує навантаженням мо-же бути степ-тест, підйом на гімнастичну лаву в тече-ня 30 з з підрахунком пульсу до і після сходження. Учитель фізкультури повинен знати терміни допуску до занять фіз-турою після перенесених захворювань.

Зразкові терміни звільнення від уроків фізкультури: ан-гина - 14-28 днів, слід побоюватися різких переохолоджень;

бронхіт - 7-21 день; отит - 14-28 днів; пневмонія - 30-60 днів; плеврит - 30-60 днів; грип - 14-28 днів; Острів не-брешіть, попереково-крижовий радикуліт - 60 і більше днів; пе-реломи кісток - 30-90 днів; струс головного мозку - 60 і більше днів; гострі інфекційні захворювання - 30-60 днів.

Важлива форма роботи лікаря і вчителя фізкультури - про-філактіка спортивних травм при заняттях фізкультурою. Ос-основними причинами травматизму у школярів є: пло-Хая розминка, неполадки в оснащенні і підготовці місць занять, відсутність страховки при вправах на снарядах, ран-неї відновлення занять школярем, перенесли заболева-ня, погане освітлення, низька температура повітря в залі і багато інших причин.

Рухова активність школярів. Між двигун-ної активністю і здоров'ям дітей існує прямий зв'язок. Рух - запорука здоров'я - це аксіома. Поняття "двига-кові активність" включає в себе суму рухів, виконан-няемое людиною в процесі життєдіяльності.

У дитячому та підлітковому віці рухову активність можна умовно розділити на три види: активність в процесі фізичного виховання; фізичну активність під час обу-чення, суспільно-корисну і трудову діяльність; спон-танную фізичну активність у вільний час. Всі ці годину-ти тісно пов'язані між собою.

Для контролю за руховою активністю використовують хро-нометраж (визначення її тривалості та виду, одночасним-аме враховуючи тривалість перерви, відпочинку та ін.), Шаго-метрію (підраховують руху за допомогою спеціальних при-борів - шагомеров) і ін. Крокомір прикріплюють до поясу і за показаннями лічильника визначають кількість кілометрів, прой-денних за день. За кордоном розроблені електрошагомери, ко-торие вмонтовані в підошву взуття. При кожному торканні зем-ли в спеціальному пристрої виникають електричні си-ли, за якими мініатюрний лічильник підраховує число ша-гов і енергію, витрачену при ходьбі (бігу). За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) сумарна величина рухової активності представлена ​​та-ким чином: заняття в школі (4-6 ч), легка активність (4-7 год), помірна (2,5-6,5 год), висока (0,5 год). До цього показника при-добавляють величину енерговитрат на добовий зростання (її максимум припадає на вік 14,5 років).

У юних спортсменів добова величина енерговитрат може бути значно вище, в залежності від виду спорту, яким вони займаються.

Слід зазначити, що і недолік рухів (гіподинамія), і їх надлишок (гіперкінезія) негативно впливають на здоров'я школярів.

Влітку, для забезпечення школярам умов для достатній-ний рухової активності, слід ширше використовувати по-ресувні гри, плавання, коригуючі вправи для нор-малізаціі постави і зводу стоп.

Лікарський контроль за юними спортсменами. Стресовий вплив фізичних навантажень на юного спортсмена, якщо спеціалізація починається в юному віці без достатньої різнобічної підготовки, веде до зниження імунітету, за-Держко зростання і розвитку, до частих захворювань і травм. Рання спеціалізація дівчаток, особливо в гімнастиці, Прижов-ках в воду, акробатики та інших видах спорту впливає на поло-ву функцію. У них, як правило, пізніше починається менстр-ація, іноді вона пов'язана з порушеннями (аменорея і ін.). Прийом фармакологічних препаратів в таких випадках згубно діє на здоров'я і дітородну функцію.

Лікарський контроль (ВК) при заняттях фізкультурою і спортом передбачає:

диспансерне обстеження - 2-4 рази на рік;

додаткові медичні огляди з включенням тести-вання фізичної працездатності перед участю в зма-гань і після перенесеної хвороби або травми;

лікарсько-педагогічні спостереження із застосуванням і до-виконавчими повторних навантажень після тренувань;

санітарно-гігієнічний контроль за місцями тренувань, змагань, інвентарем, одягом, взуттям та ін .;

контроль за засобами відновлення (по можливості - виключати фармакологічні препарати, лазню та інші силь-но діючі засоби);

суворе виконання тренером рекомендацій лікаря по обсягів по-му, інтенсивності, режиму і методиці тренувань, термінів до-пуску до тренувань (особливо до змагань) після перенесеної-сених травм та інфекційних захворювань.

Фізична (спортивна) підготовка дітей і підлітків має такі завдання: оздоровчу, виховну та фізичних ос-кого вдосконалення. Засоби і методи їх вирішення повинні відповідати віковим особливостям організму школяра.

Спортивна спеціалізація - це планомірна різнобічна-ня фізична підготовка дітей і підлітків до досягнення високих спортивних результатів в обраному ними виді спорту в найбільш сприятливому для цього віці.

Тренеру (викладачеві фізкультури) слід пам'ятати, що вік, дозволяє допускати школяра до вищих трену-ровочной навантажень, залежить від виду спорту.

Інститут вікової фізіології РФ рекомендує починати заняття тим чи іншим видом спорту в наступному віці:

акробатика - з 8-10 років;

баскетбол, волейбол - 10--13;

бокс - 12-15;

боротьба - 10-13;

водне поло - 10--13;

веслування академічне - 10-12;

легка атлетика - 11-13;

лижний спорт - 9--12;

плавання - 7-10;

важка атлетика - 13-14;

фігурне катання - 7-9;

футбол, хокей - 10-12;

гімнастика спортивна - 8-10 років (хлопчики), 7-9 років (де-вочкі).

Недооцінка тренером вікових і індивідуальних морфо-функціональних особливостей юних спортсменів нерідко яв-ляется причиною припинення зростання спортивних результатів, виникнення передпатологічних і патологічних станів, а іноді призводить і до інвалід ізації.

До тренувань слід допускати абсолютно здорових дітей! Якщо у них спостерігаються будь-які відхилення, то їх перев-дять в підготовчу або спеціальну медичну групу.

Особливості харчування школярів. Правильно організований-ве (в кількісному і якісному відношенні) харчування де-тей є обов'язковою умовою їх нормального физичес-кого розвитку та відіграє важливу роль в підвищенні работоспособ-ності і опірності організму інфекційним заболева-вам. Переважання в їжі дітей вуглеводів веде до різних захворювань (діабету, ожиріння, зниження імунітету, ка-ріозності зубів і ін.).

Харчування школярів пов'язано з анатомо-фізіологічними особливостями організму, що росте і умовами діяльності учнів. Підвищена калорійність харчування у дітей по срав-рівняно з дорослими пояснюється інтенсивним обміном речовин, більш рухливими, співвідношенням між поверхнею тіла і його масою (у дітей на 1 кг ваги доводиться велика зовнішня поверхня, ніж у дорослих, а тому вони швидше охолоджують-ся і , відповідно, втрачають більше тепла).

Розрахунки показують, що на 1 кг ваги тіла припадають сліду-ющие розміри поверхні шкіри: у дитини 1 року - 528 см 2, 6 років - 456 см 2, 15 років - 378 см 2, у дорослих - 221 см 2.

Посилені тепловтрати вимагають більшої калорійності пі-танія. З урахуванням відносної поверхні тіла на 1 кг ваги дорослому необхідно отримати в добу 42 ккал, дітям 16 років - 50 ккал, 10 років - 69 ккал, 5 років - 82 ккал.

Потреба в жирах у школярів також збільшується, так як вони містять жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К.

Найбільш сприятливою умовою для зростання і розвитку яв-ляется співвідношення, коли на 1 г білка доводиться 1 г жиру. Споживання вуглеводів в молодшому віці менше, ніж в стар-шем, в той час як споживання білків з віком увеличива-ється. Надлишок вуглеводів в харчуванні так само шкідливий, як і недо-статок (надлишки йдуть на відкладення жиру; знижується імуно-тет; діти-ласуни більше схильні до простудних захворювань у дітей-ям, а в подальшому не виключено захворювання діабетом).

У дітей потреба у всіх вітамінах підвищена, вони більш чутливі до їх недоліку, ніж дорослі. Так, нестача вітаміну А викликає припинення росту, зниження ваги та ін., А при нестачі вітаміну Д виникає рахіт (вітамін Д регу-лирует фосфорно-кальцієвий обмін). Недолік ультрафіоле-та і вітаміну Д веде до рахіту, карієсу зубів і ін.

Харчування в школі різних вікових груп має будувати-ся диференційовано, з урахуванням фізіологічних потреб в харчових речовинах і енергії. Порції не повинні бути занадто-ком об'ємними. Велике значення мають шкільні сніданки, які своєчасно задовольняють потребу в їжі і окази-ють позитивний вплив на самопочуття і успішність протягом дня. Калорійність сніданку в міських школах повинна складати приблизно 25% загальної калорійності добового раціо-ну, а в сільській місцевості при віддаленість житла - 30-35%.

Тривалі перерви в прийомі їжі і їжа всухом'ятку на-носять істотної шкоди здоров'ю школяра.

Загартовування школярів проводиться за системою гігієнічної-ких заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму до несприятливих впливів різних метео-рологіческіх факторів (холод, тепло, радіація, перепади ат-мосферного тиску і т.п.). Це свого роду тренування орга-нізму з використанням цілого ряду процедур.

При проведенні загартовування необхідно дотримуватися ряду ус-ловий: систематичність і поступовість, облік індивідуальних особливостей, стану здоров'я, віку, статі та фізичного розвитку; використання комплексу гартують, тобто застосування різноманітних форм і засобів (повітря, вода, сонце і ін.); поєднання загальних і локальних впливів.

У процесі загартовування школярі здійснюють самоконт-роль, а батьки стежать за реакціями дитини на гартують процедури, оцінюють їх переносимість та ефективність.

Засоби загартовування: повітря і сонце (повітряні і сол-кінцевих ванни), вода (душі, ванни, полоскання горла і ін.).

Послідовність виконання гартують водних про-цедур: обтирання, обливання, прийом ванн, купання в басейні, розтирання снігом і т.д.

Приступаючи до загартовування дітей і підлітків, необхідно пам'ятати, що у дітей висока чутливість (реакція) до рез-кою зміні температур. Недосконала терморегуляціонная сис-тема робить їх беззахисними перед переохолодженням і пере-прогрівання.

Приступати до загартовування можна практично в будь-якому віз-расте. Краще починати влітку або восени. Ефективність процедур збільшується, якщо їх проводити в активному режимі, тобто в поєднанні з фізичними упражне-нями, іграми і т.п.

При гострих захворюваннях і загостренні хронічних захворю-ваний проводити гартують процедури не можна!

Відповідно до державної програми, обов'язкові заняття фізкультурою у вузі проводяться перші два роки навчання, в наступні роки - факультативно. Заняття проводяться два рази на тиждень, медичне обстеження - 1 раз в рік.

Лікарський контроль за фізичним вихованням студентів включає:

дослідження фізичного розвитку та стану здоров'я;

визначення впливу фізичних навантажень (занять фіз-турою) на організм за допомогою тестів;

оцінку санітарно-гігієнічного стану місць занять, інвентарю, одягу, взуття, приміщення і т.п .;

лікарсько-педагогічний контроль в процесі занять (до занять, в середині уроку і після його закінчення);

профілактику травматизму на уроках фізкультури, залежачи-ного від якості страховки, розминки, підгонки інвентарю, одягу, взуття і т.п .;

пропаганду оздоровчого впливу фізкультури, Закаєв-вання і занять спортом на стан здоров'я студента з ис-користуванням плакатів, лекцій, бесід та ін.

Лікарський контроль проводиться за загальною схемою з включе-ням тестування, огляду, антропометричних досліджень і, в разі потреби, огляду лікарем-фахівцем (урологом, гінекологом, терапевтом, травматологом і ін.).

Заняття повинні проводитися з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей. Морфологічні, функціональні та біо-хімічні особливості організму в період старіння оказива-ють вплив на його найважливіше властивість - здатність реагує-вать на дії зовнішнього середовища, фізичних навантажень і т.д. Реактивність визначається станом рецепторів, нервової си-стеми, вісцеральних органів і ін.

Вікові зміни починаються з периферичних смокчу-дів. Відбувається потоншення м'язового шару артерій. Склероз раніше всього виникає в аорті і великих судинах нижніх ко-кінцівках. Коротко зміни в організмі при старінні можна сформулювати наступним чином:

порушується координація рухів, змінюється структура м'язової тканини з втратою рідини, сухістю шкіри і т.д .;

зменшується виділення гормонів (наприклад, адренокортикотропного гормону АКТГ), з цієї причини знижується ефек-ність синтезу і секреції гормонів надниркових залоз, відповідальний-них за обмінні і пристосувальні процеси організму, зокрема, при м'язовій роботі;

знижується функція щитовидної залози (гормон тироксин), регулюючої обмінні процеси (біосинтез білків);

порушується обмін жирів, зокрема, їх окислення, а це веде до накопичення в організмі холестерину, який спосіб-ствует розвитку склерозу судин;

виникає інсулінова недостатність (функціональні порушення підшлункової залози), не може перехід глю-кози в клітини і її засвоєння, послаблюється синтез глікогену: інсулінова недостатність утрудняє біосинтез білка;

послаблюється діяльність статевих залоз, що в свою чергу викликає ослаблення м'язової сили.

З віком м'язи зменшуються в об'ємі, знижується їх еластичність, сила і скоротливість.

Дослідження показують, що найбільш вираженим возра-стнимі зміною протоплазми клітин (м'язів) є сни-ються гидрофильности і водоутримуючої здатності бел-кових колоїдів.

З віком інтенсивність обмінних процесів знижується і величина хвилинного об'єму серця зменшується. Швидкість возра-стного зниження серцевого індексу становить 26,2 мл / хв / м 2 на рік.

Відзначається також зменшення частоти серцевих сокраще-ний і ударного обсягу. Так, протягом 60 років (з 20 років до 80 років) ударний індекс знижується на 26%, а частота скорочення серд-ца - на 19%. Зменшення максимального хвилинного обсягу кровообраще-ня і МПК у міру старіння пов'язане з віковим зниженням частоти серцевих скорочень. У літніх людей, через порушення еластичності артерій, систолічний тиск має тенденцію до підвищення. Під ча-ма фізичного навантаження воно також зростає в більшій степу-ні, ніж у молодих.

При виникненні гіпертрофії міокарда, коронарокардіосклероз порушується метаболізм м'язів, підвищується артеріальний-ве тиск, виникає тахікардія та інші зміни, кото-які суттєво лімітують фізичну діяльність.

Крім того, відбувається часткова заміна м'язових воло-кон сполучною тканиною, виникає атрофія м'язів. Через втрату еластичності легеневої тканини знижується вентиляція ліг-ких, а отже, і постачання тканин киснем.

Практика свідчить, що помірні фізичні тре-ніровкі затримують розвиток багатьох симптомів старіння, за-сповільнює прогресування вікових і атеросклеротичних змін, покращують функціональний стан найголовніших систем організму. А якщо врахувати, що для осіб середнього, і осо-бенно похилого віку характерна гіподинамія і надлишкове харчування, то стає очевидною необхідність регулярних занять фізкультурою.

Найбільш ефективні в цьому відношенні циклічні види рухової активності - ходьба по пересіченій місцевості, лижні прогулянки, плавання, їзда на велосипеді, тренування на велотренажері, тредбане (тредмілле) і ін., А також щоденна ранкова гімнастика (або тривала прогулянка в лісі, парку , сквері), контрастний душ, раз в тиждень - відвідування сауни (лазні), помірне харчування (без обмеження в тварин бел-ках, овочах, фруктах) і т.д.

Не слід включати в тренування біг, стрибки, упражне-ня з вагами, які призводять до травматизму і заболева-вам опорно-рухового апарату. Свого часу популярним був «біг підтюпцем", який приводив до захворювань нижніх кінцівок (періостіти і інші структурні зміни над-кістниці, м'язів, сухожиль і ін.), Виникнення (або про-стрении) остеохондрозу хребта. Його довелося замінити більш фізіологічним видом - ходьбою.

Лікарський контроль за жінками, які займаються фізкультурою і спортом.

При заняттях фізичною культурою і спортом, а також при відборі в секції необхідно враховувати морфофункціональні особливості жіночого організму.

Фізичний розвиток і статура жінок багато в чому від-личать від чоловічого. По-перше, це стосується зростання і маси тіла. М'язова маса у жінок становить приблизно 35% маси тіла, а у чоловіків - 40-45%. Відповідно, і сила у жінок менше. Так, у студенток інституту фізкультури кистевая ді-намометрія 36,5 кг, у чоловіків - 60,1 кг; станова, відпо-відно, - 91,4 кг і 167,7 кг. Жирова тканина у жінок склад-ляет в середньому 28% маси тіла, а у чоловіків - 18%. І топогра-фія відкладення жирів у жінок відрізняється від чоловічої.

Заняття спортом істотно змінюють морфологічні показники, особливо в таких видах спорту, як метання диска, штовхання ядра, важка атлетика, боротьба і ін.

У здорових жінок плечі вже, таз - ширше, ноги і руки коротше. Структура і функції внутрішніх органів також раз-особистих. Серце у жінок менше, ніж у чоловіків, на 10-15%, обсяг серця у нетренованих жінок становить 583 см 3, у чоловіків - 760 см 3. Те ж відмінність відзначено і у спортсменів.

Ударний об'єм серця у чоловіків в спокої на 10-15 см 3 біль-ше, ніж у жінок. Хвилинний об'єм крові (МОК) більше на 0,3-0,5 л / хв. Отже, в умовах виконання максі-бітної фізичного навантаження серцевий викид у жінок суще-ного нижче, ніж у чоловіків. У жінок також менше обсяг крові, але ЧСС в спокої у жінок вище, ніж у чоловіків, на 10-15 уд / хв. Частота дихання (ЧД) у жінок вище, а глибина дихання менше, менше також МОД. ЖЕЛ на 1000-1500 мл менше. Тип дихання у жінок грудної, а у чоловіків - черевної. МПК у жінок менше, ніж у чоловіків, на 500-1500 мл / хв. PWC170 у жінок - 640 кгм / хв, а у чоловіків - 1027 кгм / хв. Тому і спортивні результати у жінок нижче, ніж у чоловіків, у всіх видах спорту.

Все це вказує на більш низькі функціональні можли-ності серцево-судинної системи жінок в порівнянні з муж-чинами.

Під впливом систематичних занять спортом функцио-нальні показники різних систем організму у чоловіків і жінок ще більш різняться. Так, за даними PWC170, фізкабінет-чна працездатність у спортсменок в циклічних видах спорту (лижні гонки, ковзани, академічне веслування) склад-ляет 70,1% (+1144 кгм / хв), у чоловіків - 1630 кгм / хв. Связа-но це з можливостями кардіореспіраторної системи.

У зв'язку з більш низьким основним обміном у жінок на 7-- 10% менше, ніж у чоловіків, серцевий індекс, нижчий ударний обсяг (відповідно 99 мл і 120 мл) під час навантаженням-ки в положенні лежачи на спині.

Крім сказаного вище, при побудові навчально-трениро-вочной процесу необхідно враховувати функціональний стан спортсменки в різні фази оваріально-менструального циклу, психоемоційний стан. У цей період слабшаючи-ет увагу, погіршується самопочуття, з'являються болі в по-яснічной області і внизу живота та ін. Фізична працездатності здатність (по тестуванню) в середині менструального циклу (в період овуляції) помітно знижується. В цьому періоді трену-вання протипоказані.

У період менструації не слід відвідувати сауну (баню), плавальний басейн, проводити заняття в тренажерному залі. Забороняється приймати фармакологічні засоби, сприяю щие затримки або прискорення (передчасного настання) менструації. Така штучна регуляція призводить до нару-шення дітородної функції, ранньому настанню клімаксу і ряду інших ускладнень.

Народження дитини позитивно позначається на спортивних ре-результатах. Практика спорту знає чимало випадків, коли жінка, маючи одного, двох і навіть трьох дітей, показувала видатні ре-зультати на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх.

З настанням вагітності слід припинити інтенсив-ні тренування, а зайнятися ЛФК, дозованою ходьбою, плаву-ням, лижними прогулянками і т.д. Виключаються вправи на напругу черевного преса і промежини (особливо в ран-ня терміни вагітності), затримку дихання, стрибки, подско-ки та ін.

У післяпологовому періоді корисні лікувальна гімнастика, мас-саж спини і ніг, прогулянки в лісі (сквері, парку).Помірні навантаження сприяють збільшенню лактації, а інтенсивні - зниження або навіть припинення. Через 6-8 міс. після пологів, припинення годування дитини грудьми можна відновити тре-ніровкі, але вони повинні бути помірними (бажано в цик-вих видах спорту), з поступовим включенням загальнорозвиваючих вправ і занять на тренажерах.

У гімнасток, фігуристок і стрибунів у воду після многолет-них тренувань в дитячому віці відзначається пізніший на-чало місячних (у 46--64% вони починалися в 15-17 років). Задер-жка менструального циклу пояснюється перевантаженнями в ході тре-ному циклу, а також впливом холоду у фігуристок, микротравмами геніталій у гімнасток і некоректним (неті роздрібного) входженням у воду стрибунів.

Анаболитические стероїди жінкам протипоказані, осо-бенно небезпечні вони для дівчат. Від їх застосування змінюється структура м'язів, змінюється голос, з'являється агресивність, підвищується травматизм, порушується менструальний цикл аж до аменореї, а також дітородної функції (характерні викі-дихай), відзначається підвищення артеріального тиску, заболе-вання печінки, виникають ракові захворювання, навіть зі смер-них результатом. Від застосування анаболіків у юних спортсме-нок виникає також небезпека зупинки зростання.

Оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку і тренованості. Негативні явища в процесі тренування.

На основі медичного обстеження, лікарсько-педагогічних на-дотриманням та інших даних про стан здоров'я, фізичного розвитку, і підготовленості робиться медичний висновок, за яким студен-ти розподіляються для практичних занять за програмою фізичного виховання на три медичні групи, характеристики яких приве-ку в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва групи

Медична характери-стика групи

Допустима фізичне навантаження

1

2

3

1. Основна

Особи без відхилення в со-стоянні здоров'я, а також особи, які мають незначну-тільні відхилення в со-стоянні здоров'я при дос-таточно фізичному раз-вітіі і фізичної підго-лення

Заняття з навчальної про-грамі фізичного воспи-вання в повному обсязі, за-няття в одній з спор-них секцій, участь в со-ревнощів

2. Підготовник-ва

Особи без відхилення в со-стоянні здоров'я, а також особи, які мають незначну-тільні відхилення в со-стоянні здоров'я з недос-таточно фізичним раз-витием і недостатньою фізичною підготовлений-ності

Заняття з навчальних про-грамам фізичного вос-харчування за умови більш поступового освоєння комплексу рухових навичок і умінь з пред-явищем організму по-щення вимог. До-полнітельние заняття для підвищення рівня фізич-ської підготовленості та фізичного розвитку

1

2

3

3. Спеціальна

Особи, які мають відхилення в стані здоров'я, по-постійного або тимчасового характеру, що вимагають ог-зпечних фізичних на-грузок, допущених до ви-полнению навчальної вироб-вальних роботи

Заняття за спеціальними навчальними програмами

В окремих випадках при виражених порушеннях функції опорно-рухового (параліч, порізи та ін.) Апарату і значних порушеннях здоров'я, що перешкоджають груповим занять в умовах навчального закладу, студенти направляються для обов'язкових занять лікувальної фізкультури в лікувально-профілактичні установи.

Переведення студентів з однієї медичної групи в іншу вироб-диться після додаткового обстеження.

Лікарське обстеження студентів-спортсменів, що мають I розряд або вище, здійснюється безпосередньо лікарсько-фізкультурним диспансером, де заводиться картка диспансерного спостереження (форма 227 а) за вказаними спортсменом.

Лікарями лікарсько-фізкультурного диспансеру проводиться углиб-ленне обстеження стану тренованості спортсмена. І на осно-вання цього обстеження робиться медичний висновок, даються ре-комендації тренеру з планування і проведення тренувального процесу.

Під терміном тренованості мається на увазі комплексне поня-буття, що включає в себе здоров'я, функціональний стан, рівень фі-зичних, технічної, і тактичної, і вольовий підготовленості спортсменів. Тренованість визначає рівень працездатності спортсмена, його готовність до досягнення максимального результату в конкретному виді спорту.

При повторних медичних обстежень у медичному заклю-чении вказується які зрушення відбулися в здоров'я та стан трену-вання з часу попереднього обстеження, які зміни нуж-но зробити в режимі і методику занять, які лікувально-профілактичні заходи провести.

Викладачі фізичного виховання і тренери повинні будувати свою роботу з урахуванням медичного висновку, воно є обов'язко-вим також і для суддів спортивних змагань.

Заняття фізичними вправами приносять користь тільки при раціональній системі тренувальних занять. Порушення в дозуванні фізичних навантажень і методикою можуть несприятливо відбитися на фі-зичних розвитку, фізичної підготовленості та здоров'ї займаються. Внаслідок тривалої і напруженої м'язової активності віз-ника стан організму, який називається втомою. Воно проявляється в зниженні працездатності, зменшенні м'язової сили, погіршення точності і координації руху і т.д. Втома є своеобраз-ної захисною реакцією організму, яка не дозволяє йому перейти межу, за яким виникають функціональні і біохімічні зміни, що не сумісні з життям. Сутність цієї реакції полягає в зміні координації функцій, яка призводить до обмеження працездатний-сти і утруднення подальшого продовження роботи. Швидкість наступлю-ня втоми залежить від інтенсивності роботи: чим вище інтенсив-ність, тим швидше з'являється стомлення. Ступінь втоми залежить як. від інтенсивності, так і від тривалості роботи.

Відновлення працездатності після втоми, як правило відбувається тим повільніше, чим більше була ступінь втоми.

За інших рівних умов швидко розвивається стомлення лик-Відір швидше, ніж розвивається повільно, але досягає висо-ких ступенів.

Виконання фізичної роботи на тлі великій мірі стомлені-ня, без достатнього відновлення, може привести до перевтоми, яке потребує значно більшого часу для приведення орга-нізму в працездатний стан, а іноді є причиною отрица-них фізіологічних зрушень органів і систем людини.

Ефективний засіб зниження стомлюваності роботи - правильне чергування роботи і відпочинку нервових клітин, змінність роботи функ-нальних одиниць.

При заняттях спортом наступ втоми віддаляється разнообра-зием засобів, методів і форм занять, а також зміною обстановки в якій вони проводяться. Але ліквідація втоми настає в період від-нку, тривалість якого між заняттями повинна індивідуалізує-тися в залежності від характеру і величини навантаження і ступеня трену-вання спортсмена.

У боротьбі з втомою і прискоренню відновлення работоспособ-ності допомагають деякі харчові фактори, зокрема вітаміни. Од-нако слід пам'ятати, що стомлення є захисною реакцією організму, тому боротися з ним за допомогою фармакологічних стимулів-торів не завжди корисно для організму.

При різкому невідповідність між фізичним навантаженням і підго-лення до неї спортсмена, тобто коли виконувана на тренуванні або змаганнях робота перевищує функціональні можливості организ-ма спортсмена настає перенапруження. Перенапруження буває частіше результатом однократного впливу надмірно напруженої трениров-ки або змагання. Воно може також виникнути в результаті форсує-ванною тренування. Появі перенапруги нерідко сприяє тренування з великим навантаженням або участь в змаганнях, незабаром по-сле перенесеного інфекційного захворювання (грипу, ангіни та ін.). При перенапруженні з'являються ряд розладів в організмі спортсмена, що стоять на межі з хворобливими, іноді стан здоров'я різко ухуд-шается. Характерні ознаки перенапруження; сильна слабкість, блед-ність шкірних покривів, різке зниження артеріального тиску, іноді запаморочення, блювота, поява білка і формених елементів в крові, в сечі і т.д. При більш важкому перенапруженні розвивається недостатність-ність правого шлуночка серця, з'являється сінющность особи, задишка, біль у правому підребер'ї, серцебиття, збільшуються розміри серця і печінки.

Частим наслідком перенапруги є підвищення артерії-ального тиску (гіпертонія). При ознаках перенапруження потрібно своєчасно вжити заходів до встановлення правильного режиму трену-вання і відпочинку, а при необхідності - провести необхідне лікування.

В результаті недоліків в режимі і методикою тренування може погіршитися стан спортивної працездатності, нервово-психічного і фізичного стану спортсмена. Цей стан називаючи-ється перетренованістю. Воно, як правило, розвивається вже при дос-тижения спортсменом достатньої тренованості або навіть спортивної форми. Це відрізняє перетренированность від перенапруги, метушні-розкаювана частіше у людей мало тренованих. Стан перетренирован-ності насамперед виражається в змінах з боку нервової систе-ми, одночасно або трохи пізніше з'являються зміни або нару-шення в стані і ін. Систем організму. Часто при перетренировке на-блюдаются відхилення з боку серцево судинної системи, обмін-них процесів.

У розвитку стану перетренованості можна відзначити три стадії. Для першої характерні: деякі зниження спортивних результа-татів або припинення їх росту; непостійні або ж завжди виразні скарги спортсмена на погіршення фізичного стану; об'єктивно ви-є при лікарському обстеженні погіршення пристосовності ор-ганизма до швидкісних навантажень.

У цій стадії перетренированность вдається ліквідувати за допомогою на-гою режиму тренування протягом 15-30 днів.

У другій стадії перетренованості відзначаються: вираз зниження спортивних результатів, скарги на погіршення самопочуття, зниження працездатності, погіршення пристосовності організму до фізичних навантажень на швидкість і витривалість. При другій стадії перетренованості потрібні використання спеціального віднови-ного режиму та деяких засобів лікування, можливо повне віднов-лення здоров'я і працездатності спортсмена протягом 1-2 міся-ців.

У третій стадії перетренованості нарівні зі змінами в со-стоянні організму вже спостерігається стійке погіршення спортивних поки-ників, незважаючи на завзято тривале тренування.У цій стадії не завжди вдається домогтися істотного поліпшення спортивної працездатності здатності навіть за значно більші терміни. Тому своєчасна діагностика перетренування є вельми важливою умовою для ус-пешню відновлення здоров'я і спортивної працездатності спорт-зміна.

У початковому періоді інтенсивної фізичної роботи з'являється так звана "мертва точка" - стан гострого стомлення організму спортсмена. Вона спостерігається під час бігу на середні і довгі Дистан-ції: в плаванні, веслуванні, лижних гонках, велоперегонах, бігу на ковзанах. при

"Мертвій точці" відзначаються зниження працездатності, підвищення заг витрати енергії на одиницю роботи, порушення координації рухів, погіршення уваги, пам'яті та ін., Негативні прояви вищої нервової діяльності, пульс частішає до 180 - 200 ударів в хвилину, рез-ко підвищується артеріальний тиск . У спортсмена виникає тяжке відчуття в "грудей", нестачі повітря і бажання припинити роботу. Однак якщо зусиллям волі він долає це бажання і продовжує рух, то "мертва точка" змінюється станом полегшення, відомого-ним під назвою "другого дихання".

Основна причина виникнення "мертвої точки" полягає в тому, що напружена м'язова робота починається, як правило, відразу по-сле старту, а діяльність органів дихання і кровообігу розвивається поступово, достігаявисокого рівня через 3-5 хвилин. З самого початку роботи значної інтенсивності в організмі виникає діскоордіна-ція між соматичними і вегетативними процесами, яка призводить до стану "мертвої точки". Ця дискоординація функцій організму в процесі виконання роботи долається, про що і свідчить по-явище "другого дихання". Отже, "мертва точка" і "друге дихання" пов'язані з явищем врабативаемості організму, яка має значення не тільки в спорті, а спостерігається при будь-м'язової діяль-ності людини. Попередження настання "мертвої точки" або пом'якшення її прояви допомагає інтенсивна розминка до старту (до помітного потовиділення), а також поступове збільшення інтенсивності фізичної роботи під час змагань. Під час виконання фізич-ських вправ (переважно на витривалість) у спортсменів іно-гда з'являються болі в правому підребер'ї (область печінки). Це явище носить назви "печінково-больовий синдром". Після припинення уп-вправ ці болі зазвичай зникають. Основна причина "печінкового синдрому" - невідповідність фізичного навантаження функціональним воз-можливостям організму спортсмена, зокрема його серцево-судинної системи. В результаті наступаючого зниження діяльності серця в пе-чені затримується велика кількість крові; збільшення печінки і рас-тяжіння при цьому покриває її глиссоновой капсули, рясно снаб-жённой первинними волокнами викликає біль. Іноді відзначаються болі одночасно в правому і лівому підребер'ї (або тільки в лівому), що вка-показують на переповнення кров'ю селезінки, здатної також як і печінку депонувати значну кількість крові.

При різкому припиненні фізичного напруження після бігу, коли спортсмен на фініші відразу ж зупиняється або сідає, може воз-никнути функціональне порушення стану організму, так званий гравітаційний шок.

Ознаки гравітаційного шоку: різке збліднення особи, сильне потовиділення, нудота і позиви до блювоти, частий, слабкого наповнення пульс, значне падіння кров'яного тиску, у важких випадках про-Морочне стан. Гравітаційний шок викликається миттєво виникає судинної недостатністю, головним чином в резуль-таті різкого, раптового відтоку крові з верхньої половини тіла в ниж нюю. Переміщення крові веде до зниження кров'яного тиску, осо-бенно в судинах, розташованих вище рівня серця, кількість цирку-ліруемой крові в них різко зменшується. У зв'язку з недостатнім притік-ком венозної крові до серця зменшується ударний об'єм крові. Порушен-ня кровообігу в першу чергу позначається на стані головно-го мозку (анемія), що призводить до розвитку ознак ортостатичний колапс. Гравітаційний шок частіше спостерігається у недостатньо трену-рова спортсменів або знаходяться в стані перетренувалися-сти, а також у осіб з підвищеною лабільністю судинного тонусу.

Щоб уникнути гравітаційного шоку не можна відразу зупинятися або сідати після перетину лінії фінішу, потрібен певний час продовжувати біг в повільному темпі або походити.

Під час походу, тривалого пробігу, тренувального заняття або змагань на довгій дистанції з лиж, велосипеду і т.п. в резуль-таті великого витрачання в організмі вуглеводів може виникнути по-ніженіе, в порівнянні з нормальним вміст цукру в крові (менше 80 мг%), так звана гіпоглікемія. Гіпоглікемія супроводжується частіше раптовою появою загального стомлення, м'язової слабкості, відчуття голоду. Виникає в спорті важке гіпоглікемічну со-стояння: затемнення свідомості, холодний піт, падіння кров'яного тиску, слабкий пульс.

Для попередження гапоглікеміі, вирушаючи в далекі походи і на тренування, доцільно брати з собою цукор, печиво, цукерки. На довгих змаганнях, пробігах, пропливаючи необхідна організація харчування учасників в дорозі.

При появі в шляху перших ознак гіпоглікемії потрібно з'їсти трохи цукру, а при можливості випити склянку 50% розчину глюкози або цукру з ягідним сиропом. При важкому стані необхідна сроч-ва лікарська допомога.

Антидопінговий контроль.

Допінгом - називаються ється речовина, тимчасово яке посилює фізичну і психи-ний діяльність організму. Такі речовини заборонені до застосування спортсменами під час змагань.

Дія стимулюючих препаратів на організм індиві-дуально і в значній мірі залежить від виду спорту, статі, стану здоров'я, функціонального стану, тобто трену-вання, а також кліматичних умов.

Викладачі, тренери та спортсмени повинні знати, які фармакологічні речовини класифікуються як допінг, і принципи антидопінгового контролю, техніку його проведення і відповідні юридичні нормативи.

Фармакокінетика лікарських речовин в організмі біль-ного і здорової людини різні.

Розрізняють терапевтичні (лікувальні), токсичні (отрут-ті) і летальні (смертельні) дози. Різниця між терапія-тическими і токсичними дозами у ряду препаратів Дуже не-значна, тому прийом ліків потрібно строго дозувати. Навіть такі, на перший погляд нешкідливі, препарати, як ви-Таміно, при передозуванні можуть викликати серйозні розстрой-ства в організмі. Так, зловживання вітаміном Д може при-вести до порушення функції нирок і кальцієвого обміну; дли-тельное вживання великих доз вітаміну С сприяє про-разованию тромбів і т.д.

Не менш небезпечні в цьому відношенні і допінги, що діють збудливо на центральну нервову і серцево-судинну системи, активізують фізичну і психічну діяч-ність організму. Серед цих ліків багато відмінних, просто рятівних для хворого організму коштів, але нерідко до-пінг завдає величезної, іноді непоправної шкоди здоров'ю спортсмена і може навіть стати причиною раптової смерті.

Не можна приймати їх без консультації з лікарем, лише за порадою тренера або знайомих. Самолікування в спорті небезпечно. Са-мостоятельное застосування лікарських засобів і методів без реко-мендації та контролю лікаря призводить до ускладнення заболева-ня, а іноді - до інвалідності і загибелі людини, оскільки в таких випадках їх використовують без урахування віку, статі, функ-ціонального стану нирок, печінки, залоз внутрішньої секре-ції, шлунково-кишкового тракту, перенесених раніше болез-ній і багатьох інших факторів. Один і той же препарат в визна діленої дозі в одних випадках дає позитивний результат, в інших - малоефективний або навіть шкідливий.

Спостереження показують, що самостійний прийом стиму-ром, які в звичайних дозах допомагають хворим, у спортс-менів нерідко викликає судоми і більш серйозні ускладнений-ня, провідні навіть до летального результату, так як у спортсмена підвищена активність психоемоційної сфери, багатьох же-лез внутрішньої секреції і т.д.

Вкрай небезпечно самостійне застосування лікарських препаратів юними спортсменами, у яких особливо чутливих-тельно нервова і ендокринна системи.

На Олімпійських іграх в Мексиці в 1968 р був вперше проведений вибірковий допінг-контроль, а вже з 1972 року (Мюн-хен, ФРН) він став обов'язковим на всіх Олімпійських іграх і великих міжнародних змаганнях.

При Міжнародному Олімпійському Комітеті (МОК) створено спеціальну комісію, яка 13 січня 1994 прийняла Ме-дицинская кодекс, який передбачає заборону допінгів в спорті. Вимоги цього кодексу повинні виконуватися спортс-менами, тренерами, лікарями і офіційними особами, які беруть участь в підготовці спортсменів до відповідальних змагань (чемпіонати Європи, світу, Олімпійські ігри).

В даний час список заборонених фармакологічних препаратів, що міститься в положенні Комісії МОК, відбутися у-ит з більш ніж 10 тис. Різних лікарських препаратів і їх аналогів. Багато міжнародні спортивні федерації мають власні списки допінгових засобів, які помідо-мо списку МОК, включають в себе і ряд інших ліків з ура-те специфічних видів спорту.

Тренерам, спортсменам і спортивним лікарям слід по-мнить, що кожен допінговий препарат може зустрічатися як у вигляді різних лікарських форм, як одна речовина (на-приклад, як аналептик), так і в комплексі полівітамінних, білкових, вуглеводних препаратів тощо . Вони нерідко випус-каються різними фірмами під різними назвами, іноді - з включенням аналептиков, гормональних препаратів і т.п.

У боротьбі з допінгом беруть участь також медичні-кі комісії при ООН, Юнеско, Європарламенті та інших між- родного організаціях.

Медична комісія МОК відносить до допінгу такі групи фармакологічних речовин:

стимулятори центральної нервової системи (ЦНС): амфетамін, амінептін, сиднофен, мезокарб, кофеїн, ефедрин, салбутамол, кокаїн, пемолин, стрихнін та інші родинні соеди-вати - етаміван, Мікор і ін .;

наркотичні речовини: героїн, петидин, кодеїн, діпіпанон, етилморфін і ін .;

анаболічні речовини: болденон, метенолон, тестостерон, метилтестостерон, даназол, тренболон, міболен, стенозолол, надролон, метандриола і ін .;

діуретики: фурасемид, мерсаліл, індапамід, амілорид, канкренон і ін .;

пептидні і глікопротеїнові гормони та їх аналоги: соматотропін (СТГ), кортикотропін (АКТГ), еритропоетин (ЕРО), хоріонічний гонадотропін людини.

Заборонені методи:

аутогемотрансфузия - переливання власної крові спортс-мена за кілька днів до змагань з метою підвищення фізичної працездатності;

фармакологічні, хімічні і фізичні маніпуляції - використання речовин і методів, які можуть змінити со-ставши сечі для проведення аналізів; ректальне введення повіт-ха плавцям і т.п.

Класи, речовин, що мають певні обмеження:

алкоголь в концентрації 0,5% о і вище, який використовується стріл-ками і в інших видах спорту для зняття тремору;

місцеві анастетики, що застосовуються у вигляді мазі або ін'ек-ций, якщо у спортсмена є травма або захворювання ОДА (за наявності письмового дозволу медичної комісії);

кортикостероїди можуть застосовуватися в дерматології, офталь-Молога, травматології у вигляді інгаляцій, внутрішньосуглобових ін'єкцій (тріамсіналон, дексаметазон, преднізолон, гідрокортизон і ін.) Тільки з офіційного дозволу медичної комісії (з поданням документів про захворюванні спортс-мена, діагнозу і виписки з амбулаторної картки);

бета-блокатори (ацебуталол, атенолол, соталол, надолол та ін.), що застосовуються в деяких видах спорту (стрільба, сучасне п'ятиборство і ін.), відповідно до правил міжнародних спортивних федерацій, підлягають тестуванню.

Антидопінговий контроль - це визначення в рідких біо-логічних середовищах (крові, сечі, слині та ін.) Наявності допін-гов. Зазвичай всі деталі антидопінгового контролю обумовлюють-ся в інструкції, що розсилається федераціями або Національни-ми Олімпійськими Комітетами. Антидопінговий контроль про-водить країна-організатор змагань. До комісії повинні вхо-дить фармакологи, біохіміки, генетики, ендокринологи, лікарі-клініцисти, судові експерти та юристи.

До змагань всім країнам-учасникам розсилається спи-сок заборонених лікарських засобів, що вважаються допін-гами. Вказується склад антидопінгової комісії, апарату-ра, на якій будуть визначати наявність допінгу, методи забо-ра проб і т.п. Так, на Олімпійських іграх проби сечі беруться у всіх фіналістів, у ігровиків - за жеребом (вибірково по одно-му спортсмену з команди) і т.д. Якщо спортсмен не з'явився для здачі проб на аналіз, то це розцінюється як визнання спорт-зміна в прийомі допінгу.

На Олімпійських іграх, чемпіонатах світу спортсменів і офіційних осіб команди (тренерів, лікарів, масажистів і функціонерів) знайомлять з процедурою допінгового контролю.

Дослідження на наявність в організмі спортсмена фармако-логічних препаратів, що класифікуються як допінг, вклю-чає в себе: відбір біологічних рідин (кров, сеча, слина та ін.), Наступний фізико-хімічний аналіз на місці про-ведення змагань або в одній з лабораторій, визнаних міжнародною Медичною комісією МОК, а також інші медичні тести, необхідні для повноцінного висновків-ня. Найбільш часто досліджують сечу. Після її забору керуй-тель антидопінгової служби перевіряє рН сечі, про що робиться запис у протоколі.

Аналіз здійснюється за допомогою газової хроматографії і радиоиммунологического методу. В останні роки з'явилася більш точна апаратура. В даний час апаратура Яка ж-ко чутлива, що вдається визначити навіть найменші сліди того чи іншого допінгу і терміни його застосування.

Якщо проба позитивна, то голова Медичної комісії МОК в письмовому вигляді інформує представників відповідної країни (Федерації). У разі подачі протесту проводиться повторне дослідження в нейтральній країні (лабо-торії), що має повноваження (визнання) МОК, в присутності представників Медичної комісії МОК і представника країни, у спортсмена якої виявлений допінг.

Рішення про відповідні санкції - дискваліфікації спортсмена - приймає суддівська комісія. Терміни дісквалі-ції залежать від характеру застосованого препарату. Найсуворішим покаранням піддаються спортсмени, викриті в застосуванні анаболіків.

З введенням допінг-контролю випадки їх вживання, до со-ужалення, не зменшилися, а, навпаки, збільшилися, особливо в таких видах спорту, як легка атлетика, плавання, важка атлетика та ін.

література:

1. О. Г. Черноусов, Фізична культура. Навчальний посібник - Томськ: Томський міжвузівський центр дистанційної освіти, 1999р.

2. В.І.Дуюровскій, Спортивна медицина. Підручник для студентів ВНЗ-ів. М.: Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС, 1998р.

3. Під ред. Л.Б.Кофмана. Настільна книга вчителя фізичної культури.- М.: Фізкультура і спорт, 1998 р.

4. Н.М.Амосов.Раздумья про здоровье.-Свердловськ, 1987р.

...........

:)

  • Завдання, зміст, форми, методи і організація лікарського контролю.
  • Морфофункціональні характеристики вікових особливостей школярів. Лікарський контроль за школярами, юними спортсменами, студентами, особами середнього та похилого віку.
  • Лікарський контроль за жінками, які займаються фізкультурою і спортом.
  • Оцінка стану здоровя, фізичного розвитку і тренованості. Негативні явища в процесі тренування.
  • Антидопінговий контроль.

  • Скачати 60.43 Kb.