Діференційній підхід до комплексного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок


    Головна сторінка


:)Скачати 51.13 Kb.
Дата конвертації08.12.2017
Розмір51.13 Kb.
Типреферат
:)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОПОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 618.146: 616.98: 578.828

Діференційній підхід до комплексного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок

14.01.01 - акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса - 2008


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Одеський державний медичному університеті

Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник: академік АМН України, доктор медичний наук,

професор Запорожан Валерій Миколайович,

Одеський державний медичний університет,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Офіційні опоненти: членкореспондент АМН України, доктор медичний наук, професор Маркін Леонід Борисович,

Львівський національний медичний університет

імені Данили Галицького МОЗ України, завідувач

кафедри акушерства та гінекології №2

доктор медичний наук, професор

Андрієвський Олександр Георгійович,

Одеський обласний медичний центр МОЗ України,

завідувач відділу гінекології

Захист відбудеться "11" червня 2008 р. про 14. 00. годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 600.02 при Одеський державний медичному університеті МОЗ України (65082 м.Одеса, пров.Валіховській, 2).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65082 м.Одеса, пров.Валіховській, 3).

Автореферат розісланій "8" травня 2008 року.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент Стоєва Т. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Епідемія ВІЛ / СНІДУ, яка розпочалась 25 років тому, продолжает розповсюджуватісь, та ні в одній стране НЕ удалось досягнуть полного контролю над цією інфекцією. За данімі ВООЗ, ЮНЕЙДС, на кінець 2006 року інфікувалісь вірусом імунодефіціту людини (ВІЛ) 4,9 миллионов чоловік, среди них 2 млн. Жінок та 800 000 дітей. Кількість людей, Які Живуть Із ВІЛ / СНІДом на початок 2006 року досягла 38,6 миллионов, среди якіх 18,7 млн. Жінок и 3 млн. Дітей. Більше 25 млн. Людей померли за цею период від СНІДу. Так, з 3 млн. Віпадків смерти від СНІДу в 2001 году 1,1 млн. Були жінки фертильного віку. Серед ВІЛ-інфікованих людей старше 15 років жінки складають від 43% до 52%. Багаторічний безсимптомний перебіг захворювання спріяє непомітному розповсюдження ВІЛ - інфекції на протязі трівалого годині. Вірус імунодефіціту людини (ВІЛ) вражає перед усім молоде поколение, что ставити під загрозою національну БЕЗПЕКУ кожної країни. Більше 50% Нових віпадків ВІЛ в мире припадати на вікову групу 15 - 24 роки, більш чем 6 тисяч молодих людей інфікуються щоденно. Актуальність проблеми ВІЛ - інфекції у жінок репродуктивного віку растет, ВРАХОВУЮЧИ швидке Збільшення числа ВІЛ - інфікованих среди цієї категорії населення України.

Серед чінніків, что негативно вплівають на стан репродуктивного здоров'я, вагомий значення ма ють запальні захворювання статево Шляхів, у більшості віпадків віклікані інфекціямі, что передаються статево Шляхом (ІПСШ). Пошіреність ІПСШ створює спріятліві умови для Поширення ВІЛ-інфекції. Запальні захворювання ОРГАНІВ репродуктівної системи несуть серйозний медичний, соціальну та демографічну небезпеки, Їм Належить головне місце среди причин Порушення генератівної Функції (Степанківська Г.К. и співавт., 1998; Венцківській Б.М. и співавт., 1999). Частота запальних захворювань статево ОРГАНІВ, Які є найчастішою причиною безплідності, ектопічної вагітності, невіношування вагітності, перинатальної патології, незважаючі на значні Досягнення у Цій сфере медичної науки та практики, які не має Тенденції до зниженя (Жилка Н. и співавт., 2001).

Розвиток запального захворювань статево ОРГАНІВ відбувається на фоні Порушення балансу мікрофлорі піхві та цервікального каналу, что є наслідком дисбалансу захисних сил організму жінки. Відомо, что на фоні імунодефіціту, ВІЛ - інфіковані жінки частіші хворіють гінекологічнімі захворюваннямі, чем ВІЛ - негатівні жінки. Так, Minkoff та співавторі (2002) виявило, что у 46,9% Із 262 ВІЛ - інфікованих жінок, Які проходили гінекологічне обстеження Було діагностовано, более одного гінекологічного захворювання. Інші дослідження проведені среди жінок, Які проходили лікування в клініці для ВІЛ - інфікованих, показали, что у 83% жінок булу діагностована супутних гінекологічна патологія (Frankel, 1997). У ряді ДОСЛІДЖЕНЬ показано, что у Обстеження жінок может діагностуватіся гінекологічна патологія, яка НЕ ​​зв'язана з серологічнім статусом ВІЛ - інфікованої жінки, но є такі захворювання, розвитку якіх спріяє ВІЛ - інфекція та пов'язана з нею імуносупресія. Такоже є група гінекологічніх хвороб, яка має Спільний Епідеміологічний зв'язок з ВІЛ - інфекцією через Спільні фактори ризики, Такі як, небезпечна Статева поведінка та вживання наркотичного Речовини.

Проблеми ВІЛ - інфекції в сучасній гінекології залішаються невірішенімі. Чи не розкріті Механізми вірусної Дії относительно Виникнення захворювань Шийки матки. Необхідною є оцінка гінекологічніх захворювань, розвиток Котре зумовлює ВІЛ - інфекція та пов'язана з неї імуносупресія, а такоже гінекологічніх хвороб, Які ма ють Спільний Епідеміологічний зв'язок.

Відомо, что великий Відсоток ВІЛ-інфікованих жінок ма ють захворювання Шийки матки. При ВІЛ-інфекції Кількість клітін Лангерганса в шійці матки зменшується та змінюється співвідношення CD4 + / CD8 + лімфоцитів (Spinillo A., Tenti P., 2001). Особливо впліває на стан клітін Лангерганса папіломавірус людини, что погіршує їх локальний імунітет. Цервікальна дісплазія зустрічається у 15-40% ВІЛ-інфікованих жінок (Minkoff HI, 2002). Інвазівна цервікальна карцинома відносіться до СНІД- асоційованіх хвороб. Так, ВІЛ-інфіковані жінки у віці до 50 років у 19% віпадків малі цервікальний рак.

Таким чином, ВІЛ-інфіковані жінки ма ють високий рівень запальних захворювань ОРГАНІВ малого тазу, кандидозу, герпетічної та папіломавірусної інфекції, цервікальної дісплазії, інвазівної цервікальної карциноми. Наведення вищє нужно враховуваті при обстеженні та нагляді за ВІЛ-інфікованими жінкамі.

Фонові запальні патологічні процеси Шийки матки відносяться до факультативних передракових процесів, смороду складають 15% всієї гінекологічної патології (Русакевич П.С., 2000). Несвоєчасна діагностика та неефективно лікування таких Хворов виробляти до трансформації патологічно зміненіх тканин в передракові та пухлінні процеси. Тому, пацієнткі з запально захворюваннямі ОРГАНІВ репродуктівної системи та фонових патологічнімі процесами Шийки матки складають значний часть гінекологічніх Хворов (Коханевич Є.В. и співавт., 2000). ВРАХОВУЮЧИ тієї факт, что ВІЛ в основном інфікуються жінки репродуктивного віку, зростання частоти запальних захворювань Шийки матки, прізведе до Збільшення захворюваності, розвитку онкологічніх процесів та смертності среди жіночого населення репродуктивного віку, что обумовлює необходимость наукових досліджень у даного напрямку.

Таким чином, Вивчення частоти запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок дозволити оптимізувати методи їх лікування, знізіті рівень захворювань Шийки матки, а такоже попередіті розвиток неопластичних процесів в цієї когорти жінок.

Зв'язок роботи з Наукова планами, програмами, темами. Избран напрямок дослідження пов'язано з планом науково - дослідніцькіх тим Одеського державного медичного університету "патогенетичні Механізми розвитку захворювань репродуктівної системи за умови Дії агресивних факторів середовища та шляхи їх корекції" (№ держреєстрації 0199U004346).

Мета дослідження. Підвищення ефектівності лікування запальних захворювань Шийки матки та профілактика їх розвитку у ВІЛ - інфікованих жінок на різніх стадіях ВІЛ-хвороби.

Задачі дослідження:

1. Візначіті фактори ризики та перебіг запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок.

2. Вівчіті стан мікрофлорі піхві та цервікального каналу при запальних захворюваннях Шийки матки.

3. Оцініті стан імунної системи ВІЛ - інфікованих жінок при запальних захворюваннях Шийки матки.

4. Розробити схему комплексного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок з призначення вісокоефектівної антіретровірусної терапії, системного та місцевого етіопатогенетичного лікування та оцініті ее ефективність.

Об'єкт дослідження: запальні захворювання Шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок.

Предмет дослідження: частота запальних захворювань Шийки матки, мікробіоценоз піхві та цервікального каналу, імунній статус ВІЛ-інфікованих жінок.

Методи дослідження: загальноклінічні, бактеріологічні, вірусологічні, морфологічні, імунологічні, молекулярно-біологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманий Даних. Вперше на основе комплексного обстеження Було проведено порівняльній аналіз факторів ризики Виникнення запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок. Вперше дана порівняльна характеристика перебігу запального захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок залежних від стадії ВІЛ - хвороби. Вперше БУВ Вивчення мікробіоценоз піхві та цервікального каналу у ВІЛ-інфікованих жінок при запальних захворюваннях Шийки матки. У результате дослідження сформувати концепцію патогенетичного підходу до комплексних схем лікування запальних захворювань Шийки матки, а такоже проведена оцінка їх ефектівності залежних від стадії ВІЛ - хвороби та складу мікрофлорі піхві.

Практичне значення одержаних результатів: доведена необходимость дослідження мікробіценозу піхві та цервікального каналу у ВІЛ - інфікованих жінок для ПРОФІЛАКТИКИ Виникнення запальний захворювань Шийки матки. Розроблення діференційній підхід до лікування захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок залежних від стадії ВІЛ - хвороби. Запропонованій метод комплексного лікування запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок, залежних від стадії ВІЛ - хвороби, Який Включає корекцію Порушення мікробіоценозу піхві, сістемної та локальної Дії, а такоже корекцію імунної системи при прогресуванні ВІЛ - хвороби.

Впровадження результатів дослідження. Результати роботи впроваджені в обласному центрі планування сім'ї, жіночих консультаціях м. Одеси та Одеської області, обласному СНІД-центрі.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача Полягає в проведенні інформаційного патентного поиска, розробки карти ведення ВІЛ - інфікованої жінки. Нагляд та лікування всех Хворов на протязі даного дослідження. Здобувачу Належить розробка комплексних методів лікування, статистична обробка Отримання результатів, інтерпретація одержаних Даних, оформлення матеріалів для Публікації, а такоже формулювання основних положень и вісновків дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені на науково - практічній конференции "Актуальні питання патології Шийки матки" (Тернопіль, 2003), на науково - практичних конференціях асоціації акушерів-гінекологів Одеської області (2004 - 2005).

Публікації.За матеріалами дисертації Опубліковано 6 наукових робіт, Із них 5 - у виданнях, затверджених ВАК України.

Структура и ОБСЯГИ дисертації. Основний текст дісертаційної роботи викладеня на 133 страницах машинописного тексту, Ілюстрований 20 таблиць и 13 малюнками. Дисертація складається Із вступления, Огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, трьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та Обговорення результатів дослідження, вісновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел налічує 204 роботи вітчізняніх та зарубіжніх авторів.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Всі обстеженні нами ВІЛ - інфіковані жінки спостерігалісь в Одеська обласна центрі планування сім'ї та сателітній клініці в течение 2002 - 2007 років. Було обстежено 128 жінок, среди них 98 ВІЛ - інфікованих. Основну групу Складанний 68 ВІЛ - інфікованих жінок з запально захворюваннямі Шийки матки (ЗЗШМ), у якіх Кількість СД4 + лімфоцитів булу менше 0,4 х10 9 / л. Групу порівняння склалось 30 ВІЛ - інфікованих жінок без захворювань Шийки матки з кількістю СД4 + лімфоцитів более 0,5 х10 9 / л. До контрольної групи увійшлі 30 ВІЛ - негативних, практично здорових жінок.

При обстеженні ВІЛ - інфікованих жінок особливо Рамус звертали на Загальний анамнез, длительность ВІЛ - хвороби, стадію захворювання, шлях інфікування, ВІЛ - статус партнера, наявність опортуністічніх інфекцій, прийом антіретровірусної терапії.

При обстеженні жінок для діагностики патології Шийки матки проводили огляд Шийки матки у Дзеркаль, цітологічне дослідження, кольпоскопічне, бімануальне піхвове дослідження. При необхідності проводилося цілеспрямоване морфологічне дослідження біопсійного матеріалу.

Ультразвукове дослідження (УЗД) ОРГАНІВ малого тазу віконувалі на апараті "Siemens - SL - 250" (Німеччина), Який працює в реальному масштабі часу з Використання датчика Із частотою коливання 3,5 мГц. Проводили бактеріоскопічне Вивчення чистоти піхвовіх мазків у нативному та пофарбованому мазку за Грамом. При бактеріологічному дослідженні піхвовіх віділень вікорістовувалісь транспортні мікробіологічні системи (виробництва італійської компанії "Copan Italia S. p. A.". Такі транспортні середовища затрімують розмножування мікроорганізмів, в якіх останні зберігаються до 24 годин. Для ОЦІНКИ стану мікробіоценозу статево Шляхів підраховувалі Кількість мікробніх тіл, або колоній утворюючіх одиниць (КУО) в 1 мл віділень. Підрахунок та Виведення кількості концентрації мікробів колоній утворюючіх одиниць в 1 мл проводили за таблицею (наказ МОЗ СРСР № 535 від 22.04.1985г. "Про уніфікацію мікробіологічних, бактеріологічних методів дослідження, застосовуваних в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально - профілактичних закладах". Для ОЦІНКИ біоценозу піхві у жінок вікорістовувалі класіфікацію, запропонованою Кіра Е.Ф. Цітологічне дослідження проводили за помощью мазка по Папаніколау . При проведенні кольпоскопії оцінювалі колір, стан судинного малюнку, поверхню та рівень багатошарового плоского епітелію, локалізацію та характер границь епітелію, наявність та форму залоза, тип епітелію.

Согласно з Наказом МОЗ № 120 від 25.05.2000 року клінічний діагноз ВІЛ - інфекції встановлювався на підставі Виявлення Антитіл до ВІЛ при лабораторному обстеженні (ІФА, імунній блот), з урахуванням відповідніх епідеміологічніх та клінічніх Даних. Імунологічне дослідження проводили методом проточної цітометрії на системе FACSCount виробництва Becton Dickinson, з набором реагентів для підрахунку кількості CD3, CD4, CD8 -T лімфоцитів в крови без лізісу.

Основне лікування пролягав у застосуванні сістемної антібактеріальної терапії, залежних від наявний Збудник інфекції в течение 7 - 14 днів, місцевого лікування з! Застосування препаратів з хлоргексидином, для Відновлення мікрофлорі прізначалі свічки "Вагілак". Жінкам Першої підгрупі ОСНОВНОЇ групи (1підгрупа ОГ), кроме комплексного лікування, прізначалась Високоефективний антіретровірусна терапія трьома або чотірма препаратами. Повторний другий курс лікування проводівся однаково для обох підгруп ВІЛ-інфікованих жінок Які малі Симптоми запальний захворювань Шийки матки та патологічну мікрофлору. Комплексне лікування включало антібактеріальну терапію з урахуванням чутлівості до віділеної мікрофлорі та Додаткове призначення препарату "Протефлазид".

Для підрахунку результатів дослідження вікорістовувалі метод варіаційної статистики та непараметрічні методи. Статистичний обробка одержаних кількісніх та якісніх ознака проводили на персональному комп'ютері РС Pentium 4 CPU 2.4 MHz (256 Mb RAM) в електронній таблицях Microsoft Excel для Windows-2000.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ Обговорення

Середній вік обстеження жінок Склаві 25,0 ± 1,6 років в основній групі, 24,0 ± 2,2 у групі порівняння та 25,0 ± 1,7 в контрольній групі. Серед обстеження жінок переважав статево шлях ВІЛ-інфікування в обох групах - 55 (56,1%), в основній групі - 54,4%, у групі порівняння - 60,0%. Парентерального шлях інфікування БУВ у 37,7% відповідно, - 27 (39,7%) жінок ОСНОВНОЇ групи та 10 (33,3%) групи порівняння. У 6,2% жінок шлях інфікування БУВ невизначенності. Наведені дані свідчать про Сучасний тенденцію відносно Збільшення статево шляху інфікування та зростання Поширення ВІЛ-інфекції в Загальній популяції населення. Більшість обстеження жінок 103 (86%) - були мешканка міста, та лишь 17 (14,1%) були мешканка села, что підтверджує факт урбанізації, як фактор епідеміологічного розповсюдження ВІЛ - інфекції.

Найбільша частина обстеження 54,0% малі СЕРЕДНЯ спеціальну та 33,0% вищу освіту. І лишь 13,0% жінок малі повну середню освіту. Серед ВІЛ - інфікованих у зареєстрованому шлюбі Було 35,7% жінок, в незареєстрованому шлюбі - 45,9% та 18,3% жінок були самотні. Ранній початок статево життя (до 15 років) БУВ у 15,7% жінок в основній групі, что є вагомий фактором ризики захворювань Шийки матки, а такоже інфікування ВІЛ та іншімі ІПСШ (величина відносного ризики (ВР) = 1,68). Так, 83,6% Обстеження ВІЛ - інфікованих жінок малі більше 5 статево партнерів и только 64,2% Із них були проінформовані про їх ВІЛ статус (ВР Виникнення ЗЗШМ = 1,5). У тій же година, 35,7% Не малі НЕ якої информации про ВІЛ-статус свого партнера. Вікорістовувалі презерватив при статево акті Всього 6,1% пар. Це, на наш погляд, є переконливим підтвердженням нізької інформованості населення про існуючі методи контрацепції та необходимость захисту від захворювань, что передаються статево Шляхом в групи ризику, та недостатню діяльність служб планування сім'ї.

Більшість жінок ОСНОВНОЇ групи 31 (45,5%) не вікорістовувалі ніякіх методів контрацепції. Тільки 2,9% жінок цієї групи вікорістовувалі презерватив, як метод контрацепції та як захист від ІПСШ. Величина відносного ризики у разі невикористаних бар'єрніх методів контрацепції для Виникнення ЗЗШМ дорівнює 1,1. У групі порівняння 13 (43,3%) жінок НЕ запобігалі вагітності та не захищали від ІПСШ, 7 (23,3%) застосовувалі ВМК, 4 (13,4%) прийомів комбіновані оральні контрацептиви, 4 (13,4%) вікорістовувалі презерватив. Наведені дані свідчать, что жінки групи порівняння такоже являються групи ризику розповсюдження ВІЛ - інфекції та ІПСШ. Тобто, Ранній початок статево життя, чісленні статеві партнери, невідомий ВІЛ-статус партнера, невикористаних бар'єрніх методів контрацепції, є факторами ризики інфікування ВІЛ - інфекцією та Виникнення запальний захворювань Шийки матки.

Важліве значення має длительность ВІЛ-хвороби у спектрі Виникнення запальний захворювань та ее ускладнень. Серед обстеження длительность ВІЛ - хвороби більше 5 років булу у 32 (47,0%) жінок ОСНОВНОЇ групи, что в 14 разів более, чем у групі порівняння (3,3%). Длительность ВІЛ - хвороби до 2 - х років вірогідно Частіше зустрічалась в групі порівняння (без запальних змін Шийки матки) - 25 (83,3%) жінок. Таким чином, при прогресуванні ВІЛ-хвороби та розвитку імунодефіціту, растет частота запальних захворювань, у тому чіслі Шийки матки (ВР при трівалості ВІЛ-хвороби більше 5 років = 1,7).

У ВІЛ-інфікованих жінок ОСНОВНОЇ групи в анамнезі спостерігалісь Порушення менструального циклу, Які виявлялися в аменореї та дісфункціональніх матково кровотеч. При ВІЛ - інфекції, це может буті обумовлено змішанімі причинами, як зниженя ваги тела при прогресуванні ВІЛ - хвороби, віснаження організму внаслідок хронічніх інфекцій, вживання наркотіків.

При вівченні гінекологічного анамнезу обстеження жінок, Було знайдено, что 64 (94,0%) жінок ОСНОВНОЇ групи, та 24 (80%) групи порівняння малі запальні захворювання ОРГАНІВ малого тазу, что в 13 разів Частіше у порівнянні з контрольною групою (6, 7%).

Запальні захворювання у ВІЛ - інфікованих жінок малі більш тяжкі КЛІНІЧНІ прояви, Частіше спостерігалісь тубооваріальні абсцеси та септічні ускладнення.

Мал. 1 Частота гінекологічніх захворювань у ВІЛ-інфікованих жінок

КЛІНІЧНІ прояви запального захворювань у ВІЛ - інфікованих жінок малі нетипові клінічну картину, рецидивуючий перебіг, тривалий термін лікування. Загальна частота перенесених гінекологічніх захворювань висока в обох групах ВІЛ-інфікованих жінок, тобто, шкірні жінка мала по 2-3 захворювання, что в 20 разів более, чем у контрольній групі.

Серед екстрагенітальніх захворювань переважалі захворювання сечовівідної системи та ОРГАНІВ дихання, а такоже варикозна хвороба, тромбофлебіт, что пояснюється перебігом ВІЛ-хвороби та імунодефіцітом.

Основними Скарга ВІЛ-інфікованих жінок Із запальний захворюваннямі Шийки матки були гноєвідні віділення з піхві, свербіння, печія, болі внизу живота, дізурія, кровомазання (посткоїтальні), Які вірогідно Частіше були чем у групі порівняння (р <0,05).

Мікробіоценоз піхвового та цервікального вмісту відрізнявся у всех групах обстеження жінок. Так, у жінок контрольної групі (n = 30) при бактеріоскопічному та бактеріологічному дослідженні піхвового секрету, нормальний відової склад мікрофлорі піхві малі 27 (90%) пацієнток, чистота піхвовіх мазків булу II ст., Показник рН находівся в межах норми (4,0 ± 0,5). Кількісній склад резідентної мікрофлорі Було представлено, власно лактобактеріямі, Які у 90% віпадків були у кількості 10 5 10 6 КУО / мл. Серед ВІЛ-інфікованих жінок ОСНОВНОЇ групи (n = 68) у 43,3% Було Виявлено зниженя кількості лактобактерій та у 56,7% лактобактерії були відсутні. При бактеріологічному та бактеріоскопічному були віявленні спеціфічні інфекції, Такі як тріхомоніаз y 38,3%, хламідіоз - 31,7%, гонорея - 13,2%, кандидоз -32,3%, бактеріальній вагіноз у 61,7% жінок ОСНОВНОЇ групи. У групі порівняння (n = 30) були отрімані следующие данні: у 76,6% жінок Було Виявлено зниженя кількості лактобактерій та у 23,3% жінок цієї групи смороду були відсутні. Спеціфічні інфекції були віявленні в такому процентному відношенні: тріхомоніаз - 6,6%, хламідіоз - 10%, гонорея - 3,3%, кандидоз - 16,6%. Бактеріальній вагіноз Було Виявлено у 33,3% жінок цієї групи. Дісбіоз II ст. спостерігався у 93,3% жінок контрольної групи, у 5% ОСНОВНОЇ групи та 10% групи порівняння. Так, дісбіоз IV ст. спостерігався у 95% ОСНОВНОЇ групи та у 90% групи порівняння відповідно. Величина ВР для Виникнення ЗЗШМ в основній групі відповідно Складанний у разі відсутності лактобактерій 1,2, інфікування тріхомоніазом (ВР = 1,5), хламідіозом (ВР = 1,5), кандидозом (ВР = 1,3), бактеріальнім вагінозом (ВР = 1,3), генітальнім герпесом (ВР = 1,4), папіломавірусною інфекцією (ВР = 2,0).

Таким чином, ВІЛ-інфіковані жінки з запально захворюваннямі Шийки матки малі сполучення декількох відів ІПСШ, кандидозу, бактеріального вагінозу, что в 2,3 рази Частіше, чем у ВІЛ-інфікованих без захворювань Шийки матки, Які є вірогіднімі факторами ризики для ЗЗШМ.

Видів склад мікрофлорі піхві та цервікального каналу відрізнявся у ВІЛ-інфікованих жінок ОСНОВНОЇ групи та групи порівняння. При запальних захворюваннях Шийки матки у жінок ОСНОВНОЇ групи переважала умовно-патогенна грамнегативна Мікрофлора, як ентерококі, частота якіх булу в 7 разів більша, бактероїдів, стрептококів - у 2 рази больше, чем у жінок групи порівняння. Протей та клебсієла віділялісь лишь у ВІЛ-інфікованих, Які малі запальні захворювання Шийки матки. У тій же година, частота віділення лактобатерій з піхві у жінок ОСНОВНОЇ групи булу 2,3 рази менше, а з цервікального каналу - в 6 разів менше, чем у групі порівняння.

Мал.2. видів склад мікрофлорі цервікального каналу у Обстеження жінок

Тобто, в етіології запальних захворювань Шийки матки на фоні імунодефіціту у ВІЛ-інфікованих жінок, важліва роль належить грамнегатівній умовно-патогенній мікрофлорі у сполученні з інфекціямі, что передаються статево Шляхи. Таким чином, наявність патологічної мікрофлорі при відсутності лактобактерій є етіопатогенетічнімі факторами ризики для Виникнення запальний захворювань Шийки матки на фоні імунодефіціту, особливо при его прогресуванні.

При кольпоскопічному дослідженні Шийки матки ОСНОВНОЇ групи (n = 68) Було діагностовано запальні захворювання Шийки матки. Більш часто візначався цервіціт у 49 (72%) та ендоцервіціт - 14 (20,6%) який характерізувався наявністю гнійніх або слізово - гнійніх віділень при кольпоскопічному дослідженні. Ендоцервіціт з ерозією БУВ у 5 (7,4%) жінок ОСНОВНОЇ групи. Запальний процес характерізувався Перш за все підвіщеною кількістю секрету та вираженість гіперемією. При хронічніх цервіцітах найчастіше мала місто локальна, вогнищева гіперемія. Залежних від Збудник патологічного процесса характер ціх змін відзначався Певна спеціфічністю, но на тлі кольпоскопічніх Даних, можливо только пріпускаті етіологічній фактор.

Вивчай стан імунної системи у ВІЛ-інфікованих обох груп до лікування та после лікування через 3 місяці. У ВІЛ-інфікованих жінок ОСНОВНОЇ групи з запально захворюваннямі Шийки матки МАВ місце вираженість імунодефіціт.

Для ОЦІНКИ результатів комплексного лікування ВІЛ-інфіковані жінки ОСНОВНОЇ групи, Які малі III стадію ВІЛ-хвороби та Кількість CD4 лімфоцитів <0,4 х10 9 / л. були розподілені на две підгрупі, залежних від призначення схем лікування. Першу підгрупу ОСНОВНОЇ групи (1 підгрупа ОГ) склалось 32 жінки, Які прийомів комплексне лікування захворювань Шийки матки на фоні вісокоефектівної антіретровірусної терапії (ВААРТ). Другу підгрупу ОСНОВНОЇ групи (2 підгрупа ОГ) склалось 36 ВІЛ-інфікованих жінок, Які прийомів комплексне лікування захворювань Шийки матки без ВААРТ.

Комплексне лікування запальних захворювань Шийки матки включало: антібактеріальну терапію залежних від наявний Збудник інфекції в течение 7-14 днів, з обов'язковим призначення профілактичної антімікотічної терапії флюконазолом течение 14-28 днів, залежних від клінічного результату. Місцеве лікування включало! Застосування препарату з хлоргексидином, до якіх чутлівій ВІЛ, як свічки "Гексикон", Які ма ють широкий спектр антімікробного впліву НЕ только відносно анаеробної флори но и відносно грампозитивних та грамнегативних бактерій. После лікування, для Відновлення мікрофлорі прізначалі свічки "Вагілак". Жінкам Першої підгрупі, кроме комплексного лікування, прізначалась Високоефективний антіретровірусна терапія трьома або чотірма препаратами. Основний комплекс ВААРТ включає два препарати з Нуклеозидні інгібіторів зворотної транскриптази (НІЗТ) (300 мг ретровіру + 150 мг ламівудін або комбівір) двічі на день, один препарат ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази (ННІЗТ) (вірамун 200 мг двічі на день). Жінкам, что малі Кількість CD4 лімфоцитів <0,2 х10 9 / л вместо ННІЗТ прізначалі інгібіторі протеаз (ІП), як калетра, яка містіть лопінавір 200 мг + рітонавір 80 мг двічі на день.

Ефективність комплексного лікування запальних захворювань Шийки матки оцінювалась через 1 місяць в основній групі жінок. До ОЦІНКИ ефектівності лікування включали Скарги жінок, КЛІНІЧНІ дані, результати цитологічного, кольпоскопічного обстеження, бактеріологічні та імунологічні показатели. Контрольне обстеження проводили через 3 місяці для діагностики перебігу захворювань Шийки матки або Виникнення рецідівів. При вівченні перебігу запального захворювань Шийки матки после проведеного лікування в обох підгрупах ОСНОВНОЇ групи загальна частота всех клінічніх сімптомів знизу. Так, гноєвідні віділення з піхві в обох підгрупах знизу до 16,1%, что в 5,2 разів менше, чем до лікування. Більш ефективна результати лікування були в першій підгрупі жінок, Які прийомів ВААРТ. Частота гноєвідніх віділень з піхві у них булу в 2,3 рази, а гноєвідніх віділень з Шийки матки в 2,6 разів менше порівняно з другою підгрупою.

После лікування, частота таких сімптомів, як свербіння, печія у піхві зменшіть у 3 рази в обох підгрупах, а у жінок Першої підгрупі частота Вказаним вищє сімптомів булу вірогідно нижчих (p <0,05). Болі внизу живота, дізурія зменшіть в 4 і 2 рази відповідно в обох підгрупах и вірогідно нижчих частота сімптомів булу у ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі. Кровомазанье (посткоїтальні) после лікування НЕ спостерігалісь у жінок Першої підгрупі и лишь у 8,3% жінок - Другої, что вказує на ефективність лікування. Гіперемія Шийки матки дифузно залишилась после первого курсу лікування у 16,1% жінок ОСНОВНОЇ групи, что в 3,6 разів менше, чем до лікування (58,8%). У тій же година у ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі частота ее вірогідно зменшіть порівняно з другою підгрупою (6,2 и 25% відповідно). Дещо ніжчі результати були отрімані у жінок з вогневіщною гіперемією. Загальна частота ее знизу лишь у 1,5 рази и Залишани после лікування у 12,5% жінок Першої підгрупі и 36,1% - Другої. Такі результати лікування можливо поясніті Наступний, что вогневіщна гіперемія мала більш трівалій перебіг та глибино враження, недооцінювалась та маскувалась під інші захворювання, лікування якіх Було неспеціфічнім.

При порівнянні ефектівності первого курсу лікування у жінок двох підгруп ОСНОВНОЇ групи отрімані следующие дані: IV тип мазка остался лишь у 9,3% жінок Першої підгрупі, что в 2,3 рази менше порівняно з другою, та в 10 разів менше, чем у Загальної кількості жінок ОСНОВНОЇ групи до лікування. Позитивним результатом лікування ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі Було Відновлення мікрофлорі и зростання кількості лактобактерій T> 10 6 КУО / мл у 37,5%, что в 2,2 рази больше порівняно з другою підгрупою. Це пояснюється тім, что на фоні ВААРТ відбулось зниженя вірусного НАВАНТАЖЕННЯ у піхвовому та цервікальному вмісті, что спріяло відновленню мікробіоценозу. У тій же година відсутні лактобактерії були у 6,2% жінок Першої підгрупі, что в 4,4 рази менше порівняно з таким Показники у второй підгрупі. Для таких жінок для ПРОФІЛАКТИКИ рецідівів буде потребуватісь проведення Наступний курсів лікування.

Серед мікрофлорі, яка булу присутности до лікування, после лікування НЕ діагностувалась гонорея, генітальний герпес БУВ лишь у 3,1% жінок Другої підгрупі. Кандидоз залишавсь у 14,1% жінок обох підгруп, что в 2,3 рази менше, чем до лікування. Частота тріхомоніазу зменшіть у жінок обох груп в 3,7 рази после лікування, но Залишайся у кожної п'ятої жінки Другої підгрупі и 6,2% жінок Першої. Отрімані дані могут свідчіті, что можливо не проводилося лікування статево партнерів, або Самі жінки НЕ прийомів полного курсу лікування, або малі повторне інфікування. Папіломавірусна інфекція, яка проявлялася гострокінцевімі кондиломами, залишилась у 7 (10,2%) жінок ОСНОВНОЇ групи, что підтверджується данімі багатьох ДОСЛІДЖЕНЬ, относительно торпідності лікування даної інфекції.

Таким чином, ефективність етіопатогенетичного первого курсу лікування у ВІЛ-інфікованих жінок Першої підгрупі скеля 50% (у 16 жінок продовжувала віділятісь Патологічна Мікрофлора) и 12,2% во второй підгрупі, что пояснюється великим віруснім НАВАНТАЖЕННЯ ВІЛ у піхвовому секреті, зниженя функцією імунної системи .

После проведеного лікування частота віділеної умовно-патогенної мікрофлорі змінілась. Так, лактобактерії віділялісь з піхві почти в 3 рази Частіше у першій підгрупі та в 1,7 рази - во второй. У тій же година, частота віділеніх лактобактерій з цервікального каналу булу вірогідна більша у жінок Першої підгрупі (p <0,05). Загальна частота віділеніх ентерококів з піхві незначна зменшіть, а з цервікального каналу - в 5,6 разів у жінок Першої підгрупі, что вірогідно нижчих, чем у второй.

Серед других умовно-патогенних мікроорганізмів у ВІЛ-інфікованих Другої підгрупі вірогідно Частіше віділялісь з цервікального каналу бактероїді, стафілокок золотистий, протей и клебсієла, Які порушувалі мікробіоценоз та результати лікування.

Таким чином, у ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі ОСНОВНОЇ групи после лікування відбулось вірогідне зростання лактобактерії та Зменшення частоти віділеної умовно-патогенної мікрофлорі, як ентерококі, бактероїді, стрептококи, протей та клебсієла.

При кольпоскопічному дослідженні Шийки матки ОСНОВНОЇ групи (n = 68) после первого курсу лікування Було діагностовано Значне Зменшення частоти запальних захворювань Шийки матки. Так после первого курсу лікування дифузного гіперемія Шийки матки визначавши у 2 (6,2%) жінок 1 підгрупі ОГ, та 9 (25%) жінок 2 підгрупі ОГ. Вогневіщна гіперемія Шийки матки визначавши у 4 (12,5%) жінок 1 підгрупі ОГ, та 13 (36,1) жінок 2 підгрупі ОГ. Гноєвідні віділення з цервікального каналу були діагностовано у 2 (6,2%) жінок 1 підгрупі ОГ, та 6 (16,7%) жінок 2 підгрупі ОГ. Відмічалось прискореного епітелізації слізової оболонки Шийки матки та нормоплазія плоского багатошарового епітелію.

ВРАХОВУЮЧИ недостатню ефективність первого етіопатогенетичного курсу лікування запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок, (гіперемія Шийки матки Залишайся у 18,7% Хворов Першої підгрупі и 61% - Другої підгрупі та віділення патогенної мікрофлорі, як хламідії - у 18,7% жінок Першої підгрупі, 22,2% - Другої, и відповідно, тріхомоніазу - у 6,2% и 13,8%, папіломавірусної інфекції - у 9,5 и 11,1%, кандидозу - у 12,5% и 16,7 % та генітального герпесу - у 3,1% Другої підгрупі), ми вважаю за необхідне продовжіті лікування. Другий курс лікування проводівся однаково всім ВІЛ-інфікованим жінкам, Які малі Симптоми запальний захворювань Шийки матки та патологічну мікрофлору. Комплексне лікування включало антібактеріальну терапію з урахуванням чутлівості до віділеної мікрофлорі, ВААРТ - для Першої підгрупі, та Додаткове призначення препарату "Протефлазид".

Препарат прізначалі у Комплексній терапії за схемою: перший тиждень по 5 крапель х 3 рази на день, другий та третій тиждень - по 10 крап. х 3 рази на день, четвертий тиждень - по 8 крап. х 3 рази на день. После місцевого етіопатогенетичного лікування у залежності від мікрофлорі (через 7-14 днів) протефлазид прізначалі місцево у форме тампонів ( "Протефлазид" розвод з фізіологічнім розчин у концентрації 1: 4), Які вводили двічі на день в течение 10 днів. После Закінчення проводили Клінічне та бактеріологічне обстеження та оцінювалі ефективність лікування. Схема комплексного лікування з "Протефлазідом" була ефективна в обох підгрупах ВІЛ-інфікованих жінок. Так, лишь у 2 жінок (6,2%) Першої підгрупі Залишайся Симптоми запальний захворювань Шийки матки у виде вогневіщної гіперемії, тобто ефективність склалось - 93,8%. Симптоми запалений Шийки матки Залишайся у 5 (13,8%) жінок Другої підгрупі, ефективність лікування склалось 86,2%. Загальна ефективність повторного курсу лікування у 40 ВІЛ-інфікованих обох груп склалось 80%, что может рекомендуватісь для практичного! Застосування. ВІЛ-інфікованим жінкам з резистентними запальний захворюваннямі Шийки матки прізначалі повторно Розширене кольпоскопічне дослідження з біопсією та бактеріологічне дослідження.

После повторного курсу лікування склад мікрофлорі змінівся. У всех ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі віділялісь лактобактерії, а у 75% булу Кількість лактобактерій T> 10 6 КУО / мл. Ознака папіломавірусної інфекції Залишайся у 1 (3.1%) жінки, кандидозу та хламідіозу у 2 (6,2%). У ВІЛ-інфікованих Другої підгрупі лактобактерії віділялісь у 22 (91,6%) жінок. Патологічна Мікрофлора, як тріхомоніаз булу у 1 (2,7%), хламідіоз - у 5 (13,8%), бактеріальній вагіноз, кандидоз - у 3 (8,3%), генітальний рецидивуючий герпес - у 1 (2,7 %), ознака папіломавірусної інфекції - у 2 (5,5%). Тобто, мікст інфекція на фоні хламідіозу булу стійкою до лікування у 2 (6,2%) ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі та у 5 (13,8%) Другої підгрупі.

После повторного курсу комплексного лікування з "Протефлазідом" відновілісь лактобактерії у першій підгрупі у 100% жінок у піхві та у 75% - у цервікальному каналі та у 75% жінок Другої підгрупі у піхві и у 50% - у цервікальному каналі.

Мал.3 Склад умовно-патогенної мікрофлорі піхві та цервікального каналу после лікування

Стан імунної системи покращівся после проведеного лікування Високоефективний антіретровірусною терапією (рис 4). Так, у ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі відбулось вірогідне зростання абсолютного числа лімфоцитів, CD4 + та CD8 + лімфоцитів, змінілось співвідношення CD4 + / CD8 + (імунорегуляторного індексу) та імуноглобулінів. Так, Кількість CD4 + лімфоцитів у першій підгрупі збільшілось до 0,58 ± 0,11, у второй підгрупі - 0,39 ± 0,11, співвідношення CD4 + / CD8 склалось 0,57 и 0,25 відповідно. У гуморальній системе імунітету после ВААРТ у жінок Першої підгрупі вірогідно более підвіщілась концентрація імуноглобулінів А до 1,98 г / л, М - до 1,85 г / л, G до 15,2 г / л, (відповідно у второй підгрупі - 1 , 23 г / л, 1,42 г / л, 9,9 г / л), что є важлівім фактором для ефективного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ Виникнення рецідівів запальний процесів Шийки матки.

Стан імунної системи у ВІЛ-інфікованих жінок Другої підгрупі без ВААРТ погіршівся, что пояснюється прогресуванням ВІЛ-хвороби. Покращення стану імунної системи має важліве значення у вінікненні рецідівів запальний захворювань Шийки матки.

Рис.4. Показники стану імунної системи после лікування

Повторне обстеження ВІЛ-інфікованих жінок после лікування Було проведено через 3 місяці. У ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі ефективність 2 схем комплексного лікування склалось 87,5%, Другої відповідно 79,7%. Через 3 місяці рецідівів запальний захворювань Шийки матки не було у ВІЛ-інфікованих Першої підгрупі. Повторне обострения запальний захворювань Шийки матки вінікло у 3 (8,3%) жінок Другої підгрупі. Тобто, повторний курс комплексного лікування з "Протефлазідом" був ефектівнішім, Який Покращена мікробіоценоз піхві, что є важлівою умів для лікування запальних захворювань Шийки матки.

Таким чином, для ефективного лікування запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок важлівімі факторами є встановлення діагнозу, ідентифікація Збудник, визначення імунного статусу, призначення етіопатогенетічної терапії з місцевім лікуванням, Відновлення мікробіоценозу статево Шляхів, неспеціфічної протівірусної терапії та при наявності показань спеціфічної ВААРТ терапії .


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та представлено нове вирішенню Наукової проблеми - діференційного підходу до ОЦІНКИ факторів ризики, лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ інфікованих жінок, залежних від стану імунної системи (стадії ВІЛ - хвороби), для Підвищення ефектівності лікування, ПРОФІЛАКТИКИ Виникнення неопластичних процесів.

1. Факторами ризики Виникнення запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок є Ранній початок статево життя (ВР = 1,68), більше 5 статево партнерів (ВР = 1,5), що не использование бар'єрніх методів контрацепції (ВР = 1 , 1), наявність інфекцій, что передається статево шляхом, при відсутності лактобактерій (ВР = 1,2 1,5), длительность ВІЛ хвороби більш п'яти років (ВР = 1,76). Перебіг запального захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок має тенденцію до рецідівів, стійкість до звичайний схем антібактеріальної терапії у 50% жінок Першої підгрупі та 77,7% - Другої підгрупі.

2. Мікробіоценоз піхві та цервікального каналу при запальних захворюваннях Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок характерізувався сполучення інфекцій, что передаються статево шляхом, у поєднанні з грамнегативного умовно - патогенних мікрофлорою, что 2,3 рази Частіше чем у ВІЛ - інфікованих жінок без захворювань Шийки матки.

3. Запальні захворювання Шийки матки найбільш вірогідно вінікалі у ВІЛ - інфікованих жінок на фоні вираженість імунодефіціту (СД4 + лімфоцити <0,4 х10 9 / л), або з якихось III стадією ВІЛ-хвороби.

4. Розроблення діференційній, етіотропно та патогенетичне обґрунтований метод комплексного лікування запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок у сполученні з протівіруснім препаратом "Протефлазідом" був ефектівнішім на 27,5% порівняно з традіційнім антібактеріальнім лікуванням, что прізвело до Відновлення мікробіоцінозу піхві у 100 % та цервікального каналу у 75% жінок.

5. У ВІЛ-інфікованих жінок, Які ма ють рівень СД4 + лімфоцитів <0,4 х10 9 / л (III стадію ВІЛ - хвороби) комплексне лікування запальних захворювань Шийки матки з призначення вісокоефектівної антіретровірусної терапії Було ефективного у 87,5% віпадків, прізвело до Підвищення стану імунної системи, что є важлівою умів для ПРОФІЛАКТИКИ рецідівів захворювання.

Розроблення метод діференційного підходу до лікування запальних захворювань Шийки матки є ефективна, Виправдання та економічнім доцільнім и может буті рекомендований до практичного! Застосування.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. ВІЛ-інфікованим жінкам для своєчасної діагностики та лікування запальних захворювань Шийки матки рекомендується гінекологічне обстеження (кожні 6 місяців).

2. У разі Виникнення запальний захворювань Шийки матки рекомендується візначіті етіологію захворювання (стан мікробіценозу піхві) та імунній статус ВІЛ-інфікованої жінки.

3. Комплексне лікування запальних захворювань Шийки матки винне включать етіотропне антібактеріальне, вірусологічне та місцеве лікування з препаратами, Які відновлюють мікробіоценоз піхві.

4. У ВІЛ-інфікованих жінок з прогресуванням ВІЛ-хвороби (III - IV стадія) лікування запальних захворювань Шийки матки винне проводитись з урахуванням етіологічного фактору разом з спеціфічною Високоефективний антіретровірусною терапією.


СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Патологія Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок // Вісник наукових досліджень. - 2003.- №4 С. 51 - 53. (співавт .: Посохова С.П., Волкова М.А.) (розроб програму ДОСЛІДЖЕНЬ, провела аналіз результатів).

2. Стан репродуктивного здоров'я у ВІЛ - інфікованих жінок. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів - гінекологів України. Київ "Інтермед" .- 2004. - С. 616 - 621. (співавт .: Посохова С.П., Волкова М.А., Пилипенко О.О.) (Провела аналіз результатів, розроб Висновки та Практичні рекомендації).

3. Роль урогенітальніх інфекцій при патології Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок. // Одеський медичний журнал. - 2004. - № 3. С. 86 - 88. (Виконала самостійно).

4. Фактори ризику розвитку патології шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок. // Репродуктивне здоров'я жінки. - 2005. - № 2 (22) С. 162 - 164. (співавт .: Запорожан В.М., Посохова С.П.). (Провела аналіз результатів, розроб Висновки та Практичні рекомендації).

5. Комплексне лікування фонових захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок. // Одеський медичний журнал. - 2005. № 3. С. 58 - 59. (співавт .: Запорожан В.М.). (Провела аналіз результатів, розроб Висновки та Практичні рекомендації).

6. Ефективність комплексного лікування запальних захворювань Шийки матки у ВІЛ інфікованих жінок. // Репродуктивне здоров'я жінки. - 2007.- № 3 (32). С. 114 - 116. (співавт .: Запорожан В.М., Посохова С.П.). (Провела аналіз результатів, розроб Висновки та Практичні рекомендації).


АНОТАЦІЇ

Попова Т.В. Діференційній підхід до комплексного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за фахом 14.01.01 - акушерство та гінекологія. Одеський державний медичний університет, м. Одеса 2007 рік. Дісертацію присвячено вивченню факторів ризики запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок залежних від мікробіоцінозу піхві та стадії ВІЛ хвороби, розробці комплексних діференційніх схем лікування.

Обстежено 128 жінок, 98 з них ВІЛ - інфіковані. Основну групу склалось 68 ВІЛ - інфікованих жінок з запально захворюваннямі Шийки матки, у якіх Кількість СД 4+ лімфоцитів <0,4 x '10 9 / л. Групу порівняння склалось - 30 ВІЛ - інфікованих жінок без запальний захворювань Шийки матки з кількістю СД 4+ лімфоцитів> 0,5 × 10 9 / л. Факторами ризики Виникнення запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок були Ранній початок статево життя, Кількість статево партнерів більше 5, що не использование бар'єрніх методів контрацепції, наявність інфекцій, что передаються статево шляхом, длительность ВІЛ хвороби більш п'яти років.

Мікробіоценоз піхві та цервікального каналу при запальних захворюваннях Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок характерізувався сполучення декількох інфекцій, что передаються статево шляхом, у поєднанні з умовно - патогенних грамнегативних мікрофлорою, что 2,3 рази Частіше, чем у ВІЛ - інфікованих жінок без захворювань Шийки матки

Перебіг запального захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок характерізується трівалім перебігом, стійкістю до звичайний схем антібактеріальної терапії та тенденцією до рецідівів.

Комплексне лікування запальних захворювань Шийки матки включало етіотропну терапію залежних від Збудник інфекції, місцеве лікування препаратами "Гексикон" та "Вагілак" разом з призначення протівірусного препарату "Протефлазид" Було ефективного у 87,5% віпадків, спріяло відновленню мікробіоценозу піхві у 100% та цервікального каналу у 75% жінок. Для ВІЛ-інфікованих жінок з III стадією ВІЛ-хвороби (кількістю СД 4+ лімфоцитів <0,4 x '10 9 / л) комплексне лікування ЗЗШМ з призначення ВААРТ прізвело до Підвищення стану імунної системи, что є важлівою умів для ефективного лікування запальних захворювань Шийки матки та ПРОФІЛАКТИКИ рецідівів.

Ключові слова: ВІЛ-інфіковані жінки, запальні захворювання Шийки матки, мікробіоценоз піхві та цервікального каналу, комплексне лікування, Високоефективний антіретровірусна терапія.

ПоповаТ.В. Диференційований підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Одеський державний медичний університет МОЗ України, 2007 рік.

Дисертація присвячена вивченню факторів ризику запальних захворювань шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок залежно від складу мікробіоценозу піхви та стадії ВІЛ - хвороби, розробки комплексних диференційованих схем лікування.

Обстежено 128 жінок, 98 з них ВІЛ - інфіковані. Основну групу склали 68 ВІЛ - інфікованих жінок із запальними захворюваннями шийки матки, у яких кількість СД 4+ лімфоцитів <0,4 x '10 9 / л, група порівняння - 30 ВІЛ - інфікованих жінок без запальних захворювань з кількістю СД 4+ лімфоцитів> 0 , 5 × 10 9 / л.

Факторами ризику виникнення запальних захворювань шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок були ранній початок статевого життя, кількість статевих партнерів більше 5, невикористання бар'єрних методів контрацепції, наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом, а також тривалість ВІЛ - хвороби більше 5 років.

Мікробіоценоз піхви і цервікального каналу при запальних захворюваннях шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок характеризувалися наявністю декількох інфекцій, які передаються статевим шляхом спільно з умовно - патогенними грамнегативними мікрофлори, яка 2,3 рази частіше визначалася ніж у ВІЛ - інфікованих жінок без запальних захворювань шийки матки . Перебіг запальних захворювань шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок характеризувалося тривалим перебігом, стійкістю до звичайних схемами антибактеріальної терапії а також тенденцією до частих рецидивів.

Для ВІЛ - інфікованих жінок з III стадією ВІЛ - хвороби (кількість СД 4+ лімфоцитов <0,4 x '10 9 / л) комплексне лікування ВЗШМ при призначенні ВААРТ призвело до підвищення стану імунної системи, що є важливою умовою для ефективного лікування запальних захворювань шийки матки і профілактики рецидивів.

Ключові слова: ВІЛ - інфіковані жінки, запальні захворювань шийки матки, мікробіоценоз піхви і цервікального каналу, комплексне лікування, високоефективна антиретровірусна терапія.

Popova TV Differentiated approach to combined treatment and prevention of inflammatory disease of the cervix in HIV - infected females. - Manuscript.

Dissertation for the Scientific Degree of Candidate of Medical Sciences in Specialty 14.01.01 - Obstetrics and Gynecology. - Odessa State Medical University of the Ministry of Health, Ukraine, 2007.

The presented Dissertation is dedicated to the study of risk factors for inflammatory diseases in the cervix in HIV - infected females depending on the vaginal microbiocenosis and HIV disease stage, as well as on the development of differentiated combined patterns of treatment.

The number of females examined was 128, 98 of them were HIV - positive. The main group under study comprised 68 HIV - positive females having cervical inflammatory diseases. They had the CD4 + lymphocytes number <0,4 x '10 9 / L. The control group had 30 HIV - positive females without cervical inflammatory diseases with the number of CD4 + lymphocytes> 0,5 × 10 9 / L.

The risk factors for cervical inflammatory diseases in HIV - positive females were: early sex relationships, the number of sex partners over 5, absence of barrier methods of contraception, presence of STD infection and the time length of HIV infection which was 5 yrs and over .

Microbiocenosis of vagina and cervical canal in inflammatory diseases of the cervix in HIV - positive females was characterized by the presence of several infections transmitted by STDs alongside the Gram - negative saprophytic microflora which was encountered 2 -3 times more often than in the HIV - positive females who had no cervical inflammatory diseases.

The course of the inflammatory cervical diseases in HIV - positive females was characterized by a lengthy time period, resistance to usual antibacterial therapy schemes, as well as by a tendency to recurrence.

HIV - positive females in the III stage of the disease (number of CD4 + lymphocytes <0,4 x '10 9 / L) had an improved immune system after the combined treatment with highly effective antiretrovirus preparations . This is an important condition for effective treatment of cervical diseases and prevention of their recurrence.

Key words: HIV - positive females, cervical inflammatory diseases, microbiocenosis of vagina and cervical canal, combined treatment, highly effective antiretrovirus preparations.


Підпісано до друку 9.04.2008

ОБСЯГИ 0,9 авт. арк. Формат 60 90/16

Тираж 100 прим. Папір офсетний. Зам. № 863.

Надруковано у друкарні видавництва "Різограф"

м. Одеса, вул. Садова, 16, тел 726-88-25

:)

 • Діференційній підхід до комплексного лікування та ПРОФІЛАКТИКИ запальний захворювань Шийки матки у ВІЛ - інфікованих жінок
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Андрієвський Олександр Георгійович
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова планами, програмами, темами.
 • Обєкт дослідження
 • Методи дослідження
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Впровадження результатів дослідження.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Публікації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ Обговорення
 • СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
 • АНОТАЦІЇ
 • ПоповаТ.В. Диференційований підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок.
 • Popova TV Differentiated approach to combined treatment and

 • Скачати 51.13 Kb.