Енергетика ізометрічного СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза білих щурів за експериментального гіпотіреозу и стімуляції адреналіном


    Головна сторінка


:)Скачати 71.06 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір71.06 Kb.
Типреферат
:)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО


Москалець Тетяна Валентинівна

УДК 612.745.1 + 612.44 + 612.018

ЕНЕРГЕТИКА ІЗОМЕТРІЧНОГО СКОРОЧЕННЯ скелетних м'язів білих ЩУРІВ ЗА експериментальний ГІПОТІРЕОЗУ І СТІМУЛЯЦІЇ АДРЕНАЛІНОМ (дослідження in situ)

03.00.13 - фізіологія людини й тварин


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата біологічних наук

Сімферополь - 2008


Дісертацією є рукопис

Робота віконанана кафедрі фізіології людини й тварин у Донецьк національному університеті

Міністерства освіти и науки України

Науковий керівник доктор біологічних наук, професор

Соболєв Валерій Іванович

Донецький національний університет

завідувач кафедри фізіології людини й тварин


Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Коренюк Іван Іванович

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

професор кафедри фізіології людини

и тварин та біофізікі;

кандидат медичний наук, доцент


Родинське Олександр Георгійович

Дніпропетровська державна медична Академія

доцент кафедри фізіології

Захист відбудеться "13" червня 2008 р. про 14-00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, Крим, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4

З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського за адресою:

95007, Україна, Крим, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4

Автореферат розісланій "10" травня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 52.051.04 Д.Р.Хусаінов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вивчення закономірностей нейрогуморальної регуляції функцій як и Ранее залішається основою фундаментальної фізіології и практичної медицини. У сучасній медично-біологічній науке важліве місце відводіться проблем, пов'язаним з вивченню можливий Існування людини й тварин у несприятливим условиях зовнішнього середовища (Ю.І. Баженов, 2002; К.П.Іванов, 2006; В.М. Казаков, 2002 ; В.І. Соболєв, 2007; В.В. Удут, 2001; Jansky L., 1995). Втім чісленні аспекти даної проблеми залишились маловівченімі. У Першу Черга це відносіться до проблеми гормональної регуляції температурного гомеостазісу и его фізіологічних механізмів, зокрема Вивчення роли тіреоїдніх гормонів и катехоламінів в забезпеченні сталості температури тела, у тому чіслі при екстремальних и граничних станах (Є.В. Майстрів, 1984; А.О. Панько, 2004; В.І. Соболєв, 2001; Г.І. Чирва, 2002).

Другий важлівій аспект проблеми нейрогуморальної регуляції функцій, что має Інтерес для фізіології и медицини, пов'язаний з вивченню механізмів Дії гормонів щітовідної залоза в условиях зміненого тіреоїдного статусу (Б.В. Агафонов, 1984; Н.А. Бабенко, 1994; М. І. Балаболкін, 1998; Е.В. Валдіна, 2001; О.Г. Родинське, 2001). Погіршення екологічної обстановки на Україні стало однією з причин Збільшення частоти захворювань щітовідної залоза, Які могут буті віклікані як патологічнімі змінамі в самій залозі, так и Певної порушеннях периферичної метаболізму тіреоїдніх гормонів (В.Г. Бардов, 1998; Н.Р. Косцік.2000 ; С.І. Сичик, 1999). Тіреоїдна патологія приводити, як правило, до порушеннях з боку опорно-рухового апарату, Які, разом з розладамі в серцево-судінній системе, могут служити причиною інвалідізації хвороби. Питання, что стосують механізмів и точок Дії тіреоїдніх гормонів на функціональний стан соматичної мускулатури, що не Дивлячись на чісленні дослідження в Цій області, до теперішнього часу залішаються діскусійнім. Если з клінічніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ відомо, что зміна тіреоїдного статусу індівіда супроводжується зниженя сили и підвіщенням стомлюваності скелетних м'язів (Б.В. Агафонов, 1984; Б.М. Гехт, Н.А. Ільіна., 1982), то в условиях in vitro ряд фахівців (В.В. Попова, 2001; В.В. Труш, 2005; CarocciaL., 1988; Connelly TJ, 1994; EvertsM.E., 1996; WarnickP.R., 1993), навпаки, спостерігалі Позитивні ЕФЕКТ фізіологічних и підвіщеніх доз йодтіронінів на ОКРЕМІ Структури м'язового волокна, что ма ють відношення до реализации скоротливої ​​акту.

Чи не Дивлячись на великий фактичність материал относительно впліву тіреоїдніх гормонів на ОКРЕМІ ізольовані Структури м'язового волокна, питання, что стосується характеру змін в нервово-м'язових апараті при різному тіреоїдному статусі в условиях функціонально цілісного організму, вивченню недостатньо. Кроме того, уявлення, Які отрімані на підставі дослідження впліву йодтіронінів або ефект їх «віключення» з гормональної системи на ізольовані Структури м'язового волокна in vitro, що не всегда и, ймовірно, що не повний мірою відповідають тім механізмам, Які реалізуються в условиях in vivo и in situ, что утрудняє їх інтерпретацію. Разом з тім поиск ЗАСОБІВ, что забезпечують корекцію стану нервово-м'язового апарату при тиреоїдній патології, Неможливо без детального АНАЛІЗУ механізмів Дії йодтіронінів на енергетику СКОРОЧЕННЯ м'яза. Особливо інформатівнім підходом в дослідженні фізіологічних механізмів Дії тіреоїдніх гормонів є использование моделі гіпотіреоїдного стану, зокрема моделі експериментального гіпотіреозу в результате повної тіроїдектомії.

Нарешті, при вівченні механізмів нейрогуморальної регуляції функцій є актуальним дослідження проблеми взаємодії ендокрінніх чінніків, зокрема тіреоїдніх гормонів и катехоламінів (Л.М. Гольбер, 1978; Нізар Осман, 1997; М.Є. Рєзнік, 2001; Г.І. Чирва, 2001. ). У Сейчас годину цею аспект проблеми відносно добрі Вивчення лишь відносно регуляції серцево-судінної системи (Ф.Ф. Бурумкулова, 1995; Ю.О. Девяткова, 2003; С.Г. Панфілова, 2002) и практично залішається відкрітім в части, что стосується взаємодії ціх ендокрінніх систем в забезпеченні функцій нервово-м'язової системи и енергетики цілісного організму в условиях нормо и гіпотермії.

У зв'язку з ЦІМ є актуальним дослідження функціонального стану скелетних м'язів в условиях in situ и енергетики цілісного організму за експериментального гіпотіреозу и адренергічної стімуляції. Експеріментальній розробці ряду аспектів окресленості проблем и присвячено дісертаційна робота.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами и темами. Дісертаційна робота Виконала на кафедрі фізіології людини й тварин Донецького національного університету в межах держбюджетніх тем: '' Фізіологічні Механізми адаптації людини й тварин до температурних чінніків середовища и виробництва "(номер держреєстрації - 01860099045), '' Енергетика м`язового СКОРОЧЕННЯ при порушенні Функції щітоподібної залоза и дія катехоламінів '' (номер держреєстрації Г-02/45 0102U243), '' Дослідження та розробка ЗАХОДІВ Відновлення антропогенно трансформованості екосистем Південного сходу України '' (номер держреєстрації №021 ВВ / 17 ).

Об'єкт дослідження: нейрогуморальна регуляція функцій організму в условиях зміненого тіреоїдного статусу и за адренергічної стімуляції.

Предмет дослідження: показатели енергетики ізометрічного СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза в условиях in situ и цілісної системи терморегуляції в условиях in vivo.

Методи дослідження: в условиях in vivo - вимірювання параметрів фізіологічного калоригенезу (термометрія, ШВИДКІСТЬ поглінання кисня, електрокардіографія); в условиях in situ - вимірювання температурного ЕФЕКТ ізометрічного СКОРОЧЕННЯ переднього велікогомілкового м'яза білих щурів (прецізійна міотермія), визначення абсолютної и середньої Величини ізометрічної напруги, швідкості розвитку СКОРОЧЕННЯ, латентного ПЕРІОДУ скоротливої акту (тензометрія).

Метою роботи Було Виявлення закономірностей і визначення кількісніх параметрів характеру впліву експериментального гіпотіреозу (тіроїдектомії) и катехоламінів на енергетику СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза білих щурів (m. Tibialis anterior) в условиях in situ и енергетику цілісного організму за нормо и глібокої гіпотермії в условиях in vivo.

Для Досягнення поставленої мети передбачало вирішенню Наступний завдань:

· В условиях in situ провести кількісній аналіз характеру впліву тіроїдектомії на параметри енергетики трівалого ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білих щурів: Латентний период скоротливої акту, годину и ШВИДКІСТЬ розвитку ізометрічної напруги, ее абсолютній величині, сумарний Показник ОБСЯГИ ізотонічної напруги, а такоже Температурний ефект СКОРОЧЕННЯ м'яза и теплову ВАРТІСТЬ скоротливої ​​акту;

· В условиях in situ віявіті характер Дії тіроїдектомії на Головні Параметри енергетики велікогомілкового м'яза білих щурів во время багатократно послідовніх ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ: Латентний период скоротливої АКТІВ, годину и ШВИДКІСТЬ розвитку максімальної ізометрічної напруги, ее абсолютну величину, об'єм ізотонічної напруги, а такоже Температурний ефект СКОРОЧЕННЯ м'яза и его теплову ВАРТІСТЬ;

· В условиях in situ дати кількісну оцінку характеру впліву тіроїдектомії на здібність адреналіну до регуляції основних параметрів енергетики ізометрічного скоротливої акту: Латентний период СКОРОЧЕННЯ м'яза, годину и ШВИДКІСТЬ розвитку максімальної ізометрічної напруги, ее абсолютній величині, а такоже Температурний ефект СКОРОЧЕННЯ м'яза ;

· В условиях in vivo провести кількісній кореляційній аналіз найважлівішіх сімптомів експериментального гіпотіреозу (температура тела, швідкості поглінання кисня и тахікардії) за нормо и глібокої гіпотермії у тому чіслі за адренергічної стімуляціїю.

Наукова новизна отриманий результатів. У комплексному дослідженні в условиях in situ віявлені основні закономірності характеру впліву глибокого гіпотіреозу (тіроїдектомії) на енергетику СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза, у тому чіслі за одночасної адренергічної стімуляції.

Вперше показано, что експериментальний гіпотиреоз істотно подовжує (до 95%) Латентний период ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білого щура, зменшує (на 58 ... 68%) значення максімальної швідкості розвитку скоротливої ​​акту и збільшує Показник «годину Досягнення максімальної Величини ізометрічної напруги »(до 37%) Незалежності від моделі ізометрічного акту.

Вперше встановлен, что Термогенний ВАРТІСТЬ ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза (+ D Т о С / Н) за еутиреозу в ході розвитку стомлений спочатку зніжується, а потім неухильного наростає; после відалення щітовідної залоза теплова ВАРТІСТЬ одиниці ізометрічної напруги скелетного м'яза (Н) початково вища за рівень контролю (+ 47%), а в ході розвитку стомлений спочатку падає (31%), а потім знов растет (+ 45%).

В експеримент in situ встановлен, что при гіпотіреозі в значній мірі послаблюється стімулююча дія адреналіну на найважлівіші ерготропні показатели ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білих щурів (максимальна сила СКОРОЧЕННЯ, годину его развития и Латентний период). За адренергічної стімуляції спостерігається зростання теплової вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза, проти у тіроїдектомованіх тварин вона збільшується істотно более (до 41%), что может розглядатіся як свідоцтво зростання енергетічної ціни одиниці ізометрічної «роботи» у разі віключення з гормональної системи організму щітовідної залоза.

Практичне значення отриманий результатів.Віявлені Особливості впліву експериментального гіпотіреозу и адреналіну на енергетику СКОРОЧЕННЯ м'яза, его СИЛОВІ параметрами, теплову ВАРТІСТЬ скоротливої ​​акту, цілісну систему терморегуляції и ее фізіологічні Механізми в условиях екстремального охолоджування могут буті вікорістані: а) у фізіології и гігієні праці при розробці ЗАСОБІВ и методів Підвищення холодової стійкості організму; б) у фізіології спорту при прогнозуванні працездатності и силових характеристик скелетної мускулатури у зв'язку з сезону адаптацією, біорітмамі, переміщенням в інші годінні пояси, кліматичні зони, характером псіхоемоційного стрес и в ін. випадка, что супроводжуються актівацією Функції гіпоталамо-гіпофізарно-тіреоїдної системи; в) в клінічній ендокрінології и патофізіології при віборі ЗАСОБІВ и методів корекції порушеннях тіреоїдного статусу за тіреоїдної патології; г) у фізіології екстремальних станів для корекції силових характеристик м'язів и стійкості організму до гіпотермії; д) у Вузах при вівченні фізіології ендокрінної, нервово-м'язової и терморегуляторної систем людини й тварин.

Особистий внесок претендента. Автор самостійно провів патентно-інформаційний поиск і аналіз Наукової літератури за темою дісертаційної роботи.

Автором самостійно проведені експериментальні дослідження, аналіз отриманий Даних и їх статистична обробка. Вибір тими дісертаційної роботи, постановка мети и задач дослідження проведень спільно з науковим керівніком. Інтерпретація отриманий Даних и формулювання вісновків проведена з участю наукового керівника.

Апробація результатів. Основні положення дісертаційної роботи були представлені на VIII Міжнародній конференции «Центральні и періферічні Механізми вегетатівної нервової системи» (Донецьк, 2003), IV з'їзді Українського біофізічного товариства (Донецьк, 2006); Міжнародній науково-практічній конференции «Актуальні проблеми медицини праці и екології Донбасу» (Донецьк, 2005), II-ій и III-ій Всеукраїнськіх науково-методичних конференціях "Здоров`я та освіта: проблеми та перспективи (Донецьк, 2002, 2004), 9-у Міжнародному медичний конгресі студентів и молодих вчених (Тернопіль, 2005), Науково конференціях професорсько-викладацького складу Донецького національного університету.

Публікації. З тими дисертації Опубліковано 12 наукових робіт: 6 статей у журналах и збірках наукових праць за списком ВАК України и 6 тез в Матеріалах наукових конференцій.

Структура и ОБСЯГИ дисертації. Дисертація Включає вступ, огляд літератури, опис матеріалів и методів ДОСЛІДЖЕНЬ, 3 розділи Із виклад результатів ДОСЛІДЖЕНЬ, розділ, присвячений АНАЛІЗУ и узагальненню отриманий результатів, Висновки и список літературних джерел (308 найменувань). Матеріали дісертаційної роботи вікладені на 197 страницах (основна частина 164 листа), ілюстровані 37 малюнками и 33 таблиці.


ОСНОВНІЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. Експеримент були віконані на дорослих білих щурах-самцях з СЕРЕДНЯ масою 305 ± 2,5 м Всього Було Використано 180 тварин. Тварини Першої групи (90) були контрольними. У щурів Другої групи (90 тварин) віклікався експериментальний гіпотиреоз Шляхом відалення за 30 діб до проведення дослідів щітовідної залоза - тіроїдектомована група.

У першій части роботи Вивчай загальна енергетика організму за експериментального гіпотіреозу и стімуляції катехоламінамі в условиях нормотермії и розвитку глібокої гіпотермії. В ході дослідів у наркотізованіх тварин вімірюваліся ректальна температура, ШВИДКІСТЬ споживання кисня (газоаналізатор фірми "Radiometer") и хронотропна функція серця (електрокардіограф з кардіотахометром) в условиях термонейтральної зони (1 серія). После вимірювання вихідних значень фізіологічних показніків внутрішньовенно вводівся Адреналін - 2 серія (2,0 мкг / кг хв) або ізопропілнорадреналін - 3-тя серія дослідів (2,0 мкг / кг хв). В подалі серіях експеріментів (4-6) тварини охолоджуваліся при -20 0 С доки ректальна температура не досягала значення 20 0 С - глибока гіпотермія. У тварин досліджуваліся Параметри холодового калоригенезу, загальна холодова стійкість и хронотропна функція серця (4 серія), у тому чіслі после інфузії адреналіну (5 серія) або ізопропілнорадреналіну (6 серія).

У второй части дісертаційної роботи в условиях in situ проводили Вивчення впліву експериментального гіпотіреозу и адреналіну на енергетику ізометрічного СКОРОЧЕННЯ переднього велікогомілкового м'яза білого щура.

Експериментальна установка Складанний з двох вимірювальних каналів: термометрічного и ергометрічного. Перший з них уявлень датчиком температури (термопара), фотопідсілювачем типу Ф-116, цифровим термометром и комп'ютерним самописцем. Ергометрічній канал створене на Основі тензометрічної установки. Особлівістю методики є! Застосування у якості графічного Реєстратора комп'ютера з відповіднім програмне забезпечення для «читання» ергограм, что дозволяло провести аналіз динаміки ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза в первінній стадії его розвитку з кроком вимірювання 2 мс. В ході експеріментів у наркотізованіх тварин препарувався малогомілковій нерв. Без Порушення природної теплоізоляції відсікався дистальний сухожілок переднього велікогомілкового м'яза. Сухожілля жорсткий кріпілося до тензодатчика. У всех дослідах величина електричного подразнення (стимулятор Есл-1, длительность імпульсів 5 мс, частота 60 Гц) Вибирай вищє за пороговий рівень (1 В), что дозволяло м'язи скорочуватіся з граничною силою.

З Використання даного методу були проведено две Серії експеріментів, что розрізнялісь режимом подразнення скелетного м'яза. У 1-й Серії дослідів режим СКОРОЧЕННЯ м'яза БУВ Наступний: 1 з - СКОРОЧЕННЯ в ізометрічному режімі - 10 з пауза. Всього наносити 10 подразнень. После 10-го СКОРОЧЕННЯ внутрішньовенно (v.dors. Penis) інфузувався Адреналін в дозі 2.0 мкг / кг хв. Длительность інфузії Складанний 1 хв. После Закінчення ПЕРІОДУ інфузії досліджувані показатели вімірюваліся знову. У 2-й Серії експеріментів досліджувалася Інша модель скоротливої акту - трівалій ізометрічній тетанус (10 с).Спочатку м'яз скорочувався двічіз інтервалом 10 секунд. После Закінчення іншого тетанічного СКОРОЧЕННЯ тваріні внутрішньовенно в течение 1 хв інфузувався Адреналін в дозі 2,0 мкг / кг хв, после чего м'яз утретє скорочувався в 10-секундному ізометрічному тетанусі.

Зрештою при аналізі комп'ютерних запісів ізометрічного м'язового СКОРОЧЕННЯ у всех експеримент віраховувалі следующие показатели: максимальну величину ізометрічної напруги м'яза при кожному скоротливої акті макс.); годину, необхідній для розвитку максімальної напруги м'яза, мс; Латентний период СКОРОЧЕННЯ, мс; СЕРЕДНЯ величину ізометрічної напруги за весь период скоротливої акту серед.); ШВИДКІСТЬ его розвитку (dН і / dt i); величину приросту температури м'яза при его скороченні (+ ДТ 0 С). Наведені Параметри дозволили розрахуваті для шкірного окремий скоротливої акту температурний ВАРТІСТЬ м'язового СКОРОЧЕННЯ: ТВСМ-1 (+ D Т о С / Н макс.) И ТВСМ-2 (+ D Т 0 С / Н серед.).

Для ОЦІНКИ достовірності відмінностей вікорістовуваліся t-крітерій Ст'юдента, крітерій Манна-Уїтні и крітерій Вілкоксона, а такоже методи регресійного и кореляційного АНАЛІЗУ. Статобробка матеріалу здійснювалася за помощью програм STATISTIKA и Excel.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Характеристика енергетики СКОРОЧЕННЯ м'яза за гіпотіреозу и адренергічної стімуляції. Багатократні ізометрічні СКОРОЧЕННЯ м'яза білих щурів обох груп супроводжували виразности змінамі з боку сертифіката № максімальної напруги. Так, за данімі табл. 1 видно, что м'язи щурів контрольної групи при Першому скороченні розвивали напругу 1,44 ± 0,026 Н. При Наступний СКОРОЧЕННЯ величина напруги, что розвивалась м'язи, поступово збільшувалася, досягаючі до 4-го СКОРОЧЕННЯ максимального значення 1,56 ± 0,031 Н. Надалі в структурному м'язі поступово розвівався процес стомлений: на последнего, десятому, скороченні значення даного сертифіката № для м'яза контрольної групи зменшувалось до 1,24 ± 0,032 Н, что Було на 14% менше (р <0,05) віхідної величини.

Аналіз характеру впліву тіроїдектомії на енергетику м'яза дозволяє сделать следующие Висновки. По-перше, відалення щітовідної залоза НЕ вчинялися ЕФЕКТ на максимальну силу СКОРОЧЕННЯ м'яза на дерло етапах РОбочий циклу. Як і друга, скелетних м'яз тіроїдектомованіх тварин стомлювався швидше, чем м'яз щурів контрольної групи. Так, до 10-го СКОРОЧЕННЯ максимальна величина напруги м'яза тіроїдектомованіх щурів Складанний 1,01 ± 0,039 Н, что Було на 27% менше віхідної величини.

Другою групою показніків ерготропної Функції скелетного м'яза є показатели, что відображають швідкісні возможности розвитку СКОРОЧЕННЯ (табл.1). Так, величина латентного ПЕРІОДУ СКОРОЧЕННЯ м'яза при багатократно скоротливої ​​актах булу величиною не став. Дійсно, у щурів контрольної групи віхідна величина латентного ПЕРІОДУ Складанний 40 ± 2 мс, но Вже до п'ятого СКОРОЧЕННЯ збільшілася до 49 ± 4 мс, тобто на 9 ± 4,4 мс (р <0,05). Надалі Латентний период ще более подовжувався, и до 10-го скоротливої акту Склаві 61 ± 6 мс, что Було на 52% більше віхідної величини.

Відалення щітовідної залоза істотно змінювало функціональну характеристику м'яза. Так, Вже при Першому скоротливої акті м'яз тіроїдектомованіх щурів починаєм скорочуватіся через 61 ± 5 мс, что Було на 52% більше уровня контрольної групи (40 ± 2 мс). Отже, експериментальний гіпотиреоз подовжує Латентний период ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза білого щура. В процесі Серії ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ м'яз гіпотіреоїдніх щурів скорочувався все повільніше и повільніше. Так, до 10-го СКОРОЧЕННЯ Латентний период досяжними значення 97 ± 8 мс, что Було на 59% більше, чем при Першому скоротливої акті (61 ± 5 мс).

Важліве інформаційне значення для характеристики мобільніх властівостей скелетного м'яза має використаних в Нашій работе Показник «годину розвитку максімальної напруги». В процесі Серії ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ цею Показник для м'яза щурів контрольної групи змінювався від 856 ± 7 мс при Першому скороченні до 809 ± 7 мс при третьому скороченні и 981 ± 10 мс при последнего, 10-му скороченні. Отже, на Першому етапі, коли скелетних м'яз «впрацьовувався» (3-є СКОРОЧЕННЯ) годину розвитку максімальної напруги зменшувався на 47 ± 10 мс. У подалі, аж до Закінчення Серії ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ (10-е СКОРОЧЕННЯ), годину розвитку максімальної напруги м'яза зростан на 15% в порівнянні з віхіднім значення.

Відалення щітовідної залоза спричинило істотні Зміни з боку здібності скелетного м'яза до швідкісного СКОРОЧЕННЯ. Так, Початкове значення сертифіката № «годину розвитку максімальної напруги» Складанний 985 ± 8 мс, что Було на 15% більше уровня контролю. Надалі Відмінності ставали ще більш віразніше.

Важлівім Показники, что характерізує мобільність СКОРОЧЕННЯ м'яза, є Показник швідкості розвитку ізометрічної напруги, яка у щурів контрольної и тіроїдектомованої груп істотно різнілася. По-перше, у щурів контрольної групи максимальна швідкістьспостерігалася на 40-ій мс СКОРОЧЕННЯ Незалежності від числа скоротливої АКТІВ. Так, во время первого ізометрічного СКОРОЧЕННЯ ШВИДКІСТЬ розвитку напруги м'яза досягала значення 14,3 ± 0,94 Н / с, а при 5-му и 10-му скороченні відповідно 13,7 ± 0,78 и 10,1 ± 0 , 66 Н / с. Видно, что при скоротливої ​​актах разом з розвитку стомлений максимально можлива ШВИДКІСТЬ розвитку ізометрічної напруги м'яза контрольних щурів зніжувалася (на 29%, р <0,05).

Як і друга, відалення щітовідної залоза призводило до зниженя Величини сертифіката № «максимально можлива ШВИДКІСТЬ розвитку напруги м'яза» при ее ізометрічному скороченні в порівнянні з контролем Незалежності від ступенів стомлений.

Як і Третє, максимальна ШВИДКІСТЬ розвитку ізометрічної напруги м'яза тіроїдектомованіх щурів значний зміщувалася у БІК більш пізньої стадії СКОРОЧЕННЯ: максимальна ШВИДКІСТЬ розвитку СКОРОЧЕННЯ при 1-му, 5-му и 10-му СКОРОЧЕННЯ булу зареєстрована відповідно на 80, 160 и 320 мс ізометрічного СКОРОЧЕННЯ.

Нарешті, віклікає Інтерес аналіз Величини середньої ізометрічної напруги велікогомілкового м'яза білих щурів різніх груп в процесі Серії скоротливої ​​АКТІВ. Як видно з табл.1, значення середньої Величини напруги м'яза контрольних щурів були всегда вищє, чем у тіроїдектомованіх.

Одним з найважлівішіх показніків енергетики СКОРОЧЕННЯ м'яза є коефіцієнт температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза. Використання Показник характерізує Термогенний ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза Із розрахунку на одиниць сили (напруги), або іншімі словами відображає коефіцієнт Корисної Дії скоротливої ​​акту. Як видно з табл.1, температурний ВАРТІСТЬ ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза є величиною не фіксованою, а мобільною. Так, у тварин контрольної групи початкова величина ТВСМ-1, тобто при розрахунку на одиниць Н макс. , Складанний (0,0354 ± 0,00088) 0 С / Н макс. Надалі в ході Виконання послідовної Серії скоротливої АКТІВ значення ТВСМ-1 спочатку (4-е СКОРОЧЕННЯ) зменшувалося (0,0263 ± 0,00056) 0 С / Н макс, а потім Швидко зростан, досягаючі до Закінчення Серії ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ (10-е СКОРОЧЕННЯ), значення (0,0556 ± 0,00091) 0 С / Н макс, что Було на 57% більше (р <0,05) віхідної величини.


Таблиць я 1

Динаміка показніків ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза у ціклі ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ

Поряд-ковий номер скоро-ченння м'яза

Латентний

период СКОРОЧЕННЯ,

мс

Час Досягнення максімальної напруги,

мс

максимальна

величина

ізометрічної напруги, Н

Середня вели чину ізомер-річної напруги за период скоро-чення, Н серед. Температурна ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза, ДТ 0 С / Н макс

Температурна ВАРТІСТЬ

СКОРОЧЕННЯ м'яза, ДТ 0 С / Н середн ..

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

контроль

n = 14

Атіреоз

n = 14

1 40 ± 2 61 ± 5 856 ± 7 985 ± 8

1,44

± 0,026

1,39

± 0,019

1,32

± 0,021

1,11

± 0,014

0,051 ±

0,0012

0,0453 ±

0,00079

0,0386 ±

0,00054

0,0567 ±

0,00066

2 43 ± 3 56 ± 4 854 ± 6 976 ± 7

1,50

± 0,019

1,42

± 0,029

1,38

± 0,014

1,13

± 0,020

0,048 ±

0,0011

0,0401 ±

0,00081

0,0347 ±

0,00078

0,0504 ±

0,00076

3 39 ± 3 59 ± 5 809 ± 7 989 ± 9

1,52

± 0,035

1,43

± 0,033

1,40

± 0,031

1,15

± 0,023

0,045 ±

0,0009

0,0287 ±

0,00059

0,0321

± 0,00065

0,0356 ±

0,00079

4 44 ± 4 65 ± 6 812 ± 8 997 ± 10

1,56

± 0,031

1,50

± 0,019

1,39

± 0,021

1,09

± 0,016

0,041 ±

0,0009

0,0213 ±

0,00047

0,0295 ±

0,00077

0,0292 ±

0,00054

5 49 ± 4 69 ± 4 846 ± 9 > 1000 мс

1,50

± 0,027

1,47

± 0,023

1,36

± 0,024

1,02

± 0,017

0,048 ±

0,0009

0,0224 ±

0,00049

0,0353 ±

0,00071

0,0323 ±

0,00091

6 50 ± 6 78 ± 8 885 ± 8 > 1000 мс

1,51

± 0,028

1,35

± 0,015

1,35

± 0,021

1,05

± 0,016

0,050 ±

0,0011

0,0303 ±

0,00056

0,0370 ±

0,00079

0,0390 ±

0,00067

7 51 ± 5 88 ± 7 891 ± 9 > 1000 мс

1,37

± 0,031

1,28

± 0,017

1,32

± 0,029

1,01

± 0,013

0,062 ±

0,0013

0,0461 ±

0,00093

0,0469 ±

0,00086

0,0584 ±

0,0010

8 57 ± 5 82 ± 8 953 ± 8 > 1000 мс

1,36

± 0,030

1,19

± 0,029

1,27

± 0,032

0,99

± 0,019

0,064 ±

0,0012

0,0571 ±

0,0011

0,0503 ±

0,00093

0,0686 ±

0,00097

9 62 ± 7 93 ± 9 991 ± 11 > 1000 мс

1,29

± 0,021

1,10

± 0,016

1,12

± 0,023

0,88

± 0,011

0,066 ±

0,0014

0,0654 ±

0,0019

0,0589 ±

0,00099

0,0818 ±

0,0011

10 61 ± 6 97 ± 8 981 ± 10 > 1000 мс

1,24

± 0,032

1,01

± 0,039

1,13

± 0,025

0,89

± 0,019

0,069 ±

0,0012

0,0782 ±

0,0018

0,0610 ±

0,0010

0,0887 ±

0,0012

Різніця

1-е-10-е скоро-

чення

+ 21 ± 6,3

+ 52%

р <0,05

+ 36 ± 9,4

+ 59%

р <0,05

+125 ± 12

+ 15%

р <0,05

-

-0,20

± 0,04

-14%

р <0,05

-0,38 ± 0,04

-27%

р <0,05

-0,19

± 0,03

-14%

р <0,05

-0,21

± 0,03

-19%

р <0,05

+ 35%

р <0,05

+ 73%

р <0,05

+ 58%

р <0,05

+ 56%

р <0,05


Зроблений Висновок підтверджується и при вікорістанні Іншого розрахункового сертифіката № - ТВСМ-2, Який розраховувався як відношення приросту температури м'яза при его скороченні до середньої ізометрічної напруги за увесь скоротливої ​​цикл. Аналіз цифрового матеріалу показавши (табл.1), что и в даного випадка в дінаміці сертифіката № ТВСМ-2 віявлявся фазний характер. Спочатку Температурна ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза зніжувалася (на 4-му скороченні), а потім неухильного наростала, и досягала до 10-го СКОРОЧЕННЯ значення (0,0610 ± 0,0010) 0 С / Н середн. , Что Було на 58% більше віхідного уровня.

Таким чином, енергетична ВАРТІСТЬ ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білих щурів контрольної групи з розрахунку на одиниць напруги (Н), что розвівається, є величиною змінною и Залежить від функціонального стану м'яза і системи его жіттєзабезпечення.

При дослідженні енергетики велікогомілкового м'яза білих щурів з відаленою щитовидної залоза звертають на себе Рамус следующие основні моменти. По-перше, скелетних м'яз на Першому етапі циклу з 10-ти СКОРОЧЕННЯ (1 і 2-е) скорочувався з підвіщенім температурний коефіцієнтом, або з якихось великими енергетична витратами. Так, в порівнянні з контрольними щурами м'яз тіроїдектомованіх щурів (табл.1) при Першому и іншому ізометрічному СКОРОЧЕННЯ характерізувався значення ТВСМ-1 відповідно на 27% и 25% більше за контрольний рівень. Ще більші Відмінності (47% и 45%) відзначені у разі использование коефіцієнта ТВСМ-2, тобто температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза з розрахунку на Середньому величину ізометрічної напруги за весь ізометрічній акт.

Як і друга, в середіні циклу з 10-ти послідовніх СКОРОЧЕННЯ (4 й 5-е) Температурна ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ-1) у тіроїдектомованіх щурів ставала менше уровня контролю (контрольної групи) відповідно на 19% и 30% ( р <0,05). Це свідчіло, что скелетних м'яз тіроїдектомованіх тварин при рівній велічіні максімальної ізометрічної напруги скорочувався з меншими тепловою вартістю, або, что рівнозначно - з більшою Енергетичною ефектівністю.

Як і Третє, в ході продовження циклу скоротливої ​​АКТІВ значення температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза ТВСМ-1 і ТВСМ-2 у тіроїдектомованіх щурів різко зростан, и до 10-го скоротливої ​​акту перевіщувало рівень контрольних тварин відповідно на 41% и 45%.

Нарешті, в ході розвитку стомлений скелетних м'яз тіроїдектомованіх щурів так само, як и м'яз контрольних тварин, скорочувався з різною тепловою вартістю. Так, на 4-му скороченні ТВСМ-1 і ТВСМ-2 булу менше вихідних значень відповідно на 52% и 48%, а до Закінчення циклу ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ, навпаки - ставала на 72% и 56% більше початкових уровня.

Таким чином, відалення щітовідної залоза віклікало неоднозначний ефект на теплову ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза; на Першому етапі циклу з 10-ти односекундного ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ велікогомілковій м'яз тіроїдектомованіх щурів скорочувався з підвіщенімі витратами ЕНЕРГІЇ на одиниць ізометрічної напруги (Н, Ньютон), в середіні, навпаки - з меншими, а в кінці ізометрічної Серії СКОРОЧЕННЯ - знов з великими .

Однією з центральних завдань роботи Було Вивчення характеру впліву адреналіну на енергетику скоротливої акту, зокрема, на его теплову ВАРТІСТЬ з розрахунку на одиниць ізометрічної напруги (Н). З цією метою Білим щурам обох груп после Закінчення 10-го ізометрічного СКОРОЧЕННЯ внутрішньовенно інфузувався Адреналін (табл.2).

Результати експеріментів показали, что адренергічна стімуляція м'яза щурів контрольної групи віклікала чіткі Зміни, Які свідчать про Відновлення функціональніх параметрів его СКОРОЧЕННЯ. Зокрема, збільшувалася максимальна напряжение (+ 22%), скорочувався Латентний период скоротливої ​​акту (-21%), зменшувався годину, необхідній для розвитку максімальної напруги м'яза при его скороченні (-9%).

Інша закономірність мала місце у тварин тіроїдектомованої групи.Виявило, что відалення щітовідної залоза Повністю блокувало позитивний Вплив адреналіну на ерготропні

Таблиця 2

Вплив інфузії адреналіну на деякі Параметри ізометрічного СКОРОЧЕННЯ (1 с) велікогомілкового м'яза щурів

Показник

умови експеримент

До інфузії адреналіну

(10-е СКОРОЧЕННЯ)

После інфузії адреналіну

Різніця

Контрольна група (n = 14)
Максимальна величина напруги, Н макс.

1,24 ± 0,032

1,51 ± 0,09

+ 0,27 ± 0,10

+ 22%, р <0,05

Час розвитку макс. напруги м'яза, мс

981 ± 10

896 ± 17

-85 ± 20

-9%, p <0,05

Латентний период СКОРОЧЕННЯ м'яза, мс

61 ± 6

48 ± 3

-13 ± 6

-21%, p <0,05

ТВСМ-1

(+ DТ 0 С / Н макс)

0,0556 ± 0,00091

0,0577 ± 0,0012

+ 0,0021 ± 0,0014

+ 4%, p> 0,05

ТВСМ-2,

(+ DТ 0 С / Н среди)

0,0610 ± 0,0010

0,0674 ± 0,00087

+ 0,0064 ± 0,0013

+ 10%, p <0,05

Тіроїдектомована група (n = 14)
Максимальна напряжение max) СКОРОЧЕННЯ

1,01 ± 0,039

1,10 ± 0,05

+ 0,09 ± 0,06

+ 9%, p> 0,05

Час розвитку макс. напруги м'яза, мс

> 1000 мс

> 1000 мс

-

Латентний период СКОРОЧЕННЯ м'яза, мс

97 ± 8

83 ± 4

-14 ± 9

-14%, p> 0,05

ТВСМ -1,

(+ DТ 0 С / Н макс)

0,0782 ± 0,0018

0,0891 ± 0,00075

+ 0,0109 ± 0,0019

+ 14%, p <0,05

ТВСМ -2,

(+ DТ 0 С / Н среди)

0,0887 ± 0,0012

0,1053 ± 0,0014

+ 0,0166 ± 0,0045

+ 18%, p <0,05

Параметри его СКОРОЧЕННЯ. Всі наведені вищє Параметри ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза после інфузії адреналіну у щурів тіроїдектомованої групи статистично достовірно НЕ змінюваліся. Отже, при експериментальний гіпотіреозі скелетних м'яз втративши здібність до адренергічної стімуляції.

Одним з найважлівішіх параметрів енергетики є параметр температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ) за адренергічної стімуляції.

Аналіз Даних показавши, по-Перш, что у щурів контрольної групи адренергічна стімуляція віклікала чітке Збільшення (+ 10%) теплової вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза при розрахунку цього сертифіката № як відношення приросту температури м'яза до середньої Величини ізометрічної напруги за весь скоротливої ​​акт ( ТВСМ-2).

Експериментальний гіпотиреоз істотнім чином вплівав на Енергетичному ВАРТІСТЬ ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза. Так, значення ТВСМ-1 і ТВСМ-2 у щурів тіроїдектомованої групи после інфузії адреналіну зростан відповідно на 14% и 18% (р <0,05).

Таким чином, скелетних м'яз гіпотіреоїдніх щурів за адренергічної стімуляції На виконання «одиниці ізометрічної роботи - Н» затрачував більшу Кількість ЕНЕРГІЇ, что и віражається в зростанні температурної вартості его СКОРОЧЕННЯ.

В іншій Серії експеріментів досліджувався Вплив тіроїдектомії и адреналіну на енергетику трівалого тетанічного ізометрічного СКОРОЧЕННЯ (10 с).

Аналіз результатів показав, что, по-Перш, ефект атіреозу позначівся на трівалості латентного ПЕРІОДУ СКОРОЧЕННЯ (табл. 3). Так, при Першому скороченні Латентний период подовжівся у 1,95 рази, а при іншому - у 1,46 рази.

Як і друга, максимальна напряжение, якові розвивалась м'яз при Першому ізометрічному тетанічному скороченні, у щурів досліджуваніх груп булу практично однаково, складаючі відповідно 1,93 ± 0,04 Н (контроль) та 1,87 ± 0,05 Н при атіреозі . Проти значення годині, у продовж которого розвивалась максимальна сила, у щурів атіреоїдної групи Було істотно нижчих (на 37%, р <0,05).

Як і Третє, відалення щітовідної залоза якісно змінювало такий параметр, як ШВИДКІСТЬ розвитку СКОРОЧЕННЯ у его початковій фазі: велікогомілковій м'яз тіроїдектомованіх щурів скорочувався з невісокою швідкістю, тоді як у тварин контрольної групи ШВИДКІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза характерізувалася наявністю різко вираженій ПіКу на 40 мс СКОРОЧЕННЯ (16,5 ± 1,2 dН / dt).

Паралельно з вімірюванням сили СКОРОЧЕННЯ проводити реєстрація температури м'яза, что дозволило розрахуваті температурний ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ-1 і ТВСМ-2, табл.3). Виявило, что у щурів атіроїдної групи значення ТВСМ-1 (тобто, + D Т 0 С / Н макс.) Було на 17%, а у разі розрахунку ТВСМ-2 - на 9,3% менше за рівень у контрольних щурів. Цей результат дозволяє вважаті, что м'язи атіроїдніх щурів при Першому тетанічному ізометрічному скороченні на одиниць сили (Н) продукувалі менше Кількість тепла.

Аналогічні результати були отрімані и при вівченні показніків енергетики м'яза при повторному, іншому ізометрічному скороченні (табл.3). Варто вказаті, что ефект стомлений швідше розвівався у тіроїдектомованому м'язі. Однако, треба підкресліті більш суттєве Збільшення теплової вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза тіроїдектомованіх щурів, яка Вже значний перевіщувала рівень контролю.

Результати Вивчення характеру впліву адреналіну на 10-секундне ізометрічне СКОРОЧЕННЯ м'яза у щурів контрольної групи показало (табл.4), что, по-Перш, величина максімальної напруги, что розвивалась велікогомілковій м'яз после Введення адреналіну, Дещо збільшілася (+12 %, р <0,05). Як і друга, інфузія адреналіну практично відновлювала таку властівість скелетного м'яза, як «час Досягнення максімальної напруги». Як і Третє, катехоламін Адреналін чинів виразности позитивний Вплив и на такий параметр СКОРОЧЕННЯ м'яза, як Латентний период его развития: значення годині латентного ПЕРІОДУ после інфузії адреналіну скороти на 22% (р <0,05) и склалось 56 ± 6 мс.

Характер використаної методики реєстрації скоротливої ​​акту (комп'ютерна реєстрація) дозволив розрахуваті один з найважлівішіх показніків СКОРОЧЕННЯ м'яза - ШВИДКІСТЬ его развития. Виявило, что вместе с проявити ефект стомлений при іншому ізометрічному скороченні відбувався зсув точки максімальної швідкості на 100% у БІК більш пізньої стадії скоротливої ​​акту.

Результати Вивчення характеру Дії адреналіну на 10-секундне ізометрічне СКОРОЧЕННЯ м'яза у щурів тіроїдектомованої групи показало Наступний (табл.4). По-перше, величина максімальної напруги, якові розвивалась велікогомілковій м'яз, после Введення адреналіну НЕ змінілася, складаючі 1,54 ± 0,09 Н (+ 3%, р> 0,05). Відзначімо, что у контрольної групи щурів ефект адреналіну на Данії Показник БУВ чіткім (+ 12%, р <0,05).

Табліця3

Характеристика параметрів напруги трівалого (10 с) ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза білих щурів контрольної и гіпотіреоїдної групи

Показник

група

Перше ізометрічне СКОРОЧЕННЯ Друге ізометрічне СКОРОЧЕННЯ

Різніця:

2-1-е

СКОРОЧЕННЯ

Максимальна величина напруги, Н макс.

контроль

(N = 20)

1,93 ± 0,04 1,77 ± 0,05

-0,16 ± 0,06

-8%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

1,87 ± 0,04 1,49 ± 0,12

-0,38 ± 0,13

-20%, р <0,05

Час розвитку максімальної

напруги м'яза, мс

контроль

(N = 20)

973 ± 16 1361 ± 28

+ 388 ± 32

+ 40%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

1335 ± 12 2034 ± 31

+ 875 ± 33

+ 65%, р <0,05

Латентний период СКОРОЧЕННЯ м'яза, мс

контроль

(N = 20)

45 ± 3 79 ± 7

+ 34 ± 8

+ 75%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

68 ± 6 115 ± 9

+ 47 ± 11

+ 69%, р <0,05

ТВСМ-1

(+ DТ 0 С / Н макс)

контроль

(N = 20)

0,129 ± 0,0052 0,158 ± 0,0072

+ 0,029 ± 0,0089

+ 28%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

0,107 ± 0,0049 0,195 ± 0,0075

+ 0,088 ± 0,0089

+ 82%, р <0,05

ТВСМ-2,

(+ DТ 0 С / Н среди)

контроль

(N = 20)

0,139 ± 0,0041

0,184 ± 0,0045

+ 0,045 ± 0,0061

+ 32%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

0,126 ± 0,0031

0,267 ± 0,0057

+ 0,141 ± 0,0064

+ 119%, р <0,05

Як і друга, інфузія адреналіну щурам тіроїдектомованої групи покращувала такий Показник, як «час розвитку максімальної напруги». Так, значення цього сертифіката № после Введення адреналіну склалось 1886 ± 27 мс, тобто скорочував на 8%. Отже, на фоні інфузії катехоламіну скелетних м'яз тіроїдектомованіх тварин скорочувався з більшою швідкістю. Важліво підкресліті, что у щурів контрольної групи ефект адреналіну на Данії Показник БУВ незрівнянно більш виразности (на 275%). Катехоламін Адреналін у тіроїдектомованіх тварин, На Відміну Від контрольної групи щурів, які не вплівав на Латентний период скоротливої ​​акту. Так, после інфузії гормону м'яз атіроїдніх щурів починаєм скорочуватіся лишь через 98 мс. Відзначімо, что у щурів контрольної групи ефект адреналіну на Данії Показник БУВ в 2,1 разу більш виразности.

Таким чином, експериментальний гіпотиреоз у цілому послаблював стімулюючу дію адреналіну на найважлівіші показатели ізометрічного СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза - максимальну силу СКОРОЧЕННЯ, годину его развития и Латентний период скоротливої ​​акту.

Зроблений Висновок підтверджується результатами АНАЛІЗУ характеру впліву адреналіну на ШВИДКІСТЬ розвитку ізометрічної напруги. Найбільша ШВИДКІСТЬ розвитку напруги м'яза у щурів тіроїдектомованої групи после інфузії адреналіну відносілася до 80 мс, досягаючі значення 5,8 ± 0,38 Н / с.

Таблиця 4

Вплив інфузії адреналіну на параметри енергетики при трівалому (10 с) ізометрічному скороченні м'яза у білих щурів контрольної и гіпотіреоїдної групи

Показник група До інфузії адреналіну После інфузії адреналіну

Різніця

(Ефект адреналіну)

Максимальна величина напруги, Н макс.

контроль

(N = 20)

1,77 ± 0,05

1,99 ± 0,07

+ 0,22 ± 0,09

+ 12%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

1,49 ± 0,12

1,54 ± 0,09

+ 0,05 ± 0,15

+ 3%, p> 0,05

Час розвитку максімальної

напруги м'яза, мс

контроль

(N = 20)

1361 ± 28

1 068 ± 21

-293 ± 35

-22%, p <0,05

Атіреоз

(N = 20)

2043 ± 31

1886 ± 27

-157 ± 41

-8%, p <0,05

Латентний период СКОРОЧЕННЯ м'яза, мс

контроль

(N = 20)

79 ± 7

56 ± 6

-23 ± 9

-29%, p <0,05

Атіреоз

(N = 20)

115 ± 9

98 ± 8

-17 ± 12

-14%, p> 0,05

Температурна ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ

м'яза (ТВСМ-1),

ДТ 0 С / Н макс

контроль

(N = 20)

0,158 ± 0,0072 0,176 ± 0,0069

+ 0,018 ± 0,0099

+ 11%, р> 0,05

Атіреоз

(N = 20)

0,195 ± 0,0075 0,245 ± 0,0095

+ 0,05 ± 0,0089

+ 26%, р <0,05

Температурна ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ-2)

ДТ 0 С / Н середн..

контроль

(N = 20)

0,184 ± 0,0045

0,219 ± 0,0063

+ 0,035 ± 0,0077

+ 19%, р <0,05

Атіреоз

(N = 20)

0,267 ± 0,0057

0,376 ± 0,0123

+ 0,109 ± 0,013

+ 41%, р <0,05

Розрахунок № сертифіката № температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза, Який відображає енергетична ВАРТІСТЬ одиниці розвіненої напруги, дозволив прийти до Наступний вісновків. По-перше, внутрішньовенна інфузія адреналіну щурам контрольної групи НЕ вплівала на коефіцієнт температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза при розрахунку на величину максімальної ізометрічної напруги макс.). При розрахунку коефіцієнта температурноївартості СКОРОЧЕННЯ м'яза на значення середньої напруги за весь цикл ізометрічного СКОРОЧЕННЯ (ТВСМ-2), виявило, что Відмінності були статистично достовірнімі (+ 19%, р <0,05).

Як і друга, внутрішньовенна інфузія адреналіну атіроїднім щурам істотно вплівала на Енергетичному ВАРТІСТЬ ізометрічного скоротливої ​​акту (+ 26%, р <0,05). При розрахунку сертифіката № температурної вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза на величину середньої ізометрічної напруги за весь скоротливої ​​цикл, виявило, что величина ТВСМ-2 у тіроїдектомованіх щурів после Введення адреналіну Зросла на 41%.

Характеристика Загальної енергетики і системи терморегуляції білих щурів в условиях нормо и за глібокої гіпотермії .. Вивчення віразності и характером Дії катехоламінів різної адренергічної природи виявило істотні Зміни з боку основних адренергічніх реакцій за експериментального гіпотіреозу в условиях нормотермії, Які виявило в Наступний: блокуванні калорігенної и термогенної Дії катехоламіну в-адренергічного типу Дії ізопропілнорадреналіну при внутрішньовенній інфузії в дозі 2,0 мкг / кг хв. в течение 10 хв; послаблення его хронотропної Дії (-69%) и повне Блокування ЕФЕКТ адреналіну.

После Вивчення характеру и віразності впліву тіроїдектомії на параметри системи терморегуляції и загально енергетичного обміну в условиях термонейтральної зони щурі піддаваліся Гостра охолоджуванню. У атіроїдніх тварин температура тела в процесі холодового тесту Швидко зніжувалася и досягала уровня 19,8 ± 0,5 0 С Вже через 100 хв, або на 30% швидше, чем у контролю. Однією з причин, что зумовлюють відмінність холодової стійкості гіпотіреоїдніх щурів за Гостра гіпотермічного охолоджування, могут буті Зміни в інтенсівності холодового калоригенезу. Дійсно, абсолютна величина максимального холодового калоригенезу у ціх тварин булу менше (-18%), чем у щурів контрольної групи. Охолоджування щурів контрольної групи спочатку віклікало деяке Підвищення хронотропної Функції серця (+ 42 ± 7 уд / хв.). Надалі величина даного сертифіката № починаєм прогресивно падати. Кінцева частота серцево СКОРОЧЕННЯ у щурів обох груп НЕ розрізнялася.

Інфузія адреналіну контрольних щурам у процесі охолоджування позитивно вплівала на систему терморегуляції. На Відміну Від контрольної групи тварин катехоламін у тіроїдектомованіх щурів НЕ віклікав позитивного ефект на терморегуляторного систему. В условиях холодової Дії Адреналін віказував чіткій ефект на інтенсівність споживання кисня у щурів з інтактною щитовидної залоза (+ 30%). Відалення щітовідної залоза вімікало калорігенній ефект адреналіну во время екстремального охолоджування. Результати Вивчення стану хронотропної Функції серця у тварин залежних від тіреоїдного статусу показали, что відалення щітовідної залоза прігноблює віразність в 1 -адренергічної Реакції серця за стімуляції адреналіном.

При вівченні характеру Дії ізопропілнорадреналіну на Інтегральні показатели системи терморегуляції Було встановлен Наступний. По-перше, інфузія катехоламіну в-адренергічного типу ізопропілнорадреналіну щурам контрольної групи віклікала виразности позитивний ефект на Загальну холодову стійкість тварин. Так, если в експеримент без вікорістовування катехоламіну ректальна температура до Закінчення досліду падала до 20,3 ± 0,4 0 С, то в дослідах з введенням ізопропілнорадреналіну кінцева температура тела булу рівною 25,2 ± 0,5 0 С, что Було на 4 , 9 ± 0,8 0 С более. Як і друга, інфузія ізопропілнорадреналіну щурам атіроїдної групи, На Відміну Від контрольної, групи, які не вчинять будь якої Дії на Данії параметр Функціонування терморегуляторної системи. Як і Третє, катехоламін в-адренергічного типу Дії во время Гостра охолоджування актівував холодової калоригенезу только у тварин з незміненім тіреоїднім статусом; тіроїдектомія перешкоджала позитивному ефект ізопропілнорадреналіну на інтенсівність теплоутворенням. Позитивний Вплив ізопропілнорадреналіну, як в-адреноміметіка, на хронотропну функцію серця, віявлявся лишь в ограниченной діапазоні температур тела и лишь у тварин з еутіроїднім статусом.

ВИСНОВКИ

1. Відалення щітовідної залоза (тіроїдектомія, 30 діб) НЕ впліває в условиях in situ на початкових максимальну величину напруги велікогомілкового м'яза білих щурів за ізометрічного СКОРОЧЕННЯ різніх моделей (1-секундний и 10-ти секундний).

2. Експериментальний гіпотиреоз істотно подовжує (від 52% до 95%) Латентний период початкових ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білих щурів, зменшує (на 58 ... 68%) значення максимально можлівої швідкості розвитку скоротливої ​​акту и збільшує Показник «годину Досягнення максімальної Величини ізометрічної напруги »(від 15% до 37%), Незалежності від моделі ізометрічного акту.

3. После тіроїдектомії велікогомілковій м'яз білих щурів характерізувався меншим, чем при еутіреозі, фізіологічнім ресурсом для Виконання великого ОБСЯГИ ізометрічніх НАВАНТАЖЕННЯ різного типу, что вирази в Наступний:

· Більш швидка розвитку стомлений;

· Подовженні латентного ПЕРІОДУ СКОРОЧЕННЯ м'яза;

· Зменшенні максимально можлівої швідкості СКОРОЧЕННЯ з одночаснім переміщенням ПіКу швідкості у БІК більш пізньої стадії;

· Збільшенні значення сертифіката № «годину Досягнення максімальної Величини ізометрічної напруги».

4. Відалення щітовідної залоза неоднозначно впліває на температурний ВАРТІСТЬ СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ) перелогових від моделі ізометрічного СКОРОЧЕННЯ и ступенів розвитку стомлений: в ході циклу з 10-ти односекундного ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ (перша модель СКОРОЧЕННЯ) ТВСМ змінювалася по складному закону:

· Спочатку вона булу вищє за рівень контролю (+27 ... + 47%), в середіні - менше (до 31%), а в кінці - знов перевіщувала значення контролю на 41 ... 45%;

· При второй моделі СКОРОЧЕННЯ (два послідовніх акту в течение 10 с) Температурна ВАРТІСТЬ одиниці (Н) напруги, что розвівається, при Першому тетанусі булу навпаки - менше чем у контрольних тварин, а при іншому - более (+23% ... 35% ), что пов'язано з швидких розвитку стомлений м'яза при трівалому ізометрічному тетанусі.

5. Процес розвитку стомлений скелетного м'яза білих щурів при віконанні циклу з 10-ти ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ, Незалежності від тіреоїдного статусу, супроводжується один напрямок змінамі з боку температурної вартості скоротливої ​​акту:

· У тварин е утіреоїдної групи ТВСМ до середини циклу зніжується (до 4-го СКОРОЧЕННЯ на 23 ... 25%), а потім неухильного наростає, перевіщуючі до 10-го СКОРОЧЕННЯ початковий рівень на 57 ... 58%.

· У щурів тіроїдектомованої групи в середіні РОбочий циклу ТВСМ булу так само менше віхідної величини (на 48 ... 52%), а в кінці ізометрічної Серії СКОРОЧЕННЯ на 56 ... 72% вищє за початковий рівень.

7. Експериментальний гіпотиреоз у значній мірі послаблював стімулюючу дію адреналіну (2,0 мкг / кг хв внутрішньовенно в течение 1 хв) на найважлівіші показатели СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза - максимальну ізометрічну напругу, ШВИДКІСТЬ розвитку и Латентний период скоротливої ​​акту.

8. За адренергічної стімуляції Незалежності від моделі ізометрічного скоротливої ​​акту спостерігається зростання теплової вартості СКОРОЧЕННЯ м'яза (ТВСМ):

· У щурів контрольної групи інфузія адреналіну віклікає Підвищення температурної вартості ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза до 26%;

· У тварин тіроїдектомованої групи ТВСМ за адренергічної стімуляції растет істотно более (до 41%), что может розглядатіся як свідоцтво зростання енергетічної ціни одиниці ізометрічної «роботи» у разі віключення з гормональної системи організму щітовідної залоза.

9. Тіроїдектомія Суттєво послаблює холодового калоригенезу білих щурів, что віражається в зніженні в условиях in vivo за екстремального охолоджування Загальної холодової стійкості (-30%), величини максимального обміну (-18%), об'єму хімічної терморегуляції (-24%), а такоже в блокаді всех калорігенніх ефектів адреналіну.


СПИСОК Р ПРО ІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНО І ЗА ТИМ ОЮ дисертацій ії

1. МоскалецТ.В. Вплив катехоламінів на енергетику скорочується скелетного м'яза білих щурів при експериментальному гіпотиреозі / Т.В. Москалець, В.І. Соболєв // Проблеми екології та охорони техногенного регіону: Міжвід. зб. науч. робіт. - Донецьк: ДонНУ, - 2003. - Вип.3. - С.226-229. (Здобувачемвіконана вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

2. Москалець Т.В. Теплова ефективність м'язового скорочення в умовах in situ при експериментальному гіпотиреозі / Т.В. Москалець // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - Т. 12, №1. - С.42.

3. Москалець Т.В. Вплив тіроідектоміі на енергетику тетанического изометрического м'язового скорочення у білих щурів (дослідження in situ) / Т.В. Москалець, В.І. Соболєв // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: Міжвід. зб. науч. робіт / відп. ред. С.В.Беспалова. - Донецьк: ДонНУ, 2004. -Вип.4. - С. 260-265. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

4. Соболєв В.І. Енергетика скелетного м'яза білих щурів при експериментальному гіпотиреозі В.І.. Соболєв, Т.В. Москалець // Вісн. Донець. ун-ту. Сер. А, Природничі науки. - 2005. - Вип.1, Ч. 2. - С. 292-296. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

5. Москалець Т.В. Вплив тіроідектоміі на ерготропную функцію переднеберцових м'яза білих щурів (дослідження in situ) / Т.В. Москалець, В.І. Соболєв // Вісник проблем біології и медицини. - 2006. - №.3. -С.119-124. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І .Соболєв сформував мету роботи).

6. Соболєв В.І. Вплив експериментального атіреозу на енергетику ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза білого щура (дослідження in situ) / В.І. Соболєв, Т.В. Москалець // Фізіологічній журнал. - 2007. - Т.53, №5. - С. 86-90. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

7. Москалець Т.В. Вплив різного тиреоїдного статусу на холодову стійкість білих щурів / Т.В. Москалець // Матеріали II-ої Всеукр. наук.-практ. конф. "Здоров`я та освіта: проблеми та перспективи". - Донецьк, 2002. - С. 326-328.

8. Москалець Т.В. Характеристика сили м'язового скорочення і працездатності скелетного м'яза (в умовах insitu) при експериментальному гіпотиреозі / Т.В. Москалець, В.І. Соболєв // Матеріали III-ої Всеукр. наук.-практ. конф. "Здоров'я і освіта: проблеми та перспективи". - Донецьк: ДонНУ, 2004. - С. 224-225. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І.Соболєв сформував мету роботи).

9. Соболєв В.І. Вплив експериментального гіпертіреозу на силу ізометрічного СКОРОЧЕННЯ м'яза білих щурів в условиях insitu /В.І. Соболєв, Т.В. Москалець // Каразінські пріродознавчі студії: матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 14-16 червня 2004 р.) - Х: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004. - С. 242-243. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

10.Москалець Т.В. Вплив тіроідектоміі на енергетику скорочується скелетного м'яза (дослідження insitu) / Т.В. Москалець // 9-й Міжнародний Медичний конгрес студентів и молодих учених: матеріали конф. - Тернопіль: Укркнига, 2005. - С.142.

11. Москалець Т.В.Вліяніе експериментального гіпотиреозу на енергетичну ефективність скорочення м'язи / Т.В. Москалець, В.І. Соболєв // Актуальні проблеми гігієні праці, професійної патології и медичної екології Донбасу: зб. ст. - Донецьк: Каштан, 2005. - С. 137-139. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

12. Соболєв В.І.Енергетіка скорочення скелетного м'яза і тиреоїдні гормони (дослідження insitu) / В.І.Соболев, Т.В. Москалець, Н.В.Пічуріна // IV з'їзд Українського біофізічного товариства (Донецьк, 19-21 грудня): тези доп. - Донецьк: ДонНУ, 2006. - С.135-136. (Здобувачем виконан вся експериментальна частина роботи, проведена статистична Обробка даних. Н.В. Пічуріною віконані експеримент з Вивчення енергетики СКОРОЧЕННЯ м'яза при іншій моделі зміненого тіреоїдного статусу - експериментальний гіпертіреозі, Які НЕ ввійшлі до дісертаційної роботи. Науковий керівник В.І. Соболєв сформував мету роботи).

АНОТАЦІЇ

Москалець Т.В. Енергетика ізометрічного СКОРОЧЕННЯ скелетного м'яза білих щурів за експериментального гіпотіреозу и стімуляції адреналіном (дослідження in situ).

Дисертація на здобуття вченого ступенів кандидата біологічних наук за фахом «03.00.13 - фізіологія людини й тварин». - Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2008.

У дісертаційній работе в результате проведення комплексного Вивчення параметрів м'язового СКОРОЧЕННЯ показано, что глибокий гіпотиреоз (тіроїдектомія) якісно змінює енергетику скоротливої ​​акту, что віражається в зміні основних показніків як ерготропной, так и термогенной Функції.

Встановлен, что експериментальний гіпотиреоз істотно подовжує (до 95%) Латентний период ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білого щура, зменшує (на 58.68%) значення максимально можлівої швідкості розвитку скоротливої ​​акту и збільшує Показник годині Досягнення максімальної Величини ізометрічної напруги (до 37%) , Незалежності від моделі ізометрічного акту, что вівчається.

Показано, что термогена ВАРТІСТЬ ізометрічного м'язового СКОРОЧЕННЯ (+ D Т о С / Н.) В ході розвитку стомлений спочатку зніжується, а потім неухильного наростає. При відаленні щітовідної залоза теплова ВАРТІСТЬ одиниці ізометрічної напруги скелетного м'яза (Н) результатновіще за рівень контролю (+ 47%), а в ході розвитку стомлений спочатку падає (-31%), а потім знов растет (+ 45%).

У експеримент in situ встановлен, что при гіпотіреозі в значній мірі ослабляється стімулююча дія адреналіну на найважлівіші ерготропні показатели ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового м'яза білих щурів - максимальну силу СКОРОЧЕННЯ, годину его развития и Латентний период скоротливої акту. При адренергічній стімуляції спостерігається зростання теплової вартості м'язового СКОРОЧЕННЯ, проти у тіроїдектомованіх тварин вона збільшується істотно более (до 41%), что может розглядатіся як Свідчення зростання енергетічної ціни одиниці ізометрічної «роботи» у разі віключення з гормональної системи організму щітовідної залоза.

Ключові слова: гіпотиреоз, енергетика СКОРОЧЕННЯ м'яза, катехоламіні, терморегуляція.

Москалець Т.В. Енергетика ізометричного скорочення скелетного м'яза білих щурів при експериментальному гіпотиреозі та стимуляції адреналіном (дослідження insitu).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.13 - фізіологія людини і тварин». - Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2008.

У дисертаційній роботі в результаті проведення комплексного вивчення параметрів м'язового скорочення показано, що глибокий гіпотиреоз (тіроідектоміі) якісно змінює енергетику скоротливого акту, що виражається в зміні основних показників як ерготропной, так і термогенной функції.

Видалення щитовидної залози не впливає на вихідну максимальну величину напруги великогомілкової м'язи білих щурів, що розвивається в умовах in situ при ізометричному скороченні двох різних моделей (1-секундне і 10-ти секундне). Експериментальний гіпотиреоз істотно подовжує (від 52% до 95%) латентний період ізометричного скорочення переднеберцових м'язи білого щура, зменшує (на 58 ... 68%) значення максимально можливої ​​швидкості розвитку скоротливого акту і збільшує показник часу досягнення максимальної величини ізометричної напруги (від 15% до 37%), незалежно від досліджуваної моделі ізометричного акту.

Після тіроідектоміі переднеберцових м'яз білих щурів володіла меншим, ніж при еутиреозу, фізіологічним ресурсом для виконання великого обсягу изометрических навантажень різного типу, що виразилося в наступному: більш швидкому розвитку втоми; подовженні латентного періоду скорочення; зменшенні максимально можливої ​​швидкості розвитку скоротливого акту при зсуві убік більш пізній стадії скорочення; Збільшена величина показника «час досягнення максимальної величини ізометричної напруги».

Гіпотиреоз має неоднозначний вплив на температурну вартість м'язового скорочення (ТСМС) в залежності від моделі ізометричного скорочення і ступеня розвитку втоми: в ході циклу з 10-ти односекундного изометрических скорочень (перша модель скорочень) ТСМС змінювалася по складному закону: спочатку вона була вище рівня контролю (+ 27 ... + 47%), в середині - менше (до -31%), а в кінці - знову перевищувала значення контролю на 41 ... 45%; при другій моделі скорочення (два послідовних 10-секундних изометрических скорочення) температурна вартість одиниці розвивається напруги (Н) при першому тетанусе була навпаки - менше (на 9% ... 17%), ніж у контрольних тварин, а при другому - більшою ( +23% ... 135%), що пов'язано зі швидким розвитком стомлення м'язи при тривалому ізометричному тетанусе.

Процес розвитку стомлення скелетного м'яза білих щурів при виконанні циклу з 10-ти односекундного изометрических скорочень, незалежно від тиреоїдного статусу, супроводжується односпрямованим змінами зі ТСМС: у тварин еутіреоїдной групи ТСМС до середини циклу знижується (до 4-му скорочення на 23 ... 25%) , а потім неухильно наростає, перевищуючи до 10-му скорочення вихідний рівень на 57 ... 58%; у щурів тіреоідектомірованной групи в середині робочого циклу ТСМС була так само менше вихідної величини (на 48 ... 52%), а в кінці ізометричної серії скорочень на 56 ... 72% вище вихідного рівня.

Експериментальний гіпотиреоз у значній мірі послаблює стимулюючу дію адреналіну (2,0 мкг / кг / хв внутрішньовенно протягом 1 хв) на найважливіші показники ізометричного скорочення великогомілкового м'яза білих щурів - максимальну силу скорочення, час його розвитку і латентний період скоротливого акту. При адренергічної стимуляції незалежно від моделі ізометричного скоротливого акту спостерігається зростання теплової вартості м'язового скорочення (ТСМС): у щурів контрольної (еутіреоїдной) групи інфузія адреналіну викликає підвищення температурної вартості ізометричного скорочення м'яза до 26%; у тварин тіроідектомірованной групи ТСМС при адренергічної стимуляції зростає значно більше (до 41%), що може розглядатися як свідчення зростання енергетичної ціни одиниці ізометричної «роботи» в разі виключення з гормональної системи організму щитовидної залози.

Ключові слова: гіпотиреоз, енергетика скорочення м'язи, катехоламіни, терморегуляція.

Moskalets TV Energy of isometric contraction of skeletal muscle of white rats by experimental hypothyroidism and andrenergic stimulating (reseach in situ).

Thesis for a candidate of Biological Science degree on speciality 03.00.13 - physiology of man and animals - VI Vernadsky Tavrichesky national University. - Simpferopole, 2008.

In thesis during complex reseach of muscle contraction parameters is shown that deep hypothyroidism (thyroidectomy) changes qualitatively the energy of contraction act what shown in main indices changes of as ergothrope so thermogenic function.

It was determined that experimental hypothyroidism prolongated considerably (to 95%) latent period of isometric contraction of anterior tibial muscle of white rat, development of contraction act and increased time parameter of mounting maximum quantity of isometric tension (to 37%), independently from studying model of isometric act.

It was shown that thermogenic value of isometric muscle contraction (+ D Т о С / Н.) During developing of tiresomeness decreased primary and then increased steadily . After thyroid gland elimination thermal value of isometric tension of skeletal muscle unit (H) primary higher as control level (+ 47%) and during developing of tiresomeness decreased at first (-31%) and then increased again (+ 45%).

During the experiments in situ it was determined that hypothyroidism weaked considerably stimulative effect of adrenalin on important ergotropic parameters of isometric contraction of tibial muscle of white rats - maximum strength of contraction, time of its developing and latent period of contraction act. During andrenergic stimulation the increasing of thermal value of muscle contraction is ofserved, although with thyroidectomic animals it is increased considerably (to 41%), that shown increasing of energetic value unit of isometric «work» in case of thyroid sland elimination from hormone system of organism.

Key words: hypothyroidism, energy of muscle contraction, catecholomines, thermoregulation

:)

 • ЕНЕРГЕТИКА ІЗОМЕТРІЧНОГО СКОРОЧЕННЯ скелетних мязів білих ЩУРІВ ЗА експериментальний ГІПОТІРЕОЗУ І СТІМУЛЯЦІЇ АДРЕНАЛІНОМ (дослідження in situ)
 • Науковий керівник
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами и темами.
 • Обєкт дослідження
 • Методи дослідження
 • Наукова новизна отриманий результатів.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок претендента.
 • Структура и ОБСЯГИ дисертації.
 • ОСНОВНІЙ ЗМІСТ РОБОТИ
 • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • Динаміка показніків ізометрічного СКОРОЧЕННЯ велікогомілкового мяза у ціклі ізометрічніх СКОРОЧЕННЯ
 • Вплив інфузії адреналіну на деякі Параметри ізометрічного СКОРОЧЕННЯ (1 с) велікогомілкового мяза щурів
 • Характеристика параметрів напруги трівалого (10 с) ізометрічного СКОРОЧЕННЯ мяза білих щурів контрольної и гіпотіреоїдної групи
 • Вплив інфузії адреналіну на параметри енергетики при трівалому (10 с) ізометрічному скороченні мяза у білих щурів контрольної и гіпотіреоїдної групи
 • СПИСОК Р ПРО ІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНО І ЗА ТИМ ОЮ дисертацій ії

 • Скачати 71.06 Kb.