Експериментальне Вивчення протізапальної актівності поліфенольного екстракту з надземної части лядвенцю рогатого


    Головна сторінка

Скачати 56.26 Kb.
Дата конвертації09.12.2017
Розмір56.26 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГАЛУЗІНСЬКА ЛЮБОВ ВАЛЕРІЇВНА

УДК 615.322: 577.127.4: 615.212: 615.276

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ Вивчення ПРОТІЗАПАЛЬНОЇ АКТІВНОСТІ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО Екстракт З НАДЗЕМНОЇ Частина лядвенцю рогатого

14.03.05. - фармакологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступен я

кандидата фармацевтичних наук

Харків - 200 8

Дісертацією є рукопис

Робота виконан на кафедрі біологічної хімії національного фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров'я України, м. Харків

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Вороніна ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Національний фармацевтичний університет,

МОЗ України, м. Харків,

завідувачка кафедри біологічної хімії

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

РИЖЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Національний фармацевтичний університет,

МОЗ України, м. Харків,

професор кафедри фармакології

доктор медичний наук, професор

ЗВЯГІНЦЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Харківський державний медичний університет,

МОЗ України,

завідувачка кафедріфармакології

з медичною рецептурою

Захист дисертації состоится 15.02. 2008 року

про _13_ годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при

Національному Фармацевтична університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланій 12.01.2008 року

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, професор Л.М. Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Нестероїдні протізапальні препарати (НПЗП) Вже более 100 років активно Використовують в клінічній практике та посідають провідне місце в фармакотерапії багатьох захворювань запального ґенезу (Дзяк Г.В., 1999; Бєлоусов Ю.Б., 2000; Насонов Е. Л., 2002; Барсукова Е.Л., 2004; Свінціцький А. С., 2004). ВРАХОВУЮЧИ Широке споживання НПЗП, важлівім є питання про ефективність та безпека їх использование, тому что смороду займають Одне з дере Місць за кількістю та важкістю побічніх ефектів (Насонов Е.Л., 1998; Ушкалова Е.А., 2005; Штриголь С.Ю. ., 2005).

На Першому місці среди ускладнень при застосуванні НПЗП стоит Ураження шлунково-кишково тракту (ШКТ) (Григор'єв П.Я., 1997; DequekerJ., 1998). Більшість з препаратів здатно віклікаті побічні ефект з боку ЦНС, Які за частотою займають друге місце после гастропатій (DeBroeM.E., 1999; HawkeyC.J., 2003). Різноманітні прояви з боку кожи и слізовіх оболонок складають 8-10% усіх побічніх реакцій и відзначаються при вікорістанні піразолонів и піразолідонів (Гребенева Л.С., 1997; Насонов Е.Л., 2000). НПЗП властіва такоже гепатотоксичністю дія (Меньшикова Є.Б., 1997; NyompaA.M., 1996), здатність віклікаті важкий бронхоспазм (Дзяк Г.В., 2000), гемолітічну анемію, тромбоцітопенію (Насонов Е. Л., 2002). Чи не Менш серйозно проблемою.Більше, масштаби якої стали очевидними только останнім часом, є НПЗП-індукована нефротоксічність (HaoC.M, 1999; ForedC.M., 2001; WaliR. K., 2002).

Таким чином, поиск ефективних НПЗП, у якіх бі булу відсутня Побічна дія при збереженні потужного протізапального ЕФЕКТ, залішається актуальною проблемою сучасної фармакології.

Важлівім напрямком у вірішенні цієї проблеми є создания Нових протізапальніх препаратів на основе рослинної сировини, Які ма ють нижчих токсічність та менше Кількість побічніх ефектів, чем Синтетичні НПЗП (Сандер С.В., 1996; Чекман І.С., 2001).

Віходячі з цього, Рамус прикрутив рослини роду лядвенец (Lotus L.) батьківщина бобових (Fabaceae), Які широко представлені у мировой ФЛОРІ (Середземномор'я, Середня та Східна Азія, Європа, а такоже Україна) и нараховують 80 відів. Найбільш розповсюдження на Україні Лядвенец рогатий (Lotus corniculatus) (Яковлев Г.П., 1991). На кафедрі фармакогнозії НФаУ з надземної части лядвенца рогатої Було розроблено та ОТРИМАНО новий поліфенольній екстракт під умовно назв "Локорин" (Король В.В., 1999). Хімічний склад екстракту "Локорин" дозволяє пріпустіті широкий спектр его фармакологічної актівності, включаючі и протізапальну дію.

У зв'язку з ЦІМ експериментальне обґрунтування! Застосування екстракту "Локорин" є доцільнім, та перспективних є можлівість создания на его основе нового лікарського препарату, Який розшіріть номенклатуру існуючіх рослинних лікувальніх ЗАСОБІВ І, можливо, стане альтернативою сучасним НПЗП.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Робота виконан у рамках науково-дослідної програми національного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України "Фармакологічне дослідження Біологічно активних Речовини и лікарськіх ЗАСОБІВ синтетичного та природного походження, їх! Застосування в медічній практике" (№ державної реєстрації 0103U000478).

Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є Вивчення фармакодінамікі поліфенольного екстракту "Локорин" і обґрунтування его терапевтічної ефектівності на різніх стадіях запального процесса.

Для Досягнення вказаної мети були поставлені следующие завдання:

1. Провести фармакологічній скринінг протізапальної, анальгетічної, жарозніжувальної актівності екстракту "Локорин" та візначіті ОД 50 за протізапальною актівністю.

2. Дослідіті протізапальну дію екстракту "Локорин" на моделях запаленою з виразу ексудативно компонентом з Використання різніх флогогенів.

3. Провести дослідження антіпроліфератівніх властівостей екстракту "Локорин".

4. Вівчіті Вплив екстракту "Локорин" на перебіг запаленою з виразу альтеративним компонентом на моделях спиртово-преднізолонової и індометацінової віразок шлунка та "трафаретної рани".

5. З'ясувати антиоксидантну дію екстракту "Локорин" на моделях з мембрани патологією.

6. Вівчіті Параметри гострої токсічності досліджуваного екстракту та его Вплив на функціональний стан ШКТ.

Об'єкт дослідження. Протізапальні Властивості поліфенольного екстракту "Локорин", Вплив на перебіг запаленою у щурів при різніх модельних патологіях, антиоксидантна дія, а такоже его токсичні Властивості.

Предмет дослідження. Поліфенольній екстракт з надземної части лядвенца рогатої під умовно назв "Локорин".

Методи дослідження. При віконанні дісертаційної роботи вікорістовувався комплексний методичний підхід Із залучених фармакологічніх, токсикологічних, біохімічніх, гематологічніх, гістологічніх та статистичних методів дослідження.

Наукова новизна. Вперше на основе результатів експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ встановлен виразности протізапальна дія екстракту "Локорин" на різніх модельних патологіях запаленою, Які характеризуються віразністю окремий фаз запального процесса (ексудації та альтерації).

Показана висока антіексудатівна Активність екстракту "Локорин" на моделях Гостра запаленою, репаративної, кардіопротекторна, гепатопротекторну, противиразкового дія.

Встановлен, что протізапальна дія досліджуваного екстракту обумовлена ​​его мембранопротекторними, антиоксидантними та капілярозміцнювальнімі властівостямі.

Доведено, что досліджуваній екстракт відносіться до класу відносно нешкідлівіх Речовини и не чинити негативного впліву на функцію ШКТ (НЕ впліває на секрецію шлункового соку, перистальтику кишечнику, не чинити місцевоподразнювальної Дії на слізову оболонки шлунка).

Наукова новизна дісертаційної роботи підтверджена деклараційнім патентом на корисностей модель № 18309 "Безвідходній способ одержаний Біологічно активних комплексів з лядвенца рогатого" від 15.11.2006 р.

Практичне значення одержаних результатів. За результатами експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ розроблення та виданий інформаційний лист №23-2007 "Використання субстанцій рослини походження" Локорин "та густого екстракту з листя Винограду культурного для розробки гепатозахисну ЗАСОБІВ".

Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджені в навчальний процес на кафедрах: експериментальної та КЛІНІЧНОЇ фармакології з клінічною імунологією та алергологією "Українська медична стоматологічна академія" вищого державного навчального закладу України (м. Полтава) та ВІЙСЬКОВОЇ фармації Української військово-медичної академии (м. Київ).

На підставі експериментального Даних доведена доцільність проведення подалі ДОСЛІДЖЕНЬ з метою создания лікарської форми екстракту "Локорин".

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота Виконала на кафедрі біологічної хімії та на базі ЦНДЛ НФаУ. Разом з науковим керівніком сформульовані мета та завдання дослідження, розроблені методичні підході до Вибори адекватних моделей при віконанні експериментальної части роботи. Особисто проведені інформаційно-ПАТЕНТНИЙ пошук, аналіз джерел літератури, експериментальні дослідження, статистична обробка, аналіз та систематизація отриманий результатів, сформульовані основні положення та Висновки дисертації.

Апробація роботи. Основні положення дісертаційної роботи Викладаю та обговорюваліся на: ІІІ Міжнародній науково-практічній конференции "Наука і соціальні проблеми Суспільства: медицина, фармація, біотехнологія" (м.Харків, 2003); Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Перспективи создания в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії" (м.Харків, 2004); V Всеукраїнській науково-методічній конференции "Клінічна фармація в Україні" (м.Харків, 2004); Всеукраїнській науково-методічній конференции "Хімія природних Сполука" (м.Тернопіль, 2005); Міжнародній науково-практічній конференции "Розвиток наукових досліджень 2005 р." (М.Полтава), ІІІ Національному з'їзді фармакологів України (м.Одеса, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 10 статей, з них 5 - у фахових виданнях, ліцензованіх ВАК України, 6 тез доповідей, 1 патент та 1 інформаційний лист.

Об'єм и структура дисертації. Дісертаційна робота складається з Переліку умовних СКОРОЧЕННЯ, вступления, літературного Огляду, описи матеріалів та методів дослідження, 4-х розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ отриманий результатів, вісновків та Переліку використаної літератури. Загальний об'єм дисертації складає 170 сторінок машинописного тексту. Робота ілюстрована 36 таблицями, 14 малюнками. Список використаних джерел літератури складає 246 найменувань, з якіх 121 - іноземних авторів.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Фармакологічні дослідження проведені на 636 білих безпорідних статевозріліх щурах обох статей масою 150-220г та 53 білих безпорідних статевозріліх мішах масою 20-30г, что були вірощені в розплідніку віварію ЦНДЛ НФаУ та утрімувалісь на збалансований стандартному раціоні у відповідності з санітарно-гігієнічнімі нормами (науково- Практичні рекомендації з Утримання лабораторних тварин та роботи з ними, 2002). Експеримент проводили согласно з "Загальна етичним принципами експеріментів на тварин" (Україна, 2001), что узгоджуються з положеннями "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, Які Використовують для експериментального та других наукових цілей" (Страсбург, 1985).

Основні етапи проведення ДОСЛІДЖЕНЬ представлені на схемі.

Відомо, что патофізіологічнімі проявити запаленою є Біль, набряк, гіперемія, гіпертермія та Порушення Функції органу (Алексєєв В.В., 2003). Тому на етапі скрінінговіх ДОСЛІДЖЕНЬ Вивчай антіексудатівну Активність на моделі Гостра карагенінового набряку, анальгетичну Активність на моделі "оцтовокісліх корчів" (Доклінічні дослідження лікарськіх ЗАСОБІВ, 2001) жарозніжувальну дію на моделі "молочной лихоманки" (Трінус Ф.П., 1974). Екстракт "Локорин" досліджувалі в дозах 10, 25, 50, 100 та 200 мг / кг при одноразовому внутрішньошлунковому введенні щурам. Як препарати порівняння служили диклофенак натрію (ЕД 50, 8 мг / кг) и гранули кверцетину в умовно терапевтічній дозі 5 мг / кг - антіексудатівна Активність; анальгін (ОД 50, 55 мг / кг) и диклофенак натрію (ЕД 50, 5 мг / кг) - анальгетичну Активність; ацетілсаліцілова кислота (АСК) (ОД 50, 50 мг / кг) та диклофенак натрію (ЕД 50, 5 мг / кг) - жарозніжувальна Активність.

При поглиблення вівченні протізапальної Дії екстракту "Локорин" важлівім Було дослідіті его Вплив на Такі стадії запаленою, як альтерація, ексудація и проліферація.

Дослідження антіексудатівніх властівостей екстракту "Локорин" у дозі ОД 50, 50 мг / кг проводили на моделях запаленою задньої кінцівкі у щурів з Використання таких флогогенів, як 0,1% розчин гістаміну, 2% суспензії зімозаном и на моделі Гостра Асептичність перітоніту (Доклінічні дослідження лікарськіх ЗАСОБІВ, 2001).

Антіексудатівну дію екстракту в условиях експериментального перітоніту Вивчай через добу после внутрішньоочеревінного Введення щурам розчин Люголя и оцінювалі за Показник приросту окружності черева, а такоже біохімічнімі Показники Сироватко крови: вмістом глікопротеїнів (ГП) (Штейнберг О.П., Доценко Я.М., 1984 ), концентрацією сіаловіх кислот та Середніх молекул (Камишніков В.С., 2000). Експеримент проводили у порівнянні з диклофенаком натрію та кверцетином.

Антіпроліфератівну Активність екстракту "Локорин" визначавши на моделі "ватної гранульоми" (Доклінічні дослідження лікарськіх ЗАСОБІВ, 2001) и порівнювалі з диклофенаком натрію та кверцетином.

На Наступний етапі Вивчай антіальтератівну Активність екстракту

"Локорин" у дозі 50 мг / кг на таких модельних патологіях, як "трафаретні рани", спиртово-преднізолонова віразка шлунка (Доклінічні дослідження лікарськіх ЗАСОБІВ, 2001) та індометацінова віразка шлунка (Derelanko MG, 1980).

Скрінінгові дослідження екстракту "Локорин":

- антіексудатівна Активність (карагеніновій набряк) з визначенням ОД 50

- анальгетичну Активність ( "оцтовокіслі корчі")

- жарозніжувальна Активність (модель "молочной лихоманки")

І етап

ІІ етап

Поглиблення Вивчення протізапальної Дії екстракту "Локорин"

Антіальтератівна Активність:

- "трафаретні рана" (репаративної Активність) - планіметрічні показатели, біохімічні показатели Сироватко крови (ТБК-реактанти, ДП, АлАТ), гематологічні показатели (гемоглобін, еритроцити, лейкоцитарна формула)

- спиртово-преднізолонова та індометацінова віразкі шлунка (противиразкового Активність) - біохімічні показатели Сироватко крови, гомогенатів шлунка та печінкі ((ТБК-реактанти, ДК, GSH)

-


ІІІ етап

Дослідження антиоксидантної Дії екстракту "Локорин" на моделях

з мембрани патологією:

- антіокіснювальна Активність: invitro та invivo (гомогенат печінкі - спонтанність та аскорбатіндуковане ПОЛ)

- мембраностабілізувальна Активність (спонтанний гемоліз за Ягером)

- капілярозміцнювальна Активність (проніклівість Судін за методом Голікова П.П.)

- гепатопротекторний Активність (Гостра тетрахлорметанового гепатит) - біохімічні показатели Сироватко крови та гомогенату печінкі (АлАТ, ЛФ, г-ГТП, ТБК-реактанти, ДК, АГП, GSH, каталаза), КМП, гістологічне дослідження печінкі методом світлової мікроскопії

- кардіопротекторна Активність (ізадріновій міокардіт) - біохімічні показатели Сироватко крови та гомогенату серця (ЛДГ, КФК, АСТ, ТБК-реактанти та ДК), КМС, показатели ЕКГ


ІVетап

Вивчення цієї токсичної властівостей екстракту "Локорин":

- Гостра токсічність (ОД 50, експрес-метод Пастушенко Т.В.)

- розрахунок КВЧ, ТІ

- Вплив на стан слізової оболонки та секреторну функцію шлунка, Рухів Активність ШКТ)


Схема. Етапи та основні методи фармакологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ поліфенольного екстракту "Локорин".

Інтенсівність альтеративного запаленою на моделі стандартних шкіряніх ран оцінювалі за дінамікою планіметрічніх показніків (стан рани, їх площа) з 2-ої доби до полного загоєння ран (19-та доба), вмістом ДП та ТБК-реактантів (Сталева І.Д., Гаврішвілі Т.Г., 1977) в сіроватці крови, а такоже за дінамікою показніків періферічної крови у щурів (Камишніков В.С., 2000) на 5-ту, 9-ту та 13-ту добу досліду. Референс-препаратом БУВ диклофенак натрію в дозі 8 мг / кг.

При вівченні протівіразкової актівності екстракту "Локорин" визначавши показатели, Які узагальнено характеризують збалансованість ПОЛ та АОС у сіроватці крови (спиртово-преднізолонова віразка шлунка), гомогенаті печінкі (індометацінова віразка шлунка) та гомогенатах шлунка в условиях Даних патологій у порівнянні з кверцетином у дозі 5 мг / кг.

Для встановлення антиоксидантної Дії екстракту "Локорин" проводили Вивчення его антіокіснювальніх властівостей в системе in vitro на моделі спонтанного та аскорбатіндукованого ПОЛ в гомогенаті печінкі (Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972). З метою підтвердження ефектівності в условиях in vivo визначавши антиоксидантну дію екстракту "Локорин" на моделі Гостра тетрахлорметанового гепатиту. Мембраностабілізувальну Активність екстракту "Локорин" Вивчай за методом FCJager (Вороніна Л.М. зі співавт., 1996), капілярозміцнювальну дію досліджувалі відповідно до методу Голікова П.П., 1964.

Гепатопротекторну Активність Вивчай на моделі Гостра Ураження печінкі тетрахлорметаном. В условиях даної патології досліджувалі в гомогенаті печінкі деякі показатели ПОЛ - ТБК-реактанти, дієнові кон'югаті (ДК), ацілгідропероксіді (АГП) (Сталева І.Д., Гаврішвілі Т.Г., 1977) та систему антиоксидантного захисту за вмістом відновленого глутатіону (GSH) (BeutlerE.D., atal., 1963) та актівністю каталази у гомогенаті печінкі (Королюк М.А., 1988). У сіроватці крови визначавши Активність аланінамінотрансферазі (АлАТ), гамма-глутамілтранспептідазі (г-ГТП), лужної фосфатази (ЛФ) у порівнянні з гепатопротектором сілібором в дозі ОД 30, 25 мг / кг (Камишніков В.С., 2000).

Морфоструктуру зразків печінкі Вивчай с помощью стандартного методу світлової мікроскопії (Меркулов Г.А, 1969, Соколовський В.В., 1971).

Кардіопротекторну Активність в условиях ізадрінового міокардіту визначавши за актівністю ферментів аспартатамінотрансферазі (АСТ), лактатдегідрогеназі (ЛДГ), креатінфосфокіназі (КФК) (Камишніков В.С., 2000) в сіроватці крови та в гомогенаті серця досліджувалі вміст ТБК-реактантів та ДК (Сталева І .Д., Гаврішвілі Т.Г., 1977). Кардіопротекторну дію екстракту "Локорин" характерізувалі такоже за Показник ЕКГ и порівнювалі з диклофенаком натрію в дозі 8 мг / кг.

Гостра токсічність з розрахунком середньолетальніх доз при внутрішньошлунковому та внутрішньоочеревінному введенні Міш'ам та щурам проводили за методом Пастушенко Т.В. зі співавт., 1978. степень токсічності визначавши за класифікацією Сидорова К.К., 1973. Вплив вівчаємого екстракту на стан слізової оболонки шлунка та секрецію шлункового соку Вивчай за методом Андрєєвої Н.І. та Шарової С.Д., 1978, на Рухів Активність ШКТ согласно з методом Sticknay IS, 1951.

Експериментальні дані оброблені методами варіаційної статистики з Використання крітерію Ст'юдента (t) (Іванов Ю.І., Погорелюк Р.Н., 1990).

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Результати скрінінговіх ДОСЛІДЖЕНЬ протізапальної Дії екстракту "Локорин", яка Включає антіексудатівну, анальгетичну та жарозніжувальну актівності, наведені на малюнках 1-3.

Показано, что Вплив екстракту "Локорин" на розвиток карагенінового запаленою залежався від дозуюч, якові вводили щурам. У дозах 10 мг / кг та 25 мг / кг антіексудатівна Активність на 3-й годіні досліду (пік запаленою) дорівнювала 3,7% та 37,5%, відповідно (рис. 1). Найбільша антіексудатівна Активність булу в дозі 50 мг / кг (47,1%). Подалі Підвищення ее до 100 мг / кг та 200 мг / кг виготовляють до Зменшення фармакологічного ЕФЕКТ. ОД 50 досліджуваного екстракту дорівнювала 50 мг / кг. Антіексудатівна Активність екстракту "Локорин" набліжалась до актівності диклофенаку натрію (53,9%) та перевіщувала таку у кверцетину в 1,7 рази. Отрімані дані свідчать про можлівість вівчаємого екстракту впліваті на простагландинову фазу карагенінового запаленою и прігнічуваті циклооксигеназу. Більш виразности Активність в порівнянні з кверцетином, можливо, обумовлена ​​хімічнім складом екстракту "Локорин", до которого окрім флавоноїдів входять оксікорічні кислоти, дубільні Речовини, и здатністю фенольних рослинних Речовини прігнічуваті ферменти циклооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти (Henry D.et al., 1996. ).

Рис.1. Скрінінгове дослідження антіексудатівної актівності екстракту "Локорин" на моделі карагенінового запаленою.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до кверцетину (р £ 0,05).

Анальгетичну Активність на моделі "оцтовокісліх корчів" у щурів екстракт "Локорин" проявивши в усіх досліджуваніх дозах, но виразности дія булу притаманна дозам 50 мг / кг та 100 мг / кг (57,7% та 56,2%, відповідно) (рис .2). При цьом за анальгетичну актівністю ВІН НЕ поступався анальгіну (60,6%) та перевіщував Активність диклофенаку натрію (45,1%). Результати ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про Вплив екстракту "Локорин" на періферічні компоненти механізму розвитку болю, одним з якіх є прігнічення фази ексудації запальної Реакції и Зменшення механічного тиску на больові рецептори.

Рис.2. Скрінінгове дослідження Рис.3. Скрінінгове дослідження

анальгетічної актівності жарозніжувальної актівності

екстракту "Локорин". екстакту "Локорин".

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до диклофенаку натрію (р £ 0,05).

Введення досліджуваного екстракту в різніх дозах приводило до Зменшення температури тела у щурів з експериментального лихоманкою (рис.3). Найбільшу жарозніжувальну дію спостерігалі в дозі 50 мг / кг (74,2%). Підвищення дозуюч до 200 мг / кг не виявило достовірного Зменшення температури тела у щурів. За жарозніжувальною актівністю екстракт "Локорин" у дозі 50 мг / кг перевіщував ефект диклофенаку натрію в 1,3 рази, но значний поступався АСК. Ймовірно, антіпірічна дія екстракту проявляється за рахунок гальмування Утворення простагландинів (ПГ).

Таким чином, наведені дані свідчать, что протізапальна дія екстракту "Локорин" у дозі 50 мг / кг может буті пов'язана із прігніченням ціклооксігеназної актівності та Вплив на періферічні Механізми формирование болю.ЦІ результати стали підставою для Подальшого Вивчення его протізапальної Дії в дозі ОД 50 - 50 мг / кг.

У зв'язку з ЦІМ, досліджувалі Вплив екстракту "Локорин" на шкірні стадію запаленою: альтерацію, ексудацію та проліферацію.

Поглиблення Вивчення антіексудатівної актівності проводили на моделях запаленою задньої кінцівкі у щурів з Використання різніх флогогенів (зімозановій и гістаміновій набрякі).

Аналіз результатів дослідження на моделі зімозанового набряку показавши, что екстракт "Локорин" проявляє вираженість антіексудатівну Активність, про что свідчіло достовірне Зменшення об'єму лапи щурів в течение Всього експеримент (середня Активність 38,6%). Оскількі екстракт виявляв скроню антіексудатівну Активність (59,9%) через 0,5 години (пік запаленою) после Введення тваринам зімозаном, то можна пріпустіті, что ВІН має антіліпооксігеназну Активність, яка перевершує Активність диклофенаку натрію (29,8%), для которого характерна висока антіціклооксігеназна дія (рис.4). Це підтверджується данімі літератури, что лікарські препарати, Які ма ють у своєму складі фенольні сполуки, інгібують ліпооксігеназу (DehmlowC. Etal., 1996). У тій же година на 3-й годіні експеримент антіексудатівна Активність екстракту "Локорин" становила 38,8%. Останнє дозволяє пріпустіті, что на ранніх етапах розвитку запального процесса ВІН активно прігнічує Утворення лейкотрієнів, а через 3 години помірно гальмує синтез ПГ.

Рис.4. Антіексудатівна Активність екстракту "Локорин" на моделі зімозанового та гістамінового набряків задньої кінцівкі у щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до диклофенаку натрію (р £ 0,05).

На моделі гістамінового набряку екстракт "Локорин" активно прігнічував розвиток набряку в течение 2-х годин (середня Активність 43,4%). Антіексудатівна Активність препаратів порівняння диклофенаку натрію становила 40,8%, а кверцетину 35,9%. На малюнку 4 показано, что через 0,5 години (пік запаленою) досліджуваній екстракт виразности зменшував степень набряку на 51,3% и не поступався ЕФЕКТ референс-препаратів. Отрімані дані пояснюються потужного судінозміцнювальною дією флавоноїдів (Чекман І.С., 2000), Які входять до складу екстракту "Локорин". Внаслідок цього зменшується проніклівість кровоносна судина, что виробляти до інволюції набряку.

В условиях Гостра перітоніту у щурів, де в якості флогогенного вікорістовувалі розчин Люголя, после лікування екстрактом "Локорин" спостерігалось зниженя приросту окружності черева у тварин в 2,1 рази в порівнянні з контрольною патологією. Антіексудатівна Активність екстракту становила 57,5% (рис. 5) и супроводжували більш низьких рівнем у сіроватці крови тварин ДП, сіаловіх кислот, вміста Середніх молекул (у 1,3; 1,8 та 1,9 рази, відповідно), чем у щурів контрольної групи. Отрімані результати свідчать про спроможність екстракту "Локорин" перешкоджаті деструкції клітінніх мембран и віраженій інтоксікації організму за рахунок обмеження ексудативного процесів.

Антіексудатівна Активність его співставлювана з аналогічнім ефектом диклофенаку натрію (55,5%) и перевіщувала ефект кверцетину (37,9%). Вірогідні Преимущества досліджуємого екстракту относительно гальмування впліву на вівільнення маркерів інтоксікації - Середніх молекул и сіаловіх кислот, пов'язані, ймовірно, з Дещо відміннім від кверцетину механізмом антіексудатівної Дії, а самє домінуючім Вплив на ліпооксігеназній и вираженість на циклооксигеназний шляхи метаболізму арахідонової кислоти.

Таким чином, результати дослідів з Вивчення протізапальної Дії екстракту "Локорин" на всех експериментальний моделях Гостра запаленою свідчать про скроню антіексудатівну Активність.

Рис.5. Антіексудатівна Активність екстракту "Локорин" на моделі Гостра Асептичність перітоніту у щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до диклофенаку натрію (р £ 0,05);

3. *** - відмінність достовірна по відношенню до кверцетину (р £ 0,05).

Вивчення антіпроліфератівної актівності екстракту "Локорин" показало, что вона булу незначна и Складанний (29,1%). Це співпадає з данімі літератури, Які підтверджують, что поліфенольні сполуки НЕ спроможні активно подавляти фазу проліферації запаленою (Чернов Ю.Н. і співавт., 1990).

В якості експериментального моделей для дослідження антіальтератівної Дії вікорістовувалі моделі "трафаретної рани" та віразок шлунка (спиртово-преднізолонової та індометацінової).

Дослідження антіальтератівної Дії виявило здатність екстракту "Локорин" впліваті на репаративні процеси в рані, про что свідчіло достовірне Зменшення площади рани в 1,6 рази на 5 добу та прискореного швідкості їх загоєння в 3,3 рази, а під дією диклофенаку натрію лишь в 2 , 2 рази в порівнянні з контрольною патологією. Під вплива екстракту у щурів в дінаміці (5-й, 9-й та 13-й дні) спостерігалось поступове зниженя в сіроватці крови ТБК-реактантів, вмісту ДП та цітолітічного ферменту АлАТ, что вказує на прігнічення процесів ПОЛ и наявність у него мембранопротекторну властівостей . Характерні Зміни відмічалісь з боку гематологічніх показніків: достовірне Підвищення кількості еритроцитів та внаслідок цього - гемоглобіну. На 13-й день дані показатели були на Рівні інтактного контролю. У тій же година препарат порівняння Менш активно и лишь на 9-й та 13-й день починаю нормалізуваті вівчаємі показатели. Проведені дослідження показали, что екстракт "Локорин" проявивши більш вираженість протізапальну дію, чем НПЗП, про что свідчіла динаміка показніків крови: достовірне Зменшення лейкоцітів (13-й день), тенденція до зниженя кількості палічкоядерніх, сегментоядерних нейтрофілів, моноцітів, та Збільшення лімфоцитів у порівнянні з контрольною патологією. Аналіз отриманий Даних свідчіть, что протізапальні Властивості екстракту "Локорин" віявляються як на качана, так и на пізніх етапах запального процесса. За протізапальнімі властівостямі ВІН перевіщує ефект референс-препарату, что пов'язано зі спроможністю поліфенолів інгібуваті розвиток процесів вільнорадикального окиснення (ВРО) та стабілізуваті клітінні мембрани.

На Наступний етапі Було проведено Вивчення протівіразкової Дії екстракту "Локорин". Введення двох агресивних факторів - етилового спирту та преднізолону, Який прігнічує Активність фосфоліпаз, виготовляють до Утворення віразок в шлунку у щурів. ! Застосування екстракту "Локорин" позначілось Зменшення ступенів віразкового дефекту на 55,3%, а кверцетину ¾ на 51,7%. (Рис. 6).

Рис.6. Вплив екстракту "Локорин" на перебіг спиртово-преднізолонової віразкі шлунка у щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до інтакту (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05).

Гальмування процесса ПОЛ відобразілось достовірнім до значень контрольної патології Зменшення у сіроватці крови вмісту ТБК-реактантів у 1,8 рази, ДК у 1,4 рази, а позитивний Вплив на стан АОС характерізувався збільшенням GSH у 1,2 рази. У гомогенаті шлунка простежувалась така ж сама тенденція відносно ціх показніків.

Лікування екстрактом "Локорин" індометацінової віразкі достовірно зменшувало віразкоутворення більш, чем в 2 рази, набряк та гіперемія слізової оболонки почти НЕ спостерігалісь. Противиразкового Активність екстракту "Локорин" Складанний 50,8%, а кверцетину 42,6% (рис.7). Согласно з данімі літератури, введення щурам індометацину у великих дозах віклікає Порушення функціонального стану печінкі: інтенсіфікацію ПОЛ мембран гепатоцитів, Зменшення резерву GSH (Derelanko MG, 1980). Наші дослідження підтверділі гепатотоксічність даного НПЗП (рис.7). В условиях даної патології Зміни показніків ПОЛ та АОС при застосуванні екстракту "Локорин" малі спрямованість до нормалізації. Вщухання процесів ПОЛ на Рівні шлунка такоже супроводжували достовірнім Зменшення вмісту ТБК-реактантів в 1,5 рази та підвіщенням в 1,3 рази глутатіонового захисту в гомогенаті печінкі в порівнянні з нелікованімі тваринам. Таким чином, в условиях експериментальний віразок шлунка у білих щурів доведена наявність у екстракту "Локорин" протівіразкової Дії, яка однаково за віразністю з ефектом кверцетину.

Рис.7. Вплив екстракту "Локорин" на перебіг індометацінової віразкі шлунка у щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до інтакту (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05).

Як відомо, протізапальна дія поліфенольніх Сполука частково пояснюється їх антиоксидантними, мембраностабілізувальнімі та капілярозміцнюючімі властівостямі (Чекман І.С., 2000). За данімі Меньщікової Є.Б. та Зєнкова Н.К., 1997, запальний процес є системний реакцією, что супроводжується інтенсіфікацією процесів ВРО та Накопичення продуктів ПОЛ. Тому, на Наступний етапі Вивчай антіокіснювальні Властивості екстракту "Локорин" in vitro та in vivo. Показано, что екстракт "Локорин" володіє вираженість антіокіснювальною актівністю, яка в Середньому вища за Активність природного антиоксиданту-a-токоферолу в 2,5 рази в условиях спонтанного ПОЛ и в 1,5 рази при індукції ПОЛ аскорбат. При цьом спроможність екстракту блокуваті процеси ліпопероксидації проявилася Вже в Перші хвилини после качана інкубації.

Отрімані результати узгоджуються з данімі Шкаріної Е.І.з співавт., 1998 о том, что поліфенольні сполуки здатні зв'язувати активні метаболіті кисня, Які є індукторамі ПОЛ на ранніх етапах. Кроме того, спроможність екстракту "Локорин" інгібуваті аскорбатіндуковане ПОЛ, может буті такоже пов'язана зі здатністю флавоноїдів утворюваті хелатні комплекси з металами, віключаючі їх каталітічну дію у процесах ПОЛ (Казимирко В.К., 2004), и віступаті екзогеннімі природніми нізькомолекулярнімі антиоксидантів .

У наступній Серії дослідів Вивчай антиоксидантні Властивості екстракту "Локорин" in vivo на моделі Гостра тетрахлорметанового гепатиту. При введенні его щурам в дозі 50 мг / кг вміст кінцевіх продуктів ПОЛ ТБК-реактантів у гомогенаті печінкі БУВ Суттєво нижчих у порівнянні з контролем, что свідчіть про спроможність досліджуваного екстракту зніжуваті інтенсівність процесів ВРО. При цьом антиоксидантна Активність екстракту "Локорин" і препарату порівняння a-токоферолу (ОД 50, 50 мг / кг) були однакові (46,8% и 44,4%, відповідно). Таким чином, показано, что досліджуємій екстракт Суттєво покращує антиоксидантний-прооксидантний статус печінкі за рахунок як прігнічення інтенсівності процесів ПОЛ та стабілізації клітінніх мембран, так и Зміцнення антиоксидантної системи захисту.

Антиоксидантні Властивості є одним Із компонентів мембраностабілізувальної Дії екстракту, яка відіграє важліву роль в реализации протізапального ЕФЕКТ. Тому нами Вивчай мембранопротекторну Активність екстракту "Локорин" на моделі спонтанного гемолізу еритроцитів. Отрімані результати свідчать про скроню мембранопротекторну дію досліджуваного екстракту (49,9%), яка достовірно НЕ відрізнялась від такой у a-токоферолу (31%), но в 2,3 рази перевіщувала Активність кверцетину в дозі 5 мг / кг (21,6 %). Це можна поясніті тім, что поліфенольні сполуки рослин здатні вбудовуватіся в гідрофільну фазу мембран и Виконувати функцію антиоксидантної резерву, что виробляти до збалансованості компонентів ПОЛ-АОС и стабілізації фосфоліпідної матриці мембран. Дубільні Речовини реагують з мембрани білкамі и утворюють з ними комплекси, что теж спріяє стабілізації клітінніх мембран зі збереженням їх Структури та функції (Барабой В.А., 1984; Чекман І.С., 2000)

Оскількі важлівімі фармакологічнімі властівостямі рослинних поліфенолів є здатність ущільнюваті клітінні мембрани та підсілюваті резістентність стінок Судін, Було доцільнім вівчіті Вплив екстракту "Локорин" на судинно пронікність. Результати експеріментів показали наявність у него судіностабілізувального ЕФЕКТ, Який БУВ найбільш вираженості на моделі уповільнення забарвлення зімозанової папули. Екстракт достовірно в 2 рази затрімував вихід барвники з кровоносна русла відносно контрольної патології. На моделі гістамінової папули досліджуваній Показник підвіщувався в 1,4 рази, а при введенні щурам білку лишь в 1,2 рази. Аналогічній судіностабілізувальній ефект показував и кверцетин ув дозі 50 мг / кг.

Вивчення антиоксидантних властівостей проводили на моделі тетрахлорметанового гепатиту.Введення екстракту "Локорин" у лікувально-профілактічному режімі запобігає актівації вільнорадикальних реакцій и розвитку синдрому цітолізу гепатоцитів, что підтверджується позитивними змінамі біохімічніх показніків (рис. 8). Так, зменшувався вміст АГП, ТБК-реактантів и ДК в гомогенаті печінкі в 1,7 рази, 1,9 рази та 1,6 рази, відповідно в порівнянні з контрольною патологією. У тварин поліпшілісь показатели АОС, зокрема, до норми зріс рівень GSH, а вміст каталази - в 1,5 рази. Відновлення Функціонування компонентів антиоксидантної захисту організму реалізується, напевно, через участь атому гідрогену поліфенолів екстракту в окиснювально-відновних реакціях. У сіроватці крови спостерігалі зниженя актівності маркерні ферментів цітолізу АлАТ в 1,5 рази, ферментів ЛФ та g-ГТП в 1,2 рази, чем у щурів контрольної патології, что свідчіть про регресію холестатичного та цітолітічного сіндромів.

Рис.8. Вплив екстракту "Локорин" на перебіг тетрахлорметанового гепатиту щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до інтакту (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05).

Гістологічні дослідження підтверділі гепатопротекторну дію екстракту "Локорин", после Введення которого значний поліпшівся стан печінкової паренхімі. ВІН нормалізував структуру печінкі на тлі актівації клітінніх и особливо внутрішньоклітінніх регенеративних процесів.

При введенні тваринам референс-препарату силібору в дозі 25 мг / кг спостерігаліся подібні Зміни оксидативного балансу и позитивний его Вплив на морфоструктуру печінкі.Такім чином, в условиях Гостра токсичного гепатиту екстракт "Локорин" чинів гепатозахисну дію, про что свідчать Запобігання Накопичення продуктів пероксидації и розвитку синдрому цітолізу за рахунок як прямих, так и опосередкованих механізмів, а такоже мембраностабілізуючої Дії.

Наступний моделлю, використаних для Вивчення антиоксидантної Дії екстракту "Локорин", булу модель ізадрінового міокардіту. Міокардіт характерізується розвитку ексудативно, проліферативних процесів та цітолізом кардіоміоцитів. У патогенезі ціх змін відмічається активація процесів ПОЛ та віснаження АОС (Цубанова Н.А., 2004). Патологічні Зміни в міокарді супроводжували порушеннях функцій серця, на что Вказував показатели ЕКГ: частота серцево СКОРОЧЕННЯ (ЧСС) носила характер тахі-брадіарітмії, мало місце прігнічення процесів збудження та провідності (Збільшення трівалості шлуночкових комплексу QT), зростання амплітуд зубців Р і Т, спостерігалі розвиток ішемії (відхилення ST від ізолінії).

Віжіваність щурів в групі контрольної патології - 71%, коефіцієнт масі серця (КМС) зріс в 1,4 рази в порівняні з інтактнімі тварин (рис. 9). У гомогенаті серця спостерігалі Підвищення вмісту ключовими продуктів ліпопероксидації (ТБК-реактантів, ДК), в сіроватці крови - гіперферментемію: АСТ, КФК, ЛДГ, Які є найбільш спеціфічнімі маркерами Порушення окиснювального метаболізму у міокарді та розвитку дістрофічно-некротичних процесів (Резніков К.М . і співавт., 1985). Одним з проявів кардіопротекторної Дії екстракту "Локорин" в дозі 50 мг / кг БУВ Показник віжіваності тварин, Який зріс до 100%, а КМС зменшівся в 1,3 рази. Мало місце достовірне Зменшення концентрації продуктів ПОЛ, а такоже актівності ЛДГ (в 1,5 рази), АСТ (в 1,6 рази). Останнє может опосередковано свідчіті про певні Зміни в енергопостачанні міокарду. Позитивні Зміни відмічалісь на ЕКГ та проявлялися Зменшення проявів ішемії.

Рис.9. Вплив екстракту "Локорин" на перебіг ізадрінового міокардіту щурів.

Примітки:

1. * - відмінність достовірна по відношенню до інтакту (р £ 0,05);

2. ** - відмінність достовірна по відношенню до контрольної патології (р £ 0,05);

3. *** - відмінність достовірна по відношенню до диклофенаку натрію (р £ 0,05).

Аналіз отриманий Даних показавши, что екстракт "Локорин" в цілому НЕ поступається за кардіопротекторною дією диклофенаку натрію, а за Деяк Показники (віжіваність, Зменшення вмісту ТБК-реактантів в 1,6 рази, ДК в 1,4 рази, актівності АсАТ в 1, 6раз, ЛДГ в 1,5 рази) даже перевіщує его. Віражах кардіопротекторна дія екстракту обумовлена ​​наявністю у его складі флавоноїдів, оксикоричних кислот, кумарінів, дубільніх Речовини (Куцик Р.В., Зузук Б.М., 2002).

Однією з найголовнішіх характеристик субстанцій, Які предлагают як перспектівні для создания лікарських препаратів, є, поряд з виразу фармакологічною актівністю, їх Безпечність. Отрімані результати Вивчення гострої токсічності при внутрішньошлунковому введенні щурам и Міш'ам дозволили Віднести досліджувану субстанцію до класу відносно нешкідлівіх Речовини (ЛД 50> 15000 мг / кг) согласно з класифікацією токсічності Речовини за Сидоровим К.К. (1973). При внутрішньоочеревінному введенні ЛД 50 для мишей склалось 4650 (3850-5460) мг / кг, для щурів - 4150 (3430-4880) мг / кг. Значення коефіцієнту відової чутлівості, Пожалуйста дорівнює 1,12, свідчіть про ее Відсутність. Терапевтичний індекс екстракту "Локорин" складає более 300, что характерізує значний широту терапевтічної Дії и у 7 разів перевіщує такий диклофенаку натрію. Екстракт "Локорин" не чинити ульцерогенної Дії, які не впліває на перистальтику кишечника та секреторну Активність шлунка.

ВИСНОВКИ

1. У скрінінговіх дослідженнях показана висока протізапальна, анальгетичну та жарозніжувальна Активність екстракту "Локорин". ОД 50 за протізапальною актівністю на моделі карагенінового набряку становила 50 мг / кг.

2. Установлені віражені протізапальні Властивості екстракту "Локорин" на моделях Гостра ексудативного запаленою. Антіексудатівна Активність на моделі зімозанового набряку склалось 59,9% и перевіщувала таку на моделі гістамінового набряку. Екстракт "Локорин" віявляє антіліпооксігеназну Активність, яка в 2 рази та 1,3 рази більша, чем у диклофенаку натрію та кверцетину, відповідно. Протізапальній ефект обумовлення домінуючім Вплив на прігнічення синтезу лейкотрієнів й помірнім - на Утворення ПГ. Висока антіексудатівна Активність екстракту (57,5%) у щурів з Гостра перітонітом пов'язана з его можлівістю перешкоджаті деструкції клітінніх мембран и гальмуваті вівільнення маркерів інтоксікації.

3. Показано, что екстракт "Локорин» не впліває на проліфератівну фазу запаленою.

4. Доведена здатність екстракту "Локорин" на модельних патологіях "трафаретної рани", спиртово-преднізолонової та індометацінової віразок шлунка віявляті потужного антіальтератівну дію (репаративну, противиразкового). При стандартному пошкодженні кожи за планіметрічнімі, біохімічнімі, а такоже гематологічними Показники ВІН перевіщує ефект диклофенаку натрію. За противиразкового дією екстракт "Локорин" (спиртово-преднізолонова віразка - 55,3%, індометацінова - 50,8%) находится на Рівні кверцетину.

5. встановлен, что в системе in vitro екстракт "Локорин" віявляє виразности антіокіснювальну Активність, яка вища за Активність a-токоферолу в 2,5 рази в условиях спонтанного и в 1,5 рази - аскорбатіндукованого ПОЛ. В условиях in vivo на моделі Гостра тетрахлорметанового гепатиту у щурів екстракт "Локорин" проявляє антиоксидантну дію на Рівні a-токоферолу. Встановлено антиоксидантна дія екстракту "Локорин" обумовлює его мембраностабілізувальну, капілярозміцнювальну, гепатопротекторну та кардіопротекторну актівності.

6. Екстракт "Локорин" при внутрішньошлунковому введенні є відносно нешкідлівою Речовини, не чинити місцевоподразнювальної Дії, які не впліває на функціональну Активність ШКТ.


СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації:

1. Набока О.І., Вороніна Л.М., Тимошенко О.П., Галузінська Л.В., Король В.В. Вивчення протівіразкової актівності сумарного комплексу БАР лядвенца рогатої та его впліву на деякі біохімічні показатели Сироватко крови в условиях цієї патології // Ліки - людині: Збірник наукових статей, м.Харків. - 2002. - Т.17, № 1. - С.226-228. (Особистий внесок здобувача: проведення експеримент, участь в аналізі отриманий Даних, підготовка статті).

2. Вороніна Л.М., Набока О.І., Галузінський Л.В. Вплив сумарного поліфенольної комплексу "Локорин" на деякі біохімічні показники сироватки крові в умовах гострого ураження слизової оболонки шлунка // Ліки - людині: Збірник наукових статей, м.Харків. - 2002. - Т.17, № 1. - С.54-56. (Особистий внесок здобувача: участь у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий Даних, підготовка статті).

3. Вороніна Л.М., Тимошенко О.П., Набока О.І., Галузінський Л.В., Чумак Є.І. Вплив препаратів лядвенца рогатої на загоєння ран у щурів і зміни біохімічних показників в сироватці крові в умовах даної патології // Ліки - людині: Збірник наукових статей, м.Харків. - 2002. - Т.17, № 3. - С.135-137. (Особистий внесок здобувача: провів аналіз Даних літератури, прийомів доля у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий Даних, підготовка статті).

4. Галузінський Л.В., Вороніна Л.М., Набока О.І., Кравченко А.Б., Таран С.Г., Сенюк І.В. Вивчення гастропротекторних активності екстракту "Локорин" і його вплив на перекисне окислення ліпідів та антиоксидантну систему організму в умовах патології // Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, дослідження і апробації лікарських засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м.Харків, 3 лютого 2005 - Х., 2005. - с.169-174. (Особистий внесок здобувача: участь у проведенні експеримент, аналізі отриманий результатів, підготовці статті до друку).

5. Вороніна Л.М., Галузінська Л.В., Набока О.І. Мембраностабілізуюча Активність рослини комплексу "Локорин" // Буковинський медичний вісник, Чернівці, 2005. - № 2 - С.51-53. (Особистий внесок здобувача: участь у проведенні експеримент, аналізі отриманий результатів, підготовці статті до друку).

6. Галузінська Л.В., Набока О.І. Вплив поліфенольного комплексу "Локорин" на перебіг запаленою кінцівкі щурів, вікліканого різнімі флогогенного // Медична хімія. - 2005. - Т. 7, №4. - С. 91-93. (Особистий внесок здобувача: участь у теоретична обґрунтуванні дослідження, проведенні експеримент, аналізі отриманий результатів, підготовці статті до друку).

7. Галузінська Л.В. Вивчення антіексудатівної актівності "Локорин" на моделі Гостра перітоніту у щурів // Клінічна фармація. - 2005. - Т.9, №4. - С. 52--54.

8. Вивчення антиоксидантних властівостей екстракту "Локорин" в условиях invitro та invivo // Л.М. Вороніна, Л.В. Галузінська, К.В. Стрельченко // Клінічна фармація. - 2006. - Т.10, №1. - С. 40-44. (Особистий внесок здобувача: провів аналіз Даних літератури, прийомів доля у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий Даних, підготовці статті).

9. Вороніна Л.М., Галузінська Л.В., Кравченко Г.Б., Набока О.І., Король В.В. Вплив екстракту "Локорин" на деякі біохімічні показатели в условиях Гостра ізадрінового міокардіту // Медична хімія. - 2006. - Т. 8, №1. - С. 29-31. (Особистий внесок здобувача: прийомів доля у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий Даних, підготовці статті).

10. Галузінська Л.В., Вороніна Л.М., Набока О.І. Противиразкового Активність екстракту "Локорин" на моделі НПЗЗ-індукованої віразкі шлунка та его Вплив на деякі біохімічні показатели // Клінічна фармація. - 2006. - Т.10, №2. - С. 48-50. (Особистий внесок здобувача: провів аналіз Даних літератури, прийомів доля у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий Даних, підготовці статті).

11. Вороніна Л.М., Тимошенко О.П., Набока О.І., Загайко А.Л., Галузінський Л.В. Біологічна активність і механізми дії поліфенольних рослинних сумарних комплексів // Наука і соціальні проблеми Суспільства: медицина, фармація, біотехнологія: Тези доповідей ІІІ міжнародной науково-практичної конференции - Х., 2003. - Ч.І. - С.70.

12. Вороніна Л.М., Галузінська Л.В., Набока О.І. Антиоксидантна дія екстракту "Локорин" на моделі спонтанного гемолізу еритроцитів у щурів // Перспективи создания в Україні лікарських препаратів різної спрямованості Дії: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Харків, 26 листопада 2004 р. - Х., 2004. - С.480-484.

13.Вороніна Л.М., Галузінська Л.В. Антиоксидантна та мембраностабілізуюча Дії екстракту "Локорин" на моделі тетрахлорметанового гепатиту у щурів // Клінічна фармація в Україні: Матеріали V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции, м.Харків, 18-19 листопада 2004 р. - Х.: Золоті Сторінки, 2005.-С.85.

14. Галузінська Л.В. Жарозніжуюча Активність екстракту "Локорин" на моделі молочной лихоманки у щурів // Розвиток наукових досліджень 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференции. - Полтава, 2005. - С. 21-23.

15. Самброс С.С., Прохоренко О.В., Галузінська Л.В., Вороніна Л.М. Капілярозміцнююча дія екстракту "Локорин" // Актуальні питання создания Нових лікарськіх ЗАСОБІВ: Тези доповідей міжвузівської Студентської Наукової конференции, м. Харків, 27 квітня 2006 р. - Х., 2006. - С. 273.

16. Галузінська Л.В. Вивчення протізапальної актівності "Локорин" на моделі трафаретної рани у щурів // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарськіх ЗАСОБІВ та Біологічно активних добавок. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференции, м. Харків, 12-13 жовтня. - Х., 2006. - С. 175-177.

17. Пат. МПК А61К № 18309. Безвідходній способ одержаний Біологічно активних комплексів з лядвенца рогатої / Вороніна Л.М., Галузінська Л.В., Кисличенко В.С., Король В.В., Набока О.І ..; Заявл. 27.03.2006; Опубл. 15.11.2006. (Особистий внесок здобувача: прийомів доля у патентному поиска, в підготовці Опису до патенту).

18. Інформаційний лист №23-2007 "Використання субстанцій рослини походження" Локорин "та густого екстракту з листя Винограду культурного для розробки гепатозахисну ЗАСОБІВ" / Вороніна Л.М., Галузінська Л.В., Загайко А.Л., Файзуллін О. В. м. Київ, 2007.-3 с. (Особистий внесок здобувача: прийомів доля в експериментальний дослідженнях, у патентному поиска, в підготовці інформаційного листа до друку).

ГАЛУЗІНСЬКА Л. В. "Експериментальна Вивчення протізапальної актівності поліфенольного екстракту з надземної части лядвенца рогатого" .- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступенів кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія.- Національний фармацевтичний університет, Харків, 2008.

Дисертація присвячено вивченню протізапальніх властівостей поліфенольного екстракту "Локорин". У скрінінговіх дослідженнях показана висока протізапальна, анальгетичну та жарозніжувальна Активність екстракту "Локорин". ОД 50 за протізапальною актівністю на моделі карагенінового набряку становила 50 мг / кг. Протізапальній ефект на моделі зімозанового набряку обумовлення домінуючім Вплив на прігнічення синтезу лейкотрієнів й помірнім - на Утворення ПГ. Доведена здатність екстракту "Локорин" на модельних патологіях "трафаретної рани", спиртово-преднізолонової та індометацінової віразок шлунка віявляті потужного антіальтератівну дію. Показано, что в системе in vitro та in vivo екстракт "Локорин" віявляє виразности антіокіснювальну Активність. Встановлено антиоксидантна дія екстракту "Локорин" обумовлює его мембраностабілізувальну, капілярозміцнювальну, гепатопротекторну та кардіопротекторну актівності. Екстракт "Локорин" при внутрішньошлунковому введенні є відносно нешкідлівою Речовини, не чинити місцевоподразнювальної Дії, які не впліває на функціональну Активність ШКТ.

Ключові слова: Нестероїдні протізапальні препарати, Речовини Рослин походження, поліфенолі, Лядвенец рогатий.


Галузінський Л. В. "Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольних екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого" .- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологія.- Національний фармацевтичний університет, Харків, 2008.

Дисертація присвячена вивченню протизапальних властивостей поліфенольних екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого під умовною назвою "Локорин". У скринінгових дослідженнях показана висока протизапальна, анальгетическая і жарознижувальну активність екстракту "Локорин". ОД 50 за протизапальною актівностьюсоставляла 50 мг / кг. Доказанипротівовоспалітельние свойстваекстракта "Локорин" на моделях гострого екссудатівноговоспаленія. Антиексудативний активність на моделі зімозанового набряку склала 59,9% і перевищувала таку на моделі гістамінових набряку. Екстракт "Локорин" проявляє антіліпооксігеназную активність, яка в 2 рази 1,3 разавише ніж у диклофенаку натріяі кверцетину, відповідно. Протівовоспалітельнийеффект досліджуваного екстрактаобусловлен домінуючим впливом на пригнічення синтезу лейкотріеновіумеренним - на освіту ПГ. Висока антиексудативний активність екстракту (57,5%) у щурів з гострим перитонітом пов'язана сеговозможностьюпрепятствовать деструкцііклеточних мембран ітормозітьвисвобожденіе маркерів інтоксикації. Показано, чтоекстракт "Локорин" не впливає на проліферативну фазу запалення. Доказанаспособность екстракту "Локорин" на модельних патологіях "трафаретної рани", спиртово-преднізолоновойііндометаціновойязв желудкапроявлятьвисокую антіальтератівнуюактівность (репаративную, противиразковий). При стандартному поврежденіікожіпо планіметрична, біохімічним, а також гематологічним показателямонпревосходіт ефект диклофенаку натрію. За противиразковий действіюекстракт "Локорин" (спиртово-преднізолоноваяязва - 55,3%, індометаціновая - 50,8%) знаходиться на рівні кверцетину. Встановлено, що в системі in vitro екстракт "Локорин" проявляє високуюантіокіслітельную активність, яка вишеактівностіa-токоферолу в 2,5 рази в умовах спонтанного і в 1,5 рази - аскорбатіндуцірованного ПОЛ. В умовах in vivo на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту у крисекстракт "Локорин" проявляє антиоксидантну дію на уровнеa-токоферолу. Встановлена ​​антіоксідантнаяактівностьекстракта "Локорин" обумовлює його мембраностабілізуючу, капілляроукрепляющее, гепатопротекторнуюі кардіопротекторних активності. Вивчення параметрів гострої токсичності екстракту "Локорин" дозволило класифікувати досліджуваний екстракт як "практично нешкідливий". Встановлено, так само, що досліджуваний екстракт в дозі 50 мг / кг не чинить ульцерогенної дії, не впливає функціонування шлунково-кишкового тракту.

Отримані дані служать експериментальним обґрунтуванням терапевтичної ефективності препаратів на основі екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого при захворюваннях запального генезу і дозволяють пропонувати досліджувану субстанцію в якості потенційного протизапальний засіб.

Ключові слова: Нестероїдні протизапальні засоби, речовини рослинного походження, поліфеноли, Лядвенец рогата.


GALUZYNSKA LV "Experimental research on antiinflammatory activity of polyphenol extract from overground Lotus corniculatus ". - Typescript.

The subject work is competing for the candidate's degree in pharmaceutics, specialization 14.03.05 - pharmacology. - National pharmacy university, Kharkiv, 2008.

The thesis is devoted to investigation of pharmacological properties of polyphenol extract from overground Lotus corniculatus referred to as nickname "Locorin". It has been identified that the investigated extract provides a wide range of pharmacological activities in dose of 50 mg / kg. Antiinflammatory, analgesic, febrifuge, antioxidant, membrane stabilizing, capillary tonic, antiulcer, cardio / hepato protective and reparative effects have been proved as well.The "Locorin" extract has been proved to effect antiinflammatorily in dose of 50 mg / kg inhibiting alteration and exudation phases of inflammation.The researching of acute toxicity of the "Locorin" extract allows us to identify it as "nearly innocuous". Besides it has been proved that the extract will not have ulcerogenic action in dose of 50 mg / kg whilst possess no influence on moving function of gastrointestinal tract and secretion of digestive juices.

Key terms: Nonsteroidantiinflammatoryremedy, herbal-originatedsubstances, polyphenols, Lotus corniculatus.


 • УДК 615.322: 577.127.4: 615.212: 615.276
 • 14.03.05. - фармакологія
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета та завдання дослідження.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Обєм и структура дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Скрінінгові дослідження екстракту "Локорин"
 • Поглиблення Вивчення протізапальної Дії екстракту "Локорин"
 • Антіальтератівна Активність
 • Дослідження антиоксидантної Дії екстракту "Локорин" на моделях
 • Вивчення цієї токсичної властівостей екстракту "Локорин"
 • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
 • ГАЛУЗІНСЬКА Л. В. "Експериментальна Вивчення протізапальної актівності поліфенольного екстракту з надземної части лядвенца рогатого" .- Рукопис.
 • Галузінський Л. В. "Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольних екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого" .- Рукопис.
 • GALUZYNSKA LV "Experimental research on antiinflammatory activity of polyphenol extract

 • Скачати 56.26 Kb.