Діференційна діагностика та терапевтичне лікування еректільної дисфункції судинного генезу


    Головна сторінка

Скачати 58.56 Kb.
Дата конвертації08.12.2017
Розмір58.56 Kb.
Типреферат

Державна установа

«Інститут урології АМН України»

Сагань Олексій Степанович

УДК: 616.69 - 008.1 - 07 - 085

Діференційна діагностика та терапевтичне

лікування еректільної дисфункції судинного генезу

14.01.06-урологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Запорізькій медічній академии післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Люлько Олексій Олексійович,

Запорізька медична академія післядипломної освіти

МОЗ України, завідувач кафедри урології.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, старший науковий співробітник

Гурженко Юрій Миколайович,

ДУ "Інститут урології АМН України",

старший науковий співробітник

відділу сексопатології та андрології;

доктор медичний наук, професор

Щербак Олександр Юрійович,

Національна медична академія

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

професор кафедри урології.

Захист состоится «_17 __» _____ 06_____2008 р. про _13___ годіні на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 при Державній установі «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул.Ю. Коцюбинського, 9-а.

З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці державної установи «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул.Ю. Коцюбинського, 9-а.

Автореферат розісланій «___ 16 _» ______ 05_____ 2008 року.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичний наук Старцева Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пошіреність еректільної дисфункції среди чоловіків всех віків складає від 10% до 20%. Повноцінне Статеве життя - один з найважлівішіх компонентів фізічного и душевного здоров'я кожної людини, у зв'язку з чим поиск способів лікування еректільної дисфункції залішається важлівім харчування урології и сексопатології [Возіанов О.Ф., Горпинченко І.І., 1997]. Діагностика та Надання лікарської допомоги при статево розладах набуває в останні роки все більшої актуальності у зв'язку зі зростанням статевої патології среди населення. Це обумовлено систематичним псіхоемоційнімі перевантаження, погіршенням екологічних умов, шкідлівімі Чинник виробництва, безконтрольного Використання медичний препаратів, запальний процесами статево ОРГАНІВ, зростанням соматичних захворювань, зокрема серцево-судинна [Мазо Є.Б., 2004].

Незважаючі на Вдосконалення методів діагностики, залішається много нез'ясованого у харчуванні взаємозв'язку псіхогенної та васкулогенної еректільної дисфункції [Горпинченко І.І., 2003]. Діагностика та диференціальна діагностика ЕД органічного (васкулогенной) ґенезу й псіхогенної ОД доладна та неоднозначна. Неоднозначним є трактування результатів СУЧАСНИХ методів дослідження, таких, як реофалографія, реоплетізмографія та других.

На сегодня існує широкий спектр фармакологічніх, хірургічніх та других способів лікування порушеннях ерекції: использование інгібіторів 5-фосфодіестерази, інтракавернозне Введення вазоактивних препаратів, фалопротезування та безліч других. Проти відомі способи не всегда достаточно ефектівні, а деякі з них віклікають велику Кількість побічніх ефектів. Інгібіторі 5-фосфодіестерази могут віклікаті гіпотензію, Порушення коордінації, гіперемію лица, діспепсічні явіща [Мазо Є.Б., Гамід С.І., 2004]. Інтракавернозна терапія вазоактивні препарати может супроводжуватіся розвитку кавернозного фіброзу, високим ризики пріапізму, болем, гематоми в місці ін'єкції, кровотеча [Лоран О.Б., Сегал А. С, Щеплев П.А., 1995; Люлько А.В., 1996]. Все це вімушує багатьох пацієнтів відмовітіся від Подальшого лікування, а вчених продовжуваті поиск Нових методів лікування еректільної дисфункції и способів для їх Здійснення.

Одним з перспективних направлений в лікуванні еректільної дисфункції на сегодня є місцеве! Застосування гелів [Padma-Nathan H., Steidle C., Salem S., Tayse N., Yeager J., Harning R., 2003].

! Застосування гелів дозволяє створюваті Високі концентрації діючіх Речовини безпосередно в місці доторку, що не впливаючих на інші жіттєво Важливі системи людського організму, зводячі до мінімуму рівень побічніх реакцій. Кроме того, ЦІ лікарські форми дозволяють об'єднати в своєму складі комплекси діючіх Речовини, несумісніх между собою в других лікарськіх формах [Козир Г.Р., Тихонов О.І., 2003].

За Сучасна уявленнямі лікарська форма гель - це складаний комплекс лікарськіх Речовини з їх носіями - основі гелю, та іншімі допоміжнімі Речовини [Перцев І.М., Котенко А.М., Чуєшов О.В., Халеева Е.Л., 2003] . Значний Вплив на ефективність гелів справляє співвідношення лікарськіх и допоміжніх Речовини, а такоже природа носія и технологічні операции Приготування [Назарова О.С., 2005].

Пошук Шляхів Підвищення ефектівності діференційної діагностики васкулогенної та псіхогенної ОД та обґрунтування місцевого лікування зумов напрямок дослідження.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної тими, затвердженої МОЗ України, номер державної реєстрації 0104U005459. Дісертаційна робота пройшла біоетічну експертизу (протокол №11 від 18.10. 2007 р).

Мета дослідження. Підвіщіті ефективність діагностики и лікування Хворов з еректильної дисфункцією васкулогенной ґенезу Шляхом встановлення особливо кавернозного кровообігу та стану вегетатівної нервової системи та обґрунтувати засоби місцевого лікування.

Завдання дослідження:

Візначіті співвідношення судінної та псіхогенної еректільної дисфункції залежних від віку хвороби.

Вівчіті можлівість одночасного использование методу реофалографії з оцінкою варіабельності серцево ритму в діагностіці ОД.

Встановити реофалографічні показатели, что найбільш точно характеризують різні варіанти порушеннях гемодинаміки статево члена.

Візначіті основу-носій гелю, яка спріяє оптимальному вівільненню діючіх Речовини з лікарської форми, забезпечуючі максимальний терапевтичний ефект.

Оцініті клінічну ефективність багатокомпонентного трансдермального гелю при лікуванні Хворов ЗІЗ ОД.

Об'єкт дослідження: Хворі на еректильна дисфункцію.

Предмет дослідження: діференційна діагностика васкулогенної та псіхогенної ОД на основе ознака кровообігу статево члена за данімі реофалографії та стану вегетатівної нервової системи за данімі АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму, а такоже місцеве лікування Хворов з васкулогенной ОД.

Методи дослідження: бібліосемантічній, клініко-лабораторні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні, функціональні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі одночасного использование методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму Вперше візначені Маркери судінної ОД, Які полягають в зніженні сертифіката № реографічного систолічного індексу та наявність додатково хвиля на реофалограмі, та псіхогенної ОД - підвіщенні сертифіката № сімпатовагального балансу та наявності Додатковий хвиля на реофалограмі, что дозволяє покращіті діференційну діагностику ОД.

У експеріменті дана оцінка вівільненню та доступності складових Речовини розроблення гелю, что дозволило Запропонувати его для лікування ЕД.

Обґрунтовано в експеріменті, что использование проксанолової основи у складі трансдермального гелю Забезпечує швідше вівільнення максімальної кількості діючіх Речовини у порівнянні з карбомеровою та жировою основою.

Вперше науково обґрунтовано альтернативний метод лікування еректільної дисфункції Шляхом! Застосування розроблення трансдермального гелю.

Практична значімість одержаних результатів. Доведена висока ефективність одночасного использование реофалографії з оцінкою варіабельності серцево ритму у діференційній діагностіці васкулогенної ОД.

Розроблення трансдермальний гель (патент України) для лікування еректільної дисфункції.

Доведена клінічна ефективність розроблення гелю у пацієнтів з ЕД на основе Даних, одержаних при проведенні Анкетування согласно МІЖНАРОДНОГО індексу еректільної Функції и результатів реофалографії.

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджені в роботу урологічніх ВіДДіЛЕНЬ Запорізької обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні, міської КЛІНІЧНОЇ лікарні екстреної и швидкої медичної допомоги, міської лікарні м. Бердянська, Токмакської центральної районної лікарні. Результати роботи Використовують в науково-дослідній, лікувальній та науково-педагогічній работе на кафедрах урології Запорізької медичної академии післядипломної освіти, Запорізького державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Ідея дісертаційної роботи предложено науковим керівніком. Здобувач опрацював и спільно з науковим керівніком предложили методологічну основу роботи, адекватну меті и завдання дисертації.

Відбір, обстеження, лікування хвороби, та первинна оцінка результатів проводилася дисертант самостійно. Самостійно виконан патентно-інформаційний пошук, огляд літератури і аналіз здобути Даних. Здобувачем спільно з працівнікамі кафедри фармакокінетікі й технології ліків Запорізького державного медичного університету проведені фармакологічні дослідження, експериментальна частина роботи, виготовлення м'яких лікарськіх форм.

Спільно з науковим керівніком предложено методика діагностики ЕД с помощью методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму та лікування з Використання місцево трансдермального гелю. Аналіз та інтерпретація отриманий результатів, формирование наукових Положень и вісновків проводити спільно з науковим керівніком. Автором самостійно виконан статистична обробка матеріалу, напісані всі розділи роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дісертаційної роботи доповідалісь та обговорювалісь на спільніх засіданнях осередків Асоціації урологів Запорізької та Дніпропетровської областей (м. Кривий Ріг, 2005 р., М. Новомосковськ, 2006 г.., 2007 р), 70 - тій науково-практічній конференции (м . Запоріжжя, 2006 г.), науково-практічній конференции сексологів та андрологів України «Вікові аспекти сексології та андрології» (м. Київ, 2006 г.).

Публікації. За матеріалами дісертаційної роботи Опубліковано 7 наукових робіт, среди якіх 5 статей у фахових наукових виданнях (із них 3 статті напісані без співавторів), одержано 1 деклараційній патент України.

Структура та ОБСЯГИ дісертаційної роботи. Дисертація викладу українською мовою на 167 страницах Друкований тексту и складається Із вступления, 5 розділів, заключення, вісновків, практичних рекомендацій и списку літератури, Який містіть 258 джерел, Із якіх 168 латиницею. Дисертація ілюстрована 32 таблицями и 12 малюнками.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. КЛІНІЧНІ та експериментальні дослідження проведені на кафедрі урології Запорізької академии післядипломної освіти, урологічного відділення Запорізької обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні та кафедрі технології ліків Запорізького державного медичного університету.

При розробці складу місцевої лікарської форми трансдермального гелю вікорістані следующие лікарські и Допоміжні Речовини: папаверину гідрохлорид, алпростаділ, екстракт Грені тутового шовкопряда, екстракт обніжжя, проксанол 268, димексид, поліетіленоксід 400, пропіленглікол, гліцерин, полігексаметиленгуанідину фосфат, реактиви та розчинники. За якіснімі и кількіснімі Показники вікорістані Речовини відповідалі ДФ (державній Фармакопеї).

У експеріментальній части дослідження встановлювали дінаміку вівільнення Біологічно активних Речовини з трансдермального гелю за встановлення нами маркером-папаверином гідрохлорідом, як перший етап визначення біологічної доступності.Вівільнення папаверину гідрохлоріду з гелів Вивчай методом рівноважного діалізу в буферний розчин з рН 6,2 через напівпронікну мембрану. Кількісній вміст Речовини в діалізатах через 10 хвилин від качана діалізу встановлювали спектрофотометричного методом, з послідуючим розраховуванням параметрів фармацевтичної доступності - Константа швідкості вівільнення и период напіввівільнення папаверину гідрохлоріду з вивченню гелевих композіцій. Вивчення реологічних параметрів гелів проводили на ротаційному віскозіметрі «Реотест-2» типу RV (Німеччина) з ціліндровім прістроєм. Для обґрунтування виду консерванту гелю, Який бі МАВ вираженість антісептічна дію проводили мікробіологічні дослідження антісептічна препаратів. Оцінку ефектівності консервантів відносно мікробної флори, контамінуючої гель, проводили методом визначення загально мікробного числа.

У доклінічній фазі дослідження нами проведено Вивчення безпеки, місцево-дратівлівої, сенсібілізуючої Дії, гострої и хронічної токсічності багатокомпонентного трансдермального гелю на тварин (кролях породи Шиншила, МОРСЬКИЙ свинках и щурах Лінії Вістар Пацюк). Для порівняльної ОЦІНКИ порівнювалі дію розроблення трансдермального гелю на тварин дослідної групи з гелем-плацебо на тварин групи контролю.

В ході дослідження Було проведення комплексного обстеження 97 Хворов з еректильної розладамі різного ґенезу, Які знаходится на обстеженні в урологічному відділенні Запорізької обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні або звертайтесь амбулаторно в консультативну поліклініку. Контрольно групу склалось 20 практично здорових чоловіків, Які були зіставлювані з груп Хворов з ОД за ВІКОМ. Вік обстеження Хворов колівався в межах від 18 до 70 років. Длительность захворювання ОД колівалася від 3 місяців до 12 років. Відбір обстеження пацієнтів проводівся на підставі ретельного збору Даних анамнезу, Даних клініко-лабораторних та інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ. При цьом крітеріямі включення пацієнтів у дослідження булу наявність Даних КЛІНІЧНОЇ картини й анамнезу ЕД. У відповідності до системного підходу до досліджуваної патології Було проведено комплексне обстеження пацієнтів. Всім Хворов виконан загальноклінічне обстеження. З метою діагностики, та Виявлення ступеню тяжкості ЕД проводилося сексологічне тестування, согласно зі шкалою МІЖНАРОДНОГО індексу еректільної Функції (МІЕФ). З метою діференційної діагностики васкулогенної та псіхогенної ОД проводилися дослідження кавернозної гемодинаміки с помощью реофалографії, та дослідження неврологічного статусу с помощью АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму. Дослідження кавернозного кровообігу статево члена проводилося с помощью реофалографії в стані Спок, та фармакологічної ерекції. Ерекція моделювалась с помощью 50 мг. сілденафілу цитрату та відео еротічної и мануальної стімуляції. При аналізі получил реофалографічна крива оцінювалась кількісно - за Показник, что характерізувалі артеріальній приплив реографічній систолічний індекс (РСІ), Пітом кровонаповнення (DV), амплітудно-частотна Показник (АЧП), длительность анакроти реофалограмі (a), Показник тонусу артерій (ПТ), та якісно-за наявністю деформаціі, прітаманної Квод. Реофалографія віконувалась на апараті РЕОК АІНЦ.941311.003 ПС "ХАІ- Медика". Оцінка різніх ланок вегетатівної нервової системи проводилася методом дослідження варіабельності серцево ритму. Дослідження проводилося на апараті РЕОК АІНЦ.941311.003 ПС "ХАІ-Медика". При аналізі варіабельності серцево ритму корістуваліся Тимчасовими та спектрального Показники, прийнятя Робоча група Європейського товариства кардіологів по вивченню варіабельності серцево ритму: SDNN, rMSSD, pNN50%, LF, HF, LF / HF.

З метою з'ясування взаємозв'язку форми еректільної дисфункції з параметрами реофалографії, та Показники варіабельності серцево ритму пацієнті ОСНОВНОЇ групи в ході дослідження були розподілені на 2 підгрупі: Хворі зі зниженя амплітудою систолічної Хвилі (підгрупа А 37 чоловіків) и пацієнті з наявністю додатково Хвиля на реофалограмі (підгрупа В 45 чоловіків) за данімі реофалографії. В ході дослідження здійснювалась порівняльна оцінка показніків ціх груп между собою, та з групою контролю.

У клінічній части роботи по вивченню ефектівності розроблення трансдермального гелю БУВ пролікованій 51 пацієнт з органічною (васкулогенной) еректильна дисфункцією, підтвердженою данімі реофалографії. Пацієнті були розподілені на две групи. До першої групи увійшлі 30 чоловіків, страждаючіх органічною (васкулогенной) еректильна дисфункцією, з якіх 22 пацієнті страждалі артеріогенною ОД, 8 Хворов венооклюзійною ОД. Всі пацієнті Першої групи одержувалі терапію трансдермальною гелем місцево на статево член. Техніка Нанесення трансдермального гелю на статево член: по 2 гр. одноразово за 10-20 хвилин до статево акту 1 раз на день не частіше за 3 рази на тиждень, протягом 2-х місяців. До Другої групи були віднесені 21 чоловік, страждаючій органічною (васкулогенной) еректильна дисфункцією, з якіх 15 пацієнтів страждалі артеріогенною ОД, 6 Хворов венооклюзійною ОД. Пацієнті Другої групи одержувалі терапію трансдермальною гелем - плацебо, місцево на статево член, по аналогічній схемі в течение 2-х місяців. З метою Вивчення ефектівності запропонованого методу лікування через два місяці проводять повторний дослідження пацієнтів з проведенням тестування согласно анкети (МІЕФ), з оцінкою крітеріїв лікування: Приріст інтегрального № сертифіката № МІЕФ «еректильна функція» на 3 бали (крітерій наявності ЕФЕКТ), по досягнені Величини 21 балу (Відновлення ЕФ), Досягнення нормального сертифіката № «еректильна функція» (крітерій повнотіла ЕФЕКТ) и загальна оцінка ефектівності, дана пацієнтом (градація Відмінна / добра / задовільна / без ефекту / погіршення).

Всім пацієнтам віконувалась реофалографія, з порівняльною оцінкою показніків до та после лікування у групах окремо, а такоже между хворими 1 та 2 груп. Всі статистичні процедури здійснювалі з Використання пакетів прикладних програм «Microsoft Excel 2003», «SPSS 15», «STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoft Inc), а такоже спеціально розроблення алгоритмів у відповідніх програмах для статистичного АНАЛІЗУ.

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ. При аналізі результатів обстеження відміченій статистично значущих кореляційній Взаємозв'язок между кількістю балів по МІЕФ и ВІКОМ Хворов (коефіцієнт кореляції Склаві - 0,59), трівалістю захворювання и кількістю балів по МІЕФ (-0,61, р <0,05), что вказуєвказує на наявність зворотньопропорційної залежності между переміннімі, тобто у міру Зменшення балів за МІЕФ пацієнті характерізуваліся більшою трівалістю захворювання и більш старшим ВІКОМ. При обстеженні у пацієнтів мала місце слідуюча супутних патологія: ішемічна хвороба серця (17,65%), гіпертонічна хвороба (62,75%), поєднання ціх захворювань (15,68%), цукровий діабет, 2 тип (3,92%) або інші КЛІНІЧНІ прояви Поширення атеросклерозного процесса. У зв'язку з ЦІМ, на нашу мнение, степень тяжкості органічної (васкулогенної) еректільної дисфункції обумовлена ​​наявністю супутньої соматичної патології.

При проведенні обстеження пацієнтів Шляхом использование методу реофалографії Виявлено, что у спокої, Показники, что характерізує кровонаповнення статево члена, є реографічній систолічний індекс (РСІ). У Хворов з еректильної дисфункцією Середнє значення реографічного систолічного індексу у спокої Було 0,125 ± 0,008 ум. од., что достовірно нижчих на 28,98%, чем у пацієнтів контрольної групи, у якіх Середнє значення реографічного систолічного індексу у спокої Було 0,176 ± 0,004 ум. од. За іншімі Показники різніця булу Менш значущих.

При стімуляції ерекції достовірно змінювався НЕ только характер приросту амплітуді систолічної Хвилі и Пітом кровобігу, но й часові характеристики, что визначаються длительность анакроти, величину амплітудно-частотного сертифіката № и судинного тонусу. РСІ в контрольній групі збільшівся в 4 рази, проти 2,8 раз у групі з ЕД, Пітом Кровообіг в групі контролю збільшівся в 5 разів, в групі з ЕД в 3 рази. Амплітудно-частотна Показник в контрольній групі збільшівся в 5 разів, в групі пацієнтів з ЕД в 3,7 рази. Такоже булу достовірною різніця и за іншімі Показники: Показник тонусу знізівся на 37% в групі контролю, проти 16% в групі з ЕД, Показник трівалісті анакроти реограмі знізівся на 50% в контрольній групі, проти 30% в групі з ЕД. Різніця между Показники ОСНОВНОЇ та контрольної груп булу достовірною.

Нами Було розраховане референтні значення РСІ групи практично здорових осіб после стімуляції облич, ліць, Які включаються около 95% діапазону нормальних значень. Оцінка референтного значення РСІ проводилася Шляхом розрахунку округленої різниці СЕРЕДНЯ значення РСІ практично здорових осіб, ліць после стімуляції, Пожалуйста Складанний 0,695 розум. од. та потроєного середньоквадратічного відхілення СЕРЕДНЯ. Інтегральний Показник РСІ Склаві 0,5 розум. од. Тобто за наявності РСІ менше за 0,5 розум. од., дані оцінюваліся як Порушення кровонаповнення статево члена у виде зниженя притоку (рис.1).

Рис.1. Реофалограма зі зниженя кровонаповнення статево члена в стані ерекції.

R - Rc - длительность серцево циклу;

а - початок реохвілі;

з - вершина реохвілі.

Для визначення значення вегетатівної дисфункції в ґенезі порушеннях ерекції нами БУВ застосовання аналіз варіабельності серцевогосердечного ритму.

Ув, біля пацієнтів ЗІЗ еректильна дисфункцією у спокої були віявлені ознака вегетативного дисбалансу, Які характерізуваліся достовірнім збільшенням актівності симпатичного відділу вегетатівної нервової системи и зниженя актівності ее парасимпатичного відділу, тобто відмічалося Підвищення сертифіката № сімпатовагального балансу (LF / HF) ув, біля пацієнтів ЗІЗ ОД порівняно з контрольною групою на 22%. Ув, біля пацієнтів ЗІЗ еректильна дисфункцією во время стімуляції ерекції відмічена недостатня динаміка приросту актівності парасимпатичного відділу вегетатівної нервової системи на тліна фоні віхідноївіхідної гіперсімпатікотонії порівняно з контролем: зниженя № сертифіката № сімпатовагального балансу (LF / HF) при ЕД Всього 9%, На Відміну Від практично здорових осіб, ліць, ув, біля якіх динаміка Вказаним сертифіката № склалось - 23%). Причем, зміна сертифіката № (LF / HF) после проведення стімуляції у хворого з ОД порівняно з практично здоровими особами, ліцямі склалось + 44%, что говорити про Менш вираженості, вісловленій Приріст актівності парасімпатічної нервової системи и підвіщеній актівності симпатичного відділу вегетатівної нервової системи у пацієнтів з ОД. Гіперсімпатікотонія зумовлена ​​вегетативної дисбалансом, что є наслідком порушеннях взаємін между симпатичний и парасимпатичної відділамі, что может служити причиною псіхогенної еректільної дисфункції, яка при якісній оцінці реофалограм может віявлятіся Додатковий хвилями, Які такоже характерні для корпоральної веноокклюзівної дисфункції (рис.2).

Рис.2. Реофалограма обстеження хворого у стані ерекціі з Додатковий хвилями.

R - Rc - длительность серцево циклу;

а - початок реохвілі;

з - вершина реохвілі.

Післяпотім Вивчення параметрів варіабельності серцевогосердечного ритму в рамкаху рамках ОЦІНКИ вегетативного статусу в регуляції процесса ерекції ув, біля Хворов з ОД, можна Зазначити, что відзначалась значний зміна частотного сертифіката № сімпатовагального балансу (LF / HF), вказуючівказуючі на гіперсімпатікотонію. Ми розрахувалі Межов значення для інтегрального параметру (LF / HF) контрольної групи, после проведення стімуляції. Показник (LF / HF) более за 1,5 розум. од., дозволяє нам веріфікуваті наявність вегетативного дисбалансу за рахунок актівації симпатичного відділу вегетатівної нервової системи.

З метою з'ясування взаємозв'язку форми еректільної дисфункції з параметрами реофалографії, та Показники варіабельності серцево ритму проведень аналіз реофалограм, согласно з їх якіснімі та кількіснімі характеристиками та аналіз показніків ВСР. Для цього пацієнті ОСНОВНОЇ групи в ході дослідження були розподілені на 2 підгрупі: Хворі зііз зніженоюзніженою ампулітудою систолічної Хвилі (підгрупа А 37 чоловіків) и пацієнті ЗІЗ наявністю додатково хвиля на реофалограмі (підгрупа В 45 чоловіків) за данімі реофалографії (табл.1).

При аналізі одержаних реофалограм з'ясовано, что у пацієнтів підгрупі А відмічені достовірно ніжчі кількісні показатели реофалограм (РСІ, АПЧ, a, ПТ и DV), причому после проведення стімуляції ерекції різніця между Вищенаведеним Показники в обох підгрупах становится достовірно більш значущих.Динаміка показніків реофалограмі у пацієнтів підгрупі В порівняно з підгрупою А после 1-ї стімуляції склалось: для РСІ- достовірне Збільшення в 3,6 разів и 2,7 разу, для Пітом кровонаповнення - 5,1 і 2 рази, для амплітудно-частотного сертифіката № - 4,3 и 3,2 разу та Зменшення для показніків трівалості анакроти реофалограмі и № сертифіката № судинного тонусу на 26,52% и 12,55% для підгрупі В і 18,39% и 3,55% для підгрупі А, відповідно. Більш віражені, вісловлені Відмінності порівняно з початково Показники, особливо в підгрупі В, були віявлені после проведення третього дослідження стімуляції ерекції, причому за Показник РСІ и Пітом кровонаповненню одержані в завершальній реографічному обстеженні дані виявило практично зіставнімі з груп контролю.

Таблиця 1.

Показники реофалографії обстеження осіб, ліць різніх підгруп

Показники

підгрупа А

37 пацієнтів

підгрупа В

45 пацієнтів

до стімуляції после 1 стімуляції После 3 стімуляції до стімуляції после 1 стімуляції После 3 стімуляції
РСІ, розум. од 0,118 ± 0,024 0,319 ± 0,098 * D 0,327 ± 0,071 * D 0,146 ± 0,016 0,528 ± 0,081 * 0,632 ± 0,038 * #
DV,% 0,026 ± 0,003 0,051 ± 0,038 * D 0,054 ± 0,034 * D 0,031 ± 0,03 0,129 ± 0,017 * 0,152 ± 0,014 * #
АЧП, з-1 0,130 ± 0,016 0,415 ± 0,051 * D 0,452 ± 0,053 * D 0,153 ± 0,019 0,661 ± 0,065 * 0,895 ± 0,071 * #
a, з 0,174 ± 0,006 0,142 ± 0,014D 0,131 ± 0,012D 0,132 ± 0,007 0,097 ± 0,022 * 0,074 ± 0,0093 * #
ПТ,% 19,14 ± 0,56 18,46 ± 0,39 * D 18,12 ± 0,48 * D 13,86 ± 0,17 12,12 ± 0,21 * 10,48 ± 0,29 * #

Примітки. 1. * - достовірність відмінностей ЗІЗ данімі у спокої (p <0,05).

2. D - достовірність відмінностей з пацієнтамі підгрупі В (p <0,05).

3. # - достовірність відмінностей порівняно з 1 стімуляцією (p <0,05).

Таким чином, дані реофалографії показують, что у пацієнтів підгрупі А відмічені більш нізькі кількісні показатели реофалограм. Все це свідчіть про більш значні Порушення кровобігу статево члена у паціентів зі зниженя амплітудою систолічної Хвилі (підгрупа А), Які є слідством органічної (васкулогенної) ОД з Ураження артеріогенной компоненту ерекції. При аналізі параметрів варіабельності серцево ритму в підгрупах А та В отрімані следующие дані (табл.2).

ВРАХОВУЮЧИ отрімані достовірно Вищі показатели сімпатовагального балансу в обох підгрупах по відношенню до групи контролю, нами для віключення псіхогенної ОД проводилися повторні дослідження з аналізом всех показніків реофалограм та сімпатовагального балансу. У підгрупі В мало місце достовірне послідовне зниженя № сертифіката № сімпатовагального балансу від первого до третього дослідження з достовірнім поліпшенням кількісніх показніків реофалограм. Проведень кореляційній аналіз между інтегральнімі Показники реофалографії (РСІ) и варіабельності серцевогосердечного ритму (LF / HF) ув, біля Хворов ЗІЗ Додатковий хвилями на реографічній крівій показавши наявність тісного різноспрямованого взаємозв'язку между характеромвдачею кровобігу по судінахпосудінах статево члена у спокої (r = - 0 , 58, p <0,05), при стімуляції ерекції (r = - 0,66, p <0,05), тобто у міру зростаннязросту (LF / HF) достовірно зменшується об'єктивний Показник кровопостачання органу - РСІ.

Таблиця 2.

Показники ВСР в Обстеження осіб у спокої та при стімуляції ерекції.

Показники У спокої Стімуляція ерекції (3)
Контр. гр. А В Контр. гр. А В
SDNN, мс 84,22 ± 3,12 44,56 ± 4,32 * 40,29 ± 4,06 * 105,82 ± 3,54 46,56 ± 4,29 *** Δ 62,39 ± 5,07 ***
rMSSD, мс 85,05 ± 1,04 48,26 ± 5,94 * 45, 19 ± 6,21 * 94,71 ± 3,41 49,36 ± 6,21 *** Δ 68,69 ± 6,45 ***
pNN50 %% 12,24 ± 2,33 11,52 ± 3,06 9,32 ± 2,58 15,56 ± 1,44 10,86 ± 2,95 13,59 ± 3,08
LF, мс2 835 ± 124 816 ± 106 743 ± 124 941 ± 144 845 ± 134 795 ± 124
HF, мс2 472 ± 20 364 ± 28 * 348 ± 24 * 691 ± 94 416 ± 38 *** Δ 586 ± 41
LF / HF 1,77 ± 0,016 2,24 ± 0,019 * 2,14 ± 0,017 * 1,36 ± 0,011 2,03 ± 0,018 *** Δ 1,43 ± 0,016

Примітки:

1. * - достовірність відмінностей з контрольною групою у спокої (p <0,05).

2. *** - з контрольної груп после третьої стімуляції (p <0,05).

3. Δ - достовірність відмінностей з групою В после третьої стімуляції (p <0,05).

У тій же година у Хворов, Які характерізуваліся зниженя амплітудою систолічної Хвилі за данімі реофалограм, статистично значущої взаємозалежності между Вказаним параметрами зареєстровано НЕ Було. При 3-х кратному проведенні реофалографії у пацієнтів підгрупі В (з Додатковий хвилями на реограммі) відмічалося достовірне зниженя сімпатічної актівності на 20% в порівнянні дерло стімуляцією з паралельних розвитку адекватної ерекції у 69% пацієнтів (31 паціент). Зниженя № сертифіката № сімпатовагального балансу з 1,77 розум. од. до 1,43 розум. од., что дорівнювало значенню Менш чем розрахованій нами Інтегральний Показник практично здорових чоловіків, Який дорівнює 1,5 розум. од. Було для нас крітерієм кількості проведення повторних ДОСЛІДЖЕНЬ. Розвиток адекватної ерекції при третьому дослідженні, знікнення Додатковий хвиля на реофалограмі та зниженя № сертифіката № сімпатовагального балансу (LF / HF) до показніків групи контролю дозволило нам віключіті ціх пацієнтів з групи васкулогенної еректільної дисфункції. Таким чином, можна Зазначити, что метод реофалографії у зелених сандалів ЗІЗ визначенням сімпатовагального балансу дозволяє Проводити діагностічне обстеження, дінамічне спостереження за функцією судинного басейну статево члена, оцініті ефективність лікування, что проводитися, з мінімальнімі незручно для досліджуваного, а такоже скоротіті использование інвазивного методу обстеження- кавернозографії.

Як носії для трансдермальної лікарської форми досліджувалі Різні гелеві композіційні основи, Які застосовуються при ВИРОБНИЦТВІ гелів и мазей.

Одним Із дерло завдання Було підібраті основу для трансдермального гелю, яка б забезпечувала максимальне Проникнення лікарськіх Речовини у тканини за мінімальній проміжок часу. Для цього в експеріменті Вивчай вівільнення папаверину гідрохлоріду з основ - носіїв гелів методом рівноважного діалізу в буферний розчин з рН 6,2 через напівпронікну мембрану. Кількісній вміст Речовини в діалізатах через 10 хвилин від качана діалізу встановлювали спектрофотометричного методом (табл.3). Максимальна вівільнення діючої Речовини - 92% папаверину гідрохлориду за мінімально короткий проміжок часу (10 хв) забезпечен проксанолова основа. На підставі одержаних Даних розраховувалі Параметри фармацевтичної доступності - Константа швідкості вівільнення и период напіввівільнення папаверину гідрохлоріду з гелевіхіз композіцій, что Вивчай.

Таблиця 3

Матриця планування и результати визначення концентрації папаверину гідрохлоріду (%) при его вівільненні з гелевих композіцій.

гелева

композиція

Концентрація папаверину гідрохлоріду, что вівільню-ється%, Інтервал 10 хв.

сума

%

Середнє%

1 дослід 2 дослід 3 дослід
Гель на основе проксанол 92,02 91,73 92,25 276 92,0
Гель на основе Карбомер 80,04 79,13 80,23 239,4 79,8
Гель на вазелін-ланоліновій Основі 22,78 22,51 22,75 68,04 22,68

Найменша период напіввівільнення папаверину гідрохлоріду, одержаний нами з гелю на основе проксанол - 3,1 хв., Что в 6,2 разу Менш такого для гелю на вазелін-ланоліновій Основі и в 1,12 разу Менш такого для гелю на основе Карбомер. Константа швідкості вівільнення булу найбільшою для гелю на основе проксанол - 0,22 хв. -1. Віходячі з віщевікладеного, доставку найбільшої кількості папаверину гідрохлоріду в тканини за мінімальній годину Забезпечує проксанолова основа.

Наступний етапом Вивчай структурно-механічні характеристики гелевих основ-носіїв, тому что смороду справляються помітній Вплив на процеси вівільнення и всмоктування лікарськіх Речовини з гелю, а такоже визначаються Такі Властивості як намащуваність, адгезія. Для вирішенню цього завдання проводили Вивчення реологічних параметрів гелів на ротаційному віскозіметрі. На підставі одержаних Даних з'ясовано, что реограмі перебігу композіцій на основе проксанол проходити через область оптимуму консістенції гелів, что вказує на задовільні консістентні Властивості досліджуваніх систем. Встановлен, что «механічна стабільність» гелю на основе проксанол складає 0,87, что за класифікацією дозволяє Віднести їх до систем з абсолютним домінуванням в структурі Тиксотропна зв'язків. Аналіз проведених ДОСЛІДЖЕНЬ виявило, что гелева композиція на основе проксанол має найкращі фармакотехнологічні Властивості, забезпечуючі максимально швидке вівільнення діючіх Речовини, комфортно намащуваність ,, Відсутність ЕФЕКТ скачування, адгезії. Для обґрунтування Вибори антисептику - консерванту трансдермального гелю проведення Вивчення спектру антімікробної Дії загально вікорістовуєміх антісептічна Речовини, Які ма ють широкий спектр антімікробної актівності та Використовують у ВИРОБНИЦТВІ м'яких лікарськіх форм: ніпагін 0,1%, кислота бензойна 0,15%, етоній 0, 08%, кислота сорбінова 0,15%, полігексаметиленгуанідину фосфат 0,1%, ніпагін: ніпазол (8: 2) 0,1%. При вівченні спектру антімікробної Дії та ОЦІНКИ отриманий результатів визначили, что найбільшу мікробіологічну стабільність гелю Забезпечує полігексаметиленгуанідину фосфат у концентрації 0,1% від Загальної масі лікарської форми. Загальна Кількість мезофільніх и факультативно анаеробних мікроорганізмів в 1 грамі гелю становила 3 ​​± 0,1 КОО / г. Цей рівень мікробної контамінації відповідає нормативним, а бактерії сімейств Pseudomonas aeruginosа и Staphylococcus aureus відсутні. Враховуючі отрімані дані до складу трансдермального гелю нами БУВ введень полігексаметиленгуанідину фосфат у концентрації 0,1% від Загальної масі лікарської форми. У доклінічній фазі дослідження нами проведено Вивчення безпеки, місцево-дратівлівої, сенсібілізуючої Дії, гострої и хронічної токсічності багатокомпонентного трансдермального гелю на тварин (кролях, МОРСЬКИЙ свинках и щурахпацюках). Як показали результати ДОСЛІДЖЕНЬ,! Застосування трансдермального гелю и гелю-плацебо впродовж 12 годин НЕ віклікало жодних відхілень від норми основних фізіологічних характеристик життєдіяльності відповідно до ОСНОВНОЇ и контрольної груп тварин. Двотіжневе спостереження показало, что ув, біля тварин контрольної и досліджуваної груп Загальний стан и харчова поведінка були практично ідентічні. Вивчення хронічної токсічності трансдермального гелю показало, что впродовж трьох місяців аплікацій НЕ спостерігалося жодних змін основних фізіологічних функцій в організмі тварин. Трансдермальний гель после трівалого нанесення (впродовж 3-х місяців) Щодня до 100,0 - 150,0 мкг / кг не прізвів до Зміни показніків періферічної крови щурів и кролів.

На підставі отриманий позитивних фармакокінетічніх результатів на кафедрі технології ліків ЗДМУ БУВ Створений трансдермальний гель на проксаноловій Основі для использование в клінічніх дослідженнях.Проведені дослідження показніків фармакокінетікі и біологічної доступності Речовини залежних від природи основи-носія, мікробіологічне и реологічне дослідження, а такоже Вивчення безпеки, місцево-дратівлівої, сенсібілізуючої, токсічної Дії дозволило нам теоретично обґрунтувати использование розроблення трансдермального гелю в клінічній практике.

Таким чином, розроблення нами склад трансдермального гелю, післяпотім тестових оцінок в експеріменті ми вікорістовувалі у клінічній практике (патент України). До складу трансдермального гелю входили следующие Речовини в (%): папаверину гідрохлорид - 5,0; алпростаділ - 0,015; екстракт Грені тутового шовкопряда - 5,0; екстракт пилку квіткового - 5,0; димексид - 5,0; гліцерин - 5,0; пропіленгліколь - 15,0; поліетіленоксід 400 - 35,0; проксанол 268 - 20,0; полігексаметиленгуанідину фосфат - 0,1; вода очищена - до 100,0.

Для Вивчення результатів ефектівності лікування трансдермальною гелем пацієнті були розподілені на две групи. До першої групи увійшлі 30 чоловіків, страждаючіх васкулогенной еректильна дисфункцією. Всі пацієнті Першої групи одержувалі терапію трансдермальною гелем місцево на статево член. Техніка Нанесення трансдермального гелю на статево член: по 2 гр. одноразово за 10-20 хвилин до статево акту 1 раз на день не частіше за 3 рази на тиждень, протягом 2-х місяців. Нанесення гелю проводили таким чином: гель в кількості 2 гр. рівномірно наносівся на поверхню статево члена и головку пацієнтом самостійно после одноразового інструктажу. У второй групі БУВ 21 чоловік, что страждав васкулогенной еректильна дисфункцією. Пацієнті Другої групи отримувалася терапію трансдермальною гелем - плацебо, місцево на статево член, за аналогічною схемою.

Так, после проведеного лікування при проведенні тестування за шкалою МІЖНАРОДНОГО індексу еректільної Функції, Було відмічене достовірне Поліпшення всех складових еректільної Функції (частота Досягнення ерекції, успішність Введення статево члена в піхву партнерки, здатність досягаті ерекції, здатність зберігаті ерекцію, здатність Завершити статево акт и т . Д.) (табл.4). При аналізі всех вопросам шкали МІЕФ, что характеризують еректильна функцію, Було відмічене достовірне Збільшення кількості балів у групі пацієнтів, одержуючіх терапію трансдермальною гелем, у сумі на 5,3 балу за відношенням до початкових рівня, вказуючі на ефективність терапії трансдермальною гелем. У групі плацебо Збільшення за сумою балів становило 0,2 балу и не набувало рис достовірності. У групі трансдермального гелю такоже відмічено достовірне Поліпшення других інтегральніх показніків МІЕФ (задоволеність статево актом, оргазм, лібідопрагнення и т.д.). Середній Приріст за шкалою МІЕФ Склаві від 1,2 до 3,0 балів.


Таблиця 4.

Ефективність впліву трансдермального гелю и плацебо на Різні компоненти еректільної Функції (динаміка Відповідей на питання МІЕФ) (М ± m).

Показник

Трансдермальний гель (n = 30)

плацебо

(N = 21)

віхідно 8 тіжнів віхідно 8 тіжнів
МІЕФ 1 (частота Досягнення ерекції) 2,7 ± 0,11 3,7 ± 0,1 * 2,7 ± 0,14 2,9 ± 0,13
МІЕФ 2 (успішність Введення статево члена) 2,6 ± 0,12 3,5 ± 0,13 * 2,7 ± 0,15 2,6 ± 0,11
МІЕФ 3 (здатність досягаті ерекції) 2,7 ± 0,17 3,6 ± 0,14 * 2,9 ± 0,14 2,8 ± 0,12
МІЕФ 4 (здатність зберігаті ерекцію) 2,3 ± 0,14 3,2 ± 0,10 * 2,2 ± 0,16 2,3 ± 0,11
МІЕФ 5 (здатність Завершити статево акт) 2,0 ± 0,11 3,0 ± 0,13 * 2,1 ± 0,15 2,1 ± 0,12
МІЕФ 15 (упевненість в ерекції) 2,0 ± 0,10 2,6 ± 0,13 * 2,1 ± 0,11 2,2 ± 0,10
еректильна функція 14,3 ± 0,13 19,6 ± 0,12 * 14,7 ± 0,12 14,9 ± 0,11

Примітка: * - відмінність достовірна, р <0.05.

У групі пацієнтів, Які одержувалі лікування трансдермальною гелем, отрімані достовірні Позитивні результати за всіма основними крітеріямі дослідження: пацієнті з приростом еректільної Функції більше 3 балів склалось 76,6%, что досяглі нормальної еректільної Функції (більше 20 балів) - 40%, что оцінілі ефективність як «відміннуіншу» або «добрудобру» склалось 70% пацієнтів (табл.5).

При проведенні кореляційного АНАЛІЗУ булу відмічена достовірна прямо пропорційна позитивна залежність между збільшенням кавернозного кровобігу за данімі реофалографії и характеристики еректільної Функції за данімі МІЕФ и бального сертифіката № «ВІДПОВІДІ на лікування».


Таблиця 5.

Ефективність лікування в групах трансдермальний гель и плацебо

за основними крітеріямі дослідження.

Показник

8 тіжнів

трансдермальний гель

(N = 30)

плацебо

(N = 21)

Частка пацієнтів з приростом еректільної Функції (ЕФ) на> 3 бали

76,6% *

4,76%
Частка пацієнтів, что досяглі нормальної ЕФ (> 20 балів)

40% *

0
Частка пацієнтів, что оцінілі ефективність як «відмінну» або «добру»

70% *

0

Примітка: * - відмінність від групи плацебо достовірна, р <0.01.

У 76,6% пацієнтів у групі трансдермального гелю ЗІЗ приростом еректільної Функції більше 3 балів Виявлено Поліпшення кавернозного кровообігу за данімі реофалографії. Реографічній систолічний індекс збільшівся в 1,8 разу, Пітом кровобіг в 1,7 разу, порівняно з аналогічнімі Показники до лікування. При проведенні терапії трансдермальною гелем побічні ефектів малі місце в 16,6% віпадків. У 5 пацієнтів відмічалася гіперемія кожи статево члена. У 2 з ціх 5 пацієнтів, окрімкрім гіперемії кожи статево члена, відмічалося незначна свербіння в місці Нанесення трансдермального гелю. У 1 пацієнта цієї групи, что склалось 3,3% від Загальної кількості Хворов, відміченій незначна набряк кожи статево члена. Побічні ефект характерізуваліся короткочасною течією, купіруваліся самостійно в течение 60 хвилин и не Вимагаю припиненням терапії.

Таким чином, одночасне использование методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму підвіщує ефективність діференціальної діагностики судінної ОД; трансдермальний гель на проксаноловій Основі дозволяє создать високий рівень концентрації препаратів у тканинах через максимально короткий проміжок часу, что Забезпечує терапевтичний ефект; результати Вивчення фармакокінетікі, біологічної доступності, безпеки трансдермального гелю дали обґрунтування его вісокої ефектівності в лікуванні ЕД.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе приведення теоретичне узагальнення и запропоноване нове вирішенню актуальної Наукової задачі - Підвищення ефектівності діференційної діагностики судінної еректільної дисфункції на підставі встановлення інтегральніх реофалографічніх показніків та показніків АНАЛІЗУ варіабельності серцево ритму при їх одночасному вікорістанні та обґрунтування засоби місцевого лікування, что має суттєве значення для урології.

Встановлен, что у хворого молодого віку (18-45 років) домінуючім є психогенний ґенез ОД (73,2%), тоді як судинно ґенез ОД має місце ув, біля 26,8% пацієнтів. У пацієнтів вікової групи старше 45 років переважає органічна ЕД судинного генезу, яка має місце у 87,8% Хворов, тоді як психогенного ОД є у 12,2% Хворов.

Доведено, что одночасне использование методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму дозволило знізіті Кількість помилковості-позитивних результатів діагностики судінної еректільної дисфункції на 69% у пацієнтів з реофалографічнімі ознака корпоральної веноокклюзівної дисфункції.

Встановлен, что зниженя інтегрального кількісного сертифіката № (реографічній систолічний індекс) нижчих за 0,5 розум. од. свідчіть про Порушення артеріального компоненту ерекції, что характер для ОД органічного артеріогенного ґенезу. Для ОЦІНКИ венозного компоненту ерекції найбільш інформатівнім є, являється якісний Показник реофалограм - наявність додатково хвиля, Які характерні для корпоральної веноокклюзівної дисфункції.

Доведено в експеріменті, что вівільнення 92% діючіх Речовини з трансдермального гелю за мінімальній годину (10 хв) Забезпечує проксанолова основа-носій. Розроблення склад гелевої композіції для лікування еректільної дисфункції яка містіть: папаверин, алпростаділ, екстракти Грені тутового шовкопряда и пилку квіткового, димексид, проксанол 268, пропіленгліколь, гліцерин, поліетіленоксід 400, полігексаметіленгуанідіну фосфат.

Використання трансдермального гелю ув, біля пацієнтів ЗІЗ органічною (судинно) ОД покращує еректильна функцію у 76,6% пацієнтів, согласно з данімі МІЕФ, что корелює з поліпшеннямпокращанням кавернозного кровообігу, за данімі реофалографії (реографічній індекс збільшівся в 1,8 разу).

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

Одночасне использование методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму, рекомендовано використовуват в алгорітмі обстеження Хворов страждаючіх на ОД.

При вікорістанні методу реофалографії в діагностіці ОД для ОЦІНКИ артеріального компоненту ерекції слід використовуват Інтегральний кількісній Показник (реографічній систолічний індекс), зниженя которого нижчих за 0,5 розум. од. свідчіть про Порушення артеріального компоненту ерекції и наявності у хворого органічної (артеріогенної) ОД. Для ОЦІНКИ венозного компоненту ерекції слід використовуват якісний Показник реофалограм - наявність додатково хвиля, Які характерні для корпоральної веноокклюзівної дисфункції. При одночасному вікорістанні методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму наявність додатково хвиля на реофалограмі та Підвищення сертифіката № сімпатовагального балансу более 1,5 розум. од. потребує повторення ДОСЛІДЖЕНЬ для віключення псіхогенної ОД.

Багатокомпонентній трансдермальний гель, запропонованого складу, доцільно застосовуваті в лікуванні Хворов ОД органічного (васкулогенной) генезу.

Особливе предпочтение при прізначенні розроблення методу місцевого лікування слід віддаваті Хворов на органічну (васкулогенной) ОД з супутних патологією, яка обмежує перорального та внутрішньо кавернозного! Застосування лікарських препаратів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Сагань А.С. Діагностика розладів кровообігу статевого члена у пацієнтів з різними механізмами розвитку еректильної дисфункції / А.С. Сагань // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. праць ЗМАПО. - Запоріжжя, 2006. - Віп.69. Кн.1. - С.389-394.

2. Сагань А.С. Дослідження клінічної ефективності трансдермального гелю при лікуванні хворих еректильною дисфункцією органічного (васкулогенной) генезу / А.С. Сагань // Здоров'я чоловіка. - 2007. - № 4. - С.102-106.

3. Сагань О.С. Підбір основи-носія и оцінка КЛІНІЧНОЇ ефектівності трансдермального гелю у хворого з еректильної дисфункцією / О.С. Сагань // Урологія. - 2007. - №2. - С.38-42.

4. Сагань А.С. Функціональні методи діагностики еректильної дисфункції / А.С. Сагань, Є.І. Макар, Е.С. Оверченко // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. праць ЗМАПО. - Запоріжжя, 2006. - Віп.70. Кн.1. - С.76-83.

5. Здобувач самостійно проводив обстеження Хворов та аналіз отриманий результатів.

6. Гладишев В.В. Вивчення реологічних показників гелів з папаверином гідрохлоридом і алпростаділом / В.В. Гладишев, А.А. Люлько, Б.С. Бурлака, А.С. Сагань // Запорізький медичний журнал. - 2007. №4. - С.140 - 144.

7. Здобувач самостійно провів відбір, обстеження чоловіків для проведення експеримент, взявши участь у проведенні експеримент та аналізі получил результатів.

8.Патент №17113 Україна, МПК (2006) А 61К 9/00. А 61К 35/64. А 61Р 15/00. Засіб для ПРОФІЛАКТИКИ и лікування еректільної дисфункції / Люлько О.О., Сагань О.С., Головкін В.В. - № 200602420; Заявл.06.03. 2006; Опубл.15.09. 2006 // Промислова власність. - 2006. - №9. - С.5.

9. Здобувач прийомів доля у відборі, обстеженні та лікуванні хворого, самостійно провів ПАТЕНТНИЙ поиск та підготував матеріали до друку.

10. Люлько А.А. Можливість використання реофаллографіі в діагностиці еректильної дисфункції / А.А. Люлько, А.С. Сагань // Здоров'я чоловіка. - 2006. - №2. - С.216.

11. Здобувач самостійно провів відбір, обстеження пацієнтів та Попередній аналіз отриманий результатів.

12. Сагань О.С. Вибір аплікаційного лікарського засоби для корекції еректільної дисфункції / О.С. Сагань ,, Б.С. Бурлака, А.А. Пазинич // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. статей. - 2006. - Вип. ХV. Т.2. - С.413-414.

13. Здобувач прийомів доля в експеріменті. Аналіз отриманий результатів проведено здобувачем самостійно.


Анотація

Сагань О.С. Діференційна діагностика та терапевтичне лікування еректільної дисфункції судинного генезу. -Рукопіс.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.06 - урологія. Державна установа "Інститут урології АМН України," Київ, 2008.

Дисертація присвячено харчування діагностики та лікування органічної еректільної дісфункціі васкулогенной генезу. Обгрунтована можлівість комплексного использование методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму в діференційній діагностіці органічної еректільної дисфункції васкулогенной генезу. На підставі проведених ДОСЛІДЖЕНЬ візначені Маркери судінної та псіхогенної еректільної дисфункції. Доведена можлівість знізіті Кількість помилковості позитивних результатів на 69% в діагностіці судінної еректільної дісфукції, Завдяк одночасному Використання методу реофалографії з аналізом варіабельності серцево ритму. Обґрунтована можлівість использование багатокомпонентного трансдермального гелю з гідрофільною проксаноловою основою - носієм в лікуванні органічної (васкулогенної) еректільної дисфункції. Проведені дослідження кавернозного кровобігу методом реофалографії та Анкетування согласно шкали МІЖНАРОДНОГО індексу еректільної Функції до та после лікування розроблення трансдермальною гелем, Які підтверділі ефективність запропонованого методу в 76,6%. Побічні ЕФЕКТ були зафіксовані в 16,6%, малі місцевий характер у виде гіперемії кожи статево члена и не потребувалі припиненням лікування.

Ключові слова: трансдермальний гель, еректильна Дисфункція, реофалорафія, варіабельність Серцевий ритму.

АНОТАЦІЯ

Сагань А.С. Диференціальна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06 - урологія. Державна установа "Інститут урології АМН України," Київ, 2008.

Дисертація присвячена питанням діагностики та лікування хворих органічної еректильною дисфункцією васкулогенной генезу. З метою діагностики та диференціальної діагностики еректильної дисфункції психогенного і органічного, васкулогенной генезу обстежено 97 хворих еректильною дисфункцією. В ході проведеного дослідження хворим проводилося вивчення кавернохной гемодинаміки методом реофаллографіі, а також вивчення стану вегетативної нервової системи шляхом аналізу варіабельності серцевого ритму. Встановлено, що у хворих молодого віку (18-45 років) переважає еректильна дисфункція психогенного генезу (73,2%). Васкулогенная еректильна дисфункція має місце в 26,8% випадків. У пацієнтів вікової групи старше 45 років переважає васкулогенная еректильна дисфункція 87,8%, психогенна еректильна дисфункція має місце у 12,2% хворих. Встановлено показники реофаллограмм характерні для еректильної дисфункції судинного генезу. Зниження інтегрального кількісного показника (реографічний систолічний індекс) нижче 0,5 ум. од. необхідно розцінювати як порушення артеріального компонента ерекції, що характерно для еректильної дисфункції органічного (артеріогенной генезу). Встановлено, що для оцінки венозного компонента ерекції найбільш інформативним є якісний показник реофаллограмм - наявність додаткових хвиль, які характерні для корпоровенооклюзівной еректильної дисфункції. Ми розрахували прикордонне значення для інтегрального параметра варіабельності серцевого ритму після проведення стимуляції: показник сімпатовагального балансу (LF / HF) більше 1,5 ум. од. дозволяє нам верифікувати наявність гіперсимпатикотонії. Встановлено, що для психогенної еректильної дисфункції характерні додаткові хвилі на реофалограмме і значення показника сімпатовагального балансу більше 1,5 ум. од. на підставі аналізу варіабельності серцевого ритму. Доведено необхідність комбінованого використання методу реофаллографіі з оцінкою варіабельності серцевого ритму, що дозволяє на 69% знизити кількість хибнопозитивних результатів у пацієнтів з ознаками корпоральной веноокклюзивной дисфункції за даними реофаллографіі. З огляду на перспективність застосування при лікуванні еректильної дисфункції трансдермальних гелів вивчені основи носії, що дають можливість максимального проникнення діючих речовин у тканини за мінімальний часовий проміжок. Вивчено вивільнення діючих речовин з гелевих основ методом рівноважного діалізу через напівпроникну мембрану. Кількісний вміст речовини визначали методом спектрофотометрії. Вивчення фармакокінетики можливостей проксаноловой основи - носія трансдермального гелю показало, що вона забезпечує вивільнення за 10 хвилин 92% діючої речовини (папаверину гідрохлориду), що є максимальним з усіх досліджуваних основ - носіїв. На підставі отриманих даних розраховували параметри фармацевтичної доступності - константу швидкості вивільнення і період полувисвобожденія діючих речовин з гелевих композицій. Найменший період напіввиведення папаверину гідрохлориду отриманий з гелю на проксаноловой основі -3,1 хвилини, константа швидкості вивільнення була 0,22 хв. -1. Проведені дослідження показників фармакокінетики і біологічної доступності речовин в залежності від природи основи - носія, мікробіологічне та реологічне дослідження, а також вивчення безпеки, місцево-подразнюючої, сенсибілізуючої, токсичної дії дозволили нам розробити склад місцевої лікарської форми - трансдермального гелю на проксаноловой основі і теоретично обґрунтувати використання трансдермального гелю в клінічній практиці. Вперше для лікування хворих органічної (васкулогенной) еректильною дисфункцією використаний трансдермальний гель на проксаноловой основі наступного складу: папаверину гідрохлорид - 5,0; алпростаділ - 0,015; екстракт грени тутового шовкопряда - 5,0; екстракт пилку квіткового - 5,0; димексид - 5,0; гліцерин - 5,0; пропіленгліколь - 15,0; поліетиленоксид 400 - 35,0; проксанол 268 - 20,0; полігексаметиленгуанідину фосфат - 0,1; вода очищена - до 100,0. У клінічній частині проліковано 51 хворий органічної еректильною дисфункцією васкулогенной генезу. Проведена порівняльна оцінка ефективності лікування хворих еректильною дисфункцією трансдермальним гелем за розробленою методикою. З цією метою пацієнти були розділені на дві групи. В 1 групі (30 хворих) отримували розроблений трансдермальний гель на статевий член по 2 грами 3 рази в тиждень за 10 хв. до статевого акту протягом 8 тижнів. Хворі 2 групи (21 хворий) отримували трансдермальний гель - плацебо за аналогічною схемою. Так, після проведеного лікування при проведенні тестування за шкалою міжнародного індексу еректильної функції виявлено достовірне поліпшення всіх складових еректильної функції. Проведений порівняльний аналіз результатів лікування хворих всіх груп показав, що лікування трансдермальним гелем є ефективним у 76,6% хворих. Об'єктивний показник ефективності лікування показник реографического систолічного індексу збільшився в 1,8 разів. В результаті проведеного лікування 40% пацієнтів досягли нормальної еректильної функції (більше 20 балів згідно шкали міжнародного індексу еректильної функції). Побічні ефекти були зафіксовані в 16,6%. Побічні ефекти мали місцевий характер і в більшості випадків виявлялися гіперемією шкіри статевого члена, купировались самостійно протягом 60 хвилин і не вимагали відміни препарату і припинення лікування. Таким чином, отримані результати дослідження дозволяють вважати розроблені методи діагностики і лікування еректильної дисфункції ефективними.

Ключові слова: трансдермальний гель, еректильна дисфункція, реофаллографія, варіабельність серцевого ритму.

ANNOTATION

Sagan A. Differential diagnosis and medication treatment patients with vascular genesis erectile dysfunction. - Manuscript.

Dissertation on scientific degree competition of medical science candidate, on specialization 14.01.06 - urology. State institution "Institute of urology AMS Ukraine," Kiev, 2008.

Dissertation is dedicated to a problem of diagnostics and treatment at vascular genesis organic erectile dysfunction. Ability of complex appliance of rheophallography and heart rhythm variation (with definition of sympathovagal balance) was established in diagnostics of vascular genesis organic erectile dysfunction. The vascular genesis organic and psycogenic erectile dysfunction markers was determined on this ground. The ability to decrease the wrong positive results count by 69% in vascular genesis organic erectile dysfunction diagnosis using the reofallography method combined with heart rate variability analisys was proved. Ability of applying multi-component trans-dermal gel with hydrophilic proxanol base was established - carrier in treatment of organic (vascular genesis) erectile dysfunction. Investigation on cavernous blood circulation by the reofallography method and questionnaire research by international index erectile function before and after treatment with trans-dermal gel, proved effectiveness of provided method. This allows toconsider elaborated methods of erectile dysfunction diagnostics and treatment efficient.

Key words: transdermal gel, erectile dysfunction, rheophallography, heart rate variability


  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • ВИСНОВКИ
  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • АНОТАЦІЯ
  • ANNOTATION

  • Скачати 58.56 Kb.