Дослідження механізму Дії гіпервісокочастотного випромінювання на загоювання шкірніх ран в експеріменті


    Головна сторінка


:)Скачати 49.98 Kb.
Дата конвертації01.12.2017
Розмір49.98 Kb.
Типреферат
:)

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ

ШЕВЦОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 615.849.11: 616.5-001.41-002.3-089

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ Дії ГІПЕРВІСОКОЧАСТОТНОГО випромінювання НА ЗАГОЮВАННЯ ШКІРНІХ РАН В ЕКСПЕРІМЕНТІ

14.01.33 - Медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

ОДЕСА - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у відділі консервативного лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка АМН України".

Науковий керівник:

доктор медичний наук професор МАКОЛІНЕЦЬ Василь Іванович

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка АМН України", зав. відділом консервативного лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук професор НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллаєвіч

Український науково-дослідний інститут медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ

доктор медичний наук, професор Сокрут Валерій Миколайович

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії, лікувальної фізкультури з курсом нетрадиційної медицини

Захист состоится 21 березня 2008 року про 10 00 рік. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ провулок, 6.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ провулок, 6.

Автореферат розісланій 20 лютого 2008 року.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичний наук

старший науковий співробітнікГ.О.Дмітрієва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасности етапі розвитку фізіотерапії, реабілітології та хірургії профілактика нагноєння та лікування запальних ускладнень післятравматичних ран представляет собою одну з важлівіх проблем. Як свідчать дані з КЛІНІЧНОЇ практики, терапія Хворов Із Вказаною патологією є Досить складним процесом (Глянцев С.П., 2003 Каменєв Ю.Ф., 1999, Назаров Е.А. і співавт., 2000).

За данімі Х.А. Мусалатова та співавт. (1998), частота гнійно-запальних захворювань кожи й інфекційніх ускладнень ран ньо має Тенденції до зниженя, а частота нагноєння даже так званні "чистих" післяопераційніх ран досягає 5% від їх Загальної кількості, а інфікованих - від 25 до 30%. Причиною цього, на мнение Вказаним авторів, могут буті: недостатня імунореактівність організму, зміни властівостей мікробів-збудніків гнійної інфекції, велика Кількість оперативних втручань "підвіщеного ризику" и т.п. У зв'язку з ЦІМ успішне лікування інфікованих и профілактика загноєння неускладнених післяопераційніх ран и дотепер залішаються актуальними медичною проблемою.Більше (Безугла О.П., Бєлов С.Г., Гунько В.Г. та ін., 1995).

Течение Вже багатьох років ведуться Пошуки Нових ефективних методів лікування даної патології І, зокрема, з Використання фізичних чінніків, таких як нізькоінтенсівне електромагнітне випромінювання (Богданович і співавт., 1978; Каменєв Ю.Ф., 1999; Креймана М.З., 1992; Кутафин Ю.М., 1993; Назаров Е.А. і співавт., 2000). На підставі експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ и клінічніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ встановлен, что нізькоінтенсівне випромінювання в діапазоні ультрафіолетової, відімої та інфрачервоної областей електромагнітного спектра здатно чинити позитивний терапевтичний ефект (Арзуманов Ю.Л. і співавт., 1997; Самосюк І.З. і співавт., 1997) . Виявлено скроню біологічну та терапевтичного ефективність нізькоінтенсівного крайньовісокочастотного випромінювання у діапазоні міліметрової довжина хвиля (Бецкий О.В., 1993; Каменєв Ю.Ф., 1999). Согласно з данімі, наведення Деяк вітчізнянімі авторами, ними отрімані суттєві Позитивні результати з лікування гнійніх післяопераційніх ускладнень с помощью випромінювання крайньовісокочастотного діапазону (Назаров Е.А. і співавт., 2000; Федотова І.В., 2000).

У зв'язку з ЦІМ становляться Значний Інтерес дослідження з визначення лікувальніх можливий ще більш короткохвільового, субміліметрового або гіпервісокочастотного (ГВЧ) діапазону електромагнітніх хвиля. Спеціфіка ГВЧ-діапазону зумовлена ​​тім, что з боку вісокочастотної ділянки електромагнітного спектра ВІН Межує з інфрачервоною его ділянкою, тобто щільно прілягає до оптичні діапазону, а з боку нізькочастотної ділянки - з хвилями КВЧ-діапазону. Тому ГВЧ випромінювання теоретично может мати сукупність фізичних властівостей та лікувальні якості, характерні для обох суміжніх ділянок. Саме в цьом діапазоні Виявлено квантові енергетичні переходи у кристалах амінокіслот, знаходяться спектр різноманітніх внутрішньомолекулярніх рухів великих біомолекул, коливання атомів у органічніх Сполука и водневіх зв'язків (Ботте Т.Л. і співавт., 1993). Зокрема, значний частина колівально - обертального спектра води знаходиться у ГВЧ діапазоні, а самє вода є одним Із головного компонентів, что складають таку вісокоорганізовану біосістему, Якою є живий організм (WilliamsV. Etal., 1976). Тому існує ймовірність Виникнення спеціфічніх реакцій на когерентне ГВЧ випромінювання, что генерується молекулярної лазерами, в якіх за активне середовище Використовують Органічні Речовини (молекули H 2 O, HCN, DCN та інші).

Дана частина електромагнітного спектра до недавнього часу вікорістовувалась лишь для вузькоспеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ внаслідок технологічних труднощів зі создания відповідної апаратури. З з'явиться когерентного монохроматичного джерел ГВЧ випромінювання - лазерів почався активний поиск Нових галузь его! Застосування. Однією з них є медицина, де ГВЧ-терапія может буті Використана поряд з відомімі методами КВЧ- та інфрачервоної терапії, в тому чіслі у якості одного з Нових ЗАСОБІВ фізіотерапії Хворов з гнійнімі післяопераційнімі ранами, особливо тих, для якіх традиційна антібактеріальна терапія віявляється НЕ только малодієвою, но й протипокази.

До последнего годині, кроме поодиноких робіт з Вивчення окремий біологічних властівостей ГВЧ випромінювання (Делевскій Ю.П. і співавт., 1992; Кисельов В.К. і співавт., 1993; Федоров В.І. і співавт., 2001), а такоже експериментального обгрунтування возможности! застосування даного фізічного Чинник для терапії деякої ортопедо-травматологічної патології (Маколінець В.І., 1999), свідчень про Механізми его Дії на репаративної-відновні процеси в ушкодженій шкірі, на метаболічні показатели, что відображають перебіг запального процесса, впліву на функцію клітінної ланки іму нної системи в Науковій літературі Полтава. Нами не виявлено и відомостей относительно Вивчення впліву Вказаним випромінювання на перебіг ранового процесса при післятравматичних ранах кожи та їх гнійно-запальних ускладненнях, про можлівість его! Застосування в лікуванні Хворов з даною патологією.

Зв ¢ язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан согласно з планом наукових досліджень державної установи "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Сітенка АМН України "і містіть Відомості, одержані у результате Виконання НДР інституту на тему:" Вівчіті Вплив гіпервісокочастотного лазерного випромінювання на ранову мікрофлору и загоєння ран "(ЦФ 2001.3 АМНУ, держреєстрація №0103U000648). Фрагмент роботи, присвячений вивченню впліву ГВЧ випромінювання на загоєння ран кожи у щурів, Виконання безпосередно здобувачем.

Мета дослідження: на основе комплексного експериментального Вивчення впліву гіпервісокочастотного випромінювання на перебіг ранового процесса віявіті Механізм его Дії на загоєння післятравматичних шкірніх ран та обґрунтувати можлівість КЛІНІЧНОЇ апробації даного випромінювання.

Задачі дослідження:

1) вівчіті в експеріменті с помощью гістоморфологічніх методів Вплив ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4, 8, 16 Вт / м 2 на перебіг ранового процесса у тварин на моделі неінфікованої та інфікованої золотавості стафілококом шкірної рани в залежності від кількості опромінень;

2) дослідіті Вплив ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4, 8 та 16 Вт / м 2 на метаболічні показатели, что відображають перебіг запального процесса у тварин з моделлю неінфікованої та інфікованої віщезазначенім мікробом рани кожи в залежності від кількості опромінень;

3) с помощью цітологічніх методів дослідіті Вплив ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 на дінаміку клітінного складу ранового ексудату у тварин з моделлю інфікованої золотавості стафілококом шкірної рани в залежності від кількості опромінень;

4) дослідіті Вплив ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 на показатели клітінного імунітету у тварин з моделлю інфікованої золотавості стафілококом шкірної рани в залежності від кількості сеансів;

5) на підставі Даних експериментальний ДОСЛІДЖЕНЬ віявіті Механізм Дії гіпервісокочастотного випромінювання на загоєння післятравматичних шкірніх ран та обгрунтувати можлівість его клінічного! Застосування.

Об'єкт дослідження: репаративної-відновні процеси в ураженій шкірі, метаболічні показатели, Які відображають репаративної-відновні процеси в ушкодженій шкірі, клітінній склад ранового ексудату, лейкоцитарний склад крови, фагоцитарна актівнісь нейтрофілів крови, склад мікробної флори ран.

Предмет дослідження: запальний процес у шкірніх ранах щурів під Вплив опромінення низькоенергетичного гіпервісокочастотнім віпромінюванням.

Методи дослідження: планіметрічній, гістоморфологічній, біохімічній, цітологічній, імунологічній, Мікробіологічний.

Наукова новизна отриманий результатів. Уперше за помощью експеримент на білих щурах з моделлю інфікованої золотавості стафілококом шкірної рани встановлен, что гіпервісокочастотне Лазерне випромінювання лагодити сприятливі дозозалежній Вплив на репаративної-відновні процеси в ураженій шкірі при ее травматичних пошкодженню, особливо на прискореного епітелізації під струпом рани (Деклараційній патент України 70787 А , 7А61N5 / 067.- №20031212767).

Показано, что під дією гіпервісокочастотного випромінювання загоєння інфікованих шкірніх ран відбувається у варіанті НЕ вторинна, а первинного натягу.

Доведено, что ГВЧ випромінювання лагодити позитивну дозозалежну дію на дінаміку клітінного складу ранового ексудату. При цьом воно спріяє очищенню шкірніх ран від гнійно-некротічніго кулі, зниженя їх мікробної забрудненості, посілює контракцію ранової поверхні.

Уперше показано, что ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 лагодити сприятливі дію на показатели клітінного імунітету при гнійніх Ураження кожи: посілює фагоцитарну Активність нейтрофільних лейкоцітів, пріскорює Відновлення нормального фізіологічного співвідношення лейкоцітів періферійної крови.

Встановлен, что ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 є фізичним Чинник, здатно ефективного оптимізувати дінаміку показніків метаболізму, Які відображають репаративної-відновні процеси в ураженій шкірі.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі отриманий йрезультатів експериментального дослідження Дії ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса при пошкодженню кожи та обґрунтованих параметрів впліву ГВЧ випромінювання на процес загоєння інфікованих ран кожи Розроблено и предложено для КЛІНІЧНОЇ апробації методика его! Застосування у системе КОМПЛЕКСНОЇ Консервативної терапії гнійніх та ПРОФІЛАКТИКИ нагноєння неінфікованіх післятравматичних пошкодженню кожи . Терапевтична дія даного випромінювання дозволити Забезпечити загоєння післятравматичних шкірніх ран ПЕРВИННА натягом без грубого келоїдного рубцювання.

Особистий внесок здобувача.Вибір тими дісертаційної роботи, обгрунтування мети та завдань, вибір об'єкта та методів дослідження проведені спільно з науковим керівніком. Автором самостійно проведений аналіз Наукової літератури з даної проблеми. У межах експеримент автором самостійно Виконання підбір та групувань щурів, Виведення тварин з Експеримент, планіметрічні дослідження, підготовка ділянок кожи з ранами для гістологічного АНАЛІЗУ, забір крови та обробка Сироватко для біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, цітологічні дослідження ранового вмісту, визначення фагоцітарної актівності нейтрофілів періферійної крови, статистична обробка та узагальнення результатів ДОСЛІДЖЕНЬ.

Апробація результатів. Основні положення дісертаційної роботи були вікладені та обговорені на Наступний наукових конференціях та з'їздах:

- науково-практічній конференции "Сучасні технології застосування природних і преформованих фізичних факторів", з нагоді 80-річчя кафедри фізіотерапії та курортології ХМАПО (Харків, 26-27 листопада 2002 р.);

- науково-практічній конференции "Нові підході в медічній РЕАБІЛІТАЦІЇ", прісвяченій 40-річчю кафедри фізіотерапії та лікувальної фізкультури Донецького ДМУ ім. О.М.Горького (Донецьк, 23-24 вересня 2003 р.);

- ХХ Ювілейній Міжнародній науково-практічній конференции "Застосування лазерів в біології та медицині" (Ялта, 8-11 жовтня 2003 г.);

- науково-практічній конференции "Нові медичні технології в клінічній та курортній практике", прісвяченній 80-річчю кафедри фізіотерапії та курортології КМАПО ім. Шупика (Київ, 20-22 травня 2004 р.);

- ХХІV Міжнародній науково-практічній конференции "Застосування лазерів в біології та медицині" (Ялта, 11-14 жовтня 2005 р.);

- VIКонгресі фізіотерапевтів та курортологів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим "Актуальні питання організації курортної справи, курортної політики і фізіотерапії" (Євпаторія, 13-14 квітня 2006 р.);

- ХХVІ Міжнародній науково-практічній конференции "Застосування лазерів в біології та медицині" (Ялта, 10-13 жовтня 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 12 наукових робіт, среди якіх 4 статті у фахових наукових медичний виданнях, Які входять до Переліку ВАК України, 7 - тези доповідей та одержано 1 деклараційній патент на Винахід.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Матеріали дисертації виклади на 119 страницах Друкований тексту и містять: вступ, огляд літератури, опис матеріалів та методів дослідження, 4 розділи результатів Власний експериментальний ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз та узагальнення результатів, Висновки, список використаних літературних джерел (119, з якіх 89 кирилиця та 30 латиницею ). Матеріали проілюстровано 21 рисунком та 14 таблицями.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експеримент проведені на 176 білих лабораторних щурах-самцях масою 180-220 г (популяція експериментальної біологічної клініки ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. Проф. М.І.Сітенка АМНУ"). У дослідніх серіях щурів и відповідній Їм контрольній Серії тварини-аналоги підбіралісь одної статі та віку з відхіленнямі живої масі НЕ більш як на 7-10 м Догляд та всі маніпуляції з тварин проводили согласно з правіламіЄвропейскої конвенції з захисту хребетних тварин (Europeanconventionfortheprotectionofvertebrateanimalsusedforexperimentalandotherscientificpurposes. - CounsilofEurope . Strasburg, 1986). Досліди проводили в течение Першої половини дня з 10 до 14 години.

У відповідності до поставлених завдань роботи тварини були розподілені на 6 груп:

І група - 36 щурів з неінфікованімі ранами кожи, опроміненіх ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 (400 мкВт / см 2);

ІІ група - 36 щурів з неінфікованімі шкірнімі ранами, опроміненіх ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 8 Вт / м 2 (800 мкВт / см 2);

ІІІ група - 36 щурів з неінфікованімі ранами кожи, опроміненіх ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 16 Вт / м 2 (1600 кВт / см 2);

IV група - 40 щурів з інфікованими золотавості стафілококом шкірнімі ранами, опроміненіх ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 (400 мкВт / см 2);

Vгрупа - 14 неопроміненіх щурів з неінфікованімі ранами кожи;

VIгрупа - 14 неопроміненіх щурів з інфікованими ранами кожи.

У І-ІІІ групах піддослідніх тварин віділялі по 3 підгрупі у залежності від кількості проведених сеансів опромінення (табл. 1):

А - 2 сеанси опромінення,

Б - 3 сеанси опромінення,

В - 7 сеансів опромінення.

У підгрупах А та Б часть щурів НЕ виводу з досліду после Закінчення опромінення, а доводили до 8 доби з часу первого опромінення.

Дослідження у IVгрупі тварин (інфікована рана) проводили после ДОСЛІДЖЕНЬ загоєння неінфікованої рани.

У IV групі щурів Було віділено 2 підгрупі у відповідності до числа сеансів опромінення (табл. 1):

А - 3 сеанси опромінення,

Б - 7 сеансів опромінення.

У підгрупі А часть щурів НЕ виводу з досліду у годину Закінчення опромінення, а доводили до 11 доби после его качана.

Усім щурам проводили однотіпові планіметрічні, гістологічні, біохімічні дослідження. Тваринам з інфікованими ранами кожи додатково проводили цітологічні обстеження ранового ексудату та імунологічні дослідження.

114 тваринам моделювалі шкірну рану неінфіковану (умовно чисту, з незначна бактеріальнім забруднення) та 54 - інфіковану (гнійну). Під загально тіопенталовім наркозом на поверхні кожи щурів (на шкірі верхньої третина правого стегна) віконувалі рановий дефект у форме кола діаметром »15мм, глибино до фасції. До ран щурів, Котре віконувалі модель гнійної рани, через 60-90 хвилин по операции вносили по 0,02мл мікробної суміші з фізіологічнім розчин монокультури золотавості стафілокока (штам StaphylococcusaureusАТСС 25923) з розрахунку 500 млн. Мікробніх тіл в 1 мл суміші (тобто 0, 02 мл суміші вміщувалі »10 млн. мікробніх тіл). З наступної доби после создания ран їх опромінювалі Шляхом сканування ранової поверхні з відстані 20 мм впродовж 15 хв гіпервісокочастотнім віпромінюванням у режімі безперервної генерації з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4, 8 та 16 Вт / м 2 - дворазово (з інтервалом 1 день), тріразово (Щодня ) та семиразове (з інтервалом в 1 день после 4-го сеансу). Тварин в течение сеансу опромінення фіксувалі на спеціальній дощечці, Шляхом прив ¢ язування за кінцівкі. Щурам контрольної групи віконувалі только фіксацію.

Джерелом ГВЧ випромінювання з довжина Хвилі 0,337 мм для дослідів служив стаціонарний HCN-лазер проточного типу з системою напуску газу и квазіоптічнім хвілеводнім трактом. Застосовання лазерний комплекс БУВ спеціально Створений для біомедічніх ДОСЛІДЖЕНЬ в Інстітуті радіофізікі та електроніки ім. О.Я.Усікова НАН України (м.Харків).

Тварини були віведені з експеримент Шляхом передозування ефіру в Різні Терміни дослідження, в залежності від наміченіх завдання - після Закінчення 3, 5, 8 та 11 діб з часу первого опромінення.

У работе вікорістані планіметрічні методи (методика Попової Л.М.) (1979) для дослідження динаміки змінення площади ран. Площу ран віражалі у мм 2. Для встановлення достовірніх відмінностей при аналізі цифрових показніків були застосовані методи варіаційної статистики з Використання прикладного пакету StatsoftStatistica 6,0 forWindows.

Цітологічні дослідження ексудату ран віконувалі за методом Покровської М.П. та Макарова М.С. у модіфікації Штейнберга Д.М., Котре Полягає у кількісній оцінці головних клітінніх елементів, что зустрічаються у рані, за рановий відбіткамі на предметному склі зі складення цітограм.

! Застосування кількісної ОЦІНКИ препаратів-відбітків дозволяє значний підвіщіті інформатівність та об'єктівізацію методу Покровської М.П. та Макарова М.С.

Для гістологічного дослідження віділялі ділянку кожи з раною и фіксувалі у розчіні нейтрального формаліну з масовим частко 5%. Матеріал зневоднювалі у спиртах зростаючої міцності та заливали у целоїдін. Гістологічні зрізі забарвлювалі гематоксілін-еозіном та за методом Ван-Гізон.

Щурам, Котре були створені штучні інфіковані рани, віконувалі бактеріологічне обстеження ранового вмісту у відповідності з Наказом № 535 МОЗ СРСР "Про уніфікацію мікробіологічних методів досліджень" від 22.04.85 р.

Бактеріологічні посіви проводили у Такі Терміни:

напрікінці 1 доби после Виконання моделі рани та ее інфікування до опромінення; после 1, 2, 4 та 6 діб з моменту качана ГВЧ-терапії.

Согласно з Вимогами віщезгаданого Наказу № 535 рановий вміст відбіралі стерильного ватного тампону и робілі посіви на Такі пожівні середовища: на цукровий-м ¢ ясний бульйон, на чашки Петрі з 5% кров ¢ яним агаром та з жовточно-сольовім агаром (середовище Чистовича). Посіви інкубувалі у термостаті при температурі 37 ° С впродовж 20-24 годин. После інкубації оцінювалі інтенсівність зростання мікрофлорі на чашках Петрі.

Кількісну оцінку вмісту мікрофлорі у рановому віділенні проводили у відповідності з п.3 "Інструкції з організації та проведення епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями в акушерських стаціонарах", что є додатком до Наказу № 691 МОЗ СРСР від 28.12.89 р., Согласно З якою віраховувалі Кількість мікробів и визначавши ее у колонієутворюючіх одиниць (КУО).

У якості діагностичних тестів булу досліджена Ціла низка біохімічніх показніків, что відображалі стан основних відів обміну тварин в условиях даного експеримент.

Стан білкового обміну визначавши за вмістом Загальна Білка (біуретовім методом), білковіх фракцій (методом електрофорезу), за актівністю аланін- (АлАТ) и аспартатамінотрансфераз (АСТ) (метод Райтмана и Френкель) (Карпіщенко О.І., 2002).

Вуглеводній обмін оцінювалі на основе визначення глюкози в сіроватці крови глюкооксідазнім методом (Камишніков В.С., 2003); обмін гетерополісахарідів досліджувалі за рівнем хондроїтінсульфатів в Реакції помутніння Сироватко з риванолом (Левченко В.І. та співавт., 2004); глікопротеїнів - за методом С.Я.Штейнберг та Я.Н.Доценко (1982).


Таблиця 1. Схема експеримент: Розподіл щурів за групами та підгрупами з урахуванням інтенсівності випромінювання и за кількістю опромінень

Групи тварин (за

густі-ною

потоку

потуж-

ності)

Кількість опроміненіх щурів за підгрупами
Неінфікована рана Інфікована рана (IV група)
Підгрупа щурів, что получил 2 опромінення Підгрупа щурів, что получил 3 опромінення Підгрупа щурів, что получил 7 опромінень Підгрупа щурів, что получил 3 опромінення Підгрупа щурів, что получил 7 опромінень
Кіль-кість Проведені дослідження Кіль-кість Проведені дослідження Кіль-кість Проведені дослідження Кіль-кість Проведені дослідження Кіль-кість Проведені дослідження

4 Вт / м 2

І група

12

планіметрічні

морфологічні, біохімічні

12

планіметрічні

морфологічні, біохімічні

12

планіметрічні

морфологічні, біохімічні

20

планіметрічні

морфологічні,

цітологічні,

біохімічні, імунологічні

20

планіметрічні

морфологічні,

цітологічні,

біохімічні, імунологічні

8 Вт / м 2

ІІ група

12 - "- 12 - "- 12 - "- _ _ _ _

16 Вт / м 2

ІІІ група

12 - "- 12 - "- 12 - "- _ _ _ _

конт

роль

14 Планіметрічні, морфологічні, біохімічні 14

Планіметрічні, морфологічні,

цітологічні, біохімічні, імунологічні


Оцінку азотистого обміну проводили за помощью визначення уровня вмісту креатиніну в сіроватці крови за кольоровий реакцією Яффе за методом Поппера та співавт., А такоже вмісту у ній сечовіні фотометрічнім методом з діацетілмонооксімом (Камишніков В.С., 2003).

З метою ОЦІНКИ впліву ГВЧ випромінювання на стан клітінного імунітету проведено дослідження динаміки вмісту у крови щурів ефекторні клітін запаленою (лейкоцити, нейтрофілі), клітін лімфоїдного ряду, поглінальної и перетравлювальної здатності фагоцітуючіх нейтрофілів періферійної крови щурів после індукції запального процесса та 3, 8 та 11 добу после качана его лікування (для контрольних тварин ЦІ Терміни Фактично відповідалі 4, 8 та 12 добі).

Кількість лейкоцітів підраховувалі у камері Горяєва, відсотковій вміст у крови лімфоцитів и нейтрофілів визначавши загальнопрійнятім методом Шляхом підрахунку лейкоцітарної формули (Петров Р.В. та співавт., 1989).

Поглінальну и перетравлювальну Активність нейтрофілів періферійної крови щурів визначавши у відношенні до тест-культури умовно-патогенного штам золотавості стафілокока С-52 после їх сумісної інкубації в течение 30 хв. при 37 ° С, Шляхом ОЦІНКИ забарвленіх мазків, виготовлення з лейкоцитарно-мікробної завісі (Карпіщенко О.І., 2002).

Поглінальну здатність нейтрофілів періферійної крови оцінювалі за фагоцитарної числом (Відсоток фагоцітуючіх нейтрофілів на 100 клітін) и фагоцитарної індексом (середня Кількість мікробів, погліненіх 1 активним нейтрофілом).

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ оброблено за методом варіаційної статистики з Використання пакету АНАЛІЗУ MicrosoftExcelXP.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Дерло етапом експеримент Було Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на загоєння неінфікованіх, "чистих" шкірніх ран з випробування густин потоку его ЕНЕРГІЇ 4, 8 та 16 Вт / м 2.

Проведені планіметрічні дослідження показали, что Лазерне опромінення з Використання Вказаним режімів (4, 8 та 16 Вт / м 2) по-різному впліває на темпи загоєння ран. Позитивний Вплив ГВЧ випромінювання на загоєння шкірніх ран, Який відобразівся більш швидка темпами Зменшення площади ран по відношенню до контролю, зареєстровано при застосуванні випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 та 8 Вт / м 2. Найменші площади шкірніх ран на 5 добу були у щурів после 5 сеансів опромінення (рис.1), а на 8 добу дослідження були у щурів после 7-разового опромінення з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 (рис.2). При режімі опромінення з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 16 Вт / м 2 Темпи загоєння ран у тварин усіх трьох підгруп ІІІ групи практично НЕ відрізнялісь від швідкості загоєння у контрольних.

Темпи загоєння ран у дослідній групі з застосовання віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 такоже були віщімі за показатели щурів у контрольній и щурів других дослідніх груп. Середній щодобовій Відсоток Зменшення площади рани у Цій дослідній групі тварин стає по підгрупах А, Б й В, відповідно до кількості сеансів опромінення - 12,1; 12,4 та 14,0% (20,5; 20,6 та 23,9 мм 2), у тій годину як у групі неопроміненіх тварин - 9,5% (15,9 мм 2) (рис.3).

Согласно з результатами гістоморфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ сприятливі Вплив лазерного опромінення на відновні процеси (фібрілогенез, епітелізація, відмежування струпи) в ранах кожи можна спостерігаті при его застосуванні у режімі з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ віпромінюванн 4 Вт / м 2 (7-разове та 3-разове опромінення) . Репаративні процеси в них при такому режімі впліву були значний віраженішімі, чем у тварин контрольної групи, что характерізувалося наявністю більш сформованої сполучної тканини з помірнім повнокров'ям Судін, великою кількістю лімфоцитів, тучних клітін, фібробластів; у прискореного відмежуванні некротичного шару та пріскоренішій и потужнішій епітелізації країв рани порівняно з контролем.

При Дії опромінення з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 8 Вт / м 2 морфологічна картина несуттєво відрізнялась від підгрупі щурів, опроміненіх в режімі Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2. Лейкоцитарна інфільтрація при 8 Вт / м 2 булу більш трівалою (мала місце после 5 діб спостереження), чем при 4 Вт / м 2, а рядність клітін епітелію - менше при 8 Вт / м 2, чем при 4 Вт / м 2. Дія опромінення з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 16 Вт / м 2 на ранову поверхню супроводжували розвинення значного грануляційного кулі, вираженість фібротізацією, помірною дістрофією м'язових волокон. Темпи епітелізації рани при цьом НЕ відрізнялісь від темпів епітелізації контрольної групи.

Аналіз результатів Вивчення стану основних відів обміну свідчів, что неушкоджуючій и водночас оптімізуючій Вплив на метаболічні показатели щурів надавало ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 та 3-разовим опроміненням. Це підтверджувалось нормалізацією показніків вуглеводного и білкового обмінів, нормалізацією біосінтетічної Функції печінкі, посилений Утворення пана глобулінів, нормалізацією обміну глікозаміногліканів и співпадало з данімі морфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

После Завершення первого етапу і встановлення, что при густіні потоку ЕНЕРГІЇ випромінювання 4 Вт / м 2 досяжними максимальна нормалізація показніків білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів, а такоже гісто-морфологічніх характеристик ранового процесса, виявило можлівість звузіті поиск оптимальних параметрів впліву даного випромінювання на перебіг гнійно -запального процесса в інфікованій рані.

Для моделювання гнійної рани у якості мікробного Чинник Було взято монокультуру золотавості стафілокока як мікроба, что найбільш часто вісівається з ранового вмісту шкірніх ран у хірургічніх стаціонарах (за данімі цілої низки ДОСЛІДЖЕНЬ - 72-82%).

Планіметрічні дослідження динаміки змінення площ інфікованих ран щурів показали, что при їх опроміненні ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 середньодобове Зменшення площ ранових поверхонь при 7-разовому опроміненні становило 6,5% (13,75 мм 2), у тій годину як после 3-разового - 4% (8,25 мм 2), при цьом Сейчас Показник у контрольній групі тварин стає 3,2% (6,72 мм 2), что свідчіло про ефектівнішій Вплив БІЛЬШОГО числа сеансів.

Дані гістоморфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ относительно Дії випромінювання на стан тканин у ранових ділянках показали, что при густіні потоку его ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 воно сприятливі впліває на загоєння інфікованої рани кожи. Альо помітнішім цею Вплив спостерігався при застосуванні 7 сеансів опромінення, чем у контролі та при 3-разовому опроміненні. Це виявило в активних процесах проліферації фібробластів та гістіоцітів, лімфоцитів, наявності епітеліальніх тяжів, Які свідчілі про актівізацію фібрілогенезу, ангіогенезу та епітелізації, что супроводжуються очищенням рани від гнійно-некротичних мас, ее контракцією, неускладнених та прискореного загоєнням.

Цітологічній аналіз клітінного складу ексудату ран за термінамі спостереження показавши, что застосовання гіпервісокочастотне Лазерне випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 позитивно впліває на загоєння інфікованих золотавості стафілококом шкірніх ран, про что свідчілі достовірно Вищі Темпи загоєння ран відносно контролю.

Більш вираженість дію ГВЧ опромінення чинило при семиразове застосуванні. При цьом у рані відмічається у раніші Терміни, порівняно з контрольними щурами, Значне Зменшення кількості нейтрофільних лейкоцітів (рис.3) та Збільшення щільності клітін лімфоїдного ряду та фібробластів (рис.4), что можна розглядаті як оптімізацію процесса очищення ран та Підвищення уровня клітінніх іменних реакцій.

Як свідчать результати контролю бактеріального забруднення ран кожи, у щурів дослідної групи експериментальні гнійні рани, что були опромінені нізькоінтенсівнім лазерним ГВЧ віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 согласно з наведенням у розділі "Матеріали та методи" Схема ГВЧ терапії, щонайменш на 2 доби Ранее за контрольних щурів очіщуваліся від мікробної флори, яка булу Збудник запального процесса (Staphylococcusaureus). Альо це очищення не Було зумовлено бактерицидними Вплив випромінювання на мікробні Клітини. У процесі опромінення відбулася актівізація захисних механізмів, про что свідчілі дані ДОСЛІДЖЕНЬ клітінного імунітету щурів.

Вивчення динаміки вмісту лейкоцітів та складу лейкоцітарної формули періферічної крови щурів показали, что у щурів обох дослідніх груп на 3 добу експеримент после 3 опромінень ГВЧ віпромінюванням на фоні лейкоцитозу крови МАВ місце підвіщеній, порівняно з контролем, рівень нейтрофільного пулу, что свідчіло про потужнішу компенсаторні актівізацію гранулоцітопоезу, спрічінену Посилення міграцією нейтрофілів у ранову ділянку у Перші години после моделювання рани. У пізніші Терміни експеримент у групі тварин, Які здобули 7 сеансів опромінення, спостерігалось пріскореніше, чем у контрольних и щурів з 3-разовим опроміненням, вірівнювання відсотків нейтрофілів и лімфоцитів з цімі Показники у інтактних тварин.

Отже,! Застосування ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 для опромінення інфікованих ран супроводжується сприятливі дінамікою з боку кількісніх характеристик лейкоцитарно-нейтрофільної ланки крови щурів починаючі з 3 доби и до кінця Всього терміну спостереження. Останнє можна Характеризувати як позитивний відгук імунної системи організму з індукованім запальний процесом на проведення терапевтичних ЗАХОДІВ, І, як результат, Відновлення збалансованості гомеостазу напрікінці опромінення. ГВЧ випромінювання лагодити актівізуючу дію на фагоцитарну функцію нейтрофілів періферійної крови щурів, особливо у Ранні Терміни запального процесса, что свідчіть про его імуностімулюючій ефект при експериментального запального процесах.

Підсумовуючі результати експеримент необходимо Зазначити таке:

- хоча Вплив ГВЧ випромінювання БУВ місцевий, ефект его Дії носити системний, організменій характер;

- системний характер відгуку Полягає у: нормалізації білкового, азотистого обмінів, позітівній дінаміці клітінної складової імунної ВІДПОВІДІ;

- прямої бактеріцідної Дії випромінювання НЕ надає, тому можна вважаті, что воно спріяє відновленню клітінної імунної ВІДПОВІДІ макроорганізму, Завдяк чому зніжується рівень мікробного забруднення рани, пріскорюються репаративної-відновні процеси, контракція та загоєння рани;

- позитивна зміна таких складових саногенезу організму, як регенерація, компенсація та імунітет, обумовлює перехід варіанту перебігу ранового процесса від вторинно до первинного типу.


ВИСНОВКИ

1. Електромагнітне випромінювання субміліметрового діапазону (лазерне гіпервісокочастотне випромінювання з довжина Хвилі 0,337 мм) та з випробування в течение експеримент Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 та 8 Вт / м 2 не чинити ушкоджуючої Дії на організм тварини, при цьом воно актівізує зріст та візрівання грануляційної тканини, оптімізує фібрілогенез, спріяє Утворення и проліферації епідермальніх ділянок на краях рани.

2. ГВЧ випромінювання має дозозалежній ранозагоювальній ефект. Режим! Застосування даного випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 та семиразове опроміненням лагодити більш Ефективний Вплив на репаративної-відновні процеси в інфікованих ранах, чем трісеансній курс опромінення, або курс опромінення з більшою Густиня потоку ЕНЕРГІЇ.

3. Семісеансній режим опромінення субміліметровім віпромінюванням з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 спріяє швідшому очищенню ран від гнійно-некротичних мас за рахунок більш Швидкого, порівняно з ранами тварин других груп, Збільшення щільності в рановому ексудаті клітін лімфоїдного ряду, макрофагів та фібробластів, Завдяк чому створює спріятліві умови для росту епідермального шару, контракції та загоєння рани.

4. опромінення інфікованих ран кожи білих щурів с помощью ГВЧ випромінювання з Вищевказаний Густиня потоку ЕНЕРГІЇ є ефективна Чинник відносно динаміки біохімічніх показніків крови, что відображають перебіг запального процесса. Це проявляється у пріскореній нормалізації показніків вуглеводного и білкового обмінів, обміну глікозаміногліканів, посіленні Утворення пана глобулінів, что свідчіть про актівізацію репаративної-відновних процесів в пошкодженню ділянках кожи.

5.Дані випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 актівізує фагоцитарну функцію нейтрофілів періферійної крови, пріскорює їх міграцію з кров'яного русла до ранової ділянки, Завдяк чому зніжує степень бактеріального забруднення рани, а такоже спріяє Посилення компенсаторного гранулоцітопоезу.

6. Актівізація репаративної-відновних процесів у ранах кожи та відновлення актівності клітинно-ефекторної ланки імунітету тварин під дією ГВЧ випромінювання з Густиня потоку ЕНЕРГІЇ 4 Вт / м 2 обумовлює перехід перебігу ранового процесса від вторинно до первинного типу загоєння рани.

7. На Основі результатів експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ Вівче Механізм впліву ГВЧ випромінювання на загоєння післятравматичних ран кожи та обгрунтовано можлівість его КЛІНІЧНОЇ апробації.


СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Експериментально-Клінічне дослідження возможности использование ГВЧ-випромінювання як лікувального Чинник при деструктивно-дістрофічніх захворюваннях хребта. Маколінець В.І., Леонтьєва Ф.С., Тимошенко О.П., Шевцов Б.М., Бенгус Л.М. // Ортопедія, травматологія і протезірованіе.- 2000.- №2.- с.122-123. Особистий внесок автора Полягає у підготовці тварин, участия у їх опроміненні, підготовці матеріалу до біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та їх віконанні, обчісленні та аналізі отриманий результатів.

2. Вивчення впліву гіпервісокочастотного випромінювання на стан загоєння шкірніх ран у білих щурів. Малішкіна С.В., Шевцов Б.М., Іванов Г.В., Даніщук З.М. .// Український медичний альманах.- 2002.- Т.5, №4.- С.67-70. Особистий внесок здобувача Полягає у: розробці схеми експеримент, проведенні опромінення тварин, віконанні планіметрічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, підготовці матеріалу до гістоморфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

3. Маколінець В.І., Шевцов Б.М., Пошелок Д.М. Зміни стану клітинно-ефекторної ланки імунітету у щурів з інфікованими шкірнімі ранами під Вплив низькоенергетичного гіпервісокочастотного випромінювання / Вісник фізіотерапії та курортологі.- 2006.- №2.- С.13-16.

Особистий внесок автора Полягає у віконанні моделі гнійної рани, в опроміненні тварин, обробці біологічного матеріалу для Вивчення динаміки ряду показніків клітінного імунітету у щурів з гнійнімі ранами кожи, котрі опромінювалі низькоенергетичного ГВЧ віпромінюванням, аналізі отриманий результатів.

4. Шевцов Б.М. Вплив низькоенергетичного гіпервісокочастотного випромінювання на деякі показатели метаболізму у білих щурів Із шкірнімі ранами // Ортопедія, травматологія і протезірованіе.- 2007.- №4.- С.75-78. Особистий внесок автора Полягає у проведенні експеримент з Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у шкірніх ранах, отріманні та обробці Сироватко крови тварин, розрахунках числове значення та статистичний обчісленні біохімічніх показніків, узагальненні результатів.

5. Маколінец В.І., Шевцов Б.М. Експериментальне обгрунтування застосування лазерного ГВЧ-випромінювання як терапевтичного чинника для профілактики нагноєння і лікування ран // Матеріали наук.-практ. конф. "Нові технології оздоровлення природними та преформовані факторами" .- Харків, 26-27 листопада 2002 р.- С.123-124. Особистий внесок здобувача Полягає у проведенні експеримент з Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у шкірніх ранах білих щурів.

6. гіпервисокочастотного лазерна установка для біомедичних досліджень. Кіселев.В.К., Кулешов О.М., Радіонов В.П., Яновський М.С., Маколінец В.І., Шевцов Б.М. / Радіофізика та електроніка.- Зб. науч. праць ІРЕ НАНУ.- Харків, 2002.- Т.7, №1.- С.133-136. Особистий внесок автора Полягає у розробці и віконанні методики опромінення лабораторних тварин з моделлю післятравматічної шкірної рани.

7. гіпервисокочастотного лазерне випромінювання як можливий лікувальний фактор при корекції деяких порушень опорно-рухової системи. Маколінец В.І., Кисельов В.К., Гращенкова Т.Н., Шевцов Б.М., Гаєвська А.Н., Піляєв В.В., Білий А.І .// Матеріали ювілей. ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. "Застосування лазерів в біології імедіціне" .- Ялта, 8-11 жовт. 2003 р С.96-97. Особистий внесок автора Полягає у проведенні експеримент з Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у післяопераційніх шкірніх ранах.

8. Обґрунтування возможности использование гіпервісокочастотного лазерного випромінювання як нового фізіотерапевтічного Чинник для медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з післятравматічнімі ранами. Маколінець В.І., Гращенкова Т.М., Шевцов Б.М., Гаєвська А.М., Піляєв В.В .// Матеріали наук.-практ. конф. "Нові підході в медічній РЕАБІЛІТАЦІЇ" / Архів клінічної та експериментальної медіціни.- 2003.- Т.12, №2.- С.58. Особистий внесок автора Полягає у віконанні експеримент з Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у шкірніх ранах, обчісленні результатів та їх аналізі.

9. ГВЧ лазерне випромінювання як новий фізичний фактор медичної реабілітації при наслідках травм і захворюваннях опорно-рухового апарату. Маколінец В.І., Леонтьєва Ф.С., Кисельов В.К., Шевцов Б.М., Тондій О.Л., Піляєв В.В., Білий А.І .// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Нові медичні технології в клінічній та курортній практике" .- Київ, 20-22 травня 2004. С.113-114. Особистий внесок автора Полягає у вивченні впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у шкірніх ранах после операцій з приводу порушених Функції опорно-рухової системи.

10. Developmentofahyperhigh-frequencylaserinstallationandthepossibilitiesofit'sapplicationtocorrection of support-motor apparatus disorders. KiseliovV.K., KuleshovYe.M., LeontyevaF.S., MakolinetsV.I., ShevtsovB.N., RadionovV.P., YanovskyM.S./ MSMW'04 Symposium Proceedings. Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2004.- P. 868-870.Особістій ​​внесок автора Полягає у проведенні експеримент з Вивчення впліву ГВЧ випромінювання на перебіг запального процесса у шкірніх ранах после операцій з приводу порушених Функції опорно-рухової системи.

11. способ ПРОФІЛАКТИКИ нагнівання та лікування ран післятравматичного генезу. Маколінець В.І., Кисельов В.К., Леонтьєва Ф.С., Лигун Л.М., Шевцов Б.М. / Деклараційній патент на Винахід, Україна, 70787 А, 7А61N5 / 067.- №20031212767; Заяв. 29.12.2003; Опубл. 15.10.2004 // Промислова власність.- 2004. Особистий внесок автора Полягає в участия в обґрунтуванні на базі експериментального Даних оптимальних параметрів впліву ГВЧ випромінювання для! Застосування у терапії гнійніх післятравматичних ран та віразок кожи.

12. Маколінец В.І., Шевцов Б.М., Піляєв В.В. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання субміліметрового діапазону на загоєння інфікованих посттравматичних шкірних ран у експериментальних тварин // Матеріали IV Конгресу фізіотер. і курортологів / Вісник фізіотерапії та курортологіі.- 2006.- №2.- С.88-89.

Особистий внесок автора Полягає у моделюванні гнійної шкірної рани у щурів, опроміненні тварин, віконанні планіметрічніх та імунологічних ДОСЛІДЖЕНЬ, участия у віконанні гістоморфологічніх и мікробіологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, їх аналізі та обгрунтуванні оптимальних параметрів випромінювання для розробки фізіотерапевтічної методики лікування гнійніх ран та віразок кожи.


Анотація

Шевцов Б.М. Дослідження механізму Дії гіпервісокочастотного випромінювання на загоювання шкірніх ран в експеріменті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.33 - Медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія. -

Український науково-дослідний інститут медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України, Одеса, 2008.

У дисертації наведені результати комплексного експериментального Вивчення впліву Ранее НЕ вікорістовуваного у медичний цілях гіпервісокочастотного випромінювання (субміліметровій діапазон електромагнітного спектру Хвиля) різної інтенсівності на перебіг ранового процесса, на дінаміку біохімічніх и клітинно-іменних показніків організму білих щурів з моделлю неінфікованої та інфікованої (золотаво стафілококом) площінної рани кожи, на Зміни складу ранового ексудату, а такоже на дінаміку мікробної забрудненості інфікованих ран.

Показано, что ГВЧ випромінювання лагодити сприятливі дозозалежну дію на репаративної-відновні процеси в ураженій шкірі при ее травматичних механічніх пошкодженню з порушеннях цілісності, на дінаміку клітінного складу ранового ексудату, на показатели клітінного імунітету при гнійніх Ураження кожи. Встановлен, что ГВЧ випромінювання спріяє очищенню шкірніх ран від гнійно-некротичного шару, зниженя їх мікробної забрудненості, посілює контракцію ранової поверхні.

Візначені оптімальні Параметри впліву ГВЧ випромінювання на процес загоєння механічної шкірної рани, котрі послужили підґрунтям для розробки фізіотерапевтічної методики з ПРОФІЛАКТИКИ загноєння неінфікованіх та лікування інфікованих ран кожи.

Ключові слова: випромінювання, гіпервісокі частоти, опромінення, рановий процес, шкірна рана, загоєння ран.

АНОТАЦІЯ

Шевцов Б.М. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоєння шкірних ран в експерименті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 - Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.- Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса, 2008.

У дисертації наведені результати комплексного експериментального вивчення низькоенергетичного гіпервисокочастотного випромінювання (субміліметровий діапазон ЕМ діапазону хвиль) різної інтенсивності на перебіг ранового процесу, на динаміку ряду біохімічних і клітинно-імунних показників організму білих щурів з моделлю неінфікованих і інфікованої (золотистим стафілококом) площинної рани шкіри, на зміни складу ранового ексудату, а також на динаміку мікробного обсіменіння інфікованих ран.

Встановлено наявність у низькоенергетичного гіпервисокочастотного випромінювання активізує дозозависимого впливу на репаративної-відновні процеси в ураженій шкірі (фібріллогенезу, коллагенізаціі, ангіогенез і епідермізаціі) при її механічних пошкодженнях з порушенням цілісності. Дана активізація обумовлює перехід варіанти перебігу раневого процесу в інфікованої рани шкіри від вторинного до первинного типу загоєння. Низькоенергетичне ГВЧ випромінювання сприяє очищенню шкірних ран від гнійно-некротичного шару, підсилює контракцію поверхні рани.

Показано, що гіпервисокочастотного випромінювання сприятливо дозозависимое дію на динаміку клітинного складу ранового ексудату (зміна змісту нейтрофільних лейкоцитів, клітин лімфоїдного ряду, макрофагів і фібробластів) на показники фагоцитарної активності нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові при гнійних ускладненнях шкірних ран. Встановлено, що дане випромінювання сприяє відновленню нормального фізіологічного співвідношення лейкоцитів периферичної крові.

Встановлено, що при відсутності у низькоенергетичного субміліметрового випромінювання прямого бактерицидного дії, воно, завдяки підвищенню фагоцитарної активності клітин-ефекторів запалення (нейтрофілів) у системі клітинної ланки імунної відповіді, сприяє зниженню обсіменіння ран шкіри золотистим стафілококом.

На основі отриманих результатів експерименту обґрунтовано механізм дії ГВЧ випромінювання на перебіг ранового процесу в шкірних ранах, який полягає в активізації таких ланок саногенеза як регенерація, компенсація і імунітет.

Визначено оптимальні параметри впливу ГВЧ випромінювання на процес загоєння механічної шкірної рани, які послужили основою для розробки фізіотерапевтичної методики профілактики нагноєння неінфікованих і лікування інфікованих ран шкіри.

Ключові слова: випромінювання, гіпервисокі частоти, опромінення, рановий процес, шкірна рана, загоєння ран.


ANNOTATION

Shevtsov B.N. Experimental studying of using hyperhigh-frequency radiation on skin wounds healing.- Manuscript.

Thesis for the Scientific Degree of Candidate of Medicine by speciality 14.01.33 - Balneology and Physiotherapy.- Ukrainian Medical SRI of Medical Rehabilitation and Balneology.- Odessa, 2008.

The results of complex experimental studying of influence of submillimeter wave band in the field of hyperhigh-frequency radiation which has never been used before on wound process and systemic markers of rats with none-infective and infective skin wound model are presented in thesis.

The positive dose-dependent influence of hyperhigh-frequency radiation on reparative-rebuilding processes in wounded skin after it's mechanic injuries was established. The favorable dose-dependent action of HHF radiation on wound exsudate cell content and on cellular immunoreactivity markers during wound purulent complications was proved.

The optimal parameters of HHF radiation influence on mechanic skin wound healing are defined. These parameters are laid in base of working out of physiotherapeutic methodic of none-infective and infective skin wounds treatment.

Key words: radiation, hyperhigh-frequency, irradiation, skin wounds, healing.


ПЕРЕЛІК умовних Позначення, СКОРОЧЕННЯ

ГВЧ - гіпервісокі частоти

ЕМВ - електромагнітне випромінювання

КВЧ - крайньовісокі частоти

КУО - колонієутворююча одиниця

HCN- воднево-ціаніста газова суміш (діюча Речовини лазера)

:)

  • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ Дії ГІПЕРВІСОКОЧАСТОТНОГО випромінювання НА ЗАГОЮВАННЯ ШКІРНІХ РАН В ЕКСПЕРІМЕНТІ
  • Задачі дослідження
  • Анотація

  • Скачати 49.98 Kb.