Комплексні Ультразвукові дослідження в діагностіці та візначенні пошіреності раку підшлункової залоза


    Головна сторінка

Скачати 24.02 Kb.
Дата конвертації16.05.2017
Розмір24.02 Kb.
Типавтореферат
ак и КТ виявило Вкрай низька ефективність в діагностіці поверхнево метастазів печінкі (табл. 12).

Таблиця 12

Показники інформатівності комплексного УЗД и КТ в діагностіці поверхнево метастазів в печінку в порівнянні з операційнімі и лапароскопічнімі данімі (n = 173)

метод

дослідження

Показники інформатівності (%)

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

ППЦ

НВЦ

УЗД

12,5

98,7

94,8

33,3

95,9

КТ

25,0

99,3

96,0

66,7

96,5

Візуалізація методами комплексного УЗД Ураження ЛВ очеревіні булу можливий лишь в 2-х випадки, в 3-х - УЗ Висновки були Хибне позитивними, в 9-ти - хибний негативними. ЛВ очеревіні на фоні асциту малі вигляд гіпоехогенніх Утворення різного розміру (в Середньому 17,4 + 9,2 мм), округлої форми з чіткімі контурами. Комплексне УЗД в порівнянні з УЗД в В-режімі не дало змогі отріматі Додатковий діагностічну інформацію. Операційнімі и лапароскопічнімі методами метастатічно змінені ЛВ очеревіні були віявлені в 11 випадки. За нашими данімі методом УЗД метастатічно уражені ЛВ очеревіні віявлені лишь в 18,2% віпадків. У 9 Хворов досліджуваної групи мало місце поєднане метастатічне Ураження очеревіні и печінкі. Показники інформатівності УЗД та КТ у діагностіці метастазів очеревіні представлені в табл. 13.

Таблиця 13

Показники інформатівності комплексного УЗД и КТ в діагностіці метастазів в очеревіну в порівнянні з операційнімі и лапароскопічнімі данімі (n = 173)

метод

дослідження

Показники інформатівності (%)

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

ППЦ

НВЦ

УЗД

18,2

98,7

93,6

40,0

94,7

КТ

72,7

98,1

96,5

72,7

95,2

Вивчай пухлина інвазію в судину, Які ма ють значення для ОЦІНКИ резектабельності пухлини, зокрема - в портальних, селезінкову, верхню брижових вени, черевній стовбур, Загальну печінкову, селезінкову, верхню брижових артерії. Оцінювання пошіреності РПЗ на прілеглі артерії й вени проводили согласно класіфікації Angely E. et al. (1997), в Якій, залежних від Довжина контакту пухлини з судинно стінкою, вірізняються Такі Рівні судинного Ураження: 0 - Відсутність контакту, І - короткий контакт (менший 2 см), ІІ - довгий контакт (більшій 2 см, або охоплення пухлина по колу более 50%), ІІІ-й - судина знаходиться в складі пухлини. Согласно з цією класифікацією при рівнях 0 и І інвазія в судину стінку відсутня, тоді як Рівні ІІ и ІІІ є ее ознакою. ВРАХОВУЮЧИ, что статистично достовірної різниці інформатівності кольорової ДГ у візначенні рівнів судинного Ураження окремо для венозної и артеріальної систем нами не встановлено, Було проведено Загальний аналіз результатів комплексного УЗД для всієї судінної системи.

Шляхом комплексного УЗД на доопераційному етапі 0-й рівень судинного Ураження Виявлено у 14 хворого, І-й рівень - у 58 пацієнтів, ІІ-й - у 31, ІІІ-й - у 8. Хибне негатівні та Хибне Позитивні Висновки зафіксовано відповідно у 11 та 5 сПОСТЕРЕЖЕННЯ. При оперативному втручанні встановлен, что в 2 пацієнтів з 0 за данімі УЗД рівнем судинного Ураження и в 9 - з рівнем I булу присутности інвазія пухлини в судину. При віявленні Шляхом УЗД ІІ-го уровня судинного Ураження у 36 Хворов Оперативні втручання НЕ підтверділі Висновок УЗД в 5 випадка. 3 Із ціх Хибне позитивних результатів були обумовлені наявністю у хворого метеоризму, Який не дозволено чітко Встановити довжина контакту.

При Рівні Ураження ІІІ Хибне вісновків УЗД за результатами операційного втручання не встановлено.

Показники інформатівності УЗД в оцінюванні рівнів інвазії судінної стінкі представлені в табл. 14.

Таблиця 14

Показники інформатівності УЗД в оцінюванні рівнів інвазії судінної стінкі

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

позитивна передбачувано

Цінність

негативна

передбачувано

Цінність

78,0%

93,5%

87,4%

88,6%

86,7%

У ході дослідження Було проведено аналіз показніків ефектівності імпульсної допплерографії в оцінці ступенів обструкції Судін пухлина окремо для венозної и артеріальної систем (табл. 15, 16). Крітеріямі обструкції взяті показатели лінійної швідкості кровотоку (ЛШК). На мнение Кунцевич Г.І. (2004), локальні Збільшення ЛШК свідчіть про наявність гемодінамічно значущої екстравазальної компресії судину пухлина.

Таблиця 15

Показники інформатівності ІД в оцінюванні ступенів пухлінної обструкції вен

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

позитивна передбачувано

Цінність

негативна

передбачувано

Цінність

72,6%

95,3%

87,4%

85,3%

88,2%

Таблиця 16

Показники інформатівності ІД в оцінюванні пухлінної обструкції артерій

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

позитивна передбачувано

Цінність

негативна

передбачувано

Цінність

52,9%

97,0%

83,5%

75,0%

92,3%

Отрімані дані свідчать, что ІД є відносно результативним методом ОЦІНКИ пухлінної інвазії в портальну систему, в тій же година вона є незадовільнім в оцінці інвазії в артеріальне русло.

Для оцінювання КТ крітеріїв інвазії пухлини в судину стінку Було Використано КТ класіфікацію втягнення Судін при аденокарціномі ПЗ (Loyer EM et al., 1996), за Якою визначили Такі типи Ураження Судін: тип А - жировий прошарок відділяє пухлина і / або нормальну паренхіму ПЗ від сусідніх ОРГАНІВ; тип В - нормальна паренхіма обмежує гіподенсну пухлина від сусідніх ОРГАНІВ; тип С - гіподенсна пухлина НЕ відмежована від сусідніх пухлина, Межує з ними; тип D - гіподенсна пухлина НЕ відмежована від сусідніх Судін, пухлина Межує з судинно або частково оточує їх; тип Е - гіподенсна пухлина оточує судину, немає ніякіх жирових прошарків между пухлина и судину; тип F - судину втягнуті в пухлина. Показники інформатівності КТ в оцінюванні інвазії пухлини в судину стінку наведені в табл. 18.

Таблиця 18

Показники інформатівності КТ

в оцінюванні рівнів інвазії судінної стінкі (n = 127)

Чутлівість

Спеціфічність

Точність

позитивна передбачувано

Цінність

негативна

передбачувано

Цінність

88,0%

94,8%

92,1%

91,6%

92,4%

Зіставлення результатівності комплексного УЗД й КТ у візначенні інвазії РПЗ в судину свідчіть на Користь КТ.

! Застосування СУЧАСНИХ ДГ технологій підвіщує ефективність УЗД в діагностіці та стадіюванні РПЗ, но за результатівністю комплексне УЗД поступається рентгенівській КТ, что діктує необходимость использование останньої в алгорітмі обстеження пацієнтів з підозрою на РПЗ як уточнюючого методу (рис. 2).

ВИСНОВКИ

Розвязання актуальних для променевої діагностики и онкології завдання, Пожалуйста Полягає в розробці тактики! Застосування променево методів, самперед ультразвукових, у діагностіці та візначенні пошіреності РПЗ. На значному клінічному матеріалі обґрунтовані Преимущества поєднаного! Застосування конвенціональної ехографії з кольорових допплерографією.

1. З ВІКОМ у нормі акустична картина ПЗ закономірно змінюється, спостерігається поступове Підвищення ехогенності, панкреатічна протоки розшірюється, ШВИДКІСТЬ кровотоку в артеріях гепатопанкреатодуоденальної зони зростають, а в венах портальної системи - зменшується.

2. Основними акустична ознака РПЗ є наявність вогнищевого Утворення в основном з нерівнімі контурами та нечіткімі межами, Акустичні характеристики та ангіоархітектоніка которого змінються в залежності від Розмірів пухлини та стадії процесса.

3. ЗАСТОСУВАННЯ комплексного УЗД покращує, в порівнянні з конвенціональною ехографією, результатівність діференціальної діагностики РПЗ та ХП (чутлівість - з 76,1% до 85,7%, спеціфічність - з 82,6% до 86,3%, точність - з 79 , 5% до 84,0%), но методом вибори залішається ТАПБ під УЗ-контролем (чутлівість 95,2%, спеціфічність 95,6%, точність 95,4%).

4. Діагностичні возможности комплексного УЗД в оцінюванні розповсюдження РПЗ на прілеглі органи, особливо 12 - палу кишку, шлунок, залішаються незадовільнімі, чутлівість складає відповідно 13,9% та 15,8%, в поперечному ободової кишки та ворота печінкі - 28,6% та 42,9%. ! Застосування комплексного УЗД дозволяє покращіті інформатівність ехографії у візначенні інвазії в шлунок та ворота печінкі (до 26,3% и 57,1% відповідно), хоча методом Вибори є КТ.

5. Результатівність КОМПЛЕКСНОЇ УЗ діагностики метастатічного ураженння регіональніх ЛВ з трансабдомінального доступу Залежить від Розмірів останніх, найкращі показатели метод демонструє при розмірах Ураження ЛВ более 2 см (чутлівість - 83,3%).

6. Діагностика поверхнево метастазів печінкі та метастатічно Ураження ЛВ очеревіні у хворого на РПЗ залішається складаний проблемою.Більше як для комплексного УЗД, так и для КТ (чутлівість 12,5% та 25%, 18,2% та 72,7% відповідно). ! Застосування кольорової ДГ Робить можливий Підвищення чутлівості УЗД у діагностіці інтраорганніх метастазів печінкі з 80,6% до 93,5%.

7. Комплексне УЗД демонструє достаточно Високі возможности в оцінюванні інвазії РПЗ у судинно стінку, но за ефектівністю поступається КТ (чутлівість 78,0% проти 88,0%). ІД доцільно використовуват з метою Виявлення наявності гемодінамічно значущої екстравазальної компресії Судін пухлина.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

- УЗ дослідження з кольорових ДГ Судін панкреатодуоденальної ділянки та патенти включать в алгоритм інструментального обстеження пацієнтів з клінічнімі ознака захворювання на РПЗ.

- УЗ дослідження слід розпочінаті з использование режиму сірої шкали (В-режим). У разі Виявлення УЗ ознака вогнищевого Ураження ПЗ слушно використовуват режими кольорової ДГ та ІД, Які дозволяють оцініті стан Судін панкреатодуоденальної зони и віявіті гемодинамічні розладі кровотоку. Для ОЦІНКИ інтрапаренхіматозного кровоплину доцільно використовуват методику ЕДК.

- Методом Вибори у візначенні пошіреності РПЗ на навколішні органи є КТ.

- У разі сумнівної УЗ картини нужно використовуват інші методи променевої діагностики: КТ, МРТ, рентгенконтрастний ангіографію.

- Оцінювання гемодинамічних порушеннях Шляхом использование ДГ в режімі КДК, ЕДК та ІДК при наявності сучасної діагностичної апаратури НЕ требует значний часові затрати и может буті включена в стандартний протокол УЗД ОРГАНІВ черевної порожніні у хворого з підозрою на РПЗ.

СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Порчук Ю.Д. Возможности кольорової допплерографії в діагностіці раку підшлункової залоза // Променева діагностика, променева терапія.- 2001.- № 2.- С. 131-132.

2. Порчук Ю.Д. Возможности допплерографії в діагностіці набрякової форми Гостра панкреатиту и раку підшлункової залоза // Променева діагностика променева терапія (збірка наукових робіт Асоціації радіологів України) .- 2003.- С. 313-314.

3. Порчук Ю.Д. Дуплексні допплерографія в діагностіці пухлінної інвазії Судін при раку підшлункової залоза // Променева діагностика, променева терапія.- 2005.- № 4.- С. 8-12.

4. Порчук Ю.Д. Оцінка кровопостачання підшлункової залоза у хворого з хронічнім панкреатитом в залежності від трівалості перебігу за данімі ультразвукової допплерографії // Променева діагностика, променева терапія.- 2006.- № 2.- С. 16-21.

5. Медведєв В.Є., Порчук Ю.Д. Променеві методи дослідження в діагностіці раку підшлункової залоза (огляд літератури та Власні спостереження) // Променева діагностика, променева терапія.- 2007.- № 2.- С. 13-19. (Особистий внесок дисертант: Виконаю клінічна частина роботи: проведено обстеження пацієнтів, аналіз результатів комплексного УЗД).

Анотація

Порчук Ю.Д. Комплексні Ультразвукові дослідження в діагностіці та візначенні пошіреності раку підшлункової залоза. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.23.- Променева діагностика, променева терапія.- ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України.? Київ, 2008.

Дисертація присвячено підвіщенню ефектівності діагностики та стадіювання раку підшлункової залоза (РПЗ) Шляхом поєднаного! Застосування конвенціонального ультразвукового дослідження (УЗД) и кольорової допплерографії (ДГ).

В основу роботи покладаючи результати обстеження 173 Хворов на РПЗ, 23 - з хронічнім панкреатитом (ХП), 78 - практично здорових осіб різніх вікових груп. Морфологічна веріфікація діагнозу проводилася Шляхом дослідження: операційного (12) та аутопсійного (11) матеріалу; біопсійного матеріалу, взятого при лапароскопії (46); цитологічного матеріалу, отриманий Шляхом черезшкірної тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії підшлункової залоза (44).

Вівче та уточнено нормативи основних ультразвукових (УЗ) показники структури та ангіоархітектонікі підшлункової залоза (ПЗ), а такоже ДГ показніків регіональної гемодинаміки у здорових осіб різніх вікових груп. Сістематізовано основні УЗ та ДГ ознака РПЗ з урахуванням стадії процесса за категоріямі Т класіфікації TNM. Встановлен УЗ діференціально-діагностичні Критерії РПЗ и ХП, что враховують характер ангіоархітектонікі пухлина та Особливості регіональної гемодинаміки. Проведено аналіз можливий конвенціональної УЗД, УЗД (В-режим) + КДК + ЕДК + ІД, КТ, ТАПБ під УЗ-контролем в діференціальній діагностіці віщевказаної патології. Вівче возможности, оцінено та співставлено ефективність комплексного УЗД та КТ у візначенні місцевого Поширення РПЗ на прілеглі органи. Встановлен роль УЗ дослідження та ДГ у візначенні інвазії пухлина ПЗ в Магістральні судину з урахуванням довжина контакту з пухлина, а такоже локалізації процесса. Визначили возможности та обмеження комплексного УЗ дослідження та ДГ в оцінці регіонального та віддаленого метастазування при РПЗ. Встановлен місце та роль комплексного УЗД в алгорітмі інструментального обстеження Хворов з підозрою на злоякісні новоутворення ПЗ.

Ключові слова: комплексні Ультразвукові дослідження, допплерографія, рентгенівська компютерна томографія, рак підшлункової залоза.

АНОТАЦІЯ

Порчук Ю.Д. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23.- Променева діагностика, променева терапія. ДУ "Національний інститут раку" МОЗ України.? Київ, 2008.

Метою роботи стало підвищення ефективності діагностики та стадіювання раку підшлункової залози (РПЖ) шляхом застосування комплексного ультразвукового дослідження (УЗД).

В основу роботи покладено результати дослідження 173 хворих РПЖ, 23 хворих з хронічним панкреатитом (ХП), і 78 практично здорових осіб різних вікових груп.

Верифікація діагнозу проводилась на основі морфологічних досліджень операційного (173) і аутопсійного (11) матеріалу, біопсії взятого при лапароскопії (46) і цитологічного матеріалу, отриманого шляхом чрезкожной тонкоголкової пункційної біопсії підшлункової залози (44).

Встановлено, що в нормі з віком акустична картина підшлункової залози (ПЖ) зазнає закономірні зміни: ехогенність підвищується, панкреатичний протік розширюється, швидкість кровотоку в артеріях гепатопанкреатодуоденальной зони зростає, в венах портальної системи - сповільнюється.

Систематизовані основне акустичні ознаки РПЖ, основними з яких являються наявність вогнищевого утворення в ПЖ з переважно нерівними контурами і нечіткими межами, гіпоехогенних. Структура і ангіоархітектоніка пухлини підшлункової залози змінюється в залежності від його розмірів і стадії процесу; при його прогресуванні збільшується і посилюється васкуляризація.

Застосуванні допплерівських (ДГ) технологій покращує в порівнянні з конвенціональних УЗД результати диференціальної діагностики РПЖ і ХП (чутливість з 76,1% до 85,7%, специфічність з 82,6% до 86,3%, точність 79,5 до 84, 2%), проте, вони остаються гірше в порівнянні з показниками рентгенівської КТ. Доведено, що найефективнішим методом при диференціації РПЗ та ХП є ТАПБ під контролем УЗ.

УЗ ознаками проростання пухлиною стінок шлунка і кишки являються втрата чіткості кордонів, потовщення стінок, відсутність перистальтики в зоні ураження. При прогресуванні РПЖ в ворота печінки спостерігалися нечіткість контурів печінки в місці інвазії, присутність гіпехогенних мас в проекції воріт, деформація судинного малюнка. Разом з тим встановлено, що інформативність комплексного УЗД в оцінці поширення РПЖ на шлунок і ворота печінки хоча і дещо зростає в порівнянні з УЗД в В-режимі, але в цілому залишається низькою (чутливість становить відповідно 26,3% і 57,1%) . Незадовільну результативність демонструє комплексне УЗД в контролі проростання пухлиною стінок 12-палої і поперечно-ободової кишки (чутливість 13,3% і 28,8%), в діагностиці поверхневих метастазів печінки і пухлинної поразки очеревини (чутливість 12,5% і 18,2 %)

Ефективність конвенційної ехографії в поєднанні з кольоровою ДГ у виявленні уражених пухлинним процесом регіональних лімфовузлів (ЛУ) з трансабдоминального доступу залежить від розмірів ЛУ, найкращі показники метод демонструє при розмірах ЛУ перевищують 2 см (чутливість 83,3%). Комплексне УЗД демонструє досить високі можливості в оцінці рівня інвазії РПЖ в стінку судин, однак по ефективності поступається КТ (чутливість 78,0% проти 88,0%).

Використання сучасних ДГ технологій підвищує ефективність УЗД в діагностиці та стадіювання РПЖ, але за результативністю комплексне УЗД поступається рентгенівської КТ, що обґрунтовує необхідність застосування останнього в алгоритмі обстеження хворих з підозрою на РПЖ як уточнюючого методу.

Ключові слова: комплексне ультразвукове дослідження, доплерографія, рентгенівська комп'ютерна томографія, рак підшлункової залози.

SUMMARY

Porchuk YD Complex Ultrasound Examinations in Diagnostics and Determination of Pancreas Cancer Prevalence . - Manuscript.

Dissertation for a Candidate Degree in Medical Science, speciality 14.01.23.- Radiologic Diagnostics, Radiation Therapy. State Institution "National Cancer Institute" of the Ministry of Healthcare of Ukraine.? Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the problem of increasing the efficiency of diagnostics and study of pancreas cancer (PC) by combined application of conventional ultrasound examination and colour Doppler ultrasonography.

Examination results of 173 patients with pancreas cancer, 23 with chronic pancreatitis (CP), and 78 practically healthy persons of various age groups has become the basis of this thesis. Morphologic verification of the diagnosis was carried out by means of examining: operative (12) and autopsy (11) material; bioptic material obtained from laparoscopy (46); cytological material, obtained by means of interskin thin-needle aspirating puncture biopsy of pancreas (44).

The norms of basic ultrasound (US) features of pancreas structure and angioarchitecture, as well as colour Doppler ultrasonography figures of regional hemodynamics of healthy persons from various age groups were studied and specified.

Basic US and colour Doppler ultrasonography features of PC were systematized taking into account the process stage by T categories of TNM classification.

The US differential-diagnostic criteria of PC and CP, which consider the character of tumour angioarchitecture and regional hemodynamics peculiaration were established.

Studied were The possibilities, were studied and the efficiency of complex conventional ultrasound examination and CT in determination of PC local spreading over the adjacent organs was compared.

The role of US examination and colour Doppler ultrasonography in determination of pancreas tumours invasion into the great vessels considering the length of contact with tumour, as well as process localization was established.

The possibilities and limitations of complex US examination and colour Doppler ultrasonography in evaluation of regional and remote PC metastasis were determined.

The place and role of complex US in the algorithm of instrumental examination of patients with suspicion to pancreas malignant newgrowths was established.

Key words: complex ultrasound examinations, Doppler ultrasonography, X-ray computer-aided tomography, pancreas cancer.

...........


  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • Порчук Ю.Д. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози.
  • Porchuk YD Complex Ultrasound Examinations in Diagnostics and

  • Скачати 24.02 Kb.