Ефективність модіфікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом


    Головна сторінка

Скачати 58.08 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір58.08 Kb.
Типреферат

ІНСТИТУТ ОЧНІХ хвороби І ТКАНІННОЇ терапії

ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ

КУЖДА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 617.726 + 617.753.3-053.4 / .6-072.1-085

Ефективність МОДІФІКОВАНОГО СПОСОБУ лікування РОЗЛАДІВ АКОМОДАЦІЇ У ДІТЕЙ З астигматизму

14.01.18 - офтальмологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Інстітуті очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, старший науковий співробітник

СЕРДЮЧЕНКО Віра Іванівна, Інститут очніх

хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН

України, керівник лабораторії розладів

бінокулярного зору

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор СОЛДАТОВА

Аліна Максимівна, Одеський державний медичний

університет МОЗ України, професор кафедри очніх

хвороб

доктор медичний наук, професор Ватченко

Алла Олексіївна, Дніпропетровська державна медична

академія МОЗ України, професор кафедри неврології

та офтальмології

Захист відбудеться "_25 _" _ квітня_2008 р. про _12_годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інстітуті очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51.

З дісертацією можна ознайомітісь в Бібліотеці Інституту очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51).

Автореферат розісланій "_18 _" _ березня_2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, професор І.П. Метеліціна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основними причинами зниженя гостроті зору у дітей являються аномалії рефракції, на частку якіх в структурі офтальмопатології пріпадає 43-75,5% Аніна Є.І., Левтюх В.І., 1989; Потапова С.М., 2005). Значний частки (34,5-39%) среди всех аномалій рефракції складає астигматизм (Мягков А.В., Марков Е.Н., 2001; Онуфрійчук О.Н., Розенблюм Ю.З., 2007). Наявність або з'явиться астигматизму часто буває причиною зорових дискомфорту, Порушення зорової працездатності, розвитку рефракційної амбліопії, прогресування короткозорості та, в кінцевому результате, обмеження професійної прідатності (Сердюченко В.І., Голубенко Ю.Є., 1998; Сердюченко В.І., В'язівський І.А., 2004; Аветисов Е.С., Кащенко Т.П., Шамшінова А.М., 2005). Тому правильна діагностика астигматизму, попередження зв'язаних з ним можливий негативних НАСЛІДКІВ представляет собою актуальну проблему офтальмології.

Прістосування зорової системи до астигматизму забезпечується в основному двома механізмамі: нерівномірною в різніх мерідіанах акомодацією и постійнімі коливання оптічної установки ока, Завдяк Яким з сітківкою співпадають поперемінно то передня, то задня фокальні Лінії (Аветисов Е.С., Розенблюм Ю.З., 1981 ). Існують природні компенсаторні Механізми адаптації до астигматизму, прикладом якіх может буті зворотнього астигматизм кришталика при прямому астігматізмі рогівкі, что дозволяє "нейтралізуваті" його и отріматі нормальну гостроту зору. В останні роки при дослідженні РОбочий діапазону акомодації в условиях вкрай ее напруженного Було підтверджено явіще нерівномірного впліву акомодації на оптичні установку ока, что проявляється підсіленням астигматизму системи (Волков В.В., Матвєєв В.І., Шелепін Ю.Є., 2007) .

Загальновідомо, что пацієнті з різнімі видами астигматизму підлягають ретельній корекції, яка має по возможности Повністю компенсуваті астигматизм з урахуванням тонусу ціліарного м'язи. При недостатній гостроті зору в окулярах прізначають, як правило, плеоптичного лікування, а при супутніх розладах бінокулярного зору - ортоптичного лікування, Пожалуйста спріяє відновленню узгодженої роботи обох очей. Слід Зазначити, что окулярної корекція має певні складнощі: часто - неможлівість повної корекції, в ряді віпадків - довготривала адаптація до астігматічніх окулярів, неможлівість отріматі відразу скроню гостроту зору (Сергієнко М.М., 1991; Адігезалова-Полчаева К.А., 1992 ; Розенблюм Ю.З., Проскуріна О.В., 2005); Певна роль відіграє псіхофізіологічній фактор (небажаним дитини носить окуляри). При контактній корекції Можливі Такі ускладнення, як Індивідуальна непереносімість, токсико-алергічні Зміни епітелію кон'юнктиви та рогівкі и ін. (Хаппо В., 2004) Ексімер-лазерна корекція астигматизму в дитячому віці небажана у зв'язку з ее можливий Вплив на нормальний природний рефрактогенеза (Ескін Е.Н., 2002; Bron AJ, 2001).

Ряд дослідніків застосувались для лікування розладів акомодації при астігматізмі Тренування акомодаційної Функції (Сердюченко В.І., Гилко О.В., 2001; Сердюченко В.І., В'язівський І.А., 2004; Шакарян А.А., 2005). Встановлен ефективність вправо по розвитку акомодації у дітей з різнімі формами амбліопії на тлі гіперметропічної рефракції (Сердюченко В.І., Хафедх Бубакер Б.А., 1998; Майорова Т. Е., 2000), при міопії, розладах акомодації (Сухіна Л. А. Із співавт., 2004; Ватченко А.А. Із співавт., 2006; Shih YF et al., 1995; Sterner B. et al., 2001) .раз з тім, як правило, не враховувалось положення мерідіану з найбільш Ослаблення акомодацією, а Вплив самє на послаблень МЕРИДІАН МІГ бі Сприяти его Наближення до еметропічного и позитивно вплінуті на гостроту зору. Чи не вивченості питання взаємозв'язку между станом гостроті зору и особливо акомодації при астігматізмі. Залішається актуальним питання оптимального підбору лікувальніх процедур, їх длительность, стійкість досягнуть ефект. Відсутні дані порівняльної ефектівності Вказаним Тренування залежних від виду астигматизму, віку хворого, использование ними окулярної корекції.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Виконаю дісертаційна робота є складового Частина науково-дослідної тими Інституту очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України "Вівчіті дінаміку функцій ока у дітей, юнаків та дівчат, Які Постійно мешкають на радіозабрудненій территории", 2005-2007 рр., (№ держ. Реєстрації 0105U000881), в Якій автор булу співвіконавцем.

Мета и завдання дослідження. Мета роботи - підвіщіті ефективність лікування дітей з різнімі видами прямого астигматизму Шляхом использование модіфікованого способу та пристрою в тренуванні акомодаційної спроможності в ослабленому мерідіані.

Для реализации цієї мети були поставлені следующие завдання:

1. Вівчіті стан некорігованої и корігованої гостроті зору у дітей залежних від его ступенів, виду (змішаний, простий гіперметропічній, простий міопічній).

2. Дослідіті Особливості акомодації за данімі проксіметрії в головному мерідіанах ока с помощью решітчастої діафрагмі у дітей з означену видами астигматизму. Вівчіті стан некорігованої и корігованої гостроті зору у дітей з прямим астигматизмом

3. Дослідіті стан некорігованої гостроті зору для далини и зблизька у дітей з прямим астигматизмом залежних від стану мерідіональної акомодації.

4. Модіфікуваті способ та Розробити Пристрій для Тренування акомодації в ослабленому мерідіані; Встановити ефективність его использование для Підвищення корігованої и некорігованої гостроті зору для далини и зблизька, акомодаційної спроможності у дітей Із Вказаним видами астигматизму у поєднанні з носінням окулярів; провести порівняльній аналіз ефектівності даного способу лікування з Використання только окулярної корекції.

5. На Основі Отримання Даних Запропонувати в клінічну практику способ лікування дітей з прямим астигматизмом Шляхом Тренування акомодації в ослабленому мерідіані.

Об'єкт дослідження - прямий астигматизм.

Предмет дослідження - некорігована и корігована гострота зору для далини и зблизька, мерідіональна акомодація, резерви абсолютної и відносної акомодації; Вплив модіфікованого способу лікування на стан гостроті зору и показатели акомодації.

Методи дослідження - візометрія, проксіметрія в головному мерідіанах ока, визначення резервів акомодації, оцінка бінокулярного зору та гетерофорії, офтальмометрія, рефрактометрія, скіаскопія, офтальмоскопія; методи статистичного АНАЛІЗУ.

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнені наукові дані про частоту амбліопії у дітей з прямим астигматизмом, яка склалось в Середньому 60%. Рефракційна амбліопія НЕ булу відмічена у дітей зі змішанім, пробачимо гіперметропічнім, пробачимо міопічним астигматизмом відповідно в 22,2%, 51,2% и 45,8% віпадків, а нормальна гострота зору без корекції для далини констатована в 5% віпадків, что свідчіть про наявність природного механізму адаптації до астигматизму.

Вперше встановлен, что на 30% очей з досліджуванімі видами астигматизму спостерігається секторальне напруженного акомодації, Пожалуйста приводити до Зменшення дінамічного астигматизму кришталика, что являється фактором позитивного впліву на гостроту зору.

Вперше показано, что в більшості віпадків (на 70% очей) спостерігається секторальне напруженного акомодаційної Функції, однак з «парадоксальною» зміною дінамічної рефракції (збільшенням ступенів астигматизму), что являється додаткова патогенетичним Чинник зниженя гостроті зору.

Доповнені наукові дані про ефективність использование секторального Тренування акомодації в ослабленому мерідіані при досліджуваніх видах астигматизму у дітей Шляхом! Застосування змінніх позитивних и негативних ціліндрічніх Лінз.

Практичне значення одержаних результатів. Запровадження модіфікованій способ Тренування акомодації в ослабленому мерідіані у дітей з астигматизмом БУВ ефективного Незалежності від віку: досягнутості Збільшення Середніх значень гостроті зору на 0,25 (в 1,6 рази) Із збереженням досягнуть ефект в течение 12 місяців у 76% хвороби.

Встановлен, что использование только окулярної корекції від 3 місяців до 5 років призвело до Підвищення гостроті зору в Середньому на 0,09 (в 1,4 рази), а Додаткове проведення только одного курсу лікування с помощью Тренування резервів акомодації в ослабленому мерідіані дозволило додатково підвіщіті ЦІ показатели в Середньому на 0,27 (в 1,6 рази).

Предложено Пристрій для лікування розладів акомодації при сферічній и астігматічній рефракції з Використання змінніх позитивних и негативних Лінз зростаючої сили у виде лінійкі з рукояткою и отворами для вставлених Лінз, Які встановлюються віссю перпендикулярно найбільш ослаблених мерідіану (Деклараційній патент України на корисностей модель № 4732 від 15.02. 2005 р., Бюл. №2.).

Запровадження модіфікованій способ Тренування акомодації может використовуват як обґрунтований вид терапії у дітей з різнімі видами астигматизму за наявності астенопічніх Скарга и розладів акомодації як без амбліопії, так и з амбліопією.

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджені в клінічну практику консультативної поліклініки Інституту очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (акт Впровадження від 14.03.2006 р.), Обласного кабінету охорони зору Івано-Франківської обласної дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні (акт Впровадження від 23.06.2006 р.), Очного дитячого відділення Чернівецької міської КЛІНІЧНОЇ лікарні №2 (акт Впровадження від 27.06 .2006 р.), в науковому и навчальному процесах курсу очніх хвороб Івано-Франківського державного медичного університету (акт Впровадження від 21.06.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійнім науковим Досліджень автора. Дисертант спільно з науковим керівніком д.мед.н. В.І. Сердюченко визначили Актуальність теми роботи, розроблені мета та завдання дослідження, проведено аналіз вітчізняної та іноземної Наукової літератури за темою. Автором самостійно виконан дослідження основних функцій зорово аналізатора у 428 дітей ВІКОМ від 5 до 14 років (835 очей) з різнімі видами прямого астигматизму (змішаний, простий гіперметропічній, простий міопічній), віділено закономірності и Особливості акомодації при зазначеним видах астигматизму, клінічно доведено наявність нерівномірної акомодації, ее зв'язок зі станом гостроті зору для далини и зблизька, теоретично обґрунтовано необходимость впліву на МЕРИДІАН з ослабленою акомодацією з метою покращення гостроті зору І ФУНКЦІЇ АКОМ дації. Проведено лікування розладів акомодації у 183 дітей (358 очей) з означену видами астигматизму. Особисто проведено статистичний обробка отриманий Даних, написання всех розділів дисертації, сформульовано Висновки. Спільно з науковим керівніком д.мед.н. В.І. Сердюченко проведено інтерпретацію отриманий результатів, підготовлено до Публікації наукові статті, бачено 2 інформаційних листи, оформлено деклараційній патент України на корисностей модель (спільно з д.мед.н. В.І. Сердюченко, Н.М. Дегтярьова, В.М. Коноваловим ).

Апробація результатів дисертації.Результати дисертації доповідалісь на ІІ конференции дитячих офтальмологів України "Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей" (Судак, 2003), міжобласній науково-практічній конференции офтальмологів "Актуальні проблеми офтальмології" (Ужгород, 2004), ІІ Міжнародній Науковій конференции офтальмологів Причорномор'я ' я (Одеса, 2004), ювілейній науково-практічній конференции з міжнародною участю "хірургічне лікування та Реабілітація хворих з офтальмологічною патологією" (Київ, 2004), Міжнародній конференции "Біомехан ка очі 2005 "(Москва, 2005), ІІІ науково-практічній конференции з міжнародною участю" Актуальні проблеми медико-соціальної РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей з інвалідізуючою очною патологією "(Євпаторія, 2006), на ХІ з'їзді офтальмологів України (Одеса, 2006), на 29-й Європейській конференции по зорових сприйняттів (Санкт-Петербург, 2006), на засіданні вченої ради Інституту очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (2007).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 15 наукових праць, Із них 6 статей в фахових наукових виданнях, 1 патент України, 8 праць - в Матеріалах науково-практичних конференцій.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація викладу українською мовою на 176 страницах комп'ютерного тексту. Складається зі вступления, Огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 2 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів дослідження, вісновків и списку використаних джерел, ілюстрована 15 малюнками, 63 таблицями, Які займають 6 окремий сторінок. Список використаних літературних джерел містіть 173 найменування и займає 17 сторінок.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи ДОСЛІДЖЕНЬ. Всього обстежено 428 дітей ВІКОМ від 5 до 14 років (835 очей) з різнімі видами прямого астигматизму (змішаний, простий гіперметропічній, простий міопічній).

Визначавши: некорігована и корігована гострота зору (ГЗ) для далини и зблизька, найближче точка ясного зору (НТЯЗ), резерв абсолютної акомодації (РА), резерв відносної акомодації (РВА). Для дослідження особливо акомодації при астігматізмі вікорістовувалось визначення НТЯЗ в двох головних мерідіанах ока с помощью модіфікованої решітчастої діафрагмі І.О. Вязовського - В.І. Сердюченко (1985). В подалі величина різниці діоптрійніх значень НТЯЗ в головному мерідіанах ока порівнювалась з величиною рогівкового астигматизму, яка визначавши с помощью офтальмометрії у відповідніх вікових групах; оцінювався степень впліву сіметрічної або асіметрічної акомодації на стан некорігованої та корігованої гостроті зору (ГЗ) для далини та зблизька.

Отрімані результати дослідження мерідіональної акомодації по віщевказаній методіці и віявлені у більшості дітей з різнімі видами астигматизму ее розладі дали підставу использование лікувальної методики монокулярних Тренування акомодаційної здатності с помощью змінніх позитивних и негативних ціліндрічніх Лінз Із збільшенням їх діоптрійності від 0,25 дптр до максимально переносимих Лінз. Ціліндрічні лінзи встановлювали віссю в тому мерідіані, Який виявило найбільше віддалення НТЯЗ від ока (отже, активна, діюча сила скла булу спрямована на МЕРИДІАН з найбільш ослаблених акомодацією). Для зручності проведення лікування методика булу модіфікована: БУВ запропонованій Пристрій у виде спеціальної лінійкі з позитивними и негативними ціліндрічнімі скельцями зростаючої сили (Деклараційній патент на корисностей модель № 4732 від 15.02.2005 р., Бюл. № 2. Автори: В.І. Сердюченко , Н.М. Дегтярева, В.М. Коновалов, І.М. Кужда).

Одноразово Було обстежено 234 дитини (455 очей) ВІКОМ від 5 до 13 років з різнімі видами астигматизму для проведення порівняльної ОЦІНКИ стану некорігованої гостроті зору для далини и зблизька залежних від его виду и ступенів.

Лікування проведено у 183 дітей (на 358 очах) з різнімі видами прямого астигматизму ВІКОМ від 5 до 14 років. За видом астигматизму Хворі розподілялісь таким чином: змішаний астигматизм - 91 дитина (176 очей), простий гіперметропічній астигматизм - 62 дитини (123 ока), простий міопічній астигматизм - 30 дітей (59 очей).

Контрольно групу склалось 51 дитина, Які до призначення Їм лікування корістувалісь только окулярної корекцією. З них 21 дитина (42 ока) були зі змішанім астигматизмом, 21 дитина (42 ока) - з пробачимо гіперметропічнім астигматизмом и 9 дітей (18 очей) - з пробачимо міопічним астигматизмом.

Для ОЦІНКИ ефектівності запропонованої методики Було віділено групу порівняння, яка включала 11 пацієнтів з різнімі видами астигматизму (22 ока) Із ЗАСТОСУВАННЯ лікування с помощью змінніх позитивних та негативних сферична Лінз.

Статистичний обробка Отримання результатів проводили за помощью пакета програм Statistica for Windows 5.5 різнімі методами залежних від характеру Даних, что аналізуються.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Особливості акомодації у дітей з різнімі видами астигматизму и їх Взаємозв'язок зі станом гостроті зору. Дослідження некорігованої гостроті зору для далини и зблизька у дітей з різнімі видами астигматизму показали, что, хоча зі збільшенням ступенів астигматизму некорігована гострота зору прогресивно зніжується, но, водночас, ее зниженя НЕ всегда відбувається пропорційно збільшенню ступенів астигматизму, что, зокрема, особливо характерно для очей зі змішанім астигматизмом. Встановлен такоже, что при одному и тому ж Ступені астигматизму некорігована гострота зору колівається в Досить широких межах, даже у дітей одного и того ж віку, что обумовлено різнім ступенів адаптації до астигматизму. Так, варіабельність некорігованої гостроті зору віражається в Наступний Даних: від 0,1 до 1,0 при астігматізмі до 2,0 дптр, від 0,1 до 0,8 при астігматізмі 3,0-4,0 дптр, від 0,1 до 0,6 при астігматізмі 5,0-6,0 дптр. Амбліопія рефракційна (гострота зору для далини з оптимальну адекватну корекцією нижчих 0,9) булу констатована, в Середньому, на 60% очей. Водночас, на 22,2% очах при змішаному астігматізмі, 51,2% очах при простому гіперметропічному i на 45,8% при простому міопічному астігматізмі рефракційної амбліопії відмічено НЕ Було, а нормальна гострота зору без корекції для далини констатована в 5% віпадків

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ показали наявність сіметрічної и асіметрічної акомодації при досліджуваніх видах астигматизму:

1. симетрично (рівномірна) акомодація: стан, коли різніця діоптрійніх значень НТЯЗ (ΔНТЯЗ) в головному мерідіанах ока дорівнює ступеневі астигматизму (ΔR): ΔНТЯЗ = ΔR;

2. асиметричний (нерівномірна) акомодація:

2 а) стан, коли різніця діоптрійніх значень НТЯЗ є менше, чем степень астигматизму, что может свідчіті про частковий «адаптацію» до астигматизму: ΔНТЯЗ <ΔR;

2 б) стан, коли різніця діоптрійніх значень НТЯЗ є більшою, чем степень астигматизму, что может свідчіті про «дезадаптацію» до астигматизму: ΔНТЯЗ> ΔR;

2 в) стан, коли НТЯЗ в головному мерідіанах ма ють однакові значення (повна «адаптація» до астигматизму): ΔНТЯЗ = 0.

Стан мерідіональної акомодації при досліджуваніх видах астигматизму уявлень в табліці 1.


Таблиця 1

Характер мерідіональної акомодації при досліджуваніх видах астигматизму у дітей

вид астігма-

тизма

Вік,

ро-ків

Характер мерідіональної акомодації у дітей з астигматизмом Всього
ΔНТЯЗ = ΔR ΔНТЯЗ <ΔR ΔНТЯЗ> ΔR ΔНТЯЗ = 0
n % n % n % n % n %

Зміша-

ний

5-7 2 2,6 23 29,5 53 67,9 - - 78 100
8-14 1 1,0 31 31,6 64 65,3 2 2,1 98 100

Гіпермет-

ропічній

5-7 2 3,6 5 9,0 49 87,4 - - 56 100
8-14 3 4,5 28 41,8 35 52,2 1 1,5 67 100
Міопічній 5-14 - - 14 23,7 44 74,6 1 1,7 59 100

Примітка. n - Кількість очей.

Отже, отрімані результати підтверджують наявність при змішаному, простому гіперметропічному та простому міопічному астігматізмі як сіметрічної, так и асіметрічної (нерівномірної) акомодації. При цьом, в більшості віпадків констатованій асиметричний характер акомодації в головних мерідіанах ока.

Було проведено дослідження акомодаційної Функції при різніх видах прямого астигматизму в двох головних мерідіанах ока у дітей двох основних вікових груп: 5-7 и 8-14 років. Чітко прослідковано Значне ослаблення акомодації в горизонтальному мерідіані у порівнянні з вертикальним. У дітей зі змішанім астигматизмом отрімані следующие Середні діоптрійні значення НТЯЗ: 6,3 ± 0,12 дптр в горизонтальному мерідіані и 9,8 ± 0,09 дптр у вертикальному мерідіані у дітей молодшої вікової групи; у дітей старшої вікової групи відповідно 6,9 ± 0,26 дптр и 10,2 ± 0,13 дптр. При простому гіперметропічному астігматізмі ЦІ дані склалось відповідно: 6,9 ± 0,22 дптр и 9,9 ± 0,19 дптр у дітей 5-7 років, 7,4 ± 0,18 дптр и 9,5 ± 0,09 дптр у дітей 8-14 років. При простому міопічному астігматізмі були отрімані следующие дані: в горизонтальному мерідіані 6,3 ± 0,12 дптр, у вертикальному мерідіані - 9,8 ± 0,09 дптр. Встановлен, что на 30% очей з досліджуванімі видами астигматизму спостерігається секторальне напруженного акомодації, Пожалуйста приводити до Зменшення дінамічного астигматизму кришталика (в Середньому на 0,7 дптр), что являється фактором позитивного впліву на гостроту зору. Водночас показано, что в більшості віпадків (на 70% очей) спостерігається секторальне напруженного акомодаційної Функції, однак з «парадоксальною» зміною дінамічної рефракції (збільшенням ступенів астигматизму в Середньому на 1,2 дптр), что являється додаткова патогенетичним Чинник зниженя гостроті зору.

Вивчення зв'язку стану нерівномірної акомодації зі станом некорігованої гостроті зору для далини и зблизька показало, что Середні показатели некорігованої гостроті зору для далини и зблизька при відповідніх щаблях астигматизму при асіметрічній акомодації, при Якій ΔНТЯЗ менше ступенів астигматизму, були достовірно Вищі, чем при стані, коли ΔНТЯЗ более его ступенів (р <0,05).

Ефективність лікування розладів акомодації залежних від виду и типу астигматизму у дітей. Показники гостроті зору до и после лікування у дітей з різнімі видами астигматизму подано в табліці 2.

В результате проведеного лікування у дітей 5-7 років зі змішанім астигматизмом некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,27 ± 0,01 (на 69,2%), корігована - на 0,31 ± 0,01 (на 52,5% ), некорігована ГЗ зблизька - на 0,31 ± 0,02 (на 119,2%), корігована - на 0,34 ± 0,02 (на 73,9%). У дітей 8-14 років відповідні дані склалось: некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,23 ± 0,01 (на 48,9%), корігована - на 0,25 ± 0,01 (на 35,2%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,31 ± 0,02 (на 93,9%), корігована - на 0,29 ± 0,02 (на 50,9%).

У дітей з пробачимо гіперметропічнім астигматизмом 5-7 років в результате лікування некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,32 ± 0,02 (на 66,7%), корігована - на 0,25 ± 0,02 (на 32,9% ), некорігована ГЗ зблизька - на 0,39 ± 0,02 (на 118,2%), корігована - на 0,34 ± 0,02 (на 58,6%). У дітей 8-14 років відповідні дані склалось: некорігована ГЗ для далини Покращена на 0,27 ± 0,02 (на 42,9%), корігована - на 0,21 ± 0,02 (на 24,4%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,34 ± 0,02 (на 69,4%), корігована - на 0,26 ± 0,02 (на 36,6%).

У дітей з пробачимо міопічним астигматизмом в результате проведеного лікування некорігована ГЗ для далини збільшілась на 0,22 ± 0,02 (на 48,9%), корігована - на 0,17 ± 0,02 (на 21,5%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,25 ± 0,02 (на 53,2%), корігована - на 0,19 ± 0,02 (на 25,3%).

Таблиця 2

Стан гостроті зору до и после лікування у дітей з різнімі видами астигматизму, (M ± m)

Вид астігма-тизм

Вік дітей,

Кількість

очей (n)

Характер визначення гостроті зору Гострота зору, од.

р

до лікуван-ня

после ліку-

вання

зміша-ний

5-7 років

(N = 78)

для далини

некорігована

0,39 ± 0,02 0,65 ± 0,02 <0,001

для далини

корігована

0,59 ± 0,02 0,89 ± 0,02 <0,001

зблизька

некорігована

0,26 ± 0,02 0,56 ± 0,02 <0,05
зблизька корігована 0,46 ± 0,02 0,80 ± 0,02 <0,001

8-14 років

(N = 98)

для далини

некорігована

0,47 ± 0,02 0,70 ± 0,02 <0,001

для далини

корігована

0,71 ± 0,02 0,97 ± 0,02 <0,001

зблизька

некорігована

0,33 ± 0,02 0,63 ± 0,02 <0,001
зблизька корігована 0,57 ± 0,02 0,86 ± 0,01 <0,001
Гіпер-метро-пічній

5-7 років

(N = 56)

для далини

некорігована

0,48 ± 0,03 0,80 ± 0,02 <0,001

для далини

корігована

0,76 ± 0,02 1,01 ± 0,02 <0,001

зблизька

некорігована

0,33 ± 0,03 0,71 ± 0,02 <0,001
зблизька корігована 0,58 ± 0,02 0,92 ± 0,01 <0,001

8-14 років

(N = 67)

для далини

некорігована

0,63 ± 0,03 0,90 ± 0,02 <0,001

для далини

корігована

0,86 ± 0,02 1,05 ± 0,02 <0,001

зблизька

некорігована

0,49 ± 0,03 0,82 ± 0,02 <0,001
зблизька корігована 0,71 ± 0,02 0,95 ± 0,01 <0,001
міопіч-ний

5-14 років

(N = 59)

для далини

некорігована

0,45 ± 0,03 0,67 ± 0,03 <0,001

для далини

корігована

0,79 ± 0,02 0,96 ± 0,01 <0,001

зблизька

некорігована

0,47 ± 0,02 0,72 ± 0,02 <0,001
зблизька корігована 0,75 ± 0,02 0,94 ± 0,01 <0,001

Загаль, запровадження новий метод цілеспрямованого впліву на МЕРИДІАН з найбільш ослаблених акомодацією у дітей з астигматизмом, Який БУВ ефективного Незалежності від віку, при проведенні одного курсу лікування прівів до Збільшення Середніх значень некорігованої и корігованої гостроті зору для далини, відповідно, на 0,27 и 0,19 (в 1,6 и 1,3 рази), некорігованої и корігованої гостроті зору зблизька, відповідно, на 0,3 и 0,25 (в 2 і 1,4 рази). В цілому ЦІ дані склалось: Збільшення Середніх значень гостроті зору для далини на 0,23 (в 1,5 рази), гостроті зору зблизька - на 0,28 (в 1,7 рази).

Відмічено Значний позитивний Вплив віщеозначеної методики на функцію асіметрічної (нерівномірної) акомодації. Отрімані дані представлено в табліці 3.

Таблиця 3

Значення НТЯЗ в головному мерідіанах ока до и после лікування у дітей з різнімі видами астигматизму

Вид астігма-тизм

Вік дітей,

Кількість

очей (n)

Досліджу-

ваний

МЕРИДІАН

НТЯЗ в діоптріях р

до лікування

(M ± m)

после ліку-

вання (M ± m)

змішаний

5-7

(N = 78)

горизонтальний 6,3 ± 0,12 9,5 ± 0,18 <0,001
вертикальний 9,8 ± 0,09 10,8 ± 0,12 <0,05

8-14

(N = 98)

горизонтальний 6,9 ± 0,26 9,1 ± 0,09 <0,001
вертикальний 10,2 ± 0,13 11,1 ± 0,12 <0,05

гіпермет-

ропічній

5-7

(N = 56)

горизонтальний 6,9 ± 0,22 10,8 ± 0,26 <0,001
вертикальний 9,9 ± 0,19 11,7 ± 0,20 <0,05

8-14

(N = 67)

горизонтальний 7,4 ± 0,18 10,6 ± 0,18 <0,001
вертикальний 9,03 ± 0,11 11,2 ± 0,14 <0,05
міопічній

5-14

(N = 59)

горизонтальний 6,3 ± 0,12 9,5 ± 0,18 <0,001
вертикальний 9,8 ± 0,09 10,8 ± 0,12 <0,001

Значний підвіщілісь діоптрійні значення НТЯЗ в горизонтальному мерідіані, у вертикальному мерідіані це спостерігалось в менших Ступені. Така тенденція відмічена при всех видах астигматизму у дітей обох вікових груп.

Проведення одного курсу лікування акомодації в ослабленому горизонтальному мерідіані призвело до нормалізації положення найбліжчої точки ясного зору в горизонтальному мерідіані в Середньому до 10,1 см (9,9 дптр), одночасно відмічено ее Наближення до ока у вертикальному мерідіані - в Середньому до 9,0 см (11,1 дптр), что свідчіть про позитивний Вплив Означення Тренування на стан акомодації в цілому.

В результате лікування у всех досліджуваніх дітей значний Покращена такоже ЗАГАЛЬНІ показатели Функції акомодації. Так, при змішаному астігматізмі у дітей 5-7 років РА збільшівся на 3,83 ± 0,16, РВА - на 3,52 ± 0,17. У дітей 8-14 років відповідні дані склалось: РА збільшівся на 3,63 ± 0,17, РВА - на 3,37 ± 0,17. При гіперметропічному астігматізмі у дітей 5-7 років РА збільшівся на 4,05 ± 0,29, РВА - на 3,12 ± 0,20. У дітей 8-14 років відповідні дані склалось: РА збільшівся на 3,91 ± 0,24, РВА - на 2,74 ± 0,23. При міопічному астігматізмі були отрімані следующие дані: РА збільшівся на 4,36 ± 0,26, РВА - на 2,61 ± 0,17 (р <0,05 для всіх показніків).

Таким чином, у дітей з прямим астигматизмом встановлен покращення Функції акомодації в горизонтальному (ослабленому) мерідіані на 46% (на 3,1 дптр), а у вертикальному (більш сильному) мерідіані - на 14% (на 1,4 дптр), что свідчіть про Зменшення різниці показніків дінамічної рефракції в головних мерідіанах ока в 3,7 рази. Відмічено Підвищення резервів абсолютної акомодації в Середньому на 3,9 дптр (в 3,1 рази) и відносної акомодації в Середньому на 3,0 дптр (в 2,2 рази).

Для ОЦІНКИ ефектівності запропонованого лікування досліджувалісь Функції гостроті зору у дітей контрольної групи (Хворі з різнімі видами астигматизму, Які корістувалісь только окулярної корекцією на протязі Певного годині - від 3 місяців до 5 років). Встановлен, что некорігована и корігована ГЗ для далини и зблизька Покращена и в результате использование только окулярної корекції. Однако, после проведення одного курсу лікування по розвитку акомодації були отрімані значний Вищі показатели ГЗ. Так, при змішаному астігматізмі после использование окулярної корекції некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,09 ± 0,03 (на 25,7%), корігована - на 0,08 ± 0,03 (на 13,6%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,07 ± 0,03 (на 29,2%), корігована - на 0,09 ± 0,03 (на 20,9%). Водночас, после Додатковий проведення одного курсу лікування ЦІМ Хворов відповідні показатели склалось: некорігована ГЗ для далини збільшілась на 0,22 ± 0,03 (на 50%), корігована - на 0,27 ± 0,03 (на 40,3%) , некорігована ГЗ зблизька - на 0,27 ± 0,03 (на 87,1%), корігована - на 0,31 ± 0,03 (на 59,6%). При гіперметропічному астігматізмі после использование окулярної корекції некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,15 ± 0,03 (на 35,7%), корігована - на 0,05 ± 0,02 (на 6,7%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,11 ± 0,03 (на 35,5%), корігована - на 0,04 ± 0,03 (на 6,8%). Водночас, после следующего проведення одного курсу лікування ЦІМ Хворов відповідні показатели склалось: некорігована ГЗ для далини підвіщілась на 0,25 ± 0,03 (на 43,9%), корігована - на 0,24 ± 0,03 (на 30,4 %), некорігована ГЗ зблизька - на 0,33 ± 0,03 (на 78,6%), корігована - на 0,21 ± 0,03 (на 33,3%). При простому міопічному астігматізмі после использование окулярної корекції некорігована ГЗ для далини збільшілась на 0,04 ± 0,04 (на 13,8%), корігована - на 0,03 ± 0,04 (на 4,4%), некорігована ГЗ зблизька - на 0,16 ± 0,03 (на 66,7%), корігована - на 0,14 ± 0,04 (на 25%). При цьом покращення некорігованої и корігованої ГЗ для далини НЕ Було достовірнім (р = 0,46, р = 0,18). Разом з тим, проведення одного курсу лікування ЦІМ Хворов призвело до Підвищення некорігованої ГЗ для далини на 0,23 ± 0,04 (на 69,7%), корігованої - на 0,21 ± 0,04 (на 29,6%) , некорігованаої ГЗ зблизька - на 0,28 ± 0,03 (на 70%), корігованої - на 0,24 ± 0,03 (на 34,3%).

В цілому использование только окулярної корекції від 3 місяців до 5 років призвело до Підвищення гостроті зору для далини та зблизька на 0,03-0,16 (в 1,1-1,7 рази), в Середньому на 0,09 (в 1 , 4 рази), у тій годину як Додаткове проведення только одного курсу лікування с помощью Тренування акомодації в ослабленому мерідіані в зелених сандалів з окулярної корекцією дозволило підвіщіті ЦІ показатели на 0,21-0,33 (в 1,3-1,9 рази) , в Середньому на 0,27 (в 1,6 рази).

При аналізі впліву запропонованої методики на Функції гостроті зору порівняно з Використання змінніх позитивних и негативних сферична Лінз Було встановлен, что и при вікорістанні Тренування акомодації с помощью сферична Лінз спостерігалось достовірне покращення показніків гостроті зору, однак воно Було не таким значним. Так, відносній Приріст некорігованої ГЗ для далини после использование змінніх сферична Лінз Склаві 15,4%, а после лікування с помощью использование запропонованої методики ВІН Склаві 51,1% (р <0,05). Для корігованої ГЗ для далини відповідні дані склалось: 19,4% и 27% (р <0,05). Подібна тенденція спостерігалась и при аналізі ГЗ зблизька. Так, відносній Приріст некорігованої ГЗ зблизька после использование змінніх сферична Лінз Склаві 25%, а после лікування с помощью использование запропонованої методики ВІН стає 77% (р <0,05). Для корігованої ГЗ зблизька відповідні дані склалось: 25,5% и 47,5% (р <0,05). Наведені дані свідчать про більшу ефективність использование запропонованої методики у порівнянні з Використання змінніх сферична Лінз у дітей з різнімі видами астигматизму.

Для визначення ефектівної трівалості курсу лікування по розвитку акомодації с помощью змінніх позитивних и негативних ціліндрічніх Лінз нами Було обстежено 30 дітей з різнімі видами астигматизму. При проведенні курсу лікування всі основні показатели ГЗ (некорігована и корігована ГЗ для далини и зблизька) визначавши кожні 2 дні. Отрімані результати показали, что для Досягнення максимального ефект лікування (Отримання максимальних значень некорігованої и корігованої ГЗ для далини и зблизька) достаточно від 8 до 10 днів (в Середньому 8,93 ± 0,19). У віддаленій срок від 3 до 12 місяців досягнуть рівень некорігованої гостроті зору зберігся на 78,9%, корігованої - на 73,4% очей (в Середньому у 76% Хворов).

В результате проведення одного курсу лікування Постійна оптимальна окулярна корекція змішаного астигматизму булу залиша у 68 дітей (74,7%), виявило можливий ослабіті корекцію на 0,5-0,75 дптр у 10 дітей (10,1%).Водночас, 23 дітям (25,3%), внаслідок Отримання високих зорових функцій та показніків функцій акомодації, Було вірішено замініті Постійний режим использование корекції на можлівість обходити без окулярів в звичайний жітті, но використовуват оптимальну окулярної корекцію астигматизму для Зорова НАВАНТАЖЕННЯ. Для дітей з гіперметропічнім астигматизмом відповідні дані склалось: Постійна оптимальна окулярна корекція булу залиша у 35 дітей (56,5%), вдалось ослабіті ее на 0,5-0,75 дптр у 7 дітей (11,3%), корекція для Зорова НАВАНТАЖЕННЯ булу призначила 27 дітям (43,5%). При простому міопічному астігматізмі Постійна оптимальна окулярна корекція булу залиша у 16 ​​дітей (53,3%), при цьом у 4 дітей (13,3%) вона булу ослаблена на 0,5-0,75 дптр. Водночас, 14 дітям (46,7%) замінілі Постійний режим использование корекції на корекцію только для Зорова НАВАНТАЖЕННЯ.

На Відміну Від багатьох других авторів, ефективність лікування оцінювалась нами одночасно за кількома Показники: некорігована и корігована ГЗ як для далини, так и зблизька, положення НТЯЗ в головному мерідіанах ока, характер мерідіональної акомодації (симетричний або асиметричний акомодація), стан гостроті зору залежних від стану мерідіональної акомодації, резерви абсолютної и відносної акомодації (РА и РВА). Слід підкресліті, что на такий важлівій Показник, як ГЗ зблизька, офтальмологи при лікуванні розладів акомодації практично не звертають уваги. Однако, у вік технічного прогресу и масової комп'ютерізації всех галузь життя суто ця функція органу зору набуває неабиякий значення. Встановлен істотне Підвищення некорігованої и корігованої ГЗ як для далини, так и зблизька при різніх видах астигматизму в результате использование модіфікованого способу та пристрою, что свідчіть про безсумнівну ефективність їх использование у поєднанні з традіційною окулярної корекцією.

Більш скроню ефективність лікування с помощью Тренування акомодації Шляхом впліву на послаблень МЕРИДІАН при астігматізмі у порівнянні з традіційнім лікуванням (окулярної корекція) можна поясніті таким чином. Відомо, что сигнал про розфокусування зображення на сітківці віклікає акомодаційній рефлекс, Який приводити до дозованого СКОРОЧЕННЯ ціліарного м'язи, відповідної Зміни рефракції и нейтралізації розфокусування. Контур акомодаційного рефлексу працює постійно, про что свідчать безперервні флуктуації акомодації, відкриті Campbell et al. в 1959 году. Очевидно, при прямому астігматізмі величина ретинального зображення, як правило, збільшується по горізонталі и нечіткість его контурів более віражах такоже самє в горизонтальному мерідіані (утворюється світлорозсіювання у виде овалу).

Если акомодаційній Механізм працює у різніх мерідіанах нормально, то Зорова система здатно "нейтралізуваті" розфокусування НЕ только при сферічній, а й при астігматічній рефракції. Можна думати, что це відбувається суто за рахунок нерівномірної акомодації. При лікуванні с помощью Тренування акомодації Шляхом впліву на послаблень МЕРИДІАН при прямому змішаному и гіперметропічному астігматізмі переважає самє цею Механізм, что спріяє збільшенню акомодаційної амплітуді в ослабленому горизонтальному (або близьким до него) мерідіані, что дозволяє Повністю або частково «адаптуваті» Зорова систему до астигматизму . Можна вважаті, что цею ж Механізм спрацьовує и в процесі еметропізації у дітей дошкільного и молодшого шкільного віку, у якіх З першого років життя виявляв вказані види астигматизму.

Іншім механізмом, Який может играть Певна роль у Зорова процесі при астігматізмі є кірковій, что Забезпечує постійні коливання оптічної установки ока, Завдяк Яким Із сітківкою співпадають то передня, то задня фокальні Лінії. Думка про можлівість асіметрічної (нерівномірної) акомодації підтверджується Сучасна данімі при анатомічну будову ціліарного м'язи и підтрімуючого апарату кришталика, а самє сегментарний прікріпленням переднього паска циннових зв'язок до передньої капсули кришталика (волокна-вожжі, за Влучна вирази В.В. Волкова ). Если в силу тих чи других причин Зорова система не має возможности «адаптуватісь» до наявний астигматизму, то Тренування акомодації в оптично більш Слабкий мерідіані допомагає оку "наблізіті" Означення МЕРИДІАН до еметропічного, что приводити до "сферізації" астігматічної рефракції І, як наслідок, до Підвищення гостроті зору.

Щодо простого міопічного астигматизму, то Тренування резервів акомодації в оптично більш Слабкий мерідіані, на нашу мнение, в Першу Черга актівізує Механізм постійніх коливання оптічної установки ока, Завдяк Яким з сітківкою співпадають то передня, то задня фокальні Лінії. Додатковий механізмамі є, з одного боку, "сферізація" рефракції, а з Іншого - включення механізму актівної акомодації для далини, в результате чего підвіщується гострота зору.


ВИСНОВКИ

1. Астигматизм - одна з Поширення аномалій рефракції, яка зустрічається в Середньому в 37% віпадків. Окулярної и контактна корекції астигматизму ма ють певні недоліки: неповна гострота зору в окулярах, довготривала адаптація до них, непереносімість контактної корекції та ее пізні ускладнення. При тренуванні акомодаційної здатності, як правило, не Враховується стан акомодації в різніх мерідіанах астігматічного ока. У зв'язку з ЦІМ поиск ЗАСОБІВ, Які покращують адаптацію зорової системи до існуючого астигматизму, є актуальним.

2. Доповнені наукові дані про частоту амбліопії у дітей з прямим астигматизмом, яка склалось в Середньому 60%. Рефракційна амбліопія НЕ булу відмічена у дітей зі змішанім, пробачимо гіперметропічнім та пробачимо міопічним астигматизмом відповідно в 22,2%, 51,2% и 45,8% віпадків, а нормальна гострота зору без корекції для далини констатована в 5% віпадків, что свідчіть про наявність природного механізму адаптації до астигматизму.

3. встановлен, что на 30% очей з досліджуванімі видами астигматизму спостерігається секторальне напруженного акомодації, Пожалуйста приводити до Зменшення дінамічного астигматизму кришталика (в Середньому на 0,7 дптр), что являється фактором позитивного впліву на гостроту зору.

4. Показано, что в більшості віпадків (на 70% очей) спостерігається секторальне напруженного акомодаційної Функції, однак з «парадоксальною» зміною дінамічної рефракції (збільшенням ступенів астигматизму в Середньому на 1,2 дптр), что являється додаткова патогенетичним Чинник зниженя гостроті зору.

5. Розроблено Пристрій для лікування розладів акомодації при астігматізмі з Використання змінніх позитивних и негативних ціліндрічніх Лінз зростаючої сили у виде лінійкі з рукояткою и отворами для вставлених Лінз з метою впліву на послаблень МЕРИДІАН.

6. Використання модіфікованого способу и пристрою для лікування розладів акомодації у дітей з прямим астигматизмом спріяє покращення Функції акомодації в горизонтальному (ослабленому) мерідіані на 46% (на 3,1 дптр), а у вертикальному (більш сильному) мерідіані - на 14% ( на 1,4 дптр), что свідчіть про Зменшення різниці показніків дінамічної рефракції в головних мерідіанах ока в 3,7 рази. Відмічено Підвищення резервів абсолютної акомодації в Середньому на 3,9 дптр (в 3,1 рази) и відносної акомодації в Середньому на 3,0 дптр (в 2,2 рази).

7. встановлен, что использование только окулярної корекції від 3 місяців до 5 років приводити до Підвищення гостроті зору в Середньому на 0,09 (в 1,4 рази), а наступна проведення только одного курсу лікування с помощью Тренування резервів акомодації в ослабленому мерідіані в зелених сандалів з окулярної корекцією дозволяє додатково підвіщіті ЦІ показатели на 0,27 (в 1,6 рази).

8. предложено простий, доступний модіфікованій способ ефективного лікування розладів акомодації у дітей з прямим астигматизмом Шляхом Тренування акомодації в ослабленому мерідіані, Який приводити до Збільшення Середніх значень гостроті зору для далини в Середньому на 0,23 (в 1,5 рази), гостроті зору зблизька - на 0,28 (в 1,7 рази) Із збереженням досягнуть ефект в течение 12 місяців у 76% хвороби.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Кужда І.М., Сердюченко В.І. Особливості акомодації у дітей зі змішанім астигматизмом // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2004. - Вип. 22. - С. 59-62. Автором проведено відбір Хворов, Клінічне та інструментальне обстеження, статистична обробка та аналіз результатів, текстове оформлення праці, спільно з науковим керівніком сформульовано Висновки.

2. Сердюченко В.І., Кужда І.М. Особливості акомодації и їх зв'язок зі станом гостроті зору у дітей и підлітків зі змішанім и гіперметропічнім астигматизмом // Офтальмол. журн. - 2005. - № 6 (407). - С. 35-39. Автором проведено відбір Хворов, Клінічне та інструментальне обстеження, статистична обробка та аналіз результатів, текстове оформлення праці, спільно з науковим керівніком сформульовано Висновки.

3. Кужда І.М. Розладі акомодації у дітей з міопічним астигматизмом та ефективність їх ортоптичного лікування // Офтальмол. журн. - 2006. - № 3 (1). - С. 242-244.

4. Кужда І.М. Результати лікування розладів акомодації у дітей Із змішанім астигматизмом // Офтальмол. журн.- 2006. - № 4 (411). - С. 7-10.

5. Кужда І.М. ! Застосування Тренування акомодаційної здатності в лікуванні розладів акомодації у дітей з гіперметропічнім астигматизмом // Архів КЛІНІЧНОЇ медицини. - 2006. - № 1 (9). - С. 36-39.

6. Кужда І.М., Сердюченко В.І. Оцінка ефектівності Тренування акомодаційної спроможності в лікуванні розладів акомодації у дітей з різнімі видами астигматизму // Праці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського. - 2007. - Том 143, частина ІІ. - С. 87-92. Автором проведено відбір Хворов, Клінічне та інструментальне обстеження, статистична обробка та аналіз результатів, текстове оформлення праці; Висновки сформульовано разом з науковим керівніком.

7. Деклараційній патент України на корисностей модель (11) 4732 (19) (UA) // (51) 7 А61F9 / 00. Пристрій для лікування розладів акомодації при сферічній и астігматічній рефракції // Сердюченко В.І., Дегтярьова Н.М., Коновалов В.М., Кужда І.М. Офіційний бюлетень «Промислова власність». - 2005. №2. - С. 5.37. Дисертант проведено інформаційно-ПАТЕНТНИЙ пошук, доля у підготовці и оформленні заявки на патент, проведено клінічну апробацію.

8. Сердюченко В.І., Кужда І.М. Порівняльна оцінка стану некорігованої гостроті зору у дітей різнімі формами и ступенями астигматизму // ІІ конференція дитячих офтальмологів України "Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей": Тези та лекції. - "КВІЦ", 2003. - С. 166-168.

9. Кужда І.М. Ефективність Тренування акомодаційної Функції у дітей з гіперметропічнім астигматизмом // 2 Міжнародна наук. конф. офтальмологів Причорномор'я: Тези. - Одеса, 2004. - С. 180.

10. Кужда І.М., Сердюченко В.І. Лікування розладів акомодації у дітей зі змішанім астигматизмом // Матер. наук.-практ. конф. "Хірургічне лікування та Реабілітація хворих з офтальмологічною патологією" .- К .: КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2004. - С. 154-156.

11. Кужда І.М., Сердюченко В.І. Стан некорігованої гостроті зору залежних від особливо акомодації у дітей зі змішанім астигматизмом // Міжнар. наук.-практ. конф. лікарів-офтальмологів України "Запобігання сліпоті у дітей в Україні в рамках Виконання програми ВООЗ" Зір-2020 "з практичним семінаром" Жива хірургія ": Тези та лекції. - К., 2005. - С. 171-174.

12. Сердюченко В.І., Кужда І.М. Адаптація до змішаного астигматизму у дітей та ефективність ортоптичного лікування її порушень // Зб. праць конференції «Біомеханіка очі». - М., 2005. - С. 71-73.

13. Serdyuchenko VI, Viazovsky IA, Kuzhda IN. Investigation of meridional accommodation in children with anomalies of refraction // 29th European Conference on Visual Perception. St Petersburg 20-25 August 2006: Abstracts. Perception. - 2006. - Vol. 35, supplement. - P. 6.

14.Кужда І.М., Сердюченко В.І. Ефективність Тренування акомодаційної здатності в лікуванні розладів акомодації у дітей з гіперметропічнім астигматизмом // Наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей з інвалідізуючою очною патологією". - К .: "МАКРОС", 2006. - С. 118-122.

15. Сердюченко В.І., Кужда І.М. Ефективність нового способу лікування розладів акомодації при астигматизмі у дітей // Зб. праць ювілейної науково-практичної конференції «Федоровські читання - 2007». - М., 2007. - С. 168-169.


Анотація

Кужда І.М. Ефективність модіфікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.18 - офтальмологія. - Інститут очніх хвороб и тканінної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, Одеса, 2008.

У дисертації досліджено значення Тренування акомодаційної здатності в лікуванні розладів акомодації у дітей з різнімі видами прямого астигматизму (змішаний, простий гіперметропічній, простий міопічній). Встановлен ослаблення акомодації в горизонтальному мерідіані при всех досліджуваніх видах астигматизму. Показана наявність асіметрічної (нерівномірної) акомодації в головних мерідіанах ока у більшості дітей з різнімі видами астигматизму. Показана значний ефективність лікування розладів акомодації Шляхом ее Тренування в ослабленому мерідіані с помощью модіфікованого способу та пристрою при Означення видах астигматизму. Використання модіфікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з прямим астигматизмом Було ефективного Незалежності від віку и привело до Збільшення Середніх значень гостроті зору для далини на 0,23 (в 1,5 рази), гостроті зору зблизька - на 0,28 (в 1, 7 рази) Із збереженням досягнуть ефект в течение 12 місяців у 76% хвороби. Встановлен позитивний Вплив вищеозначених способу такоже на показатели резервів акомодації для далини та зблизька. Показано більшу ефективність! Застосування даного способу в комплексі з окулярної корекцією у порівнянні з ізольованім Використання только окулярної корекції при всех досліджуваніх видах астигматизму.

Ключові слова: рефракція, діти, астигматизм, мерідіональна акомодація, гострота зору, лікування.


АНОТАЦІЯ

Кужда І.М. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 - офтальмологія. - Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, Одеса, 2008.

У дисертації досліджено значення тренувань акомодації функції в лікуванні розладів акомодації у дітей з різними видами астигматизму (змішаний, простий гіперметропіческій, простий миопический).

Обстежено 428 дітей у віці від 5 до 14 років (835 очей) з різними видами прямого астигматизму (змішаний, простий гіперметропіческій, простий миопический). При проведенні порівняльної оцінки стану некоррігірованной гостроти зору у дітей з різними видами астигматизму було показано, що зниження гостроти зору не завжди відбувається паралельно зі збільшенням ступеня астигматизму. Доповнені наукові дані про частоту рефракційної амбліопії при досліджуваних видах астигматизму, яка становить в середньому 60%. У той же час, рефракційна амбліопія не відзначався у дітей зі змішаним, простим гіперметропіческій і простим миопическим астигматизмом відповідно в 22,2%, 51,2% і 45,8% випадків, а нормальна гострота зору без корекції констатована в 5% випадків, що свідчить про наявність природного механізму адаптації до астигматизму. Доповнені наукові дані про наявність у дітей з різними видами астигматизму асиметричною (нерівномірної) акомодації в головних меридіанах ока, яка в більшості випадків посилює астигматизм системи і, тим самим, робить негативний вплив на зорові функції. Виділено 3 види асиметричною акомодації, які визначаються зіставленням ступеня астигматизму з різницею положення найближчої точки ясного зору при вимірюванні в головних меридіанах ока.

Показано, що на 30% очей з досліджуваними видами астигматизму спостерігається секторальне напруження акомодації, що приводить до зменшення динамічного астигматизму кришталика (в середньому на 0,7 дптр), що є фактором позитивного впливу на гостроту зору. У той же час, в більшості випадків (на 70% очей) спостерігається секторальне напруження акомодації функції, але з «парадоксальним» зміною динамічної рефракції (збільшенням ступеня астигматизму в середньому на 1,2 дптр), що є додатковим патогенетичним фактором зниження гостроти зору.

З огляду на виявлені розлади акомодації функції при вказаних видах астигматизму, застосовувалася методика спеціальних вправ, спрямованих на тренування акомодації в ослабленому меридіані. Запропоновано також спеціальний пристрій для проведення лікування, на яке отримано патент України. Показана значна ефективність запропонованої методики не тільки для поліпшення основних показників гостроти зору (Некорригированная і коригувати гострота зору для далі і близи), але і для підвищення здатності акомодації. Так, використання запропонованого модифікованого способу і пристрою для лікування розладів акомодації шляхом впливу на ослаблений меридіан призводить до підвищення середніх значень гостроти зору для далі на 0,23 (в 1,5 рази), гостроти зору для поблизу - на 0,28 (в 1 , 7 рази) зі збереженням досягнутого ефекту протягом 12 місяців у 76% пацієнтів. Відносна кількість дітей з амбліопії зменшується з 60% до 16%. Відзначено поліпшення здатності акомодації в горизонтальному меридіані в середньому на 4,3 дптр, підвищення резервів абсолютної та відносної акомодації.

При порівнянні використання запропонованої методики лікування в комбінації з оптимальною очкової корекцією з ізольованим призначенням тільки традиційної очкової корекції у дітей з зазначеними видами астигматизму встановлена ​​значно більша ефективність використання запропонованої методики. Так, встановлено, що використання тільки очкової корекції від 3 місяців до 5 років призводить до підвищення гостроти зору в середньому на 0,09 (в 1,4 рази), а подальше проведення лише одного курсу лікування за допомогою тренувань акомодації в ослабленому меридіані в комбінації з очкової корекцією дозволяє додатково підвищити ці показники на 0,27 (в 1,6 рази).

Завдяки підвищенню зорових функцій в результаті лікування була ослаблена корекція для постійного носіння у 11% дітей, змінений постійний режим очкової корекції на непостійний (використання очок тільки при виконанні зорово напруженої роботи) у дітей зі змішаним, простим гіперметропіческій і простим миопическим астигматизмом відповідно в 25% , 44% і 47% випадків.

Ключові слова: рефракція, діти, астигматизм, меридиональная акомодація, гострота зору, лікування.


SUMMARY

Kuzhda IM The effectiveness of modificated method of treatment of accommodative disorders in children with astigmatism. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 14.01.18 - ophthalmology. - Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, 2008.

The thesis offers the results of investigation of treatment of accommodative disorders in children with different forms of astigmatism (mixed astigmatism, simple hyperopic astigmatism, simple myopic astigmatism). The reduction of accommodative ability in the horizontal meridian in all forms of astigmatism was determined. The presence of irregular accommodation in the majority cases of different forms of astigmatism and its role upon non-corrected and corrected visual acuity for far and for near was noted. The significant efficiency of treatment of accommodative disorders by its training in the weak meridian by proposed methodic was shown in all investigated forms of astigmatism (mixed astigmatism, simple hyperopic astigmatism, simple myopic astigmatism). The effectiveness of using modificated method of treatment did not depend on age factor. It was noted the increase of average value of the visual acuity for far in 0,23 (by 1,5 times) and the visual acuity for near in 0,28 (by 1,7 times) with the preservation of the achieved efficiency during 12 months in 76% of patients. It was noted the significant positive influence of the proposed methodic not only on visual acuity for far and for near, but also on different common indexes of the accommodation. It was determined the more effectiveness of using the proposed methodic in the combination with the ocular correction comparing with isolated use of the ocular correction only in all forms of astigmatism, that were investigated.

Key words: refraction, children, astigmatism, meridional accommodation, visual acuity, treatment.


  • Ефективність МОДІФІКОВАНОГО СПОСОБУ лікування РОЗЛАДІВ АКОМОДАЦІЇ У ДІТЕЙ З астигматизму
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  • Скачати 58.08 Kb.