Емпіричне дослідження проблеми підліткової наркоманії


    Головна сторінка

Скачати 92.96 Kb.
Дата конвертації05.01.2019
Розмір92.96 Kb.
Типдипломна роботаМета: профілактика споживання наркотиків неповнолітніми та формування здорового способу життя в умовах освітнього закладу, а так само зміцнення інституту сім'ї.

завдання:

- формування у дітей та підлітків антинаркотичних установок;

- формування позитивних установок у взаєминах підлітка і дорослого, зміцнення інституту сім'ї та пропаганда традиційних сімейних цінностей;

- забезпечення соціально-психологічної допомоги підліткам групи "ризику" та членам їх сімей;

- залучення підлітків в профілактичні заходи і акції;

- формування у підлітків навичок, що дозволяють знизити ризик прилучення до наркотиків;

- просвіта учасників освітнього процесу за здоровий спосіб життя.

Основні принципи програми:

- принцип відкритості та інформованості;

- принцип добровільності і співробітництва;

- принцип системності і наступності.

Робота будувалася за трьома основними напрямками:

- просвітницька діяльність;

- діагностично-аналітична діяльність;

- профілактична діяльність.

просвітницька діяльність

Просвітництво орієнтоване на створення умов для активного освоєння і використання соціально-психологічних знань усіма учасниками освітнього процесу. Реалізація цього напрямку здійснюється в наступних формах: круглого столу, інформаційного стенду для батьків і учнів, розробки буклетів (додаток 6) і тренінгів, семінарів, конференцій з проблем маній.

Для популяризації здорового способу життя та життєствердних цінностей для підлітків та їхніх батьків заплановані акції з профілактики наркоманії та алкоголізму серед підлітків: "Ми вибираємо здорове майбутнє", "Я обираю життя", "Планета дитинства", "Право на життя", "Ми за безпечне життя "," Зупинися, подумай "; а так само конкурси плакатів, малюнків і стінгазет; проведення круглих столів та тренінгів (таблиця 4).

Таблиця 4. План заходів щодо просвітницької діяльності

найменування заходу

мета

форма

1.

Інформаційні стенди для учнів і батьків

Пропаганда здорового способу життя (додаток 5)

стінгазети

2.

"Ми вибираємо здорове майбутнє"

Пропаганда здорового способу життя

Круглий стіл

3.

"Я вибираю життя"

Пропаганда здорового способу життя

Зустріч з наркологом

4.

"Планета дитинства"

Пропаганда здорового способу життя

Літній майданчик

5.

Буклети для підлітків і батьків

Просвітництво підлітків та їхніх батьків (додаток 6)

буклети

6.

"Право на життя"

Пропаганда здорового способу життя

Бесіда, конкурс листівок

7.

"Ми за безпечне життя"

Пропаганда здорового способу життя

Акція (поширення листівок)

8.

"Зупинися, подумай"

Просвітництво підлітків та їхніх батьків з профілактики "маній"

Тренінг, конкурс віршів і плакатів

Профілактика спрямована на проведення бесід, лекторіїв з проблем сім'ї та нарко-алкогольної залежності, тренінгів (додаток 4) консультацій фахівців, днів відкритих дверей, конкурсів плакатів, виконання психологічних вправ - всі ці заходи спрямовані на формування у підлітків позитивних соціальних і антінаркоалкогольних установок. Консультування та бесіди - основні форми роботи з дітьми та батьками. Вони носять діагностичний, стимулюючий, рекомендаційний і профілактичний характер. Консультації бувають як індивідуальні, так і групові. Індивідуальне консультування передбачає надання допомоги бажаючим відмовитися від шкідливих звичок, допомоги у вирішенні питань, що стосуються вікових та індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини, взаємовідносин з педагогом, однолітками і батьками.

У процесі консультування вирішуються проблеми, які людина не в змозі вирішити самостійно. Це відбувається в тих випадках, коли він не розуміє проблеми, не бачить її причин, шляхів вирішення, не вірить в свої можливості і сили, або знаходиться в стані стресу.

Діагностико-аналітична діяльність

Діагностична робота спрямована на виявлення кількості учнів групи "ризику" і які потребують допомоги, на обізнаність дітей про небезпеку використання наркотичних речовин, особливостей впливу алкогольних і наркотичних засобів на організм і, що робити в разі, якщо їх змусили поширювати наркотики (таблиця 5). Дані, отримані в результаті аналізу анкет-опитувальників, використовуються для планування освітнього процесу і корекції девіантної поведінки.

Таблиця 5. План заходів щодо діагностично-аналітичної діяльності

1.

Скрінігових тест на діагностику алкогольної і / або наркотичної залежності (Додаток 1)

Зрозуміти і усвідомити прогресування симптомів залежності від наркотиків

Анкета

2.

Тест на схильність підлітка до вживання ПАР (Додаток 2)

Виявити схильність підлітка до вживання ПАР

Анкета

3.

Тест Фагерстрема на визначення нікотинової залежності (Додаток 3).

Виявити залежність підлітків від нікотину.

Анкета

Участники проекту:

- педагог-психолог;

- соціальний педагог;

- батьки;

- учні;

- класні керівники;

- бібліотекар;

- інспектор у справах неповнолітніх;

- лікар-нарколог.

Методичне забезпечення проекту роботи з профілактики наркоманії серед підлітків

Реалізація програми здійснювалася через систему запланованих заходів в установі. В рамках реалізації даної програми найбільш доцільними формами були:

- лекції: лекція є найбільш економічним способом передачі інформації. На лекції матеріал викладався концентровано, в логічно витриманою формі.

- практичні заняття (випуск листівок, малюнків, плакатів (додаток 6)), які дозволяли учням розкрити свій внутрішній потенціал;

- ігри сприяли зняттю психологічної напруги і соціальної адаптації в умовах сучасного суспільства.

Так, наприклад, на занятті з профілактики ПАР використовувалася така гра, як "Спірні твердження". Для проведення якої необхідно чотири листи паперу з написаними на них твердженнями: "Абсолютно згоден", "Згоден, але з застереженнями", "Зовсім не згоден", "Не маю точного думки". Ці листи прикріплюються по чотирьох сторонах кімнати.

Ведучий зачитував спірні твердження, після чого учасники розходилися і вставали близько тих листів, на яких відображена їх точка зору на дане питання. Після прийняття рішення кожен з учасників повинен був обґрунтувати: "чому я вважаю саме так".

Вислухавши думки кожного з учасників, ведучий у вигляді короткої лекції викладав свою думку. Вислухавши всі точки зору, учасники вибирали листи з твердженнями, найбільш підходящими для них тепер.

- Наркоманія - це злочин.

- Легкі наркотики нешкідливі.

- Наркотики підвищують творчий потенціал.

- Наркоманія - це хвороба.

- Припинити вживати наркотики можна в будь-який момент.

- Наркоманія виліковна.

- Багато підлітків починають вживання наркотиків "за компанію".

- Люди, що вживають наркотики, дуже часто не усвідомлюють, що залежать від них.

- Наркоман може померти від СНІДу.

- Залежність від наркотиків формується тільки після їх багаторазового вживання.

- За зовнішнім виглядом людини можна визначити, вживає він наркотики чи ні.

- Наркоман може померти від передозування.

- Продаж наркотиків не переслідується законом.

- Лікування і реабілітація наркоманів повинні бути абсолютно безкоштовним, якщо держава хоче вирішити цю проблему.

- Наркомани - це не люди.

Так само проводилася гра "Відмова". Учасники ділилися на підгрупи. Розігрувалися різні ситуації, в яких вони повинні були знайти якомога більше аргументів для рішучої відмови. Ведучий пропонував використовувати в кожній ситуації три стилю відмови: впевнений, агресивний, невпевнений.

- Однокласник просить тебе дати йому телефон, щоб подзвонити.

- Однокласник просить дозволу приготувати наркотик у тебе вдома.

- Однокласник просить залишити якісь речі у тебе вдома.

- Однокласник пропонує спробувати наркотик "за компанію".

- Однокласник просить відвезти якусь річ незнайомому тобі людині.

- Однокласник просить дістати для нього наркотик.

Крім того, проводились бесіди на задану тему, диспути, вирішення психологічних завдань і психотренінги, застосовувався метод мозкового штурму. Наприклад: зараз я на дошці намалюю людини.

Давайте відразу визначимося, хто це у нас буде - дівчина або хлопець?

Як ми назвемо нашого підлітка (бажано називати ім'ям, якого немає в класі)?

Скільки буде років нашому підлітку?

Хлопці, а зараз давайте спробуємо скласти збірний образ нашого підлітка, наділивши його позитивними і негативними якостями характеру.

(Хлопці називають позитивні і негативні якості збірного образ підлітка).

Скажіть, будь ласка, навіщо підлітки починають вживати наркотики?

Навіщо їм це треба?

Таким чином, при реалізації програми використовувалися наступні методи і прийоми:

1. Методи проблемного навчання:

- створення проблемних ситуацій - постановка проблемного питання;

- самостійна постановка, формулювання і вирішення проблеми учнями, яка включала пошук і відбір аргументів, фактів і доказів;

2. Психолого-соціологічні:

- рольова гра;

- створення і рішення різних ситуацій.

3. Методи практико-орієнтованої діяльності:

- вправи та тренінги.

4. Словесні методи: лекції та бесіди.

5. Широко застосовується метод спостереження.


2.3. Аналіз результатівПісля розробки та апробації програми з профілактики наркоманії у підлітків була проведена контрольна діагностика.

Отримані результати підтвердили висновки констатуючого експерименту про те, що в досліджуваній групі серед підлітків немає алкогольної і наркотичної залежності (таблиця 6 і додаток 8).

Таблиця 6.Результати методики "скрінігових тест на діагностику алкогольної / наркотичної залежності" на констатирующем (1) і контрольному (2) етапах дослідження

№ учня по п \ п

бали

рівень

№ по п \ п

бали

рівень

1

2

1

2

1

2

1

2

1

0

0

-

-

21

2

0

-

-

2

0

0

-

-

22

1

1

-

-

3

1

1

-

-

23

0

0

-

-

4

1

0

-

-

24

0

0

-

-

5

0

0

-

-

25

0

0

-

-

6

0

0

-

-

26

1

1

-

-

7

2

1

-

-

27

1

0

-

-

8

1

1

-

-

28

1

1

-

-

9

0

0

-

-

29

2

1

-

-

10

0

0

-

-

30

1

0

-

-

11

0

0

-

-

31

0

0

-

-

12

1

1

-

-

32

0

0

-

-

13

1

0

-

-

33

0

0

-

-

14

1

1

-

-

34

0

0

-

-

15

0

0

-

-

35

0

0

-

-

16

0

0

-

-

36

0

0

-

-

17

2

1

-

-

37

0

0

-

-

18

2

0

-

-

38

0

0

-

-

19

1

1

-

-

39

0

0

-

-

20

1

0

-

-

40

0

0

-

-


У таблиці 7 наведемо дані результатів тесту на схильність підлітка до вживання ПАР.

Таблиця 7. Результати методики "Тест на схильність підлітка до вживання ПАР" на констатирующем (1) і контрольному (2) етапах дослідження

№ учня п \ п

бали

рівень

№ п \ п

бали

рівень

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

5

низький

низький

21

15

10

середній

низький

2

10

5

низький

низький

22

20

30

середній

високий

3

20

10

середній

низький

23

5

30

низький

високий

4

20

15

середній

середній

24

25

15

середній

низький

5

10

10

низький

низький

25

30

10

високий

низький

6

10

5

низький

низький

26

20

15

середній

середній

7

30

30

високий

середній

27

5

5

низький

низький

8

20

15

середній

середній

28

15

10

середній

низький

9

15

15

середній

низький

29

20

5

середній

низький

10

20

10

середній

низький

30

25

15

середній

середній

11

5

5

низький

низький

31

5

5

низький

низький

12

25

15

середній

середній

32

10

10

низький

низький

13

30

30

високий

середній

33

5

5

низький

низький

14

25

5

середній

низький

34

5

5

низький

низький

15

5

5

низький

низький

35

10

10

низький

низький

16

10

5

низький

низький

36

5

5

низький

низький

17

35

30

високий

високий

37

5

5

низький

низький

18

35

30

високий

високий

38

5

5

низький

низький

19

25

15

середній

низький

39

10

10

низький

низький

20

20

10

середній

низький

40

5

5

низький

низький


Відобразимо отримані дані на діаграмі 3.

Так само дані представлені в додатку 8.

Діаграма 3.Результати методики "Тест на схильність підлітка до вживання ПАР" на констатирующем і контрольному етапах дослідження

Після проведених занять результати свідчать про те, що досліджуваній групі збільшилася кількість дітей з низьким рівнем схильності до вживання ПАР.

Аналіз таблиці 8 показав, що:

- висока ймовірність залежності виявлено у 3 осіб (7%);

- середня ймовірність залежності виявлено у 8 осіб (20%);

- низька ймовірність залежності виявлено у 29 осіб (73%);

Результати методики "Тест Фагерстрема на визначення нікотинової залежності" представимо в таблиці 8.

Таблиця 8. Результати методики "Тест Фагерстрема на визначення нікотинової залежності" на констатирующем (1) і контрольному (2) етапах дослідження

№ учня п \ п

бали

рівень

№ п \ п

бали

рівень

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

низький

низький

21

9

2

високий

низький

2

0

0

низький

низький

22

3

3

низький

низький

3

6

4

високий

низький

23

6

7

високий

високий

4

9

5

високий

середній

24

6

5

високий

середній

5

0

0

низький

низький

25

5

3

середній

низький

6

3

2

низький

низький

26

4

0

низький

низький

7

10

8

високий

високий

27

10

5

високий

середній

8

7

5

високий

середній

28

7

5

високий

середній

9

5

4

середній

низький

29

0

0

низький

низький

10

5

3

середній

низький

30

3

1

низький

низький

11

3

0

низький

низький

31

1

1

низький

низький

12

6

5

високий

середній

32

0

0

низький

низький

13

8

4

високий

низький

33

6

4

високий

низький

14

6

5

високий

середній

34

6

4

високий

низький

15

0

1

низький

низький

35

1

1

низький

низький

16

4

2

низький

низький

36

0

0

низький

низький

17

6

3

високий

низький

37

6

4

високий

низький

18

10

7

високий

високий

38

6

4

високий

низький

19

7

5

високий

середній

39

1

1

низький

низький

20

5

3

середній

низький

40

0

0

низький

низький


Відобразимо отримані дані на діаграмі 4.

Так само дані представлені в додатку 8.

Діаграма 4. Результати методики "Тест Фагерстрема на визначення нікотинової залежності" на констатирующем і контрольному етапах дослідження

Проаналізувавши результати таблиці 9 і діаграми 4, можна говорити про те, що у підлітків знизився рівень нікотинової залежності. Це говорить про те, що проведені з дітьми профілактичні заняття з урахуванням підбору правильної тактики відмови дітей від куріння дали позитивні результати.

Отримані результати перевіримо за допомогою методу рангової кореляції Спірмена, який дозволяє визначити тісноту (силу) і напрям кореляційного зв'язку між двома ієрархіями ознак.

Для підрахунку було виконано:

- Ранжування значень "А" і "В". Занесення рангів в колонки "Ранг А" і "Ранг В";

- Зроблено підрахунок різниці між рангами "А" і "В" (колонка d);

- Зведення кожної різниці "d" в квадрат (колонка d 2);

- Підраховано сума квадратів;

- Зроблено розрахунок коефіцієнта рангової кореляції r s за формулою:

(1)

- Визначено критичні значення.

У таблиці 9 відобразимо результати розрахунку, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем схильності до алкоголю і наркотичної залежності

Таблиця 9. Розрахунок, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем схильності до алкоголю і наркотичної залежності (N = 40)

N

значення А

Ранг А

значення В

Ранг B

d (ранг А - ранг В)

d 2

1

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

2

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

3

1

29

1

35

-6

36

4

1

29

0

15

14

196

5

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

6

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

7

2

38

1

35

3

9

8

1

29

1

35

-6

36

9

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

10

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

11

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

12

1

29

1

35

-6

36

13

1

29

0

15

14

196

14

1

29

1

35

-6

36

15

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

16

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

17

2

38

1

35

3

9

18

2

38

0

15

23

529

19

1

29

1

35

-6

36

20

1

29

0

15

14

196

21

2

38

0

15

23

529

22

1

29

1

35

-6

36

23

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

24

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

25

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

26

1

29

1

35

-6

36

27

1

29

0

15

14

196

28

1

29

1

35

-6

36

29

2

38

1

35

3

9

30

1

29

0

15

14

196

31

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

32

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

33

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

34

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

35

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

36

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

37

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

38

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

39

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

40

0

11.5

0

15

-3.5

12.25

суми

820

820

0

2622.5


Результат: r s = 0.754

Критичні значення для N = 40

N

p

0.05

0.01

40

0.31

0.4


Таким чином, кореляція між "А" і "В" статистично значуща.

У таблиці 10 відобразимо результати розрахунку, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем схильності до ПАР.

Таблиця 10. Розрахунок, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем схильності до ПАР (N = 40)

N

значення А

Ранг А

значення В

Ранг B

d (ранг А - ранг В)

d 2

1

5

6.5

5

8.5

-2

4

2

10

16

5

8.5

7.5

56.25

3

20

26.5

10

21.5

5

25

4

20

26.5

15

30.5

-4

16

5

10

16

10

21.5

-5.5

30.25

6

10

16

5

8.5

7.5

56.25

7

30

37

30

37.5

-0.5

0.25

8

20

26.5

15

30.5

-4

16

9

15

21

15

30.5

-9.5

90.25

10

20

26.5

10

21.5

5

25

11

5

6.5

5

8.5

-2

4

12

25

33

15

30.5

2.5

6.25

13

30

37

30

37.5

-0.5

0.25

14

25

33

5

8.5

24.5

600.25

15

5

6.5

5

8.5

-2

4

16

10

16

5

8.5

7.5

56.25

17

35

39.5

30

37.5

2

4

18

35

39.5

30

37.5

2

4

19

25

33

15

30.5

2.5

6.25

20

20

26.5

10

21.5

5

25

21

15

21

10

21.5

-0.5

0.25

22

20

26.5

30

37.5

-11

121

23

5

6.5

30

37.5

-31

961

24

25

33

15

30.5

2.5

6.25

25

30

37

10

21.5

15.5

240.25

26

20

26.5

15

30.5

-4

16

27

5

6.5

5

8.5

-2

4

28

15

21

10

21.5

-0.5

0.25

29

20

26.5

5

8.5

18

324

30

25

33

15

30.5

2.5

6.25

31

5

6.5

5

8.5

-2

4

32

10

16

10

21.5

-5.5

30.25

33

5

6.5

5

8.5

-2

4

34

5

6.5

5

8.5

-2

4

35

10

16

10

21.5

-5.5

30.25

36

5

6.5

5

8.5

-2

4

37

5

6.5

5

8.5

-2

4

38

5

6.5

5

8.5

-2

4

39

10

16

10

21.5

-5.5

30.25

40

5

6.5

5

8.5

-2

4

суми

820

820

0

2827.5


Таким чином, кореляція між "А" і "В" статистично значуща.

Результат: r s = 0.735

У таблиці 11 відобразимо результати розрахунку, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем залежності від нікотину.

Таблиця 11. Розрахунок, при зіставленні результатів констатуючого і контрольного експерименту за рівнем залежності від нікотину (N = 40)

N

значення А

Ранг А

значення В

Ранг B

d (ранг А - ранг В)

d 2

1

1

9.5

1

11.5

-2

4

2

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

3

6

26.5

4

26

0.5

0.25

4

9

36.5

5

33.5

3

9

5

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

6

3

13.5

2

16

-2.5

6.25

7

10

39

8

40

-1

1

8

7

33

5

33.5

-0.5

0.25

9

5

19.5

4

26

-6.5

42.25

10

5

19.5

3

20

-0.5

0.25

11

3

13.5

0

4.5

9

81

12

6

26.5

5

33.5

-7

49

13

8

35

4

26

9

81

14

6

26.5

5

33.5

-7

49

15

0

4

1

11.5

-7.5

56.25

16

4

16.5

2

16

0.5

0.25

17

6

26.5

3

20

6.5

42.25

18

10

39

7

38.5

0.5

0.25

19

7

33

5

33.5

-0.5

0.25

20

5

19.5

3

20

-0.5

0.25

21

9

36.5

2

16

20.5

420.25

22

3

13.5

3

20

-6.5

42.25

23

6

26.5

7

38.5

-12

144

24

6

26.5

5

33.5

-7

49

25

5

19.5

3

20

-0.5

0.25

26

4

16.5

0

4.5

12

144

27

10

39

5

33.5

5.5

30.25

28

7

33

5

33.5

-0.5

0.25

29

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

30

3

13.5

1

11.5

2

4

31

1

9.5

1

11.5

-2

4

32

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

33

6

26.5

4

26

0.5

0.25

34

6

26.5

4

26

0.5

0.25

35

1

9.5

1

11.5

-2

4

36

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

37

6

26.5

4

26

0.5

0.25

38

6

26.5

4

26

0.5

0.25

39

1

9.5

1

11.5

-2

4

40

0

4

0

4.5

-0.5

0.25

суми

820

820

0

1271.5


Таким чином, кореляція між "А" і "В" статистично значуща.

Результат: r s = 0.881

Проведений кореляційний аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

- кореляція між рівнем схильності учнів до алкоголю і наркоманії на констатирующем і контрольному етапах експерименту статистично значуща (r s = 0,754) і є позитивною;

- кореляція між рівнем схильності учнів до ПАР на констатирующем і контрольному етапах експерименту статистично значуща (r s = 0,735) і є позитивною;

- кореляція між рівнем схильності учнів до нікотину на констатирующем і контрольному етапах експерименту статистично значуща (r s = 0,881) і є позитивною.

Висновок. Таким чином, можна говорити про те, що, при ефективній системі психолого-педагогічної профілактики вживання наркотиків підлітками, знижується рівень їх схильності до наркотичних, психоактивних речовин і нікотину, що доводить ефективність запропонованої програми та підтверджує гіпотезу: ефективність профілактики наркоманії підлітків буде ефективніше при своєчасному застосуванні профілактичної програми в умовах освітнього закладу.

висновокП ерспектіви подальшої наукової роботи в даному напрямку полягають у заповненні інформаційного вакууму - широке використання освітніх та просвітницьких програм з проблем наркотичної залежності.

За цільовим аудиторіям дані програми можна класифікувати наступним чином:

- Просвітницькі програми з проблеми наркотичної залежності населення.

- Програми навчання батьків дітей і підлітків, які навчаються в загальноосвітніх школах, коледжах, ліцеях, ПТУ, технікумах.

Основна мета освіти і навчання батьків - навчити їх вибудовувати свої відносини з дітьми, уникати конфліктів, освоїти навички виявлення наркотичної залежності і схильності до неї.

- Програми навчання педагогів, психологів і соціальних працівників.

Навчання керівників навчальних закладів тактиці проведення заходів з профілактики наркоманії та алкоголізму в шкільних колективах.

Освітні програми для учнів несуть досить великий ризик поведінкових реакцій підлітків.У відповідь на інформування про наркотичну залежність відбувається прискорене залучення підлітків в споживання психоактивних речовин, тому програми профілактики наркоманії серед та підлітків повинні здійснюватися тільки високопрофесійними фахівцями.

Особливу увагу необхідно звернути на діагностичні технології та технології зайнятості, так як вони можуть бути використані в практиці діяльності освітніх установ.

висновкиТаким чином, в ході виконання даного дослідження були вирішені такі завдання:

1) Вивчено особливості підліткового віку. Даний період характеризується наявністю кризи, суть якого полягає в розриві, розбіжності освітньої системи і системи дорослішання. Криза виникає на рубежі шкільної та нового дорослого життя.

Деякі дослідники пов'язують криза юності зі становленням авторства у власному житті, зі вступом у самостійне життя. Соціально-психологічні властивості цієї вікової групи залежать від соціально-професійного положення. Криза проявляється в катастрофі життєвих планів, в розчаруванні правильності вибору спеціальності. У кризі підліткового віку молоді люди стикаються з кризою сенсу життя. Відсутність внутрішніх засобів розв'язання кризи призводить до побічної дії, наприклад, наркоманії, алкоголізму.

2) Розглянуто сутність і особливості наркоманії підлітків. У підлітка, який почав вживати наркотики спостерігаються зміни в поведінці, які спровоковані власною реакцією на те, що він робить щось недозволене. В результаті з'являються безпричинні перепади настрою з гострими періодами. Підліток стає небагатослівним і не виявляє бажання спілкування з батьками. У поведінці починає домінувати байдужість до всього, що відбувається навколо. Характерною рисою наркоманів-школярів є те, що у них раптово знижується успішність. Кількість пропусків занять зростає без поважних.

3) Виявлено причини підліткової наркоманії. Серед основних причин, що сприяють наркотизації підлітків, виділяють соціальні, психологічні та біологічні фактори.

До соціальних чинників відносять доступність нарко речовин, "моду" на них, ступінь відповідальності, вплив групи однолітків, які споживають наркотики.

Психологічні чинники включають привабливість виникаючих відчуттів, бажання отримувати задоволення і одночасно страх через можливість завдати шкоди своєму здоров'ю. Найбільш схильні до наркотизації авантюрні, що не виносять регламентації підлітки, а також з дуже нестійким типом характеру і психопатію.

Серед біологічних факторів залучення до наркоманії виділяють індивідуальну стійкість до наркотику; обтяжену алкоголізмом спадковість. Але найважливішим з біологічних факторів є природа того речовини, якою зловживає підліток або молода людина.

4) Проведено діагностику рівня залежності підлітків і проаналізовані отримані результати. Метою експериментальної роботи була: розробка, впровадження та апробація програми з профілактики наркоманії. В експериментальній роботі були здійснені наступні діагностичні методики: "Тест на алкогольну та наркотичну залежність", "Тест на схильність підлітка до вживання ПАР", "Тест на визначення залежності від нікотину".

Було виявлено, що в досліджуваній групі підлітків високий рівень схильності до вживання психоактивних речовин і висока залежність від нікотину.

5) Розроблено та впроваджено програму профілактики підліткової наркоманії, виявлена ​​її ефективність. З урахуванням виявлених особливостей, був здійснений підбір форм і методів роботи та розроблено програму по зниженню рівня схильності до вживання наркотичних препаратів. У програму по роботі з підлітками входили такі форми і методи як: позакласні заходи та завдання щодо профілактики наркоманії у підлітків.

З метою перевірки ефективності запропонованої програми, була проведена контрольна діагностика, результати якої показали, що зниження залежності підлітків здійснюється більш успішно в рамках розробленої програми. Впровадження програми, допомогло підліткам знизити рівень залежності від наркотиків, алкоголю і нікотину, що говорить про ефективність розробленої програми та підтверджує гіпотезу дослідження: ефективність профілактики наркоманії підлітків буде ефективніше при своєчасному застосуванні профілактичної програми в умовах освітнього закладу.

Список літератури


1. Анісімов, Л.Н. Профілактика пияцтва і наркоманії серед молоді. - М .: Изд-во "Просвіта", 2006. - 45 с.

2. Ахмерова С.Г., Мубінова З.Ф., Іжбулатова Е.А. Профілактика наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління в освітніх установах: Навчально-методичний посібник для вчителів. - Уфа: Изд-во "Інформ-реклама", 2005. - 144 с.

3. Ахмерова С.Г. Теоретико-методичні основи профілактики наркоманії в освітніх установах. - Уфа: Изд-во "Біро", 2005. - 230 с.

4. Братусь В.С. Психологія, клініка профілактика раннього алкоголізму. - М .: Изд-во "Академія", 2005. - 375 с.

5. Вікова психологія: дитинство, отроцтво, юність: Хрестоматія .: навч. посібник для студ. пед. вузів. - М .: Видавничий центр "Академія", 2012. - 311 с.

6. Виховний потенціал сім'ї та соціалізація дітей // Педагогіка. 1999. № 4.

7. Ганзера В.А., Юрченко В.М. Систематика психологічних станів людини. - СПб .: Вісник ЛДУ. - № 6. - 2001. - №1. - 47 с.

8. Гришина Н.В. До питання про схильність до конфліктної поведінки: психічні стани. - СПб., 2011. - 91 с.

9. Духновський С.В. Суб'єктивна оцінка міжособистісних відносин. - СПб .: Изд-во "Русь", 2005. - 54 с.

10. Єнікеєва Д.Д. Як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків: навч. посібник для студентів середніх та вищих. педагог. навч. закладів. - М .: Изд-во "Академія", 2006. - 144 с.

11. Звягінцева Є.В. Методичний супровід соціально-психологічного тестування на вживання наркотичних засобів і психоактивних речовин // Матеріали науково-технічного семінару "XXI століття - століття інноваційно-інтелектуальних ідей" (з міжнародною участю) Ташкент, Республіка Узбекистан. - 2013.

12. Звягінцев Є.В. Соціально-психологічне тестування учнів на вживання наркотичних засобів і психоактивних речовин // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2013. - № 6.

13. Звягінцева Є.В. Профілактика наркоманії в освітньому середовищі // Освіта особистості. - 2013. - № 3. - С. 39 - 44.

14. Іванов В.М. Девіантна поведінка: причини і масштаби // Соціально-політичний журнал. - 1995. - № 2. - С. 61.

15. Карандашев В.А. Розвивай логічне мислення. - М .: Изд-во "Освіта", 1993. - 47 с.

16. Клочінова П. Профілактика асоціальної поведінки підлітків // Соціальна педагогіка. - 2006. - № 1. - С.61 - 70.

17. Коваль І. Вчимося мислити. - Харків: Вид-во "Книжковий клуб", 2007. - 286 с.

18. Коломінський Я.Л. Психологія взаємин у малих групах (загальні та вікові особливості): навч. посібник. - Мінськ: Вид-во "ТетраСистемс", 2000 - 432 с.

19. Кон І.С. Введення в сексологію. - М. 2008. - 374 с.

20. Крайг Г. Психологія розвитку - СПб .: Изд-во "Пітер", 2010. - 992 с.

21. Крижановсная Л.M. Психологія сім'ї: проблеми психолого-педагогічної реабілітації. - М., 2005.

22. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія (розвиток дитини від народження до 17 років): навчальний посібник. 3-е изд. - М .: Изд-во "УРАО", 1997. - 176 с.

23. Кулинич Г.Г. Шкідливі звички: Профілактика залежностей. 8 - 11 класи: Класні години. Батьківські збори. Вікторини, конкурси. Тести, анкети. Поради психолога і лікаря. - М .: Изд-во "ВАКО", 2008. - 272 с.

24. Макаров В.В. Первинна профілактика наркоманических захворювань у підлітків // Питання наркології. - 2003. - № 4. - С.25 - 27.

25. Макєєва А.Г. Педагогічна профілактика наркоманії в школі. - М .: Изд-во "Просвіта", 2005. - 315 с.

26. Мініяров В.М. Психологія сімейного виховання (діагностично-корекційний аспект). - М., 2000..

27. Немов Р.С. Психологія: навч. для студ. вищ. пед. навч. закладів в 3 кн. - 4-е изд. - М .: Гуманит. изд. центр. "ВЛАДОС", 2002. - кн. 2: Психологія освіти. - 427 с.

28. Організація роботи з профілактики залежностей від психоактивних речовин в вузах: досвід, проблеми, перспективи. - Єкатеринбург: Изд-во "УГТУ-УПІ", 2007.

29. Офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй. Режим доступу: http://www.un.org/ru/

30. Офіційний сайт Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків. Режим доступу: http://www.fskn.gov.ru/

31. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Режим доступу: https://mvd.ru/

32. Офіційний сайт ФГБУ "Федеральний медичний дослідний центр психіатрії і наркології" МОЗ Росії. Режим доступу: http://www.nncn.ru/

33. Офіційний сайт клініки при кафедрі наркології і психотерапії ГОУ Інституту підвищення кваліфікації ФМБА Росії. Режим доступу: http://www.doctornik.ru

34. Офіційний сайт Центру дослідження проблем виховання, формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-педагогічної підтримки дітей і молоді. Режим доступу: http://cipv.ru

35. Паірель С.В. Профілактична робота з підлітками, схильними до вживання психоактивних речовин // Поведінка ризику: сучасні напрями дослідження та профілактики. - СПб .: НОУ "Інститут спеціальної педагогіки і психології", 2012. - С.96 - 100.

36. Петракова Т.М. Керівництво по профілактиці наркоманії серед дітей і підлітків. - М., 2007..

37. Підлітки і наркотики: досвід дослідження / Под. ред. Е.Л. Омельченко. - М .: Видавничий дім "Генжер", 2003. - 353 с.

38. Психологія сучасного підлітка / За ред. Л.А. Регуш. - Спб., 2005.

39. Психологічні проблеми сучасної російської родини // Матеріали науково-практичної конференції. - М., 2005.

40. Попередження підліткової і юнацької наркоманії / Под ред. С.В. Березина. - М .: Изд-во Інституту Психотерапії, 2005. - 438 с.

41. Райфшнайдер Т.Ю. Психолого-педагогічна система профілактики соціально обумовлених захворювань в освітньому закладі (I частина статті) // Виховання школярів - 2013. - № 7. - С. 47 - 54.

42. Родіонов В.А. Вісник психосоціальної та корекційно-реабілітаційної роботи. - 2004. - №3.

43. Ружников Ю.Н. Про досвід роботи державних і громадських організацій з проблем профілактики наркоманії та токсикоманії // Студентство і наркоманія: шляхи вирішення проблеми. - Єкатеринбург: Изд-во "ГОУ ВПО" УГТУ-УПІ ", 2003. - с.133.

44. Керівництво з профілактики зловживання ПАР неповнолітніми та молоддю / За наук. ред. Л.М. Шіпіцин і Л.С.Шпілені. - Спб., 2003.

45. Сапогова Е.Е. Психологія розвитку людини: навчальний посібник. - М .: Изд-во "Аспект Пресс", 2011. - 125 с.

46. ​​Синягина Н.Ю. До питання про наркоманію та її профілактики // Внешкольник. - 2010. - №5. - С.44 - 48.

47. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профілактика наркоманії та алкоголізму. - М .: Изд-во "Академія", 2007.

48. Сирота Н.А., Ялтонсній В.М. Ефективні програми профілактики залежностей від наркотиків та інших форм залежної поведінки. - М., 2004.

49. Співахоесная А.С. Дитячо-батьківські відносини. - Спб., 2005.

50. Суханов В.І., Маковича В.А. Шкідливі звички: причини і профілактика. - Челябінськ, 2006. - 375 с.

51. Толстих Н.М. Вивчення мотивації підлітків, що мають згубні звички // Питання психології. - 2003. - № 2. - С. 35 - 38.

52. Фромм Е. Мистецтво кохання: дослідження природи любові. - Мінськ: Вид-во ГПЦ "Поліфакт", 2010. - 80 с.

53.Цетлін М.Г., Колесников А.А. Наркоманії та токсикоманії // Профілактика пияцтва, наркоманії, токсикоманії, куріння, СНІДу (курс лекцій і програма). - М .: Изд-во "ВНІЦ ПМ МОЗ РФ", 2007. - 430 с.

54. Школа без наркотиків: Книга для педагогів і батьків. - СПб .: Изд-во "Освіта-Культура", 2002.

55. Ягодинський В.Н. Школяру про шкоду нікотину і алкоголю. - М .: Изд-во "Просвіта", 2006. - 287 с.


Додаток 1

Скринінговий т їсть на алкогольну і наркотичну залежність

Скрінігових тест на діагностику алкогольної і / або наркотичної залежності

Варіанти відповідей:

- Так.

- Ні.

тест

1. Випиваєте Ви або вживаєте наркотики для того, щоб розслабитися, відчути себе краще або вписатися в компанію?

2. Ви коли-небудь випивали або вживали наркотики, перебуваючи на самоті?

3. Чи вживаєте Ви або хтось із ваших близьких друзів алкоголь або наркотики?

4. Чи має хтось із Ваших найближчих родичів проблеми, пов'язані з вживанням алкоголю або наркотиків?

5. Чи траплялися у вас неприємності через вживання алкоголю або наркотичних речовин?

Ключ до тесту

Бали підраховуються за такою схемою:

- для питань 1, 2, 5 - за відповідь "Так" нараховується 1 бал;

- для питань 3, 4 - за відповідь "Так" нараховується 1 бал.

інтерпретація результатів

Загальна сума більше 2 балів вказує на підозру про наявність алкогольної або наркотичної залежності.

Додаток 2

Тест для визначення схильності підросту до вживання наркотичних і психоактивних речовин

Даний тест дозволяє виявити лише схильність підлітка до вживання токсичних або наркотичних речовин, які не констатуючи факт вживання подібних речовин

1. Низька стійкість до фізичних навантажень і стресів.

2. Невпевненість у собі, низька самооцінка.

3. Труднощі в спілкуванні з однолітками на вулиці.

4. Тривожність, напруженість в спілкуванні в школі.

5. Прагнення до отримання нових відчуттів, задоволення, причому якомога швидше і будь-яким шляхом.

6. Надлишкова залежність від друзів, легка подчиняемость думку знайомих, некритична готовність наслідувати способу життя приятеля.

7. Відхилення в поведінці, викликані травмами мозку, інфекціями або вродженими захворюваннями, в тому числі пов'язаними з мозкової патологією.

8. Непереносимість конфліктів, прагнення піти в ілюзорний світ благополуччя.

9. Обтяжена спадковість - захворювання батька (матері) наркоманією чи алкоголізмом.

Обробка і інтерпретація результатів:

Підсумуйте суму очок за кожну позитивну відповідь згідно даної таблиці:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

да

да

да

да

5

5

5

5

15

10

15

10

15

Менше 15 очок - неповнолітній не входить до "групи ризику".

Від 15 до 30 очок - середня ймовірність входження в "групу ризику", що вимагає підвищеної уваги до поведінки підлітка.

Більше 30 очок - підлітків входить до "групи ризику", необхідні консультації з соціальним педагогом, психологом щодо попередження правопорушень неповнолітніми, посилення соціального контролю за поведінкою підлітка і організація індивідуальної профілактичної роботи.


додаток 3

Тест Фагерстрема на визначення нікотинової залежності

I. Як скоро ви тягнете за сигаретою, після того як прокинетеся?

1. протягом перших 5 хвилин.

2. через 6 - 30 хвилин.

3. через 31 - 60 хвилин.

4. більше, ніж через 60 хвилин.

II. Чи важко вам утриматися від куріння в тих місцях, де воно заборонено?

1. Так.

2. Ні.

III. Від якої сигарети вам було б найважче утриматися?

1. Від ранкової.

2. Від подальшої.

IV. Скільки сигарет в день ви викурюєте?

1. До 10.

2. Від 11 до 20.

3. Від 21 до 30.

4. Більше 30.

V. Коли ви більше курите - вранці або протягом дня?

1. Вранці.

2. Протягом дня.

VI. Ви палите під час хвороби, коли повинні дотримуватися постільного режиму?

1. Так.

2. Ні.

Ключ до тесту

Бали нараховуються за наступною схемою: 1a -3 бал, 1b - 2, 1c - 1; 2a - 1; 3a - 1; 4b - 1, 4c - 2, 4d - 3; 5a - 1; 6a - 1.

Максимальна сума балів - 10.

Інтерпретація результатів тесту

- від 0 до 3 балів - низький рівень залежності. При вирішенні припинити куріння основна увага повинна бути приділена психологічним факторам.

- 4 - 5 балів - середній рівень залежності. Бажано використання препаратів заміщення нікотину.

- 6 - 10 балів - високий рівень залежності. Різкий відмова від куріння може викликати неприємні відчуття в організмі. Справитися з ними допоможуть препарати заміщення нікотину.

додаток 4

Сценарій тренінгу з профілактики вживання ПАР

Тривалість: 40 - 45 хвилин.

Мета: визначити проблеми, пов'язані з наркоманією, попередження першого вживання наркотиків і інших психоактивних речовин.

завдання:

- Підвищення рівня інформованості дітей про проблему наркоманії;

- Зміна ставлення дітей до наркоманії;

- Уміння сказати "Ні" наркотикам;

- Формування стійкої мотивації до збереження здоров'я.

Обладнання: Комп'ютер, мультимедійна установка, слайдовая презентація "Хай живе життя!", М'яч, бейджики, яскраві написи з твердженнями: "Абсолютно не згоден", "Цілком згоден", "Згоден, але з застереженнями", "Не маю точного думки" , кактуси (2) олівці, пензлі, фарби, чистий аркуш формату А1, ромашки (по числу учасників), пам'ятні листівки.

Оформлення: Сцена прикрашена символікою заходи, по 4 сторонам залу розвішені затвердження, розставити по колу стільці для учасників заходу.

Місце проведення: Просторе приміщення або зал.

Рекомендації до проведення: В якості експертів на захід рекомендується запросити представників наркоконтролю, правоохоронних органів та інших зацікавлених структур міста. У тренінгових заняттях та іграх крім безпосередніх учасників (дітей), рекомендується участь всіх присутніх дорослих.

ПЕРЕКЛИЧКА

Ведучий: Доброго дня, шановні хлопці, ми дуже раді вітати Вас в кімнаті школяра "Біла тура". А почнемо ми з розминки. Встаньте, будь ласка, в коло.

Розминка

Учасники стають в коло, перекидаючи м'яч один одному, вони називають власне ім'я і говорять комплімент учаснику, якому кидають м'яч. Гра повинна проходити в швидкому темпі, всі учасники повинні швидко представитися. Потім їх імена будуть вписані в бейджики.

Ведучий: Ось ми і познайомилися! Тепер можна поговорити і про серйозне. А зібралися ми тут щоб поговорити про одну дуже важливу проблему: проблему наркоманії. І не дивлячись на те, що тема ця дуже серйозна, ми не дамо Вам нудьгувати і дуже постараємося, щоб вам було дуже цікаво.

ИГРОВАЯ ДІАГНОСТИКА "долоньки"

Підлітки піднімають руки і, в міру свого стану показують долоньки - ті, хто готовий до участі в заході, кулачки - ті, хто до участі в заході не готовий.

Тренер оцінює працездатність групи.

Ведучий: Дякую! Тепер я знаю, хто з Вас готовий до роботи. Тепер я запрошую Вас до нашого столу засідань. І пояснюю правила нашого сьогоднішнього заходу.

- Того, Хто говорив може перервати тільки ведучий, ніхто з учасників не перебиває мовця товариша, тому що кожна думка сьогодні для нас дуже важливо.

- Завжди говори те, що ти думаєш, тут дуже важливо твоя особиста думка, воно тут цінується і поважається.

Вся особиста інформація, повідомлену тобою на тренінгу є закритою і не розголошується.

- Якщо ти хочеш висловитися - підніми руку і тебе обов'язково вислухають.

- Якщо тобі щось не подобається, запропонуй - як зробити краще.

- Чи не давай оцінок іншим учасникам, які не смійся над іншими, тому що потім хтось може посміятися над тобою.

Ведучий: А тепер дайте відповідь, будь ласка, на мої питання:

ГРА: "ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ"

- Чи існує проблема наркоманії в нашому суспільстві?

- Чи стикалися з цією проблемою Ви або Ваші близькі?

- Що Ви відчували, коли стикалися з цією проблемою?

- Наскільки небезпечна проблема наркоманії серед молоді?

- Як проблема наркоманії може вплинути на майбутнє Землі?

- Чи знаєте Ви тих людей, які загинули від наркотиків?

У разі, якщо група не поспішає включатися в дискусію, ведучий повинен спиратися на отримані дані діагностики, пропонувати висловитися найактивнішим учасникам. Який би не виявився рівень інформованості групи, слід уникати викладу матеріалу в лекційній формі. Головне - участь всіх каналів отримання інформації, вироблення позитивного особистого досвіду.

Ведучий: А тепер я пропоную вам пограти. Напевно, ви вже помітили аркуші паперу з різними твердженнями, які розвішені в різних частинах нашої кімнати. Прочитайте їх.

ГРА "СПІРНІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ"

Для проведення гри необхідно чотири листи паперу з написаними на них твердженнями: "Абсолютно згоден", "Згоден, але з застереженнями", "Зовсім не згоден", "Не маю точного думки". Ці листи прикріплюються по чотирьох сторонах кімнати.

Ведучий зачитує спірні твердження, після чого учасники повинні розійтися і встати біля тих листів, на яких відображена їх точка зору на дане питання. Після прийняття рішення кожен з учасників повинен його обгрунтувати: "чому я вважаю саме так".

Вислухавши думки кожного з учасників ведучий у вигляді короткої лекції викладає свою думку.

Вислухавши всі точки зору, учасники можуть вибрати листи з твердженнями, найбільш підходящими для них тепер.

- Наркоманія - це злочин.

- Легкі наркотики нешкідливі.

- Наркотики підвищують творчий потенціал.

Наркоманія - це хвороба.

- Припинити вживати наркотики можна в будь-який момент.

- Наркоманія виліковна.

- Багато підлітків починають вживання наркотиків "за компанію".

- Люди, що вживають наркотики, дуже часто не усвідомлюють, що залежать від них.

- Наркоман може померти від СНІДу.

- Залежність від наркотиків формується тільки після їх багаторазового вживання.

- За зовнішнім виглядом людини можна визначити, вживає він наркотики чи ні.

- Наркоман може померти від передозування.

- Продаж наркотиків не переслідується законом.

- Лікування і реабілітація наркоманів повинні бути абсолютно безкоштовним, якщо держава хоче вирішити цю проблему.

- Наркомани - це не люди.

ВИСТУП ПРЕДСТАВНИКА наркоконтролю

Ведучий: Я думаю, всі ми зробимо правильні висновки з побаченого. Давайте подякуємо .... за повчальну інформацію. А тепер я пропоную вам відпочити.

ХВИЛИНА РЕЛАКСАЦІЇ

ГРА "НІХТО НЕ ЗНАЄ, ЩО Я ..."

Всім, починаючи з дорослих провідний кидає м'ячик зі словами "Ніхто не знає, що я ...", учасник, до якого потрапив м'ячик продовжує фразу, наприклад "... дуже люблю співати", "... печу дуже смачні пироги ..." тощо .

Ведучий: Відпочили? Значить можна продовжувати роботу і знову пограти, на цей раз серйозно. Зараз я буду говорити Вам різні слова, а Ви у відповідь будете називати 2 - 3 слова, які приходять Вам на розум у зв'язку з цим словом.

ГРА "АСОЦІАЦІЇ"

Для гри використовується м'ячик. Ведучий по черзі кидає м'ячик учасникам тренінгу, зі словами "наркоманія", "наркотики", "залежність". При замішанні учасників, можна вдаватися до допомоги дорослих асистентів.

Ведучий: Велике спасибі за Вашу увагу і участь. Скажіть мені, хлопці, хто-небудь коли-небудь, керував Вами так, що Ви не наважувались зробити жодного самостійного руху? Ні? Тоді у Вас є можливість зараз відчути, як наркотик може управляти підвладними йому людьми.

ГРА "маріонеткою"

Учасники повинні розбитися по три людини. Кожній трійці дається завдання: два учасники повинні грати роль ляльковода - повністю керувати всіма рухами ляльки-маріонетки, один з учасників грає роль ляльки.

Кожен учасник повинен побувати в ролі ляльки. Для кожної трійки розставляються два стільці на відстані 1,5 - 3 метри, на другий стілець ставиться кактус.

Мета "ляльководів" - перевести "ляльку" від одного стільця до іншого і доторкнутися та кактуса. При цьому людина, яка грає "ляльку", не повинен чинити опір тому, що з ним роблять "ляльководи". Дуже важливо, щоб на місці "ляльки" побував кожен учасник.

Після завершення гри відбувається обговорення, що грав пропонується відповісти на питання:

- Що ви відчували, коли були в ролі "ляльки?"

- Чи сподобалося вам це почуття, чи комфортно вам було?

- Чи хотілося щось зробити самому?

Ведучий: Тепер, Ви зрозуміли, хлопці, як наркотик може керувати людьми, коли вони знаходяться в страшній залежності від нього. Але ж не все так погано. Адже завжди при нас є наш розум, наш здоровий глузд, наші знання, які не дозволять нам впасти в цю згубну залежність.

Для цього нам потрібно навчитися говорити своє рішуче "Ні".

ГРА "ВІДМОВА"

Учасники діляться на підгрупи. Розігруються різні ситуації, в яких вони повинні знайти якомога більше аргументів для рішучої відмови. Ведучий пропонує використовувати в кожній ситуації три стилю відмови: впевнений, агресивний, невпевнений.

- Однокласник просить тебе дати йому телефон, щоб подзвонити.

- Однокласник просить дозволу приготувати наркотик у тебе вдома.

- Однокласник просить залишити якісь речі у тебе вдома.

- Однокласник пропонує спробувати наркотик "за компанію".

- Однокласник просить відвезти якусь річ незнайомому тобі людині.

- Однокласник просить дістати для нього наркотик.

Ведучий: Ну що ж, дорогі друзі, я думаю, ми достатньо озброєні на сьогоднішній день і інформацією і психологічної зарядкою нашого шанованих фахівців і взаємною підтримкою один одного.

Скажіть, Ви готові підставити одному своє плече в біді?

Підлітки відповідають.

Ведучий: Тоді я пропоную Вам ще одну дуже серйозну гру. Скажіть мені, будь ласка, яким Ви уявляєте собі наркомана?

Підлітки відповідають.

Ведучий: Зараз я пропоную вам намалювати його на цьому чистому аркуші (дошці) ...

ГРА "ПОРТРЕТ НАРКОМАНА"

На чистому аркуші ватману або дошці в порядку черги підлітки малюють загальний портрет наркомана, причому кожен учасник малює між окремими елементами творчо розвиваючи елемент попереднього, тим самим, продовжуючи малюнок.

Ведучий: Ну що ж, дорогі друзі, зараз я поставлю Вам останній серйозне питання в цій грі.

Хто хоче бути на нього схожим?

Підлітки відповідають.

ВИСНОВОК

Ведучий: Дякую Вам, дорогі хлопці, за активну участь в нашому тренінгу. Ви багато дізналися, багато чому навчилися, а головне ви тепер вмієте сказати "Ні!" наркотиків.

Тепер я пропоную Вам закінчити нашу зустріч на світлій і веселій ноті.

ГРА "ХАЙ ЖИВЕ ЖИТТЯ!"

Учасникам лунають ромашки зі словами "Я ніколи не буду таким, тому, що ...".

Кожному пропонується заклеїти своєї ромашкою, намальований раніше портрет наркомана і продовжити фразу. Гру починають дорослі асистенти. Після установки ромашки на місце, учасникові вручається пам'ятна листівка.

Ведучий: І що ж у нас вийшло, дорогі хлопці? Це загрозливий громадянин зник під нашими ромашками, які і символізують життя!

Я дякую Вам за плідну працю!

Мені було дуже приємно працювати з такими відповідальними і цікавими людьми!

До побачення!

ЛІТЕРАТУРА

1. Коваль, І. Вчимося мислити. / І.Коваль - Харків: Книжковий клуб, 2007. - 286 с.

2. Кулинич, Г.Г. Шкідливі звички: профілактика залежностей. - М .: ВАКО, 2009. - 272 с.

3. Карандашев, В.А. Розвивай логічне мислення. / В.А. Карандашев. - М .: Освіта, 1993. - 47 с.

додаток 5

Стінгазети "Пропаганда здорового способу життя"

ЩО Я ПОВИНЕН РОЗПОВІДАТИ ДИТИНІ ПРО АЛКОГОЛЬ І НАРКОТИКИ?

В першу чергу, Ви повинні вибрати підходящий момент. Можливо, він трапиться під час відпочинку, і Вам вдасться провести виховну бесіду, що носить більш живий характер, ніж просто "формальне обговорення". Або відповідним може стати момент, коли по телевізору показують сцени з вживанням алкоголю або з курінням, або коли алкоголь є частиною святкового столу. Дослідження показують, що діти і підлітки часто отримують інформацію про алкоголь або наркотики через кіно і ТБ. Багато з цих уявлень можуть бути помилковими, і у Вас є можливість зруйнувати деякі міфи і скоригувати неправильні судження Ваших дітей. Спробуйте допомогти їм зрозуміти, що засоби масової інформації часто створюють привабливі образи людей, які вживають алкоголь і палять, але в реальному житті їх не так багато і не більше, ніж серед непитущих і некурящих. Алкоголь і наркотики притупляють розум і можуть порушувати координацію рухів, але вони по-справжньому не допомагають вирішити жодну проблему. Вживання алкоголю або наркотиків - прерогатива дорослих, але ні алкоголь, ні наркотики не здатні перетворити дитину або підлітка на дорослу людину. Тільки час і досвід можуть зробити це. Відсутність залежності від алкоголю або наркотиків в майбутньому допоможе придбати хороших друзів і зайняти краще положення в суспільстві. Для того щоб стати успішним у житті, діти повинні навчитися ефективно спілкуватися, вміти діяти в колективі і вибирати друзів, які не мають залежності від алкоголю і наркотиків.

ЧОМУ ВАЖЛИВА СІМЕЙНЕ ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ алкоголю та наркотиків?

Сімейна політика щодо алкоголю та наркотиків дуже важлива. Досвід свідчить, що всупереч поширеній помилці, діти хочуть планувати своє життя і будувати своє щастя. Вчинки дітей відповідальніші, коли батьки також дотримуються визначених обмежень і нормам. Батьки можуть допомогти, розповідаючи про можливі наслідки вживання алкоголю і наркотиків і обговорюючи з дитиною, яка поведінка вони від нього очікують. Він повинен знати, як йому слід поводитися, що потрібно, а що не можна робити. Досягніть від дитини обіцянки, що він ні за яких обставин не збирається приймати алкоголь або інші наркотики. Роз'ясніть йому серйозні наслідки, які це може викликати. Розкажіть або навіть складіть письмово сімейні правила, які допоможуть Вашій дитині виховати у собі відповідальність і відмовитися від алкоголю або інших наркотиків. Сімейні традиції дають Вашій дитині найпростіший спосіб сказати ровесникам "НІ!" у відповідь на запрошення покурити, випити або прийняти наркотики. Приклад: "Навіть і не думай !!! Батьки сказали мені минулого тижня, що покупку комп'ютера, велосипеда і.т.д. відкладуть на рік, якщо дізнаються, що я брав алкоголь або наркотики".

ЯК Я МОЖУ ЗАОХОЧУВАТИ ДИТИНИ до відвертих І НАДАВАТИ НА НЬОГО ВПЛИВ?

Діти різного віку готові говорити з батьками, які можуть навчити їх знань про алкоголь, тютюн і наркотики. Для цього знадобиться певний вид батьківського мистецтва: вміння давати поради і підштовхувати до вибору вірного рішення, а також відповідати на поставлені питання, не блокуючи довірчого спілкування. Вислухати - більш ефективна тактика, ніж заборонити висловлюватися. Але Вам необхідно вміти зосередитися і мати навички бесід на делікатні теми. Існує 5 прийомів, які допомагають батькам краще розуміти своїх дітей. Між іншим, досвід їх застосування може виручити і в спілкуванні з іншими дорослими.


Прийом №1:

Постарайтеся показати Вашій дитині, що Ви його розумієте. Іноді цей прийом називають "відбитим вислуховування". Він складається з трьох частин: Демонструйте дитині, що Ви чуєте те, про що він говорить (наприклад, словами "так", "угу", питаннями "а що потім?", "І що ж?" І так далі). Дозволяйте дитині виражати його власні почуття. Доведіть дитині, що правильно зрозуміли його розповідь або повідомлення (наприклад, коротко переказавши суть).


Прийом №2:

Уважно стежте за обличчям дитини та її "мовою тіла" Часто дитина впевнена, що успішно приховує свої емоції (смуток, досаду, нетерпіння та інше). Але тремтячий підборіддя або блиск очей скажуть Вам інше. Коли слова не відповідають "мові тіла", завжди покладайтеся на "мову тіла".


Прийом №3:

Висловлюйте свою підтримку і заохочення не тільки словами. Це можуть бути Ваші посмішка, поплескування по плечу, кивок головою, погляд в очі, дотик до дитячої руці.Скачати 92.96 Kb.