Діагностика та корекція когнітівніх порушеннях у Хворов з псіхічнімі та поведінковімі розладамі внаслідок вживання алкоголю


    Головна сторінка

Дата конвертації15.08.2017
Розмір11 Kb.
Типавтореферат
"Left"> 4. Доведено, что з наростанням та поглиблення когнітівніх розладів растет недостатність Функціонування піруватдегідрогеназної системи та дісрегуляція гліколізу та глюконеогенезу. При вираженій когнітівному дефіціті стан піруватдегідрогеназної системи характерізується зміщенням показніків в БІК піровіноградного діабету Із В1-вітамінною недостатністю та Загальної гіпотолерантності.

5. Такі показатели функціонального стану піруватдегідрогеназної системи та циклу Корі, як рівень пірувату у капілярній крови через 2 години после вуглеводного сніданку, піруватдегідрогеназна Активність капілярної крови через 2 години после вуглеводного сніданку, сумарний вміст a-кетокислот у нічній порції сечі та сумарний вміст a- кетокислот у 2-годінній порції сечі после вуглеводного сніданку, могут буті вікорістані в якості маркерів контролю ефектівності терапії при лікуванні когнітівніх порушеннях у Хворов з псіхічнімі та поведінковімі розладамі внаслідок вживання алкоголю.

6. встановлен позитивний Вплив препаратів інстенон та гепа-Мерц на когнітівну сферу Із нормалізацією показніків вуглеводного обміну в досліджуваніх групах. Так, гепа-Мерц Здійснює актівізуючій Вплив на піруватдегідрогеназну систему Хворов з розладамі психіки та поведінкі внаслідок вживання алкоголю, что проявляється у підвіщенні актівності піруватдегідрогеназі крови та зніженні уровня пірувату на 120-й хвіліні глюкозотолерантного тесту. Інстенон впліває на стан піруватдегідрогеназної гіпертолерантності, асоційованої Із гіперінсулінізмом, зменшуючі при цьом показатели піруватдегідрогеназної актівності крови та підвіщуючі рівень пірувату.

Такоже відмічено вірогідній Вплив препарату на Збільшення піруватдегідрогеназної актівності крови при піровіноградному діабеті з В1-вітамінною недостатністю.

7. ЗАСТОСУВАННЯ піруватдегідрогеназного, піруватемічного та піруватурічного тестів на толерантність до глюкози дозволило діференційовано використовуват патогенетичні методи терапії когнітівніх порушеннях у Хворов з псіхічнімі та поведінковімі розладамі внаслідок вживання алкоголю, что спріяло Зменшення клінічніх проявів та покращення біохімічніх показніків и дало змогу прогнозуваті якість та длительность ремісії, а такоже рівень соціальної реадаптації у даного контингенту осіб.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Петрина Н.Ю. Порушення вуглеводного обміну при алкогольній залежності та алкогольних психозах // Український вісник психоневрології. - 2002. - Т.10, Вип.2 (31). - С.192-194.

2. Влох І.Й, Жівотовська Л.В., Степаненко Л.В. Петрина Н.Ю.Досвід КОМПЛЕКСНОЇ терапії при алкогольному та наркоманійному абстинентному синдромах // Архів псіхіатрії. - К., 2001. - Вип.3 (26). - С. 87-89.

3. Влох І.Й., Петрина Н.Ю., Жівотовська Л.В., Городиловський Ю.Й. Лікування алкоголь-ного абстинентного синдрому препаратами фінлепсін (карбамазепін) та тіапрідал (тіапрід) // Український вісник психоневрології. - 2001. - Т.9, вип. 4 (29). - С.70-71.

4. Влох І.Й., Петрина Н.Ю., ВдовіченкоВ.І., Ковальчук Я.С Порівняльна характеристика препаратів "Гепа-Мерц" та "Ессенціале" при лікуванні Хворов на алкоголізм з Ураження печінкі алкогольного ґенезу // Український вісник психоневрології . - 2002. - Т.10, вип. 3 (32). - С.62-63.

5. Петрина Н.Ю., Жівотовська Л.В., Петрашко Л.Я., Тхір І.С. Патогенетична роль біохімічніх порушеннях у формуванні та розвитку алкогольної залежності // Архів псіхіатрії. - 2006. - Т.12, №1-4 (44-47). - С. 103-105.

6. Panas A., Tys S., Rakhman L., Pushkaryov D., Petryna N. Peculiarities of carbo-hydrates metabolism in patients with alcoholism and alcoholic psychoses // Psychiatria Danubina: Abstracts from the 19-th Danube symposion of Psychiatry: - Linz, 2000. - Vol.12, №1-2. - P.155-156.

7. Влох І.Й., Жівотовська Л.В., Нечипоренко І.В., Добжанський А.В., Петрина Н.Ю. Методика! Застосування препарату "Гепа-Мерц" в комплексному лікуванні Хворов на алкоголізм та наркоманію // Інформаційний лист № 34-2001 - Вип.1. "Психіатрія" - 2 с.

Анотація

Петрина Н.Ю. Діагностика та корекція когнітівніх порушеннях у Хворов з псіхічнімі та поведінковімі розладамі внаслідок вживання алкоголю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.16- психіатрія. - Український науково-дослідний інститут соціальної и СУДОВОЇ псіхіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2007.

Дисертація присвячено актуальній проблемі діагностики та лікування когнітівніх порушеннях з урахуванням змін Функціонування піруватдегідрогеназної системи и циклу Корі при розладах психіки и поведінкі внаслідок вживання алкоголю. Встановлен КЛІНІЧНІ Особливості когнітівніх порушеннях в залежності від перебігу псіхічніх та поведінковіх розладів внаслідок вживання алкоголю.

Доведено, что з наростанням та поглиблення когнітівніх змін вінікає недостатність піруватдегідрогеназної системи та відбувається дісрегуляція гліколізу та глюконеогенезу. Предложено использование показніків функціонального стану піруватдегідрогеназної системи та циклу Корі в якості маркерів контролю ефектівності терапії. Виявлено позитивний Вплив препаратів нейрометаболічної Дії та гепатопротекторів на когнітівну сферу Із нормалізацією показніків вуглеводного обміну у пацієнтів досліджуваніх груп, что створі додатковий ресурс в процесі Відновлення Вищих псіхічніх функцій та дозволило оптимізувати лікування даного контингенту Хворов.

Ключові слова: психічні та поведінкові розладі внаслідок вживання алкоголю, когнітівні Порушення, піруватдегідрогеназна система, цикл Корі, вуглеводній обмін, лікування.

АНОТАЦІЯ

Петрина Н.Ю. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16- психіатрія. - Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена актуальній проблемі діагностики і лікування когнітивних порушень з урахуванням змін функціонування піруватдегідрогеназного системи і циклу Корі у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю.

Для дослідження використовувалися клініко-психопатологічні, патопсихологічні, лабораторно-біохімічні та статистичні методи.

У процесі дослідження було виявлено, що при психічних і поведінкових розладах внаслідок вживання алкоголю з наростанням когнітивного дефіциту виникає і прогресує недостатність піруватдегідрогеназного системи і відбувається порушення процесу гормональної інтеграції гліколізу і глюконеогенезу в циклі Корі. У хворих з синдромом залежності від алкоголю в 3 рази збільшується компенсування гіпотолерантность (23.3%) в порівнянні з показниками контрольної групи (6,7%) р <0,05, в 6 разів збільшується піруватдегідрогеназного нормотолерантность, асоційована з В1-вітамінною недостатністю (6 , 7% та 43,3% відповідно, р <0,05). У хворих, які перенесли гострі алкогольні психози, виникають стану Піровиноградна діабету з В1-вітамінною недостатністю (38,3%), компенсування Піровиноградна діабету (23,4%), піруватде-гідрогеназной гіпотолерантності з В1-вітамінною недостатністю (30,0%). Найбільш значимі зміни в стані гормональної регуляції вуглеводного обміну спостерігаються у пацієнтів з амнестическим сінромом, деменцією та іншими стійкими когнітивними розладами, які виникли внаслідок вживання алкоголю. Аналіз даних показників свідчить про наявність прихованої інсулінової недостатності і про діабетичну спрямованість вуглеводного метаболізму у осіб даної группи. Так, піровиноградної діабет з В1-вітамінною недостатністю встановлено у 44,0% хворих, стан загальної гіпотолерантності - у 32,0%, компенсування Піровиноградна діабет - у 16,0%, а піруватдегідрогеназного гіпотолерантнось з В1-вітамінною недостатністю - тільки у 8, 0% хворих. При виражених когнітивному дефіциті показники піруватдегідрогеназного системи зміщуються в сторону Піровиноградна діабету з В1-вітамінною недостатністю та загальної гіпотолерантності.

В процесі лікування пацієнтів з когнітивними порушеннями при психічних і поведінкових розладах внаслідок вживання алкоголю доведено позитивний вплив препаратів нейрометаболіческого дії і гепатопротекторів на когнітивну сферу з нормалізацією вуглеводного обміну, що дозволяє використовувати показники функціонального стану піруватдегідрогеназного системи і циклу Корі в якості маркерів контролю ефективності терапії і оптимізувати лікування даного контингенту хворих.

Ключові слова: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, когнітивні порушення, піруватдегідрогеназного система, цикл Корі, вуглеводний обмін, лікування.

THE SUMMARY

Petryna N.Yu. Diagnostic and correction of cognitive disturbances in patients with psychotic and behavioral disorders caused alcohol intake . - Manuscript.

Dissertation for the obtaining the candidate of medical sciences degree in specialty - 14.01.16 - psychiatry.- The Ukrainian scientific research institute of social and forensic psychiatry and narcology, Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev, 2007.

Dissertation is devoted to the actual issue of diagnostics and treatment of cognitive disturbances taking into account the changes of functioning of the pyruvatedegydrogenase system and Kory cycle in disorders of mental function and behaviour caused alcohol intake. It was establish the clinical features of cognitive disturbances depending on course of mental and behaviour disorders caused alcohol intake. It was conclude that with growth and deepening of cognitive changes there is insufficiency of the pyruvatedegydrogenase system and dysregulation of glicolise and gluconeogenesis was occur. It was order the use of indexes of the functional state of the pyruvatedegidrogenase system and Kori cycle as markers of therapy efficiency control. It was exposed positive influence of medicaments with nootropic activity and liver protective activity on cognitive sphere with normalization of indexes of carbohydrate metabolism in patients of the researchers groups, and this data created an additional resource in the process of higher mental recovery and allowed to optimize treatment of this contingent of patients.

Key words: psychotic and behavioral disorders caused alcohol intake, cognitive disturbances, pyruvatedegydrogenase system, Kory cyrcle, carbohydrate metabolism, treatment.

...........


  • СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • THE SUMMARY