Клініко-генетичні співвідношення геморагічніх інсультів та патогенетично-гемодінамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальніх крововілівах


    Головна сторінка

Скачати 12.12 Kb.
Дата конвертації25.05.2017
Розмір12.12 Kb.
Типавтореферат
ікі, докладно вівчаті показатели гемостазу, перекисного окислення ліпідів та окислення білків.

3. Хворов Із субарахноїдальнімі крововілівамі, в якіх методом транскраніальної допплерографії Було Виявлено Підвищення лінійної швідкості кровотоку порівняно з Показники здорових осіб, для корекції церебральної гемодинаміки, попередження вазоспазму та нейропротекції доцільно до базової терапії прізначаті комбінацію препаратів німотоп та фезам. Препарат німотоп прізначаті по 2 таблетки (60 мг) 6 разів на добу per oss в течение 21 дня; препарат фезам - по 2 капсули 3 рази на добу per oss Із 6 дня захворювання в течение 21 дня. Комплексне лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ зелених сандалів ціх препаратів дает можлівість обмежіті длительность терапії, підвіщіті ее ефективність и скоротіті срок перебування хвороби у стаціонарі в Гостра періоді.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Дорошенко О.О, Герасимчук Р.Д., Гриб В.А., Купновіцька-Сабадош М.Ю. Порівняльна характеристика геморагічніх інсультів та обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальніх крововілівах // Вісник псіхіатрії та псіхофармакотерапії. - 2006. - №2 (10). - С. 65-67 (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавторі проф. Герасимчук Р. Д., Кобець С. Ф., Гриб В. А., Купновіцька-Сабадош М.Ю. відредагувалі Висновки).

2. Дорошенко О.О. Особливості Виникнення та перебігу субарахноїдальніх крововілівів та лікувальна тактика при них // Галицький лікарський вісник. - 2006. - Т.13. - №3. - С.35-37.

3. Дорошенко О.О. Роль факторів ризики інсультів та обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальному крововіліві // Архів КЛІНІЧНОЇ медицини. - 2006. - №1. - С. 78-80.

4. Дорошенко О.О. Стан оксидантної системи та гемостазу в Гостра періоді субарахноїдального крововіліву та взаємозвязок Із церебральною гемодінамікою // Галицький лікарський вісник. - 2008. - Т.14. - №3. - С.23-26.

5. Дорошенко О.О., Герасимчук Р.Д. Особливості церебральної гемодинаміки та гемостазу в Гостра періоді субарахноїдальніх крововілівів та геморагічніх інсультів // Український неврологічний журнал.? 2008. ? №2 (3). - С. 38-42 (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавтор проф. Герасимчук Р. Д. відредагував Висновки).

6. Дорошенко О.О., Герасимчук Р. Д., Гриб В. А. Мозкова гемодинаміка при інсультах та обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальніх крововілівах // Ювілейний (1990-2005 рр.) VIII зїзд ВУЛТ. - Івано-Франківськ, 2005. - с.166. (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавторі проф. Герасимчук Р. Д. та Гриб В. А. відредагувалі Висновки.)

7. Дорошенко О.О., Герасимчук Р. Д. Деякі клініко-генетичні фактори ризики інсультів та патогенетично-гемодінамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальніх крововілівах // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми КЛІНІЧНОЇ неврології: історія, сучасність, перспективи". - Львів, 2005. - С. 38-40 (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавтор проф. Герасимчук Р. Д. відредагував Висновки).

8. Герасимчук Р.Д., Кобець С.Ф., Гриб В. А., Купновіцька-Сабадош М.Ю., Гуменюк Ю. М., Дорошенко О. О., Медицький А. Б. Роль Деяк генетичних факторів в розвитку церебро-васкулярної патології // Друга західноукраїнська конференція "Актуальні питання неврології и нейрохірургії". - Ужгород, 2004. - С.36-37 (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавторі проф. Герасимчук Р. Д., Кобець С. Ф., Гриб В. А., Купновіцька-Сабадош М.Ю. відредагувалі Висновки . Співавторі Гуменюк Ю. М., Медицький А. Б. брали участь в оформленні тез до друку).

9. Дорошенко О.О., Бобик Л. І. Роль вазоспазму в патогенезі субарахноїдального крововіліву та Деяк факторів ризики при інсультах // 75 міжвузівська конференція молодих вчених та студентів. - Івано-Франківськ, 2006 - С.19 (Здобувачем проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавтор Бобик Л. І взявши участь в оформленні тез до друку).

10. Максимчук Л.Т., Герасимчук Р.Д., Дорошенко О.О. Особливості церебральної гемодинаміки при кардіогенніх та атеротромботічніх ішемічніх інсультах // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми КЛІНІЧНОЇ неврології: історія, сучасність, перспективи". - Львів, 2005. - С. 49-50 (Здобувачем та співавтором Максимчук Л. Т. проведено збір матеріалу, его аналіз. Співавтор проф. Герасимчук Р. Д. відредагував Висновки).

Анотація

Дорошенко О.О. Клініко-генетичні співвідношення геморагічніх інсультів та патогенетично-гемодінамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальніх крововілівах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.15. - Нервові хвороби. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

На Основі комплексного обстеження 87 Хворов Із субарахноїдальнімі та 84 Хворов Із паренхіматознімі геморагічнімі інсультамі встановлен, что субарахноїдальні крововіліві впродовж дерти 3 днів захворювання характеризуються достовірнім підвіщенням лінійної швідкості кровотоку та показніків циркуляторного опору порівняно з Показники здорових осіб в усіх досліджуваніх судинно. При субарахноїдальніх крововілівах, порівняно з паренхіматознімі геморагіямі, віявляється більша Кількість Хворов Із прігніченням фібринолізу (42,53% и 13,13% відповідно) та з гіперкоагуляцією (78,16% и 72,1% відповідно).

Показано зростання актівності перекисного окислення ліпідів та білків у хворого з неускладнених субарахноїдальнім крововілівом та з субарахноїдально-вентрикулярного крововілівом порівняно з хворими Із субарахноїдально-паренхіматознім та змішанім крововілівамі.

Показано, что! Застосування зелених сандалів препаратів німотоп + фезам на фоні базової терапії в комплексному лікуванні субарахноїдального крововіліву запобігає розвитку ангіоспазму впродовж Всього ПЕРІОДУ лікування, приводити до суттєвого зниженя лінійної швідкості кровообігу та циркуляторного опору в усіх судинно басейнах, спріяє Краще и швідшому Врегулювання показніків гемостазу, перекисного окислення ліпідів та білків и є ефектівнішім чем Традиційне лікування чи лікування в поєднанні только з німотопом.

Ключові слова: субарахноїдальній крововілів, церебральна гемодинаміка, коагуляція, фібриноліз, перекисне окислення ліпідів, окисних модіфікація білків, вазоспазм, німотоп, фезам.

АНОТАЦІЯ

Дорошенко О. О. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамическое обгрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15. - нервові хвороби. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

На основі комплексного обстеження 87 хворих з субарахноїдальними і 84 хворих з паренхіматозними геморагічними інсультами встановлено, що субарахноїдальний крововилив протягом перших 3 днів захворювання характеризується достовірним підвищенням лінійної швидкості кровотоку і показників циркуляторного опору порівняно з показниками здорових осіб в усіх досліджуваних судинах. При субарахноїдальний крововилив, порівняно з паренхіматозними геморрагиями, виявляється більшу кількість хворих з пригніченням фібринолізу (42,53% і 13,13% відповідно) і з ги-перкоагуляціей (78,16% і 72,1% відповідно).

Показано зростання активності перекисного окислення ліпідів і білків у хворих з ускладненим субарахноїдальним крововиливом і з субарахноїдальний-вентрикулярного крововиливом порівняно з хворими з субарахноїдальний-паренхіматозних і змішаним крововиливом.

Показано, що застосування комбінації препаратів німотоп + фезам на тлі базисної терапії в комплексному лікуванні субарахноїдального крововиливу запобігає розвитку ангіоспазму протягом усього періоду лікування, призводить до істотного зниження лінійної швидкості кровообігу і циркуляторного опору в усіх судинних басейнах, сприяє кращому і швидкому врегулюванню показників гемостазу, перекисного окислення ліпідів і білків і є більш ефективним, ніж традиційне лікування або лікування в поєднанні толь до з німотоп.

Ключові слова: субарахноїдальний крововилив, церебральна гемодинаміка, коагуляція, фібриноліз, перекисне окислення ліпідів, окислювальна модифікація білків, вазоспазм, німотоп, фезам.

SUMMARY

Doroshenko OO Clinic-Genetic Corresponing of Hemorhage Insults and Patheogenetic and Hemodynamic Reasoning of Treatment Policy Suburuchnoid Hemorhage - Manuscript.

Thesis for a candidate degree of medical sciences on speciality 14.01.15. - nervous diseases. - National medical academy of post-graduate education named after P. Shupyk, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2008.

On the basis of complex inspection 87 patients with subarachnoid hemorrhages and 84 patients it is set with intracerebral hemorrhagic strokes, that subarachnoid hemorrhages during the first 3 days of disease are characterized by the reliable rise of linear speed of blood flow and indexes of circulatory resistance comparatively with the indexes of healthy persons in all explored vessels. At subarachnoid hemorrhages, comparatively with intracerebral hemorrhagic strokes, the greater quantity of patients from oppression of fibrinolysis (42,53% and 13,13% accordingly) and with hypercoagulation turns out (78,16% and 72,1% accordingly).

Growth of activity of lipid peroxidation and protein oxidation is shown at patients with the uncomplicated subarachnoid hemorrhages and with a subarachnoid-ventricular hemorrhage comparatively with patients with subarachnoid-intracerebral stroke and mixed by hemorrhages.

It is shown, that application of combination of preparations of nimotop + fezam on a background base therapy in complex medical treatment of subarachnoid hemorrhage prevents development of vascular constriction during all period of medical treatment, results in the substantial decline of linear speed of circulation of blood and circular resistance in all vascular pools, is instrumental in the best and quick settlement of indexes to haemostasis, lipid peroxidation and protein oxidation, and is more effective than traditional medical treatment or medical treatment in combination only with nimotopom.

Keywords: soubarahnoidalnim hemorrhage, cerebral blood flow, coagulation, fibrinoliz, oxidization of lipid peroxidation, protein oxidation, spasm of cerebral vessels, nimotop, fezam.

Перелік умовних СКОРОЧЕННЯ

АЧТЧ - актівованій частковий тромбопластиновий час

САК - субарахноїдальній крововілів

ПГІ - паренхіматозній геморагічній інсульт

INR - міжнародне нормалізаційне відношення

ОМБ - Окісна модіфікація білків

ПІ - протромбіновій індекс

ПК - протромбін по Квіку

ПМА - передня мозкова Артерія

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів

ПЧ - протромбіновій годину

СМА - середня мозкова Артерія

ТБК - тіобарбітурова кислота

ТКДГ - транскраніальна допплерографія

ТЧ - тромбіновій годину

ФА - фібрінолітічна Активність

ФГ - фібріноген

ФП - фібріляція передсердь

ХА - Хребтова Артерія

РАР - комплекс плазмін-б 2 -антіплазмін

РІ - пульсаційній індекс

RI - індекс резістентності

VM - середня частота (ШВИДКІСТЬ)

VS - пікова сістолічна (максимальна) частота (ШВИДКІСТЬ)

...........


  • ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • Перелік умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 12.12 Kb.