Хронічній неспеціфічній, клінічний перебіг, класифікація, Критерії діагностики та принципи лікування


    Головна сторінка

Скачати 104.19 Kb.
Дата конвертації09.11.2018
Розмір104.19 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бєлоусова ОЛЬГА ЮРІЇВНА

УДК: 616. 345-002 -036.1-02-07-085-053.2.001.33

Хронічній неспеціфічній, клінічний перебіг, класифікація, Критерії діагностики та принципи лікування

14.01.10 - педіатрія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

доктора медичний наук

Харків - 2008


Дисертація є рукописом

Робота виконан в Харківській медічній академии післядипломної освіти МОЗ України

Науковий консультант:

доктор медичний наук, професор Денисова Маргарита Федорівна, Державна установа «Інститут педіатрії акушерства та гінекології АМН України» (м. Київ), завідувач відділом дитячої гастроентерології

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Одинець Юрій Васильович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії доктор медичний наук, професор Марушко Юрій Володимирович, Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №3 доктор медичний наук, професор Крючко Тетяна Олександрівна, Віщій державний заклад «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), завідувач кафедри госпітальної педіатрії.

Захист состоится «6» червня 2008 р. о 12.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, Харків, пр. Леніна, 4).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Харківського національного медичного університету МОЗ України (61022, Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланій «22» 04 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор медичний наук, доцент Фролова Т.В.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Хронічні захворювання травної системи у дітей займають Значне місце в структурі дитячої соматичної захворюваності. За частотою смороду поступаються лишь захворюванням діхальної системи (разом з респіраторнімі віруснімі інфекціямі) и становляться від 130-150 ‰ (дані України) до 300-500 ‰ (дані России у великих промислових центрах). Випадкове Це не назвеш, оскількі патологія травної системи (і не тільки у дітей) має тенденцію до Безперервна зростання в усьому мире, включаючі високо розвінені країни (Баранов А.А, 2002; Черненков Ю.В., Сердюкова З.В., Вагапова Л.Б., 2004; Пучніна О.П., Коновалов О.Є., 2006). Це пов'язане Із Вплив на організм дитини, самперед, таких "інтернаціональніх" чінніків як обтяжена спадковість, гостре и хронічній стрес, вірусна, бактеріальна й Грибкова інфекції. Если до цього Додати Вплив екологічних та економічних чінніків, Які в свою черга спріяють кількіснім та якісним порушеннях харчування - найважлівішого фактора нормального фізічного й псіхічного розвитку дитини, то становится явно не только медична, но й соціальна значімість проблеми захворювань травної системи в дітей (Щербаков П .Л, 2003; Ейберман А.З., 2003; Мальков В.А., Панфілова А.В., Малькова Д.А., 2005). Формуючісь у періоді найбільш інтенсівного росту й розвитку дитини, коли фізіологічні Функції найбільш нестійкі й вразліві, ЦІ захворювання приводять до розвитку важкої патології дорослих, обумовлюють розвиток трівалої непрацездатності и даже інвалідізації доросли населення (Фролькіс А.В., 2003).

Серед хронічніх захворювань травної системи у дітей істотне місце займають захворювання кишечника (О.М. Лук'янова, Ю.В. Бєлоусов, М.Ф. Денисова, 2002; Цимбалова Є.Г., Потапов А.З., Щербаков П. Л., Каганов Б.С., 2002; Александрова В.А., Ричкова С.В., 2005), причому, поряд Із захворюваннямі тонкої кишки, более властівім дітям раннього віку (синдром порушеного перетравлення й усмоктування - мальабсорбція), все более місця займають захворювання товстої кишки, як функціональні - синдром подразненого кишечнику (СПК), так и Органічні - неспеціфічній віразковій коліт (НВК), хвороба Крона (ХК) и хронічній неспеціфічній невіразковій коліт (ХННК). НВК та ХК, Які в спеціальній літературі Прийнято назіваті "запальний хвороби кишечника", являючісь одними з найбільш важка захворювань НЕ только кишечника, но й ОРГАНІВ травлення Взагалі, у педіатрічній практике зустрічаються відносно Рідко, значний поступаючих хронічному неспеціфічному невіразковому коліту - за данімі дитячого міського гастроентерологічного відділення м. Харкова співвідношення "запальної хвороби кишечника" і ХННК среди госпіталізованіх Хворов ставити 1: 30-1: 40 (2000-2006 рр.). Це дает підставу стверджуваті, что найбільш часто запальний захворюванням кишечника у дітей є ХННК.

Наявні в літературі Відомості про запальні захворювання товстої кишки прісвячені основном неспеціфічному віразковому коліту й хворобі Крона (Румянцев Н.Р., Щиголева Н.Є., 2002; Shmidt C., Giese T., Ludwig B., 2005). З одного боку це зрозуміло - обідві нозологічні форми перебігають Важко, нерідко прізводять до інвалідізації, а іноді й смерти дітей, и подалі Вивчення механізмів розвитку ціх захворювань й удосконалювання методів їхнього лікування, Безумовно, необхідні. Альо це ні в Якій мірі НЕ зменшує значення хронічного неспеціфічного невіразкового коліту, Питома вага которого в патології товстої кишки у дітей велика, Безумовно, продолжает зростаті й проблема Вивчення різніх аспектів цього захворювання Надзвичайно актуальна, як у дітей, так и в дорослих (Копєйкін У В.М.., 2002; Гріднєва С.В., Звягінцева Т.Д., 2006).

Трівалій годину терміном "коліт" позначали Різні патологічні стани кишечника, что Було пов'язане з відсутністю Досить чіткіх поданих про суть захворювання. Впровадження в клінічну практику ендоскопічного та, особливо, морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ дозволило візначіті ХННК як клініко-морфологічний феномен, что характерізується властівім захворюванням кишечника болючі и диспептичного синдромами з морфологічно обумовлення ознака дістрофії епітелію, Зменшення Глибина крипт и развития лімфоплазматічної інфільтрації різного ступенів віразності.

У МКХ-10 хронічній неспеціфічній невіразковій коліт займає скромне місце в рубріці К52.9 "Неінфекційній гастроентеріт и коліт неуточнений", что сумнівно чи правильно, оскількі хронічній невіразковій (неуточнений, спастичності и т.д.) коліт, прінаймні в педіатрічній практике, як указувалося вищє, зустрічається Досить часто. Проти, чи не зважаючі на Досить чіткі Зміни слізової оболонки товстої кишки, властіві хронічному коліту, цею діагноз Установлюється відносно Рідко. Це в значній мірі пов'язане з надмірнім Захоплення діагнозом синдром подразненого кишечника, что має много Загальна ознака Із ХННК, но характерізується основном порушеннях моторики й чутлівості кішкової стінкі (Шадрін О.Г, 2002; Drossman DA, 2006, Carol I., Francis PJ, 2007). У чималий Ступені відносно невелика чіслі діагнозів хронічній коліт спріяла думка, что при СПК (по МКХ-10 - К58) могут мати місце "катаральні, Початкові, мінущі, зворотні" Зміни слізової оболонки товстої кишки. Однако, по-Перш, більшість віпадків ХННК у дітей, як свідчать дані літератури (Алієва Е.І., Новикова А.В., Філін В.А., 2001; Каафарані Аббас Махмуд, 2003; Морогун А.В., Таранушенко Тобто, Панфілова В.Н., 2004) и наші дослідження, що носять атрофічній характер, по-друге, даже катаральні й мінущі Зміни токсичного або алергійного походження все ж таки є відображенням морфологічного субстрату запаленою.

Вивчення літератури останніх років свідчіть про ті, что проблема хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у дітей требует Подальшого Вивчення. Це стосується самперед необхідності продовження Вивчення Із СУЧАСНИХ позіцій чінніків, что спріяють Виникнення захворювання, зіставлення особливо клінічного перебігу захворювання з морфологічнімі его формами, подалі Вивчення механізмів формирование ХННК и создание Концепції его патогенезу. Перегляду й ДОПОВНЕННЯ требует класифікація ХННК у дітей, что предложено более 30 лет назад й Не переглядалось відповідно до Нових Даних. Надзвичайно актуальними залішаються питання діагностики й діференційної діагностики ХННК як з іншімі запальний захворюваннямі кишечника, так, особливо, Із синдромом подразненого кишечника, діагноз которого нерідко встановлюється помилковості, підмінюючі ХННК, Який, На Відміну Від СПК, має чіткі Класичні гістологічні ознака запаленою. Особлівої уваги заслуговує обґрунтування Принципів лікування хронічного коліту у дітей з Використання СУЧАСНИХ медикаментозних и немедикаментозних ЗАСОБІВ.

Рішення ціх вопросам представляет Безумовно теоретичний Інтерес и має Цілком конкретні практичність спрямованість, что послужило підставою для визначення мети й завдання дослідження.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан відповідно темі науково-дослідної роботи Харківської медичної академии післядипломної освіти МОЗ України «Функціональні та Органічні захворювання шлунка та кишечника у дітей: Механізми формирование, Критерії діагностики та принципи корекції» (№ державної реєстрації 0104U002511) согласно з планом Проблемної КОМІСІЇ АМН та МОЗ України «Охорона здоров'я дітей шкільного віку та підлітків». Автор прийомів безпосередно доля у проведенні реоректографічніх, термографічніх та ректороманоскопічніх дослідженнях хвороби, відборі дітей з патологією кишечника, Вивчення їх клінічного стану. Самостійно проведено аналіз та узагальнення отриманий результатів.

Мета роботи: Підвищення ефектівності діагностики, розробка Концепції формирование, создание клініко-морфологічної класіфікації та обґрунтування Принципів ПРОФІЛАКТИКИ и лікування ХННК у дітей на основе Вивчення чінніків ризики розвитку захворювання, клініко-морфологічніх особливо его Пліній, стану біоценозу, моторики, тонусу та гемодинаміки товстої кишки .

Завдання дослідження.

1. Веріфікація хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у дітей с помощью ендоскопічного (ректороманоскопія) и гістологічного (морфологічне дослідження фрагментів слізової оболонки товстої кишки) методів і визначення особливо клінічного перебігу захворювання залежних від характеру й ступенів змін слізової оболонки.

2. Визначення чінніків ризики розвитку ХННК у дітей и механізмів їхньої реализации.

3. Вивчення характеру кішкової моторики й тонусу товстої кишки та стану ее гемодинаміки с помощью електроміографічного та реоректографічного ДОСЛІДЖЕНЬ й оцінка впліву ціх параметрів на характер перебігу ХННК.

4. Вивчення рентгенологічної картини слізової оболонки товстої кишки при ХННК у дітей с помощью ірігографічного дослідження й оцінка діагностичної значущості змін.

5. Вивчення уровня прозапальних цитокінів при ХННК у дітей і визначення значення ціх показніків у патогенезі захворювання й діференційній діагностіці запальний и функціональніх захворювань товстої кишки.

6. Вивчення біоценозу кишечника при ХННК и роли его порушеннях як одного з чінніків патогенезу захворювання та оцінка макро- й мікроскопічної картини калу і визначення діагностічного значення ціх ДОСЛІДЖЕНЬ.

7. Обґрунтування на основе отриманий результатів Концепції формирование та создания клініко-морфологічної класіфікації ХННК у дітей.

8. Вивчення особливо термографічніх змін передньої черевної стінкі при ХННК у дітей и возможности использование цього методу в якості скрінінгового при діференційній діагностіці запальний и функціональніх захворювань товстої кишки.

9. Розробка крітеріїв діференційної діагностики ХННК з функціональнімі (СПК) захворюваннямі товстої кишки.

10.Обґрунтування Принципів ПРОФІЛАКТИКИ й діференційованої корекції ХННК у дітей з урахуванням механізмів его формирование, клініко-морфологічної форми захворювання, характеру кишково дисбіозу, стану кишково тонусу, моторики й гемодинаміки товстої кишки.

Об'єкт дослідження: хронічній неспеціфічній невіразковій коліт у дітей.

Предмет дослідження: фактори ризики, что спріяють ВИНИКНЕННЯ ХННК, концепція его формирование, клінічний перебіг у дітей різніх вікових груп, класифікація, Критерії діагностики й принципи терапії ХННК у дитячому віці.

Методи дослідження: клініко-інструментальне обстеження товстої кишки (ректоскопія, ірігографія, Гістологія), визначення товстокішечного тонусу й моторики (електроміографія), реґіонарної гемодинаміки (реоректографія), уровня прозапальних цитокінів; макроскопічне, мікроскопічне и бактеріологічне (біоценоз кишечника) дослідження калу, термографічне дослідження передньої черевної стінкі, аналітико-статистичний метод ОБРОБКИ отриманий результатів.

Наукова новизна отриманий результатів. Уперше в педіатрічній практике проведення комплексного дослідження стану товстої кишки при ХННК у дітей з Використання інструментальніх, морфологічніх, імунологічних и бактеріологічніх методів дослідження, что дозволило всебічно охарактерізуваті Чинник ризики, Механізми формирование, Особливості клінічного перебігу захворювання, обґрунтувати концепцію розвитку ХННК, довести его самодостатність як нозологічної форми та Встановити місце у структурі захворювань товстої кишки у дітей.

Уперше у дітей Із ХННК проведення паралельне Вивчення стану кишково тонусу й характеру кішкової моторики с помощью оригінального електроміографічного дослідження, співставлені результати ірігографічної та електроміографічної ОЦІНКИ ціх показніків та розроблено система ОБРОБКИ информации в електрогастроентерографії, что дозволило довести значімість порушеннях рухової та евакуаторної функцій товстої кишки у ґенезі розвитку ХННК.

Уперше при оцінці стану товстої кишки одночасно вівчені Особливості ее гемодинаміки, стану біоценозу та рівень прозапальних цитокінів Сироватко крови, что дозволило Суттєво доповніті уявлення относительно патогенезу ХННК.

Уперше розроблені Критерії діференційної діагностики запальних (ХННК) и функціональніх (СПК) захворювань товстої кишки у дітей на підставі АНАЛІЗУ анамнестичними та клінічніх ознака кожної хвороби, что дозволяє провести первинний діференційну діагностику между ХННК та СПК на дошпитальному етапі спостереження та візначіті склад та ОБСЯГИ подалі ДОСЛІДЖЕНЬ .

Уперше візначені Критерії прогнозування розвитку хронічніх захворювань кишечника у дітей та предложено алгоритм прогнозу розвитку ХННК на основе математичного АНАЛІЗУ чінніків ризики.

Створено клініко-морфологічну класіфікацію ХННК у дітей, яка дозволяє з сучасним поглядів оцініті Різні Параметри захворювання.

Науково обґрунтовані принципи ПРОФІЛАКТИКИ й лікування ХННК у дітей з урахуванням механізмів его формирование, клініко-морфологічної форми захворювання, стану кишково тонусу, моторики, біоценозу й гемодинаміки товстої кишки.

Наукова новизна підтверджена 4 ДЕРЖАВНИЙ патентами на Винахід (отрімані у співавторстві): «способ діференційної діагностики хронічного невіразкового коліту й синдрому подразненого кишечника у дітей» (Деклараційній патент на Винахід №55946А UA, МПК А61В6 / 00 від 30.07.2002 р.), « способ прогнозування розвитку хронічніх захворювань кишечника у дітей »(Деклараційній патент на Винахід №64457 UА, МПК А61В10 / 00 від 03.06.2003 р.),« способ діференційної діагностики моторної Функції товстої кишки у дітей »(Деклараційній патент на корисностей модель №5099 UA , МПК А61В5 / 05 від 05.07 .2004 р.), «Система ОБРОБКИ информации в електрогастроентерографії» (Патент на Винахід №77724 UA, МПК А61В5 / 04 від 15.01.2007 р.).

Практичне значення отриманий результатів. Розроблені Критерії та алгоритм прогнозу розвитку ХННК, что дозволяє з скроню надійністю (> 95%) формуваті групу підвіщеного ризики Виникнення цієї хвороби, а такоже підвіщіті ефективність первинної ПРОФІЛАКТИКИ у дітей цієї групи за рахунок нейтралізації суттєвіх прогностичність чінніків.

Створена та впроваджено в практичності охорону здоров'я сучасна клініко-морфологічна класифікація ХННК у дітей, яка дает можлівість об'єктивно охарактерізуваті Різні аспекти перебігу захворювання та сформулюваті повний клініко-морфологічний діагноз.

Розроблені й впроваджені в практичності охорону здоров'я Критерії діагностики й діференційної діагностики запальних и функціональніх захворювань товстої кишки у дітей, что дозволяє підвіщіті ефективність доклінічної діагностики ХННК у дітей.

Розроблені та впроваджені в практичності охорону здоров'я принципи діференційованої корекції ХННК у дітей з урахуванням ступеню віразності запальний змін слізової оболонки, характеру порушеннях моторики и тонусу товстої кишки, наявності порушеннях кишково біоценозу, что дозволяє підвіщіті ефективність лікувальніх ЗАХОДІВ.

За матеріалами дослідження Виданих методичні рекомендації «Хронічній неспеціфічній невіразковій коліт у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, КЛІНІЧНІ прояви, діагностика, лікування, діспансерізація », ЗАТВЕРДЖЕНІ Українським центром Наукової медичної информации та патентно-Ліцензійної роботи МОЗ України та узгоджені Директором департаменту организации та розвитку допомоги населенню МОЗ України Р.О. Моісеєнко, Київ, 2007 р.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджено в роботу ряду дитячих лікувальніх установ України: міського дитячого гастроентерологічного відділення на базі 19-ї дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Харкова, Київського міського дитячого гастроентерологічного центру на базі 9-ї дитячої лікарні Подільського району м. Києва, міськіх й обласний дитячих Лікарень м. Суми, 1-ї дитячої міської лікарні ім. Б.Я. Рєзніка та обласної КЛІНІЧНОЇ дитячої лікарні м. Одеси, Чернівецької обласної дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ, что стосують вопросам етіології, патогенезу, класіфікації, особливо клінічного перебігу, діагностики, діференційної діагностики й Принципів корекції ХННК у дітей Використовують при проведенні педагогічного процесса на кафедрі педіатрічної гастроентерології й нутріціології ХМАПО.

Особистий внесок здобувача. Визначили напрямок, мета й завдання роботи. Організовано клініко-параклінічні дослідження дітей, что страждають на захворювання кишечника, в тому чіслі 281 хворого на ХННК й 58 Хворов СПК. Автор безпосередно брав участь у проведенні ендоскопічніх, реоректографічніх й електроміографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ. Здійснено аналіз результатів ДОСЛІДЖЕНЬ та проведена їх статистична обробка, что дало можлівість Розробити нову клініко-морфологічну класіфікацію ХННК у дітей, Запропонувати концепцію его патогенезу й обґрунтувати принципи корекції. Сформульовані всі положення, Висновки и Практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дісертаційної роботи доповідаліся та обговорюваліся на Українській науково-практічній конференции «Сучасні Досягнення в гастроентерології» (Харків, 2006), ХVI міській науково-практічній конференции лікарів-педіатрів «Сучасні методи діагностики та лікування у практику охорони здоров'я дітей» (Харків , 2007), 4 обласній науково-практічній конференции лікарів-педіатрів «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (Харків, 2007), науково-практічній конференции «Дитяча гастроентерологія: возможности та перспективи» (Харків, 2007), на засіданні Харківського відділення асоціації педіатрів України (Харків, 2006 г..); опрілюднені й обговорені на Всеукраїнській науково-практічній конференции "Нейро-імунно-ендокрінні аспекти екопатологічніх станів у дітей: шляхи вирішенню проблеми на сучасности етапі" (Запоріжжя, 2004), 9-й конференции "Актуальні проблеми абдомінальної патології у дітей" (Санкт-Петербург , 2002), V науково-практічній конференции дитячих гастроентерологів, нефрологів и педіатрів «Актуальні питання хронічніх захворювань печінкі та нірок у дітей» (Сімеїз, 2002), Всеукраїнській науково-практічній конференции «Актуальні питання теоретичної та п рактічної медицини »(Суми, 2002), Конгресі педіатрів України« Актуальні проблеми й напрямки розвитку педіатрії на сучасности етапі »(Київ, 2003), Х конгресі дитячих гастроентерологів России (Москва, 2003), IХ Російському гастроентерологічному тіжні (Москва, 2003), ХI конгресі дитячих гастроентерологів России (Москва, 2004), II з'їзді педіатрів України (Київ, 2004), Х Російському гастроентерологічному тіжні (Москва, 2004), Всеукраїнській науково-практічній конференции «Актуальні питання медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей та підлітків» (Одеса, 2005), ХII конгресі дитячих га троентерологів России «Актуальні проблеми абдомінальної патології у дітей» (Москва, 2005), Всеросійській нараді «Актуальні проблеми абдомінальної патології у дітей» (Москва, 2006), Українській республіканській науково-практічній конференции «Лікування та реабілітація в Загальній практике - сімейній медицині» ( Одеса, 2007).

Публікації. За результатами ДОСЛІДЖЕНЬ Опубліковано 60 робіт, у тому чіслі 5 монографій (у співавторстві); 32 роботи - у наукових журналах и виданнях, рекомендованих ВАК України (23 одноосібно), 23 у журналах, збірніках наукових праць, Матеріалах и тезах наукових конференцій и з'їздів, у тому чіслі конгрес педіатрів України, З'їзду педіатрів України, Конгрес дитячих гастроентерологів России.

ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація викладу на 333 страницах, складається Із вступления, Огляду літератури, 7 глав Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ й узагальнення результатів, вісновків, практичних рекомендацій, робота ілюстрована 32 таблицями й 18 малюнками (займають 31 сторінку). Перелік використаних джерел літератури Включає 518 найменувань (займає 58 стор.), У тому чіслі 220 авторів латиницею.

Основний Зміст роботи

Матеріали й методи дослідження. Для решение поставлених завдання проведено клініко-параклінічні дослідження 281 дитини Із ХННК й 58 дітей Із СПК, что склалось групу порівняння.

Основний метод дослідження - аналіз клініко-лабораторно-інструментальніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ. Всі діти пройшли ретельне Клінічне обстеження, что дозволило Встановити Попередній діагноз и візначіті стан хворої дитини. У работе вікорістані морфологічні дослідження (гістологічна оцінка фрагмента слізової оболонки товстої кишки), Інструментальні дослідження (ректороманоскопія, ірігографія, реоректографія, електроміографія, контактна рідіннокрісталічна термографія), імунологічні дослідження (визначення уровня прозапальних цитокінів Сироватко крови), бактеріологічні дослідження (оцінка стану кишково біоценозу) , лабораторні дослідження (мікроскопічне дослідження калу).

Дослідження віконані Із Дотримання основних положень GCP (1996 р.); Конвенції Ради Європи про права людини та біомедіціну (від 4 квітня 1997р.); Хельсінкської декларації Світової медичної асоціації про етічні принципи проведення наукових медичний ДОСЛІДЖЕНЬ за участю людини 1964-2000 рр.

Спостереження проведено в период 2001-2007 р. на кафедрі педіатрічної гастроентерології й нутріціології Харківської медичної академии післядипломної освіти МОЗ України, клінічною базою якої являється 19-ї дитяча клінічна лікарня (головний лікар - Ковалевська С.О.).

Веріфікація діагнозу ХННК проводилася с помощью інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ - ректороманоскопії, ірігографії й морфології (гістологічне дослідження біоптатів слізової оболонки сігмоподібної кишки). Усього в 281 хворого ХННК проведено 281 ректоскопічне дослідження, 128 ірігографічніх й 208 морфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

Ректороманоскопічне дослідження відбувалося в ендоскопічному кабінеті базового стаціонару с помощью дитячого ректоскопа РД-1; гістологічне - у патоморфологічній лабораторії кафедри патологічної анатомії ХМАПО МОЗ України (зав. - проф. Садчиків В.Д.); біопсія СО сігмоподібної кишки здійснювалася щипцями Брюнінга; ірігографічне дослідження проводилося у рентгенологічному відділенні 19-ї дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні при консультатівній участия кафедри дитячої рентгенології ХМАПО МОЗ України (зав. - проф. Спузяк М.І.).

Веріфікація діагнозу починаєм з ректороманоскопічного дослідження, Пожалуйста проводити на 2-3 добу перебування в стаціонарі.Запальні Зміни слізової оболонки прямої и сігмоподібної кишок різного ступеню віразності віявлені в 249 з 281 хворого, були відсутні запальні Зміни у 32 дітей.

Ректороманоскопічне дослідження Було доповнено морфологічнім. Гістологічна оцінка препаратів в 201 з 208 дітей виявило наявність поверхнево або атрофічніх змін слізової оболонки, у тому чіслі у 25 з 32 дітей з негативними результатами ректоскопічного дослідження.

Ірігографічне дослідження, Пожалуйста Було проведене у 128 дітей, в 111 з них виявило Зміни, властіві лівосторонньому спадному коліту.

Проведені Інструментальні дослідження дозволили вірогідно веріфікуваті групу Хворов Із ХННК, куди ввійшлі:

- 201 дитина з морфологічно доведенням діагнозом хронічного коліту;

- 80 дітей, у якіх морфологічне дослідження не проводилися й веріфікація ґрунтувалася на позитивних результатах ректоскопічного й, у Деяк Хворов, ірігографічного ДОСЛІДЖЕНЬ. При цьом враховувався високий степень збігу результатів ректоскопічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ: при позітівній ректоскопії у 172 Хворов Із 174 (98,9%).

Кроме того, як група порівняння, булу віділена група дітей з діагнозом СПК, куди включені:

- 7 дітей з морфологічно негативними результатами гістологічного дослідження;

- 51 дитина з негативними результатами ректороманоскопічного й, у Деяк випадка, ірігографічного ДОСЛІДЖЕНЬ.

Кроме ректоскопічного, морфологічного й ірігографічного ДОСЛІДЖЕНЬ, Хворов на ХННК проводити реоректографічне, електроміографічне, тепловізійне, імунологічне, бактеріологічне дослідження, макроскопічне й мікроскопічне дослідження калу.

Реоректологічне дослідження проводилося реографом Р-4-02 та електрокардіографом ЕК 4Е 02 з Використання спеціально розроблення внутрішньопорожнінного датчика з електрода, что БУВ розроблення особисто автором.

Електроміографічне дослідження здійснювалося за помощью електроентерогастрографа, обробка информации проводилася с помощью системи ОБРОБКИ информации в електрогастроентерографії. Моторна функція товстої кишки визначавши за коефіцієнтом D А - відношенню середньої Величини постпрандіального потенціалу до середньої Величини базального потенціалу. Стан тонусу товстої кишки візначався за коефіцієнтом D А / DF, Який дорівнює співвідношенню величин Збільшення середньої Величини базального потенціалу до Збільшення базальної кількості максімумів.

Для Виконання рідіннокрісталічної термографії застосовувався набір термоіндікаторів багаторазове использование, виготовлення у НВО «Монокрісталреактів» (м. Харків).

Визначення цитокінів - ФНПб та ІЛ-1б у сіроватці крови проводити в імунологічній лабораторії Інституту терапії ім. академіка Л.Т. Малої. Концентрацію ФНП-б вімірювалі Із ЗАСТОСУВАННЯ набору реагентів ProConTNF alfa (код К020) виробництва ТОВ «Протеїновій контур» (Санкт-Петербург, Росія). Аналіз ІЛ-1б проводили Із ЗАСТОСУВАННЯ імуноферментної тест-системи для визначення ІЛ-1б людини виробництва ТОВ «Цитокін» (Санкт-Петербург, Росія).

Макроскопічне, мікроскопічне та лабораторне дослідження калу та Реакція Трібуле-Вишнякова проводити у клінічній лабораторії базового стаціонару; бактеріологічне дослідження калу - у бактеріологічній лабораторії інституту мікробіології ім. І.І.Мечникова (Харків) при консультатівній участия проф. Савінової О.М.

Отрімані результати оброблені на персональному комп'ютері типу IBM РС / АТ з Використання параметричного та непараметрічніх методів статистики. При візначені вірогідності розбіжностей между середньостатістічнімі ознака сертифіката № застосовувався крітерій t Ст'юдента. Оцінку значущості розбіжності между групами у Частка здійснювалі с помощью методу Кутового превращение Фішера (Е.В. Гублер, 1978); відносно спеціфічнімі вважаю ознака, у якіх різніця у чутлівості до захворювань, что діференціюються, досягала значущих уровня (95%, 99%, 99,9%). Розробка крітеріїв прогнозом розвитку ХННК здійснювалі с помощью неоднорідної послідовної процедури Вальда у модіфікації Гублера-Генкіна. Величину інформатівності ознака визначавши с помощью інформаційної Міри Кульбаха.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Серед обстеження Хворов на ХННК з однакової частотою зустрічаліся діти обох статей: дівчатка - 136 (48,4%), хлопчики - 145 (51,6%). Більшість Хворов - 255 (90,75%) перебувала до моменту качана захворювання у віці 7 и более років, что відповідає молодшому, середня та старшому шкільному віку й, можливо, пов'язане зі зміною способу життя й характеру харчування при вступі до школи, складностями адаптації в Перші роки навчання и підвіщенім фізичним та псіхічнім НАВАНТАЖЕННЯ у следующие періоді.

Длительность захворювання до моменту надходження в стаціонар у переважної більшості Хворов - 228 (81,13%) перевіщувала рік, что такоже опосередковано є підтвердженням хронічного рецидивуючого перебігу процесса.

Особливий Інтерес, на наш погляд, має Вивчення чінніків ризики розвитку захворювання. Вівче показатели генеалогічного анамнезу, Перинатальні Чинник ризики, характер вигодовування дітей на Першому году життя й харчування у следующие періоді, наявність в анамнезі інфекцій й інтоксікацій, фонові стани, что визначаються несприятливим преморбідній фон, шкідливі звички, наявність супутніх захворювань травної системи. Усього за помощью методу Кутового превращение Фішера (ц) проаналізовано 52 параметрами. Найбільш скроню значущість среди чінніків ризики ХННК малі Порушення харчування у дітей. Порушення харчування у дітей молодшого віку визначавши (у порядку значущості): несвоєчасне введення прикорму (ц = 5,25, Р <0,001), Порушення при введенні прикорму (ц = 4,51, Р <0,001), незбалансоване харчування (ц = 4 , 40, Р <0,001), использование нефізіологічніх харчових сумішей (ц = 3,94, Р <0,001), нераціональній піттєвій режим (ц = 3,22, Р <0,001), Раннє змішане вігодування (ц = 2,74, Р <0,01), Раннє штучне вигодовування (ц = 2,24, Р <0,05). У дітей старшого віку передують Порушення режиму харчування (ц = 5,83, Р <0,001), Порушення характеру харчування (ц = 5,74, Р <0,001), переїдання (ц = 4,13, Р <0,001), использование їжі , яка НЕ ​​відповідає віку дитини (ц = 3,87, Р <0,001). Таким чином, недоліки вигодовування у дітей молодшого віку та Порушення харчування у старшому віці є одними Із найбільш вагомий чінніків ризики ХННК у дітей.

Поряд з Чинник порушеннях харчування, пітому Вагу, як виявило наші дослідження, ма ють Інфекційні Чинник ризики. Найбільш значущих з них виявило следующие: перенесені кишкові інфекції в анамнезі (ц = 3,78, Р <0,001), високий інфекційній індекс (ц = 3,27, Р <0,001), частий прийом антібіотіків (ц = 2,42, Р <0,05), часті респіраторні інфекції в анамнезі (ц = 2,01, Р <0,05).

Роль обтяженої спадковості, як Чинник ризики при захворюваннях травної системи, відома давно. У наших спостереження цею Чинник МАВ дуже скроню інформаційну значущість: обтяжена спадковість з захворювань ОРГАНІВ травлення (ц = 4,90, Р <0,001), обтяжена спадковість з захворювань кишечника (ц = 3,91, Р <0,001).

Отрімані дані дають змогу стверджуваті, что именно ЦІ Чинник ризики - Порушення вігодування та харчування, перенесені Інфекційні кишкові захворювання та обтяжена спадковість по захворюванням травної системи, дере за все кишечника - слід розглядаті як Чинник, что визначаються розвиток ХННК у дітей.

Що стосується других чінніків, то ми розглядалі їх як спріяючі. До ціх чінніків Перш за все відносяться: алергічні захворювання та стани в анамнезі (ц = 3,47, Р <0,001) перинатальних Ураження нервової системи (ц = 2,58, Р <0,01), загроза зріву вагітності (ц = 2 , 12, Р <0,05), супутних ендокрінна патологія (ц = 2,50, Р <0,05), супутних соматичних патологія (ц = 2,03, Р <0,05).

На підґрунті Встановлення вищє чінніків ризики нами були розроблені Критерії прогнозування розвитку ХННК с помощью неоднорідної послідовної процедури Вальда-Генкіна (діагностичний алгоритм). Прогнозування розвитку ХННК с помощью розроблення алгоритму здійснюється Шляхом алгебраїчного складання прогностичних коефіцієнтів до Досягнення прогностичність порогу. Для 95% уровня надійності таким порогом є прогностично коефіцієнт (ПК) = 13.

Всі діти, Хворі на ХННК, надійшлі до стаціонару у период обострения захворювання.

У клінічній картині ХННК, як и при більшості захворювань травної системи, віявлені три основні синдроми - больовій, диспептичний и астено-вегетативний. Нами проаналізована частота й характер больового синдрому, форма й характер віпорожнень, віразність и характер диспептичних сімптомів, астено-вегетатівні Порушення, позакішечні симптоми, результати об'єктивного дослідження хвороби. Усього проаналізовано 65 показніків.

Аналіз Скарги й об'єктивних Даних, отриманий нами в 281 хворого ХННК, дозволяє Характеризувати ХННК як хронічне рецидивуючий захворювання, основними клінічнімі проявити которого є абдомінальній Біль ніючого характеру - 181 хворий (64,41%), часто пов'язаний Із прийомом їжі - 121 (43,06%), что підсілюється до або під час акту дефекації - 116 (41,27%) и зменшується або минає после відходження калу й газів - 90 (32,02%). Поряд з больовім синдромом, основним клінічнім проявити ХННК є хронічній запор з формуваннями кулеподібної - 84 (29,89%) або щільної товстої фекалома 93 (33,09%), часто з домішкою слизу - 61 (21,71%). З диспептичних явіщ найбільш часті Нудота - 108 (38,43%), Відрижка - 73 (25,98%), зниженя апетиту - 74 (26,33%). Кишкова синдром у хворого ХННК супроводжується астено-вегетативними порушеннях у виде слабкості, млявості - 132 (46,97%), швидкої стомлюваності - 93 (33,09%), что пов'язане з явіщамі калової інтоксікації, и емоційної нестійкості - 68 ( 24,19%) й дратівлівості - 76 (27,05%) внаслідок розладів з боку центральної й вегетатівної нервової системи. При пальпації живота характерна болючість в області сігмоподібної кишки - 205 (72,95%), яка часто віявляється спазмованою - 185 (65,84%).

Аналіз Скарги й об'єктивних Даних свідчіть про ті, что нестійкі віпорожнення НЕ характерні для ХННК: лишь в окремий дітей відзначається нестійкі віпорожнення без патологічніх домішок - 18 (6,40%), або з якихось домішкою слизу - 8 дітей (2,85% ), або крови - 2 (0,71%).

Слід Зазначити, что поряд зі Скарги, які ми відносілі за рахунок ХННК, у спостережуваних нами Хворов відзначаліся з тім або іншім ступені віразності Скарги й об'єктивні ознака, Які пов'язані з наявністю супутніх захворювань травної системи.

Найбільш характерними були Скарги й КЛІНІЧНІ симптоми, пов'язані з наявністю супутньої гастродуоденальної патології: Біль у верхньому відділі живота, Який нерідко наступає натще, різної інтенсівності, пальпаторно болючість в епігастральній ділянці або пілородуоденальній зоне. При захворюваннях гепато-біліарної системи Біль локалізувався, як правило, в області правого підребер'я, відзначаліся Позитивні міхурові симптоми, Збільшення й чутлівість при пальпації печінкі. Про явіща панкреатопатії свідчілі характерні болючі зони в сполученні з диспептичного явіщамі. Незважаючі на певні Труднощі в діференціації Скарги, у більшості віпадків це Було можливо сделать, тому что провідною патологією в спостережуваних нами Хворов Було запальний захворювання кишечника, Пожалуйста перебувало в періоді обострения, тоді як супроводжуючі захворювання малі основном функціональний характер и перебувалі в періоді неповної або повної КЛІНІЧНОЇ ремісії.

После збору анамнезу й об'єктивного обстеження Хворов дітей діагностичний процес продовжувалі інструментальнімі дослідженнямі. Як правило, Досліджень Вибори булу ректороманоскопія, что проводять у всех дітей, Хворов ХННК (281 дитина - 100%). Ректоскопічне дослідження виявило запальні Зміни різного ступеню віразності в 249 з 281 хворого (88,61%). У 32 Хворов (11,39%) слізова оболонка товстої кишки при ректороманоскопічному дослідженні виявило незміненою. У ціх 32 дітей додатково БУВ узятій фрагмент СО товстої кишки, Який надалі піддавався гістологічному дослідженню. Гістологічне дослідження Було проведено такоже у 176 дітей з позитивними результатами ректоскопії, что дало можлівість зіставіті результати ректоскопії (як Позитивні, так и негатівні) з результатами гістологічного дослідження, что буде представлено нижчих.

Серед 249 дітей Із ХННК при ректороманоскопічному дослідженні в 173 (69,57%) були віявлені катаральні Зміни СО, в 74 - (29,71%) катарально-фолікулярні й у 2-х дітей (0,72%) ерозівні.

Катаральні Зміни СО товстої кишки (69,57%) характерізуваліся набряклістю и Яскраве гіперемією слізової оболонки. Судини Малюнок місцямі віявлявся нечіткім через явіща набряку й гіперемії СО. На стінках кишки часто відзначаліся накладення світлого слизу.

При катарально-фолікулярніх змінах СО товстої кишки (29,71%) остання на всьому протязі булу Яскрава червоного кольору зі збереженням світловімі відбліскамі. Судини Малюнок БУВ нечіткім, а місцямі Повністю відсутній через віразні явіща набряку й гіперемії. На стінках кишки Було видно збільшені лімфоїдні фолікулі.

Ерозивно процес (0,72%) характерізувався наявністю на СО ерозивних дефектів неправільної форми до 5 мм у діаметрі в поєднанні з одінічнімі дрібно крапковімі геморагіямі.

Слід Зазначити, что в більшості Хворов Зміни з боку СО между собою сполучаліся, становлячі в сукупності ту або іншу ендоскопічну картину, яка характерізувалася ендоскопістом як катаральний, катарально-фолікулярній або ерозивно запальний процес.

При аналізі отриманий результатів ми виходом з того, что наявність ендоскопічно Виявлення запальний змін СО є підставою для діагнозу катарального, катарально-фолікулярного або ерозивно проктосігмоїдіту. Це положення Було підкріплено подалі дослідженнямі, самперед морфологічнімі, Які дозволили співставіті результати ендоскопічного й гістологічного ДОСЛІДЖЕНЬ СО товстої кишки й сделать відповідні Висновки про інформатівність ректороманоскопії при діагностіці ХННК як при позитивних, так и негативних ее результатах.

Гістологічне дослідження біоптатів показало, что лишь в 7 з 208 Хворов (3,36%) запальні Зміни СО відсутні (ЦІ 7 Хворов були включені до групи дітей Із синдромом подразненого кишечника). У 201 хворого (96,64%) віявлені різного ступенів запальні Зміни товстої кишки - від поверхнево до виразу атрофічніх; у переважній більшості Хворов - 181 з 201 (90,04%) - відзначаліся різного ступенів атрофічні Зміни СО товстої кишки, від початкових атрофічніх (52 (25,87%)) до виразности атрофічніх (48 (23,88%)). Переважалі помірковано віражені атрофічні Зміни - 81 (40,29%), что Робить діагноз ХННК у ціх дітей очевидним.

Що стосується 20 з 201 хворого (9,96%) з хронічнім неатрофічнім колітом (поверхнево), то деякі авторизованого схільні вважаті, что подібного роду Зміни - «Початкові, мінущі, зворотні, катаральні» - могут мати місце при сіндромі подразненого кишечнику. Однако, при всій повазі до авторів подібної Концепції, з ними не можна погодитись, оскількі віщевказані Зміни все ж таки є відбіттям морфологічного субстрату запаленою, что Цілком погоджується Із класичними канонами патоморфології. На жаль, спроба (і треба Сказати успішна) вважаті поверхневі Зміни СО прерогативою СПК привела до значної гіпердіагностікі цього захворювання, у тому чіслі у дітей, что підтверджується й нашими дослідженнямі. Тому ми, у повній відповідності до класичної патоморфології, розцінілі поверхневі неатрофічні Зміни СО як одну зі стадій (початкова) хронічного запалений.

Зіставлення результатів морфологічного й ректороманоскопічного ДОСЛІДЖЕНЬ показало, что результати в цілому з групи 208 Хворов збігаються в 177, что ставити 85,09%. При позитивних результатах ректороманоскопічного дослідження (проктосігмоїдіт) збіг Склаві 98,9% - 172 позитивних результати морфологічного дослідження (коліт) з 174 біопсій. При негативному результате ректороманоскопічного дослідження (незмінена слізова оболонка) результати збігліся з морфологічнімі данімі (Відсутність морфологічніх змін СО) лишь у 7 дітей з 32, что склалось 21,87%; у решті 25 дітей при відсутності ознака запаленою ендоскопічно, віявлені чіткі морфологічні Зміни СО товстої кишки, у тому чіслі атрофічні.

Зіставлення результатів ректороманоскопічного й гістологічного ДОСЛІДЖЕНЬ СО товстої кишки дозволяє сделать практично важлівій Висновок: Позитивні результати ректороманоскопічного дослідження дозволяють Установити діагноз ХННК Із 99,9% вірогідністю - 172 спостереження з 174. Негатівні результати ректороманоскопічного дослідження, навпаки, чи не свідчать про Відсутність запального змін СО, тому что НЕ досягають значімої відносної спеціфічності - 7 СПОСТЕРЕЖЕНЬ Із 32. тому у випадка негативного результату ректороманоскопічного дослідження ( Безумовно, при наявності відповідніх клінічніх проявів) та патенти для встановлення правильного залишкового діагнозу проведення додатково гістологічного або ірігографічного ДОСЛІДЖЕНЬ.

Ірігографічне дослідження проведене в 128 Хворов хронічнім колітом з позитивними результатами ректороманоскопічного й (або) гістологічного ДОСЛІДЖЕНЬ. Відсутність будь-якіх змін з боку товстої кишки мала місце лишь в 2-х Хворов ХННК (1,56%) Із 128. У других дітей малі місце різного роду Зміни, Які можна розділіті на 3 основні групи - ознака, что свідчать про наявність запаленою (лівосторонній спадній коліт), пов'язані з порушеннях моторики (різного роду діскінезії и дістонії товстої кишки) й аномалії розвитку або положення товстої кишки (доліхосігма, трансверзоптоз, доліхоколон ТОЩО).

При аналізі рентгенологічніх ознака, что характеризують стан товстої кишки при ХННК у дітей, самперед звертає Рамус їх варіабельність и розмаїтість. У більшості віпадків у хворого відзначалася одночасно наявність 2-х і більше рентгенологічніх сімптомів.

При проведенні ірігографічного дослідження у хворого Із ХННК нас цікавілі самперед ознака, что свідчать про наявність запаленою. Такі Ознака віявлені у 111 з 128 Хворов (86,72%), Яким проводити ірігографічне дослідження: порушення рельєфу складок слізової оболонки - поздовжнє або безладне размещения, Збільшення складок, поглаженість, звітість, Порушення безперервності, зменшені або деформовані гаустри, зазубреність контурів кишки, слиз у ее Просвіті.

Запальні Зміни СО товстої кишки при ХННК часто сполучаліся з порушеннях моторики, что носили, на наш погляд, функціональний характер. Сполучення порушеннях моторики Із запальний змінамі Цілком з'ясовне й даже закономірне, оскількі самє рухові Порушення товстої кишки нерідко є одним з чінніків, что спріяють розвитку запального процесса, тому что обумовлюють утруднення Пасаж калових мас по товстій кішці й могут привести до Порушення регіонального кровообігу. У більшості віпадків Порушення моторики товстої кишки носили різноманітній вигляд и характерізуваліся як порушеннях тонусу кишки (в основном убік гіпотонії, так и кінетікі (такоже основном гіпокінетічного типу). Саме діскінезія гіпокінетічного типу в сполученні з дістонією гіпотонічного типу переважалі, что й спріяло порушеннях віпорожнення кишечника в ціх Хворов. При цьом слід Зазначити, что дістонія товстої кишки гіпотонічного типу відзначалася в основном у вісхідніх відділах товстої кишки - в 17 випадки з 18 (94,44%), а діскінезія гіпокіне тичного типу - в основном в спадніх відділах - 21 хворий з 28 (75,0%); таким чином Порушення моторики й тонусу відзначаліся в різніх відділах товстої кишки.

Виявлення характер порушеннях и частота функціональніх розладів моторики при ХННК є, на наш погляд, важлівім Чинник, что свідчіть про патогенетичну роль порушеннях моторики у формуванні ХННК.

Кроме порушеннях кішкової моторики й тонусу, звертає на себе Рамус значний Кількість аномалій розвитку або положення товстої кишки, что віявляється рентгенологічнім Досліджень при ХННК. Особливо велика Питома вага доліхосігмі (58 Хворов з 128 (45,31%)). Если взяти до уваги, что, согласно з данімі літератури (О.А. Зазуліна и співав, 2002; Н.Б. Губергриц, 2006), доліхосігма є одним з важлівіх чінніків, что утруднюють пасаж калових мас по товстій кішці, частота ее знаходження при ХННК не винних дівувати. Очевидно самє доліхосігма (у всякому разі Частіше, чем інші аномалії) є одним з чінніків формирование ХННК на тлі хронічного товстокішечного стазу.

Таким чином, ірігографічне дослідження товстої кишки в значній мірі розшірює й доповнює результати ректоскопічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ. Самперед це стосується Виявлення ознака запаленою. Збіг результатів рентгенологічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ у плане підтвердження діагнозу ХННК має місце в 106 з 128 Хворов (82,8%), что дозволяє вікорістаті (при необхідності) ірігографічне дослідження для діагностики ХННК.

Однако, ЦІМ НЕ вічерпується клінічна інформатівність ірігографії. С помощью цього дослідження віявляються аномалії розвитку й положення товстої кишки, Порушення ее моторики й тонусу, что дозволяє НЕ только розшіріті уявлення про роль ціх чінніків у формуванні ХННК, но й, з урахуванням їх, діференційовано підходіті до призначення корегуючих ЗАХОДІВ.

Реґіонарна гемодинаміка товстої кишки у дітей Вівче с помощью розроблення на кафедрі дитячої гастроентерології з нашою участю внутрішньопорожнінного датчика з електрода (патент на Винахід № 9812708 від 18.12.1998 року).

Реографічна оцінка гемодинаміки прямої кишки проведена нами в 89 дітей, Хворов ХННК, у віці від 7 до 18 років й 12 практично здорових дітей цього ж віку. У всех дітей наявність запального процесса товстої кишки (проктосігмоїдіт) установлювалася на підставі ректороманоскопічного дослідження й підтверджувалася результатами гістологічного дослідження СО сігмоподібної кишки.

Оцінка основних показніків реоректограмі: реографічній індекс систолічної Хвилі (РІС), реографічній індекс діастолічної Хвилі (РІД), амплітудно-частотна Показник (АЧП) порівняно зі здоровими дітьми, виявило статистично достовірне зниженя усіх переліченіх показніків, что свідчіть про Порушення мікроціркуляції й реґіонарного кровотоку товстої кишки.

Про зниженя Величини й швідкості артеріального припливи крови в досліджувану область свідчать Зміни № сертифіката № РІС у мм, что характерізує відношення амплітуді сістолічної Хвилі до величини каліброваного індексу (М ± м - 0,99 ± 0,065 - здорові діти й 0,22 ± 0,012 - Хворі ХННК , Р <0,001); зниженя венозного відтоку прямої кишки Виявлено на підставі зниженя № сертифіката № РІД у мм, что відбіває відношення амплітуді діастолічної Хвилі до величини каліброваного імпульсу (М ± м відповідно - 0,64 ± 0,102 й 0,16 ± 0,015, Р <0,001); зниженя Величини об'ємного кровотоку за Одиниця часу в досліджуваній області - АЧП визначили на підставі отношения РІС до інтервалу RR електрокардіограмі в мм (відповідно 0,70 ± 0,050 й 0,34 ± 0,032, Р <0,001).

Ми зіставілі віявлені нами гемодинамічні Порушення товстої кишки з морфологічнім ее станом, оціненім на підставі гістологічного дослідження біоптату СО сігмоподібної кишки. Аналіз результатів дослідження показав, что має місце кореляція ступеню морфологічніх змін (поверхневі, Початкові атрофічні, помірковано віражені атрофічні й віражені атрофічні) зі ступенями віразності гемодинамічних зрушень. Так, найбільш віражені гемодинамічні розладі відзначаліся у Хворов помірковано вираженій и вираженість атрофічнім колітом, что свідчіть про односпрямованість ступенів морфологічніх змін и порушеннях гемодинаміки.

Таким чином, реографічні дослідження прямої кишки у хворого ХННК свідчать про статистично достовірне Порушення основних показніків реограмі, Які відбівають Порушення гемодинаміки товстої кишки при цьом захворюванні.

Частота зазначеним порушеннях, їхня односпрямованість, кореляція зі ступенями морфологічніх змін слізової оболонки товстої кишки дозволяють вважаті, что Порушення реґіонарної гемодинаміки й мікроціркуляції НЕ только супроводжують ХННК, но и є одним з істотніх чінніків его формирование.

Комплексна оцінка тонусу й рухової Функції товстої кишки с помощью електроміографії проведена в 101 дитини, хворої на ХННК. Порушення моторної Функції товстої кишки Виявлення в 89 (88,1%) хвороби. При цьом гіпокінетічна діскінезія товстої кишки (D А <1,5) мала місце у 62 дітей (69,7%) у тому чіслі D А <0,5 - у 10 дітей (16,1%); D А <0,5-1,0 - у 28 дітей (45,2%); D А <1,1-1,49 - 24 дитини (38,7%). Гіперкінетічна діскінезія товстої кишки (D А> 2,0) відзначалася у 27 дітей (30,3%), у тому чіслі D А> 2,1-2,5 - 11 дітей (40,7%), D А> 2,6 3,0 - 3 дітей (11,1%), D А> 3,1 - 13 дітей (48,2%). При цьом перевага гіпокінетічної діскінезії над гіперкінетічною вірогідна (Р <0,01).

Порушення тонусу товстої кишки Виявлено у 73 дітей (72,3%), у тому чіслі гіпотонічна дістонія (D А / DF <1,0) у 49 Хворов (67,1%), гіпертонічна дістонія (D А / DF> 2,0) у 24 дітей (32,9%); при цьом перевага гіпотонічної дістонії статистично вірогідна (Р <0,01).

Частота Виявлення моторних и тонічніх змін при ХННК у дітей підтверджує й доповнює результати ірігографії и дает підставу пріпустіті, что рухові Порушення ДІЯЛЬНОСТІ товстої кишки НЕ только супроводжують ХННК, но и є одним з істотніх чінніків его формирование, что необходимо враховуваті при прізначенні діференційованої терапії ХННК.

З метою Вивчення возможности использование контактної рідіннокрісталічної термографії для попередньої діагностики хронічного запального процесса товстої кишки й діференційної діагностики ХННК и СПК у дітей нами булу проведена контактна рідіннокрісталічна термографія в 112 дітей з діагнозом ХХНК (проктосігмоїдіт), підтвердженім с помощью ректоскопічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ, результати якіх збігліся, таким чином веріфікація діагнозу ХННК НЕ віклікала сумнівів.

Вогнища патологічної гіпертермії, что вірогідно перевіщувалі фізіологічну (Р <0,001), віявлені в 74,4% Хворов на ХННК; смороду локалізуваліся по ходу товстої кишки й характерізуваліся невелика розмірамі, Частіше округлої форми. Відзначено тенденцію до зростання позитивних результатів у міру Збільшення актівності процесса й ступеню его віразності: при помірковано вираженій й вираженість запального процесі (морфологічно) збіг результатів гістологічного й термографічного ДОСЛІДЖЕНЬ стає (79,3%).

Безумовно, контактна рідіннокрісталічна термографія НЕ заміняє й Не скасовує необходимость ректороманоскопічного й (або) морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ при веріфікації діагнозу ХННК. Однако вона может з'явитися істотною підмогою дільнічному педіатрові й сімейному лікареві для постановки попередня діагнозу ХННК у дошпитальному условиях і визначення возможности корекції Виявлення змін амбулаторно або необхідності й ОБСЯГИ проведення подалі ДОСЛІДЖЕНЬ.

В останні роки в літературі, прісвяченій захворюванням травної системи у дітей, широко обговорюється проблема дисбіозу кишечника и его роль у вінікненні й (або) прогресуванні хвороби.

Нами Вивчення стан кишково біоценозу у 134-х Хворов на ХННК. Дослідження мікробного пейзажу кишечника показали, что у всех 134 дітей Із ХННК ма ють місце ті або інші Порушення кишково біоценозу (для порівняння при СПК - в 75%), Які носили в основном односпрямованій характер.

Самперед звертають на себе Рамус кількісні Порушення, Які характеризуються помірнім зниженя кількості біфідобактерій - <10 8 - 122 Хворов ХННК (91,1%) и лактобактерій - <10 7 - 98 Хворов (73,1%). Чи не зважаючі на відносно незначна Зменшення облігатної мікрофлорі, значення цього сертифіката № нельзя недооцінюваті, тому что зниженя ферментатівної актівності біфідобактерій и лактобактерій, а такоже зрушення рН кишечника у лужний БІК обумовлює гальмування процесів утілізації організмом дитини Біологічно активних Речовини, Посилення бродильних и гнілісніх процесів. Порушення колонізаційної резістентності віклікає адгезію й колонізацію на слізовій оболонці кишечника патогенних й умовно-патогенних бактерій и обумовлює надходження токсінів у кров.

Кроме кількісніх, віявляються Порушення якісного складу мікрофлорі. Самперед це стосується Зміни якісніх властівостей кішкової палички: з'явилися форм зі зниженя ферментативних актівністю - T> 10 7 (28 Хворов - 20,9%) и атипових форм - лактозонегатівної - у 48 Хворов (35,8%), гемолізуючої - у 12 дітей ( 8,9%). Если взяти до уваги, что штам E. Coli містять Досить широкий набір чінніків патогенності - ендо-, екзо- и цітотоксінів, Чинник адгезії й тому подібні, то недооцінюваті ее роль у розвитку патологічного процесса Неможливо.

Якісні Зміни мікрофлорі при ХННК у дітей пролягав такоже у появі патогенної и умовно-патогенної мікрофлорі (золотаво и гемолізуючій стафілокок 11 дітей (8,2%), гриби роду Candida - 14 (11,4%), протей - 16 Хворов (11, 9%), что свідчіть про ослаблення захисних можливий індігенної анаеробної мікрофлорі.

Таким чином, віявлені Зміни мікробіоценозу кишечника свідчать про значні дісбіотічні зрушення у всех Хворов ХННК; Порушення носять НЕ Стільки кількісній, скільки якісний характер. Кількісні Зміни складаються в незначна зніженні індігенної мікрофлорі, якісні - у зніженні ее захисних властівостей, зростанні кішкової палички зі зміненімі властівостямі й патогенної та умовно-патогенної мікрофлорі. Отрімані дані дають підставу вважаті, что дісбіотічні Порушення є однією з найважлівішіх ланок формирование патологічного процесса при ХННК у дітей, поряд з порушеннях нервової регуляції травлення й імунологічнімі розладамі.

Віщевікладене НЕ только поповнює Відомості про Механізми формирование ХННК у дітей, но й візначає необходимость КОМПЛЕКСНОЇ терапії дисбіозу з урахуванням его особливо у кожному конкретному випадка захворювання.

Лабораторне дослідження калу, что Включає визначення его фізико-хімічних властівостей, мікроскопічне дослідження и якісні Реакції на наявність у калі розчин Білка (з оцтова й тріхлороцтовою кислотами), представляет собою обов'язкове дослідження у хворого Із захворюваннямі кишечника.

Макроскопічне, мікроскопічне й лабораторне (з оцтова й тріхлороцтовою кислотами) дослідження калу проведені у 143 дітей Із ХННК.

Отрімані результати дозволяють підтвердіті КЛІНІЧНІ дані відносно Порушення форми й характеру віпорожнень у хворого на ХННК. Мікроскопічне дослідження (наявність збільшеної кількості лейкоцітів - 16 дітей (11,19%), еритроцитів - 4 (2,80%), слиз в калі - 85 (59,44%) и позитивна Реакція на сіроватковій білок - Трибуле - 54 з 78 (69,20%) могут служити Достатньо підставою для попередньої діагностики запального процесса, а Виявлення при Розширення копрологічному дослідженні стеатореї - 13 дітей (9,12%), амілореї - 7 дітей (4,89,%) и креатореї - 8 дітей ( 5,59%) - для поглиблення ДОСЛІДЖЕНЬ характеру кишково переварювання й всмоктування.

Дані літератури свідчать про ті, что найбільш перспективним напрямком у дослідженні патогенезу запальних захворювань кишечника та у створенні новой стратегії їхнього лікування є Вивчення цитокінів, деякі з якіх (ФНП-б, ІЛ-1б) відіграють провідну роль у ґенезі кишково запаленою. З Огляду на це, ми Вівче рівень прозапальних цитокінів (ФНП-б, ІЛ-1б) у 72 дітей з діагнозом ХННК.

Дослідження виявило Підвищення інтерлейкіну ІЛ-1б и фактора некрозу пухлини (ФНП-б) порівняно з данімі здорових дітей: ІЛ-1б - здорові діти - М ± м - 54 ± 4 пг / мл, Хворі - 86 ± 6 пг / мл; ФНП-б відповідно М ± м - 96 ± 5 пг / мл та 133 ± 8 пг / мл (вірогідність шкірного № сертифіката № - Р <0,001).

Отрімані нами дані підтверджують значення прозапальних цитокінів як маркерів наявності запального процесса, что может служити одним Із крітеріїв діференційної діагностики ХННК и функціональної патології кишечника (самперед СПК). Значні коливання уровня прозапальних цитокінів у сіроватці крови дітей, Хворов ХННК, могут буті пов'язані зі ступенів актівності запального процесса. Односпрямованість змін прозапальних цитокінів при ХННК (наші дослідження), НВК й ХК (дані літератури) свідчіть про неспеціфічність змін, Які ма ють кількісній, но НЕ якісний характер й обумовлені наявністю й ступенем віразності запального процесса. Підвищення уровня прозапальних цитокінів ІЛ-1б и ФНП-б при ХННК у дітей свідчіть про Залучення до патологічного процесса макрофагальної ланки імунної системи. Безумовно, продовження ДОСЛІДЖЕНЬ у цьом напрямку ставити Значний Інтерес.

Вивчення у хворого ХННК етіології захворювання, чінніків, что спріяють его розвитку, наявності супутніх захворювань, характеру перебігу, переважної локалізації запаленою, стану кішкової моторики, стадії процесса, ендоскопічніх и гістологічніх змін СО товстої кишки стало підставою для розробки, разом з патоморфології, сучасної РОБОЧОЇ клініко-морфологічної класіфікації ХННК у дітей.

Робоча класифікація хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у дітей:

1. Етіологія:

аліментарній; інфекційній або паразитарних; при екзогенніх й ендогенніх інтоксікаціях (Отруєння, лікарські впливи), при ендокрінніх захворюваннях (гіпотиреоз, мікседема); при захворюваннях ЦНС (дитячий церебральний параліч, міастенія).

2. Морфологія:

а / ендоскопія - катаральний, фолікулярній, катарально-фолікулярній, ерозивно;

б / Гістологія - без атрофії, з атрофією - початковий, помірковано виразности, виразности; неактивний; активний - з низьких актівністю, з помірною актівністю, з виразности актівністю.

3. локалізація - проктит, сігмоїдіт, трансверзит, панколіт.

4. Тяжкість перебігу - легкий, середньої тяжкості, важкий.

5. Фаза перебігу - обострения, неповна клінічна ремісія, повна клінічна ремісія, клініко-ендоскопічна (гістологічна) ремісія.

6. Моторика товстої кишки: гіперкінезія - гіпертонія, гіперкінезія - гіпотонія, гіпокінезія - гіпотонія, гіпокінезія - гіпертонія.

Необходимость создания класіфікації ХННК у дітей візначається з одного боку відсутністю СУЧАСНИХ класіфікацій подібного роду, Які б ураховувалі Зміни, что відбуліся за останні роки, у подивиться на етіологію й патогенез ХННК, з Іншого боку - необхідністю обліку різноманітніх проявів цього захворювання, у тому чіслі морфологічніх .

Діагноз ХННК винен ґрунтуватися на комплексі параметрів, что відображають основні Сторони перебігу захворювання - етіології, морфології, клінічній характерістіці, оцінці моторної Функції товстої кишки. Проведені дослідження дозволили обґрунтувати основні класіфікаційні характеристики ХННК, использование якіх дозволяє сделать діагноз ХННК НЕ только обґрунтованим, но й характеризуючи Різні Сторони перебігу хвороби, что дозволяє прізначіті діференційовану терапію та спріяє ее ефектівності.

Кроме 281 дитини, хворої на ХННК, під нашим спостереження перебувало 58 дітей, Хворов на синдром подразненого кишечника. Діагноз СПК, Як було зазначилися вищє, БУВ установлений методом віключення. У Цю групу були включені: 7 Хворов з негативними результатами морфологічного дослідження та 51 дитина, у якіх ректороманоскопічне й іррігографічне дослідження НЕ виявило запальні змін СО товстої кишки.

З метою розробки діфференційно діагностичних крітеріїв ХННК и СПК Статистичний АНАЛІЗУ з визначенням чутлівості й спеціфічності кожної анамнестічної й КЛІНІЧНОЇ ознака, что спостерігаліся як при ХННК, так и при СПК, були піддані 114 анамнестичними и клінічніх ознакою. Статистичний аналіз ціх ознака показавши, что ХННК и СПК характеризуються, по суті справи, тимі самими анамнестичними й клінічнімі ознака, однак більшість сімптомів з різною частотою й у різніх сполучення зустрічаліся при кожному з досліджуваніх захворювань. У тій же година звертає на себе Рамус, что ОКРЕМІ ознака були більш характерними для одного з досліджуваніх захворювань и значний рідше зустрічаліся при ІНШОМУ.

Аналіз анамнестичних и клінічніх ознака, проведений як за крітерієм t Ст'юдента, так и за крітерієм знаків, дозволив віділіті для шкірного захворювання відносно спеціфічні ознакою.

Для ХННК такими ознака виявило: ніючій характер болю у жівоті (крітерій ц Фішера = 5,09, Р <0,001); зв'язок болю в жівоті Із прийомом їжі - наступає после їжі (відповідно ц = 4,91, Р <0,001); Спадкового обтяженість з захворювань травної системи (відповідно 4,48, Р <0,001); длительность захворювання> 3 років (ц = 4,48, Р <0,001); спазмована сігмоподібна кишка (ц = 4,12, Р <0,001); нераціональне использование пожівніх сумішей (ц = 3,90, Р <0,001); щільна товста фекалома (ц = 3,60, Р <0,001); перенесені кишкові інфекції (ц = 3,24, Р <0,01); паразітарні захворювання й глістяні інвазії в анамнезі (ц = 3,13, Р <0,01); болючість при пальпації по ходу товстої кишки (ц = 3,06, Р <0,01); болючість по ходу сігмоподібної кишки (ц = 3,06, Р <0,01); форма калу у виде «овечого» (ц = 2,84, Р <0,01); слабкість, млявість (ц = 2,63, Р <0,01), Раннє змішане вигодовування (ц = 2,51, Р <0,01).

Для СПК такими ознака виявило: Відчуття неповна віпорожнення кишечнику (крітерій ц Фішера = 5,63, Р <0,001); вегето-судинна дістонія у батьків або найближче родічів (відповідно ц = 4,64, Р <0,001); дісфагія, почуття кола при ковтанні (ц = 3,79, Р <0,001); обтяжена спадковість з нервово-псіхічніх розладів (ц = 3,36, Р <0,001); перинатального Ураження нервової системи (відповідно ц = 2,90, Р <0,01); зв'язок болю в жівоті зі стресових сітуацією (ц = 2,94, Р <0,01); фобічні розладі (ц = 3,30, Р <0,01); емоційна нестійкість, лабільність (ц = 3,12, Р <0,01); зв'язок болю у жівоті зі стресових сітуацією (ц = 2,94, Р <0,01); перинатального Ураження нервової системи (ц = 2,90, Р <0,01); болючість при пальпації других ділянок живота (ц = 2,66, Р <0,01); гурчання по ходу кишечника при пальпації (ц = 2,63, Р <0,01).

Для визначення Частки віпадків ХННК и СПК, что розрізняються за помощью спеціфічніх анамнестичними ознака, віділеніх для шкірного захворювання, БУВ проведень послідовний аналіз (В.С. Генесий, 1972) 50 історій хвороби Хворов ХННК, что НЕ Використана при розробці діагностичних крітеріїв. Послідовний аналіз показавши, что в 44 з Хворов ХННК (88,0%) одночасно відзначається 5 и более ознака, віділеніх для цього захворювання. Ознака только ХННК відмічені у 23 дітей (46,0%). У випадка, коли одночасно Із симптомами ХННК визначавши ознака СПК, симптоми ХННК значний переважалі - 25 дітей (50%). Лише в 1 випадка (2,0%) симптоми ХННК і СПК зустрічаліся у рівній кількості та в 1 випадка (2%) при встановленому діагнозі ХННК переважалі анамнестічні та КЛІНІЧНІ Симптоми СПК. Таким чином, за помощью анамнестичними та клінічніх крітеріїв віділяються 48 з 50 (96,0%) Хворов на ХННК, в 1 випадка (2,0%) діагноз залішається невизначенності и в 1 випадка (2,0%) - помилковості.

Проведень послідовний аналіз свідчіть про ті, что відносно спеціфічні анамнестічні и КЛІНІЧНІ ознака, Які підкреслюють розходження ХННК и СПК, на наш погляд, могут буті з успіхом вікорістані в практічній охороні здоров'я на дошпитальному етапі обстеження хворого, что дозволити З першого днів спостереження направіті діагностичний и лікувальний процес у правильному напрямку.

Проведені нами комплексні дослідження дозволяють сформулюваті концепцію розвитку ХННК. Варто підкресліті, что провіднімі (визначальності) факторами є, на наш погляд, аліментарній та інфекційній, Які Частіше реалізуються на тлі обтяженої спадковості. Патологічній процес, очевидно, реалізується за помощью двох основних механізмів: а / аліментарного, что обумовлює розлад моторики товстої кишки з Наступний розвитку запального процесса. Діскінезія кишечнику приводити до порушеннях мікробного гомеостазу, Порушення мікроціркуляції й трофікі тканин кішкової стінкі, зниженя антиоксидантної актівності тканин, Порушення мукопротеїнового кулі, тобто до змін механічного й хімічного захисту, что, в условиях дісбактеріозу, спріяє розвитку запального процесса й б / Шляхом безпосередно впліву інфекційного й паразитарного компонентів на слізову оболонки товстої кишки з розвитку дисбіозу, запального процесса й наступна порушеннях моторики. В условиях виразности Порушення складу кішкової мікрофлорі відбувається віснаження механізмів компенсаторного захисту СО: порушення слізоутворення, зміна градієнта проліферації, діференціації клітін. Масивною антигенів стімуляція при різко віраженій пронікності епітеліального шару виробляти до істотніх змін місцевого імунітету, розвитку транзиторного імунодефіціту, что у свою Черга спріяє становленню й підтрімці запального процесса сігмоподібної и прямої кишок - тобто проктосігмоїдіту.

Порушення режиму й характеру харчування, рухові розладі товстої кишки, перенесені кишкові інфекції та пов'язаний з ними дісбіоз, Які нерідко между собою поєднуються, є основними Чинник, что відіграють роль не только в етіології, но й у патогенезі ХННК.

Розвиток патологічного процесса стімулюється цілим комплексом чінніків, Які Варто візначіті як спріятліві. До числа таких чінніків відносяться перинатальна патологія, несприятливим преморбідній фон, наявність супутніх захворювань травної системи, шкідливі звички, малорухомій способ життя, псіхогенні розладі. У більшості віпадків на організм дитини Діє комплекс несприятливим чінніків, что приводити до розвитку рецидивуючого патологічного процесса.

ХННК почінається Частіше в старшому дошкільному й молодшому шкільному віці, характерізується трівалім рецидивуючого перебігом й однаково часто зустрічається у дітей обох статей.

Комплекс профілактичних ЗАХОДІВ винен буті спрямованостей самперед на своєчасне Виявлення й можливий корекцію чінніків ризики хронічного неспеціфічного невіразкового коліту. Особлівої уваги вімагають діти з Спадкового-обтяжень сімей з захворювань травної системи (самперед кишечника), члени якіх страждають тією або іншою патологією травної системи. При организации диспансерного спостереження та патенти самперед звернути Рамус на необходимость ретельного контролю за якістю їжі, ее складом, обов'язкового Дотримання режиму харчування, регулярних самостійніх віпорожнень. При цьом Варто пам'ятати, что профілактика захворювань травної системи винна почінатіся З першого днів життя дитини й складатіся у збереженні як можна довше природнього вигодовування, застосуванні адаптованості харчових сумішей, своєчасному введенні прикорму. Необходимо унікат частого й Не всегда обґрунтованого призначення антібіотіків, маючі на увазі, что супутник їхнього! Застосування - дисбактеріоз - є НЕ только важлівім Чинник розвитку ХННК, но й можливий пусковим механізмом. Необхідній ретельній контроль за дитиною, что перенесла кишково інфекцію до повної нормалізації стану, характеру віпорожнень й біоценозу кишечника. Досить істотно віявляті й Проводити своєчасну ефективного корекцію паразитарних захворювань (самперед лямбліозу, опісторхозу) и глистяної інвазій.

Варто звернути Рамус батьків на необходимость обігу за лікарською консультацією при тих або других (даже ворожіння легкими) розладах віпорожнень, Які часто ма ють повторного характер, тому что ЦІ Симптоми нерідко є початкова Ознакою хронічного захворювання кишечника.

Проведені дослідження дозволили такоже сформулюваті основні принципи лікування ХННК. Найважлівішім з них, на наш погляд, є обґрунтування необхідності использование при наявності запального процесса в кишечнику антібактеріальної терапії. Це принципова відрізняє между собою лікування ХННК и СПК, при якому антібактеріальна терапія НЕ только НЕ є необхідною, но й часто шкідлівою.

! Застосування антібактеріальної терапії є додаткова аргументом для корекції кишково дисбіозу, Який может передуваті ХННК, супроводжує его й нерідко служити пусковим механізмом розвитку захворювання.

Безумовно, важлівім є принцип корекції порушеннях моторики й тонусу, Які відіграють істотну роль у патогенезі ХННК.

Зовсім очевидно, что лікування ХННК повинною проводитись на тлі дієтічніх и режимних рекомендацій, недотрімання якіх є одним з істотніх чінніків розвитку ХННК, а строге Виконання - найбільш важлівою Ланка ПРОФІЛАКТИКИ розвитку захворювання.

Висновки

1. У дисертації вірішена наукова проблема Підвищення ефектівності діагностики, ПРОФІЛАКТИКИ й лікування ХННК у дітей на підставі комплексного Вивчення чінніків ризики розвитку захворювання, клініко-морфологічніх особливо его перебігу, обґрунтування крітеріїв діагностики й діференційної діагностики, что значний розшірює Відомості про частоту, етіологію, патогенетичні Механізми и характер перебігу ХННК у дітей; Розроблено концепція формирование ХННК у дітей, клініко-морфологічна класифікація захворювання й обґрунтовані принципи ПРОФІЛАКТИКИ та патогенетичної терапії.

2. ХННК - хронічне рецидивуючий захворювання, что почінається Частіше в дошкільному и молодшому шкільному віці. За данімі дитячого міського гастроентерологічного відділення м. Харкова, ХННК среди госпіталізованіх дітей зустрічається в 30-40 разів Частіше, чем «запальний хвороба кишечника» (НВК и ХК) и в 4-5 разів Частіше, чем СПК. Основними (визначальності) факторами ризики розвитку ХННК у дітей є аліментарній та інфекційній, Які реалізуються на тлі обтяженої спадковості по захворюванням ОРГАНІВ травлення (самперед кишечника). Патологічній процес реалізується за помощью двох основних механізмів: а / аліментарного, что приводити до порушеннях моторики товстої кишки, кішкової гемодинаміки з Наступний розвитку запального процесса та б / Шляхом безпосередно впліву інфекційного й паразитарного факторів на СО товстої кишки з розвитку дисбіозу, запалений й наступна порушеннях моторики. Фонових Чинник є несприятливим преморбідній фон, перинатальна патологія, наявність супутніх захворювань травної системи, шкідливі звички, малорухомій способ життя, псіхогенні розладі.

3. Основними клінічнімі проявити ХННК у дітей є абдомінальній Біль, что має ніючій характер, часто пов'язаний Із прийомом їжі, підсілюється перед або під час акту дефекації й зменшується после відходження калу й газів. Поряд з абдомінальнім болючі синдромом, основним клінічнім проявити ХННК є хронічній запор з формуваннями кулеподібної або щільної товстої фекалома, часто з домішкою слизу, Який лишь зрідка чергується з нестійкімі віпорожненнямі. При пальпації живота характерна болюча чутлівість в області сігмоподібної кишки, яка часто віявляється спазмованою. Порівняльній аналіз чутлівості й спеціфічності основних анамнестичних и клінічніх ознака ХННК и СПК у дітей дозволив віявіті найбільш інформатівні з них, использование якіх на дошпитальному етапі спріяє постановці попередня діагнозу запального або функціонального захворювання кишечника.

4. Збіг результатів ректоскопічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ ставити 85,09%, что свідчіть про Досить скроню інформатівність ректороманоскопічного дослідження; при позітівній ректоскопії збіг результатів морфологічного й ендоскопічного ДОСЛІДЖЕНЬ ставити 98,9%, что дозволяє у ціх випадка Установити діагноз ХННК з 99% імовірністю. У випадка негативного результату ендоскопії доцільне (при наявності показань) Додаткове проведення морфологічного або ірігографічного дослідження.

5. Ірігографічне дослідження товстої кишки в значній мірі пошірює й доповнює результати ректоскопічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ. Збіг результатів морфологічного й ірігографічного ДОСЛІДЖЕНЬ при постановці (підтвердженні) діагнозу ХННК має місце в 72,4% Хворов, что дозволяє при необхідності вікорістаті ірігографію для діагностики ХННК. Кроме того, за помощью ірігографічного дослідження віявляються аномалії розвитку й положення товстої кишки, Порушення ее моторики й тонусу, что НЕ только розшірює Відомості про роль ціх чінніків у формуванні ХННК, но й, з урахуванням їх, дозволяє діференційовано підходіті до призначення корегуючих ЗАХОДІВ.

6. Реоректографічне дослідження у хворого ХННК свідчіть про статистично достовірне (Р <0,001) Порушення основних показніків реограмі (РІС, РІД, АПЧ). Частота зазначеним порушеннях, їхня односпрямованість, кореляція зі ступенями морфологічніх змін СО товстої кишки дозволяють вважаті, что Порушення реґіонарної гемодинаміки й мікроціркуляції НЕ только супроводжують ХННК, но є одним з істотніх чінніків его формирование.

7. ХННК у дітей супроводжується вираженість порушеннях кішкової моторики (88,1%) и тонусу товстої кишки (72,1%), что віявляється с помощью електроміографічного дослідження. Порушення моторики й тонусу Звичайно между собою сполучаються й протікають в основном за типом - гіпокінетічна діскінезія - гіпотонічна дістонія. Характер кішкової моторики й тонусу товстої кишки та патенти враховуваті при прізначенні КОМПЛЕКСНОЇ терапії ХННК.

8. Контактна рідіннокрісталічна термографія дозволяє віявіті в 74,4% Хворов ХННК ділянки підвіщеного теплоутворенням в області проекції товстої кишки, что побічно свідчіть про наявність запального процесса. Збіг результатів термографічного й морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ свідчіть про Досить скроню інформатівність цього методу й дозволяє рекомендуваті КРТ на дошпитальному етапі для постановки попередня діагнозу ХННК і визначення подальшої лікарської тактики (амбулаторна корекція, проведення подалі ДОСЛІДЖЕНЬ, госпіталізація).

9. Підвищення при ХННК у дітей уровня прозапальних цитокінів ІЛ-1б и ФНП-б побічно підтверджує наявність запального процесса в товстій кішці й может служити одним Із крітеріїв діференційної діагностики запальної й функціональної патології кишечника. Односпрямованість змін прозапальних цитокінів при ХННК (наші дослідження) та запальної хвороби кишечника - НВК и ХК (дані літератури) свідчать про неспеціфічність змін, Які носять кількісній, но НЕ якісний характер и визначаються наявністю й ступенем віразності запального процесса.

10. Копрологічне дослідження при ХННК дозволяє здобудуть попередні дані про наявність запального процесса (збільшена Кількість лейкоцітів, еритроцитів, слизу в калі, позитивна Реакція на сіроватковій білок (Трибуле)). Зміни кишково біоценозу, віявлені в 100% Хворов ХННК, що носять НЕ Стільки кількісній, скільки якісний характер. Кількісні Зміни складаються в незначна зніженні індігенної мікрофлорі, якісні - у зніженні ее захисних властівостей, рості кішкової палички зі зміненімі властівостямі й умовно-патогенної мікрофлорі. Отрімані дані дають підставу вважаті, что дісбіотічні Порушення є однією з найважлівішіх ланок формирование патологічного процесса при ХННК у дітей; в ряді віпадків самє дісбіоз кишечника может послужити пусковим механізмом патологічного процесса.

11.Клініко-морфологічна класифікація ХННК у дітей, засновано на комплексі параметрів, что відбівають основні Сторони перебігу захворювання - етіологію, морфологію, клінічну характеристику, стан моторної Функції товстої кишки, - характерізує основні класіфікаційні характеристики ХННК, использование якіх дозволяє НЕ только обґрунтувати діагноз, но й охарактерізуваті Різні боки перебігу хвороби, что спріяє обґрунтуванню діференційованої терапії.

12. Комплексна терапія ХННК у дітей винна будуватіся з урахуванням основних чінніків его формирование, среди якіх провідне місце посідають аліментарній, інфекційній, та порушеннях моторики. Відповідно до цього основні принципи лікування повінні передбачаті дієтічну терапію з обов'язковим Дотримання режиму харчування, протізапальне лікування й нормалізацію біоценозу, корекцію рухової Функції кишечника й симптоматично терапію других клінічніх проявів захворювання.

Практичні рекомендації

1. Діагностика й діференційна діагностика ХННК у дітей винна почінатіся на дошпитальному етапі. З цією метою доцільно вікорістаті анамнестічні й КЛІНІЧНІ Критерії, найбільш інформатівні для ХННК або СПК. Для ХННК такими крітеріямі є: длительность захворювання> 3-х років, обтяжена спадковість з захворювань травної системи, Раннє змішане вигодовування, использование нефізіологічніх частково адаптованості сумішей, кишкові інфекції в анамнезі, перенесені паразітарні хвороби й глістяні інвазії, часто использование антібіотіків, ніючій характер болю в жівоті, зв'язок болю з прийомом їжі (после їжі), з'явилася або Посилення болю во время акту дефекації, Відсутність віпорожнень> 48 годин, форма калу у виде «овечого», щільна товста фекалома, слабкість, мля ість, болючість при пальпації по ходу товстої кишки, болючість при пальпації сігмоподібної кишки, спазмована сігмоподібна кишка.

Наявність у хворого одночасно 5 и более відносно спеціфічніх анамнестичними и клінічніх сімптомів ХННК дозволяє Встановити Правильний Попередній діагноз у 96% Хворов; при одночасній наявності у хворого сімптомів ХННК и СПК перевага сімптомів ХННК (за умови, что їх НЕ Менш 5) такоже діагностічне значущих.

З доступних в условиях поліклініки ДОСЛІДЖЕНЬ для попередньої діагностики могут буті рекомендовані Розширене копрологічне дослідження (Виявлення в калі лейкоцітів, еритроцитів, слизу, Реакція на сіроватковій білок) и контактна рідіннокрісталічна термографія. Наявність у калі патологічніх домішок и Збільшення кількості Білка (Реакція Трибуле), ділянки підвіщеної гіпертермії в області товстої кишки при термографічному дослідженні дозволяють Установити Попередній діагноз ХННК и намітіті послідовність и Зміст подалі діагностичних и лікувальніх ЗАХОДІВ.

2. Залишкова діагноз ХННК может буті встановлений в условиях поліклініки (ректоскопія) або стаціонару (гістологічне дослідження біоптату, ірігографія). Позитивний результат ректоскопічного дослідження дозволяє з Достатньо інформатівністю (98,9%) Установити наявність запального процесса. При катаральному проктосігмоїдіті СО товстої кишки Виглядає набрякли, з явіщамі гіперемії; Судини Малюнок розплівчастій або перебудованій, на стінках кишки відзначаються накладення світлого слизу. При катарально-фолікулярному проктосігмоїдіті СО на всьому протязі Яскрава червоних кольорів зі збереженням світловімі відбліскамі. Слізовій Малюнок розплівчастій, а місцямі Повністю відсутній через віражені явіща набряку й гіперемії. На стінках кишки є чісленні збільшені фолікулі. Ерозивно коліт (зустрічається Рідко) характерізується наявністю на збудженій СО ерозивних дефектів неправільної форми до 5 мм у діаметрі, Звичайно в сполученні з дрібнокрапковімі геморагіямі.

3. Негативний результат ректоскопічного дослідження НЕ віключає ХННК. При наявності показань ректоскопію Варто доповніті ірігографічнім або гістологічнім Досліджень. Ірігографічнімі ознака лівостороннього коліту є зміна рельєфу СО у виде поздовжньому або безладного размещения складок, Які віглядають збільшенімі, звівістімі або, навпаки, згладження з порушеннях безперервності й обрівчатістю. У Просвіті кишки часто візначається слиз.

При морфологічному дослідженні СО визначаються ознака поверхнево або (Частіше) атрофічного коліту.

4. Для постановки Розширення діагнозу ХННК доцільне использование клініко-морфологічної класіфікації, что предполагает відбіття в діагнозі основних класіфікаційніх характеристик захворювання: етіології, клініки, морфології, характеру моторики.

Приклад діагнозу відповідно до класіфікації: ХННК, аліментарної етіології, катарально-фолікулярній (при ендоскопії), з помірковано вираженій атрофією (при наявності гістології) проктосігмоїдіт, середньої тяжкості, период обострения, гіпокінетічна-гіпотонічна діскінезія.

5. При организации лікування (амбулаторного або стаціонарного) Хворов ХННК необходимо Передбачити організацію Дієти, режиму харчування, добиться регулярного віпорожнення кишечника; обов'язкове призначення протізапальної терапії, нормалізації кішкової моторики й дисбіозу. Симптоматично терапія - за Показник (Методичні рекомендації, ЗАТВЕРДЖЕНІ МОЗ України «Хронічній неспеціфічній невіразковій коліт у дітей. Етіологія, патогенез, класифікація, КЛІНІЧНІ прояви, діагностика, лікування, діспансерізація», Київ, 2007). Діти, Хворі на ХННК, повінні перебуваті під диспансерним спостереження дитячого гастроентеролог, педіатра або сімейного лікаря, в тому чіслі в періоді ремісії з обов'язковим контрольним обстеження не рідше 2-х разів на рік.

6. Для визначення групи підвіщеного ризики по розвитку ХННК рекомендується використовуват розроблення прогностичність алгоритм. При досягненні суми прогностичних коефіцієнтів> +13,0 вірогідність Виникнення ХННК складає 95%.

7. При проведенні діспансерізації дітей з підвіщенім ризики ХННК необходимо візначіті в них неспріятліві прогностічні Чинник и в Першу Черга Здійснювати, при возможности, нейтралізацію найбільш значущих (інформатівніх) з них.

Перелік праць, опублікованіх за темою дисертації

1. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Симптомокомплекс хронічного запору у дітей. - Х .: Консум, 2004. - 156 с. (Автором опісані анатомо-фізіологічні Особливості товстої и тонкої кишок у дітей, ЗАГАЛЬНІ принципи дослідження дітей з хронічнімі запорами, проаналізовані КЛІНІЧНІ спостереження, написана Ѕ частина монографії. При розробці класіфікації хронічного запору застосовані результати СПОСТЕРЕЖЕНЬ автора, отрімані при досліджені 115 дітей, Хворов на хронічній запор).

2. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Хронічна діарея у дітей. - Одеса: Резон, 2004. - 174 с. (Автором зібрано та проаналізовано клінічний матеріал, обґрунтовані основні питання относительно механізмів формирование хронічної діареї у дітей, принципи діференційної діагностики діарейного синдрому, написана Ѕ частина монографії).

3. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Функціональні захворювання травної системи у дітей. - Х .: Інжек, 2005. - 252 с. (Автором проаналізовані сучасні класіфікації функціональної патології травних ОРГАНІВ, Повністю викладеня розділ «Синдром подразненого кишечнику у дітей» з характеристикою загально Принципів діагностики та лікування цього захворювання у дітей різніх вікових груп).

4. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Хронічні порушення стільця у дітей. - К .: Біі Граф, 2006. - 240 с. (Автором вікладені принципи діференційної діагностики симптомокомплексу хронічного запору та діарейного синдрому та обґрунтовані ЗАГАЛЬНІ принципи лікування ціх захворювань).

5. Захворювання органів травлення у дітей. Захворювання кишечника // Діагностика та лікування дитячих захворювань: Новітній довідник. - М .: Ексмо, 2004. - С. 436-518 (співавт. Бєлоусов Ю.В., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Солодовніченко І.Г., Бабаджанян Е.Н., Білоусова О. Ю.). (Автором взята доля у написанні глави "Захворювання кишечника", а самє самостійно напісані розділи «Синдром подразненого кишечнику» та «Хронічній неінфекційній коліт»).

6. Білоусова О.Ю. Кологенних запори у дітей // Сучасна гастроентерологія. - 2001. - № 4. - С. 21-22.

7. Білоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Клінічна класифікація хронічного запору у дітей // Врачеб. практика. - 2001. - № 5. - С. 80-83. (Автором обґрунтована необходимость розробки новой класіфікації хронічного запору, проаналізовані КЛІНІЧНІ дані, на якіх фундується класифікація. Цілком на підставі Власний ДОСЛІДЖЕНЬ здобувачем Повністю описів розділ класіфікації, что стосується органічніх запорів).

8. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Проктогенного запори у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2002. - №1. - С. 161-163. (Автором здійснені аналіз и статистична обробка матеріалу, Вівче та підкреслена роль центральної та вегетатівної нервово систем у формуванні проктогенного запору та розроблені дієтічні рекомендації в залежності від стану моторної Функції кишечника).

9. Бєлоусова О.Ю. Синдром подразненого кишечника у дітей: теорія та практика діагнозу // Перінатологія та педіатрія. - 2002. - № 2. - С. 43-44.

10. Белоусова О.Ю. Диференціальний діагноз хронічного коліту у дітей // Міжнар. мед. журн. - 2003. - №2. - С. 125-127.

11. Бєлоусова О.Ю. Функціональна Діарея у дітей: Механізми формирование, клінічний перебіг, діагноз та діференційній діагноз // Перінатологія та педіатрія. - 2003. - № 4. - С. 42-44.

12. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Фітотерапія хронічного запору при синдромі подразненого кишечника у дітей // Укр. фізіотерапії та курортології. - 2003. - № 4. - С. 77-79. (Автором Повністю візначені збори лікарськіх рослин для лікування хронічного запору, что супроводжується явіщамі дисбіозу кишечника).

13. Белоусова О.Ю. Функціональна діарея при синдромі подразненого кишечника у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2003. - № 4. - С. 71-75.

14. Белоусова О.Ю. Синдром роздратованого кишечника в дитячому віці: особливості формування, клінічної симптоматики, діагностики та диференціальної діагностики // Врачеб. практика. - 2003. - № 6. - С. 57-63.

15. Бєлоусова О.Ю. Доліхосігма у дітей: частота, клінічна симптоматика, принципи Консервативної терапії // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2003. - № 4. - С. 17-19.

16. Белоусова О.Ю. Кишковий дисбіоз при синдромі подразненого кишечника у дітей: причина чи наслідок // Здоров'я жінки. - 2003. - № 4. - С. 142-143.

17. Бєлоусова О.Ю. Синдром подразненого кишечника у дітей: веріфікація діагнозу // Сучасна гастроентерологія. - 2004. - № 1. - С. 40-41.

18. Бєлоусова О.Ю., Зімніцька Т.В., Крук О.Я. Комп'ютерна електроміографія в дитячій гастроентерології // Акт. пробл. медицини та біології: Зб. наук. праць Нац. мед. ун-ту ім. А.А. Богомольця. - К., 2004. - С. 146-149. (Автором обґрунтована необходимость інструментального Вивчення стану моторної Функції кишечника, Порушення якої лежати в Основі формирование багатьох захворювань кишечнику як функціональної, так и органічної природи. Взято безпосередно доля у розробці приладнати для регістрації біопотенціалів ОРГАНІВ ШКТ та! Застосування его у практічній работе).

19. Бєлоусов Ю.В., Садчиків В.Д., Білоусова О.Ю., Довга О.В. Класифікаційні морфологічні характеристики хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей // Міжнар. мед. журн. - 2004. - № 2. - С. 29-31. (Автором проаналізовано КЛІНІЧНІ форми хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у 113 Хворов дітей, проведено співставлення клінічніх особливо захворювання з морфологічнімі данімі).

20. Белоусова О.Ю. Запальні та функціональні захворювання товстої кишки у дітей в світлі МКБ-10 // Пробл. мед. науки та освіти. - 2004. - № 2. - С. 24-26.

21. Белоусова О.Ю. Аномалії розвитку товстої кишки в дитячій гастроентерологічної практиці // Врачеб. практика. - 2004. - № 3. - С. 14-17.

22. Бєлоусова О.Ю. Реоректографія при хронічному коліті у дітей // Перінатологія та педіатрія. - 2004. - № 2. - С. 56-57.

23.Бєлоусова О.Ю. Рідіннокрісталічна термографія в діференційній діагностіці хронічного коліту та синдрому подразненого кишечника у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2004. - № 6. - С. 31-33.

24. Белоусова О.Ю. Клініко-морфологічні особливості хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей в умовах великого промислового центру // Акт. питання мед. науки та практики: Зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2004. - Вип. 67. - Кн. 1. - С. 10-13.

25. Белоусова О.Ю. Порівняльна інформативність інструментальних досліджень при хворобах товстої кишки у дітей // Укр. терапевт. журн. - 2004. - № 2. - С. 73-75.

26. Бєлоусова О.Ю. Клінічне значення ірігографічного дослідження при захворюваннях товстої кишки у дітей // Перінатологія та педіатрія. - 2005. - № 1-2. - С. 89-71.

27. Бєлоусов Ю.В., Садчиків В.Д., Білоусова О.Ю., Довга О.В. Клініко-морфологічна класифікація хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2005. - № 2. - С. 64-66. (Автором співставленні результати клінічного та морфологічного ДОСЛІДЖЕНЬ та зроблені Висновки относительно особливо клініки залежних від морфології).

28. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Клінічна класифікація функціональних захворювань травної системи у дітей // Врачеб. практика. - 2005. - № 3. - С. 4-7. (Аналіз римської класіфікації та обґрунтування необхідності ее удосконалення. Проведено збір клінічного матеріалу; самостійно описів розділ класіфікації, что стосується захворювань кишечнику).

29. Бєлоусова О.Ю. Кишкова дісбіоз при хронічному коліті в дітей и принципи его корекції // Ліки України. - 2005. - № 10. - С. 104-105.

30. Бєлоусова О.Ю. Корекція моторних порушеннях при хронічніх захворюваннях кишечника у дітей // Перінатологія та педіатрія. - 2006. - № 1. - С. 100-101.

31. Белоусова О.Ю. Дієтичне лікування хронічного коліту у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2006. - № 1. - С. 70-74.

32. Бєлоусова О.Ю. Харчові волокна та пробіотики вітчізняного виробництва у Комплексній терапії синдрому подразненого кишечника у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2006. - № 4. - С. 86-88.

33. Белоусова О.Ю. Тонус і моторика товстої кишки при хронічному неспецифічному невиразкового коліті у дітей // Сучасна гастроентерологія. - 2006. - № 5. - С. 28-29.

34. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Функціональний запор у дітей: структура та принципи корекції // Сучасні. педіатрія. - 2006. - № 2. - С. 78-81. (Автором проведено аналіз клінічного перебігу захворювання у 137 дітей у віці від 3 до 17 років, у якіх були віключені Органічні причини хронічного запору; самостійно розроблені дієтічні та режімні рекомендації, что стімулюють Рухів Активність кишечника).

35. Белоусова О.Ю. Фактор некрозу пухлини (ФНП-б) як маркер запального процесу при хронічному неспецифічному невиразкового коліті у дітей // Пробл. мед. науки та освіти. - 2007. - № 1. - С. 24-25.

36. Белоусова О.Ю. Прозапальні цитокіни в сироватці крові дітей, хворих на хронічний неспецифічний невиразкового колітом // Сучасні. педіатрія. - 2007. - № 3. - С. 118-120.

37. Бєлоусова О.Ю., Зімніцька Т.В. Особливості біоелектрічної актівності товстої кишки у здорових дітей та методи їх реєстрації // Пробл. сучасної мед. науки та освіти. - 2007. - №5. - С.35-37. (Автором в условиях дитячого санаторію обстежено 15 здорових дітей ВІКОМ від 3 до 18 років с помощью комп'ютерної системи ОБРОБКИ информации та візначені показатели, что характеризують моторну функцію та тонус товстої кишки у здорових дітей).

38. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Клінічні особливості дискінезії товстої кишки при синдромі подразненого кишечника у дітей // Гастроентерологія Санкт-Петербурга: Матеріали 4 Російського наукового форуму. - 2002. - № 2/3. - С. 27. (Автором проаналізовані КЛІНІЧНІ Особливості перебігу СПК та характер моторних порушеннях у Обстеження 39 Хворов з діагнозом СПК. Визначення характер больового синдрому в залежності від стану кішкової моторики).

39. Стан печінки при хронічному невиразкового коліті у дітей. / Ю.В. Бєлоусов, Л.Г. Волошина, О.Ю. Білоусова, Каафарані Аббас Махмуд // Акт. питання хронічніх захворювань нірок та печінкі у дітей: Матеріали V наук.-практ. конф. дитячих гастроентерологів. - Сімеїз, 2002. - С. 16-17. (Автором на основе обстеження 45 Хворов дітей у віці від 7 до 14 років з ХННК обґрунтована необходимость Вивчення стану печінкі при цьом захворюванні та прийнятя доля у обстеженні ОРГАНІВ гепато-біліарної системи у ціх Хворов).

40. Белоусова О.Ю. Порівняльна інформативність ендоскопічного і морфологічного досліджень при діагностиці запальних змін товстої кишки у дітей // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали 9-го симп. по дет. гастроентерології. - Санкт-Петербург, 2002. - С. 149-150.

41. Структура захворювань органів травлення за даними дитячого гастроентерологічного відділення великого промислового центру. / Ю.В. Бєлоусов, Н.В. Павленко, О.Ю. Білоусова, С.С. Березняк, С.І. Троп // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали 9-го симп. по дет. гастроентерології. - Санкт-Петербург, 2002. - С. 20-21. (Автором определена структура захворювань кишечнику среди Хворов, что лікуваліся у дитячому гастроентерологічному відділенні м. Харкова та проаналізована особлівість клінічного перебігу захворювань у дітей різніх вікових груп).

42. Бєлоусова О.Ю. Особливості перебігу симптомокомплексу хронічного закрепу у дітей // Акт. питання теорет. та практ. медицини: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Суми, 2002. - С. 34-35.

43. Белоусова О.Ю. Чутливість і специфічність клінічних і параклінічних показників до хронічного невиразкової коліту і синдрому роздратованого кишечника у дітей // Рус. мед. журн. - 2003. - Т. 11, № 3. - Спец. вип .: Дет. гастроентерологія і нутриціології: Матеріали Х ювілей. конгр. дет. гастроентерологів Росії. - С. 155.

44. Белоусова О.Ю., Зимницкий Т.В., Крук О.Я. Комп'ютерні технології у вивченні моторики шлунково-кишкового тракту // Рус. мед. журн. - 2003. - Т. 11, № 3. - Спец. вип .: Дет. гастроентерологія і нутриціології: Матеріали Х ювілей. конгр. дет. гастроентерологів Росії. - С. 176. (Автором проаналізовані комп'ютерні технології, Які застосовуються при вівченні моторики ШКТ та обґрунтована необходимость Вивчення рухової Функції товстої кишки. Прийнятя доля у розробці приладнати для регістрації біопотенціалів внутрішніх ОРГАНІВ. Проведені КЛІНІЧНІ міжнародні по на Хворов, что обстежуваліся здобувачем).

45. Белоусова О.Ю. Клініко-морфологічна характеристика хронічного невиразкового коліту у дітей: // Здоров'я Донбасу. - 2003. - № 2. - С. 125-127.

46. ​​Бєлоусов Ю.В., Садчиків В.Д., Бєлоусова О.Ю. Хронічній коліт та синдром подразненого кишечника у дітей: питання дефініції // Акт. пробл. и напрямки розвитку педіатрії на сучасности етапі: Матеріали конгр. педіатрів України. - К., 2003. - С. 183-184. (Роботу написано на підґрунті СПОСТЕРЕЖЕННЯ, что проведені автором у дитячому міському гастроентерологічному відділенні м. Харкова за 47 дітьми з Ознака Ураження товстої кишки. Автором проведена діференційна діагностика ціх захворювань з Використання морфологічніх та ректороманоскопічніх ДОСЛІДЖЕНЬ).

47. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Ефективність санаторного етапу реабілітації дітей із захворюваннями травної системи // Укр. фізіотерапії та курортології. - 2003. - № 3. - С. 9. (Автором на підставі ДОСЛІДЖЕНЬ дітей з хронічнімі захворюваннямі товстої кишки предложено комплекс ЗАХОДІВ, относительно рекомендацій лікування Хворов дітей на санаторному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ).

48. Белоусова О.Ю. Чи правомірна діагноз хронічного невиразкового коліту у дітей? // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали ХІ КОНГРЕВ. дет. гастроентерологів Росії. - М., 2004. - С. 279-280.

49. Бєлоусова О.Ю. Хронічній неспеціфічній невіразковій коліт у дітей: питання вірішені та невірішені // Матеріали II зґїзду педіатрів України. - К., 2004. - С. 183.

50. Белоусова О.Ю. Мікрофлора товстої кишки і хронічний коліт у дітей // Ріс. журн. гастроентерології, гепатології, колопроктології. - 2004. - Т. 14, № 5, Додаток. № 23. - Спец. вип .: Матеріали X Рос. Гастроентерол. Тижня, 25-28 жовт. 2004 р С. 183.

51. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Хронічний запор і хронічний невиразковий коліт у дітей: причинно-наслідкові зв'язки // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали ХІІ КОНГРЕВ. дет. гастроентерологів Росії. - М., 2005. - С. 312. (Автором на підставі ДОСЛІДЖЕНЬ дітей, Хворов на ХННК, что перебігає з хронічнім запором, візначені Чинник ризики хронічного запору та їх Вплив на формирование запальний змін слізової оболонки товстої кишки).

52. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Функціональні захворювання травної системи у дітей: психосоматичні аспекти // Акт. питання РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей та підлітків: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Одеса, 2005. - С. 141-143. (На підставі обстеження Хворов з функціональнімі захворюваннямі травної системи определена роль психосоматичних чінніків у їх формуванні. Автором проаналізовані псіхосоматічні Чинник у вінікненні функціональніх захворювань товстої кишки).

53. Робоча класифікація хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей. / Ю.В. Бєлоусов, В.Д. Садчиків, О.Ю. Білоусова, О.В. Довга // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали ХIII КОНГРЕВ. дет. гастроентерологів Росії. - М., 2006. - С. 336-337. (На підставі обстеження 200 дітей з ХННК, Які спостерігаліся автором у дитячому гастроентерологічному відділенні м. Харкова, Створена робоча класифікація цього захворювання у дітей. Аналіз існуючіх класіфікацій та клінічна частина запропонованої класіфікації проведено здобувачем).

54. Педиатричні аспекти хронічного неспецифічного невиразкового коліту. / Ю.В. Бєлоусов, В.Д. Садчиків, О.Ю. Білоусова, О.В. Довга // Сучасні Досягнення в гастроентерології: Матеріали укр. наук.-практ. конф. - Х., 2006. - С. 39-41. (На підставі обстеження 113 Хворов ХННК, автором візначені Особливості клінічного перебігу цього захворювання у дітей. Такоже обґрунтовано комплекс лікувальніх ЗАХОДІВ в залежності від проявів захворювання).

55. Бєлоусов Ю.В., Бєлоусова О.Ю. Хронічній неспеціфічній невіразковій коліт - найчастіше захворювання кишечника у дітей // Сучасні пробл. клін. педіатрії: Матеріали III конгр. педіатрів України. - К., 2006. - С. 114-115. (Автором вівчені Особливості клінічного перебігу ХННК та СПК у 113 дітей 5-17 років, что спостерігаліся ним у дитячому гастроентерологічному відділенні м. Харкова).

56. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Педіатрична гастроентерологія в практиці сімейного лікаря: хронічний запор і його корекція // Матеріали Укр. респ. наук.-практ. конф. - Одеса, 2007. - С. 6-7. (Автором на підставі обстеження 137 Хворов з симптомокомплексом хронічного запору визначили рекомендації относительно лікування запору з урахуванням етіології, характеру моторних порушеннях, розладів акту дефекації).

57. Белоусова О.Ю. Хронічний запор у дітей раннього віку // Дитяча гастроентерологія: возможности та перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. - Х., 2007. - С. 9-10.

58. Белоусова О.Ю. Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей // Здоровґя України. - 2005. - № 11/12. - С. 21-22.

59. Бєлоусов Ю.В., Білоусова О.Ю. Комплексна терапія синдрому роздратованого кишечника у дітей // Здоровґя України. - 2006. - № 9/1. - С. 27. (На підставі проведених у дитячому гастроентерологічному відділенні м. Харкова СПОСТЕРЕЖЕНЬ за хворими з СПК автором обґрунтовані Особливості дієтотерапії та корекції кишково дисбіозу у ціх Хворов).

60. Белоусова О.Ю. Інформативність чинників ризику розвитку хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей // Акт. пробл. абдомін. патології у дітей: Матеріали ювілейного ХV Міжнародного КОНГРЕВ. дет. гастроентерологів Росії і країн СНД. - М., 2008. - С. 326-327.

Анотація

Бєлоусова О.Ю. Хронічній неспеціфічній невіразковій коліт у дітей - фактори ризики, концепція формирование, клінічний перебіг, класифікація, Критерії діагностики та принципи лікування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступенів доктора медичний наук за фахом 14.01.10 - педіатрія. Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харків, 2008.

Дисертація присвячено вивченню основних параметрів хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у дітей: етіології, патогенезу, клінічного перебігу, Принципів діагностики та лікування.

Комплексне клініко-параклінічне дослідження Із ЗАСТОСУВАННЯ ендоскопічного, рентгенологічного, морфологічного, електроміографічного, реоректографічного, імунологічного, бактеріологічного та біохімічного методів дозволили всебічно Характеризувати стан товстої кишки при хронічному неспеціфічному невіразковому коліті у дітей, оцініті порівняну інформатівність діагностичних методів, віділіті найбільш інформатівні для хронічного неспеціфічного невіразкового коліту анамнестічні та КЛІНІЧНІ ознакою.

На підставі АНАЛІЗУ чінніків ризики розвитку захворювання, особливо его клінічного перебігу, морфологічного стану слізової оболонки товстої кишки, ее моторики, тонусу та гемодінамікі, біоценозу кишечника розроблені концепція формирование, клініко-морфологічна класифікація та принципи терапії хронічного неспеціфічного невіразкового коліту у дітей.

Ключові слова: діти, хронічній неспеціфічній невіразковій коліт, концепція формирование, класифікація, принципи діагностики та лікування.

анотація

Білоусова О.Ю. Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей - фактори ризику, концепція формування, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2008.

Дисертація присвячена комплексному вивченню основних параметрів хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей.

На підставі клініко-інструментального вивчення факторів ризику розвитку захворювання, клініко-морфологічних особливостей його перебігу, обгрунтування критеріїв діагностики та диференціальної діагностики вирішено проблеми підвищення ефективності діагностики, профілактики і лікування ХННК у дітей. Проведені дослідження значно розширюють уявлення про частоту, етіології, патогенетичних механізмах і характер перебігу ХННК у дітей.

Розроблено концепцію формування ХННК у дітей, клініко-морфологічна класифікація захворювання та основні принципи профілактики та лікування.

Показано, що хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей є хронічне рецидивуюче запальне захворювання, що починається в дошкільному та молодшому шкільному віці і з однаковою частотою зустрічається у дітей обох статей. Визначальними факторами ризику розвитку захворювання є порушення харчування і інфекція, реалізація яких здійснюється за допомогою двох основних механізмів: аліментарного, що приводить до порушень моторики товстої кишки, кишкової гемодинаміки з наступним розвитком запального процесу; і шляхом безпосереднього впливу на слизову оболонку інфекційного і паразитарного факторів з розвитком дисбактеріозу і подальшими порушеннями моторики. Основними клінічними синдромами хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей є абдомінальний біль і порушення стільця з переважанням хронічного запору, на тлі яких розвиваються астено-вегетативні розлади.

Ректоскопіческое дослідження дозволяє встановити діагноз ХННК з 99% ймовірністю (збіг результатів ректоскопіческого і морфологічного досліджень при наявності запалення становить 98,9%), проте негативний результат ректоскопии вимагає додаткового проведення гістологічного або іррігографіческого досліджень.

Іррігографіческое дослідження у 72,4% дітей з верифікованим діагнозом ХННК підтверджує наявність запального процесу; крім того, за допомогою ирригографии виявляються аномалії розвитку і положення товстої кишки і порушення її моторики і тонусу.

Реоректографіческое дослідження при ХННК у дітей дозволяє виявити порушення регіонарної гемодинаміки, які, мабуть, не тільки супроводжують ХННК, але і є одним з істотних факторів його формування.

Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей протікає зі значними порушеннями моторики і тонусу товстої кишки, частіше за типом гипокинетическая дискінезія-гіпотонічна дистонія, що необхідно враховувати при призначенні комплексної терапії.

У всіх хворих виявлено порушення кишкового дисбіозу, що носять переважно якісний характер і грають роль в патогенезі ХННК.

Підвищення рівня прозапальних цитокінів при ХННК підтверджує наявність запального процесу і корелює зі ступенем його вираженості.

Виділені для ХННК щодо специфічні клінічні ознаки в поєднанні з жидкокристаллической термографії і лабораторним дослідженням калу можуть бути використані на догоспітальному етапі при встановленні попереднього діагнозу ХННК.

Комплексна терапія хронічного неспецифічного невиразкового коліту у дітей повинна будуватися з урахуванням основних факторів і механізмів його формування: аліментарного, інфекційного, з урахуванням порушень толстокишечной моторики, регіонарної гемодинаміки та дисбіозу.

Ключові слова: діти, хронічний неспецифічний невиразковий коліт, фактори ризику, концепція формування, класифікація, принципи діагностики і терапії.

Summary

Belousova O.Yu. Chronic nonspecific nonulcerated colitis in children - risk factors, mechanisms of formation, clinical course, classification, criteria of diagnostics, and principles of correction. - The Manuscript.

Scientific theses for Doctor of Medicine degree competition on specialty 14.01.10 - pediatrics. Kharkiv National Medical University Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv 2008.

Scientific theses are dedicated to the studying of main parameters of chronic nonspecific nonulcerated colitis in children: etiology, pathogenesis, clinical course, diagnostic, and treatment principles.

Complex clinical-paraclinical research with the use of endoscopy, X-Ray, electromyography, rheography, morphological, bacteriological and biochemical methods have given an opportunity to characterize the state of colon in chronic nonspecific nonulcerated colitis in children, to appreciate comparative self-descriptiveness of the diagnostic methods, to choose the most informative anamnestic and clinical signs for chronic nonspecific nonulcerated colitis.

The conception of the formation, clinically morphological classification and principles of the therapy of chronic nonspecific nonulcerated colitis in children were worked out on the base of the analysis of the risk factors of the disease's development, its clinical features, morphological state of the colon mucous membrane , colon motility, tone and hemodynamics, biocenosis.

Key words: children, chronic nonspecific nonulcerated colitis, conception of the formation, classification, principles of diagnostic and therapy.


  • Мета роботи
  • Матеріали й методи дослідження.
  • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
  • Практичні рекомендації
  • Перелік праць, опублікованіх за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • Білоусова О.Ю.
  • Belousova O.Yu.

  • Скачати 104.19 Kb.