Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних Хворов


    Головна сторінка

Скачати 14.34 Kb.
Дата конвертації19.08.2017
Розмір14.34 Kb.
Типавтореферат
екомендації

У разі планових хірургічніх втручань на мяких тканинах лица и шії медикаментозну профілактику слід почінаті в інтраопераційній период, продовжую ее в найбліжчі Терміни после операции. При цьом предпочтение слід надаваті препаратів КОМПЛЕКСНОЇ Дії ( «L-лізину есцінату» та «Тіотріазоліну»). Це значний знизу рівень запальних реакцій и ймовірність розвитку найближче післяопераційніх ускладнень, спріятіме Формування естетичного рубця.

1. «L-лізину есцінат» та «Тіотріазолін» слід прізначаті в інтра- и післяопераційній періоді. «L-лізину есцінат» (5,0 мл 0,1% препарату, розбавленого в 10 мл ізотонічного Розчини натрію хлориду) що вводять внутрішньовенно. После проведення загально знеболення (перед розтин кожи) тканини паравульнарної ділянки та патенти інфільтруваті розчин «Тіотріазоліну» (2,0 мл 2,5% препарату, розбавленого в 10 мл ізотонічного Розчини натрію хлориду). Через 8-10 рік. после операции слід повторно внутрішньовенно ввести «L-лізину есцінат» за згаданім вищє методом. Додатково прізначаті «Тіотріазолін» у таблетованій форме (по пігулці двічі на добу) в течение 7-9 діб.

2. Для діагностики и контролю ефектівності профілактичної медікаментозної терапії, якові проводять у інтра- и післяопераційній періоді, у комплекс обстеження Хворов доцільно вводіті Такі лабораторні тести: визначення цітобіохімічніх показніків СДГ и ЛДГ або біохімічного ЛДГ у сіроватці крови.

3. прогресивний зростання вмісту ЛДГ и зниженя уровня СДГ у сіроватці крови в післяопераційній период (порівняно з доопераційнім) свідчать про скроню ймовірність розвитку післяопераційніх ускладнень, тобто про затяжний перебіг регенерації тканин з ризико формирование гіпертрофічніх рубців.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Саєнко В. Л. Стан цитохімічної активності сукцинатдегідрогенази і лактатдегідрогенази в нейтрофілах периферичної крові у хворих з аденомою привушної залози на тлі інтра- і післяопераційної терапії L-лізину есцинату та тіотриазоліном / П. Н. Колбасин, В. Л. Саєнко // проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров'я: Тр. Крим. держ. мед. ун-ту ім. С. І. Георгієвського. - Сімферополь, 2006. - Т. 142, Ч. IV. - С. 34-39. Автором особисто проведено Клінічне обстеження та забір матеріалу для лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, доля в написанні статті.

2. Саєнко В. Л. Стан каталітичної активності лактатдегідрогенази в сироватці крові у хворих з аденомою привушної залози на тлі інтра- і післяопераційної терапії L-лізину есцинату та тіотриазоліном / В. Л. Саєнко // Таврійський медико-біологічний вісник. - 2006. - № 1, Т. 9. - С. 93-96. Автором особисто проведено Клінічне обстеження та забір матеріалу для лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, доля в написанні статті.

3. Саєнко В. Л. Результати електродермографіческого і термометрического контролю за ефективністю застосування L-лізину есцинату та тіотриазоліну для профілактики післяопераційних ускладнень у хворих з аденомою привушної залози / В. Л. Саєнко, С. Г. Безруков // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2006. - № 3. - С. 65-69. Автором особисто проведено Клінічне обстеження та забір матеріалу для лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, доля в написанні статті.

4. Саєнко В. Л. Динаміка змін показників продуктів ліпідного обміну і перекисного окислення в сироватці крові у хворих з аденомою привушної залози на тлі профілактичної терапії L-лізину есцинату та тіотриазоліном / В. Л. Саєнко, С. Г. Безруков // Дентальниє технології. - 2007. - № 1 (32). - С. 50-54. Автором особисто проведено Клінічне обстеження та забір матеріалу для лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, доля в написанні статті.

5. Саєнко В. Л. Клінічна оцінка стану рубця у хірургічних стоматологічних хворих у віддалені терміни після хірургічного втручання як результат проведення інтра- післяопераційної медикаментозної профілактики / В. Л. Саєнко, С. Г. Безруков // Сучасна стоматологія. - 2007. - № 3 (39). - С. 92-97. Автором проведено клініко-лабораторне дослідження та лікування хвороби, статистична обробка та аналіз одержаних Даних, доля в написанні статті.

6. Саєнко В. Л. Профілактичне застосування препаратів L-лізину есцинату та тіотриазоліну у хворих з аденомою привушної залози / В. Л. Саєнко // Стоматологія Тавриди: Матеріали I з'їзду Асоціації стоматологів АРК Крим. - Сімферополь, 2004. - С. 176-177. Автором проведено клініко-лабораторне дослідження та лікування хвороби, статистична обробка та аналіз одержаних Даних, доля в написанні статті.

7. Саєнко В. Л. Профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з аденомою привушної залози на тлі застосування L-лізину есцинату та тіотриазоліну / В. Л. Саєнко, В. А. Красніков, М. Ю. Люперсольскій // Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров'я: Тр. Крим. держ. мед. ун-ту ім. С. І. Георгієвського. - Сімферополь, 2005. - Т. 141. Ч. VI. - С. 129-130. Автором проведено клініко-лабораторне дослідження та лікування хвороби, статистична обробка та аналіз одержаних Даних, доля в написанні статті.

8. Саєнко В. Л. Застосування L-лізину есцинату та тіотриазоліну з метою профілактики післяопераційних ускладнень у хворих з аденомою привушної залози / В. Л. Саєнко, В. А. Красніков, М. Ю. Люперсольскій,
С. Г. Безруков // Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров'я: Тр. Крим. держ. мед. ун-ту ім. С. І. Георгієвського. - Сімферополь, 2006. - Т. 142, Ч. IV. - С. 75-76. Автором проведено клініко-лабораторне дослідження та лікування хвороби, статистична обробка та аналіз одержаних Даних, доля в написанні статті.

9. Саєнко В. Л. Інтра- і післяопераційна медикаментозна профілактика післяопераційних ускладнень у хворих щелепно-лицьового профілю /
В. Л. Саєнко, С. Г. Безруков // Пластична, реконструктивна та естетична хірургія: Матеріали ІІ науково-практичної конференции «ВАПРЕХ». - К., 2006. - С. 19-21. Автором проведено клініко-лабораторне дослідження та лікування хвороби, статистична обробка та аналіз одержаних Даних, доля в написанні статті.

10. Патент № 17116 U. UA. МПК A61C 3/00. Способ ПРОФІЛАКТИКИ післяопераційніх ускладнень в хірургічній стоматології / Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського. - Заявка № U 2006 02455. - Заявл. 06.03.2006. - Опубл. 15.09.2006. - Бюл № 9. - 5 с. Здобувач обґрунтував методики дослідження, проаналізував отрімані результати.

11. Патент № 20897 U. UA. МПК G01N 33/50. Способ ОЦІНКИ процесів репарації в мяких тканинах щелепно-ліцевої ділянки / Кримський державний медичний університет ім С.І. Георгієвського. - Заявка № U 2006 09481. - Заявл. 01.09.2006. - Опубл. 15.02.2007. - Бюл № 2. - 6 с. Здобувач обґрунтував методики дослідження, проаналізував отрімані результати.

Анотація

Саєнко В. Л. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хвороб. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, 2008.

Дисертація присвячено вивченню ефектівності! Застосування профілактичної інтра- та післяопераційної терапії у хворого стоматологічного профілю в процесі проведення стандартних хірургічніх втручань на мяких тканинах лица та шії Із ЗАСТОСУВАННЯ медикаментозних препаратів «L-лізину есцінат» та «Тіотріазолін».

Встановлен, что на тлі профілактичної інтраопераційної терапії препаратами «L-лізину есцінат» и «Тіотріазолін» КЛІНІЧНІ виявило запальної Реакції віражені менше мірою. У ціх условиях загоєння рани з ПОВНЕ епітелізацією ее поверхні на 7-му добу відбулося у 93,55% Хворов (у контролі - у 79,69%; P <0,05)

Віддалені Наслідки лікування продемонструвалі, что нормотрофічній тип рубця (через рік) сформувався у 93,55% пацієнтів (у контролі - у 64,28%; P <0,05), а незначна гіпертрофію зауважено у 6,45% пацієнтів (у контролі - в 10,74% віпадків спостерігався прогресуючій ріст рубцевої тканини).

Віявлені такоже вірогідну міжгрупову різніцю относительно динаміки змін біохімічніх, цітобіохімічніх, цітологічніх и функціональніх показніків, что підтверджує ефективність запропонованого методу лікування.

Ключові слова: «L-лізину есцінат», «Тіотріазолін», аденома прівушної залоза, інтраопераційна профілактика післяопераційніх ускладнень.

АНОТАЦІЯ

Саєнко В. Л. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню ефективності застосування профілактичної інтра-, післяопераційної терапії у хірургічних стоматологічних хворих в процесі проведення стандартних оперативних втручань на м'яких тканинах обличчя і шиї.

Розроблена методика включає в себе місцеве і загальне застосування препаратів «Тіотриазолін» і «L-лізину есцинат». При цьому до розрізу шкіри тканини паравульнарной зони инфильтрированной 2,0 мл 2,5% розчину «Тіотриазоліну», попередньо розведеного в 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Також під час операції внутрішньовенно вводили 5,0 мл 0,1% «L-лізину есцинату», розведеного в 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Через 8-10 год після операції повторно внутрішньовенно вводили «L-лізину есцинат» в вищеописаному розведенні. Додатково до цього протягом 7-9 діб. призначали таблетовану форму «Тіотриазоліну» (по 1 таблетці 2 рази на добу).

У групи спостережень (основна - 62 людини, контрольна - 64) включали хворих з аденомою привушної залози.

Порівняльну оцінку результатів застосування методик профілактичної терапії проводили за допомогою клінічних, біохімічних, цітобіохіміческіх, цитологічних, а також додаткових функціональних методів дослідження (електродермометрія і локальна термометрія).

Встановлено, що на тлі профілактичної інтраопераційної терапії препаратами «L-лізину есцинат» та «Тіотриазолін» клінічні прояви запальної реакції менш виражені. У цих умовах загоєння рани з повною епітелізацією її поверхні на 7-у добу відзначено у 93,55% хворих (у контролі - у 79,69%; P <0,05).

В результаті такого лікування через рік нормотрофіческій тип рубця сформувався у 93,55% пацієнтів (у контролі - у 64,28%; P <0,05), а незначні прояви гіпертрофії відзначені у 6,45% пацієнтів (у контролі - в 10 , 74% випадків спостерігався прогресуючий зростання рубцевої тканини).

Виявлено також достовірні міжгрупові відмінності в динаміці змін біохімічних, цітобіохіміческіх, цитологічних і функціональних показників, що підтверджує ефективність запропонованого методу лікування.

Ключові слова: «L-лізину есцинат», «Тіотриазолін», аденома привушної залози, інтраопераційна профілактика післяопераційних ускладнень.

SUMMARY

Saenko VL «Intraoperational preventive maintenance of complications of the surgical treatment for stomatologic patients. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences іn speciality 14.01.22 - stomatology. - National medical academy of postgraduate formations after the named PL Shupika, Kyiv, 2008.

The dissertation touches upon a question of efficiency for application of preventive intra-postoperative therapy to surgical stomatologic patients during carrying out of standard operative interventions on soft tissue of the face and a neck by preparations «L-lysine aescinat» and «Thiotriazolin».

It is set that on a background prophylactic intraoperational therapy by preparations of «L-lysine aescinat» and «Thiotriazolin» clinical displays of inflammatory reaction less expressed. In these terms cicatrization of wound with complete epitelialization of its surface on 7th days is marked at 93,55% patients (in control - at 79,69%, at P <0,05)

As a result, the normotrophic type of scar (through one year) was formed at 93,55% patients (in control - at 64,28%, P <0,05), and the insignificant displays of hypertrophy are marked at 6, 45% patients (in control - in 10,74% cases making progress growth of cicatrical tissue took a place).

Authentic intergroup distinctions are revealed also in dynamics of changes biochemical, cytobiochemical, cytologic and functional parameters. It confirms efficiency of the offered method of treatment.

Keywords: «L-lysine aescinat», «Thiotriazolin», an adenoma of parotid gland, intraoperational preventive maintenance of postoperative complications.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

АТО - антитрипсиновая одиниця

ЛДГ - лактатдегідрогеназа

ЛПВЩ - ліпопротеїні вісокої щільності

ЛПНЩ - ліпопротеїні нізької щільності

МДА - малоновий діальдегід

ПОЛ - перекисне окиснення ліпідів

СДГ - сукцінатдегідрогеназа

ТБК - тіобарбітурова кислота

Підпісано до друку 01.08.2008 р. Формат 60х90 / 16.

Розум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 56.

«Видавництво" Науковий світ "» ®

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504.

200-87-13, 200-87-15, 8-050-525-88-77

...........


  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 14.34 Kb.