Історія! Застосування фізичних вправі та масажу як передумов Виникнення механотерапії


    Головна сторінка


:)Скачати 78.72 Kb.
Дата конвертації01.12.2017
Розмір78.72 Kb.
Типкурсова робота
:)

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Зародження та розвиток механотерапії

1.1 Лікувальна фізкультура та ее роль у розвитку механотерапії

1.2 Механізми Дії фізичних вправі (за Добровольська)

1.3 Розвиток механотерапії

1.3.1 Цандер та его послідовнікі

1.3.2 Розвиток механотерапії в России

1.3.3 Етапність! Застосування механотерапії

1.3.4 Особливості розвитку механотерапії в 70-х роках 20 ст

Висновок

Розділ 2. Методи дослідження

2.1 Опрацювання літературних джерел

2.2 Тестування

Висновок

Розділ 3 Аналіз результатів дослідження

Висновок

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Лікувальна фізична культура - один з необхідніх методів комплексного лікування Хворов з різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата. Тільки при систематичному, раціональному застосуванні фізичних вправі у хворого вдається усунуті неспріятліві Наслідки травм и захворювань и поліпшіті різноманітні Функції опорно-рухового апарата. На багатому клінічному матеріалі В. В. Горіневська (1938), В. Н. Мошков (1945-1968), А. Ф. Каптелін (1954- 1969) и ін. показали, что регулярно дозоване Тренування дозволяє віробіті в Хворов Із травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата Певний руховий стереотип, "Моторний домінанту", что у ході подалі зайняти фізічнімі вправо переростає в домінанту "відужання".

Лікувальна фізична культура спріяє НЕ только більш Швидко і повну клінічному відужанню, но и функціональному відновленню Хворов Із травмами, підготовляючі них до поновлень професійної ДІЯЛЬНОСТІ (реабілітація).

Актуальність. Досягнення сучасної фізіології (загально-біологічна концепція кінезофілії, загально-фізіологічне навчання про моторно-вісцеральні рефлекси, медичний принцип ОХОРОНИ Порушення) дозволяють розглядаті механотерапію як Ефективний засіб лікувально-профілактічного впліву на організм здорової и хворої людини. У тій же година сучасна література по лікувальній фізічній культурі НЕ має у своєму розпорядженні раціональну методику! Застосування процедур механотерапії при різніх пошкодженню и деформаціях опорно-рухового апарата, а фізіологічні Механізми впліву процедур механотерапії дотепер в основному базуються на емпірічніх уявлення.

Проблема. Дотепер залішається недостатньо опрацьованім питання про! Застосування механотерапії при захворюваннях опорно-рухового апарата в залежності від локалізації и клінічніх особливо Ураження. У більшості робіт опис! Застосування лікувальної гімнастікі, фізіотерапії Нуцубідзе Ш. В., 1966; Ландога В. Н., 1968; Селям Л. М. и ін., 1968; Єлісєєв В. Ф., 1974; Голубова Л. А., 1976; Загребіна Л. В., 1977, и ін., И только в поодиноких роботах Каптелін А. Ф ,, 1969; Біла Н. А. и ін., 1971, 1972; Родіонова Н. З, 1972 відзначена роль механотерапії при патології локомоторного апарата різної етіології.

Чи не достаточно освітлені в літературі и дані фізіологічних ДОСЛІДЖЕНЬ, что розкривають закономірність безпосередно и курсового впліву процедур механотерапії або окремий ее діючіх факторів - масі вантажу, частоти змушеніх коливання, кута вантажного маятника або трівалості процедури - на організм здорових и Хворов людей.

Це спонукало до ДОСЛІДЖЕНЬ, что по возможности повніше б освітілі ОКРЕМІ аспекти досліджуваної проблеми відновного лікування Хворов з різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата. Найбільш важлівімі аспектами цієї проблеми є дослідження:

а) закономірностей фізіологічного розвитку м'язового тонусу, рухлівості в суглоб, змін серцево-судінної системи и м'язової сили в осіб З різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата;

б) впліву процедур лікувальної фізичної культури І, зокрема, механотерапії на м'язовий тонус, рухлівість у суглоб, частоту серцево СКОРОЧЕННЯ, м'язову силу, температуру кожи и периферичної Кровообіг осіб різної статі, віку, стану здоров'я і уровня тренованості у нормі и з різнімі формами патології локомоторного апарата;

в) характером и віразності відповідніх реакцій основних систем організму (центральна нервова и серцево-судинна системи, локомоторно апарат) осіб з різнімі нозологічнімі формами патології опорно-рухового апарату під Вплив різніх по інтенсівності процедур механотерапії, а такоже рефлекторні взаємодії основних систем організму на різніх стадіях Виконання процедур и раціонального сполучення з іншімі методами лікування;

г) біомеханічніх властівостей нервово-м'язового апарату при систематичному застосуванні процедур механотерапії.

Одержаний таких Даних дозволити Розробити ефективного, діференційовану методику! Застосування механотерапії в осіб з різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата в залежності від віку, статі, стану здоров'я і уровня тренованості.

Мета дослідження Полягає в тому, щоб з`ясуваті історичні аспекти розвитку механотерапії.

Предмет дослідження - історичні аспекти розвитку механотерапії.

Задачі дослідження:

1. Охарактерізуваті місце лікувальної фізкультури для розвитку механотеріпії.

2. Даті характеристику основних етапів розвитку мехенотерапії.

3. Проаналізуваті Історію лікувального! Застосування фізичних вправі та ее роль у розвитку механотерапії.

4. Проаналізуваті рівень знань студентів в області історії механотерапії.

Методи и організація дослідження:

1. Аналіз Наукової літератури.

2. Аналіз и синтез.

На Основі одержаних Даних дослідження були проаналізовані:

- Відомості Наукової літератури;

- досвід провідніх спеціалістів в даній області;

- проведено 2 етапи тестування среди студентов.

Наукова новизна: у дослідженнях даної області дотрімуються основного принципу сучасної фізіології - функціональної єдності анімальної и вегетатівної сфер організму при ведучій роли центральної нервової системи в забезпеченні цієї єдності.

Практична значімість: досліджувана проблема Вийшла в план основних напрямків найважлівішіх наукових досліджень в області курортології, фізіотерапії и лікувальної фізичної культури. ! Застосування механотерапії в реабілітаційніх заходах дает Позитивні результати.Розділ 1. Зародження та розвиток механотерапії

1.1. Лікувальна фізкультура та ее роль у розвитку механотерапії

Інтенсивний розвиток науки и техніки в XX столітті прівів до вузької спеціалізації різніх дисциплін. Це відносіться до медичний наук. Например, з терапії віділілісь у самостійні області знання Кардіологія, Пульмонологія, нефрологія, гастроентерологія й ін. Цей процес торкнув и фізичної терапії. Самостійнімі дісціплінамі стали Фізіотерапія, курортологія и лікувальна фізична культура, подібна самостійність, безсумнівно, корисна як для решение приватних проблем, властівіх кожної з тих дисциплін, так и для реализации великого числа практичність вопросам.

Лікувальна фізична культура представляет собою один з найбільше Біологічно обґрунтованих методів лікування, займаючі в цьом відношенні місце поруч з дієтотерапією и кліматолікуванням.

Позитивними особливо методу лікувальної фізичної культури є: а) его глибока біологічність и адекватність; б) універсальність (тобто широкий спектр Дії - немає жодних органу, что НЕ реагував би на рух). Широкий діапазон лікувальної фізичної культури забезпечується багатогранністю ее механізмів Дії, что включаються усі Рівні центральної и вегетатівної нервової системи, ендокрінні и гуморальні фактори; в) Відсутність негатівної побічної Дії (при правильному дозуванні и раціональному методичному оформленні зайняти фізічнімі вправо); г) можлівість трівалого! застосування, что переходити з лікувального в Профілактичне и загальнооздоровче.

У Сейчас годину лікувальна фізична культура по праву займає усе более місце НЕ только при захворюваннях и травмах, зв'язаних з порушеннях моторної Функції, но й у терапії захворювань серцево-судінної, діхальніх, нервової и багатьох других систем організму.

Цілеспрямовані и дозовані структурно оформлені Рухи є Досить ефективна засоби РЕАБІЛІТАЦІЇ и реадаптації при багатьох захворюваннях.

Вплив регулярних, раціональних зайняти фізічнімі вправо на кістякову мускулатуру при різніх Рухів розладах віражається в зміцненні м'язів и поступовому прідбанні ними тимчасово утрачених функцій. Дуже важліво при цьом, что Відновлення працездатності рухового апарата тісно зв'язано зі збільшенням возможности розвитку м'язами трівалого статичного зусилля, а такоже напруги та розслабленості. ЦІ фізіологічні передумови дозволили сформулюваті положення про ведучого значення силового Тренування в системе лікувальної фізичної культури при захворюваннях и травмах, зв'язаних з порушеннях опорно-рухової Функції.

1.2 Механізми Дії фізичних вправі (за Добровольська)

При оцінці впліву лікувальної фізичної культури на локомоторно апарат при різніх его патологічніх станах Варто враховуваті основні Механізми Дії фізичних вправі, сформульовані В. К. Добровольським (1970 - 1974):

1. Механізми тонізуючої Дії. Зниженя загально тонусу організму хворого супроводжує велику часть проявів хірургічної патології, что особливо яскраве віражається в післяопераційному періоді. Факторами, что зніжують Загальний тонус, є гіпокінезія, іммобілізація, хірургічні втручання, а такоже Локальні прояви патологічного процесса. Тонізуюча дія фізичних вправі у будь-Якій їхній форме Полягає самперед в актівізації моторно-вісцеральніх рефлексів; істотнімі є Механізми впліву на процеси, что протікають за участю надсегментарних утвореннями центральної нервової системи. Важліво, что тонізуючій Вплив фізичних вправі растет при їхній поєднаній Дії через Першу и одному сігнальні системи. У лікувальній фізічній культурі це положення реалізується за помощью сполучення словесні пояснення віконуваної Вправи з его демонстрацією (показ).

2. Механізми трофічної Дії. Порушення різніх анатомічних структур в організмі людини є наслідком запальних, деструктивних и дегенеративних процесів, порушеннях обміну Речовини. Раціонально застосовані Фізичні Вправи обумовлюють заміщення або компенсацію дефекту, что утворівся, Шляхом щірої (замісної) регенерації, регенераційної и компенсаторної гіпертрофії, метаплазії, зворотнього сприятливого розвитку атрофічніх и дегенеративно-дістрофічніх процесів. Підкреслюється, что Фізичні право не только стімулюють трофічні процеси в організмі, но и, Направляюча їхній Хід по функціональному руслу, обумовлюють формирование найбільш повноцінної морфофункціональної структури.

3. Механізми формирование функціональніх компенсацій. Під вплива фізичних вправі компенсації здійснюються самперед за рахунок перебудови функцій ушкодженої системи (гомосістемна компенсація). Найбільш СКЛАДНІ компенсації, забезпечувані за рахунок одночасної мобілізації декількох систем (гетеросістемна компенсація).

Для розуміння природи компенсацій велике значення має принцип «функціональної системи» по П. К. Анохіну, під Якою розуміють коло визначених фізіологічних проявів, зв'язаних з Виконання якоїсь візначеної Функції (актив Подих, ковтання, локомоторно и т.п.). Кожна така Функціональна, до деякої Міри замкнута, система знаходиться в постійному зв'язку з периферичної органами. Така система має визначення комплекс аферентних сігналізацій, что спрямовано корігує Виконання Функції.

Варто думати, что Кожна Функціональна система, кроме Звичайно механізмів, має ще ряд сенсорних и Рухів можливости, что широко вікорістовуваліся на ранніх етапах формирование цієї системи, а потім значний мірою втратили своє значення. ЦІ резервні возможности функціональної системи включаються й у нормі при значних фізичних НАВАНТАЖЕННЯ або при стомленні, но особливе значення смороду здобувають у випадка хвороби або травми, створюючі спеціфічній тип гомосістемніх дінамічніх компенсацій Леонтьев А. Н., Запорожець А. В., 1964. У міру того як працюючі м'язи стомлюються, начинает позначатіся іррадіація Порушення на сусідні, что не беруть участь у работе м'яза, а рух Фактично становится усе Менш ощадливості Ухтомській А. А., 1927. Альо далі, за словами А. А. Ухтомського , перехід у процесі роботи з про дного сінергіста на іншій может мати корисне значення; Професійні працівники и роблять его інстінктівно, роблячі цімі переходами з одних м'язів на інші свою роботу більш трівалої; немає сумніву, что нервова система здатно враховуваті Настанов стомлений в організмі и боротися з ним у порядку інстінкту набагато Ранее, чем наукова думка вироби для цього свідомі й обґрунтовані методи.

4.Механізми нормалізації функцій и цілісної ДІЯЛЬНОСТІ організму. Фізичні Вправи є засоби свідомого и діючого втручання людини в процес Відновлення порушених функцій локомоторного апарата. Це підтверджується великим числом ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ лікувальної фізичної культури в травматології й ортопедії. На підставі ціх Даних базуються принципи комплексного відбудовного лікування, что Включає лікувальну гімнастіку, трудо- и механотерапію, масаж, что забезпечують хворій людіні можлівість повноцінно жити и трудити.

Серед різніх ЗАСОБІВ лікувальної фізичної культури, застосовуваного при комплексному лікуванні травм и захворювань опорно-рухового апарата и періферічної нервової системи, важлива роль належить механотерапії.

Травми и захворювання опорно-рухового апарату и періферічної нервової системи нерідко супроводжуються функціональнімі розладамі, что приводять до інвалідності. За данімі Центрального інституту травматології й ортопедії, Центрального інституту експертизи праці інвалідів, Інвалідність 19,1% Хворов и важка (І-ІІ група) Інвалідність 50% Хворов спостерігається при травмах опорно-рухового апарата Дворкін А. М. и ін., 1966; Каптелін А. Ф., 1968, и ін. При ушкодженні кісті и пальців Цілком утрачають працездатність від 2,5 до 5,1% Хворов, а при переломах стегнової кісті одержують Інвалідність 19,5%. Обстеження Н. К. Кочурова (1966) 7000 Хворов з наслідкамі різніх захворювань опорно-рухового апарата показали, что особливо важка Інвалідність спостерігається в Хворов з Рухів порушеннях и деформаціямі паралітічного походження.

Основними завданнями комплексного лікування таких Хворов є Відновлення функціональної здатності рухового апарата и працездатності хворого, Вироблення Рухів навичок, необхідніх у побуті и на виробництві. Відновлення нормального м'язового тонусу, амплітуді рухів у суглоб, сили м'язів и опорно-локомоторних функцій у хворого после різніх травм и захворювань опорно-рухового апарата может буті Отримання при широкому застосуванні різніх ЗАСОБІВ лікувальної фізичної культури І, зокрема, механотерапії. Слід Зазначити, что ряд авторів Мошков В. Н., 1968; Селям Л. М. и ін., 1974; Блакитно-ва Л. А., 1976; Загребіна Л. В., 1977, и ін. НЕ вважають механотерапію основною формою лікувальної фізичної культури. Однако це положення не підтверджується практикою.

Вивчення динаміки функцій різніх систем організму в нормі и при патології під Вплив механотерапії в осіб різного віку, статі, стану здоров'я і уровня тренованості має велике значення для Визнання механотерапії, відмовлення від застаріліх рекомендацій.

У Сейчас годину у різніх наукових колективах накопічені дані по фізіології м'язової ДІЯЛЬНОСТІ (лабораторії, керовані Аршавського І. А., Губманом Л. Б., Зімкина Н. В., Могендовіча М. Р., Сермеевім Б. В., Темкінім І. Б., Фарфелем В. З, Муравовім І. В. и ін.). Це створі передумови для решение вопросам фізіологічної и морфологічної характеристики локальної, дозованої м'язової ДІЯЛЬНОСТІ людини, что залішаються ще недостатньо Вивчення при комплексному лікуванні І, зокрема, під Вплив процедур механотерапії різної інтенсівності різніх форм патології опорно-рухового апарату.

Дослідження безпосередно и курсового впліву процедур механотерапії різної інтенсівності важліво НЕ только для розробки методики механотерапії, но и для спрямованостей удосконалювання ряду функцій організму.

Вивчення змін м'язового тонусу, рухлівості в суглоб, частоти серцево СКОРОЧЕННЯ, термометрії кожи и капіляроскопії, м'язової сили в залежності від інтенсівності процедур механотерапії, трівалості курсової дозуюч, віку Хворов и клінічніх особливо захворювання, уровня фізічного розвитку організму дает можлівість цілеспрямовано впліваті апаратами механотерапії на локомоторіку, домагаючісь оптимальних показніків ее у відбудовному лікуванні после різніх травм и захворювань опорно-рухового апарата и періферічної нервової системи.

У тій же година дослідження в області фізіології спорту, праці свідчать про велику перспектівність! Застосування апаратів механотерапії - тренажерів, с помощью якіх домагаються бажаної рухової тактики й обмежують можлівість розсіювання напрямків Дії сили [Ратов І. П., 1974; Немінущій Г. П., 1974], что дозволяє сконцентруваті зусилля в потрібному напрямку и збільшити ефективність впліву тренажерів.

1.3.Розвіток механотерапії

1.3.1 Цандер та его послідовнікі

Історія розвитку механотерапії як одного з відів лікувальної фізичної культури Почаїв в XІ столітті, коли Густав Цандер, професор анатомії Упсальского університету, Створив нову систему гімнастікі, что назвавши машінної. М. Цандер БУВ відмінно знаком з гімнастікою протідії П. Лінга и довгий час займався лікуванням хвороб. М. Цандер вважаю, что ця гімнастика Цілком Залежить від методиста и тому Важко очікуваті від него точного Дозування опору. ВІН розроб СПЕЦІАЛЬНІ апарати, что давали можлівість більш точно дозуваті вправі без допомоги рук методиста.

ОКРЕМІ механічні прістосування застосовуваліся для гімнастічніх цілей и до Г. Цандера. Пізніше Створення ряду апаратів різної механічної конструкції для терапевтичних цілей Займаюсь й інші вінахіднікі - Крукенберг, Герц, Тіло. Серед вітчізняніх учених велике значення цьом додавали М. Я. Брейтман, І. В. Заблудовський, К. Г. Соловйов, В. І. Цуккерман и ін.

Перший механотерапевтичний інститут доктора Г. Цандера БУВ Відкритий у 1 857 р. Інститут МАВ Всього 27 апаратів. Цілком інститут БУВ обладнання у 1865 р. З тих пір цандеровські апарати ширше далеко за Межі Швеции. Апарати системи Цандера можна розділіті на 3 групи; а) для активних вправо, б) для пасивних рухів, в) для механічніх операцій.

Кроме Г. Цандера, Який много Працювала в області механотерапії й описавши ее дія при хвороби кровообігу, установці показань и протипоказів для механотерапії такоже спріялі его учні и послідовнікі.

Мал. 1. Апарат Герца для Ротації ноги

ПЕРЕДОВІ Закордонні и вітчізняні Вчені Рейбмайер А., 1894; Янченко А. І., 1909; Крамаренко В. К. и ін., 1948; Гандельсман А. Б., 1952; Мошков В. Н., 1954, и ін. указувалі на необходимость розбірлівого и продуманість відношення до апаратів механотерапії. Смороду застерігалі від необдуманість использование апаратів только для розмаїтості зайняти. На мнение ціх авторів, апаратами треба користуватись тоді, коли в них вінікає необходимость. Призначення механотерапії - поглиблення й уточнення Дій вправо, а такоже можливо краще локалізування наміченого впліву на організм. Особливо підкреслюється важлівість свідомого відношення, зацікавленості хворого при вікорістанні механотерапевтічніх апаратів, щоб избежать механічного Виконання заданого руху.

Много механотерапевтічніх апаратів БУВ вінайдено М. Герца (німецький лікар, что много Зробив для розвитку механотерапії) (малий. 1 і 2). До них відносяться апарати: 1) опору; 2) для гімнастікі Із самоперешкоджанням; 3) для сприятливі рухів; 4) для пасивних рухів; 5) трясучі апарати.

Мал. 2. Апарат Герца для згінання и розгінання руки в променево зап'ясному суглобі

М. Крукенберг (німецький лікар, что працював у второй половіні XІ століття) ввів апарати для сприятливі рухів з маятниками, причому маятники були різної довжина й обтяжуваліся ВАНТАЖ.

М. Крукенберг, что застосовував переносні апарати для пальцевих, променево-зап`ястного и ліктьового суглобів, розроб для всіх маятникових апаратів нерухомі штативи; у більшості его апаратів улаштовані підшипники. Крукенбергівські апарати застосовуваліся для впліву на найрізноманітніші суглоб.

У Польщі, у Кракові, хірург Людвіг Бірковській організував у 1837 р. гімнастіко-Ортопедичність установу, а через 4 роки подібний заклад відкрів у Познані Теофіл Матецькій. У 1 866 р. у Польщі Вийшов працю І. Вагнера "Гімнастика домашня". Ця праця булу так популярна, что витримала ПІДРЯД 3 видання. У 1 901 р. А. М. Габрічевській, доцент хірургії ортопедії, відкрів у Львові Ортопедичність установу, де проводили лікування рухом, у тому чіслі и с помощью механотерапевтічніх апаратів. У більшості госпіталів и клінік Польщі, починаючі з 1930 р., Булу введено лікувальна гімнастика як один з найважлівішіх терапевтичних ЗАСОБІВ. Піонером и творцем РЕАБІЛІТАЦІЇ с помощью кінезотерапії (лікування рухом) у Польщі вважається професор В. Дега. З 1960 р. у Познані, потім у Варшаві утворені кафедри медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ; обідві кафедри належати до медичної академии и здійснюють наукову, педагогічну и лікувальну роботу в області РЕАБІЛІТАЦІЇ, у тому чіслі с помощью кінезотерапії.

1.3.2 Розвиток механотерапії в России

В России, починаючі Із середини Минулого сторіччя, такоже мало місце Захоплення механотерапією, вікліканої до життя Бурхливий розвитку механіки. Спочатку були відкриті цандеровські механолікувальні Інститути в Петербурге, потім у Москві, Києві, Одесі, Ризі, Николаеве, а з 1 897 р. на Есентукському курорті й ін. Вже в тій годину ПЕРЕДОВІ російські лікарі [Брейтман М. Я., 1903; Ефрусі І. І., 1907; Янченко А. І., 1909, и ін.] Звертали Рамус медіків и громадськості на необходимость продуманість, раціонального использование механотерапевтічніх апаратів (снарядів), указувалі, что апаратами треба користуватись только в тих випадка, коли в них вінікає необходимость. Призначення снарядів, на мнение ціх лікарів, погліблює дія гімнастічніх вправо, а такоже діференційовано (локалізовано) впліває на організм.

Згадані вищє авторизованого разработали методику! Застосування механотерапії, показання и протипоказів до неї, звертаючи Рамус на необходимость! Застосування елементів медичного контролю при вікорістанні механотерапевтічніх апаратів (контроль за станом пульсу и Подих до и после зайняти). На їхню мнение, механотерапію та патенти застосовуваті при всех пороках клапанів серця для Поліпшення компенсації, при хронічному міокардіті; у дитят-підлітків; з метою ПРОФІЛАКТИКИ рухової недостатності в осіб, что ведуть сидячий або одноманітній способ життя (чиновники, Учителі); цандеровська гімнастика служила для попередження тих хвороблівіх проявів, что нерозрівно зв'язані зі старістю. Російські лікарі рекомендувалі перед тім, як застосуваті тієї або Інший механотерапевтічній апарат, спочатку Прийняти в течение 0,5-1 рік. місцеву або Загальну ванну в 28-30 ° Реомюра (35-37,5 ° Цельсія), а потім підлягаюча лікуванню кінцівка масажується в продовження 10-15 хв. Апарати застосовувалі, по-Перш, для заміні Пасивні рухів, коли, например, Було нужно сделать сильне розтягання анкілотічніх рубцевих перемічок и зрощеній, а по-друге, для Зміцнення мускулатури.

Мал. 3. Прістосування до рухів з опором для колінного суглобу

ПЕРЕДОВІ російські лікарі, что застосовувалі апарати механотерапії ще на початку XX століття, Прийшли до Наступний важлівіх вісновків [Заблудовській І. В. и ін., 1903]:

1. Початкове положення хворого повинною буті правильно. Апарат повинною буті улаштованій таким чином, щоб Початкове положення хворого Було зручне и відповідало віконуваному рухові. Там, де важліво Початкове положення хворого при рухах з опором при безпосередніх м'язових СКОРОЧЕННЯ (рухах), особливо доцільно повінні буті улаштовані опорні и фіксаційне прістосування, что спрямовані по возможности обмежіті м'язові СКОРОЧЕННЯ (малий. 3). Необходимо підкресліті цею важлівій пункт, тому что ВІН у недостатній мері пріймається до уваги при віготовленні Нових апаратів, відаваніх за поліпшену конструкцію колішніх апаратів механотерапії.

2. Рух повинною буті правильне не только в анатомічному и фізіологічному, но й у лікувально-гімнастічному відношенні. Отже, апарати повінні буті побудовані так, щоб відповідні Рухи були по возможности простіше: так, например, апарат опору повинною буті улаштованій только для роботи візначеної м'язової групи, что, Звичайно, що не заважає! Застосування того самого апарата для різніх рухів, одного Слідом за іншім.

3.Вплив повинною буті дозованій и контрольованій, а самє: Опір при рухах з опором, амплітуда при сприятливі и пасивних рухах, сила впліву при маніпуляціях масажу.

4. Опір в апаратах з опором повинною відозмінюватіся во время руху відповідно до Законів механіки и фізіології. Для цього необходимо Було досліджуваті експериментально найбільшу силу, что розвівається в різніх фазах при різніх, что зустрічаються в лікувальній гімнастіці формах руху. Подібні дослідження проводилися такоже Крукенберга и Герцена, но за таких умов досвіду, при якіх результати нельзя вважаті достовірнімі.

З часом цандерівська механотерапія и ее розвиток зайшла в глухий кут, оскількі механічні конструкції для розробки суглобів не могли задовольніті Запитів клініки, что протестувала проти зведення складної біологічної спожи людини в рухах (кінезофілія) до простих механічніх Законів.

У методичних посібніках того часу по ЗАСТОСУВАННЯ механотерапії в основному опісані и зображені лишь апарати механотерапії, пріведені вказівки до їх использование для Відновлення Функції суглобів при контрактурах. Усе-таки слід Зазначити, что в літературі кінця XІ и початку XX століття пріділялася велика увага механотерапії як методові, что має важліве значення при захворюваннях опорно-рухового апарату. Надалі ее Сталі застосовуваті такоже при захворюваннях нервової системи. У цею период були початі Спроба дозуваті Вправи на механотерапевтічніх апаратах [Заблудовській І. В. и ін., 1903], однак спеціальніх робіт, что обґрунтовують ЦІ методичні вказівки, щє не Було. Чи не Було такоже чіткості и візначеності в механотерапевтічної термінології. Например, у "Посібнику з механотерапії" К. Г. Соловйова (1916) две части прісвячені масажеві и лікарській гімнастіці и немає Опису механотерапії.

1.3.3.Етапність! Застосування механотерапії

На Першому етапі (1917-1930 р.) Розвитку лікувальної фізичної культури в СРСР Сталі застосовуваті механотерапію при захворюваннях нервової системи, тоді ж Уперше булу відзначена ее значний роль и підвіщенні працездатності и відновленні працездатності в Хворов людей. На качану іншого етапу (1931-1941 р.) Розвитку лікувальної фізичної культури в Нашій стране з'явилися апарати конструкції Степанова, что застосовуваліся для Відновлення функцій Ураження суглобів, но в цілому увага практичних лікарів и вчених до механотерапії зменшіть.

У третій период розвитку лікувальної фізичної культури (роки Великої Вітчізняної Війни) механотерапія знову здобула Широке Поширення но всі евакогоспіталі. Вже в грудні +1942 р. на першій Науковій конференции ПРАЦІВНИКІВ евакогоспіталів Вірменської РСР (у м. Єревані) булу організована виставка орігінальної апаратури по лікувальній фізічній культурі (портативний блоковий апарат, апарат полегшеної ходьби, універсальний ртутно-пневматичний динамометр и ін.). У ЦІ роки з'явилася велика Кількість наукових праць Давидов В. Г., 1942; Франфельд Я. А., 1942; Шехтман С. Г., 1945, и ін., Что відбілі ефективність! Застосування механотерапії в комплексному лікуванні поранених бійців Радянської Армії. При цьом авторизованого особливо підкреслювалі важлівість систематичного, регулярного! Застосування процедур механотерапії. Важливу Було и ті, Що смороду Вказував на необходимость комплексного! Застосування механотерапії з фізіобальнеотерапією Шехтман С. Г., 1945. З ЗАСТОСУВАННЯ механотерапії число Хворов, что одержувала процедури лікувальної фізичної культури при найменшій втраті сил медичного персоналу, різко зросли.

С. Ф. Федоров (1946) вважать механотерапію обов'язковим компонентом комплексного лікування Хворов з контрактурами суглобів. М. С. Певзнер (1955) з Досить позитивними результатами застосовував механотерапію при поразці променево нерва. Під ее Вплив відзначене Поліпшення Функції руки, Зменшення згінальної контрактура, Підвищення дінамічної сили кісті.

У післявоєнні роки (четвертий етап розвитку лікувальної фізичної культури) механотерапії перестали пріділяті Рамус І, незважаючі на тріваючій випуск апаратів механотерапії нашою промісловістю, їхнє использование в клініках різко скороти. Цей важлівій метод лікування травматологічніх и ортопедичних Хворов незаслужено забули, что Безумовно зніжує Цінність лікувальної фізичної культури Гандельсман А. Б., 1952; Мінасян Г. А., 1966, 1969; Вітенко П. П., 1971; Ніколаєнко Н. К .., 1972; Родіонова Н. З, 1972, и ін.

1.3.4 Особливості розвитку механотерапії в 70-х роках 20 ст

Однако у 70-х роках, особливо в зв'язку з досвідом Радянської медицини в период Великої Вітчізняної Війни, виник и зміцнівся раціональній напрямок у вікорістанні механотерапії в системе лікувальної фізичної культури, что Цілком відповідає інтересам сучасної клініки. Цей напрямок Полягає в ТІМ, что при проведенні зайняти по лікувальній фізічній культурі апарати повінні буті всегда допоміжнімі и не повінні віклікаті насільніцькіх рухів, тобто буті добро керованого лікуючім лікарем и педагогом, что враховують індівідуальну реакцію організму хворого на запропоновану Йому дозоване НАВАНТАЖЕННЯ. Кроме того, механотерапія винна допомагаті рішенню конкретних завдань комплексного відбудовного лікування Хворов з різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата и нервової системи.

В області розробки и! Застосування апаратів лікувальної фізичної культури Показове досвід лікарів Вірменської РСР и самперед заслуженого лікаря РЕСПУБЛІКИ професори Г. А. Мінасяна, что ще до качана Великої Вітчізняної Війни почав створюваті й удосконалюваті Такі апарати. Много хто з по пропозіцій успешно застосовуваліся у Військових госпіталях и других медичний установах наший межі. У результате цього Полеглих Відновлення діігательних функцій опорно-рухового апарату, стала можлівої ефективна корекція дефектів постави. Кроме універсального блокового апарата, Г. Л. Мінасян Створив пристеночную блокового установку, корелятори, комбіновану похилу площини, что корігують валики, медичні табуретки, контурограф, качалки, прилад для розведення пальців рук, велосипед з установкою дозованого опору, шезлонг-велосипед, коляску- каталку, апарат полегшеної ходьби й інші апарати лікувальної фізичної культури.

Апарати конструкції Мінасяна здобули позитивну оцінку провідніх спеціалістів з рекомендаціямі з реалізації в практике лікувально-профілактичних установ, лікарсько-фізкультурних діспансерів, загальноосвітніх шкіл, кабінетів лікувальної фізичної культури, клінік и установ травматології, ортопедії, нейрохірургії и неврології. Їх можна широко й ефективна використовуват при пошкодженню головного и спинного мозком, травмах и захворюваннях періферічної нервової системи, опорно-рухового апарату в залежності від загально стану хворого.

За життя без ефектівності апарати механотерапії могут буті підрозділені на следующие групи:

1) что допомагають враховуваті и точно оцінюваті успіх рухового Відновлення - "діагностичні" апарати;

2) что допомагають віділяті ОКРЕМІ фази довільніх рухів - підтрімуючі, фіксуючі апарати;

3) что допомагають дозуваті механічне НАВАНТАЖЕННЯ при рухах - тренувальні апарати;

4) комбіновані апарати (З першого трьох груп).

Добре відомі в практике лікувальної фізичної культури апарати Першої діагностичної групи. Це Різні кутомірі, динамометр, Драбинко з точним віміром висоти сходинок и ін.

Мал. 4. Блокові прістосування (а, б) для віділення рухів в окремий суглоб кісті руки

Прикладом апаратів Другої групи, что допомагають віділяті ОКРЕМІ фази довільніх рухів, могут служити фіксаторі типу валика Лоренца, что застосовується при асиметричний вправо для Тулуба з метою локалізуваті рух на розтягування в області вершини сколіотічного скрівлення хребта. Для фіксації різніх частин кінцівок при віділенні рухів в окремий суглоб могут служити Різні фіксаторі, прістосування Ліжін А. В., 1975; Bens DE et. al., 1974, и ін., зображені на малий. 4.

Апаратами третьої групи є установки, что підтрімують хворого з порушеннях локомоцією при ходьбі: например, рівнобіжні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна для Тренування в ходьбі з дозованім НАВАНТАЖЕННЯ на ноги; апарати іграшки для розробки рухів и підвісна дорога для навчання ходьбі конструкції Штеренгерца, Гімнастичний тренажер Пустовойтенко, опорний апарат Лі-Джонстона й ін.

Мал. 5. Маятнікові апарати для суглобів пальців и кісті

Прикладами комбінованіх апаратів механотерапії є апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова - Оганесяна, апарат Юрченко, блоковий апарат для актівної механотерапії Красова.

Відновлення рухової Функції в Хворов з осередковімі захворюваннямі нервової системи І, зокрема, Із травматичність поразка спинного мозком залішається актуальною и найбільш важка задачею сучасної травматології. Існуючі и широко застосовувані прістосування и пристрої, что полегшують заняття лікувальною гімнастікою и Тренування в ходьбі, Такі, як рівнобіжні бруси, Різні манежі, вертикальна и горизонтальна сход, підвісна рейкового дорога, а такоже басейн НЕ могут Забезпечити весь комплекс фізичних вправі, необхідніх для більш полного Відновлення ОРГАНІВ руху.

Сила м'язів может буті збільшена только с помощью рухів, віконуваніх Шляхом активного СКОРОЧЕННЯ, тобто коли хворий переміщає частина тела без допомоги методиста, но вправі при цьом повінні буті Доступні для что займається и представлені у відповідній послідовності. Тренування в полегшеніх условиях, з постійнім підвіщенням НАВАНТАЖЕННЯ особливо спріятліві для Відновлення Ураження м'язів, тому что при цьом НЕ вінікає значного стомлений. Л. І. Красова (1972) запропонованій блокового апарат для механотерапії, с помощью которого можна значний розшіріті комплекс активних рухів. При цьом хворий сам становится активним учасником лікувального процесса и его возможности по відновленню и компенсації утрачених функцій значний зростають.

-

Мал. 6. маятниковий апарат для згінання и розгінання руки в ліктьовому суглобі

Лікувальна гімнастика с помощью апаратів показана и Хворов з порізамі кінцівок або окремий м'язових груп.

З тисячі дев'ятсот сімдесят один р. В. Т. Пустовойтенко застосовував розроблення ним методику лікувальної гімнастікі для Хворов з Ураження спинного мозком и его корінців, вікорістовуючі Гімнастичний тренажер для ніг. Методика Включає систему фізичних вправі на тренажері в сполученні зі спеціальнімі и загальзміцнювальнімі вправо.

Методика вправо розроблено по періодах у залежності від виду захворювання, травми спинного мозком и его корінців, наявності сімптомів віпадання, загально стану хворого.

В СРСР у практике відновного лікування широко вікорістовуваліся две групи апаратів механотерапії (заводу ЕМА): 1) апарати, засновані на прінціпі блоку (функціональний механотерапевтічній стіл, блокова установка стаціонарного типу, портативна блокова установка; (малий. 3, 4), прізначені для дозованого Зміцнення різніх м'язових груп верхньої и ніжньої кінцівок; 2) апарати, засновані на прінціпі маятника, для Відновлення рухлівості и Збільшення ОБСЯГИ рухів у різніх суглоб верхньої и ніжньої кінцівок (мал. 5-7).

Мал. 7 маятниковий апарат для пронації, супінації и Ротації передпліччя

Комплект маятникових апаратів механотерапії складається з 10 маятникових апаратів і 2 стійок для їхнього кріплення. Медична промисловість Робить следующие апарати:

1) для суглобів пальців - Т-76;

2) для згінання - розгінання и відведення - приведення в лучезапястном суглобі-т-61, Т-71;

3) для кругових рухів у лучезапястном суглобі - Т-62;

4) для згінання и розгінання в ліктьовому суглобі- Т-64;

5) для пронації, супінації и Ротації передпліччя - Т-63; 6) для відведення и приведення в Плечових суглобі - Т-77;

7) для кругових рухів (ціркумдукція) у Плечових суглобі - Т-67;

8) для згінання - розгінання и відведення - приведення в гомілковостопному суглобі - Т-68;

9) для згінання - розгінання колінного суглобу - Т-70;

10) для Обертаном тазостегнового суглобу (ротація) - Т-69.

Конструкція маятникових апаратів Надійна в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, дозволяє кріпіті них до стіні або на спеціальній стійці Т-72. Стійки допускаються зміна висоти кріплення апарату. На стійці, что складається з Підстави, жорсткий зв'язаного чотірма Направляюча колонками з верхніх кришкою, можна одночасно зміцніті два апарати механотерапії (малий. 8). На колонках розташовуються две плити, на Які встановлюються апарати. Завдяк наявності контрвантаж апарат легко кріпіться с помощью стопорного пристрою на потрібній вісоті.

Маятнікові апарати ма ють следующие основні деталі: кронштейн Із віссю руху маятника, что пересуваються ВЛАСНИКИ (столики), службовці для кріплення кінцівкі, штанги (маятники) для кріплення вантажів, ВЛАСНИКИ для ПІДТРИМКИ сегмента кінцівкі, что вправляється, зчеплені з віссю апарата с помощью зубцюватої напівмуфті . Зубцювата напівмуфта дает можлівість Установлювати вантажний маятник під кутом, что змінюється. На штангу кріпляться с помощью затісків на різній вісоті від 1 до 3 вантажів масою 1-5 кг. Кінцівка фіксується до апарата с помощью м'яких Ременів и застібок. При корістуванні апаратом хворий Робить активні Рухи в суглобі, что підсілюються Завдяк інерційнім силам, что вінікають при Русі маятника. Дозування НАВАНТАЖЕННЯ на суглоб и м'язові групи досягаються Шляхом Зміни Величини вантажу и положення его на штанзі (тобто зміною довжина маятника), а такоже кута, під Яким установлений вантажний маятник, частоти змушеніх коливання его и трівалості процедури.

Оцінюючі усю своєрідність Здійснення рухів на апаратах механотерапії, слід Зазначити, что смороду ма ють велике значення для розвитку рухів у різніх суглоб верхніх и ніжніх кінцівок. Апарати можна з успіхом застосовуваті в Хворов з різнімі травмами и захворюваннямі опорно-рухового апарата и нервової системи. Однако сама по Собі механотерапія без сполучення з лікувальною гімнастікою й іншімі формами лікувальної фізичної культури не в змозі Забезпечити відбудовній ефект [Мошков В. Н., 1954, 1966]. Механотерапевтічні апарати в лікувальній фізічній культурі Використовують у тих випадка, коли нужно завзятий и трівале! Застосування спеціальніх "локальних" вправо для розвитку рухів у суглоб.

Мал. 8. Маятнікові апарати для згінання - розгінання и відведення - приведення в гомілковостопному суглобі и згінання - розгінання колінного суглобу ноги, змонтовані на спеціальній стійці

М. В. Волков и О. В. Оганесян (1972-1975) предложили для Відновлення рухів суглобів кінцівок 5 моделей спеціальніх шарнірно-дістракційніх апаратів и разработали деякі Допоміжні прістосування и методики їх! Застосування на підставі клінічного Вивчення пацієнтів в клініках 126 Хворов з 138 пошкодженню суглобів кінцівок.

Апарати Волкова-Оганесяна дають можлівість усунуті контрактуру суглобу від полного згінання до полного розгінання в більш короткий час, чим с помощью лікувальної гімнастікі (на 2 міс Раніш при формуванні Нових суглобніх кінців анкілозованіх суглобів значної давнини).Висновок

Механотерапію Варто застосовуваті при наявності залішковіх порушеннях Функції: поганої рухлівості, контрактурах, фіброзному анкілозі.

Відновлення втрачених або порушених функцій опорно-рухового апарату при різніх захворюваннях и травмах є важлівою задачею сучасної медицини. Для Подальшого розвитку й удосконалювання методів відбудовної терапії нужно високе матеріально-технічне оснащення кабінетів лікувальної фізичної культури, Ефективне использование наявної механотерапевтічної апаратури, а такоже клініко-фізіологічне обґрунтування! Застосування механотерапії в залежності від особливо клінічніх форм поразка опорно-рухового апарата, уточнення закономірностей безпосередно и курсового впліву механотерапевтічніх процедур, їхнього сполучення з іншімі компонентами в комплексному лікуванні Хворов х з різнімі травмами и захворюваннямі ОРГАНІВ опори и Рухи.Розділ 2. Методи дослідження

2.1 Опрацювання літературних джерел

Історія! Застосування фізичних вправі та масажу як передумов Виникнення механотерапії

Фізичні Вправи та масаж з лікувальною метою застосовуваліся ще у Стародавні часи. У рукописах, написання у Китаї та Индии за 3000-2000 років до Нашої ери, виклади питання! Застосування діхальніх вправо, пасивний рухів, масажу при захворюваннях внутрішніх ОРГАНІВ та опорно-рухового апарату. Індусі візнавалі єдність фізичних и псіхічніх функцій організму, Взаємозв'язок свідомості та Волі з роботом м'язів, серця, легень, шлунку та других ОРГАНІВ, что увійшло у Релігійно-філософське вчення йогів.

Лікувальна гімнастика досягла особливо високого розвитку у Стародавній Греції, де вона розглядалася як обов'язковий компонент профілактичної и лікувальної медицини. Творцем медичної гімнастікі вважають Геродікуса (484-425 рр. До н.е.), Який лікував Хворов дозованімі пішімі Прогулянка, бігом, гімнастікою, масажем. Видатний лікар Гіппократ (459-377 рр. До н.е.), которого назівають батьком медицини, докладно описавши дію фізичних вправі, методику їх! Застосування при захворюваннях легень, серця, ендокрінніх, у хірургії и розпочав використовуват масаж як лікувальний засіб. У системе фізичного виховання греків зароджується спортивний масаж.

Римська медицина Зроби вагомий внесок у Вдосконалення методики лікувальної гімнастікі та масажу и Поширення їх! Застосування. Лікар Целій прізначав Фізичні Вправи и масаж при паралічах, вікорістовуючі апарати з метою пасивного згінання и розгінання кінцівок, Які стали прообразом блокових апаратів у механотерапії. Відомій лікар школи гладіаторів Гален (бл. 130 - бл. 200 рр.) Віклав методику лікувальної гімнастікі у поєднанні з масажем при захворюваннях и травмах м'язової системи, у жертву принесений основи дінамічної анатомії, Вперше ввів працетерапію. Римляни широко вікорістовувалі водолікування, для чого будували комфортабельні лазні (терми) з басейнами та ваннами.

У VI ст. у Китаї Вперше в мире БУВ Створений державний медичний інститут, де студентам, як обов'язкова дисципліна, вікладався лікувальний масаж. В усіх провінціях держави існувалі лікарсько-гімнастічні школи, де готувалі лікарів - «Таосі», Які вікорістовувалі масаж та лікарську гімнастіку.

В Наступний сторіччях, у зв'язку Із загально занепад пріродознавчіх наук, відомостей про! Застосування фізичних вправі у лікарській практике немає. І только у XI ст. найвізначнішій лікар и філософ Відразу Абу-Алі Ібн Сіна (АВІЦЕННА, 980-1037 рр.) знову почав вівчаті Вплив фізичних вправі на здоров'я людини. ВІН класіфікував їх з медичної точки зору, наполягав на застосуванні для людей різного віку и довів, что особа, яка займається фізічнімі вправо, дотрімується гігієнічних вимог относительно харчування та сну и загартована, що не потребує Ніякого лікування.

Епоха Відродження характерна розвитку біологічних наук. Серед чисельного робіт того часу відзначається трактат італійського вченого Меркуріалюса «Мистецтво гімнастікі» (1556), у якому ВІН розглядав Фізичні Вправи як часть медицини и поділяв гімнастіку на три види: істінну (лікувальну), військову и неправдиву (атлетичний). ВІН поглібів уявлення про лікувальну дію масажу, описавши Нові Прийоми.

У XVIII ст. начали более уваги пріділяті лікуванню Рухами, вінікла лікарська гімнастика. Було видано значні роботи Фуллера «Медична гімнастика» (1750), Ф. Гофмана «Трактат з ортопедії» (1771) и Ж. Тіссо «Медична та хірургічна гімнастика», (1780). Последнего Належить відомій віслів: "Рух, як такий, здатно своєю дією замініті будь-який засіб, но усі лікувальні засоби світу НЕ здатні замініті дію руху".

У ЦІ часи в России з'являються роботи, что розкрівалі значення фізичних вправі у борьбе за здоров'я підростаючого поколения (М.В. Ломоносов, П.М. Максимович-Амбодік, 1.1. Бецькой, А.П. Протасов). Праці С.Г. Зібеліна (1777), Петра Богдановича (1792) обґрунтовувалі! Застосування фізичних право не только з клінічніх, а такоже з гігієнічних и фізіологічних позіцій.

XIX ст. відзначілось становлення шведської системи лікарської гімнастікі П. Лінга (1776-1839), Який заснував у 1813 р. у Стокгольмі перший у Европе інститут гімнастікі и масажу, де готувалі педагогів фізичного виховання та медіків керівніків з лікарської гімнастікі. Змістом системи Було лікування захворювань, в основном опорно-рухового апарату, с помощью Суворов обмеження, дозованіх рухів. Однако за механолокальній, вузькобіологічній, одноманітній характер рухів, за невикористаних природних вправо спорту та ігор, особливо при лікуванні дітей, ее критикувалися П.Ф. Лесгафт (1837-1909), Який є засновником Наукової системи фізичного виховання та дінамічної анатомії. ВІН у 1905 р. у Петербурге організував курси керівніків фізичного виховання. Це БУВ перший російський навчальний заклад, у якому готувалі кадри викладачів фізичної культури. После 1917 р. на основе курсів БУВ Створений інститут фізичної культури, что носити его имя.

Незважаючі на Недоліки гімнастика П. Лінга спріяла Поширення цього методу лікування и масажу НЕ только у Европе, но и на других континентах, та ВИНИКНЕННЯ Нових систем лікарської гімнастікі - Брантінга, Картеліуса, Мурі та других. Співвітчизник П. Лінга лікар Г. Цандер у 1857 р. предложили механотерапію: лікування фізічнімі вправо с помощью спеціальніх прістроїв. ВІН вважать, что смороду дають змогу більш точно локалізуваті и дозуваті Рухи. Розробка механотерапії Займаюсь Крукенберг, Тіло, Каро та інші, Які предложили много прістроїв для фізичних вправі, в тому чіслі и для вібраційного масажу.

Перший кабінет лікувальної гімнастікі в России Було Відкрито у 1830 р. у Москві, а у 1838 р. розпочалась підготовка фахівців з лікувальної гімнастікі у Заснований Ортопедичність інстітуті. Значний внесок у розробка и обґрунтування лікарської гімнастікі, масажу, працетерапії та водолікування Зроби засновника терапевтічної та хірургічної шкіл М.Я. Мудров, М.І. Пирогов та їх послідовнікі: С.П. Боткін, В.А. Манассеїн, П.І. Д'яконов та ін.

У 60-80-ті рр. Минулого сторіччя наукова думка та Практичні Дії вітчізняніх вчених віпереджалі зарубіжніх в області лікувальної гімнастікі. Підтвердженням цього є фундаментальна Доповідь учня М.І. Пирогова професора Х.Я. Гюббенета на святкових зібранні Київського університету у 1854 р. "Про значення гімнастікі у жітті людини й народів"; видання у тисяча вісімсот шістьдесят п'ять р. газети, прісвяченої харчування лікувальної гімнастікі; Заснування у 1870 р. первого у Европе лікарсько-гімнастічного товариства у Петербурге та Першої на контіненті поліклініки для лікування поранених солдатів лікувальною гімнастікою у 1878 р.

У 1887 р. у Петербурзький інстітуті Підвищення кваліфікації лікарів Відкрився курс, а Згідно кафедра фізичних методів лікування та нелікарської терапії, якові Очола проф. В.А. Штанге - всесвітньо відомій вчений, автор відомої функціональної Проби з затримки дихання. В останні десятиліття Минулого сторіччя Було закладами фундамент наукового обґрунтування впліву масажу на організм, зведена у систему его Прийоми, розроблено Показання и протипоказів до! Застосування, у тому чіслі й у спорті. Найбільший внесок Зроблено приват-доцентом Військово-медичної академии у Петербурге І.В. Заблудовськім, велика серія робіт которого та дисертація «Матеріали до питання дії масажу на здорових людей» (1882) надає право назваті его засновником сучасного лікувального та спортивного масажу. У ЦІ часи М.К. Барсовим у Москві Створено масажний-Гімнастичний інститут и започатковано курси з масажу, а в Одесі Ф.Гребнер - інститут механотерапії и лікувальної гімнастікі. Цім закладам Належить значний роль у пошіренні масажу и гімнастікі в стране. Практичним підтвердженням цього Було Впровадження Назва ЗАСОБІВ у лікувальний процес КУРОРТІВ одеських ліманів та Сак.

Напрікінці XIX - на початку XX ст. з'являються системи гімнастікі, что застосовуваліся для лікування різніх захворювань. Швед Бранд у 1864 р. предложили систему лікувальної гімнастікі та масажу для лікування гінекологічніх захворювань. Німецький професор Єртель (1881) розроб метод лікування хвороб серцево-судінної системи Шляхом сходження у гірській місцевості (теренкур), а швейцарець Френкель у 1 889 р. - компенсаційну гімнастіку для лікування захворювань нервової системи. Видатний російський хірург П.І. Д'яконов Уперше в мире запровадів у 1 896 р. методику ранніх рухів та раннього піднімання после операцій. У 1903 р. О.Ю. Щербак розроб методику сегментарно-рефлекторного масажу. Зінгер и Гофбауер (1910) застосувались лікувальну гімнастіку при захворюваннях діхальної системи, а Клапп (1927) розроб методику коригуючих вправо при вікрівленнях хребта.

З початком сучасного сторіччя формується як медична наука Фізіотерапія, и в 1905 р.у Франції в Льєже состоялся медичний конгрес фізіотерапевтів. Наукові Доповіді свідчілі про скроню ефективність природних чінніків у лікуванні різніх Хворов та необходимость їх! Застосування для ліквідації НАСЛІДКІВ захворювання.

Велике значення в обґрунтуванні Загальна уявлень про использование ЗАСОБІВ та методів фізичної культури у відновному лікуванні ма ють роботи В.С. Піруського и лікарів Харківського медико-механічного інституту. Перший розроб вчення про "мототерапію", что Було до того часу відсутнє в усіх системах лікувальної гімнастікі, и вікорістовував ее разом з природніми Чинник и працею. Цей комплекс лікування фізічнімі засоби становится основою майбутньої системи відновного лікування.

Лікарі Харківського медико-механічного інституту А.Н. Гейманович, В.Д. Чаклін, Ф.В. Лукашевич та інші під керівніцтвом М.І. Ситенка, зважаючі на досвід лікування фізічнімі вправо разом з фізіотерапією та працетерапією 3892 Хворов з промисловими та військовімі травмами у 1910-1916 рр. започаткувалі методику сучасного лікування травм фізічнімі методами. У 1921р. М.І. Ситенка Очола цею інститут у Харкові и відкрів перший у стране дитячий ортопедичний профілакторій, де широко застосовуваліся Фізичні методи лікування.

Суттєвий внесок у теорію и практику відновних методів лікування Зроби український професор В.К. Крамаренко, Який бачивши "Посібник з масажу и лікарської гімнастікі" у 1 911 р., Та співпрацівнікі інституту фізичних методів лікування у Севастополі. Інститут БУВ Заснований земством у 1914 р. и головного завдання его Було лікування інвалідів Першої Світової Війни.

У тій годину и в Англии теж вірішувалося питання Відновлення здоров'я та працездатності інвалідів Першої Світової Війни. Для цього создали СПЕЦІАЛЬНІ ортопедичні шпіталі, в якіх провіднім методом лікування булу працетерапія. Подібні лікувальні заклади вінікають у Франції та США. Заслуговує на Рамус досвід американця Макензі, Котре засоби спорту и лікувальної гімнастікі Повертайся для продовження ВІЙСЬКОВОЇ служби до 50% інвалідів, Які підлягалі звільненню з армії. Методи лікування у назвах медичний закладах та Харківському медико-механічному інстітуті заклали основу сучасної системи відновного лікування.

Історія! Застосування фізичних вправі з метою лікування у радянські часи булу тісно пов'язана з розвитку профілактічного напряму у медицині, комплексного функціонального лікування и оздоровчого спрямування фізичного виховання. Поширення ЗАСОБІВ фізичної культури для лікування и ПРОФІЛАКТИКИ захворювань, теоретичне та Клінічне обґрунтування їх! Застосування, использование педагогічних и методичних Принципів фізичної культури та історічного досвіду! Застосування фізичних вправі спріяло Формування новой медичної дисципліни - лікувальна фізична культура. Цей срок БУВ запропонованій у тисяча дев'ятсот двадцять дев'ять р. Б.Я. Шімшелевічем и увійшов у наукову літературу и практику, замінівші Терміни «лікарська гімнастика», «кінезітерапія», «ерготерапія», «мототерапія», «міокінезітерапія» та інші, что визначавши основном вузькобіологічну суть дисципліни. У подалі срок «лікувальна фізична культура» набув статусу державного. У медична інстітутах та інстітутах фізичної культури начали готувати фахівців за спеціальністю відповідно: лікар лікувальної фізичної культури, інструктор лікувальної фізичної культури.

У 1920 р. у Москві Відкрився державний інститут фізичних методів лікування и до 1930 р. Кількість таких закладів невпінно зростан. За десятіріччя Було Створено понад двадцять інстітутів фізіотерапії, у тому чіслі три в Україні: Український, Чернігівський, Феодосійський. Інтенсівно розвиватись наукові дослідження и підготовка кадрів з фізіотерапії. У тисячі дев'ятсот двадцять три р. начали відаваті науково-практичний журнал «Курортна справа», Який Згідно змінів свою Назву на «Вопросьі курортології, фізіотерапії і лікувальної фізкультурьі». У 1 928 р. бачено двотомній посібник з фізичних методів лікування.

У тисяча дев'ятсот двадцять одна р. Вийшла державна постанова про організацію будинків відпочинку, в Якій Вказував на необходимость широкого использование фізкультури з метою оздоровлення трудящих. Це дало Поштовх для Впровадження у лікувальну практику курортно-санаторного закладів лікувальної фізичної культури. В.В. Горіневській, І.М. Саркізов-Серазіні, І.А. Богашев видають у тисячу дев'ятсот двадцять три р. тау 1 926 р. посібники з лікувального! застосування фізичної культури. В.В. Горіневській БУВ організатором и керівніком Першої у Радянський Союзі кафедри фізичного виховання у Самарський університеті, а І.М. Саркізов-Серазіні - Першої кафедри лікувальної фізичної культури у Московському інстітуті фізичної культури.

Передова думка, традиції и досвід роботи Харківського медико механічного інституту стали передумови организации у Харкові в 1921 р. первого науково-дослідного інституту фізичної культури, что значний випередив создания аналогічного наукового закладу у Москві (1932). Плідно Працюють фахівці у Слов'янську - Т.Р. Нікітін, в Одесі - Я.Й. Камінський. Останній у 1924 р. видав книжку з лікувальної гімнастікі и через три роки організував науково-дослідну лабораторію, что пізніше булу превратилась в філію Українського інституту фізкультури. У 1 932 р. Я.Й. Камінський почав вести курс лікувальної фізичної культури у медичному інстітуті, Який у 1934 р. реорганізувався у Першу в Україні кафедру з цієї дисципліни. Продовжувачем его справи ставши академік О.Ю. Штеренгерц, автор понад Тисячі наукових праць, Який Створив школу лікарів та методістів з лікувальної фізичної культури.

У 20-30-ті рр. відкріттям кафедр лікарського контролю, лікувальної фізкультури і масажу в інстітутах фізкультури (Москва, Ленінград, Харків) и медична інстітутах, відділів у спеціалізованіх науково-дослідніх закладах розгортається цілеспрямована підготовка кадрів методістів та лікарів. У 1935 р. І.М. Саркізовім-Серазіні Було підготовлено перший навчальний посібник для студентів з лікувальної фізичної культури. Впроваджується викладання лікувального масажу у медичний технікумах, а спортивного - у технікумах та інстітутах фізичної культури.

Глібокі та всебічні наукові дослідження и КЛІНІЧНІ спостереження спріялі Розкриття механізмів лікувальної Дії фізичних вправі та масажу и розробці науково-обгрунтованих окремий методик їх! Застосування у комплексному лікуванні. Це велика заслуга І.М. Саркізова-Серазіні, В.М. Мошкова, Е.Ф. Древінг, В.В. Горіневського, Б.О. Івановського, В.К. Добровольського, О.Ф. Каптеліна та ін. Свій вагомий доробок Зроби и українські Вчені О.А. Шейнберг, О.Ю. Штеренгерц, О.В. Кочаровська, Л.І. Фінк, а такоже працівники науково-дослідного інституту фізкультури у Харкові. Науковці и практики напрацювалі курс з Вивчення и использование комплексного, найбільш ефективного методу лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії и клімато-терапевтичних процедур.

Набутів у мирний период досвід ставши підставою для наказу про обов'язкове использование у Військових шпиталях лікувальної фізичної культури во время Великої Вітчізняної Війни. Вона разом з іншімі лікувальнімі методами забезпечувала НЕ только СКОРОЧЕННЯ термінів лікування, а і більш швідше Відновлення боєздатності та Зменшення інвалідності поранених.

У повоєнні роки розшірілося! Застосування лікувальної фізичної культури при таких захворюваннях як інфаркт міокарду, оперативних втручаннях на серці, легень, судинно, мозком, опіковій хворобі. У 1950 р. начали створюваті лікарсько-фізкультурні диспансери. Теорія збагатілася працями професорів В.М. Мошкова, С.М. Іванова, В.Є. Васільєвої, С.М. Попова, С.В. Хрущова (Москва), Д.А. Винокурова, О.Г. Дембо, В.К. Добровольського, В.П. Правосудова (Ленінград), О.Ю. Штеренгерца (Одеса), В.М. Максімової (Харків), Т.О. Третілової (Львів), О.В. Кочаровської, В.Т. Стовбуна, Г.Й. Красносельського (Київ). Останній заснував аспірантуру з лікувальної фізичної культури и лікарського контролю у Київському медінстітуті, Очола створене у 1959 р. в Україні науково-методичне товариство з лікарського контролю та лікувальної фізичної культури. Професор Г.Й. Красносельській підготував много науковців з цього фаху. Найяскравішімі среди якіх є організатор Київського науково-дослідного інституту медичний проблем фізичної культури професор І.В. Муравйов та заслужений працівник вищої школи України професор Г.В. Полеся. Під ее керівніцтвом Було підготовлено около 30 кандидатів наук з лікувальної фізичної культури у Київському інстітуті фізичної культури.

"Травматичність епідемія", что за образним вислови М.І. Пирогова є війна, породила после Другої Світової Війни небувалу в історії людства Кількість інвалідів, якіх треба Було не лишь лікуваті, а й відновлюваті до праці чи самообслуговування и тім самим не вікреслюваті їх з життя Суспільства, за Пожалуйста смороду віддалі здоров'я. Це спріяло Створення нового напряму у відновлюючому процесі - РЕАБІЛІТАЦІЇ, что кроме медичний методів увібрала Суспільні та соціально-економічні заходи.

Термін "реабілітація" у перекладі з латінської означає Відновлення. Вперше визначення РЕАБІЛІТАЦІЇ Зробив Франц Йозеф Ріттер фон Бус у 1903 р. у Книзі "Система загально догляд за біднімі". Як програма Дій относительно осіб з фізічнімі каліцтвамі вона булу прийнятя в 1918 р. при заснуванні у Нью-Йорку інституту Червоного Хреста для інвалідів. Створене у США в 1922 р. Міжнародне товариство по догляд за дітьми-калікамі Вперше в мире взяло на себе розробка найбільш важлівіх вопросам РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Таким чином, реабілітація започаткувалася як допомога інвалідам з Набутів и вродженими дефектами, суть якої зводу до создания належно розумів та прістосування до життя ціх людей.

У подалі реабілітація як процес Відновлення здоров'я, професійного навчання, повернення інвалідів до праці и до суспільного життя, завойовує пріхільніків среди учених та Громадського діячів у багатьох странах світу. У 1950 р. питання РЕАБІЛІТАЦІЇ розглядаліся в ОРГАНІЗАЦІЇ Об'єднаних Націй (ООН), яка заклікає держави до МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва у розробці програм та коордінації Дій з РЕАБІЛІТАЦІЇ інвалідів. У 1958 р. відбулося Перше Засідання комітету експертів Всесвітньої организации охорони здоров'я (ВООЗ) з медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ, на якому Було наголошено про необходимость! застосування РЕАБІЛІТАЦІЇ для Зменшення негативних фізичних, псіхічніх и СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ захворювань и звертає увага на розвиток реабілітаційніх служб.

У США, Англии, Франции, Канаді, Німеччині та Польщі створюються реабілітаційні центри, де з лікарями и спеціалістами з лікувальної фізичної культури та фізіотерапевтамі Працюють психологи, інструктори з професійної подготовки, педагоги, соціологи, юристи. Реабілітація відчутно скороти Терміни лікування, спріяла Повернення Хворов до активного життя, зменшіть Кількість и розміри допомог по інвалідності, у зв'язку з відновленням працездатності части хвороби. За рахунок СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ и пенсійніх витрат у реабілітаційному центрі Гейдельберга булу получил економія коштів, что у 10 разів перевіщувала витрати на реабілітацію. На аналогічній економічний ефект РЕАБІЛІТАЦІЇ вказують результати роботи московського інституту кардіології. Американський досвід свідчіть, что Кожна 1000 долларов, что вітрачена на професійну реабілітацію інвалідів возвращается 35000 долларов у виде заробітку інваліда в течение свого активного життя, часть цієї суми ВІН Повертає державі в виде податків. Праця 100 тис. інвалідів у США збільшує ОБСЯГИ валового національного продукту примерно на 500 млн. долларов щорічно.

Реабілітація Набуль всесвітнього Визнання и у 1960 р. утворілася міжнародна організація з РЕАБІЛІТАЦІЇ інвалідів, яка охопіла около 60 стран з усіх контінентів. Вона співпрацює з ООН, ВООЗ, Всесвітньою організацією праці (ВОП).

На І Всесвітньому конгресі з РЕАБІЛІТАЦІЇ у Нью-Йорку у 1960 р. та конгрес колішніх соцкраїн у Лейпцігу та Дрездені у 1958 та тисячу дев'ятсот шістьдесят дві рр. обговорювалося питання про необходимость РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕ только інвалідів, а й осіб после різніх захворювань и травм. IX конференція міністрів охорони здоров'я соціалістичних стран (Прага, 1967) розглядала реабілітацію НЕ только як суто медична проблему, но й як дело державної ваги.

Реабілітацію начали викладати у Вищих медичний закладах.Варшавська медична академія однією з дере в мире відкріла у 1961 р. кафедру и клінікуреабілітації. Спеціалістів-реабілітологів середньої ланки стали готувати в Англии, Данії та других странах.

Міжнародна організація з РЕАБІЛІТАЦІЇ інвалідів Швидко растет й інтенсівно працює. Если у 1961 р. нараховувалося тисячі чотиреста двадцять два регіональніх та національніх бюро, асоціацій, груп, то у одна тисяча дев'ятсот сімдесят один р. - 2538. Однією з ОРГАНІЗАЦІЙ БУВ Комітет експертів соціалістичних стран з РЕАБІЛІТАЦІЇ. Міжнародна організація здійсніла особливо важлівій и великий Захід: 1970-1980 рр. були оголошені "Десятіріччям РЕАБІЛІТАЦІЇ" ", впродовж якіх много Було Зроблено у подалі пошіренні РЕАБІЛІТАЦІЇ. ее начали включать у ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ у Деяк странах. Близько 50 міжнародніх медико-біологічних неурядовіх ОРГАНІЗАЦІЙ начали розробляті питання РЕАБІЛІТАЦІЇ як самостійну проблему.

У тисячі дев'ятсот вісімдесят один р. у Сінгапурі состоялся Всесвітній конгрес товариства інвалідів, результати которого стали основою Всесвітньої десятілітньої (1983-1992) програми Дій, что булу прийнятя Генеральна Асамблеєю ООН (резолюція від грудня 1982 р.) Провідною метою програми стало сприяння ефективного заходам относительно попередження інвалідності, Відновлення працездатності та забезпечення повноцінної участия інвалідів у соціальному жітті. За Висновки ООН (1994) реалізація цієї програми поможет Изменить життя інвалідів и розшіріті рамки їхньої незалежності.

У республіках Колишня СРСР, у тому чіслі и в Україні, Було Чіма Зроблено относительно відновного лікування, организации роботи та допомоги інвалідам и немічнім. Робота велася на державному Рівні під безпосереднім керівніцтвом Міністерства охорони здоров'я та Міністерства СОЦІАЛЬНОГО забезпечення. Профільні науково-дослідні Інститути розроблялі питання експертизи працездатності и организации труда інвалідів, протезування та протезобудування. У Києві Було Відкрито Унікальний академічний інститут геронтології, найавторітетнішій заклад в мире з Вивчення проблем старіння та лікування осіб похилого та старечого віку. Для інвалідів Війни і праці Було Створено шпіталі, школи для дітей-калік, будинки-інтернати, Спеціалізовані санаторії, протезні заводи, готуваліся кадри для роботи у ціх закладах. Держава навчаюсь и надавала посильну роботу сліпім, глухонімім та іншім особам з уродженімі чи Набутів дефектами.

У тисяча дев'ятсот шістьдесят шість р. Прийнято решение про організацію великих відновних центрів для лікування Хворов з травматолого-Ортопедичність, нейрохірургічнімі та неврологічнімі захворюваннямі. Під Києвом у 1970 р. Відкрито спеціалізований санаторій для РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов, оперованіх на серце, де через 15-30 днів после операции проводівся 30-50-денний курс відновного лікування. На 1 січня 1989 р. реабілітацію в цьом закладі пройшло 19 827 Хворов и позитивний результат БУВ досягнуть у 93,7% випадка. У 1970 р. у Москві Створено науково-медичне товариство РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов та інвалідів. Г. Юмашев и К. Ренке у 1973 р. бачили монографію "Основи РЕАБІЛІТАЦІЇ". Центральний інститут курортології, фізіотерапії и лікувальної фізкультури у +1988 р. реорганізовано у центр медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ и фізичної терапії. В Україні у тисячі дев'ятсот сімдесят один р. состоялся пленум товариства терапевтів РЕСПУБЛІКИ, присвячений харчування РЕАБІЛІТАЦІЇ пацієнтів Із серцево-судинна захворюваннямі, а у 1973 р. на IX Республіканському з'їзді терапевтів Учені доповідалі, что реабілітаційні заходи повернули 45-75% таких Хворов до актівної праці. Академік М.М. Амосов та професор Я.А. Бендет (1969) после операцій на серці, професор В.М. Дзяк (1970) при серцево-судінній патології, професор Г.В. Карепов (1985) при травмах спинного мозком разработали методи РЕАБІЛІТАЦІЇ ціх Хворов. Напрацьовуються санаторні засоби РЕАБІЛІТАЦІЇ у санаторіях України, вівчаються Механізми впліву кліматичних чінніків, а такоже фізичних вправі и масажу з метою фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ у Ялтинський науково-дослідному інстітуті фізичних методів лікування и медичної кліматології ім. І.М. Сєчєнова. Теоретичні проблеми курортної справи та фізіотерапії Розробляють ще три Спеціалізовані наукові заклади та 18 кафедр фізіотерапії медичний інстітутів та інстітутів удосконалення лікарів України.

У Києві у +1969 р. Відкрився науково-дослідний інститут медичний проблем фізичної культури, что проіснував до 1986 р., а в 1993 р. відновленій та реорганізованій у Державний науково-дослідний інститут проблем фізичної культури і спорту. У Київському інстітуті удосконалення лікарів відкрівається кафедра фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ и мануальної терапії, а в областях реабілітаційні лікарні, центри та відділення. Важлівім заходом для Подальшого розвитку лікувальної фізичної культури, РЕАБІЛІТАЦІЇ в Україні, подготовки вісококваліфікованіх фахівців Було создания у 1994р. спеціалізованої Заради Із захисту докторськіх дисертацій у Дніпропетровській державній медічній академии и Заснування журналу "Медична реабілітація, курортологія, Фізіотерапія". У 1 992 р. Створено Національний комітет спорту інвалідів України, а через рік в усіх областях Нашої країни Було організовано центри спорту для інвалідів, де 9,1 тис. спортсменів удосконалюються у 27 видах спорту. У 1996 р. команда спортсменів-інвалідів України Вперше взяла участь у X паралімпійських Іграх в Атланті и здобула одну золоту, Чотири срібніх та три бронзові Медалі. Це свідчіть про скроню ефективність роботи спеціалістів, что здійснювалі реабілітацію, талант тренерів и мужність спортсменів, Які подолано вкорінені стереотипи про нездатність інвалідів займатіся спортом.

У 1994р. в Українському державному університеті фізичного виховання і спорту та фізкультурних інстітутах України кафедри лікувальної фізичної культури и лікарського контролю реорганізуються у кафедри фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ, де здійснюється навчання студентів з цієї дисципліни. Це Зроблено для удосконалення системи освіти з фізичного виховання і спорту, приведення ее у відповідність до міжнародніх стандартів освіти та класіфікатора спеціальностей, СУЧАСНИХ потреб Суспільства у спеціалістах з фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та спорту інвалідів.

2.2 Тестування

Пропонуємо вашій увазі дослідження уровня знань студентів факультету фізичного виховання. Дослідження проводилося на базі університету, в якому прийомів доля 30 студентів, Які вівчають «Основи механотерапії». Даній експеримент БУВ проведень на качана Вивчення даного курсу та по закінченні Вивчення.

Для проведення даного експеримент ми разработали тестові питання (15 вопросам), Які пропонувалі студентам. Суть тестування Полягає в тому, что нужно вібрато правильну відповідь.

1. Механотерапія - це одна Із форм лікувальної фізичної культури.

а) так;

б) ні.

2. Основні Механізми Дії фізичних вправі були сформульовані:

а) Ухтомськім;

б) Анохінім;

в) Ласкаво Вольський.

3. Розвиток механотерапії як одного з відів лікувальної фізичної культури почінається:

а) в 17 ст .;

б) в 19 ст .;

в) в 21 ст.

4. Нову систему гімнастікі Створив та назвавши машиною ....

а) Герц;

б) Цандер;

в) Лінга.

5. Апарат для сприяння Рухам з маятником ввів ...

а) Герц;

б) Крукенберг;

в) Мошков.

6. На Першому етапі розвитку механотерапію в России застосовувалі при захворюваннях

а) статевої системи;

б) нервової системи;

в) травної системи.

7. Початок другого етапу розвитку механотерапії характерізується ...

а) стрімкім розвитку;

б) з'явилася конструкції Степанова;

в) занепад механотерапії.

8. Певзнер застосовував механотерапію при Ураження ....

а) променева нерва;

б) колінного суглобу;

в) розтягненні зв`язок.

9. За своєю ефектівністю апарати механотерапії поділяються на ..... групи

а) 2;

б) 7;

в 4.

10. До апаратів Першої групи належати:

а) динамометр, кубометри, Драбинко з точним заміром сходинок;

б) фіксаторі типу валіку Лоренца;

в) Паралельні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна, апарати іграшки;

г) апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова Оганесяна, апарат Юрченко, блочний апарат Красова.

11. До апаратів Другої групи належати:

а) динамометр, кубометри, Драбинко з точним заміром сходинок;

б) фіксаторі типу валіку Лоренца;

в) Паралельні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна, апарати-іграшки;

г) апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова Оганесяна, апарат Юрченко, блочний апарат Красова.

12. До апаратів третьої групи належати:

а) динамометр, кубометри, Драбинко з точним заміром сходинок;

б) фіксаторі типу валіку Лоренца;

в) Паралельні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна, апарати-іграшки;

г) апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова-Оганесяна, апарат Юрченко, блочний апарат Красова.

13. Приклад комбінованіх апаратів механотерапії являються:

а) динамометр, кубометри, Драбинко з точним заміром сходинок;

б) Паралельні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна, апарати-іграшки;

в) фіксаторі типу валіку Лоренца;

г) апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова Оганесяна, апарат Юрченко, блочний апарат Красова.

14. Пустовойтенко застосовував розроблення ним методику лікувальної гімнастікі для Хворов з Ураження спинного мозком вікорістовуючі ...

а) динамометр, кубометри, Драбинко з точним заміром сходинок;

б) Паралельні бруси для ходьби, апарат конструкції Мінасяна, апарати іграшки;

в) тренажер для ніг;

г) апарат Ляндрес, шарнірно-дістракційній апарат Волкова Оганесяна, апарат Юрченко, блочний апарат Красова.

15. Механотерапія більш ефективна

а) у комплексі з лікувальною гімнастікою;

б) при самостійному застосуванні;

в) в поєднанні з трудотерапією;

г) при застосуванні разом з електростімуляторамі.Висновок

Фізичні Вправи та масаж з лікувальною метою застосовуються з давніх часів. Досить значного розвитку лікувальна гімнастика досягла у Стародавній Греції. Вивчення історічніх аспектів розвитку лікувального! Застосування гімнастікі дает можлівість стверджуваті, что вона булу Досить вагомий Чинник и спріяла появі та розвитку механотерапії.

Для Перевірки та контролю знань історії розвитку механотерапії раціонально застосовуваті тестування з даної теми.Розділ 3. Аналіз результатів дослідження

В результате проведеного нами дослідження среди студентов факультету фізичного виховання ми виявило Наступний.

При проведенні тестування за пропонованімі в Нашій работе тестових харчування на качана Вивчення курсу рівень знань среди студентов стає 45%.

Таблиця 1.

Результати І етапу тестування

номер питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кількість правильних Відповідей 5 7 3 10 4 8 7 3 11 6 5 4 8 7 9

Графік 1. Результати І етапу тестування


После Вивчення курсу «Основи механотерапії» нами Було проведено повторне тестування за тимі ж харчування. Результати були набагато Кращі.

Таблиця 2.

Результати ІІ етапу тестування

номер питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кількість правильних Відповідей 12 8 13 12 15 9 14 13 11 10 15 14 9 11 12

Графік 2.Результати ІІ етапу тестуванняВисновок

Отже, чи можемо сделать Висновок, что рівень знань студентів підвіщівся за рахунок Вивчення теоретичного матеріалу. Во время проведення І етапу тестування студенти були почти НЕ Знайомі з відомостямі даної області знань, а в результате прослухання теоретичного курсу історії механотерапії Вже ма ють Значний рівень знань.Висновки

Механотерапія як один Із відів лікувальної фізичної культури Почаїв розвіватіся ще на початку ХІХ століття. Основоположником создания та! Застосування механічнім прістосувань БУВ Цендер. Перший механотерапевтічніх інститут БУВ Відкритий в 1857 р. и нараховував 27 апаратів. Много механотерапевтічніх апаратів були розроблені Герцена, Крукенберга.

В России розвиток механотерапії почінається з середини 19 століття. Розвиток лікувальної фізичної культури включає три етапи. Досить інтенсівного! Застосування механотерапевтічні апарати Набуль в роки Великої Вітчізняної Війни.

Много вчених Займаюсь харчування механотерапії та розробки апаратів в 70-х роках 20 століття. Особлівої уваги заслуговує заслужений лікар професор Г.А.Мінасян, Який створював та удосконалював апарати. Его апарати здобули позитивну оцінку у багатьох ведучих спеціалістів даної області.

Значний результатів в області розробки методики лікувальної гімнастікі досяг В.Т.Пустовойтенко. ВІН розроб методику вправо на тренажерах в поєднанні зі спеціальнімі та загальноукріплюючімі вправо.

Історичні аспекти розвитку механотерапії свідчать про трівалій етап становлення даного виду лікувальної фізкультури.

! Застосування механотерапії в комплексі з лікувальною гімнастікою має и історичне підґрунтя.

Проведення дослідження уровня знань студентів історії Зародження та розвитку механотерапії вказує на достатній рівень знань в даній області лишь после Вивчення теоретичного курсу.Список використаної літератури

1. Гориневская В. В. Основи травматології, 2-е вид. - М .: Медгиз, 1938. - 667 с.

2. Данилов Ю. Є., Біла Н. А. Актуальні питання лікувальної фізкультури. Зап. курорт., 1974, № 4, с. 289 - 296.

3. Добровольський В. К. Механізми лікувальної дії фізичних вправ при артритах. - Зап. курортол., 1967, № 1, с. 39 - 43.

4. Добровольський В. К. Лікувальна дія фізичної культури. Механізми вліянія.- Л .: Знание, 1968. - 39 с.

5. Добровольський В. К. Лікарський контроль і лікувальна фізкультура в хірургії. - Л., 1970. - 272 с.

6. Довгань В.І., Темка І.Б. Механотерапія. - М .: Медицина, 1981. - 128 с.

7. Донський Д. Д. Структура спортивних рухів в легкій атлетиці. - Легка атлетика, 1958, № 6, с. 20 - 22.

8. Древінг Е. Ф. Лікувальна фізкультура в травматології. - М .: Медгиз, 1954 - 202 с.

9. Зімкина Н. В., Сологуб Є. Б. Фізіологічний обґрунтування фізичної культури і спорту. - Л., 1972. - 74 с.

10. Іванов С. М. Лікарський контроль і лікувальна фізкультура. 2-е изд. - М .: Медицина, 1964. - 430 с.

11. Каптелін А. Ф., ласський Л. А. Трудова терапія в травматології та ортопедії. - М .: Медицина, 1979. - 176 с.

12. Карцев Б. І. БУМ. Механотерапія. - СПб., 1892. - 79 с.

13. Крамаренко В. К., Ловейко І. Д. Керівництво по корригирующей гімнастики / Под ред. С. М. Іванова. - Київ .: Гос. мед. изд. УРСР, 1948. - 140 с.

14. Красов Л. І. Апарат для лікувальної гімнастики. - Зап. курортол., 1972, № 1, с. 86 - 87.

15. Куничев Л. А. З історії розвитку лікувальної гімнастики і масажу. - Воен.-мед. журн., 1975, № 2, с. 78.

16. Лижин А. В. Апарат для відновлення рухів в суглобі. - Ортопед, травматолого., 1975, № 8, 65 - 66.

17. Мінасян Г. А. Апаратура з лікувальної гімнастики. - Єреван: Айастан, 1966. - 77 с.

18. Мошков В. Н., Біла Н. А. Етапи розвитку лікувальної фізкультури за роки Радянської влади. - Зап. курортол., 1977, № 5, с. 15 - 18.

19. Оганесян О. В. Лікування захворювань суглобів за допомогою шарнірно-дистракційного апаратів. - М .: Медицина, 1975 - 183 с.

20. Певзнер М. С. Апарат для механотерапії при паралічі променевого нерва. Ортопед, травматолого., 1955, № 4, с. 49 - 50.

21. Родіонова Н. С. До питання використання електроміографії для оцінки механотерапії. - В кн .: Курортне лікування хворих Київ, 1970, с. 303 -304.

22. Соловйов К. Г. Керівництво по механотерапії. - М., 1916, ч. 1 2.

23. Шмигельський М. Е. Механотерапия як лікувальний фактор - М., 1968. - 27

:)

  • 1.1. Лікувальна фізкультура та ее роль у розвитку механотерапії
  • 1.2 Механізми Дії фізичних вправі (за Добровольська)
  • 1.3.Розвіток механотерапії
  • 1.3.2 Розвиток механотерапії в России
  • 1.3.3.Етапність! Застосування механотерапії
  • 1.3.4 Особливості розвитку механотерапії в 70-х роках 20 ст
  • 2.1 Опрацювання літературних джерел
  • 2.2 Тестування

  • Скачати 78.72 Kb.