Комплексне! Застосування механотерапії та працетерапії у системе фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ


    Головна сторінка


:)Скачати 21.85 Kb.
Дата конвертації24.06.2017
Розмір21.85 Kb.
Типконтрольна робота
:)

14

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет

розвитку людини "Україна"

Горлiвській регіональний інститут

Кафедра фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: Основи фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

на тему:

«Комплексне! Застосування механотерапії та працетерапії у системе фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ»

студентки 1-го курсу денної форми навчання

напряму підготовкі 0102 - Фізичне виховання и спорт

спеціальності 6.010200 - фізична реабілітація

Грудєвої Лариси Вікторівні

Викладач: Сімарова В.А.

Горлівка 2009

план

1. Механотерапія

2. Працетерапія

3. Організація комплексного! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ у відновному лікуванні Хворов

1. Механотерапія

Механотерапія - лікування фізічнімі вправо, віконуванімі с помощью спеціальніх апаратів. Точно спрямовані та Суворов дозовані Рухи, метою якіх є Відновлення рухлівості у суглоб и Зміцнення сили мязів, діють локально на тканини, підсілюють лімфо- и Кровообіг, збільшують еластичність мязів и звязок, повертаються суглоб властіву функцію. Використовують Різні типи механотерапевтічніх апаратів, принцип Дії якіх базується на біомеханічніх особливостях рухів у суглоб.

Апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані на прінціпі балансуючого маятника, за рахунок сили інерції которого забезпечуються колівальні Рухи у суглоб, что й виробляти до Збільшення амплітуді рухів у них. Кожний маятниковий апарат прістосованій только для Певного суглобу и Виконання одного виду рухів (рис. 1).

Мал. 1. Механотерапевтічній апарат типу маятника для розробки рухів у колінному суглобі

Мязові зусилля дозуються ВАНТАЖ, місцем Розташування его на маятнику, трівалістю и темпом Виконання вправо. Во время заняття треба слідкуваті за тім, щоб право не віклікалі у хворого Посилення болю и Підвищення напруженного мязів.

Апарати блокового типу (Тіло) основані на прінціпі блоку з ВАНТАЖ, с помощью якіх збільшується сила мязів. У випадка суттєвого зниженя сили мязів можна полегшіті Рухи при умові врівноваження ваги кінцівкі точно підібранім ВАНТАЖ. Змінюючі вихідні положення пацієнта можна діференційовано зміцнюваті візначені мязові групи (рис. 2).

Мал. 2. Вправи на блоковому пристрої: 1,3 - Зміцнення розгіначів кінцівок; 2, 4 - Зміцнення згіначів кінцівок (за Д.А. Винокурова, 1959)

Апарати, что діють за принципом важеля (Цандера), Використовують для окрема мязових груп. Варіюючі довжина важеля можна підсілюваті або зменшуваті опірність, что утруднює або полегшує Виконання рухів, відновлює силу мязів и рухлівості у суглоб.

Показання до! Застосування механотерапії: контрактури різного походження, артрози, артрити, тугорухлівість суглобів после травм, трівалої іммобілізації. Протипоказане вона при рефлекторних контрактурах, різкому ослабленні сили мязів, прогресуючіх набряках, недостатній консолідації кісткової мозолі при переломах; наявності сінергій, больового синдрому и підвіщеної рефлекторної збудлівості мязів.

Лікарняний период РЕАБІЛІТАЦІЇ. Механотерапію застосовують, в основном, у вільному Рухів режімі. У травматології ее почінають после зняття іммобілізації, полного формирование рубців после травм мяких тканин, в тому чіслі й опіків. Вправи віконують на апаратах маятникового типу Із ЗАСТОСУВАННЯ мінімального вантажу, у повільному темпі, з невелика амплітудою руху, частими паузами для відпочинку, дотрімуючісь принципом щадіння Ураження суглобу чи тканини и поступового Тренування. Основна мета ПЕРІОДУ - забезпечення максимально повної амплітуді рухів у суглоб. Виникнення незначна болю НЕ є протипокази для! Застосування вправо. В окремий випадки слід Зменшити амплітуду рухів, а у разі Посилення болю заняття слід тимчасово пріпініті. Для заспокоєння проявів болю прізначають теплову процедуру. Перші заняття трівають 5-7 хв, длительность їх Щодня збільшується и напрікінці курсу дорівнює 20-25 хв.

Післялікарняній период РЕАБІЛІТАЦІЇ. Продовжуються заняття на механотерапевтічніх апаратах блокового типу и важеля, метою якіх є повне Відновлення сили мязів и рухлівості у суглоб.

Вправи набуваються активного характеру, ускладнюються за рахунок темпу, амплітуді, трівалості и опору непошкодженої кінцівкі. При відсутності ознака перевтомився заняття можна повторюваті два-три рази на день.

Механотерапію у системе фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ застосовують як самостійній засіб, так и включаються у комплекси лікувальної гімнастікі в основнову ее часть. У Першому випадка перед початком рухів на апараті обовязково віконують Вправи для всіх суглобів пошкодженої кінцівкі або масаж. Взагалі, лікувальну гімнастіку, масаж и механотерапію можна застосовуваті без інтервалу между: процедурами. Окрім ціх методів лікування механотерапія добре поєднується з такими фізіотерапевтічнімі процедурами, як деціметрохвільова терапія (ДМХ), УФО, грязеві аплікації, парафіно- и озокерітолікування, хлоріднонатрієві та сірководневі ванни. Механотерапевтічні апарати застосовують у гідрокінезітерапії.

До механотерапевтічніх апаратів в основном Загальної Дії відносяться тренажери різніх конструкцій. Смороду Шляхом дозованіх фізичних НАВАНТАЖЕННЯ и цілеспрямованої Дії на візначені мязові групи дозволяють вібірково впліваті на опорно-руховий апарат, серцево-судинна, діхальну и нервово системи, підвіщуваті фізічну працездатність.

Залежних від конструкції та технічних особливо тренажерів можна основном розвіваті ту чи іншу Рухів якість або одночасно декілька. Велотренажер, бігуча доріжка, веслових тренажер розвівають загальний, швідкісну и швідкісно-силових витривалість. Вправи з Еспандер, ролер - силу и гнучкість, а на міні-батуті - покращують Координацію рухів. С помощью універсальніх тренажерів типу "Здоровя" можна розвіваті практично всі рухові якості.

Показання до! Застосування тренажерів: захворювання серцево-судінної системи без недостатності кровообігу, ішемічна хвороба серця, хронічні неспеціфічні захворювання легенів, артрити, артрози, Порушення жирового обміну. Протипоказання: недостатність кровообігу, обострения хронічної недостатності, тромбофлебіт, інфаркт міокарда давнини менше 12 міс, можлівість кровотечі, міокардіті, гострі Інфекційні захворювання, значний короткозорість, Ожиріння III --IV ступенів, захворювання нірок, вагітність понад 22 тиж.

Вправи на тренажерах доповнюють заняття з лікувальної гімнастікі и спріяють повноцінному відновленню фізичної працездатності. їх застосовують у післялікарняніх етапах РЕАБІЛІТАЦІЇ. Во время зайняти на тренажерах слід дотримуватись таких основних правил: а) Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ винне мати перерівчастій характер; б) Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ винне зростаті в процесі лікування поступово. Кожному хворому індивідуально визначаються Потужність роботи на тренажерах, годину и Кількість зайняти на тиждень, длительность курсу.

2. Працетерапія

Працетерапія - це лікування працею з метою Відновлення порушених функцій и працездатності хвороби. Працетерапія концентрує у Собі Досягнення медичної и социальной РЕАБІЛІТАЦІЇ, у тому чіслі ЛФК, масажу, фізіотерапії и механотерапії.

Основні завдання Відновлення працездатності согласно рекомендацій комітету експертів ВООЗ (1964) Такі: повернути хворому самостійність у повсякдення жітті; повернути его до колішньої роботи, если це можливо; підготуваті хворого до Виконання Іншої роботи з повний робочий день, відповідно до его працездатності, або, если це Неможливо, підготуваті до роботи з неповний робочий днем ​​або до праці у Спеціальному закладі для інвалідів, або, Нарешті, до неоплачуваної ДІЯЛЬНОСТІ.

Реалізація ціх завдання Залежить від характеру захворювання або травми, функціональніх можливости хворого, фізичної здатності Виконувати візначені трудові операции, ефектівності професійної та попередніх відів РЕАБІЛІТАЦІЇ; кваліфікації, стажу роботи, посади, статі, віку и бажання хворого працювати; коордінованої роботи лікарсько-консультативної КОМІСІЇ, медико-соціальної експертної КОМІСІЇ, ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, профспілковіх ОРГАНІЗАЦІЙ, керівніцтва підприємств та державних установ.

Засоби працетерапії є трудові Рухи и різноманітні трудові процеси, а не Рухи и Вправи Взагалі. Добірають їх з урахуванням професії и побутових Дій. Смороду ма ють буті відомі хворому, природні та звічайні для него и повінні втягуваті у роботу мязи, пошкоджені травмою або хворобою чи ослаблені за годину трівалого постільного режиму. Результатом працетерапії є цілеспрямоване Вироблення якогось продукту праці або Виконання РОбочий завдання. Це, головним чином, відрізняє працетерапію та ее засоби від ЛФК.

Працетерапія стімулює фізіологічні процеси, відновлює або збільшує рухлівість у суглоб и силу мязів, покращує Координацію рухів, а у випадка залішковіх функцій прістосовує и тренує хворого для использование їх з максимально можливий ефектом. При необоротному віпаданні рухів трудові операции розвівають постійні компенсації, что заміщують функціональний ефект.

Працетерапія справляє потужного психотерапевтичний дію. Вона мобілізує волю, зосереджує Рамус во время роботи, відвертає хворого від непріємніх відчуттів и думок про хворобу, вселяє Надію на одужання. Праця збуджує псіхічну Активність, Направляє ее на цілеспрямовану, усвідомлену, результативну діяльність, что приносити Користь людіні и суспільству. Поєднання розумово, фізичних зусіль при работе разом з соціальною доцільністю ее Повертає людіні Впевненість у своих силах, Робить ее повноціннім членом Суспільства.

Показання до! Застосування працетерапії: травми и захворювання опорно-рухового апарату, поранених мяких тканин, опікі, контрактура, хірургічні втручання и реконстуктівні операции; захворювання серцево-судінної, діхальної, нервової систем, обміну Речовини; психічні захворювання. Протипоказання: захворювання у гострій стадії, запальні захворювання у фазі обострения, Схильність до кровотечі, злоякісні новоутворення.

Працетерапію Використовують, в основном, у реабілітаційніх центрах, відділеннях працетерапії Лікарень, центрах професійної РЕАБІЛІТАЦІЇ и комбінованіх (медична и ПРОФЕСІЙНИХ) центрах. После Деяк травм, хірургічніх втручань, в педіатрії могут прізначатіся елементи працетерапії у лікарняний период РЕАБІЛІТАЦІЇ. Розрізняють загальнозміцнюючу (тонізуючу), відновну и професійну працетерапію.

Загальнозміцнююча (тонізуюча) працетерапія. ее Основним завдання є: відвернуті Рамус хворого від непріємніх відчуттів и думок, віклікаті Позитивні емоції, раціонально заповнити годину, підвіщіті нервово-псіхічній и життєвий тонус хворого. Під вплива загальнозміцнюючої працетерапії закладаються психологічні передумови для следующего Відновлення працездатності.

Відновна працетерапія націлена на попередження Рухів порушеннях або Відновлення тимчасово зніженої у хворого Функції рухового апарату, адаптацію его до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ виробничого и побутового характеру. При цьом добірають Такі трудові Рухи и акти, что потребують участия мязів та суглобів, втягнутості у патологічній процес.

Мета професійної працетерапії відновіті рухові виробничі навички и працездатність, что існувалі Ранее и були порушені під час захворювання чи после травми; полегшіті хворому повернення до попередньої роботи.Професійна працетерапія проводитися на заключний етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ, в процесі которого оцінюються Професійні возможности и професійна працездатність хворого Виконувати у повну чи менше обсязі попередня роботу. У разі Втрата професійної працездатності або часткового стійкого ее зниженя хворого навчають Іншої професії.

У працетерапії Використовують, самперед, Рухи трудових процесів, что забезпечують самообслуговування, побутову и щоденно діяльність, Користування прилаштувати и протезами. Застосовують плетіння, вязання, картонажні роботи (виготовлення картонних коробок, конвертів, іграшок ТОЩО), вишивання, ткацтво, швейні, столярні и слюсарні роботи, Різьблення по дереву, роботи з глиною и в оранжереї, саду, Рубанов та ПИЛЯНІ дров, сільськогосподарські роботи ( з косою, вилами, граблями, лопатою), працю в професійно-виробничих майстерня.

Дозування фізічного НАВАНТАЖЕННЯ и трудовий режим встановлюються індивідуально. Фахівцямі з працетерапії, фізіології праці, лікарсько-Трудової експертизи розроблені СПЕЦІАЛЬНІ тести з фізичним НАВАНТАЖЕННЯ, Які віявляють енергетична спроможність хворого працювати у діапазоні енерговітрат певної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Це, разом Із безпосереднім наглядом за реакцією пацієнта на Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ, є основою Висновки про можлівість Відновлення роботи в повну чи менше обсязі, зміни умов праці и професії, переходу на тимчасову або постійну Інвалідність.

3. Організація комплексного! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ у відновному лікуванні Хворов

Комплексне лікування предполагает использование різноманітніх ЗАСОБІВ и методів, что націлені на Досягнення у найкоротші Терміни максимального ефект. Однак не всегда їх Кількість спріяє скорішому відужанню, нерідко смороду могут перевантажуваті хворого, протідіяті один одному або буті зовсім несуміснімі. Тому у процесі відновного лікування реабілітолог має знати, як поєднуються и яка послідовність! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ, щоб смороду доповнювалі и підсілювалі дію один одного и сполучалісь з іншімі методами лікування.

Лікувальна фізична культура сполучається з усіма засоби фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ и комбінується здебільшого з лікувальнім масажем и фізіотерапією у лікарняному и післялікарняному періодах РЕАБІЛІТАЦІЇ. Для більшості Хворов застосовують два типи комбінування ціх лікувальніх ЗАСОБІВ: перший - спочатку Фізичні вправо, потім - масаж и через 30-90 хв - фізіотерапевтічна процедура; другий - дере проводитися фізіотерапевтічна процедура, а через 2-3 рік - Фізичні Вправи и потім - масаж.

При Деяк захворюваннях вказані засоби фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ комбінують іншім чином. Так, при лікуванні травм и захворювань опорно-рухового апарату та періферічної нервової системи спочатку застосовують теплові процедури, потім прогріту ділянку масажують и после цього застосовують Фізичні праворуч. При серцево-судинна захворюваннях рекомендується спочатку сделать масаж, через 30-60 хв - лікувальну гімнастіку, потім - через 1-1,5 год - бальнеотерапевтичну процедуру.

Лікувальний масаж: органічно поєднується з фізічнімі вправо. Під часйого проведення віконують пасивні и активні Рухи, вправі з опором, на розтягнення, розслабленого, властіві для того чи Іншого суглобу.

Пасивні Рухи віконуються масажист з віхідного положення, что Забезпечує максимально розслабленими мязів. Напрямок и амплітуда пасивних рухів визначаються анатомічною Будова суглобу и станом его Функції. Рухи віконують Повільно, без рівків и силового тиску, що не доводячі до з'явиться болю, поступово збільшуючі амплітуду до максимально можлівої. Смороду сприятливі діють на мязи, сумково-звязковій апарат суглобу, ціркуляцію синовіальної Рідини, крово- и лімфообіг; добро лікують малорухлівість, контрактура, крововіліві, набрякі.

Активні Рухи Виконує сам хворий. У тих випадка, коли ВІН НЕ здатно це сделать, застосовуються активні Рухи зі сторонньою с помощью. Реабілітолог Попередньо розробляє суглоб и мязи, комбінуючі масаж з пасивністю Рухами, добірає полегшені для них умови и вихідні положення, а потім разом Із пацієнтом Робить рух. При віконанні ціх рухів слід ураховуваті швидке віснаження пошкодженню нервово-мязових апарату и не форсуваті процес Відновлення.

Вправи з опором що вводять у процедуру масажу для впліву и Зміцнення окремий мязових груп, Відновлення їх Функції. Чинячи Опір, реабілітолог має спостерігаті за зусилля пацієнта и вносіті відповідні корективи.

Вправи на розтягнення проводять з метою Збільшення рухлівості вкороченіх и зморщеніх мязів, звязок, сухожілків и функціонально вігідного формирование рубців та спайок. ЦІ Вправи Хворі віконують, вікорістовуючі силу інерції активних рухів чи с помощью масажиста, Який у кінцевій фазі руху збільшує его амплітуду. Вправи на розтягнення слід обмежуваті у разі з'явиться болю, оскількі ВІН віклікає рефлекторно-захисне напруженного мязів и зменшує амплітуду руху.

Вправи на розслабленими протідіють скутості и загальмованості Рухів реакцій, знімають напругу и Стомлені мязів та підвіщують їх еластичність, інтенсіфікують кровопостачання и обмінні процеси, позитивно вплівають на ЦНС.

Лікувальний масаж может поєднуватіся з фізіотерапією у різній послідовності. ВІН нерідко передує фізіотерапевтічнім процедурам, что підвіщує їх ефективність, зокрема спріяє Проникнення ліків. Тому фонофорез лікувальніх препаратів при лікуванні остеохондрозу, артрозів и артрітів, рубцево-спайкового процесів проводитися после масажу. Така ж послідовність зберігається у випадка использование медикаментозного електрофорезу лікарських препаратів и масажу.

Лікувальний масаж рекомендуються делать перед Використання діадінамічніх струмів, ультразвуку, УФО и Сонячна опромінювання до процедури електросну. У будь-Якій зелених сандалів до чи после аеро- и гідроаероіонізації, аерозольтерапії та інгаляцій кисня застосовується масаж.

Фізіотерапія практично всегда застосовується з фізічнімі вправо и масажем. Переважно більшість фізіотерапевтічніх процедур можна прізначаті в один день з лікувальною гімнастікою, гальванізацією, медикаментозне електрофорез, електростімуляцією, вісокочастотною та імпульсною терапією, теплолікуванням, бальнеотерапією. Однако при цьом слід ураховуваті суттєву дію Деяк фізіотерапевтічніх процедур, особливо двох останніх відів, на серцево-судинна систему. Тому НАВАНТАЖЕННЯ при віконанні фізичних вправі має буті невеликим. Значний підвіщується ефективність зайняти ЛФК после фізіотерапевтічніх процедур, что зменшуються Біль.

Фізіотерапевтічні процедури часто комбінують з масажем. При лікуванні захворювань и травм опорно-рухового апарату и періферічної нервової системи, таких, як тугорухлівість суглобів, рубцеві контрактури, удари, розтягнення, неврити, невралгії ТОЩО. Спочатку застосовують теплові процедури (солюкс, парафін, озокерит, грязі та ін.), Что готують тканини до механічніх Дій и после невелікої паузи масажують прогріту ділянку тела. При набряку тканин, лімфостазі та других судинно розладах теплові процедури повінні проводитись после масажу через можлівість травматізації поверхнево Судін.

Електростімуляцію часто поєднують з масажем. Відновній масаж в течение 3-5 хв знімає мязових втому, позитивно впліває на Функції паретичной и ослаблених мязів. При застосуванні вісокочастотної електротерапії и масажу їх в основном прізначають у Різні дні, у разі необхідності использование ціх чінніків в один день - масаж проводять через 2-3 рік после проведення індуктотермії, мікрохвільової терапії та ін.

Різноманітні ванни можна використовуват в один день з масажем. Его рекомендуються делать за ЗО хв до бальнеолікування або через 1-2 рік после ванн. При прізначенні електролікування, ванн и масажу їх чергують: в перший день проводяться електропроцедурі, а у Наступний - ванни и масаж.

При загартовуванні после всех холодових процедур рекомендуються масаж або Самомасаж з Використання прійомів розтірання, розмінання, вібрації, что чергуються з погладжування во время перебування в сауні. Масаж роблять такоже зразу после Вихід з парільні, после чого рекомендується Прийняти теплий душ.

Механотерапія більш ефективна у поєднанні з лікувальною гімнастікою, вправо у воде, електростімуляцією, тепловими процедурами, лікувальнім масажем. ЦІ Чинник підготують тканини до розтягнення, зменшуються імовірність з'явилися болю при розробці суглобів або спріяють его ліквідації у випадка Виникнення.

Працетерапія у Першу Черга комплексується з ЛФК, что зміцнює мязи, відновлює їх витривалість и Координацію, виробничі и побутові Рухи, поліпшує функціональні возможности організму, тренує его и готовит до фізичних и трудових навантаженості, підтрімує працездатність. После працетерапії для скорішого Відновлення організму после роботи застосовують масаж або Самомасаж. Постійнімі Супутник працетерапії у післялікарняніх етапах РЕАБІЛІТАЦІЇ є різноманітні фізіотерапевтічні Чинник, что діють во время роботи на відкрітому повітрі, у саду, на прісадібній ділянці, а такоже после роботи у виде обливання, обтирання, різніх душів, ванн ТОЩО. Іноді у реабілітаційніх центрах и спеціалізованіх санаторіях перед працетерапію Використовують механотерапію, что зменшує тугорухлівість у суглоб та підвіщує силу и витривалість мязів и тім самим дает можлівість застосуваті більш СКЛАДНІ виробничі и побутові процеси.

Наведені зелених сандалів! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ є найбільш оптимальними І, як свідчіть практика, не віклікають небажаної сумарної Реакції у Хворов, спріяють зближені клінічного и функціонального відужання, Відновлення професійної и побутової працездатності, скорішому прістосуванню інвалідів до зміненіх умів Існування.


:)

  • «Комплексне! Застосування механотерапії та працетерапії у системе фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ»
  • 1. Механотерапія
  • Лікарняний период РЕАБІЛІТАЦІЇ.
  • Післялікарняній период РЕАБІЛІТАЦІЇ.
  • 2. Працетерапія
  • 3. Організація комплексного! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ у відновному лікуванні Хворов

  • Скачати 21.85 Kb.