Екологічно-гігієнічніе обґрунтування регламентів безпечного! Застосування СУЧАСНИХ хімічніх засобів захисту Яблуневий садів


    Головна сторінка

Скачати 58.05 Kb.
Дата конвертації01.12.2017
Розмір58.05 Kb.
Типреферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГІГІЄНІ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ "

КОРШУН Ольга Михайлівна

УДК 614.7: 632.95: 634.11

ЕКОЛОГО-гігієнічне обґрунтування РЕГЛАМЕНТІВ безпечного ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ХІМІЧНІХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ Яблуневий садів

14.02.01 - гігієната професійна патологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата біологічних наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Національному медичному університеті

імені О.О. Богомольця МОЗ України

науковий керівник

доктор медичний наук, професор

Омельчук Сергій Тихонович,

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця МОЗ України,

професор кафедри гігієні та екології

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Томашевська Людмила Анатоліївна, Державна установа "Інститут гігієні та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України ", завідувачка лабораторії токсикологічних ДОСЛІДЖЕНЬ

доктор медичний наук, професор Маненко Алек Костянтинович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри гігієні и профілактичної токсікології з курсом гігієні факультету післядипломної освіти

Захист відбудеться "20" _червня_ 2008 р. про _10 00 _ годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 при Державній установі "Інститут гігієні та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України "за адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної установи "Інститут гігієні та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України "за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50.

Автореферат розісланій "19" _травня_ 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Б.Ю. Селезньов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За сучасного інтенсівного типу ведення садівництва невід'ємною складового технології вирощування плодових культур є! Застосування пестицидів, Які дотепер залішаються найбільш дієвімі засоби захисту врожаю від шкідніків та хвороб (Бродський В.А. та ін., 1998; Рябчінська Т.А., Марченко Г .Л., 2002; Колесова Д.А., Чмир П.Г., 2005). І хоча у мировой практике щороку розшірюється использование біологічних препаратів и безпестіцідніх технологій, в найближче десятіріччя людство НЕ відмовіться від! Застосування хімічніх засобів захисту рослин (ХЗЗР). Тенденції Розширення асортименту дозволених до использование пестицидів зберігаються и в Україні (Проданчук М.Г. та ін., 2001), де на сегодня лишь для! Застосування в садах зареєстровано 106 пестицидів зарубіжного та вітчізняного виробництва, среди якіх 62 - інсектициди та акарициди, 32 - фунгіциди та 12 - гербіциди (Перелік пестицидів и агрохімікатів, дозволених до использование в Україні, 2006).

Одночасно з скроню Економічною ефектівністю! Застосування хімічніх засобів захисту плодових насаджень існує потенційна Небезпека забруднення ними об'єктів навколишнього середовища, что створює загроза як для здоров'я населення, так и для біоті в цілому (Гончарук Є.Г., 1995, 2003; Сердюк А.М., 1998, 2004; Трахтенберг І.М., 1998; Кундієв Ю.І. та ін., 2002; Чібураєв В.І. та ін., 2003; Черних А.М., 2003; Іванов А. В., Васильєв В.В., 2005). Тому вельми актуальною залішається проблема мінімізації можливий негативних НАСЛІДКІВ! Застосування пестицидів, что потребує всебічного Вивчення їх токсічності та поведінкі в об'єктах довкілля, ОЦІНКИ ризики їх шкідлівої Дії на організм людини та біоценозі, розробки гігієнічних норматівів та регламентів їх безпечного использование, удосконалення аналітичних методів контролю (Проданчук М.Г., Спину Є.І., 2000, 2001; Ракітській В.М., 1999; Чміль В.Д., 2002; Онищенко Г.Г., 2003).

Одним з провідніх стратегічніх напрямків у вірішенні еколого-гігієнічних проблем, породженіх ЗАСТОСУВАННЯ ХЗЗР, є поиск та впровадження в практику Нових діючіх Речовини (д.р.) та препаратів на їх основі, Які вігідно відрізняються від своих попередніків широким спектром и скроню вібірковістю Дії, Високих ефектівністю при низьких нормах витрат та кратності обробок, что поєднується з меншими токсічністю для хребетних тварин и людини, менше стабільністю в нАВКОЛИШНЬОГО середовіщі та щадний дією на корисний ентомофауни (Мельников М.М., 1993; Ново Жилов К.В., Сухорученко Г.І., 1995, 1997; Кондратенко П.В., Лошіцькій В.П., 2000; Онищенко Г.Г., 2003; Долженко В.І., 2004).

Останнім часом для! Застосування у Яблуневий садах запропоновані інсектициди Актара 25 WG (д.р. Тіаметоксам) та Рімон 10 (новалурон) и фунгіциди Флінт 50 (тріфлоксістробін) та Стробі (крезоксім-метил). Зазначені препарати є представник Нових перспективних хімічніх класів пестицидів: неонікотіноїдів (тіаметоксам), бензоїлфенілсечовін (новалурон) та стробілурінів (тріфлоксістробін, крезоксім-метил). Кроме того, в СУЧАСНИХ інтегрованіх системах захисту плодових насаджень продовжується Збільшення обсягів использование синтетичне піретроїдів та впровадження їх Нових препаративних форм, зокрема Ціперкіл 250 ЕС (циперметрин), Альфагард 100 (альфа-циперметрин), Ф'юрі (Зета-циперметрин), Карате 050 ЄС, Карате Зеон СS (лямбда-цигалотрин) та Сумі-альфа (есфенвалерат).

Впровадження зазначеним препаратів у практику хімічного захисту Яблуневий садів потребує всебічного Вивчення їх поведінкі у агроценозах плодових насаджень різніх регіонів України, ОЦІНКИ їх екотоксікологічної небезпечності, визначення професійного ризики та розробки гігієнічних регламентів безпечного! Застосування в условиях агропромислового сектору та приватних підсобних господарств. До того ж препарати на основе новой д.р. новалурону Ранее в Україні Взагалі НЕ застосовувалісь. Саме тому Використання у сільськогосподарській практике інсектіціду Рімон 10 винна передуваті его всебічна токсиколого-гігієнічна оцінка, наукове обґрунтування гігієнічних норматівів новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони, об'єктах навколишнього середовища та харчових продуктах, розробка аналітичних методів визначення для контролю за залішковімі кількостямі.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи "Токсиколого-гігієнічні та екологічні основи захисту промислових насаджень и розсадніків зернятковіх культур від основних шкідніків, хвороб и бур'янів" (№ держреєстрації 0106U007404); госпдоговірніх тем: № 469 "Дослідження по розробці гігієнічних норматівів и регламентів использование препаратів для захисту рослин" (0199U000191), № 628 "Розробка гігієнічних норматівів и регламентів! застосування препаратів фірми" (0101U003917), № 970 "Розробка гігієнічних норматівів и регламентів! застосування препарату Рімон , к.е. "(0104U004323), № 1020" Розробка гігієнічних норматівів и регламентів! застосування препаратів фірми "(0105U005242), № 1167" Наукові дослідження препаратів Суперкіл и Ціперкіл "(0106U008666).

Мета и завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування гігієнічних норматівів та регламентів безпечного! Застосування СУЧАСНИХ хімічніх засобів захисту Яблуневий садів для мінімізації ризики їх шкідлівого впліву на здоров'я населення та працюючих и попередження забруднення об'єктів навколишнього середовища.

Для Досягнення мети та патенти розв'язати следующие завдання:

1. Провести порівняльну токсікологічну оцінку СУЧАСНИХ інсектіцідів з класу синтетичне піретроїдів (Ціперкіл 250 ЕС, к.е. .; Альфагард 100, к.е. .; Ф'юрі, В.Е .; Карате 050 ЕС, к.е. .; Карате Зеон СS, мк.с .; Сумі-альфа, к.е.), неонікотіноїдів (Актара 25 WG, в.г.), похідніх бензоїлфенілсечовіні (Рімон 10, к.е.) та фунгіцідів з класу стробілурінів (Флінт 50, в .р .; Стробі, в.г.).

2. Науково обґрунтувати величину допустімої добової дозуюч (ДДД) для людини й гігієнічні нормативи в повітрі РОБОЧОЇ зони, продукції садівництва та об'єктах довкілля новой діючої Речовини новалурону.

3. Оцініті Особливості поведінкі досліджуваніх інсектіцідів та фунгіцідів в об'єктах агроценозу Яблуневий саду та їх екотоксікологічну небезпечність в ґрунтово-кліматичних условиях України.

4. Вівчіті умови праці при застосуванні досліджуваніх пестицидів для захисту Яблуневий садів та оцініті потенційній ризики їх несприятливого впліву на працюючих.

5. Науково обґрунтувати гігієнічні регламенти та Розробити інструкції з безпечного! Застосування досліджуваніх пестицидів в условиях агропромислового комплексу України та приватних підсобних господарств.

6. Розробити и впровадіті в практику установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України, агрохімічної служби та природоохоронних установ аналітичні методи контролю залішковіх кількостей новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони, атмосферному повітрі, воде, ґрунті та продукції садівництва.

Об'єкт дослідження - закономірності поведінкі в об'єктах довкілля СУЧАСНИХ інсектіцідів и фунгіцідів при їх застосуванні для захисту Яблуневий садів в різніх ґрунтово-кліматичних условиях України та Особливості їх впліву на працюючих.

Предмет дослідження - параметри токсікометрії та вміст залішковіх кількостей тіаметоксаму, новалурону, тріфлоксістробіну, крезоксім-метилу, циперметрин, альфа-циперметрин, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрину та есфенвалерату в об'єктах агроценозу: атмосферному повітрі, ґрунті, лісті та плодах яблуні; Вплив новалурону на Загальний санітарний режим модельних водойм; Рівні Забруднення повітря РОБОЧОЇ зони, нашивок на спецодязі та змівів зі шкіри працюючих.

Методи дослідження. При віконанні роботи застосовані методи натурного та лабораторного гігієнічних експеріментів, при проведенні якіх вікорістані органолептічні, санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні, хіміко-аналітичні (спектрофотометрічні та хроматографічні), Фізичні методи дослідження, методи варіаційної статистики, кореляційного та регресійного аналізів.

Наукова новизна одержаних результатів. В результате проведеного дослідження Вперше в Україні:

- дана токсиколого-гігієнічна оцінка новим інсектіцідам з класу неонікотіноїдів (Актара 25 WG) и бензоїлфенілсечовін (Рімон 10), фунгіцідам з класу стробілурінів (Флінт 50, Стробі) та їх д.р. та встановлен, что смороду є помірно небезпечний (3 клас) согласно з сучасним гігієнічною класифікацією пестицидів;

- Встановлені закономірності поведінкі тіаметоксаму, новалурону, тріфлоксістробіну, крезоксім-метилу, циперметрин, альфа-циперметрин, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрину та есфенвалерату в об'єктах агроценозу Яблуневий саду при вікорістанні препаратів Актара 25 WG, Рімон 10, Флінт 50, Стробі , Ціперкіл 250 ЕС, Альфагард 100, Ф'юрі, Карате 050 ЕС, Карате Зеон СS, Сумі-альфа та показано, что динаміка їх залішковіх кількостей підкоряється експоненціальній залежності, за стійкістю в ґрунті та вегетуючіх сільськогосподарських культурах у ґрунтово-к іматічніх условиях Поліської, Лісостепової та Степової зон України смороду є помірно небезпечний (3 клас), а їх потенційній екотоксікологічній ризики є на 3-4 порядки нижчих, чем у ДДТ;

- візначені Особливості впліву новалурону на процеси самоочищення води модельних водойм, Які полягають у здатності Речовини у високих концентраціях інтенсіфікуваті процеси біохімічної спожи у кісні, посілюваті амоніфікацію азотовмісних органічніх Речовини та прігнічуваті нітріфікацію, стімулюваті розвиток сапрофітної водної мікрофлорі;

- проведено Вивчення умов праці при застосуванні досліджуваніх препаратів та встановлен, что потенційній ризики шкідлівого впліву їх діючіх Речовини на організм працюючих при комплексному надходженні через діхальні шляхи та шкіру є допустимим;

- візначені оптімальні умови екстракції новалурону з проб Повітря, води, ґрунту та рослини матеріалу, очищення екстрактів, хроматографічного розділення, детектування та кількісного визначення новалурону методами вісокоефектівної рідінної (ВЕРХ) та тонкошарової (ТШХ) хроматографії.

Практичне значення одержаних результатів Полягає в науковому обґрунтуванні:

- величина ДДД новалурону та его гігієнічних норматівів: орієнтовного безпечного уровня впліву (ОБРВ) у повітрі РОБОЧОЇ зони, ОБРВ в атмосферному повітрі, гранично допустімої концентрації (ГДК) у воде водойм, максимального допустимого уровня (МДР) у Яблуко та яблучного соку, орієнтовної допустімої концентрації (ОДК) у ґрунті;

- величин МДР тіаметоксаму, тріфлоксістробіну, крезоксім-метилу, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрину та есфенвалерату в Яблуко та яблучного соку;

- гігієнічних регламентів (строків Очікування до збору урожаю, строків виходу на оброблені ділянки)! Застосування препаратів Актара 25 WG, Рімон 10, Флінт 50, Стробі, Ціперкіл 250 ЕС, Альфагард 100, Ф'юрі, Карате 050 ЕС, Карате Зеон СSта Сумі- альфа.

Відповідно до чинного законодавства України віщезазначені гігієнічні нормативи и регламенти були ЗАТВЕРДЖЕНІ Головний державний санітарним лікарем України (Постанови № 85 від 02.03.1999, № 107 від 16.05.2000, № 115 від 03.07.2000, № 123 від 14.03.2001, № 134 від 03.07.2001, № 144 від 17.12.2001, № 7 від 28.02.2002, № 8 від 11.02.2003, № 14 від 18.05.2004, № 38 від 12.12.2004, № 7 від 09.02.2006) та надіслані в державну санепідслужбу для Впровадження и практичного использование.

Розроблено аналітичні методи визначення залішковіх кількостей новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони, атмосферному повітрі, ґрунті, воде та продуктах харчування (Методичні вказівки № 301-2001, № 302-2001), Які були Погоджені Головний державний санітарним лікарем України, ЗАТВЕРДЖЕНІ Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Виданих у форме офіційніх Друкований видань и направлені в органи санепідслужби для Здійснення контролю за вмістом новалурону в усіх зазначеним вищє об'єктах довкілля.

Перелічені вищє нормативи та методичні вказівки були вікорістані при вірішенні питання относительно реєстрації та! Застосування в Україні дослідженіх інсектіцідів та фунгіцідів, что нашли відображення в "Переліку пестицидів и агрохімікатів, дозволених до использование в Україні" (2001, 2003, 2006) та "Доповненні до Переліку пестицидів и агрохімікатів, дозволених до использование в Україні "(2007), Які були Погоджені МОЗ України та ЗАТВЕРДЖЕНІ Міністерством охорони навколишнього природного середовища.

Матеріали ДОСЛІДЖЕНЬ Використовують в работе фахівців міністерств, відомств и установ державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні контролю за безпечним для здоров'я населення та об'єктів довкілля Використання ХЗЗР, підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ, Які застосовують пестициди, науково-дослідніх інстітутів гігієнічного профілю.

Особистий внесок здобувача Полягає в проведенні патентно-інформа-ційного поиска, складанні аналітичного Огляду вітчізняної та іноземної літератури, формулюванні мети та завдання дослідження. Автором самостійно Здійснено порівняльну токсікологічну оцінку та класіфікацію досліджуваніх інсектіцідів та фунгіцідів, обґрунтовано ДДД та гігієнічні нормативи новалурону, проведено визначення вмісту новалурону в пробах ґрунту, листя, плодах яблуні, яблучний соку, повітрі, нашивки на спецодязі та змівах з відкритих ділянок кожи методом ВЕРХ, встановлен закономірності поведінкі досліджуваніх пестицидів в об'єктах агроценозу, визначили їх екотоксікологічній ризики та розраховано потенційній ризики шкідлівого впліву на працюючих.

Автор брала участь в експериментальний вівченні впліву новалурону на процеси самоочищення води модельних водойм, в розробці аналітичних методів визначення новалурону в сільськогосподарській сіровіні та об'єктах довкілля, в проведенні натурних ДОСЛІДЖЕНЬ з Вивчення умов праці при застосуванні досліджуваніх препаратів, у візначенні залішковіх кількостей синтетичне піретроїдів, тіаметоксаму та стробілурінів [1].

Статистична обробка, узагальнення та аналіз результатів дослідження, оформлення методичних Вказівок з аналітичного визначення новалурону, розробка регламентів та інструкцій з безпечного! Застосування досліджуваніх препаратів та формулювання вісновків роботи Здійснено автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи виклади и обговорено на міжнародному, державному та регіональному рівнях: 56 и 61 наукових конференціях студентів та молодих вчених національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю (Київ, 2001, 2007); Другій Міжнародній конференции з екологічної хімії (КИШИНІВ, 2002); Першому Міжнародному сімпозіумі "Методи хімічного аналізу" (Севастополь, 2002); VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 2003); VВсеросійській конференции з АНАЛІЗУ об'єктів навколишнього середовища "Екоаналітіка - 2003" з міжнародною участю (Санкт-Петербург, 2003); Всеросійському сімпозіумі "Хроматография і хроматографічні прилади" (Москва, 2004); XIV з'їзді гігієністів України "Гігієнічна наука та практика на рубежі століть" (Дніпропетровськ, 2004); Міжнародній науково-практічній конференции "Інтегрованій захист рослин на качана ХХІ століття" (Київ, 2004); IVМіжнародній конференции "Повітря 2004. Науково-технічні, соціальні та економічні проблеми повітряного середовища" (Санкт-Петербург, 2004); ХІ конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (Полтава, 2006); науково-практічній конференции "Актуальні питання гігієні та екологічної безпеки України" (Київ, 2007); Міжнародній науково-практічній конференции "Збереження здоров'я населення урбанізованіх територій: наукові и Практичні аспекти впліву чінніків довкілля" (Дніпропетровськ, 2007).

Публікації. За результатами ДОСЛІДЖЕНЬ Опубліковано 23 наукові праці, среди якіх 8 статей у наукових журналах, что входять до Переліку фахових видань ВАК України, 1 патент та 13 тез доповідей на конференціях и з'їздах. Матеріали дисертації відображені у 3 Інформаційних бюлетенях "Нові пестициди: токсиколого-гігієнічні характеристики, нормативи и регламенти, заходь безпеки" (Київ, 2001, 2002, 2003) та 2 методичних вказівках з аналітичного визначення пестицидів.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація складається з вступления; 8 розділів, Які включаються аналітичний огляд літератури, опис матеріалів и методів ДОСЛІДЖЕНЬ, результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, їх аналіз и узагальнення; вісновків; 4 Додатків та списку використаних джерел (бібліографічній покажчик вміщує 250 джерел літератури, з якіх 47 - іноземних). Робота ілюстрована 62 таблицями та 22 малюнками. Повний ОБСЯГИ дисертації - 233 Сторінки; ілюстрації, табліці, Додатки та список використаних джерел займають 4, 16, 26 та 28 сторінок відповідно.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Програма, об'єкти та методи дослідження. З метою реализации поставлених завдання Було проведено 22 Серії натурних СПОСТЕРЕЖЕНЬ за дінамікою залішковіх кількостей досліджуваніх пестицидів у об'єктах агроценозу Яблуневий саду та 12 серій натурних експеріментів з гігієнічної ОЦІНКИ умів праці при застосуванні досліджуваніх препаратів. Дослідження здійснювалі впродовж 7 вегетаційніх сезонів у промислових Яблуневий садах (вентиляторні обпріскування) та в условиях приватних підсобних господарств (ранцеві обпріскування) у різніх агро-кліматичних зонах України: Поліссі, Лісостепу та Степу. При обґрунтуванні ГДК новалурону у воде водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення проведено 3 Серії лабораторних дослідів, у ході якіх Здійснено 252 фізико-органолептичних, 540 санітарно-хімічних та 84 санітарно-мікробіологічніх дослідження. На етапі розробки методів визначення новалурону в об'єктах навколишнього середовища проведено 280 аналізів методом ТШХ та 276 - методом ВЕРХ. В ході натурних ДОСЛІДЖЕНЬ Здійснено 144 вимірювання фізичних параметрів Повітря. При вівченні поведінкі пестицидів у об'єктах агроценозу та гігієнічній оцінці умов праці виконан 1639 аналізів методом газорідінної хроматографії та 229 - методом ВЕРХ. Статистичній обробці методами варіаційної статистики БУВ підданій цифровий матеріал ОБСЯГИ 3300 одиниць спостереження. Кореляційній та регресійній аналіз Здійснено на 67 масив Загальна об'ємом 401 одиниця спостереження.

Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка СУЧАСНИХ хімічніх засобів захисту Яблуневий садів. На підставі АНАЛІЗУ Даних літературних джерел, информации Інтернет-сайтів и матеріалів досьє фірм-віробніків встановлен, что препарати Актара 25 WG, Рімон 10, Флінт 50 и Стробі та їх д.р. є малотоксичних (4 клас) при пероральному та помірно токсичними (3 клас) при інгаляційному надходженні в організм лабораторних тварин. У тій же година більшість з досліджуваніх синтетичне піретроїдів та їх д.р. при пероральному надходженні є помірно токсичними (3 клас), а при інгаляційному - вісокотоксічнімі (2 клас). При перкутанная надходженні усі досліджувані Речовини є мало або помірно токсичними.

Віддалені ЕФЕКТ Дії (канцерогенів, мутагенна, тератогенна Активність та Вплив на репродуктивну функцію) НЕ є лімітуючімі при токсікологічній оцінці усіх досліджуваніх д.р. та препаратів на їх Основі.

ВРАХОВУЮЧИ, что найменша максимальна недіюча доза новалурону (1,1 мг / кг) встановлен в хронічному досліді на щурах-самцях за загальнотоксічною дією, обґрунтовано ДДД новалурону для людини на Рівні 0,01 мг / кг (коефіцієнт запасу 100).

Розробка хроматографічніх методів визначення залішковіх кількостей новалурону. Розроблені оптімальні умови екстракції, очищення та концентрування новалурону з об'єктів навколишнього середовища. Встановлен, что найоптімальнішім методом хроматографічного визначення новалурону, ВРАХОВУЮЧИ его леткість, полярність та розчінність, є ВЕРХ. Виявлено, что в условиях ВЕРХ новалурон ефективного візначається ультрафіолетовім детектором при довжіні Хвилі 252нм на сталевій колонці 250'4,6 мм, заповненій нерухомости фазою нуклеосому 100-5С 18, при кімнатній температурі. Найкращий є Рухом фаза ацетонітріл-бідістільована вода (7 + 3 за об'ємом) при швідкості 1,0 мл / хв. За ціх умів годину утрімування новалурону ставити 7,6 ± 0,3хвіліні, Мінімальна Кількість Речовини, что детектується, 20 нг, лінійний діапазон детектування 20-200 нг.

У результате Вивчення закономірностей хроматографічної поведінкі новалурону в условиях ТШХ на пластинках "SilufolUV 254" та "Sorbfil" встановлен, что для Виявлення зон его локалізації спеціфічною є Реакція азосполучення з α-нафтолом. При цьом Мінімальна Кількість новалурону, что детектується, ставити 1 мкг, лінійний діапазон детектування 1-10 мкг.

Запропоновані методи аналітичного визначення новалурону з Використання ВЕРХ є вісокочутлівімі и селективними, з межами кількісного визначення (МКВ) в повітрі РОБОЧОЇ зони - 0,5 мг / м 3, атмосферного повітрі - 0,008 мг / м 3, воде - 0,002 мг / дм 3, ґрунті, Яблуко та яблучного соку - 0,05 мг / кг.

Еколого-гігієнічна оцінка поведінкі пестицидів в об'єктах агроценозу Яблуневий саду.Дінаміка залішковіх кількостей інсектіцідів та фунгіцідів в об'єктах агроценозу при застосуванні досліджуваніх препаратів в максимальних нормах витрат и кратності обробок Незалежності від способу обпріскування (вентиляторні або ранцеві) підкоряється експоненціальній залежності (рис . 1). За стійкістю в ґрунті та вегетуючіх сільськогосподарських культурах в агро-кліматичних зонах України досліджувані пестициди є помірно небезпечна и согласно з чинною гігієнічною класифікацією могут буті віднесені до 3 класу небезпечності.

Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ дозволили обґрунтувати Величини МДР лямбда-цигалотрину, зета-циперметрин, есфенвалерату, тіаметоксаму, тріфлоксістробіну та крезоксім-метилу у Яблуко та яблучного соку та Терміни Очікування до збирання врожаю после останньої ОБРОБКИ Яблуневий садів досліджуванімі препаратами (табл. 1). На момент збирання врожаю залішковіх кількостей пестицидів у плодах яблуні та яблучного соку не виявлено. Теоретичні концентрації пестицидів, розраховані на основе математичних моделей на годину Закінчення терміну Очікування, ніжчі За величину МДР (див. Табл.1), что підтверджує можлівість Отримання безпечної сільськогосподарської продукції при дотріманні Встановлення агротехнічніх та гігієнічних регламентів.

Таблиця 1

Математичні моделі процесса знікнення досліджуваніх пестицидів з плодів яблуні

діюча Речовини

математична

Модель

Період напіврозпаду, доба Термін Очікування, доба Розрахунково концентрація на годину збору врожаю, мг / кг

МДР /

МКВ, мг / кг

Лямбда-цигалотрин:

Карате 050 ЕС

Карате Зеон СS

Карате Зеон СS *

C t = 0,010'e -0,086 t

C t = 0,040'e -0,121 t

C t = 0,042'e -0,108 t

8,0

5,7

6,4

30

14

14

0,001

0,007

0,009

н.д. / 0,01

н.д. / 0,01

н.д. / 0,01

циперметрин C t = 0,032'e -0,090 t 7,6 25 0,003 0,01 /
Альфа-циперметрин C t = 0,070'e -0,044 t 15,8 45 0,010 0,02 /
Зета-циперметрин C t = 0,051'e -0,095 t 7,3 20 0,008 н.д. / 0,01
Есфенвалерат C t = 0,085'e -0,067 t 10,3 20 0,022 н.д. / 0,05

Тіаметоксам

Тіаметоксам *

З t = 0,050'e -0,096 t

З t = 0,051'e -0,178 t

8,4

3,9

14

14

0,013

0,004

0,1 /

0,1 /

Тріфлоксістробін З t = 0,05'e -0,072 t 10,1 20 0,012 0,04 /
Крезоксім-метил З t = 0,07'e -0,069 t 10,1 30 0,010 0,05 /
Новалурон З t = 0,067'e -0,069 t 10,3 20 0,017 0,1 /

П р и м и т к и:

1. * - в условиях приватних підсобних господарств;

2. н.д. - Чи не допускається.

Потенційній екотоксікологічній ризики использование пестицидів нового поколения на основе новалурону (1,20'10 -4), тіаметоксаму (1,28'10 -4), тріфлоксістробіну (1,20'10 -4) та крезоксім-метилу (1,60' 10 -4) у ґрунтово-кліматичних условиях Поліської, Лісостепової та Степової зон України є на 4 порядки нижчих, чем у ДДТ, та на 1-3 порядки нижчих, чем у хлор- и фосфорорганічних Сполука, сім-тріазінів, шестичленних гетероциклів та синтетичне піретроїдів первого та іншого поколінь, зокрема лямбда-цигалотрину (1,18'10 -3) та циперметрин (1,91'10 -3).

Наукове обґрунтування гігієнічних норматівів новалурону в об'єктах навколишнього середовища та продукції садівництва. На Основі регресійніх перелогових значення гігієнічного нормативу від параметрів токсікометрії науково обґрунтовані Величини ОБРВ новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони - 1,0 мг / м 3 та атмосферному повітрі - 0,01 мг / м 3.

Результати Вивчення впліву новалурону на органолептічні показатели якості води дозволили рекомендуваті як порогову за органолептичними Ознакою шкідлівості концентрацію новалурону у воде на Рівні 0,605 мг / дм 3 (лімітуючій крітерій - запах). Новалурон у концентраціях 0,6 та 1,0 мг / дм 3 здатно інтенсіфікуваті процеси біохімічної спожи у кісні, спричиняти фазові Зміни процесів нітріфікації азотовмісних органічніх Речовини, стімулюваті розвиток сапрофітної водної мікрофлорі, что может прізвесті до Виникнення у воде стану анаеробіозу та зниженя інтенсівності процесів самоочищення водойми (рис. 2). Як порогова за загальносанітарною Ознакою шкідлівості у воде рекомендована концентрація новалурону 0,06 мг / дм 3.

Керуючий методичними підходамі до комплексного гігієнічного нормування пестицидів в об'єктах довкілля та ВРАХОВУЮЧИ величину ДДД, булу розрахована максимальна недіюча концентрація новалурону у воде за санітарно-токсікологічнім Показники шкідлівості - 0,02 мг / дм 3. Це дозволило обґрунтувати ГДК новалурону у воде водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення на Рівні 0,02 мг / дм 3 за лімітуючою санітарно-токсікологічною Ознакою шкідлівості.

На підставі визначення залішковіх кількостей новалурону та ОЦІНКИ его впліву на органолептічні Властивості продукції садівництва з урахуванням Даних про его токсічність науково обґрунтовано величину МДР новалурону у Яблуко та яблучного соку на Рівні 0,1 мг / кг (див. Табл. 1). Динаміка залішковіх кількостей новалурону у плодах яблуні дозволила рекомендуваті срок Очікування до збирання врожаю - 20 діб после останньої ОБРОБКИ. Ймовірна концентрація новалурону у плодах яблуні на цею годину, определена на основе експоненціальної моделі процесса знікнення, становітіме 0,017 мг / кг, что на 1 порядок нижчих за рекомендованою МДР.

У ґрунтово-кліматичних условиях Поліської та Лісостепової зон України новалурон є помірно стійкім у ґрунті; период напіврозпаду ставити 16,1-16,5 діб. На підставі регресійніх моделей, что опісують залежність гранично допустімої концентрації хімічної Речовини у ґрунті від ее норматівів у суміжніх середовище, встановлен величину ОДК новалурону у ґрунті на Рівні 0,1 мг / кг.

Гігієнічна оцінка умов праці та професійного ризики при застосуванні досліджуваніх пестицидів в Яблуневий садах. При вівченні умів праці при вікорістанні препаратів Актара 25 WG, Рімон 10, Ціперкіл 250 ЕС, Альфагард 100, Ф'юрі, Флінт 50 и Стробі для ОБРОБКИ Яблуневий садів Шляхом вентиляторного обпріскування в Агропромислова секторі та препаратів Рімон 10, Актара 25 WG, Карате Зеон СS, Флінт 50 и Стробі Шляхом ранцевого обпріскування в условиях приватного підсобного господарства встановлен, что концентрації д.р. у повітрі РОБОЧОЇ зони заправник, тракториста або оператора ранцевого обприскувач, Які при цьом реєструються, у 5-200 разів ніжчі за ЗАТВЕРДЖЕНІ гігієнічні нормативи в повітрі РОБОЧОЇ зони. У повітрі в зоне можливий знос досліджувані д.р. НЕ були візначені.

Показано, что сумарна потенційній ризики шкідлівого впліву д.р. на організм працюючих при комплексному надходженні через діхальні шляхи та шкіру, в тому чіслі й агравованій, що не перевіщує 1, тобто є допустимим (табл. 2). Провідну роль у формуванні професійного ризики в условиях агропромислового сектора відіграє забруднення шкірніх покрівів, тоді як у Операторів ранцевих обпріскувачів ризики при перкутанная та інгаляційному надходженні були примерно однакові.

Таблиця 2

Порівняльна оцінка професійного ризики при віконанні різніх виробничих операцій

Показник Значення сертифіката № (М ± m)

заправник

(N = 7)

тракторист

(N = 7)

оператор

ранцевого

обприскувач (n = 5)

Сумарний реальний ризики 0,073 ± 0,007 0,069 ± 0,005 0,152 ± 0,032 * #
Сумарний агравованій ризики 0,383 ± 0,028 0,297 ± 0,019 * 0,619 ± 0,070 * #

Частка дермального ризики у

Сумарний реальному,%

71,5 ± 4,9 84,0 ± 4,9 ** 53,4 ± 10,2 #
Коефіцієнт зниженя дермального ризики за рахунок спецодягу 7,2 ± 0,4 5,1 ± 0,3 * 7,7 ± 0,7 #

Внесок у реальну Дермальная

експозіцію,%:

лица

шия

кісті рук

24,7 ± 2,0

29,5 ± 3,1

45,8 ± 4,2

15,5 ± 2,6 *

25,9 ± 2,5

58,7 ± 3,1 *

26,1 ± 3,2 #

25,7 ± 3,7

48,2 ± 2,8 #

П р и м и т к а. Розбіжності достовірні: * - у порівнянні з заправник,

# - у порівнянні з трактористом, р <0,05; тенденція: ** - у порівнянні з заправник, ## - у порівнянні з трактористом, 0,05 <р <0,1.

На підставі отриманий результатів обґрунтовані рядки безпечного Вихід працюючих на оброблені досліджуванімі препаратами ділянки для проведення механізованих и ручних робіт та розроблені інструкції з їхнього безпечного! Застосування.

ВИСНОВКИ

У дисертації на основе теоретичного узагальнення результатів комплексних натурних и експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ вірішено Актуальне наукове завдання - токсиколого-гігієнічна оцінка та обґрунтування норматівів и регламентів! Застосування СУЧАСНИХ Високоефективний пестицидів з класу неонікотіноїдів (Актара 25 WG), бензоїлфенілсечовін (Рімон 10), стробілурінів (Флінт 50, Стробі), синтетичне піретроїдів (Ціперкіл 250 ЕС, Альфагард 100, Ф'юрі, Карате 050 ЕС, Карате Зеон СS, Сумі-альфа) та їх діючіх Речовини - тіаметоксаму, новалурону, тріфлоксістробі у, крезоксім-метилу, циперметрин, альфа-циперметрин, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрину, есфенвалерату, что при їх практичному застосуванні в інтегрованіх системах захисту Яблуневий садів спріятіме Зменшення хімічного НАВАНТАЖЕННЯ на Навколишнє природне середовище та збереженням здоров'я працюючих и населення.

1. Доведено, что в условиях Агропромислова комплексів та приватних підсобних господарств при вікорістанні традіційніх технічних засобів, дотріманні Встановлення агротехнічніх и гігієнічних норматівів та регламентів, відповідному санітарному контролі з боку установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби использование зазначеним інсектіцідів та фунгіцідів для захисту Яблуневий садів є безпечним для працюючих и населення та малонебезпечнім для наземних екосистем.

2. встановлен, что тіаметоксам, новалурон, тріфлоксістробін и крезоксім-метил та препарати на їх Основі Актара 25 WG, Рімон 10, Флінт 50 и Стробі є помірно небезпечний (3 клас), тоді як Синтетичні піретроїді Ціперкіл 250 ЕС, Альфагард 100, Ф 'Юрі, Сумі-альфа, Карате 050 ЕС, Карате Зеон CS та їх діючі Речовини - циперметрин, альфа-циперметрин, зета-циперметрин, есфенвалерат - небезпечна (2 клас), а лямбда-цигалотрин - Надзвичайно небезпечна (1 клас). Лімітуючім Показники при встановленні класу небезпечності є інгаляційна токсічність для усіх досліджуваніх Речовини та алергенів дія для циперметрин, тріфлоксістробіну и препарату Флінт 50.

3. Науково обґрунтовано величину ДДД новалурону для людини на Рівні 0,01 мг / кг, віходячі з найменшої підпорогової дозуюч 1,1 мг / кг, что встановлен в хронічному досліді на щурах-самцях за загальнотоксічною дією, та коефіцієнту запасу 100. На Основі регресійніх перелогових значення гігієнічного нормативу від параметрів токсікометрії науково обґрунтовані Величини орієнтовно безпечного рівнів впліву новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони - 1,0 мг / м 3 та атмосферному повітрі - 0,01 мг / м 3.

4. Визначіть, что інсектициди тіаметоксам, новалурон, циперметрин, альфа-циперметрин, Зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, есфенвалерат та фунгіциди тріфлоксістробін и крезоксім-метил за стійкістю в ґрунті та вегетуючіх сільськогосподарських культурах у ґрунтово-кліматичних условиях України є помірно небезпечна и согласно з чинною гігієнічною класифікацією могут буті віднесені до 3 класу небезпечності.

5. Науково обґрунтовані Величини МДР у Яблуко новалурону та тіаметоксаму - 0,1 мг / кг, тріфлоксістробіну - 0,04 мг / кг, крезоксім-метилу - 0,05 мг / кг, лямбда-цигалотрину, зета-циперметрин, есфенвалерату - на Рівні »не допускається" при Межі кількісного визначення аналітичного методу 0,01; 0,01 та 0,05 мг / кг відповідно; МДР у яблучно соку новалурону - 0,1 мг / кг, крезоксім-метилу - 0,05 мг / кг, тіаметоксаму, тріфлоксістробіну, лямбда-цигалотрину, зета-циперметрин, есфенвалерату - «не допускається" при Межі кількісного визначення 0,1; 0,05; 0,01; 0,01 и 0,05 мг / кг відповідно. Розрахункове Добовий надходження в організм людини при вжіванні яблук та яблучного соку з вмістом Речовини на Рівні рекомендованих норматівів становітіме від 0,3% (крезоксім-метил) до 9,0% (есфенвалерат) від допустимого Добовий надходження, что свідчіть про Надійність встановлення норматівів та гарантує Безпечність продукції Яблуневий садів для здоров'я спожівачів.

6. встановлен, что динаміка залішковіх кількостей новалурону, тіаметоксаму, стробілурінів та синтетичне піретроїдів в об'єктах агроценозу при застосуванні досліджуваніх препаратів в максимальних нормах витрат и кратності обробок Незалежності від способу обпріскування (вентиляторні або ранцеві) підкоряється експоненціальній залежності. На момент збирання врожаю залішковіх кількостей пестицидів у плодах яблуні та яблучного соку не виявлено. Теоретичні концентрації пестицидів, розраховані на основе математичних моделей на годину Закінчення терміну Очікування, ніжчі За величину МДР и підтверджують можлівість Отримання безпечної сільськогосподарської продукції.

7.Доведено, что потенційній екотоксікологічній ризики использование пестицидів нового поколения на основе новалурону, тіаметоксаму, тріфлоксістробіну та крезоксім-метилу у ґрунтово-кліматичних условиях Поліської, Лісостепової та Степової зон України є на 4 порядки нижчих, чем у ДДТ, та на 1 порядок нижчих, чем у синтетичне піретроїдів циперметрин та лямбда-цигалотрину. Серед дослідженіх синтетичне піретроїдів найменша екотоксікологічну небезпечність ма ють найбільш активні ізомері фенвалерату - есфенвалерат та циперметрин - альфа-циперметрин и Зета-циперметрин.

8. Визначіть, что новалурон у концентрації 0,06 мг / дм3 не порушує процеси самоочищення водойми; у високих концентраціях (0,6 та 1,0 мг / дм 3) інтенсіфікує процеси біохімічної спожи у кісні та розвиток сапрофітної водної мікрофлорі. Порогова концентрація новалурону у воде за органолептичними Ознакою шкідлівості встановлен на Рівні 0,605 мг / дм 3. Гранично допустима концентрація новалурону у воде водойм обґрунтована на Рівні 0,02 мг / дм 3 за лімітуючою санітарно-токсікологічною Ознакою шкідлівості. Показано, что Добовий надходження новалурону до організму людини з водою при дотріманні встановлення нормативу НЕ перевіщуватіме 10% від его допустимого Добовий надходження, а комплексне надходження з усіх середовища (повітря, вода, продукція садівництва) - 48,7% від допустимого.

9. встановлен, что при вікорістанні досліджуваніх пестицидів для ОБРОБКИ Яблуневий садів Шляхом як вентиляторного, так и ранцевого обпріскування потенційній ризики шкідлівого впліву їх діючіх Речовини на організм працюючих при комплексному надходженні через діхальні шляхи та шкіру є допустимим. Показано, что ризики шкідлівого впліву пестицидів останніх поколінь є нижчих, чем препарату Ціперкіл 250 ЕС, діюча Речовини которого циперметрин Належить до синтетичністю піретроїдів первого поколения.

10. Розроблено методи визначення новалурону в об'єктах навколишнього та виробничого середовища, Які полягають в екстракції Речовини з проби, очіщенні екстрактів та кількісному візначенні с помощью оберніть-фазової вісокоефектівної рідінної хроматографії з Використання ультрафіолетового детектора або тонкошарової хроматографії з детектування в Реакції азосполучення з α -нафтолом. Запропоновані методи з межами кількісного визначення в повітрі РОБОЧОЇ зони - 0,5 мг / м 3, атмосферного повітрі - 0,008 мг / м 3, воде - 0,002 мг / дм 3, ґрунті, Яблуко та яблучного соку - 0,05 мг / кг є вісокочутлівімі, селективний и дозволяють контролюваті Дотримання гігієнічних норматівів новалурону в об'єктах довкілля.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

Періодичні фахові видання, ЗАТВЕРДЖЕНІ ВАК України (* - особистий внесок здобувача):

1. Еколого-гігієнічна оцінка поведінкі піретроїдніх інсектіцідів в об'єктах агроценозу Яблуневий саду / О.М. Коршун, В.Г. Бардів, С.Т. Омельчук, М.М. Коршун // Гігієна населених Місць. - Київ, 2005. - Вип. 46. ​​- С. 505-514. * Взято участь у візначенні залішковіх кількостей інсектіцідів хроматографічнімі методами, Здійснено статистичне обробка та узагальнення результатів, розроблено математичні моделі та оцінено екотоксікологічній ризики.

2. Коршун О.М. Оцінка екотоксікологічного ризики! Застосування пестицидів на основе тіаметоксаму та тріфлоксістробіну в Яблуневий садах / О.М. Коршун // Гігієна населених Місць. - Київ, 2006. - Вип. 48. - С. 162-169.

3. Токсиколого-гігієнічна характеристика інсектіціду Рімон 10, к.е. та оцінка его небезпечності для працюючих / О.М. Коршун, В.Г. Бардів, М.М. Коршун, С.Т. Омельчук, Л.М. Сасіновіч // Український журнал з проблем медицини праці. - 2006. - № 3 (7). - С. 43-50. * Встановлен класи небезпечності новалурону та Рімону 10, обґрунтовано ДДД та ОБРВ новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони та атмосферному повітрі, проведено хроматографічні дослідження, оцінено професійний ризики та оформлено статтю.

4. Порівняльна токсікологічна оцінка Нових фунгіцідів з класу стробілурінів, что застосовуються в Яблуневий садах / С.Т. Омельчук, О.М. Коршун, В.Г. Бардів, М.М. Коршун, Л.М. Сасіновіч // Сучасні проблеми токсикології. - 2006. - № 3. - С. 51-58. * Проведено токсікологічну оцінку фунгіцідів, встановлен класи небезпечності, оцінено екотоксікологічній ризики, взято участь у формулюванні вісновків та оформленні статті.

5. Порівняльна токсікологічна оцінка СУЧАСНИХ інсектіцідів, что застосовуються у Яблуневий садах (на прікладі синтетичне піретроїдів та неонікотіноїду) / С.Т. Омельчук, О.М. Коршун, Л.М. Сасіновіч, Л.К. Сєдокур, В.Г. Бардів, М.М. Коршун // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - 2006. - № 4. - С. 117-128. * Проведено токсікологічну оцінку інсектіцідів, встановлен класи небезпечності, оцінено екотоксікологічній ризики, взято участь у формулюванні вісновків та оформленні статті.

6. Коршун О.М. Гігієнічна оцінка професійного ризики при застосуванні СУЧАСНИХ інсектіцідів та фунгіцідів в Яблуневий садах / О.М. Коршун, В.Г. Бардів, С.Т. Омельчук // Довкілля та здоров'я. - 2007. - № 2 (41). - С. 40-47. * Взято участь у вивченні умов праці при застосуванні інсектіцідів и фунгіцідів в Яблуневий садах, розраховано професійний ризики та узагальнено результати, оформлено статтю.

7. Наукове обґрунтування гранично допустімої концентрації новалурону у воде водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардів, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених Місць. - Київ, 2007. - Вип. 49. - С. 88-97. * Взято участь у проведенні експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, Здійснено статистичне обробка одержаних результатів, їх узагальнення та оформлено статтю.

8. Коршун О.М. Гігієнічна оцінка ризики при застосуванні СУЧАСНИХ інсектіцідів та фунгіцідів на яблуні в условиях приватних підсобних господарств / О.М. Коршун // Гігієна населених Місць. - Київ, 2007. - Вип. 50. - С. 146-154.

Інші наукові видання:

9. Пат. 60974 А Україна, МПК 7 G01 N30 / 00. Способ визначення 1- [3-хлор-4- (1,1,2-трифторо-2-тріфторметоксіетоксі) феніл] -3- (2,6-діфторбензоїл) сечовіні / Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Коршун О.М., Гиренко Т.В .; заявник та патентовласнік Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. - № 2003042943; заявл. 04.04.2003; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. * проведено експериментальні дослідження та взято участь в оформленні матеріалів.

10. Гиренко Т.В. Ефективність пластинок марки "Сорбфіл" для аналізу мікрокількостей пестицидів / Т.В.Гіренко, О.М.Коршун, Д.Б.Гіренко // Журнал Хроматографічного товариства. - Київ, 2002.-Т.ІІ, №4. - С.31-38. * Проведено експериментальні дослідження з АНАЛІЗУ мікрокількостей новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

11. Коршун О.М. Гігієнічна оцінка ризики использование нового інсектіціду Рімон / О.М. Коршун // Тези 56 Наукової конференции студентов та молодих вчених національного медичного університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю, прісвяченої 160-річчю НМУ імені О.О. Богомольця, 17-20 квітня 2001 р. - Київ, 2001. - Ч. 1. - С. 146.

12. Коршун О.М. Хроматографічний аналіз нових препаратів з групи фенілмочевін / О.М. Коршун, Д.Г. Пушков, Д.Б. Гиренко // Методи хімічного аналізу: Перший Міжнародний сімпозіум, 1-3 жовтня 2002 р .: тези доп. - Севастополь, 2002. - С. 25-26. * Розроблено хроматографічні методи визначення новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

13. Ecotoxicological risk assessment under application of chemical CPP in orchards and vineyards / VG Bardov, AP Vypovskaya, OM Korshun, TV Girenko // Ecological Chemistry: The Second International Conference, 11-12October 2002: Додати Abstract Book. - Chisinau: Stiinta, 2002. - P. 306-307. * Взято участь у проведенні натурних ДОСЛІДЖЕНЬ, візначенні пестицидів в об'єктах довкілля, Здійснено статистичне обробка та узагальнення результатів.

14. Пушков Д.Г. Обґрунтування максимально допустимого уровня вмісту лямбда-цигалотрину (діюча Речовини препарату Карате 050 ЕС, к.е.) у Яблуко, яблучний соку, персиках, ріпаку / Д.Г. Пушков, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Українські медичні вісті. - 2003.- Т. 5, № 1. - С. 232. - (Спецвіп .: VIIз'їзд Всеукраїнського лікарського товариства, 16-17 травня 2003 р .: тези доп.). * Обґрунтовано максимально допустимий рівень вмісту лямбда-цигалотрину в продукції садівництва та взято участь у підготовці роботи до друку.

15. Хроматографічні методи визначення заміщених фенілмочевін і триазолов / Д.Б.Гіренко, О.М. Коршун, С.Т.Омельчук, Т.В.Гіренко // Екоаналітіка - 2003: Додати VВсероссійскаяконференціяпо аналізу об'єктів навколишнього средис міжнародною участю, 6-10 жовтня 2003 р .: тези доп. - Санкт-Петербург, 2003. - С. 55. * розроблено хроматографічні методи визначення новалурону та взято участь у підготовці роботи до друку.

16. Ідентифікація та визначення заміщених фенілмочевін хроматографічних методами / Д.Б.Гіренко, С.Т.Омельчук, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Хроматография і хроматографічні прилади: Всероссійскійсімпозіум, 15-19 березня 2004 р .: зб. тез. - Москва, 2004. - С. 201. * розроблено методи ідентіфікації новалурону в пробах об'єктів довкілля, взято участь у підготовці роботи до друку.

17. Хроматографічній аналіз залішковіх кількостей пестицидів: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.Б. Гиренко, А.П. Віповська, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали ХІVз'їзду гігієністів України. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. - Т. 1. - С. 389-392. * Взято участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, підготовці роботи до друку.

18. Бардов В.Г.Оценка забруднення повітря при обробці садів пестицидами / В.Г.Бардов, О.М.Коршун, Т.В.Гіренко // Повітря 2004. Науково-технічні, соціальні та економічні проблеми повітряного середовища: IVМеждународнаяконференція, 9-11 іюня2004 г .: тезісидокл.- Санкт-Петербург, 2004. - С. 83-86. * Взято участь у проведенні натурних ДОСЛІДЖЕНЬ, хроматографічному аналізі залішковіх кількостей пестицидів, узагальненні результатів та підготовці роботи до друку.

19. Деградація пестицидів у об'єктах агроценозу при захісті садів / В.Г. Бардів, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко, Ю.П. Яновський // Інтегрованій захист рослин на качана ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференции. - Київ, 2004. - С. 583-587. * Взято участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ з препаратами Рімон 10, Флінт50, Актара 25WG, Здійснено статистичне обробка та узагальнення результатів, оформлено роботу.

20. Коршун О.М. Оцінка екотоксікологічного ризики! Застосування фунгіцідів класу стробілурінів для захисту Яблуневий садів / О.М. Коршун, С.Т. Омельчук // ХІ конгрес Світової Федерации Українських лікарськіх товариств, 28-30 серпня 2006 р .: тези доп. - Полтава-Київ-Чікаґо, 2006. - С. 629-630. * Взято участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, Здійснено статистичне обробка та узагальнення результатів, оформлено роботу.

21. Еколого-гігієнічна оцінка поведінкі СУЧАСНИХ інсектіцідів та фунгіцідів в агроценозі Яблуневий саду / В.Г. Бардів, О.М. Коршун, С.Т. Омельчук, А.П. Віповська // Актуальні питання гігієні та екологічної безпеки України: науково-практична конференція, 24-25 травня 2007 р .: збірка тез доп. - Київ, 2007. - Вип. 7. - З 192-193. * Взято участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, Здійснено статистичне обробка та узагальнення результатів, оформлено роботу.

22. Коршун О.М. Гігієнічне обґрунтування норматівів новалурону в об'єктах агроценозу Яблуневий саду / О.М. Коршун // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2007. - № 3. - С. 79. - (Спецвіп .: 61 Міжнародна науково-практична конференція студентів и молодих вчених [ "Актуальні проблеми сучасної медицини"], 24-26 жовтня 2007 р.).

23. Коршун О.М. Оцінка професійного ризики при застосуванні СУЧАСНИХ інсектіцідів та фунгіцідів на яблуні / О.М. Коршун // Збереження здоров'я населення урбанізованіх територій: наукові и Практичні аспекти впліву чінніків довкілля: матеріали міжнародної науково-практичної конференции, прісвяченої 85-річчю Заснування кафедри Загальної гігієні Дніпропетровської державної медичної академии, 29-30 Листопада 2007 р. - Дніпропетровськ: МЦ ДДМА, 2007. - С. 158-160.


Анотація

Коршун О.М. Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного! Застосування СУЧАСНИХ хімічніх засобів захисту Яблуневий садів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія. - Державна установа "Інститут гігієні та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України ", Київ, 2008.

Дисертація присвячено еколого-гігієнічній оцінці СУЧАСНИХ інсектіцідів та фунгіцідів для захисту Яблуневий садів та науковому обґрунтуванню регламентів їх безпечного! Застосування.

Обґрунтовані допустима Добовий доза для людини та гігієнічні нормативи новалурону у повітрі РОБОЧОЇ зони, атмосферному повітрі, воде водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення, харчових продуктах (яблука, соку), ґрунті. Встановлен закономірності поведінкі інсектіцідів та фунгіцідів в об'єктах навколишнього середовища та розраховано екотоксікологічній ризики. Дана оцінка умови праці та ризики шкідлівого впліву досліджуваніх пестицидів на здоров'я працюючих. Розроблені аналітичні методи визначення новалурону в об'єктах навколишнього середовища, продукції садівництва.

Ключові слова: пестициди, гігієнічні нормативи, об'єкти навколишнього середовища, екотоксікологічній ризики, умови праці, оцінка ризики, аналітичні методи.


АНОТАЦІЯ

Коршун О.М. Еколого-гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 - гігієна професійна патологія. - Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. А.Н. Марзєєва АМН України ", Київ, 2008.

У дисертації узагальнено результати комплексних натурних і експеріментальнихісследованій по еколого-гігієнічної оцінки сучасних інсектицидів з класу синтетичних піретроїдів, неонікотиноїдів, бензоілфенілмочевін і фунгіцидів з класу стробілуринів, що застосовуються для захисту яблуневих садів; встановлені закономірності їх поведінки в об'єктах довкілля; оценениекотоксікологіческій ризик і ризик вредноговліянія на здоров'я працюючих; науково обгрунтовані допустима добова дозаігігіеніческіе нормативи новалурона, а такжегігіеніческіе регламенти безпечного застосування вивчених пестицидів.

Встановлено, що представники інсектицидів і фунгіцидів нових класів (тіаметоксам, новалурон, трифлоксістробін і крезоксім-метил) відповідно до гігієнічної класифікації пестицидів є помірно небезпечними (3класс), тоді як синтетичні піретроїди циперметрин, альфа-циперметрин, Зета-циперметрин і есфенвалерат - небезпечними (2класс), а лямбда-цигалотрин - надзвичайно небезпечним (1 клас). Допустима добова доза новалурона для людини на рівні 0,01 мг / кг обгрунтована на підставі найменшої NOEL (1,1 мг / кг), встановленої в хронічному досліді на щурах-самцях по загальнотоксичної дії.

При вивченні в натурному експерименті поведінки пестицидів встановлено, що в об'єктах агроценозу динаміка залишкових кількостей пестицидів при використанні в максимальних нормах і кратностях обробок незалежно від способу обприскування (вентиляторное або ранцеві) підпорядковується експоненційної залежності. Ізученниепестіціди по стійкості в грунті і вегетуючих сільськогосподарських культурах є помірно небезпечними і можуть бути віднесені до 3классу небезпеки.

В результаті визначення екотоксикологічних небезпеки встановлено, що синтетичним піретроїдів, а тим більше представникам нових поколінь інсектицидів (неонікотиноїдів, бензоілфенілмочевінам) і фунгіцидів (стробілуринів) властивий низький потенційний ризик негативних наслідків для екосистем.

На підставі параметрів токсичності і закономірностей поведінки досліджуваних пестицидів в об'єктах навколишнього середовища науково обгрунтовані наступні нормативи і регламенти: ОБУВ новалурона в повітрі робочої зони-1,0мг / м 3 і атмосферному повітрі - 0,01 мг / м 3; МДУ в яблуках лямбда-цигалотрину, зета-циперметрину, есфенвалерата - не допускається при межі кількісного визначення 0,01; 0,01 і 0,05 мг / кг відповідно, тіаметоксамом і новалурона - 0,1 мг / кг, трифлоксістробін - 0,04мг / кг, крезоксім-метилу - 0,05 мг / кг; МДУ в яблучному соку лямбда-цигалотрину, зета-циперметрину, есфенвалерата, тіаметоксамом і трифлоксістробін - не допускається при межі кількісного визначення 0,01; 0,01; 0,05; 0,1 і 0,05 мг / кг, крезоксім-метилу - 0,05 мг / кг, новалурона - 0,1 мг / кг; ОДК у ґрунті новалурона - 0,1 мг / кг; а також терміни очікування до збору врожаю і терміни виходу працюючих на оброблені ділянки.

Результати проведених лабораторних досліджень поведінки новалурона в воді дозволили рекомендувати як порогову по органолептичними показниками шкідливості концентрацію новалурона в воді на рівні 0,605 мг / дм 3 (лімітуючий критерій - запах). Новалурон в високих концентраціях (0,6 і 1,0 мг / дм 3) інтенсифікує процеси біохімічного споживання кисню, сприяє фазовим змінам процесів нітрифікації азотовмісних органічних речовин, стимулює розвиток сапрофітної водної мікрофлори; як порогової по загальносанітарною ознакою шкідливості рекомендована концентрація 0,06 мг / дм 3. Гранична допустима концентрація новалурона в воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення обгрунтована на рівні 0,02 мг / дм 3 по санітарно-токсикологічному показником шкідливості.

В натурних експериментах по вивченню умов праці при застосуванні досліджуваних препаратів в промислових садах і в умовах особистих підсобних господарств в максимальних нормах витрати встановлено, що величини ризику комплексного шкідливого впливу новалурона на організм працюючих становлять для заправника, тракториста і оператора ранцевого обприскувача (0,073 ± 0,007) , (0,069 ± 0,005) і (0,152 ± 0,032) відповідно, тобто не перевищують допустимий рівень ризику, що дорівнює 1.

Розроблено високочутливі і селективні методи кількісного визначення новалурона в об'єктах довкілля з іспользованіемвисокоеффектівной рідинної і тонкошарової хроматографії з межами визначення в повітрі робочої зони - 0,5 мг / м 3, атмосферному повітрі - 0,008мг / м 3, воді - 0,002мг / дм 3, грунті, яблуках і яблучному соку - 0,05 мг / кг, що дозволяють контролювати дотримання гігієнічних нормативів новалурона.

Таким чином, результати проведених комплексних еколого-гігієнічних досліджень свідчать, що при використанні традиційних технічних засобів і дотримання встановлених агротехнічних і гігієнічних регламентів застосування сучасних засобів захисту яблуневих садів є безпечним для працюючих і населення з позицій гігієни праці та гігієни харчування і малонебезпечних для наземних екосистем.

Ключові слова: пестициди, гігієнічні нормативи, об'єкти навколишнього середовища, екотоксикологічних ризик, умови праці, оцінка ризику, аналітичні методи.


SUMMARY

KorshunO.M.Ecologicalandhygienicsubstantiation of regulations for safe applicationformodernchemical protection of apple-treeorchards. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences on the speciality 14.02.01. - Hygieneand occupational pathology. - State Foundation "OM Marzeyev Institute for Hygieneand Medical Ecology of Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2008.

Thedissertationisconcernedwithecological and hygienic assessmentofmoderninsecticidesandfungicidesforapple-treeorchardsprotectionandscientific substantiation of regulations for their safe application.

Acceptabledailyintakesofnovaluronforhuman, hygienicregulationsofcontentsnovaluroninairofaworkingzone, atmospheric air, water of water reservoirs, foodstuffs (apples, juice), soil. Tendencies of conduct ofinsecticidesandfungicidesinenvironmentalobjects have been established, ecologicalandtoxicologicalriskhavebeencalculated. Workingconditionsandpotentialriskofadverseeffectonanorganismoftheagriculturalworkershavebeenassessed. Analyticalmethodsfornovalurondeterminationinenvironmentalobjectsandproductsofgardeninghavebeendeveloped.

Keywords: pesticides, hygienicregulations, environmentalobjects, ecological and toxicological risk, workingconditions, risk assessment, analytical methods.


[1] Автор вісловлює щіру подяку члену-кореспонденту АМН України, професору В.Г. Червоних та співробітнікам Інституту гігієні та екології НМУ імені О.О. Богомольця за консультативну та практичність допомогу при віконанні Окрема фрагментів роботи.


  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • Інші наукові видання

  • Скачати 58.05 Kb.