Достовірність показника ефективності вакцинації в епідеміології


    Головна сторінка

Дата конвертації04.10.2017
Розмір2.37 Kb.
ТипСтаття

Після обчислення коефіцієнта епідеміологічної ефективності для кожної з досвідчених груп необхідно переконатися в тому, що різниця в захворюваності в цих групах є закономірною і пов'язана із захисною здатністю препарату. У зв'язку з цим слід провести відповідну статистичну обробку для визначення рівня значущості різниці захворюваності. Класичним прикладом такої обробки є досвід з вивчення ефективності вакцини проти поліомієліту, проведений в США в 1954 р .. Суттєвість різниці в показниках захворюваності оцінювалася таким чином:

ta <1,64-різницю несуттєвою 1,64> ta> 2,33 - різниця істотна в межах 5%; 2,33> ta> 3,09 - різниця істотна в межах 1%; 3,09> tа - різниця істотна в межах 0,1%.

Обчислення здійснюється за формулою: t = E / mp, де Е-максимально допустимий розмір помилки; mр - стандартна помилка оцінюється показника Р.

ефективність вакцинації

Величину Р іноді називають ймовірністю нульової гіпотези, позначаючи тим самим ймовірність відсутності різниці в порівнюваних показниках. Доведено, що чим менше ця величина, тим вище рівень статистичної значущості і тим з більшою підставою можна стверджувати, що препарат ефективний.

Прийнято виходити з таких значень рівня значущості Р:
Р> 0,05 - дуже велика можливість помилки, дані несуттєві;
0,05> Р> 0,01 - слабка ступінь ймовірності, допустима в біологічних дослідженнях, дані значимі;
0,01> Р> 0,001 - середня ступінь ймовірності, дані значимі;
Р> 0,001 - дані, безумовно, значимі, вищий ступінь ймовірності.

Значення рівня значущості Р можна визначати або за показником t.
Для більш точної оцінки епідеміологічної ефективності того чи іншого препарату слід обчислювати довірчі кордону коефіцієнта епідеміологічної ефективності. Особливого значення набуває визначення нижньої довірчої кордону коефіцієнта, яка показує, що коефіцієнт епідеміологічної ефективності в даному досвіді при випробуванні даного препарату не може бути менше нижньої довірчої кордону. Це дуже важливо, тому що досить часто, незважаючи на високий рівень статистичної значущості (P), нижня межа коефіцієнта епідеміологічної ефективності дозволяє стверджувати, що при повторних випробуваннях цього ж препарату будуть отримані аналогічні результати.

-