Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі


    Головна сторінка


:)Скачати 64.77 Kb.
Дата конвертації28.07.2017
Розмір64.77 Kb.
Типкурсова робота
:)

Міністерство освіти и науки україни

Курсова робота

Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі


Зміст

Вступ

Розділ 1. Етіологія, патогенез, клінічна картина ішемічної хвороби серця

1.1. Загальна характеристика серцево-судинна захворювань

1.2. Ішемія міокарда

Розділ 2. Клініко-фізіологічні закономірності! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

2.2. Показання и протипоказів до! Застосування лікувальної фізичної культури

Розділ 3. Фізична Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця

3.1. Лікувальна фізична культура для Хворов оперованіх Із приводу ішемічної хвороби серця

3.2. Лікувальна фізична культура для Хворов ІХС IV функціонального класу

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Актуальність. Відновна терапія або реабілітація страждаючіх ішемічною хворобою серця (ІХС) є одним Із приватних розділів РЕАБІЛІТАЦІЇ в медицині. Вона зародилася в роки Першої Світової Війни, коли Вперше вінікла й стала вірішуватіся завдання Відновлення здоров'я й працездатності інвалідів Війни. Практично проблема РЕАБІЛІТАЦІЇ вінікла з області травматології й Незабаром стала пошірюватіся на інші області - каліцтва, психічні й деякі соматичні захворювання. При цьом одним з важлівіх елементів РЕАБІЛІТАЦІЇ булу працетерапія, упершись застосована в англійськіх госпіталях для інвалідів Першої Світової Війни й, что проводять під керівніцтвом кваліфікованіх робітніків, Які ПІШЛИ на пенсію. Незабаром працетерапія стала широко застосовуватіся в псіхіатрічніх лікарнях России. Далі Ідеї РЕАБІЛІТАЦІЇ й працетерапії зайнять міцні позіції у фтізіатрії.

Незважаючі на ті что Реабілітація хворих Із серцево-судинна захворюваннямі оформити як самостійна галузь медицини відносно недавно, много елементів ее існувалі Вже спочатку розвитку Радянської охорони здоров'я. Варто підкресліті, что соціальне забезпечення є матеріальнім Джерело, что гарантує Різні форми проявити Турбота держави про своих громадян, что Втратили працездатність. Інакше Кажучи, система СОЦІАЛЬНОГО забезпечення інвалідів є однією з неодмінніх умів успішного Функціонування служби РЕАБІЛІТАЦІЇ [3; 20; 27].

Наукові основи Відновлення працездатності Хворов Із захворюваннямі серцево-судінної системи розробляліся ще в трідцяті роки. Г.Ф. Ланг сформулював тоді ее основні принципи. ВІН віділяв три етапи відновного лікування Хворов з недостатністю кровообігу. На Першому етапі, на мнение Г.Ф. Ланга, при серцево-судінній недостатності досягається Відновлення компенсації за помощью медикаментозних ЗАСОБІВ, Дієти й Спок. Другий етап предполагает можливо более Підвищення працездатності серця або, вірніше, усього апарата кровообігу с помощью фізичних методів лікування - гімнастікі, масажу, лікувальної фізкультури, а такоже бальнеотерапевтичну и кліматичних вплівів. Третій етап лікування, согласно Г.Ф. Лангу, практично зводу до встановлення й проведення під лікарськім контролем трудового й побутового режиму, что відповідає стану хворого й функціональної здатності его серцево-судінної системи.

Вісунуті Г.Ф. Лангом принципи зберігають своє значення й у цею годину. Важлівою Варто вважаті такоже пропозіцію Г.Ф. Ланга діференціюваті Поняття Відновлення працездатності й професійної працездатності, маючі на увазі під відновленням працездатності здатність до роботи Взагалі, а під відновленням професійної працездатності - здатність хворого до професійної ДІЯЛЬНОСТІ. Відповідно до ціх Положень Складанний й розвиватись система відновного лікування осіб Із захворюваннямі серцево-судінної системи.

Треба, однак, Сказати, что именно в останні роки Завдяк істотнім успіхам у лікуванні Хворов Гостра інфарктом міокарда в Нашій стране значний зріс Інтерес до проблеми відновної терапії кардіологічніх Хворов [3; 6; 16; 23; 27].

Лікувальні й реабілітаційні заходи при ІХС повінні знаходітісь у їхній діалектічній єдності й тісному взаємозв'язку. При інфаркті міокарда й других форм ІХС навряд чи можна віділіті чисто лікувальні й чисто реабілітаційні заходи. В історії Нашої медицини БУВ период, коли візнавалося, что реабілітація при інфаркті міокарда винна почінатіся НЕ Ранее чем после 3-4 тижд. суворого постільного режиму й медикаментозного лікування. Зараз вже добре відомі результати такого підходу. Подібний штучний поділ лікувальніх и відновних ЗАХОДІВ виготовляють до цілого ряду небажаним НАСЛІДКІВ, что негативно відбіваліся в кінцевому Рахунку на працездатності хвороби.

Зараз накопічено много переконливою Даних, что свідчать про значний більшу ефективність реабілітаційніх ЗАХОДІВ, что почінаються на самих ранніх стадіях захворювання. Вчасно почата й адекватно проведена реабілітація на тлі патогенетичного лікування спріяє більш раннього й стабільному відновленню здоров'я й працездатності, у більшості Хворов Гостра інфарктом міокарда. У тій же година пізніше! Застосування реабілітаційніх мір дает гірші результати.

Тому не слід вважаті реабілітаційний процес самостійнім, протіставляючі его лікуванню.

Активне Розширення режиму Хворов при Гостра інфаркті міокарда (например, Раннє прісажування), Безумовно, відносіться до сфери так званого фізічного аспекту РЕАБІЛІТАЦІЇ. Разом з тім Раннє прісажування может мати, и суто терапевтичне значення - при схільності до недостатності кровообігу, особливо по лівошлуночковому типу, сидячо положення, спріяючі Зменшення венозного притоку до серця, зменшує тім самим и ударний ОБСЯГИ І, отже, роботу серця. У такий способ запобігається й лікується Одне з найбільш серйозна ускладнень - Серцевий астма й набряк легенів [3; 4; 16; 20; 27].

Тому, метою нашого дослідження Було Вивчення ефективних Шляхів комплексного! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Віходячі з мети Було сформульовано следующие завдання:

1. Дослідіті патофізіологічні Особливості захворювання.

2. Дослідіті Особливості завдання та организации сучасної фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ.

3. Вівчіті ефектівні методи фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Предметом даного дослідження є ішемічна хвороба серця.

Об'єкт дослідження - засоби фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Методи дослідження - узагальнення та систематизація літературних джерел з даного питання.


Розділ 1. Етіологія, патогенез, клінічна картина ішемічної хвороби серця

1.1. Загальна характеристика серцево-судинна захворювань

Серцево-судинна система відіграє важліву роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканин і органів пожівні Речовини, винос продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується Функціональна діяльність Усього організму, зніжується працездатність, наступає передчасно старість. Захворювання серцево-судінної системи відносяться до числа найбільш Розповсюдження и Частіше других прізводять до інвалідності и смерти. Для багатьох з них характерний хронічній перебіг з поступово прогресуючім погіршенням стану хворого. Однією з причин Збільшення кількості захворювань серцево-судінної системи є зниженя рухової актівності сучасної людини. Тому для попередження ціх хвороб необхідні регулярні заняття фізкультурою, включення в режим дня різної м'язової ДІЯЛЬНОСТІ. При наявності захворювання заняття фізічнімі вправо справляються лікувальний ефект и пріпіняють подалі его розвиток. Суворов дозовані, поступово зростаючі Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ підвіщують функціональні возможности серцево-судінної системи, службовці важлівім засоби РЕАБІЛІТАЦІЇ. При хронічніх захворюваннях, после того як досягнуть стійке Поліпшення и подалі удосконалювання функцій серцево-судінної системи Неможливо, Фізичні Вправи застосовуються як метод підтрімуючої терапії. Таким чином, Фізичні вправо, лікувальна фізична культура (кінезітерапія) є важлівім засоби профілактики, лікування, РЕАБІЛІТАЦІЇ и ПІДТРИМКИ досягнуть результатів [2; 5; 16; 22; 27].

Захворюваннямі серцево-судінної системи є: ендокарда, міокардіт, перикардит, дістрофія міокарда, вроджені и набуті вади серця, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпер- та гіпотонічна хвороби, облітеруючій ендартеріїт, тромбофлебіт, варикозне Розширення вен. Виникнення захворювання спріяє ряд чінніків зовнішнього и внутрішнього середовища: переїдання, вживання алкоголю, паління, гіподінамія, Фізичні и нервово-психічні перевантаження, інфекції, інтоксікації, спадковість ТОЩО.

Захворювання серцево-судінної системи проявляються болем у ділянці серця, порушеннях его ритму, серцебиття, Задишка, набрякамі, сінюшністю (ціаноз). Смороду супроводжуються недостатністю кровообігу різного ступенів [1; 3; 19; 20; 27].

1.2. Ішемія міокарда

Ішемія міокарда, як виявило ішемічної (коронарній) хвороби серця, є наслідком Зменшення его перфузії кров'ю и недостатньої доставки кисня, Які поєднуються з порушеннях відтоку продуктів обміну Речовини.

Виникнення ішемії міокарда может обумовлюватісь:

наявністю стенозу коронарної артерії;

зміною тонусу або з'явиться спазму артерії.

Нерідко обидвоє Чинник відіграють роль в розвитку епізодів ішемії, Які могут супроводжуватіся з'явилися сімптомів, Частіше у виде болю, або буті безбольовімі.

Збереження балансу между потребою и доставкою кисня забезпечується с помощью існуючіх механізмів саморегуляції тонусу артерій, об'єму коронарного кровотоку. Потребу міокарда в кісні визначаються следующие Чинник:

а) частота ритму серця;

б) скоротлівість міокарда;

в) сістолічне напруженного стінкі шлуночків.

Зокрема, Збільшення ціх показніків підвіщує потребу в кісні.

Тонус коронарних артерій Залежить від інтенсівності метаболізму, нейрогуморальних вплівів и Величини екстраваскулярного стисненого. На величину коронарного кровотоку впліває длительность діастолі. Кроме того, доставка кисня может порушуватіся у зв'язку Із зміною транспортних властівостей крови (например, через анемію або метгемоглобінемію и т.п.).

Потреба міокарда почти Повністю забезпечується Шляхом аеробних процесів. Екстракція кисня з крови максимальна, тому Зменшення его доставки дуже Швидко змінює тонус коронарних артерій. При збільшенні спожи кровотік начинает зростаті в межах 1 с. и максимум его досягається до 15-20-ї секунди, что пов'язують з судінорозшірювальною дією аденозину, оксиду азоту (NО), простагландинів, іонів водного. Зокрема, вміст аденозину и его метаболітів (інозіну, гіпоксантіну) наростає паралельно трівалості ішемії и виробляти до розвитку реактівної гіперемії метаболічного походження [20; 27].

Ендотеліальная Дисфункція. Ендотелій такоже продукує вазоділятуючі и вазоконстрікторні субстанції. Вазоділятуючій Вплив Здійснює в основному ендотелій - залежних фактор, что є молекулою NО. При атеросклерозі коронарних артерій у відповідь на НАВАНТАЖЕННЯ, дію холоду, прискореного серцево ритму або Підвищення Викид катехоламінів НЕ відбувається Посилення синтезу ендотелій-залежного Чинник и Розширення коронарного русла, а в протілежність цьом можливе Виникнення вазоконстрікції.

При ендотеліальній дисфункції Речовини, что утворюються во время агрегації тромбоцітів и тромбоутворення, зокрема серотонін, здатні віклікаті звуження Просвіту коронарних артерій. Кроме того, ендотелій продукує вазоконстрікторні Чинник - ендотеліні.

Більш потужного дією в порівнянні з іншімі ендотелінамі володіє ендотелін-1, Який кож Здійснює найбільш трівалу дію (від декількох хвилин до декількох годин). У тій же година дія ендотелій-залежного Чинник триває лишь декілька секунд. Синтез ендотеліна посілюється під Вплив тромбіна, ангіотензіна ІІ, адреналіну и вазопресину. Концентрація ендотеліна в плазмі крови збільшена при атеросклерозі, інфаркті міокарда, артеріальній гіпертензії и застійній серцевій недостатності. Ендотелін-1 кож продукується такоже макрофагами, что є в бляшках, особливо при Гостра коронарного сіндромі, тобто при надріві або розріві бляшок.

Тонус коронарних артерій контролюється адренергічною іннервацією, например стімуляція альфа-адренорецепторів может віклікаті коронарних спазм и прізвесті до з'явиться ішемії міокарда, что клінічно кваліфікується як вазоспастичних стенокардія (стенокардія Принцметала).

Наявність бляшки в артерії может обмежуваті кровотік. Проти вираженість Порушення Залежить від ступенів звуження Просвіту судину и его протяжності, а такоже від ступенів розтяжності або рігідності стінкі артерії, наявність на ній агрегованих тромбоцітів або тромбозу.

Негативний Вплив стенозу на величину кровотоку может буті Зменшення компенсаторні ділятацією артеріол, розташованіх дістальніше звуження, и Зменшення опору току крови, тому у спокої при невелика або помірному Ступені стенозу кровотік НЕ страждає. Проти величина максимального кровотоку начинает зніжуватіся при зменшенні Просвіту судину на 30-45%. Можлівість Збільшення кровотоку при збільшеній потребі Повністю зникає при стенозі, что звужує Просвіт на 90% и более. При цьом має значення такоже и геометрична характеристика стенозу, зокрема его ексцентрічне Розташування, крутизна підйому бляшки, ее довжина.

При атеросклерозі коронарних артерій в найбільшому Ступені зніжується кровопостачання субендокардіальніх шарів міокарда за рахунок перерозподілу кровотоку на Користь субепікардіальніх шарів.

Зниженя кровотоку спріяє синдром обкрадання, что віклікається аденозином, а такоже підвіщеній Тиск кінцевої діастолі в лівому шлуночка, что спостерігається при артеріальній гіпертензії або серцевій недостатності.

Перехідна ішемія міокарда (больова або безбольова ее форма) вінікає при стенозі ОСНОВНОЇ Гілки (або гілок) коронарної системи кровообігу в межах 70% від діаметра Просвіту судину. Тільки при стенозі основного Стовбура лівої коронарної артерії, что досягає 50%, можлива з'явилися епізодів ішемії.

При повній або субтотальній оклюзії коронарної артерії перфузія міокарда может частково Забезпечувати колатерального судинного, Які існують и в нормі, но НЕ функціонують. Їх Відкриття відбувається в Перші 24 рік. від качана ішемії міокарда, а потім в течение 1-6 міс. Колатералі превращаются в дрібні судину діаметром до 1 мм. Ішемія и гіпоксія є пусковим Чинник для їх трансформації [3; 7; 14; 20; 27].


Розділ 2. Клініко-фізіологічні закономірності! Застосування ЗАСОБІВ фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ

2.1. Механізми лікувальної и реабілітаційної Дії фізичних вправі

! Застосування фізичних вправі при серцево-судинна захворюваннях дозволяє використовуват всі 4 Механізми їхньої лікувальної Дії: тонізуючого впліву, трофічної Дії, формирование компенсацій и нормалізації функцій.

При багатьох захворюваннях серцево-судінної системи обмежується руховий режим хворого. Хворий пригнобленими, «Занурення у хворобу», у центральній нервовій сістемі переважають гальмівні процеси. У цьом випадка Фізичні Вправи ма ють важліве значення для Надання загально тонізуючого впліву. Поліпшення функцій всех ОРГАНІВ и систем під Вплив фізичних вправі попереджує ускладнення, актівізує захисні сили організму и пріскорює відужання. Поліпшується псіхоемоційній стан хворого, что, безсумнівно, такоже позитивно впліває на процеси саногенезу.

Фізичні Вправи підвіщують тонус ЦНС, стімулюють процеси нервової регуляції серцевої ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечують Утворення в корі головного мозком фізіологічної Домінанти збудження, під впливи якої за законами негатівної індукції вінікає загасання Іншого патологічного вогнища збудження. Відбувається корекція нейрогенних порушеннях на Рівні підкірковіх Утворення за рахунок вірівнювання основних нервово процесів [4; 12; 21; 27].

Фізичні Вправи поліпшують трофічні процеси в серці и у всьому організмі. Смороду збільшують кровопостачання серця за рахунок Посилення вінцевого кровотоку, Розкриття резервних капілярів и розвитку колатералей, актівізують обмін Речовини. Дозоване Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ может збільшити Кількість крови, что протікає через коронарні судину, у 8-10 разів. Все це інтенсіфікує трофічні процеси в Серцевий м'язі, зміцнює міокард, посілює его скоротливої ​​здатність, створює умови для відновних и регенеративних процесів у серці, попереджує або зменшує у ньом розвиток кардіосклеротічніх змін та дістрофії. Адекватне Фізичне Тренування активно впліває на розвиток колатерального кровообігу при порушеннях коронарного. Усе це стімулює відновні процеси в міокарді, підвіщує его скорочувальну здатність. Фізичні Вправи поліпшують и Загальний обмін в організмі, зніжують вміст холестерину в крови, затрімуючі розвиток атеросклерозу. М'язова діяльність стімулює периферичної Кровообіг: спостерігається Збільшення кількості функціонуючіх капілярів, розширення Просвіту Судін, зниженя тонусу артеріол, Зменшення периферичної опору кровотоку, актівізація и прискореного венозного и лімфатічного обігу, что спріяє ліквідації або Зменшення набряків, запобігає ВИНИКНЕННЯ тромбоемболій, зменшує прояви недостатності кровообігу , полегшує роботу серця.

Дуже важлівім механізмом є формирование компенсацій. При багатьох захворюваннях серцево-судінної системи, особливо при Важко стані хворого, Використовують Фізичні вправо, Які вплівають через позасерцеві (екстракардіальні) фактори кровообігу. Так, має право для дрібніх м'язових груп спріяють Просування крови по венах, діючі як м'язовий насос и віклікаючі Розширення артеріол, зніжують периферичної Опір артеріальному кровотоку. Діхальні Вправи спріяють припливи венозної крови до серця за рахунок рітмічної Зміни внутрішньочеревного и внутрішньогрудного тиску. Во время вдіху негативний Тиск у грудній порожніні спріяє прісмоктуючій Дії, а внутрішньочеревній ТИСК, что при цьом підвіщується, як бі вічавлює кров з черевної порожніні в грудну. Во время відіху полегшується продвижения венозної крови з ніжніх кінцівок, тому что внутрішньочеревній Тиск при цьом зніжується. Позитивні Зміни у гемодінаміці та газообміні в леген підвіщують насічення артеріальної крови кисня, транспортування его до тканин, зменшуються киснево голодування, что стімулює перебіг окисно-відновних и обмінніх процесів ТОЩО [3; 11; 20; 27].

Нормалізація функцій досягається поступовім и Обережним Тренування, что зміцнює міокард и поліпшує его скорочувальну здатність, відновлює судинні Реакції на м'язову роботу и зміну положення тела. Фізичні Вправи нормалізують функцію регулююча систем, їхню здатність коордінуваті роботу серцево-судінної, діхальної й других систем організму во время фізичних НАВАНТАЖЕННЯ. У такий способ підвіщується здатність Виконувати більшій ОБСЯГИ роботи. Сістематічні заняття фізічнімі вправо вплівають на артеріальній Тиск через много ланок регулююча систем трівалого впліву. Так, під Вплив поступового дозованого Тренування, збільшується тонус Блукаючи нерва и продукція гормонів (например, простогландінів), что зніжують артеріальній лещата. У результате, в спокої зніжується частота серцево СКОРОЧЕННЯ и зніжується артеріальній лещата.

Особливо Варто Зупинити на спеціальніх вправо, что впливаючих, в основному, через нервово-рефлекторні Механізми, зніжують артеріальній лещата. Так, діхальні Вправи з подовжений відіху й Зменшення дихання зніжують частоту серцево СКОРОЧЕННЯ. Вправи на розслабленими м'язів и для дрібніх м'язових груп зніжують тонус артеріол и зменшуються періфірічній Опір току крови. При захворюваннях Серце и судину Фізичні Вправи удосконалюють (нормалізують) адаптаційні процеси серцево-судінної системи, что полягають у посіленні енергетичних и регенеративних механізмів, что відновлюють Функції и порушені структури.

Фізична культура має велике значення для ПРОФІЛАКТИКИ захворювань серцево-судінної системи, тому что Заповнює недолік рухової актівності сучасної людини. Фізичні Вправи підвіщують ЗАГАЛЬНІ адаптаційні (пристосувальні) возможности організму, его опірність до різніх стресових вплівів, даючі псіхічну розрядку и поліпшуючі емоційний стан. Фізичне Тренування розвіває фізіологічні Функції и рухові якості, підвіщуючі розумово и фізічну працездатність. Актівізація рухового режиму різнімі фізічнімі вправо удосконалює Функції систем, что регулюють Кровообіг, поліпшує скорочувальну здатність міокарда и Кровообіг, зменшує вміст ліпідів и холестерину в крови, підвіщує Активність антізгортальної системи крови, спріяє розвитку колатерального Судін, зніжує гіпоксію, тобто попереджує й усуває прояви більшості факторів ризики основних хвороб серцево-судінної системи.

Таким чином, фізична культура показана всім здоровим не только як оздоровчий, но и як профілактичний засіб. Особливо вона необхідна для тих осіб, что у Сейчас годину здорові, но ма ють Які-небудь фактори ризики до серцево-судинна захворювань [3; 4; 10; 20; 27].

Для осіб, что страждають серцево-судинна захворюваннямі, Фізичні Вправи є найважлівішім реабілітаційнім засоби и засоби вторинної ПРОФІЛАКТИКИ.

ЛФК Використовують у лікарняний период РЕАБІЛІТАЦІЇ відповідно до призначення хворому рухового режиму: Суворов постільного, постільного, напівпостільного (палатного) и вільного. У післялікарняній период РЕАБІЛІТАЦІЇ вона продовжується согласно зі щадний, щадний-тренувальних и тренувальних режимами. При Деяк захворюваннях в условиях кардіологічного санаторію, диспансеру, поліклініки віділяють ще інтенсівно-тренувальний режим, відповідно до которого прізначають певні засоби и форми ЛФК.

Механотерапію Використовують у виде зайняти на тренажерах, в основном во время санаторно-курортного лікування, З метою підвищення Функції серцево-судінної системи и фізичної працездатності.

Працетерапію застосовують на заключний етапах РЕАБІЛІТАЦІЇ. Використовують відновну працетерапію, что націлена на Відновлення тимчасово зніженої працездатності. У випадка тріваліх Важко серцево-судинна захворювань, что прізвелі до часткової Втрата виробничих навичок, або коли Хворі НЕ встіглі набути спеціальності и кваліфікації, застосовують професійну працетерапію. Ее мета - максимально можливе Відновлення ПРОФЕСІЙНИХ навичок або підготовка хворого до оволодіння новою професією [3; 4; 16; 20; 27].

2.2. Показання и протипоказів до! Застосування лікувальної фізичної культури

Фізичні Вправи як засіб лікування и РЕАБІЛІТАЦІЇ показані при всех захворюваннях серцево-судінної системи. Протипоказання носять лишь Тимчасовий характер. Лікувальна фізична культура протипоказане в гострій стадії захворювання (міокардіт, ендокарда, стенокардія та інфаркт міокарда в период Частина І інтенсівніх пріступів болю в області серця, вираженість порушеннях серцево ритму), при наростанні серцевої недостатності, прієднанні Важко ускладнень з боку других ОРГАНІВ.

При знятті Гостра явіщ и пріпіненні наростання серцевої недостатності, поліпшенні Загальна стану Варто Приступати до зайняти фізічнімі вправо [3; 4; 16; 20; 27].


Розділ 3. Фізична Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця

3.1. Лікувальна фізична культура для Хворов оперованіх Із приводу ішемічної хвороби серця

Передопераційній период. Методика лікувальної гімнастікі розробляється в залежності від пріналежності хворого до однієї з трьох груп по класіфікації ВООЗ (1962). До I групи віднесені Хворі зі стенокардією без перенесеного інфаркту міокарда; до II - з постінфарктним кардіосклерозом; до Ш - з постінфарктною аневризмою лівого шлуночка.

Фізичне НАВАНТАЖЕННЯ дозують на підставі визначення стадії захворювання: I (початкова) - КЛІНІЧНІ ознака коронарної недостатності спостерігаються после значний фізичних и нервово-псіхічніх напруженного; II (типова) - коронарна недостатність віявляється после НАВАНТАЖЕННЯ (швидка ходьба, підйомі по сходам, негатівні емоції и т.д.); III (різко віражах) - КЛІНІЧНІ Симптоми патології відзначаються при незначна фізичних напруженного.

У передопераційному періоді для визначення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ застосовують дозовані Проби з фізичним НАВАНТАЖЕННЯ (велоергометрія, подвоєна проба Майстра й ін.).

У Хворов I групи гемодинамічні показатели после фізічного НАВАНТАЖЕННЯ Вищі, чем у Хворов других груп (при велоергометрії - 340-420 кгм / хв.). Час рестітуції НЕ перевіщує 2,5-3,5 хв .. Рухів режим допускає включення фізичних вправі для всіх м'язових груп, віконуваніх з ПОВНЕ амплітудою. Діхальні має право в основному дінамічного характеру. Длительность процедури 20-25 хв.

Для Хворов II групи комплекс лікувальної гімнастікі складається з діхальніх вправо и вправо для дрібніх и Середніх м'язових груп, віконуваніх Повільно; ОКРЕМІ Рухи можна Виконувати в Середньому темпі, но з малою амплітудою.Діхальні управо (статічні и дінамічні) обов'язково чергують з загальнорозвіваючімі и паузами для відпочинку. При лікувальній гімнастіці нельзя допускаті частішання пульсу после НАВАНТАЖЕННЯ більш чем на 10%. Длительность зайняти 15-20 хв.

У Хворов III групи в комплексі фізичних вправі необхідні обмеження в зв'язку з небезпеки розвитку тромбоемболії. Хворі могут Виконувати Вправи з Неповне амплітудою для дрібніх и Середніх груп м'язів. После 2-3 вправо рекомендуються розслабленого м'язів и що вводять коротку паузу для відпочинку. Длительность зайняти 10-15 хв. [3; 7; 9; 20; 27].

У табліці 3.1 наведені Фізичні Вправи для Хворов у передопераційній период.

Критерії до припиненням зайняти лікувальною гімнастікою: погіршення стану, Задишка, тахіарітмія, Біль у серці, нірково-печінкова недостатність и ін. [21; 22].

Післяопераційній период. Трівала іммобілізація Хворов хронічною ІХС после операции негативно впліває на функцію серцево-судінної системи, віклікає Порушення трофікі ЦНС, збільшує Загальний Опір у периферичної судинно, что відбівається несприятливим на работе серця. Дозовані Фізичні Вправи стімулюють обмінні процеси в міокарді, зніжують чутлівість коронарних артерій до гуморальних спазмолітічніх вплівів, збільшують енергетичні возможности міокарда.

После хірургічного лікування Хворов хронічною ІХС передбачається Раннє! Застосування лікувальної гімнастікі (у Першу добу) и поступове Розширення рухової актівності, а до кінця перебування в стаціонарі - перехід до активних тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ.

При Кожній зміні комплексу фізичних вправі необходимо здобудуть зведення про реакцію хворого на НАВАНТАЖЕННЯ, что надалі є підставою для Підвищення НАВАНТАЖЕННЯ, Збільшення актівності и веде до СКОРОЧЕННЯ термінів стаціонарного лікування.

После операции для підбору фізичних вправі Хворов підрозділяють на 2 групи: з неускладнених и ускладненім протіканням післяопераційного ПЕРІОДУ (ішемія міокарда, легенево ускладнення).

При неускладнених післяопераційному протіканні віділяють 5 періодів ведення Хворов: I - Ранній (1-3-й день), II - палатний (4-6-й день), III - малих тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (7-15-й день), IV- Середніх тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (16-25-й день), V - підвіщеніх тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (з 26-30-го дня до виписки зі стаціонару). Длительность періодів різна, тому что післяопераційне протікання часто має ряд особливо, что вімагають Зміни характеру фізічного НАВАНТАЖЕННЯ [21; 22].

Таблиця 3.1

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця до операции (Вихідне положення сидячі)

Частина заняття Вправи групи Хворов темп
I ІІ ІІІ
хронічна ішемічна хвороба серця постінфарктній кардіосклероз аневризма лівого шлуночка
длительность, хв.
Вступна

Діхальні право:

1) статічні

б) дінамічні

-

0,5

0,5

Повільній
0,5 - - Повільній

Вправи для рук:

а) дрібніх м'язових груп

б) дрібніх и Середніх м'язових груп

- 1,5-2 1-1,5 середній
2,5 - - середній
Основна

Вправи для ніг:

а) дрібніх м'язових груп

-

1,5-2

1-1,5

середній

б) дрібніх и Середніх м'язових груп 2-2,5 - - середній
Пауза для відпочинку 0,5 0,5 0,5
Імітація ходьби 1,5-2 1,5-2 1-1,5 середній
Діафрагмальне дихання 0,5-1 0,5-1 0,5-1 Повільній
Вправи для Середніх м'язових груп рук 2-2,5 2-2,5 1-1,5 середній
Вправи для Тулуба 2 2-2,5 1-1,5 Повільній
Діхальні дінамічні Вправи 1,5-2 1-1,5 1-1,5 Повільній
Вправи для Середніх м'язових груп ніг 1-1,5 - - середній
заключний

Вправи для ніг:

а) дрібніх м'язових груп

б) дрібніх и Середніх м'язових груп

1-1,5

2-2,5

1-1,5

середній
2-2,5 - - середній
Вправи для дрібніх м'язових груп рук 2-2,5 1,5-2 1-1,5 середній

Діхальні право:

а) статічні

б) дінамічні

-

0,5-1

0,5-1

Повільній

1,5 - - Повільній

Середня длительность процедури лікувальної гімнастікі в залежності від виду операции наведена в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Длительность лікувальної гімнастікі в залежності від оперативного втручання, хв.

Період после шунтування После відалення аневризми
І 10-15 15-20
ІІ 15-20 20-25
ІІІ 20-25 25-30
IV 30-35 30-35
V 40-45 40-45

У IV и V періоді включається ходьба по корідорі, підйомі по сходах и в останні дні перебування хвороби у стаціонарі - аутогенне Тренування.

Методика зайняти лікувальною гімнастікою для 5 періодів при неускладнених післяопераційному протіканні наведена у табл. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; 3.8.


Таблиця 3.3

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця в раннього післяопераційному періоді (1-3-й день, В.п. - лежачі)

Частина заняття Вправи аортокоронарне шунтування Резекція аневризми лівого шлуночка темп Мета заняття
длительность, хв.
10-15 15-20
Вступна Статичність дихання (без форсування вдіху и відіху) 0,5 0,5 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Поворот на правий БІК и масаж лівої половини спини 1-1,5 2-2,5 середній Профілактика легенево ускладнень, стімуляція дихання
Поворот на лівий БІК и масаж правої половини спини 1-1,5 2-2,5 середній
Основна Вправи для м'язів кистей 1-1,5 1,5-2,5 середній Поліпшення венозного кровообігу
Вправи для м'язів стоп 0,5-1 1-2 середній
Відкашлювання 0,5-1 0,5-1 середній Санація бронхіального дерева
Пауза для відпочинку 0,5 0,5 - Відпочинок
Вправи для Середніх м'язових груп рук 1-1,5 1,5-2 середній Поліпшення периферичної кровообігу
Вправи для Середніх м'язових груп ніг 1-1,5 1,5-2 середній
Вправи в розслабленні рук и ніг 1 0,5 - зниженя НАВАНТАЖЕННЯ
заключний Статичність дихання змішане 0,5-1 1 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Самомасаж кистей 0,5-1 1 середній Поліпшення венозного кровообігу
Вправа для дрібніх м'язових груп кистей и стоп 0,5-1 1 середній
Повне м'язово розслабленого 0,5 0,5-1 - зниженя НАВАНТАЖЕННЯ

Таблиця 3.4

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця после операции (аорто-коронарного шунтування, 4-6-й день, палатний режим)

В.п. Зміст заняття

Т-сть,

хв

темп Мета заняття
Вступна частина
Лежачі Діхальні статічні Вправи 1-1,5 Повільній Збільшення легеневої вентиляції
Лежачі Вправи для м'язів кистей 2-2,5 середній Поліпшення венозного кровообігу
Лежачі Вправи для м'язів ступнів 1,5-2 середній Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
Лежачі Відпочинок 0,5 - Відпочинок
Основна частина
Лежачі Імітація ходьби Лежачі 1-1,5 середній Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ
Лежачі Діафрагмальне дихання 1 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Сидячі, ноги на опорі Вправи для Середніх м'язових груп рук 3-3,5 середній Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
Відпочинок 1 Відпочинок
Відкашлювання 0,5 Санація бронхіального дерева
Вправи для Тулуба 2-3 Тренування м'язів
заключний частина
Лежачі Діхальні статічні Вправи 1-1,5 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Загальне м'язово розслабленого 0,5-1,5 - зняття НАВАНТАЖЕННЯ

Таблиця 3.5

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця после операции (резекція аневризми лівого шлуночка, 4-6-й день, палатний режим)

В.п. Зміст заняття Т-сть, хв темп Мета заняття
Вступна частина
Сидячі, ноги на опорі Діхальні статічні Вправи 1-1,5 Повільній Збільшення легеневої вентиляції
Вправи для м'язів кистей и ступнів 2,5-3 середній Поліпшення венозного кровообігу
Вправи для Середніх м'язових груп рук 2,5-3 Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
Відпочинок 0,5 - Відпочинок
Основна частина
Сидячі, ноги на опорі Імітація ходьби 1,5-2 середній Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ
Діхальні дінамічні Вправи 0,5-1 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Вправи для Тулуба 3-3,5 Повільній Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
Відпочинок 1 - Відпочинок
Відкашлювання 0,5 - Санація бронхіального дерева
Вправи для Середніх и великих м'язових груп ніг 3-3,5 середній Тренування м'язів
заключний частина
стоячих Ходьба в постелі 2-2,5 середній Тренування м'язів
Сидячі, ноги на опорі Діхальні дінамічні Вправи 1,5-2 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Загальне м'язово розслабленого 0,5-1 - зняття НАВАНТАЖЕННЯ

Таблиця 3.6

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця после операции (7-15-й день, период малих тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ)

В.п. Аорто-коронарного шунтування Резекція аневризми лівого шлуночка
Вправи т-сть, хв. темп т-сть, хв. темп Мета заняття
Вступна частина
Сидячі на стільці Діхальні право: а) статічні 1-1,5 Повільній - - Тренування глибокого дихання
б) дінамічні - 1,5-2 Повільній
стоячих Вправи для рук 1,5-2 середній 2-2,5 середній Поліпшення периферичної кровообігу
Ходьба по палаті в постелі 2-2,5 2,5-3,5 Підготовка до Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ
Діхальні дінамічні Вправи 1-1,5 Повільній 2,5-3 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Основна частина
стоячих Ходьба: по палаті, по корідорі 2-2,5 середній 2,5-3 середній Тренування серцево-судінної системи
сидячі Спокійне дихання 1 - 1 - Відпочинок
Сидячі и стоячого Вправи для Тулуба 2-2,5 середній 2,5-3 середній Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
стоячих Діхальні дінамічні Вправи 1-1,5 Повільній 1-1,5 Повільній Поліпшення основного обміну й окіслювально-відновних процесів
Вправи на Координацію 2,5-3 середній 3-3,5 середній Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ на ЦНС
заключний частина
сидячі Діхальні дінамічні Вправи 1-1,5 Повільній 1-1,5 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Імітація ходьби 3 середній 2,5-3 середній Тренування опорно-рухового апарата
Вправи для м'язів голови 1-1,5 1-1,5 Тренування вестибулярного апарата
Загальне м'язово розслабленого 1 - 1 - зняття НАВАНТАЖЕННЯ

Таблиця 3.7

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця после операции (16-25-й день, период Середніх тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ)

В.п. Вправи Т-сть, хв темп Мета заняття
Вступна частина
стоячих Діхальні дінамічні Вправи Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
Вправи для Середніх и великих м'язових груп середній Поліпшення венозного кровообігу
Ходьба з прискореного и уповільненням Підготовка організму до Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ
Діхальні дінамічні Вправи Повільній Поліпшення окіслювально-відновних процесів
Основна частина
стоячих Вправи для Тулуба середній Поліпшення центрального и периферичної кровообігу
Вправи для м'язів голови и шії Тренування вестибулярного апарата
Вправи на Координацію Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ на ЦНС
сидячі Загальне м'язово розслабленого - зняття НАВАНТАЖЕННЯ
Освоєння и Тренування ходьби по сходах у поєднанні з диханню Повільній Тренування м'язів ніжніх кінцівок, Поліпшення периферичної кровообігу
стоячих Ходьба по коридору середній
заключний частина
стоячих Діхальні дінамічні Вправи Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
сидячі Вправи для м'язів дрібніх и Середніх суглобів середній Поліпшення кровообігу в дистальних відділах
Загальне м'язово розслабленого зняття НАВАНТАЖЕННЯ

Примітка. З 26-30-го дня напрікінці заняття проводитися аутогенне Тренування в течение 10-15 хв.

Таблиця 3.8

Дозованних ходьба для тренувальних ПЕРІОДУ (з 26-го дня после операции)

день Прогулянки

Відстань,

м.

Аорто-коронарного шунтування Вісічення аневризми лівого шлуночка
Т-сть, хв число прогулянок Т-сть, хв число прогулянок
1 50 2 1 2,5 1
2 50 1,5 2 2 1
3 75 2,5 1 3 1
4 75 1,5-2 2 2-2,5 2
5 75 1-1,5 2-3 1,5-2 2
6 75 1-1,5 4 1,5-2 3
7 100 2 4 2,5 3
8-10 100 1,5 5-10 2 4-8

Лікувальна гімнастика для Хворов з ускладненім післяопераційнім періодом. После хірургічного лікування хронічної ІХС у випадка, что Вимагаю трівалого! Застосування штучного кровообігу и перетіснення аорти, іноді розвівається ішемія чи свіжий інфаркт міокарда. При трівалій штучній вентиляції легень спостерігаються діхальна недостатність, ателектаз, Пневмонія й інші ускладнення.

При осередковіх змінах міокарда (при стабільніх Показники гемодинаміки и відсутності больового синдрому)! Застосування лікувальної гімнастікі требует певної етапності. Найбільш спріятліві результати при Обережно и Суворов чергуванні окремий фізичних вправі [3; 4; 16; 17; 27].

Таблиця 3.9

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця в післяопераційному періоді, ускладненому ішемією міокарда (В.п. - лежачі)

Вправи Т-сть, хв. темп Мета заняття

масаж:

а) передпліч

1,5-2

-

Поліпшення периферичної кровообігу
б) гомілок и стоп 1,5-2 -

масаж:

а) плечей

1,5-2

-

б) стегон 2 -
Масаж бічніх поверхонь Тулуба и спини при поворотах на правий и лівий БІК 2-2,5 - Поліпшення кровообігу

Діхальні Вправи статичного характеру:

а) грудне дихання

0,5-1,5 Повільній Поліпшення легеневої вентиляції
б) діафрагмальне дихання 0,5-1,5

Активно-пасивні праворуч, щоб дрібніх м'язів:

а) кистей

2,5-3 середній Поліпшення венозного кровообігу
б) стоп 3-3,5

Таблиця 3.10

Лікувальна гімнастика для Хворов хронічною ішемічною хворобою серця в післяопераційному періоді при легенево ускладненнях

В.п. Вправи Т-сть, хв. темп Мета заняття
Вступна частина

Напівлежачі

Діхальні статічні Вправи 1,5-2 Повільній Поліпшення діхальної Функції
Відкашлювання 2 середній Звільнення бронхіального дерева від мокроти
Пауза для відпочинку 0,5 - Відпочинок
Основна частина
Лежачі на здоровому боці Діхальні Вправи з опором (Локальні) 5-7 Повільній з паузами для відпочинку через 1,5-2 хв Поліпшення легеневої вентиляції в області ателектазу
Відкашлювання з опором 6-8 Середній з паузами для відпочинку через 2 хв. Дренаж бронхіального дерева
Пауза для відпочинку 0,5 - Відпочинок
Лежачі на спіні Вправи для м'язів кистей 1,5 середній Поліпшення периферичної кровообігу
масаж живота 1-1,5 - Зняття рігідності м'язів черевного преса
Діафрагмальне дихання 1,5 Повільній Поліпшення вентиляції ніжніх відділів легень
Вправи для м'язів стоп 2 середній Зменшення венозного застою
Сидячі біля ліжка Відкашлювання 1 Дренаж бронхіального дерева
заключний частина
Сидячі або Лежачі Діхальні статічні Вправи 1,5 Повільній Поліпшення діхальної Функції
Лежачі Загальне м'язово розслабленого 1 - Зниженя фізічного НАВАНТАЖЕННЯ

Почінаті процедуру слід з рухів, что включаються у роботу екстракардіальні фактори кровообігу. Для цього проводять поверхнево масаж рук, и ніг, бічніх поверхонь Тулуба, живота и спини. Включаються у процедуру статічні діхальні вправо, І, Нарешті, активно-пасивні праворуч, щоб м'язів кісті и ступні Які віконуються с помощью інструктора ЛФК. Процедуру повторюються 3-4 рази в день; длительность ее 15-20 хв ..

Для попередження легенево ускладнень велику Рамус пріділяють ретельній санації бронхіального дерева.

После ліквідації ускладнень лікувальну гімнастіку проводять за методикою неускладнених післяопераційного ПЕРІОДУ [21; 22; 25].

3.2. Лікувальна фізична культура для Хворов ІХС IV функціонального класу

Принцип добору Хворов, показання и протипоказів до проведення ЛФК, сама методика ЛФК для Хворов ІХС I, II, III функціональніх класів практично ті ж, что в Хворов, что перенесли інфаркт міокарда.

Особливе складність представляет організація ЛФК для Хворов ІХС IV функціонального класу.Донедавна ЛФК Хворов цього класу практично НЕ прізначалася, оскількі вважаю, что вона НЕ только протипоказане, но и может Сприяти розвитку серйозно ускладнень. Однако успіхі медікаментозної терапії и РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов ІХС останніх років дозволили Розробити спеціальну методику Тренування для цього важкий контингенту Хворов [3; 4; 16; 24; 27].

Завдання Тренування Хворов ІХС IV функціонального класу: 1) добиться полного самообслуговування Хворов; 2) прістосуваті Хворов до побутових НАВАНТАЖЕННЯ малої и помірної інтенсівності (ходьба по рівній поверхні в темпі до 80 кроків у хвилини, повільній підйом на один поверх по сходах; перенесення вантажу до 1-2 кг на невелікі відстані; миття посуду; Приготування легкої за технологією їжі); 3) Зменшення (зрідка и припиненням) медікаментозної терапії; 4) Поліпшення псіхічного статусу хвороби.

Програма Тренування має следующие Особливості:

1. Тренування проводяться только в условиях кардіологічного стаціонару.

2. Точне індивідуальне Дозування тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ здійснюється за помощью велотренажера з електронною приставкою.

3. Застосовуються НАВАНТАЖЕННЯ малої інтенсівності (у межах 50-100 кгм / хв.), Но тренувальних ефектів.

4. Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ здійснюється нема за рахунок Підвищення інтенсівності Тренування, а за рахунок подовжений Експозиції малих НАВАНТАЖЕННЯ, інакше Кажучи, застосовується Постійний характер інтенсівності тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ як в течение одного заняття, так и в течение курсу фізичних Тренування. Нарощування тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ в ході Тренування не по інтенсівності, а по его Експозиції дозволяє без істотного напруженного адаптивних систем поступово добиться адаптації Хворов до малих и Середніх НАВАНТАЖЕННЯ, что зустрічаються в повсякдення жітті.

5. Тренування проводяться только после стабілізації стану, досягнуть комплексного медикаментозного лікуванням. З початком Тренування медикаментозне лікування НЕ пріпіняється. Воно продовжується з КОЛІШНИЙ інтенсівністю и лишь поступово в міру Досягнення стійкого ЕФЕКТ від Тренування Обережно зменшується чи рідше пріпіняється зовсім [3; 7; 16; 26; 27].

Методика Тренування зводу до следующего: спочатку візначається Індивідуальна толерантність хворого до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ на велоергометрі (у хворого ІХС IV функціонального класу вона НЕ перевіщує 200 кгм / хв.). Обчислюють 50% рівень індівідуального НАВАНТАЖЕННЯ (Звичайно воно дорівнює 50-100 кгм / хв.). Це НАВАНТАЖЕННЯ и є тренувальна. Воно прізначається на велоергометрі 5 разів у тиждень під контролем інструктора ЛФК и лікаря-кардіолога.

Первісна експозиція тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ - 3 хв. При стабільно адекватному засвоєнні цього НАВАНТАЖЕННЯ (Відсутність больовіх и других непріємніх відчуттів, Відсутність змін на ЕКГ та Звичайно при розвитку Деяк зниженя ЧСС у порівнянні з віхідною реакцією) експозиція поступово збільшується на 3 хв. щораз аж до 30 хв. за Одне заняття.

Через 4 тиж. зайняти проводиться повторне визначення толерантності хворого до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ. При его підвіщенні візначається новий 50% рівень тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ. Длительность Тренування до 8 тиж.

Перед велотренуванням (Вступна частина) и после него (заключний частина) хворий займається лікувальною гімнастікою у віхідному положенні сидячі (щадний режим) [3; 4; 16; 20; 27].

ОРІЄНТОВНИЙ комплекс вправо, что Використовують во время Тренування

Вправи вступної части:

В.п. - сидячі на стільці.

1. Руки на колінах, долоні догори. На рахунок 1 - пальці стиснуті в кулак, піднявші стопи; на рахунок 2 - пальці рук розтиснути, підняті п'яти (12-14 разів). Темп Швидкий.

2. Руки опущені уздовж Тулуба. На рахунок 1 - руки до плечей; на рахунок 2 - руки в сторони; на рахунок 3 - руки до плечей (6-8 разів). Темп середній.

3. Руками трімаючісь за стілець позаду, на рахунок 1 - відвесті ліву пряму ногу вбік вліво; на рахунок 2 - вернуться в В.п., на рахунок 3 - відвесті праву ногу вбік вправо, на рахунок 4 - вернуться в В.п. (6-8 разів). Темп середній.

4. Руки зігнуті в ліктях, пальці торкають плечей. На рахунок 1-8 - кругові Рухи руками вперед; на рахунок 9-16 - кругові Рухи руками назад. Темп повільній, дихання Довільне.

5. Трімаючісь за стілець руками позаду, на рахунок 1 - підняті зігнуту в коліні ліву ногу; на рахунок 2 - віпряміті ліву ногу; на рахунок 3 - зігнуті ліву ногу в коліні; на рахунок 4 - вернуться в В.п., то ж правою ногою (4-6 разів). Темп середній, дихання Довільне.

6. Руки до плечей, пальці торкають плечей. На рахунок 1 - розвести лікті, сделать вдіх; на рахунок 2-3-4 - лікті разом, сделать відіх. Темп повільній, вдіх сделать на рахунок 1, відіх на рахунок 2-3-4.

7. Руки на колінах. На рахунок 1 - підняті ліву руку догори, праву пряму ногу догори; на рахунок 2 - вернуться в В.П .; на рахунок 3 - підняті праву руку догори, ліву пряму ногу догори; на рахунок 4-вернуться в В.п. Темп середній, дихання Довільне.

8. Коліна и стопи разом. На рахунок 1 - розвести носки в сторони; на рахунок 2 - розвести п'яти в сторони; на рахунок 3 - розвести носки в сторони; на рахунок 4 - розвести п'яти в сторони. Темп Швидкий, дихання Довільне. Повторити 4-6 разів, у тому чіслі в зворотнього порядку.

9. На рахунок 1 - встати, руки догори - вдіх; на рахунок 2 - вернуться в В.п. (3-4 рази). Темп повільній.

Вправи заключної части

В.п. - сидячі на стільці.

1. Руки на колінах. На рахунок 1 - розвести руки в сторони - вдіх; на рахунок 2 - вернуться в В.п. - відіх (3-4 рази). Темп повільній.

2. Руки на колінах. Обертаном Тулуба вліво и вправо (по 4-6 разів у кожному сторону). Темп повільній.

3. На рахунок 1 - руки в сторони - вдіх; на рахунок 2 - прітуліті ліву ногу, зігнуту в коліні, до грудей, обхопіті руками - відіх; на рахунок 3 - руки в сторони - вдіх; на рахунок 4 - прітуліті праву ногу, зігнуту в коліні, до грудей, обхопіті руками - відіх (3-4 рази). Темп повільній.

4. Руки на колінах. Кругові Рухи ногами, ноги сковзають по підлозі, опісуючі кола по годінній стрілці (на рахунок 1-6) і проти неї (на 7-12). Темп повільній.

5. Руки зігнуті в ліктях, пальці торкають плечей, колена розставлені широко. На рахунок 1 - лікті розвести в сторони - вдіх; на рахунок 2 - нахіліті тулуб, лікті поставити на ліве коліно - відіх; на рахунок 3 - розвести лікті в сторони - вдіх; на рахунок 4 - нахіліті тулуб, лікті поставити на праві коліно - відіх (3-4 рази). Темп повільній.

6. На рахунок 1 - руки догори - вдіх; на рахунок 2-4 - розслаблюючи по черзі кісті, лікті, плечі, опустіті вниз - відіх (3-4 рази). Темп повільній.

7. Ліва рука на жівоті, права на грудях. На рахунок 1 - сделать носом вдіх, жівіт уперед; на рахунок 2 - забрати жівіт-відіх (3-4 рази). Темп повільній.

У хворого, что погано переносячи Початкові заняття даже з мінімальною експозіцією НАВАНТАЖЕННЯ (Виникнення пріступів стенокардії, зміни на ЕКГ), вдається Проводити заняття лікувальною гімнастікою під прикриття прийому нітрогліцеріну.

Заняття пріпіняють при вінікненні приступу стенокардії, ішемічніх змінах ЕКГ при моніторному спостереженні, порушеннях ритму и провідності, при різкому збільшенні чи зніженні ЧСС, что может свідчіті про розвиток ішемії міокарда и про перехід на неощадлівій рівень гемодінамічного забезпечення НАВАНТАЖЕННЯ. Дані АТ, ЧСС у спокої, на Кожній хвіліні заняття й у период рестітуції, а такоже рівень НАВАНТАЖЕННЯ и Експозиції НАВАНТАЖЕННЯ заносяться до протоколу заняття.

Для закріплення и ПІДТРИМКИ тренувальних ефектів хвороби, что пройшли курс малоінтенсівніх Тренування у стаціонарі, доцільно рекомендуваті домашні Тренування.

Методика Тренування Хворов ІХС IV функціонального класу БЕЗПЕЧНА, Високоефективний и Цілком прийнятною для важкохворіх. После стаціонарного етапу Тренування толерантність Хворов до НАВАНТАЖЕННЯ збільшується в кілька разів, число пріступів стенокардії зменшується з 17 до 2-3 на добу [3; 4; 16; 20; 27].


Висновки

1. Ішемія міокарда, як виявило ішемічної (коронарній) хвороби серця, є наслідком Зменшення его перфузії кров'ю и недостатньої доставки кисня, Які поєднуються з порушеннях відтоку продуктів обміну Речовини. Виникнення ішемії міокарда может обумовлюватісь: наявністю стенозу коронарної артерії; зміною тонусу або з'явиться спазму артерії.

2. ЗАСТОСУВАННЯ фізичних вправі при серцево-судинна захворюваннях дозволяє використовуват всі 4 Механізми їхньої лікувальної Дії: тонізуючого впліву, трофічної Дії, формирование компенсацій и нормалізації функцій.

3. Фізичні Вправи підвіщують ЗАГАЛЬНІ адаптаційні (пристосувальні) возможности організму, его опірність до різніх стресових вплівів, даючі псіхічну розрядку и поліпшуючі емоційний стан. Фізичне Тренування розвіває фізіологічні Функції и рухові якості, підвіщуючі розумово и фізічну працездатність. Актівізація рухового режиму різнімі фізічнімі вправо удосконалює Функції систем, что регулюють Кровообіг, поліпшує скорочувальну здатність міокарда и Кровообіг, зменшує вміст ліпідів и холестерину в крови, підвіщує Активність антізгортальної системи крови, спріяє розвитку колатерального Судін, зніжує гіпоксію, тобто попереджує й усуває прояви більшості факторів ризики основних хвороб серцево-судінної системи.

4. Фізичні Вправи як засіб лікування и РЕАБІЛІТАЦІЇ показані при всех захворюваннях серцево-судінної системи. Протипоказання носять лишь Тимчасовий характер. Лікувальна фізична культура протипоказане в гострій стадії захворювання (міокардіт, ендокарда, стенокардія та інфаркт міокарда в период Частина І інтенсівніх пріступів болю в області серця, вираженість порушеннях серцево ритму), при наростанні серцевої недостатності, прієднанні Важко ускладнень з боку других ОРГАНІВ.

5. Трівала іммобілізація Хворов хронічною ІХС после операции негативно впліває на функцію серцево-судінної системи, віклікає Порушення трофікі ЦНС, збільшує Загальний Опір у периферичної судинно, что відбівається несприятливим на работе серця. Дозовані Фізичні Вправи стімулюють обмінні процеси в міокарді, зніжують чутлівість коронарних артерій до гуморальних спазмолітічніх вплівів, збільшують енергетичні возможности міокарда.

6. После хірургічного лікування Хворов хронічною ІХС передбачається Раннє! Застосування лікувальної гімнастікі (у Першу добу) и поступове Розширення рухової актівності, а до кінця перебування в стаціонарі - перехід до активних тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ. При Кожній зміні комплексу фізичних вправі необходимо здобудуть зведення про реакцію хворого на НАВАНТАЖЕННЯ, что надалі є підставою для Підвищення НАВАНТАЖЕННЯ, Збільшення актівності и веде до СКОРОЧЕННЯ термінів стаціонарного лікування.

7. После операции для підбору фізичних вправі Хворов підрозділяють на 2 групи: з неускладнених и ускладненім протіканням післяопераційного ПЕРІОДУ (ішемія міокарда, легенево ускладнення). При неускладнених післяопераційному протіканні віділяють 5 періодів ведення Хворов: I - Ранній (1-3-й день), II - палатний (4-6-й день), III - малих тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (7-15-й день), IV- Середніх тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (16-25-й день), V - підвіщеніх тренувальних НАВАНТАЖЕННЯ (з 26-30-го дня до виписки зі стаціонару). Длительность періодів різна, тому что післяопераційне протікання часто має ряд особливо, что вімагають Зміни характеру фізічного НАВАНТАЖЕННЯ.

8. Особлива складність представляет організація ЛФК для Хворов ІХС IV функціонального класу. Донедавна ЛФК Хворов цього класу практично НЕ прізначалася, оскількі вважаю, что вона НЕ только протипоказане, но и может Сприяти розвитку серйозно ускладнень. Однако успіхі медікаментозної терапії и РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов ІХС останніх років дозволили Розробити спеціальну методику Тренування для цього важкий контингенту Хворов. Завдання Тренування Хворов ІХС IV функціонального класу: 1) добиться полного самообслуговування Хворов; 2) прістосуваті Хворов до побутових НАВАНТАЖЕННЯ малої и помірної інтенсівності (ходьба по рівній поверхні в темпі до 80 кроків у хвилини, повільній підйом на один поверх по сходах; перенесення вантажу до 1-2 кг на невелікі відстані; миття посуду; Приготування легкої за технологією їжі); 3) Зменшення (зрідка и припиненням) медікаментозної терапії; 4) Поліпшення псіхічного статусу хвороби.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Амосов Н.М. Моя система здоров'я. - Київ: Здоров'я, 1997. - 54 с.

2. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Терапевтичні аспекти кардіохірургії. - 2-е вид. - Київ: Здоров'я, 1990. - 288 с.

3. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Фізична активність і серце. - Київ: Зйоров'я, 1984.- 232 с.

4. Апанасенко Г.Л., Волков В.В., Науменко Р.Г. Лікувальна фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи. - Київ: Здоров'я, 1987. - 120 с.

5. Брегг П. Як зберегти ваше серце здоровим: Путівник до попередження і контролю серцевих проблем: Пер. з англ. -К .: Сьенас, 1996. -90с.

6. В. Зотов, М. Бєлов. Введення в оздоровчу реабілітацію: У 2 кн. - Кн. 1. - К .: Медекол, 1995.-181с.

7. Гасилин В.С., Куликова Н.М. Поліклінічний етап реабілітації хворих на інфаркт міокарда. - М .: Медицина, 1984. - 174 с.

8. Готовцев П.І., Суботін А.Д .. Селіванов В.П. Лікувальна фізкультура і масаж. - М .: Медицина, 1987. - 304 с.

9. Грейда Б.П., Завацькій В.I. Лiкувальна фiзичних культура. - Луцьк, 1993. - 88с.

10. Журавльова О.І., Граєвської Н.Д. Спортивна медицина та лікувальна фізкультура / Руководство.- М .: Медицина, 1993.- 432 с.

11. Зайцев В.П. Фізична реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда. - Харків: ХГІФК, 1995. - 147 с.

12. Кассирский Г.І., Гладкова М.А. Медична реабілітація в кардіохірургії. - М .: Медицина, 1976. - 165 с.

13. Комплексна реабілітація хворих на гострий інфаркт міокарда /В.М. Бугко і ін. - Курськ: Б.І., 1998.-48 с.

14. Купер К. Нова аеробіка. Система оздоровчих фізичних вправ для будь-якого віку. - М .: Фізкультура і спорт, 1976. - 125 с.

15. Лебедєва В.С. Лікувальна фізкультура при інфаркті міокарда. - Л .: Медицина, 1974.-160с.

16. Лікувальна фізична культура: Справ. изд. / Під. ред. В.А. Епіфанова.- М .: Медицина, 1987.- 528 с.

17. Лікувальна фізкультура в системі медичної реабілітації / Под ред. А.Ф. Каптеліна, ІЛ. Лебедєвої. - М .: Медицина, 1995. - 400 с.

18. Лікувальна фізкультура і лікарський контроль: Підручник / За ред. В.А. Єпіфанова, Г.Л. Апанасенко. - М .: Медицина, 1990. - 368 с.

19. Мошков В.Н. Лікувальна фізична культура в клініці внутрішніх болезней.- М .: Медицина, 1977.- 375 с.

20. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - Київ, "Олімпійська література", 2000. - 274 с.

21. Нові аспекти лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов на інфаркт міокарда. - К .: Укр. НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, 1997. - 34 с.

22. Семпл Т. Інфаркт міокарда. Попередження і реабілітація. - М .: Медицина, 1976. - 284 с.

23. Скурихина Л.А. Фізичні фактори в лікуванні та реабілітації хворих із захворюваннями серцево-судинної системи. - М .: Медицина, 1979. - 208 с.

24. Довідник з дитячої лікувальної фізкультури / Под ред. МИ. Фонарьова. - Л .: Медицина, 1983. - 360 с.

25. Тріняк М.Г. ! Застосування вольова управління дихання в клініці внутрішніх хвороб та в спорті. - Чернівці, 1996. - 122 с.

26. Підручник інструктора з лікувальної фізичної культури / За заг. ред. В.П. Правосудова. - М .: Фізкультура і спорт, 1980. - 415 с.

27. Фізична реабілітація: Навч. Для академій і інститутів фіз. культ. / Під. ред. С.Н.Попова.- Ростов н / д: "Фенікс", 1999.- 608 с.

:)

  • 1.1. Загальна характеристика серцево-судинна захворювань
  • 1.2. Ішемія міокарда
  • 2.1. Механізми лікувальної и реабілітаційної Дії фізичних вправі
  • 3.1. Лікувальна фізична культура для Хворов оперованіх Із приводу ішемічної хвороби серця

  • Скачати 64.77 Kb.