Функціональні Проби та фізична працездатність


    Головна сторінка

Скачати 21.44 Kb.
Дата конвертації07.12.2017
Розмір21.44 Kb.
Типконтрольна робота

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет

розвитку людини "Україна"

Горлiвській регіональний інститут

Кафедра фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: Спортивна медицина

На тему: «Функціональні Проби та фізична працездатність»

студентки 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовкі 0102 - Фізичне виховання и спорт

спеціальності 6.010200 - фізична реабілітація

Власєнко Оксани Андріївні

Викладач: Ликов М.А.

Горлівка 2009

Зміст

1. Функціональні Проби

1.1 Проби з фізичним НАВАНТАЖЕННЯ

1.2 Проби зі зміною положення

1.3 Проби Із затримки дихання

2. Фізична працездатність та ее зв'язок Із Показники здоров'я

2.1 Гарвардський Степ-тест

2.2 Експрес тест

1. Функціональні Проби

У СМ Використовують функціональні Проби головного чином з фізічнімі навантаженості, рідше - зі зміною положення тела и затримки дихання. Функціональні Проби поділяють на одномоментні, тобто з одним НАВАНТАЖЕННЯ, дво- и трімоментні (2 і З НАВАНТАЖЕННЯ). За принципом актівності їх поділяють на проби з дозованім, тобто стандартно, НАВАНТАЖЕННЯ (субмаксімальні тести) и Проби з максимальним НАВАНТАЖЕННЯ (максімальні тести). Останні можна використовуват лишь для вісококваліфікованіх спортсменів, Які звіклі до значних фізичних напруженного. Звичайно оцінку результатів проб з фізічнімі навантаженості проводять, реєструючі частоту пульсу (цею Показник добро відображає Зміни функціонального стану організму), рідше - артеріальній лещата. Для більш полного уявлення про функціональний стан організму ЦІ показатели доповнюють реєстрацією електрокардіограмі, фонокардіограмі, вімірамі легеневої вентиляції та газообміну ТОЩО.

1.1 Проби з фізичним НАВАНТАЖЕННЯ

Во время масових профілактичних оглядів, етапного лікарського контролю фізкультурніків и спортсменів масових розрядів застосовують Проби з помірнім фізичним НАВАНТАЖЕННЯ (20 прісідань чи 60 підскоків за 30 с, 15-секундний біг на місці, з високим підніманням стегна, максимально інтенсівно, біг на місці підтюпцем в течение 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв ТОЩО). Крітеріямі ОЦІНКИ таких проб найчастіше є збудлівість пульсу, Який підраховують у 10-секундні інтервалі, та характер Реакції артеріального тиску на НАВАНТАЖЕННЯ. Порівняно з початкових у здорових осіб пульс становится частішім на 60-80%. Реакція артеріального тиску на НАВАНТАЖЕННЯ віявляється одним Із 5 можливости тіпів. ЦІ Зміни дозволяють візначіті тип Реакції серцево-судінної системи на функціональну пробу: нормотонічній, гіпертонічній, східчастій, дістонічній та гіпотонічній (малий. 1). Усі типи, кроме нормо-тонічного, потребують корекції тренувальних фізічного НАВАНТАЖЕННЯ.

У спортсменів високих розрядів Частіше застосовують комбіновану пробу Лєтунова. Для цього до НАВАНТАЖЕННЯ у досліджуваного в положенні сидячі кожні 10 з визначаються частоту пульсу (рахують до трикратне повторення) и артеріальній лещата. Потім ВІН Виконує 20 прісідань за 30 с, вікідаючі руки вперед. После НАВАНТАЖЕННЯ досліджуваній сідає и течение дерло 10 з у него визначаються частоту пульсу, а в проміжку между 15-ю та 40-ю секундами вімірюють артеріальній лещата. Далі знову визначаються частоту пульсу и после повернення ее до початкової (дворазове повторення), но НЕ Ранее чем через 2 хв после НАВАНТАЖЕННЯ, ще раз вімірюють артеріальній лещата. Потім досліджуваній Виконує 2-гу часть проби - біг на місці в течение 15 з у максимально швидка Темні з високим підніманням стегна та енергійною робот рук. После цього досліджуваній відпочиває 4 хв и при цьом в Перші та останні 10 з кожної хвилини у него визначаються частоту пульсу, а з 15-ї секунди вімірюють артеріальній лещата.

Мал. 1 Типи Реакції серцево-судінної системи на функціональну пробу: 1 - нормотонічній, 2 - гіпотонічній (астенічній), 3 - гіпертонічній, 4 - дістонічній, 5 - східчастій

Умовні Позначення: подвійна лінія - пульс, пряма лінія - систолічний ТИСК, пунктирна лінія - діастолічній ТИСК, заштрихована площинах - пульсовий лещатах.

Далі досліджуваній Виконує 3-ю часть проби - біг на місці підтюпцем в течение 3 хв у темпі 180 кроків за 1 хв. После Закінчення бігу в положенні сидячі визначаються частоту пульсу та вімірюють артеріальній Тиск в течение 5 хв в опісаній вищє послідовності.

Результати такой Комбінованої Проби оцінюють, як и одномоментно, визначаючи тип Реакції. Если после всех НАВАНТАЖЕННЯ пульс значний пріскорюється, а максимальний Тиск немного підвіщується чи зніжується від одного НАВАНТАЖЕННЯ до іншого, то це свідчіть про зниженя функціональну здатність серцево-судінної системи.

Ніні у СМ застосовують кож пробу Руф'є, во время проведения якої підраховують только частоту пульсу. Проводячі пробу, у досліджуваного, Який перебуває в положенні Лежачі на спіні в течение 5 хв, визначаються число пульсацій за 15 с (Р 1). Потім в течение 45 з досліджуваній Виконує 30 прісідань. После цього ВІН лягає и у него знову підраховують пульс за Перші 15 с (Р 2), а потім - за останні 15 з 1-і хвилини ПЕРІОДУ Відновлення (Р 3).

Індекс Руф'є = 4 (Р1 + Р2 + Р3) - 200.

10

Оцінку функціональніх резервів серця проводять за зразки наведення в табл. 1.


Оцінка функціональніх резервів серця Значення індексу Руф'є

атлетичний серце

Серце середньої людини:

дуже добре

добре

Серцевий недостатність:

сЕРЕДНЯ ступенів

високого ступенів

0 <

0,1-5,0

5,0-10,0

10,1-15,0

15,1-20

Індекс Руф є-Діксона є варіантом попередня:

Індекс Руф'є-Діксона = (4 Р 2 - 70) + (4Р 3 - 4Р 1).

Результати випробувань розцінюють при велічіні індексу від 0 до 2,9 як добрі, від 3 до 5,9 - як Середні, від б до 8 - як ніжчі від Середніх, более чем 8 - як погані.

1.2 Проби зі зміною положення

Ортостатічну пробу віконують у такий способ. После перебування в положенні Лежачі в течение НЕ менше чем 5 хв. досліджуваній Повільно (за 2-3 р.) встає. ЧСС (за данімі пульсу, Який підраховують в течение 15 с) у него вімірюють Тричі: у стані Спок перед підйомом, відразу после переходу у вертикальне положення и через 3 хв. стояння. Нормальною реакцією на пробу є Збільшення частоти пульсу на 10-16 ударів за 1 хв. відразу после підйому и стабілізація цього сертифіката № на Рівні, підвіщеному на 6-10 ударів через 3 хв. стояння. Сільніша Реакція засвідчує підвіщену реактівність сімпатічної части вегетатівної нервової системи, что притаманне недостатньо тренованім особам; слабша Реакція спостерігається у разі зніженої реактівності сімпатічної части и підвіщеного тонусу парасімпатічної части вегетатівної нервової системи. Слабша Реакція, як правило, супроводжує розвиток стану тренованості.

Кліностатічну пробу проводять у зворотньому порядку: 5 хв. спокійного стояння, вимірювання ЧСС, повільній перехід у положення лежачі, знову вимірювання ЧСС І, Нарешті, после 3 хв. перебування у спокої Останнє вимірювання ЧСС. Нормальна Реакція-зниженя ЧСС за 1 хв. на 8-14 ударів відразу после переходу в положення Лежачі и Зменшення цієї Реакції до 6-8 ударів через 3 хв. Більше зниженя пульсу свідчіть про підвіщену реактівність парасімпатічної части вегетатівної нервової системи, менше - про зниженя реактівність.

Для ОЦІНКИ результатів орто- и кліностатічної проб треба мати на увазі, что безпосередно Реакція вказує головні чином на чутлівість сімпатічної (ортостатічна проба) чи парасімпатічної (кліностатічна проба) части нервової системи, тоді як відставлена ​​Реакція, вімірювана через 3 хв., - на тонус їх.

1.3 Проби Із затримки дихання

Зроби вдіх, досліджуваній затрімує дихання якомога довше (стіскуючі ніс пальцями). З моменту затримки дихання секундоміром відлічують час перерви у діханні. У момент відіху секундомір зупіняють (проба Штанге). У здорових, но потренованіх осіб годину затримки дихання колівається у межах 40-60 с у чоловіків и 30-40 з у жінок. У спортсменів цею годину збільшується до 60-120 с у чоловіків и 40-95 з у жінок.

Зроби відіх, досліджуваній затрімує дихання, а лікар начинает відлічуваті годину перерви у діханні. З початком вдіху секундомір зупіняють (проба Генчі). Час затримки дихання у здорових нетренованіх осіб колівається у межах 25-40 с у чоловіків и 15-30 с - у жінок.

У спортсменів спостерігають значний Вищі показатели (до 50-60 с у чоловіків 30-50 з у жінок).

2. Фізична працездатність та ее зв'язок Із Показники здоров'я

Терміном «фізична працездатність» визначаються потенційну здатність людини до проявити максимальну фізічного зусилля в дінамічній, статічній чи змішаній работе.

Кількісне визначення фізичної працездатності (ФП, чи PwС) признал доцільнім ВООЗ та Міжнародною федерацією спортивної медицини (МФСМ). Его застосовують у таких випадка: 1) для ОЦІНКИ функціональніх резервів організму та діференціальної діагностики окремий серцево захворювань у самодіяльному масовому спорті та спорті Вищих досягнені; 2) у відборі, плануванні та прогнозуванні тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ спортсменів; 3) для побудова індівідуального рухового режиму Хворов та ОЦІНКИ ефектівності фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ; 4) у лікарсько-трудовій експертізі.

У ціх випадка найчастіше визначаються Загальну ФП, яка відрізняється від спеціальної, что Залежить від спортивної спеціалізації. Загальна ФП особливо тісно пов'язана з аеробного можливий організму, тобто продуктівністю системи транспортування кисня.

Во время тестування ФП застосовують Різні пристрої-велоергометрія, тредміл (доріжка, что пересувається), тредбан (барабан, что обертається), різноманітні сходинки для степ-ергометрі, ергометрі човновий типу.

Пропонують Такі види НАВАНТАЖЕННЯ: 1) східчасте зростання НАВАНТАЖЕННЯ з періодамі відпочинку; 2) східчасте зростання НАВАНТАЖЕННЯ; 3) Безперервна чи почти Безперервна зростання НАВАНТАЖЕННЯ до Певного уровня з подалі рівномірнім НАВАНТАЖЕННЯ на цьом Рівні; 4) одномоментне Безперервна рівномірне НАВАНТАЖЕННЯ.

Певна річ, Реакція на шкірні Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ дозволяє Цілком певно оцініті адаптаційні возможности, но лишь относительно цього конкретного НАВАНТАЖЕННЯ. А если зважіті, что Кількість різніх фізичних вправі, здійснюваніх за участю 639 скелетних м'язів, сягає астрономічної велична (210170) має право, то це означає, что будь-яка Функціональна проба з фізічнімі навантаженості дает можлівість оцініті адаптацію лишь до одного з мільярдів НАВАНТАЖЕННЯ . Звичайно, Такі поодінокі дослідження НЕ спроможні оцініті Загальну фізічну працездатність організму, яка є результуюча можлівістю адаптації організму до різніх фізичних НАВАНТАЖЕННЯ. Саме тому досліднікі змушені обмежуваті свои Прагнення реальністю - визначенням Реакції на Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ, Пожалуйста за своими властівостямі є типовим, тобто близьким до тих зусіль, что зустрічаються у жітті, по-Перш, І, разом з тим, Досить значний, по-друге. Остання Умова дозволяє віявіті важлівій Показник функціонального стану організму - толерантність до різніх навантаженості, тобто здатність організму вітрімуваті їх без порушеннях его стану.

Для визначення толерантності до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ їх інтенсівність поступово збільшують, Контролюючим стан організму, и за наявності дере Ознака неспріятлівої Реакції - ее назівають порогом толерантності - НАВАНТАЖЕННЯ пріпіняють.Показання до визначення толерантності є необходимость ОЦІНКИ возможности вітрімуваті певні НАВАНТАЖЕННЯ. Така необходимость вінікає як у клініці, так и в спортивній практике во время визначення оптимального уровня НАВАНТАЖЕННЯ.

Протипоказання до проведення тестів Із Зростаючий НАВАНТАЖЕННЯ поділяють на абсолютні та відносні (Б.П. Преварській, Г.А. Буткевич, 1985). Абсолютними Протипоказаннями є: гострі захворювання Із підвіщеною температурою тела (включаючі простудні); коронарна недостатність з частими нападаючи стенокардії и загроза або Нещодавно перенесень інфаркт міокарда або загроза его, активний ендо- або міокардіт; пароксизмальна тахікардія; недостатність кровообігу II-III стадій; тромбофлебіт; Нещодавно перенесена емболія або загроза тромбоемболії; хронічній бронхіт и хронічна Пневмонія з легенево-серцево недостатністю; розшаровуюча аневризма; стеноз аорти та інші вади серця, Які супроводжуються перевантаження міокарда; блокада серця II-ІІІ ступеня; злоякісні новоутворення, хвороби крови. Відносні протипокази характеризують Такі стани організму: початковий (Менш як 3 міс. Период реконвалесценції после інфаркту міокарда; синусового тахікардія з ЧСС більш як 100 за 1 хв; хронічні форми ендо- и міокардіту; часті (більш як 1:10) групові та Ранні екстрасістолії , інші Порушення ритму серця; блокада лівої Гілки передсерднош-луночкового пучка (пучка Гіса), артеріальна гіпертензія з лещат понад 240/120 мм. рт. ст. (32/16 кПа), аневризма шлуночка серця; помірній стеноз аорти, інші вади серця без перевантаження міокарда; істотна ділатація серця; ле Генева недостатність зі зниженя ЖЄЛ нижчих, чем 50% належної величини; істотна анемія зі зниженя вмісту гемоглобіну (менше, чем 6 ммоль / л); токсикоз вагітних; Порушення обміну (цукровий діабет, тиреотоксикоз, мікседема та ін.).

Наявність відносніх протипокази, а такоже даже Менш Важко захворювань (гіпертонічна хвороба середньої важкості, стабільна стенокардія, легенево недостатність без значного зниженя ЖЄЛ, Ожиріння II-III ступенів ТОЩО) i приймання Деяк, особливо серцево ліків потребують особлівої уваги лікаря, Який Провадо функціональну пробу з метою визначення толерантності до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ.

Досягнення порогу толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ Найкраще візначіті с помощью електрокардіографії. Крітеріямі порогу толерантності є такі показатели: 1) зниженя сегмента ST електрокардіограмі на 0,1-0,2 мВ, если длительность цього зниженя сягає НЕ менше чем 0,08 с; 2) Підвищення сегмента ST з увігнутістю, спрямованостей догори, на 0,2 мВ; 3) Збільшення вольтажу зубця Т у грудних відведеннях більш як на 1 мВ або в 3 рази порівняно з віхідною висота; 4) зниженя вольтаж зубців Т більш як на 25% або его негатівізація во время НАВАНТАЖЕННЯ; 5) зниженя вольтаж зубців R на 50% або более; 6) зміщення сегмента ТU, негатівізація зубця U во время НАВАНТАЖЕННЯ (кроме відведень ПІ и аVR); 7) Порушення Функції проведення, кроме незначна уповільнення атріовентрікулярної провідності; 8) з'явилася арітмії з частими (більш як 1 на 10 нормальних СКОРОЧЕННЯ) політопнімі -екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія; 9) з'явилася ранніх шлуночкових -екстрасистолія; 10) поглиблення и Розширення зубців Q або QS; 11) Підвищення систолічного артеріального тиску до 240 мм рт. ст. (32 кПа), діастолічного - до 120 мм рт. ст. (16 кПа), у осіб СЕРЕДНЯ и похилого віку відповідно до 200 и 110 мм рт. ст .; (26,7 и 14,7 кПа); 12) незмінність або зниженя систолічного артеріального тиску у разі Підвищення потужності НАВАНТАЖЕННЯ; 13) зниженя пульсового артеріального тиску; 14) Досягнення граничної (75% аеробної працездатності) ЧСС. Цей Показник змінюється з ВІКОМ (табл. 2). Орієнтовно его можна візначіті, віднімаючі від числа 200 вік у роках.

Таблиця 2. Пріпустіма гранична и максимальна (но непріпустіма во время тестування) ЧСС у людей різного віку

Вік, роки ЧСС за 1 хв
Пріпустіма гранична максимальна
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
20-29 161 167 195 198
30-39 156 160 187 189
40-49 152 154 178 179
50-59 145 145 170 171
60 и более 140 142 162 163

Поряд з визначенням порогу толерантності до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ важлівім Показники функціонального стану організму, Який можна отріматі в условиях тестування, є фізична працездатність.

2. 1 Гарвардський Степ-тест

Для визначення швідкості Відновлення організму вікорістовується степ-тест Гарвардський університету. Перед Виконання Гарвардський степ-тесту обстежуваній відпочиває 5 хвилин. Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ задається у виде Сходження на сходинки висота 45 см. Темп сходження Постійний и дорівнює 120 кроків за 1 хвилину. Кожний цикл підйому складає 4 кроки: раз - підйом однією ногою на сходинки; два - Обстеження становится на сходинки Обом ногами; три - Обстеження опускає на підлогу ногу з котрої починаєм сходження; Чотири - Обстеження опускає одному ногу на підлогу. Длительность Виконання тесту складає 3 хвилини. Если учасник тестування стомлюється и не может підтримати завдань темп, тест пріпіняється и тоді фіксується час роботи до моменту зниженя темпу.

После Виконання тесту хворий сідає на стілець. Першу хвилин учасник тестування спокійно відпочиває. Потім в течение дерло 30 секунд 2-, 3-, 4-ї хвилин Відновлення на променевій артерії підраховується показнікЧСС.

Індекс Гарвардський степ-тесту (ІГСТ) візначається математичного методом по Формулі:

ІГСТ = t · 100 / (f1 + f2 + f3) · 2,

де: t - час сходження (с); f1, f2, f3 - значення ЧСС за 30 с на 2-, 3-, 4-й хвилинах Відновлення.

Величина індексу оцінюється за шкалою, яка наведена в табл. 3

Таблиця 3.

Оцінка Величини індексу при віконанні Гарвардський степ-тесту

Оцінка ІГСТ
Незадовільна 55
нижчих середньої 56-64
Середня 65-79
добра 80-89
Відмінна 90

2.2 Експрес тест

Найбільш прийнятною є експрес-тести, запропоновані О.Я. Пирогова, С.А. Душанінім, Г.Л. Апанасенко, Л.Я. Іващенко, В.В. Клапчук.

За О. Я. Пирогова (1989), для ОЦІНКИ фізічного стану (ФС) треба візначіті Такі 7 показніків.

1. Характер Трудової ДІЯЛЬНОСТІ. Розумово працю оцінюють в 1 бал, фізичний - у 3 бали.

2. Вік. У 20 років нараховують 20 балів. За Кожне Наступний п'ятіріччя знімають 2 бали. Например, у 50 років нараховують 8 балів.

3. Рухів Активність. Заняття фізічнімі вправо 3 и более разів на тиждень трівалістю 30 хв и более оцінюють 10 балами, менше чем 3 рази - 5 балами. За відсутності зайняти Балі не нараховують.

4. Маса тела. Особи з нормальною масою тела одержують 10 балів (дозволяється перевіщення масі на 5% порівняно з нормою). Перевіщення масі на 6-14 кг оцінюють у 6 балів, на 15 кг и более - 0 балів. Нормальну масу розраховують так:

Для чоловіків: 50 + (зріст, см - 150) х 0,75 + вік, роки - 21

4

Для жінок: 50 + (зріст, см - 150) х 0,32 + вік, роки - 21

5

5. Пульс у стані Спок. За Кожний удар, нижчих чем 90 за 1 хв., Нараховують 1 бал. Если пульс 90 за 1 хв и вищє, Балі не нараховують (у осіб ВІКОМ 60 років и старших, у якіх пульс нижчих, чем 60 за 1 хв., Бали такоже НЕ нараховують).

6. Артеріальній лещатах. Особи з лещат НЕ віщим, чем 130/80 мм. рт. ст., одержують 20 балів. За кожні 10 мм рт. ст. систолічного або діастолічного тиску понад цею рівень віднімають 5 балів.

7. Скарги. За наявності їх Балі не нараховують, за їх відсутності нараховують 5 балів.

После складання одержаних балів фізичний стан визначаються за наведення нижчих шкалою.

Рівень фізічного стану Оцінка, бали
низька 45 и менше
середній 46-74
Високий 75 и более

Користуючися цією методикою, Варто пам'ятати, что Цінність ее підвіщується у разі повторного обстеження у дінаміці.


Список літератури

1. Булич Е.Г. Фізична культура і здоров'я. - М .: Знание, 1991. - 64 с.

2. Дубровський В.І. Спортивна медицина: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Доп. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 512 с .: іл.

3. Теорія і методика фізичного виховання том 1 / Под ред. Т.Ю. Круцевич. - К .: Олімпійська література, 2003. - 424 с.

4. Теорія і методика фізичної культури / За ред. Ю.Ф. Курамшина, В.І.Попова. - СПб .: СПбГАФК ім. П.Ф.Лесгафта, - 1999. - 374 с.


 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 • 1.1 Проби з фізичним НАВАНТАЖЕННЯ
 • Індекс Руф є-Діксона є варіантом попередня
 • 1.2 Проби зі зміною положення
 • 1.3 Проби Із затримки дихання
 • 2. Фізична працездатність та ее звязок Із Показники здоровя
 • Пріпустіма гранична и максимальна (но непріпустіма во время тестування) ЧСС у людей різного віку
 • Пріпустіма гранична
 • 2. 1 Гарвардський Степ-тест
 • Оцінка Величини індексу при віконанні Гарвардський степ-тесту
 • Характер Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.
 • Пульс у стані Спок.
 • 6. Артеріальній лещатах.
 • Рівень фізічного стану

 • Скачати 21.44 Kb.