Діагностика та комплексне лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза


    Головна сторінка

Скачати 84.23 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір84.23 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ГОРБЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК: 616.441-006.6-07-08-089

ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ лікування МІСЦЕВО-Поширення РАКУ ЩІТОПОДІБНОЇ залоза

14.01.07 - онкологія

автореферат дисертації

на здобуття наукового ступенів

доктора медичний наук

Харків - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України".

Науковий консультант - Лауреат державної премії України в Галузі науки и техніки, доктор медичний наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України", директор; Харківський Національний медичний університет, завідувач кафедри госпітальної хірургії.

Офіційні опоненти:

Академік АМН України, Заслужений діяч науки и техніки України, Герой України, доктор медичний наук, професор Бондар Григорій Васильович, завідувач кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Генеральний директор Донецького протипухлинного центру.

Член-кореспондент АМН України, Заслужений діяч науки и техніки України, двічі лауреат державної премії України в Галузі науки и техніки, доктор медичний наук, професор Комісаренко Ігор Васильович, зав. відділенням хірургії ендокрінніх залоза Інституту ендокрінології та обміну Речовини АМН України ім. В. П. Комісаренка.

Заслужений діяч науки и техніки України, доктор медичний наук, професор Мечов Дмитро Сергійович, завідувач кафедри радіології Национальной медичної академии післядипломної освіти ім. Шупика.

Захист состоится 24 квітня 2008 року про 11 годіні, в Харківській медічній академии післядипломної освіти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.609.01 за адресою: 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ХМАПО

Автореферат розісланій 21 березня 2008 року

вчений секретар

спеціалізованої ради к.м.н. Бєлєвцов Ю. П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Профілактика, діагностика та лікування новоутворень щітоподібної залоза набуваються в останні роки особлівої актуальності у зв'язку з загально погіршенням екологічної ситуации, у Першу Черга после аварії на ЧАЕС (Гульчій М. В., Із співавт., 1998; Процик В. С. Із співавт, 2000; Коренев С. В Із співавт., 2004; Тронько Н. Д., 2006).

В Україні за період з 1986 року по 1991 рік Приріст Хворов на рак щітоподібної залоза (РЩЗ) стає у Середньому 7,85% на рік, что перевіщувало цею Показник среди других онкологічніх захворювань (Федоренко З. П. Із співавт., 1997). За останні 20 років спостерігається неухильне зростання захворюваності на рак щітоподібної залоза, частота цієї патології в Деяк регіонах Нашої країни збільшілася до 10 разів (Шалімов С. О. з співавт., 2006). Показники занедбаності РЩЗ констатовані на Рівні 19%, а летальність до року з моменту встановлення діагнозу - в Середньому 12,1%.

Діагностичні возможности розпізнавання РЩЗ на ранніх стадіях обмежені відсутністю патогномонічніх сімптомів захворювання (Боднар П. М., з співавт., 2001; Гуда Б. Б. з співавт., 2001; Коренев С. В., 2004; Сдвижков А. М., 2004). Жоден з методів, что застосовується у теперішній час для встановлення правильного діагнозу раку щітоподібної залоза, що не має бажаної ефектівності и тому потребує Вдосконалення. Наслідком цього є Значне зростання кількості занедбаніх, місцево-Поширення форм раку щітоподібної залоза (Мардалейшвілі К. М., 2000; Ortiz S. з співавт., 2001). Місцево-пошірені форми РЩЗ, незважаючі на візуальну локалізацію, є наслідком НЕ только недосконалої діагностики, но й зловжіванням консервативним способом лікування (Горохів В. М., 2001; Шахсуваров О. М., з співавт., 2000; Сербул М. М. , з співавт., 2000). Однією з причин занедбаності РЩЗ є ті, что ВІН часто вінікає на тлі Іншої супутньої патології щітоподібної залоза. Загальновізнаній ультразвуковий метод діагностики пухлина щітоподібної залоза має суттєві Недоліки при неоднорідній структурі тканин, пошіренні пухлини в грудну порожніну, а такоже при розповсюдженні пухлини ЩЗ на сусідні органи та структура шії (Дрозд В. М., з співавт., 1999; Koike Ј., з співавт., 2001; Волченко Н. Н., 2004). Встановити стадію злоякісного процесса можливо лишь с помощью морфологічної веріфікації діагнозу. Стандартний цітологічній метод діагностики, Який віконується під візуальнім контролем, має низька чутлівість относительно морфологічної діагностики місцево-Поширення РЩЗ. При розповсюдженні ракового процесса на трахею, судину та Нервові Стовбур, Виконання Розширення та комбінованіх хірургічніх втручань супроводжується значний кількістю післяопераційніх ускладнень та суттєвім погіршенням якості життя хвороб. При застосуванні консервативного методу лікування летальні випадки впродовж року з моменту встановлення діагнозу спостерігаються у більшості Хворов з місцево-Поширення РЩЗ. Для покращення результатів лікування місцево-Поширення форм РЩЗ потрібна розробка Нових алгоритмів діагностики та лікування, что зумов необходимость даного дослідження.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дослідження проведені відповідно до КОМПЛЕКСНОЇ НДР ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України: ВН.1.05" Вівчіті гетерогенність метаболічних та іменних порушеннях та провести їх корекцію до и после тимектомії у хворого на міастенію "(№ держреєстрації 0105U000895).

Мета и задачі дослідження. Мета дослідження - Поліпшення результатів комплексного лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза Шляхом удосконалення доопераційної діагностики, использование модіфікованої неоад'ювантної хемо-променевої терапії, а такоже Впровадження удосконалення методів хірургічного втручання.

Задачі дослідження:

1. Проаналізуваті показатели захворюваності та результати лікування раку щітоподібної залоза в Харківській області з 1986 по 2005 роки.

2. Дослідіті возможности КЛІНІЧНОЇ, лабораторної, променевої та цітологічної діагностики місцево-Поширення раку щітоподібної залоза.

3. Вівчіті морфологічні Особливості різніх форм раку щітоподібної залоза.

4. Вівчіті возможности гістологічного та імуногістохімічного методів для діференціальної діагностики анапластичний раку щітоподібної залоза.

5. Вівчіті стан та діагностічну значущість Деяк показніків перекисного окислення ліпідів у хворого на рак щітоподібної залоза.

6. Розробити модіфіковану неоад'ювантну хемо-променево терапію місцево-Поширення раку щітоподібної залоза на основе дослідження патоморфозу пухлина.

7. Удосконаліті техніку Виконання екстрафасціальної тіреоїдектомії у хворого на місцево-Поширення рак щітоподібної залоза.

8. Візначіті ефективність удосконалення методів лікування Шляхом Вивчення безпосередніх та віддаленіх результатів комплексного лікування.

Об'єкт дослідження - процес моніторингу за хворими на місцево-Поширення рак щітоподібної залоза в залежності від виду лікування.

Предмет дослідження - діагностика та комплексне лікування Хворов на місцево-Поширення рак щітоподібної залоза.

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ, променеві, цітологічні, гістологічні, імуногістохімічні, біохімічні та Інструментальні методи дослідження, ретроспективний аналіз історій хвороби з Обробка результатів методами варіаційної статистики.

Наукова новизна отриманий результатів. Автором Вперше проведено порівняльній аналіз захворюваності на рак щітоподібної залоза національного канцер-реєстру, а такоже Харківського обласного канцер-реєстру более чем за 20 років, Який охоплює 2080 СПОСТЕРЕЖЕНЬ. Виконання дослідження дозволило візначіті дінаміку показніків захворюваності, смертності, летальності до року, задавненості, а такоже Накопичення контінгентів Хворов на рак щітоподібної залоза, Які характеризують рівень Надання спеціалізованої та вісококваліфікованої допомоги ЦІМ хвороби. Вівчені возможности цитологічного методу діагностики під контролем УЗД, комп'ютерної та магнітно-резонансної діагностики относительно встановлення стадії пухлина процесса ЩЗ.

Вперше віконані дослідження морфо-функціональніх характеристик мембран еритроцитів, Які свідчать про їх перебудову у хворого на рак щітоподібної залоза и могут буті використаних в діагностіці та РЕАБІЛІТАЦІЇ цієї категорії пацієнтів. Встановлен, что степень Порушення вільнорадикального переокислення Залежить від стану хворого та діференціації пухлини. Встановлен, что у хворого на рак щітоподібної залоза зменшується рівень актівності одного з головних антиоксидантних ферментів - глутатіонпероксідазі, что потребує фармакологічної корекції.

Вперше досліджено Вплив модіфікованої неоад'ювантної хемо-променевої терапії Із ЗАСТОСУВАННЯ протипухлинного препарату доцетаксел на патоморфоз гістологічніх форм раку щітоподібної залоза.

Застосовані імуногістохімічні дослідження с помощью моноклональних Антитіл дозволили відрізняті нізькодіференційованій РЩЗ від злоякісної лімфомі з скроню вірогідністю діагностики. Застосовання комплексне патоморфологічне дослідження відаленіх щітоподібніх залоза дозволило Встановити морфологічний бал злоякісності (МБЗ) кожної форми раку ЩЗ.

Предложено новий засіб відалення лімфатічного Вузли шії з метою морфологічної веріфікації діагнозу в складних условиях его локалізації (патент України № 45546 А).

Вперше застосовано модіфіковану схему терапії місцево-Поширення раку щітоподібної залоза з Використання протипухлинного препарату таксотер (доцетаксел), яка дозволила Зменшити розміри злоякісної пухлини ЩЗ та розповсюдження ее на сусідні Структури та органи шії. Це розшіріло возможности Виконання радикального хірургічного втручання та! Застосування адекватної терапії у випадка стіскання пухлина ЩЗ трахеї з Ознака діхальної недостатності, а такоже дозволило запобігті погіршенню якості життя хворого.

Розроблено методику діагностики мультіфокальної розповсюдженості пухлини ЩЗ во время Виконання хірургічного втручання.

Удосконалена методика екстрафасціальної тіреоідектомії, яка дозволила избежать ятрогенних пошкоджень зворотнього гортанного нерва, паращітоподібніх залоза, а такоже запобігті ускладнень у виде кровотечі.

Практичне значення отриманий результатів. Розроблено и захищено патентами України способ вилучення лімфатічного Вузли шії в складних топографічніх условиях, что дозволяє провести діагностічну лімфаденектомію без пошкодження тканини ліфатічного Вузли та структур шії (патент України № 45156А); модіфікована методика неоад'ювантної хемо-променевої терапії РЩЗ, яка дозволяє Зменшити розповсюдження пухлини на органи та структура шії и Виконати радикальне хірургічне лікування у більшості Хворов без погіршення якості їх життя (патент України № 13590). Предложено способ терапії РЩЗ у разі стіскання трахеї та ознака діхальної недостатності, Який дозволяє Зменшити степень стенозу трахеї різнімі за гістологічною структурою пухлини (патент України № 13727). Впроваджено удосконалена методика хірургічного лікування місцево-Поширення раку ЩЗ, яка дозволяє избежать пошкодження зворотнього гортанного нерва та паращітоподібніх залоза (патент України № 17737), удосконалена методика ПРОФІЛАКТИКИ та Усунення післяопераційної кровотечі (патент України № 17736).

Запропоновані методи впроваджено в практику лікування обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні м.Харкова, Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру, Інституту медичної радіології АМН України, Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України, обласна спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, обласна шпиталю для інвалідів Війни, обласної дитячої КЛІНІЧНОЇ лікарні, Балакліївської районної лікарні Харківської області, Вовчанської центральної районної лікарні Харківської області, Люботінської міської лікарні.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та результати, что віносяться на захист, отрімані дисертант особисто. У опублікованіх роботах дісертантові Належить розробка Концепції, збір и узагальнення клінічного матеріалу. Ним самостійно проведено аналіз отриманий результатів, Впровадження рекомендацій відповідно до основних положень и вісновків дисертації. Автором виконан більшість хірургічніх втручань (до 80%), представлених у дослідженні.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були повідомлені, обговорені та здобули одобрения наміжнародному науковому форумі "Онкологія на рубежі ХХІ століття" (Москва, 19-22 жовтня 1999 року); Науковій конференции "Вільнорадикальні процеси: екологічні, фармакологічні і клінічні аспекти" (Санкт-Петербург, 8-10 жовтня 1999 року); 2 з'їзді онкологів стран СНД (Київ, 23-26 травня 2000 року); Європейському конгресі біогеронтологів (Санкт-Петербург, 25-28 серпня 2000 року); Х з'їзді онкологів України (Крим, 10-12 жовтня 2001 року); науково-практічній конференции "Сучасні підході до діагностики й лікування Хворов злоякіснімі пухлина голови й шії" (Крим, Судак, 29-30 травня 2003 року); ІV національному конгресі геронтологів и геріатрів України (11-13 жовтня 2005 року); на ХХІ з'їзді хірургів України (Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005 року); ІV з'їзді Українського Суспільства терапевтичних радіологів и радіаційніх онкологів (Крим, Алушта, 27-29 вересня 2005 року); Х1 з'їзді онкологів України (29 травня - 2 червня 2006 року); 7 з'їзді ендокрінологів України (Київ, 15-18 травня 2007 року); 51-й щорічній науково-практічній конференции з міжнародною участю "Ендокрінологічна допомога в Україні: Нові діагностичні та лікувальні технології" (Харків, 26-28 вересня 2007 року).

Публікації. За темоюдісертації Опубліковано 46 наукових праць, у тому чіслі 23 - у профільніх журналах, затверджених ВАК України. Отримав 6 патентів України на Корисні моделі.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота викладу на 292 страницах, складається зі вступления, Огляду літератури, 9 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури. Робота ілюстрована 61 таблицею та 55 рисунками. У бібліографічному покажчики наведено 290 джерел кирилицею, а такоже 134 джерела латиницею.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. Дісертаційне дослідження виконан на базі відділення пухлина голови та шії Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру та торакального відділення ДУ "Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України".

З усієї кількості 604 Хворов, Які получил лікування з приводу РЩЗ у стаціонарі з 1986 року по 2005 рік, місцево-пошірені форми Встановлені у 316 пацієнтів (52,32%). До місцево-Поширення форм були віднесені Такі форми РЩЗ, первинна пухлина якіх виходе за Межі капсули ЩЗ з інвазією в сусідні анатомічні Структури шії, а такоже з розповсюдження метастатічно Ураження регіонарніх лімфатічніх вузлів шії та середостіння з однієї або з обох сторон.

Розподіл Хворов, согласно Із загальновідомімі класіфікаціямі, здійснювалі за статтю, ВІКОМ, Показники пошіреності злоякісного процесса та в залежності від морфологічніх форм пухлини. Степень Поширення злоякісного процесса відповідала стадіям T2N1b; Т3N1аb та - Т4аb-N1А-b при будь-якому М, по класіфікації ТNM 6-го перегляду (Табліці 2 та 3).

Хворі з місцево-Поширення РЩЗ були умовно розподілені на две групи за терміном госпіталізації: 1 група - 168 пацієнтів, госпіталізованіх до 1999 р. включно; Головне - 2 група - 148 Хворов, якіх Було госпіталізовано в період з 2000 по 2005 роки. В основній групі Було реалізовано опрацьованій підхід до діагностики та лікування з упровадження орігінальніх методик. Розподіл Хворов за статтю и ВІКОМ представлено в табліці 1.

Таблиця 1

Середній вік Хворов 1 та 2 групи

чоловіки вік жінки вік середній вік
1 група 51 50,25 ± 2,27 117 50,33 ± 1,49 50,31 ± 1,24
2 група 41 53,40 ± 1,41 107 50,76 ± 2,33 52,52 ± 1,21

Жінок у віці від 18 до 79 років у 1 групі Було - 117 (67.86%), чоловіків у віці від 20 до 79 років Було - 51. У второй групі Хворов жінок у віці від 18 до 77 років Було - 107 (72.30%) . Чоловіків у віці від 26 до 79 років Було - 41 (27.70%). За статтю та ВІКОМ обідві групи були репрезентатівні, что дозволило порівняті результати лікування.

Таблиця 2

Розподіл пошіреності злоякісного процесса ОСНОВНОЇ пухлини

групи Т2 Т3 Т4а Т4в Всього
1 група 27 \ 16.07% 99 \ 58.93% 29 \ 17.26% 13 \ 7.74% 168 \ 100%
2 група 10 \ 6.76% 89 \ 60.14% 32 \ 21.62% 17 \ 11.49% 148 \ 100%

Віддалені метастази у Хворов 1 групи були віявлені у 21 хворого (12,50%), у хворого 2 групи - у 14 (9.46%).

Патоморфологічне дослідження вилучений щітоподібніх залоза та лімфатічніх вузлів Було комплексне та включало гістологічне та імуногістохімічне дослідження. Застосовувалісь загальновідомі методи фарбування гематоксіліном з еозіном, а такоже фарбування пікрофуксіном за ван Гізоном. Як крітерій стадії пухлінної прогресії візначався так звань морфологічний бал злоякісності (МБЗ), Який є сумою 7 параметрів, что оцінені у балах.

Таблиця 3

Розподіл пошіреності метастатічно Ураження регіональніх лімфатічніх вузлів

групи N1a N1b Всього
1 група 58 \ 34.52% 65 \ 38.69% 123 \ 73.21%
2 група 54 \ 36.49% 43 \ 29.05% 97 \ 65.54%

Розподіл Хворов у залежності від морфологічніх форм представлено в табліці 4.


Таблиця 4

Співвідношення гістологічніх форм злоякісніх пухлина ЩЗ

1 та 2 групи

Гістологічна форма 1 група % 2 група %
Папілярній рак 108 64.29 94 63,51
Фолікулярній 23 13.69 14 9.46
медулярний 9 5.36 12 8.11
Недіференційованій 19 11.31 16 10.81
Лімфома 7 4.17 11 7.43
Струма Ланганс 2 1,19 1 0,68
Всього 168 100 148 100

З гістохімічніх методів застосовувалі метод Браше для визначення РНК, Фельгена-Росенбека - для визначення ДНК, PAS-реакцію з дофарбуванням ядер гематоксіліном, метод Перлса для визначення гемосидерину в осередку крововілівів. Для Вивчення аргірофільніх білків, что Асоційовані з області ядерцевіх організаторів, застосовувалі фарбування нітратом срібла.

Вивчення мікропрепаратів проводили на мікроскопі Olympus BX - 41 Із Наступний відео мікроскопічнім Фотографування (Збільшення від 100 до 900).

Імуногістохімічне дослідження проводили прямим та непрямим методом Кунса за методикою Brosman. Непрямим методом Кунса діференціювалі імунні Клітини с помощью моноклональних Антитіл до різніх тіпів клітін.

Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) визначавши спектрофотометричного: дієнові кон'югаті - за спеціфічнім поглінанням в УФ області спектра при 233 нм; ТБК-активні продукти ПОЛ за методом Т. Asakawa; малоновий діальдегід - в Реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою, при цьом спектр поглінання зафарбованого продукту запісувалі на спектрофотометрі при 532нм (e = 1,56 * 105м -1 см -1). Загальну антиоксидантну Активність (АОА) гомогенатів щітоподібної залоза и плазми крови визначавши за їх здатністю гальмуваті Накопичення ТБК-активних продуктів ПОЛ в суспензії ліпопротеїдів жовтка и відображалі у відсотках інгібування окислення ліпопротеїдів жовтка.

Активність антиоксидантних ферментів вімірювалі в гомогенатах щітоподібної залоза, крови та в сіроватці крови хвороби.

Глутатіонпероксідазну Активність визначавши спектрофотометричного при λ = 340 нм в 50 мМ К, Nа-фосфатному буфері (рН 7,4), что містіть 1мМ ЕДТА, 0,15 мМ NADРН, 0,5 од. глутатіонредуктазі з дріжджів, 3 мМ азид Nа. Гідроперекіс кумола додавали в концентрації 1,2 мМ, перекис водних - 0,8 мМ, гомогенат, кров або Сіроватку крови додавали до концентрації 0,06 мг Білка на 1 мл аналізованої пробі. Активність ферменту обчіслювалі в нмоль NADPH на 1 мг Білка за 1 хв, пріймаючі коефіцієнт екстінкції рівнім 6,22 • 10 3 М -1 • см -1.

Глутатіонредуктазну Активність визначавши флуориметричний за спадом NADPH в 50 мМ К-фосфатному буфері (рН 7,4), что містіть 1мМ ЕДТА, 0,16 мМ NADPH, 1 мМ GSSG. Гомогенат, кров або Сіроватку крови додавали до концентрації 0,5 мг на 1 мл аналізованої пробі. Активність обчіслювалі в нмоль NADPH на 1 мг Білка за 1 хв, пріймаючі коефіцієнт екстінкції рівнім 6,22 • 10 3 М -1 • см -1.

Каталазна Активність визначавши спектрофотометричного при 240 нм за методом Devi. Реакційне середовище містіло 50 мМ фосфатного буферу, рН 7,0; 0,1 мМ ЕДТА, 10 мМ Н 2 О 2, 0,1% тритон Х-100. Каталазна Активність очіслювалі в мкмоль Н 2 О 2 на 1 мг Білка за 1 хв, пріймаючі коефіцієнт екстінкції рівнім 39,4 М -1 • см -1.

Всі вимірювання ферментативних активностей проводили на спектрофотометрі "Sреkord UV-VIS" при постійному перемішуванні суміші и температурі 37єС.

Зміст Білка в гомогенатах, крови и сіроватці визначавши за методом Lowry в модіфікації GLMiller.

Концентрацію Загальна ліпідів в плазмі крови визначавши за кольоровий реакцією з сульфофосфованіліновім реактивом.

Морфо-функціональні Особливості еритроцитів - середній об'єм еритроцитів MCV, відносну ширину розподілу еритроцитів за об'ємом RDW, електричний струм пробою мембрани еритроцитів I m, середня Кількість гемоглобіну в клітіні еритроцитів CHb - Вивчай с помощью гемоцітометру типу Coulter. Щоб избежать ЕФЕКТ деформації, всі вимірювання були віконані при Малій швідкості потоку - 0,002 мл / с, что відповідає тиску в отворі 1,5 см рт. ст. Всі дослідження були віконані при кімнатній температурі 22 ± 1єС.

Для Вивчення ліпідного спектра мембран еритроцити відокремлювалі від плазми, екстракцію ліпідів проводили за методикою Блай и Дайера в модіфікації Кейтса. Розділення ліпідів на Фракції проводити методом тонкошарової хроматографії, з Використання пластинок розміром 8х12 см з сілікагелем. Хроматографію проводили в системах гексан-ефір-Крижана оцтова кислота (73: 25: 2) - для нейтральних ліпідів и хлороформ-метанол-вода (40: 10: 1) - для фосфоліпідів. После Закінчення хроматографії ліпідні Фракції очіщувалі від сілікагелю с помощью центрифугування в суміші хлороформ-метанол-аміак (56: 42: 2) при 3000 об / хв в течение 10 хвилин для осадженим сорбенту.

Кількість Загальна ліпідів визначавши за методом Марча и Вейнстейн.

Обробка даних проводили з Обчислення показніків опісової статистики. Подальша статистична обробка здійснювалася з Використання крітерію Ст'юдента и Н'юмена -Кейсла.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ. Харківська область за рівнем захворюваності на рак щітоподібної залоза среди чоловіків стоит на 16 місці, а среди жінок - на 12 місці в Україні. Найвіщі показатели захворюваності регіону для чоловіків и жінок спостерігаліся в 1997-1998 роки. За період 1989-2004 років для чоловіків Показник захворюваності збільшівся з 0,97% до 1,53%, а для жінок з 3,94% до 6,24%, тобто в 1,58 рази для обох груп. Середньорічній темп приросту сертифіката № за цею период для чоловіків Склаві 2,2%, для жінок - 2,4%. Найбільший внесок у захворюваність чоловічої популяції складають Хворі у віці (60+) років, а жіночої - (40-59) років. Найвища ШВИДКІСТЬ зростання захворювання на рак щітоподібної залоза спостерігається у віковій групі (0-19) років. Для чоловіків за період з 1989 по 2004 роки Показник змінівся на 158,33%, для жінок - на 184,7%. Середньорічній Приріст у Цій віковій групі Склаві 9,0% для чоловіків и 11,5% - для жінок. У віковій групі старіше чем 60 років темпи приросту сертифіката № найнижчі. Середньорічні темпи приросту для чоловіків склалось 2,6%, а для жінок - 2,5%.

Особлівістю Харківської області відзначається стабільне зростання місцево-Поширення раку щітоподібної залоза з 4,4% в 2001 году до 11,1% в 2005 году у порівнянні з Показники України, Які зменшуються з 5,1% до 4,6% за цею ж годину .

Показник охоплення спеціальнім лікуванням збільшівся з 83,3% в 1999 году до 92.9% в 2005 году, Контингенти пацієнтів зросли з 39,4 до 52,4, Кількість тих, что прожили більше 5 років после лікування, збільшілася з 57,7 до 76 , 6 за цею ж период.

Показник смертності среди Хворов на РЩЗ у Харківській області зменшівся на 54,55% за период 1999 - 2005 рр. и складає - 0,5, у порівнянні з республіканськім Показники - 0,8 (при найменших - 0,4 у Волинській та Одеській областях та найбільшому - 1,7 у Кіровоградській області). Індекс Накопичення контінгентів за п'ять останніх років збільшівся на 30%.

Показник п'ятірічного виживання пацієнтів БУВ розрахованій кумулятивним методом Каплан-Мейєра з урахуванням Загальної смертності у популяції регіону та дослідженій у дінаміці за данімі республіканського канцер-реєстру (малюнок 2). В результате цею Показник у 2005 году БУВ вищий, чем Показник один тисячу дев'ятсот дев'яносто дев'ять року, у 1,33 рази.

Вівчені Особливості КЛІНІЧНОЇ картини МПРЩЗ у 316 хвороб. Результати пальпаторного обстеження, лабораторні методи, а такоже гормональні й імунні дослідження НЕ виявило патогномонічніх ознакою. Проти, Такі КЛІНІЧНІ ознака, як щільній горбістій ​​характер пухлини щітоподібної залоза, швидке зростання новоутворення, обмеження рухлівості при ковтанні, осіплість голосу и обмеження рухлівості голосових зв'язок, наявність метастатічно зміненіх лімфатічніх вузлів шії и позитивний Пальпаторне прийом Підведення протілежної Частки щітоподібної залоза у 87 % пацієнтів 2 групи дозволили запідозріті злоякісній Поширення характер пухлини и провести у них додаткові методи обстеження. Чутлівість клінічного методу обстеження відповідає - 64%, спеціфічність - 37% и точність - 43%.

Базовим методом діагностики раку щітоподібної залоза є ультразвукове дослідження. Найважлівішімі перевага цього методу є висока інформатівність и відтворюваність результатів, простота Виконання, нешкідлівість для пацієнта и відносно нізькі економічні витрати. Рак щітоподібної залоза НЕ має патогномонічніх ехографічніх сімптомів и часто перебігає під маскою Вузловий, багатовузлового и дифузного зобу.

Як видно з табліці 5, поєднання таких ознака, як гіпоехогенність змін, неправильна форма, бугрістість контуру, наявність кальцінатів (або дорзальний послаблення), Відсутність по периферії обмежувального обода, гіпо- або аваскулярність вказує на достаточно скроню вірогідність МПРЩЗ и складає 75.95%. На можлівість раку щітоподібної залоза вказує такоже локальних Збільшення одного з відділів, знікнення капсули, наявність бугрістої деформації, перебудова ехоструктури, інфільтрація, відтіснення навколішніх тканин та нервово-судинного пучка. Межа между зоною змін и навколішнімі тканинами стерта. Гіпоехогенна пухлина тканина інфільтрує довколішні структури. Виявлення гіпоехогенніх, іноді з включенням підвіщеної ехогенності, збільшеніх регіонарніх лімфовузлів в поєднанні Із змінамі ЩЗ, что особливо часто зустрічаються при раку ЩЗ, дает можлівість запідозріті злоякісній характер новоутворення и настійно требует морфологічної веріфікації с помощью біопсії.

Будь-якої закономірності, взаємозв'язку между Ехоструктура и морфологією раку щітоподібної залоза нами не виявлено. Чутлівість УЗД при МПРЩЗ складає 89,05%, спеціфічність - 71,01% и точність - 72,61%.

Таблиця 5

Частота ехографічніх ознака при МПРЩЗ

Ознака

Частота зустрічаємості при РЩЗ

(Кількість Хворов,%)

1. Гіпоехогенність 236 74.68
2. неправильна форма 186 58.86
3. кальцинати 104 34.91
4. Нерівні бугрісті Контури 189 59.81
5. змішана ехогенність 63 19.94
6. «Розрив» капсули 112 35,44
7. Відсутність обідка по периферії 254 80.38
8. Ізоехогенність 36 11.39
9. Гіперехогенність 4 1.27
10. Гіпо- и аваскулярність 204 64.56
11. Збільшення лімфовузлів шії 115 36.39

Таким чином, на дошпитальному етапі использование УЗД дозволяє Встановити ознака місцево-Поширення новоутворення щітоподібної залоза, більш чем 4 см за більшім розміром, Пожалуйста зсуває або стіскує органи та структура шії, розташовані поряд з ним, пошірюється за грудину або до тіл хребців, а такоже має порушеннях цілісність власної капсули. С помощью УЗД визначаються збільшені та метастатічно змінені лімфатічні Вузли шії. Ультразвукове дослідження на дошпитальному етапі дозволяє запідозріті злоякісну природу новоутворення щітоподібної залоза та направіті хворого для проведення уточнюючої діагностики.


Таблиця 6

Інформатівність променево методів діагностики місцево-Поширення раку щітоподібної залоза

Чутлівість

%

Спеціфічність

%

Точність

%

УЗД 89.05 71.01 72.61
рентгенологічні методи 67.21 52.03 59.67
КТ 89.62 78.11 72.46
МРТ 99.0 88.44 89.06
Радіонуклідні методи 57.78 28.67 31.34
сукупна інформатівність 100.0 91,89 91,89

На етапі уточнюючої діагностики в стаціонарі с помощью рентгеноскопічного дослідження визначавши функціональні Особливості пухлини щітоподібної залоза, Такі як рухлівість новоутворення при ковтанні та кашлі. При багатопроекційній рентгенографії встановлюються степень віразності шийно-грудного кіфозу та Розташування нижнього, патологічно зміненого краю щітоподібної залоза, а такоже наявність метастазів у тканини легенів або тіл хребців. Радіоізотопне сканування візначає Накопичення ізотопу пухлина та наявність віддаленіх метастазів, Які накопічують радіоактівній йод. Виконання КТ або МРТ дозволяє візуалізуваті новоутворення ЩЗ, уточніті степень и рівень звуження трахеї пухлина, а такоже інвазію основного осередку до сусідніх ОРГАНІВ та структур шії. Променева діагностика відіграє провідну роль у візначенні стадії злоякісного процесса ЩЗ.

У пацієнтів 1 групи ТАПБ віконувалася під візуальнім контролем и тому збіг діагнозів, гістологічного и цитологічного, склав лишь 54,56%. За нашими данімі, отриманий после гістологічного дослідження відаленіх щітоподібніх залоза, причиною цього стало поєднання декількох патологічніх процесів у тканіні щітоподібної залоза, таких як: хронічного осередкового АІТ - в 47,41% віпадків; фолікулярної аденоми - у 8% віпадків; колоїдного зобу - у 26,43% віпадків; мікрокарціном різної Будови - 4,16% віпадків; фіброзніх розростань - в 3,6% віпадків; Ознака базедовіфікації - 2,8% віпадків. Всього - 57,9%. Врешті-решт ТАПБ, виконан під контролем УЗД, у пацієнтів 2 групи виявило в 1,8 рази більш інформатівною, особливо при анапластичний раку щітоподібної залоза (в 2,54 рази), при якому місцево-Поширення процес представлено гетерогенних УЗ картиною и осередку фіброзів та некрозів, за данімі гістологічного дослідження. Істотно Покращена ефективність цитологічного дослідження під контролем УЗД и у випадка діференціальної діагностики анапластичний РЩЗ и злоякісніх лімфом - у 2,12 рази.

Таким чином, использование зелених сандалів таких діагностичних методів, як УЗД, морфологічна веріфікація діагнозу методом ТАПБ під контролем УЗД, а такоже візуалізація пухлини с помощью променево методів обстеження, Забезпечує високий інформаційний рівень чутлівості, спеціфічності и точності діагнозу МПРЩЗ и досягає у сукупності 100%, что дозволяє на доопераційному етапі візначаті стадію злоякісного процесса в щітоподібній залозі и використовуват адекватну неоад'ювантну терапію.

З метою встановлення діагностичної значущості актівації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) при раку ЩЗ, Які визначаються як окіслювальній стрес, були вівчені Інтегральні показатели про / антиоксидантного потенціалу: концентрація первинного (дієнові кон'югаті, ДК) и вторинна (малоновий діальдегід, МДА) продуктів ПОЛ, загальна антиоксидантна Активність (АОА), рівень загально ліпідів. ЦІ показатели Вивчай нами як в тканіні ЩЗ, так и в плазмі крови Хворов на різніх стадіях захворювання (табл. 7).

Встановлен, что при раку ЩЗ процеси вільнорадикального окислення в ЩЗ актівуються и ця активація супроводжується різноспрямованімі змінамі продуктів ПОЛ и АОА НЕ только в самому органі, но й у плазмі крови хвороби.

Одним з джерел актівації ПОЛ в крови могут буті мембрани клітін крови и, самперед, еритроцитів. У зв'язку з ЦІМ, проведено Вивчення Деяк морфофункціональних характеристик мембран еритроцитів.

Одержані результати свідчать про суттєве Збільшення СЕРЕДНЯ об'єму еритроцитів (MCV) у хворого з карциномою ЩЗ до операции, р <0,002, у порівнянні з контролем и его нормалізацію до уровня контролю после операции, р <0,05. Відносній Інтервал розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW) БУВ вірогідно збільшеній (р <0,002) у порівнянні з контролем, и нормалізувався через 3-4 роки, что может вказуваті на велику степень анізоцітозу з перевага макроцітів у хворого на РЩЗ.

Таблиця 7

Про / антиоксидантний Потенціал плазми крови Хворов на рак щітоподібної залоза в залежності від стадії захворювання (X ± S x)

Стадія захворювання и Кількість Хворов Показники, что досліджуються

ДК,

нмоль на 1 мг ліпідів

МДА,

нмоль на 1 мг ліпідів

ОЛ,

г / л

АОА,

%

контроль

(Еутіреоїдній зоб)

n = 20

1,24 ± 0,13 3,48 ± 0,37 6,82 ± 0,71 41,1 ± 4,3

I ст.,

n = 25

1,65 ± 0,14

** k

4,01 ± 0,35 7,33 ± 0,68 37,4 ± 3,7

II ст.,

n = 21

1,93 ± 0,19

** k

4,32 ± 0,39

* k

7,03 ± 0,70

30,3 ± 3,1

** k

III ст.,

n = 31

2,47 ± 0,22

** k, ** I, * II

5,21 ± 0,46

** k, ** I, * II

5,71 ± 0,52

24,5 ± 2,2

** k, ** I

IV ст.,

n = 18

2,91 ± 0,31

** k, ** I, ** II

5,70 ± 0,61

** k, ** I, ** II

5,30 ± 0,57

22,7 ± 2,5

** k, ** I, * II

Всього Хворов,

n = 95

2,25 ± 0,11

** k

4,87 ± 0,23

* k

6,52 ± 0,39

29,7 ± 1,3

** k

Примітка: * - p <0,05; ** - p <0,01 - різниці между групами статистично значущі


Показник електричного Струму пробою мембрани еритроцитів I m БУВ нижчих в групі до хірургічного втручання (р <0,05) та прагнув уровня сертифіката № контролю, что відображає зниженя стабільності мембран еритроцитів при раку ЩЗ (таблиця 8).

Таблиця 8

Морфо-функціональні Особливості еритроцитів Хворов на рак ЩЗ (Х ± S x)

Показник контроль

карцинома ЩЗ

Через 3-4 роки после операции карциноми ЩЗ
MCV, фл. 97,80 ± 2,14 148,46 ± 2,58 * 112,72 ± 3,81 **
RDW 34,78 ± 1,28 64,33 ± 2,17 * 39,85 ± 2,84
I m, мкА 150,14 ± 4,87 116,80 ± 5,09 ** 139,18 ± 6,27
C Hb, пг / кл. 23,9 ± 1,25 29,14 ± 0,14 ** 30,72 ± 1,30 **

Примітка: ** - достеменно відносно контролю, р <0,05

* - достеменно відносно контролю, р <0,002

Отрімані результати свідчать про перебудову структури мембрани еритроцитів у хворого з карциномою ЩЗ, что Було Підтверджене Вивчення ліпідного складу мембран еритроцитів при даній патології (рис. 3).

При візначенні показніків ліпідного обміну в еритроцитах Хворов на рак ЩЗ Було встановлен, что змінюється Розподіл ліпідніх фракцій у середіні класів (у відсотковому відношенні): відносній вміст холестерину, сфінгомієліну, фосфатіділетаноламіну, фосфатіділхоліну збільшується, а рівень загально фосфоліпідів, дігліцерідів, жирних кислот и церамідів достеменно зніжується. Ілюстрацією одержаних нами Даних є голографічні знімкі еритроцитів здорового донора и хворого на рак ЩЗ, Які були зроблені с помощью інтерференційного мікроскопа. Еритроцити здорової людини ма ють двоввігнуту щільну мембрану, На Відміну Від якої мембрана еритроцитів Хворов Виглядає Рихли, форма І ФУНКЦІЇ нормоцити Втрачені. Стан ерітроцітарної мембрани є важлівім діагностичним Показники и может буті використаних для ранньої діагностики РЩЗ.

Комплексне патоморфологічне дослідження відаленіх щітоподібніх залоза проведено у 223 пацієнтів. Як крітерій стадії пухлінної прогресії візначався розроблення нами Показник - морфологічний бал злоякісності (МБЗ), Який є сумою 7 параметрів. Серед якіх: розмір пухлини, характер відобмеження пухлини капсули, проростання пухлини капсули щітоподібної залоза, метастази в лімфатічніх Вузли, інвазія Судін, осередки некрозів, степень клітінної атіпії. Дані представлені в табліці 9.

Найбільш віразні інвазівні Властивості за всіма оцінюванімі параметрами має анапластичний РЩЗ.

Проведено порівняльне Вивчення експресії БОЯОР в клітінах різніх гістологічніх форм РЩЗ. Найбільше Середнє число вмісту гранул срібла в одному ядрі має анапластичний карцинома. Цей Показник є найменша среди фолікулярніх раків. Папілярні и медулярні раки займають середину положення. При підрахунку пітомої ваги клітін, что ма ють в одному ядрі 5 и более гранул (тобто клітін з високим рівнем функціональної актівності ядерцевіх організаторів), отрімані аналогічні дані (таблиця 10).

Таблиця 9

Оцінка морфологічного балу злоякісності різніх

гістологічніх тіпів раків щітоподібної залоза

параметр Папілярній рак Фолікулярній рак медулярний рак анапластичний рак
1. Розмір пухлини 2,04 1,74 1,60 2,55
2. Характер відмежування пухлини капсули 3,12 2,03 2,55 3,18
3. Проростання пухлини капсули щітоподібної залоза 0,96 0,48 0,3 1,09
4. Метастази в лімфатічніх Вузли 0,44 0,29 1,5 1,36
5. Інвазія Судін 1,52 1,35 1,2 2,18
6. осередки некрозів 0,48 0,87 0,75 1,91
7. Степень клітінної атіпії 2,13 1,26 1,15 2,82
МБЗ 10,69 8,02 9,05 15,09

Таблиця 10

Степень експресії БОЯОР в різніх типах епітеліальніх пухлина щітоподібної залоза (Питома вага клітін з числом гранул срібла 5)

Гістологічній тип пухлини Папілярній рак Фолікулярній рак медулярний рак анапластичний рак
Питома вага клітін з числом гранул срібла 5 и более, (%) 23,14 ± 7,17 15,8 ± 3,26 22,30 ± 6,54 36,61 ± 8,32

Проведено дослідження крітеріїв діференціальної діагностики анапластичний раку щітоподібної залоза и неходжкінськіх злоякісніх лімфом. Одержані дані достеменно Збільшення сертифіката № морфологічного балу злоякісності при анапластичний раку, у порівнянні з НХЗЛ складають 11,91 та 7,43, різниця - у 1,60 рази. Співвідношення ядерно-цитоплазматичного індексу 0,230 + 0,009 та 2,43 + 0,05 при НХЗЛ, тобто різниця - у 10,6 рази. Велика проліфератівна Активність анапластичний раку в порівнянні з лімфомою ЩЗ - за Пітом вагою популяцій клітін Із вмістом гранул срібла 5 и более в ядрі. Питома вага таких клітін при анапластичний раку - 36,61 ± 8,32%, а при НХЗЛ - 12,51 ± 2,83%, тобто різниця - в 2.93 рази. За результатами проведеного типування з МКАТ CD 45, відзначається свічення поодиноких лімфоїдних клітін Із СЕРЕДНЯ інтенсівністю, при обробці непрямим методом Кунса, (-0,41) ± 0,02 Ax10 -6, тоді як при лімфомах - свічення яскраве, дифузно, світяться всі Клітини, что являються собою субстрат пухлини, інтенсівність складає (-21,33) ± 1,07 Ax10 -6 (Р> 95%), тобто в 52 рази более, что у сукупності з іншімі ознака дозволяє розрізніті ЦІ форми злоякісної патології ЩЗ.

Для визначення чутлівості тканини злоякісніх пухлина ЩЗ до запропонованої модіфікованої неоад'ювантної хемо-променевої терапії з Використання препарату таксотер (доцетаксел) у дозі 20 мг / м 2 проведено комплексне морфологічне Вивчення 41 відаленої щітоподібної залоза пацієнтів, Які здобули курс МНХПТ. Дані дослідження наведені в табліці 11.

Таблиця 11

Результати лікування раку ЩЗ комбінацією променевої терапії з Використання доцетакселу

Показники променева терапія + доцетаксел (n = 41)
Регресія пухлини более 50% первинного осередку (% Хворов) 87,80 ± 1,34
Регресія лімфовузлів 100% (% Хворов) 60,98 ± 1,05
Кількість віпадків метастазів у лімфовузлі (%) 36,84 ± 2,76
Гістіоцітоз сінусів лімфовузлів (пом. Од.) 2,16 ± 0,15
Індекс апоптозу (пом. Од.) 10,5
Мітотічній індекс пухлина (%) 5,20 ± 0,98
Патологічні мітозі (%) 62,31 ± 2,89
Степень дістрофії (пом. Од.) 1,01 ± 0,24
Стромальні клітінні Реакції (пом. Од.) 1,40 ± 0,31

Токсична дія препарату доцетаксел

(За Показник лейкоцітів, гранулоцітів, лімфоцитів)

І - ІІ степень

Аналіз наведених Даних свідчіть про виразности чутлівість раку щітоподібної залоза та его метастазів в шійні лімфатічні Вузли до МНХПТ, а такоже про Вплив цього лікування на патоморфоз пухлина. Нами Було проведено дослідження лімфоїдної інфільтрації епітеліальніх злоякісніх пухлина в групі Хворов з Використання МНХПТ. Для типування Т-лімфоцитів були вікорістані МКАТ до CD8, а такоже до CD16 для визначення участия рецепторів в реакціях антітілзалежної цитотоксичності та Вироблення цітокінінів. Імунні Т-кілері виявляв у Великій кількості в стромі пухлина. Смороду місцямі дифузно інфільтрувалі тканини пухлини, місцямі формуван осередкові скупчення, виявляв в Просвіті дрібніх капілярів. При дослідженні імунного складу валу лімфоцитів, что розмежовують нормальні тканини від пухлина (у випадка дослідження пухлина з обширним зростанням деструкції та інфільтрації м'яких тканин шії), Виявлено Значне перебільшення Т-кілерів. Таким чином, за нашими данімі, під Вплив МНХЛТ зніжується рівень морфо-функціональної актівності пухлина клітін, про что свідчіть Зменшення морфометричних параметрів клітін. Різко зменшується проліфератівна Активність пухлина, інтенсіфікуються процеси масової клітінної загібелі Шляхом некрозу та апоптозу. При аналізі ступенів чутлівості різніх гістологічніх форм раку ЩЗ до МНХЛТ визначили, что чим менше діференційована пухлина, тим более вона чутліва до цитостатика.

Результати доопераційної морфологічної веріфікації місцево-Поширення раку щітоподібної залоза у всех випадка співпалі з залишкової гістологічнім Досліджень.

Екстрафасціальна тіреоідектомія в поєднанні з центральною або розширенню лімфодісекцією булу операцією Вибори для пацієнтів, Хворов на МПРЩЗ. Цей вид хірургічного втручання БУВ Виконання у 96 пацієнтів 2 групи з Використання Вдосконалення технічних прійомів (патенти України № 17736 и № 17737). Доступ при хірургічному лікуванні місцево-Поширення раку щітопдібної залоза візначався залежних від розповсюдженості пухлини и метастатічно зміненіх лімфатічніх вузлів. При Вузловий односторонньому ураженні органу у стадії Т3 за класифікацією ТNМ, віконувалі ТИПОВИЙ доступ розрізом Кохера з максимальною мобілізацією м'язів передньої поверхні шії, а при необхідності - часткової або повної мобілізації ківальніх м'язів. Розріз подовжувалі уздовж ківального м'яза, залежних від наявності регіонарніх метастазів, до кута ніжньої щелепи при клініко-лабораторних Даних Ураження 1-го і 2-го лімфоїдних колекторів шії. Подалі Хід тіреоідектомії доповнено нами постійнім підтягуванням, во время хірургічного втручання, Частки щітоподібної залоза, что відаляється з пухлина. При екстрафасціальному відаленні щітоподібної залоза Кожна з ее часток береться на лігатурні держалкі и Постійно підтягується в рану під кутом 45є до сагітальної площини трахеї. При цьом зв'язку, что фіксує щітоподібну залоза до трахеї (відріг вісцерального листка внутрішньої фасції шії) натягується, утворюючі между трахеєю (претрахеальние клітковіною) и тканини щітоподібної залоза Просвіт до 2-3 мм, достатній для накладення під візуальнім контролем кровозупіняючіх затіскачів типу « Москіт ». Це дозволяє Зберегти цілісність розташованого тут зворотнього гортанного нерва, а такоже створює необхідні умови для вільного Зсув залоза в латерального напрямі, что полегшує ее екстрафасціальне відалення - малюнок 4 (патент України № 17737).

Субтотальна резекція ЩЗ виконан у 9 пацієнтів 2 групи з вісокодіференційованімі формами раку ЩЗ з урахуванням возможности подальшої абластики с помощью радіоактівного йоду, пацієнтам Із занедбанім загальносоматичних статусом та при локальних неходжкінськіх злоякісніх лімфомах ЩЗ з подалі спеціальною хемотерапією.

У 36 пацієнтів 2 групи субтотальна резекція щітоподібної залоза виконан з оглядом на параліч голосових складок, знайденій при непрямій лярінгоскопії.Майже тотально виконан субтотальна резекція ЩЗ и ЛД забезпечен функцію дихання та можлівість проведення абластики радіоактівнім йодом в післяопераційному періоді.

После екстрафасціального відалення щітоподібної залоза разом з пухлина, на боковій поверхні трахеї между перетнутімі ділянкамі вісцерального листка внутрішньої фасції шії часто вінікає кровотеча з Судін претрахеальної клітковіні, в товщі якої проходити такоже стовбур зворотнього гортанного нерва. ВРАХОВУЮЧИ направление проходження нерва, для Досягнення гемостазу, атравматичними голка в подовжньому напрямі збліжуються и з'єднуються медіальні краї перетнутої фасції - 1-й ряд швів. Если после цього гемостаз все щє не досягнуть, поверх Зведення внутрішніх листків фасції віконується трахеопексія переднімі м'язами шії по відношенню до передньої поверхні трахеї - другий ряд швів у продовжньому напрямі. Ретельній гемостаз цієї області має важліве значення для ПРОФІЛАКТИКИ післяопераційної кровотечі та Запобігання здавлювання зворотнього нерва гематомою (патент України № 17736).

Гемітіреоідектомія віконувалась только у тих випадка, коли не Було змогі Виконати тіреоідектомію. У нашому дослідженні гемітіреоідектомія булу Використана у пацієнтів 1 групи (42 операции).

У пацієнтів 1 групи регіонарне метастазування відмічено у 109 осіб (64,88%), а у 99 людей 2 групи (66,89%) відмічалось регіонарне метастазування в лімфатічні Вузли шії різної локалізації. При ураженні 2 і более колекторів шії Виконання розшіреної функціональної лімфодісекції мало за мету відалення всех лімфовузлів та жирової клітковіні шії на стороні Ураження. У наших дослідженнях профілактична ЛД НЕ вікорістовувалася.

Латеральний Функціональна лімфодісекція шії віконувалася при значних розмірах первинної пухлини (яка Займаюсь всю бічну поверхню шії), при ураженні супраклавікулярніх (югулярной) лімфовузлів, лімфовузлів, розташованіх уздовж Додатковий нерва. Як правило, ЦІ групи лімфовузлів були уражені на додаток до центральних груп. Розріз кожи проводівся уздовж ківального м'яза, сонніх артерій, Блукаючи нерва и внутрішньої яремної вени. У краніальному напрямі додатковий и під'язіковій нерви зберігалі Шляхом відведення м'язів гіоїдної групи. Вся жирова клітковіна у Вказаним пространстве видалялися з лімфовузламі до передхребетної фасції. У каудальному напрямі орієнтіром адекватної лімфодісекції вважається комплатенс внутрішньої яремної и підключічної вен. Пошкодження грудної лімфатічної протоки в наших СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕ Було.

У двох випадка анапластичний раку ЩЗ мало місце проростання пухлини ківальніх м'язів, зовнішньої яремної вени и інфільтрація жирової клітковіні шії, у зв'язку з чим булу виконан класична лімфодісекція Крайля. Верхня лімфодісекція шії при ураженні підщелепніх лімфовузлів, на додаток до латеральної, виконан у 3 пацієнтів. Техніка операции відповідала класічній методіці Ванаха. Медіастінальна лімфодісекція виконан у 2 пацієнтів з медулярная формою РЩЗ при поразці надключичного и медіастінального (7-го) лімфатічного колектора. Як доступ вікорістовувалі шийно розріз, ДОПОВНЕННЯ середині стернотомією. Даній етап лімфодісекції включає обов'язкове відалення вилочкової залоза, паратімальної клітковіні и трахеоезофагіальніх лімфовузлів. Проростання раку ЩЗ в сонні артерії Ми не спостерігалі. Циркулярний Розташування пухлини продовж судинно пучків зафіксовано только у 4 Хворов на злоякісну лімфому. У ціх випадка булу виконан субтотальна резекція ЩЗ, в основном за рахунок медіальніх відділів часток ЩЗ та ее перешійка, з метою звільніті передню поверхню трахеї від здавлювання дифузно зміненою щітоподібною залоза щільної консістенції. Бокові відділи обох часток ЩЗ, Які знаходится у контакті з судинно пучками шії, формуван у виде культі вузлуватімі швами. Дійсна інвазія усіх шарів трахеї булу зафіксована у 3 випадки. В одному з них булу виконан вікончата резекція трахеї з відаленням передньобокової ділянки ее стінкі розмірамі 10х10 мм и Закриття цього дефекту м'язової тканиною. Двом пацієнтам виконан циркулярна резекція 3 кілець трахеї з анастомозом кінець-в-кінець и обшивання его поліпропіленовою сіткою.

Таблиця 12

Хірургічні втручання, віконані у пацієнтів 1 та 2 групи

Види хірургічніх операцій 1 група % 2 група %
Лімфаденектомія 53 24.54 56 26.42
Трахеостомія 14 6.48 8 3.77
Гемітіреоідектомія 1 0.46 - -
Гемітіреоідектомія + ЛД 27 12.50 1 0.47
Субтотальна резекція ЩЗ (СРЩЗ) 45 20.83 9 4.25
СРЩЗ + ЛД 49 22.69 36 16.98
Екстрафасціальна тіреоідектомія (ЕФТЕ) 7 3.24 25 11.79
ЕФТЕ + ЛД 12 5.56 71 33.49
Резекція пухлини 8 3.70 6 2.83
Всього пацієнтів: 168 148
Всього операцій: 216 100 212 100

У пацієнтів 1 групи виконан 19 радикальних операцій, что складає 11,31%, у пацієнтів 2 групи виконан 96 радикальних операцій, тобто 64,86%, что в 5,73 рази больше. Во время хірургічного лікування та в найближче післяопераційному періоді у пацієнтів 2 групи ускладнення ятрогенного характеру - односторонній парез зворотнього гортанного нерва - відзначено у 2 Хворов (1,35%). Порівняльній аналіз безпосередніх результатів хірургічного лікування Хворов на МПРЩЗ 1-ї та 2-ї групи ВСТАНОВИВ Відсутність післяопераційної летальності у 2 групи Хворов та один летальний випадок від профузної кровотечі у хворого 1 групи. Відсутність ятрогенного пошкодження стравоходу та трахеї у хворого 2 групи в порівнянні Із ускладненнямі операции у пацієнтів в 1 групі відповідно у 12 Хворов (7,14%) та у 4 осіб (2,38%).

Всім пацієнтам з вісокодіференційованою формою РЩЗ после хірургічного лікування проведено обстеження в Інстітуті медичної радіології ім. С. П. Григор'єва АМН України на наявність залишків и Накопичення в них радіоактівного йоду и проведено відповідне лікування. Пацієнтам з нізькодіференційованою формою РЩЗ после операции проведено курс дістанційної гамматерапії в радіологічному відділенні ХОКОД. Пацієнтам обох клінічніх груп прізначені супресівні дозуюч тіреоїдніх гормонів (від 100 до 300 мкг один раз на добу під контролем уровня ТТГ).

У віддаленому періоді после комплексного лікування Із 316 пацієнтів з місцево-Поширення формою раку щітоподібної залоза обстежено 229 хворого, тобто 72,47%. З них пацієнтів 1 групи Було 99 осіб (від 2 до 27 років спостереження). Пацієнтів 2 групи Вівче 124 особини (від 2 до 7 років спостереження). При СЕРЕДНЯ періоді спостереження после комплексного лікування пацієнтів 1 групи - 7,80 року, помер 31 пацієнт (18,45%). У стадії Т4 пацієнтів 1 групи Було - 42 особини; чоловіків - 14 осіб, середній вік Склаві - 56,0 років; жінок - 28, середній вік - 56,96 років. Співвідношення склалось 1: 2. Від Загальної кількості чоловіків Було 33,33%, жінок - 66,67%. Папілярна форма раку встановлен у 20 пацієнтів - 47,61%, фолікулярна - у 5 пацієнтів - 11,90%, медулярная - у 3 Хворов - 7,14%, недіференційована форма РЩЗ встановлен у 15 пацієнтів - 35,71% та злоякісна лімфома - у 1 пацієнта - 2,38%. Із Загальної кількості пацієнтів у стадії Т4 померло у віддаленій период 15 Хворов - 35,71% у віці від 34 до 68 років; середній вік Склаві 54,40 років. Серед них нізькодіференційованій рак знайдено у 8 Хворов (53,33%), у 6 Хворов - папілярна форма РЩЗ, у 1 - фолікулярній рак - 6,67%. Летальність пацієнтів МПРЩЗ 1 групи з анапластичний формою констатована у 14 Хворов (73,68% від усіх анапластичних форм - 19 осіб). Летальність Хворов вісокодіференційованої форми РЩЗ у віддаленому періоді становила 21,25%, а загальна летальність - 31,31%. У віддаленому періоді спостереження в Середньому 6,014 років после комплексного лікування померло 11 пацієнтів 2 групи. Серед них у стадії Т3 пухлини 5 пацієнтів. У стадії Т4 пухлини пацієнтів 2 групи Було 37 осіб. Чоловіків - 9, Із середнім ВІКОМ 45,11 років. Жінок Було 28, середній вік - 59,14 років. Співвідношення статі склалось 1: 3,1; Кількість чоловіків склалось 24,32% від Загальної кількості Хворов у стадії Т4, а жінок - 75,68%. Папілярна форма РЩЗ встановлен у 16 ​​пацієнтів (43,24%), фолікулярної форми не Було, медулярная форма Виявлено у 5 пацієнтів (13,51%), нізькодіференційована форма РЩЗ встановлен у 10 випадки (27,03%). Від Загальної кількості пацієнтів у стадії Т4 у віддаленому періоді СПОСТЕРЕЖЕНЬ померло 6 осіб - 16,21%, у віці від 57 до 77 років, середній вік Склаві - 70,0 років. Із них папілярна форма встановлен у 2 осіб (33,33%), медулярная у 1 хворого (16,67%), нізькодіференційована форма - у 2 пацієнтів (33,33%). Від Загальної кількості пацієнтів з анапластичний формою МПРЩЗ 2 групи у віддаленому періоді после лікування померло 4 пацієнта - 25,0%, вісокодіференційованою - 7 Хворов, среди них 5 - від важкої супутньої хвороби та похилого віку. Загальна летальність у Хворов МПРЩЗ ОСНОВНОЇ групи становила 8,87%.

Таким чином, порівняння показніків ускладнень та летальності 1 та 2 (ОСНОВНОЇ) групи дает змогу констатуваті, что вікорістані модіфіковані та удосконалені методи комплексного лікування Хворов на МПРЩЗ спріялі збільшенню радикально прооперованіх пацієнтів ОСНОВНОЇ групи в 5,73 рази, Зменшення Загальної летальності у 3,52 рази, в тому чіслі у хворого з нізькодіференційованою формою МПРЩЗ - у 2,95 рази.


ВИСНОВКИ

1. Харківська область за рівнем захворюваності на рак щітоподібної залоза среди чоловіків находится на 16 місці, а среди жінок - на 12 місці в Україні. За період 1989-2005 років для чоловіків Показник захворюваності збільшівся з 0,97% до 1,53% та для жінок з 3,94% до 6,24%, тобто в 1,58 рази для тієї та іншої статі. Середньорічні темпи приросту захворюваності для чоловіків склалось 2,6% та для жінок - 2,5%. Частота віпадків місцево-Поширення форм раку щітоподібної залоза в Харківській області в 2,4 рази больше, чем в Середньому по Україні.

2. Застосовані у сукупності променеві методи дослідження ма ють провідне значення у встановленні стадії місцево-Поширення раку щітоподібної залоза та ма ють чутлівість - 100%, спеціфічність - 91,89% та точність - 91,89%. Інформатівність ТАПБ, віконаної під контролем УЗД при МПРЩЗ, Зросла в 1,8 рази, особливо при анапластичний раку (в 2,54 рази та при діференціальній діагностіці его Із злоякіснімі лімфомамі - в 2,12 рази) у порівнянні з ТАПБ, что виконан під візуальнім контролем.

3. Проведення гістологічне та імуногістохімічне дослідження 223 відаленіх щітоподібніх залоза дозволило с помощью розроблення комплексного морфологічного дослідження візначіті Особливості гістологічніх форм місцево-Поширення раку щітоподібної залоза, Які розрізняються между собою різнім балом злоякісності (папілярній рак - індекс - 10,69, фолікулярній - 8, 02, медулярний - 9,03 та анапластичний - 15,09), білково-синтетичне актівністю пухлина клітін, морфо-функціональною актівністю їх ядер, середнім вмістом генетичного матеріалу - хрому іну в клітінніх популяціях раку, ступені експресії аргірофільніх білків, что асоціюються з областю ядерцевіх організаторів (БОЯОР), співвідношенням паренхімі и строми, а такоже морфометричними параметрами пухлина клітін.

4. диференціальна діагностика анапластичний РЩЗ від неходжкінської лімфомі щітоподібної залоза при проведенні комплексного морфологічного дослідження базується на достеменно більшому при анапластичний РЩЗ Показники морфологічного балу злоякісності (11,91 та 7,43 - тобто у 1,60 рази), співвідношенням ядерно-цитоплазматичного індексу ( 0,230 + 0,009 та 2,43 + 0,05 - тобто в 10,6 рази больше при лімфомі), більша в 2,93 рази проліфератівна Активність анапластичний раку у порівнянні з лімфомою, а такоже середня інтенсівність світлового випромінювання зрізів до СD45, яка візначається імуногістохімічнім методом с помощью моноклональних Антитіл. Відповідно до проведеного дослідження, цею Показник при анапластичний раку ЩЗ перевіщує такий при лімфомі в 52 рази (Р> 95%).

5. Зміни балансу про / антиоксидантних складових у плазмі крови характеризують степень Порушення гомеостазу и ефективність его подальшої корекції. Вивчення морфо-функціональніх характеристик мембран еритроцитів (середня об'єму еритроцитів MCV, відносної ширини розподілу еритроцитів за об'ємом RDW, електричного Струму пробою мембрани еритроцитів I m, середньої кількості гемоглобіну в клітіні еритроцитів C Hb) свідчіть про перебудову еритроцитарних мембран у хворого на рак ЩЗ и может буті Використано в комплексі методів ранньої діагностики цього захворювання.

6. Застосована модіфікована неоад'ювантна хемо-променева терапія доцетакселом 20 мг / м 2 з Наступний курсом опромінення 5 днів (СОД - 40 Гр) Чотири курси (патент України № 1359) дозволила Зменшити розміри первинного осередку пухлини на 50% у 36 Хворов ( 87,80%), а регресія лімфатічніх вузлів до 100% булу констатована у 25 пацієнтів (60,98%). Під вплива неоад'ювантної хемо-променевої терапії в пухлина інтенсіфікуються процеси масового некробіозу ракових клітін Шляхом некрозу та апоптозу.

7. Удосконалена методика Виконання екстрафасціальної тіреоідектомії на підставі Вивчення безпосередніх результатів комплексного лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза дозволяє провести радикальне хірургічне лікування у більшої кількості пацієнтів та знізіті ятрогенні пошкодження ОРГАНІВ и структур шії при збереженні задовільної якості життя. У пацієнтів ОСНОВНОЇ групи виконан радикальних операцій у 64,86% Хворов, что в 5,73 рази больше, чем у порівняльній групі.

8. Порівняльній аналіз віддаленіх результатів комплексного лікування пацієнтів з МПРЩЗ показавши, что использование удосконаленої діагностики та! Застосування Нових методів комплексного лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза дозволило Зменшити Загальну летальність у Хворов ОСНОВНОЇ - 2 групи пацієнтів - у 3,52 рази, у хворого з Т4 стадією захворювання - в 2,20 рази, и что особливо Суттєво, при нізькодіференційованій форме РЩЗ - у 2,95 рази, у порівнянні з Показник летальності пацієнтів 1 групи.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Комплексне лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза повинною здійснюватіся только в спеціалізованому онкологічному стаціонарі.

2. Діагностика, что проведена на амбулаторному етапі в установах загально лікувальної мережі, потребує уточнюючого дослідження в стаціонарі, з урахуванням особливо КЛІНІЧНОЇ картини та результатів УЗД.

3. Уточнююча діагностика в спеціалізованому стаціонарі винна включать визначення Розмірів пухлини ЩЗ, ее функціональніх можливости - рухлівість щітоподібної залоза при ковтанні та кашлі, пошіреності пухлини в грудну порожніну або на оточуючі органи и Структури шії, візуалізацію пухлини та ее морфологічну структуру.

4. Морфологічна веріфікація МПРЩЗ винна Виконувати методом ТАПБ під контролем УЗД, зважаючі на частини поєднання декількох патологічніх процесів в тканіні щітоподібної залоза при Цій форме раку.

5. После визначення стадії РЩЗ, его пошіреності и морфологічної веріфікації діагнозу, при інвазії пухлини навколішніх тканин, необхідне проведення адекватної неоад'ювантної хемо-променевої терапії з метою максімальної редукції пухлини.

6. Незалежності від гістологічної форми МПРЩЗ хірургічне лікування рекомендовано Виконувати з максимальною радікальністю, тобто в об'ємі екстрафасціальної тіреоідектомії и центральної лімфодісекції.

7. Для мінімальної травматізації тканин шії во время проведения екстрафасціальної тіреоідектомії рекомендується використовуват Вдосконалення методику ПРОФІЛАКТИКИ пошкодження зворотнього гортанного нерва и паращітоподібніх залоза, а такоже методику ПРОФІЛАКТИКИ післяопераційніх кровотеч.

8. При метастатічному ураженні двох або более лімфатічніх колекторів шії у пацієнтів з МПРЩЗ рекомендовано Виконувати Розширення функціональну лімфодісекцію.

9. радикально Розширення лімфодісекцію Крайля рекомендовано Проводити у пацієнтів з анапластичний РЩЗ при проростанні пухлини або метастазами судинного пучка шії, ківальніх м'язів, платізма та кожи.

10. У Хворов на вісокодіференційованій РЩЗ через 4-6 тіжнів рекомендовано проведення терапії радіоактівнім йодом. При нізькодіференційованому РЩЗ рекомендовано Проводити дістанційну гамматерапію впродовж місяця после хірургічного лікування.

11. Всім пацієнтам з місцево-Поширення раком ЩЗ, что пройшли комплексне лікування, рекомендована гормонотерапія тіреоїднімі гормонами в супресівніх дозах під контролем ендокринолога.


СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Горбенко В.Н. Про необхідність антиоксидантної терапії при хірургічному лікуванні раку щитовидної залози // Харк. хірург. школа. - 2006. - № 4. - С. 41-44.

2. Горбенко В.Н. Вільнорадикальні процеси як специфічний фактор розвитку раку щитовидної залози // Міжнар. мед. журн. - 2006. - Т. 12, № 4. - С. 99-102.

3. Горбенко В.М. Рак щітоподібної залоза в Харківській області: аналіз основних статистичних характеристик обласного канцер-регістру // Укр. радіол. журн. - 2005. - Т. 13, № 3. - С. 283-284.

4. Горбенко В.Н. Лімфома щитовидної залози (огляд літератури) // Пробл. ендокрін. патології. - 2006. - № 2. - С. 63-68.

5. Горбенко В.Н. Можливості ультразвукової та морфологічної діагностики місцево-поширеного раку щитоподібної залози // Міжнар. мед. журн. - 2007. - Т. 13, № 3. - С. 94-97.

6. Горбенко В.Н. Ультразвукове дослідження в ранній діагностиці раку щитовидної залози // Міжнар. ендокрін. журн. - 2007. - № 6. - С. 23-25.

7. Dudnitchenko AS, Krasnopolsky A.Yu., Temirov M., Kolomatskya V., Gorbenko VN The experimental study in vivo of liposome encapsulated doxorubicin // Eur. J. Surg. Oncology. - 1998. - Vol. 24, № 3. - P. 258.

8. Дудніченко А.С., Дишлева Л.Н., Коломацька В. В., Бутенко К.А., Синявина Л. В., Краснопільський Ю.М., Горбенко В.Н. Ліпосомальні форми протипухлинних препаратів як новий напрямок в лікуванні раку // Актуальні проблеми медичної науки: Ювіл. зб., присвяч. 75-річчю Заснування ХІУЛ. - Х .: Око, 1998. - С. 301-304.

9. Філенко В.А., Горбенко В.Н., Холодний В.С., Бабенко Н.А. Деякі морфо-функціональні характеристики еритроцитів хворих на рак щитовидної залози // Біофіз. Вісн. -1999. - № 4. - С. 68-71.

10. Горбенко В.М., Ткач Ф.С., Царіковська Н.Г. Пальпаторно дослідження у полегшенні діагностики аутоімунного тіроїдіту // Укр. радіол. журн. - 2000. - Т. 8, № 3. - С. 316-317.

11. Горбенко В.Н., Нікітченко Ю. В., Литвинов О.В., Дзюба В.М. Прооксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на рак щитовидної залози до та після хірургічного та променевого лікування // Медицина сьогодні і завтра. - 2003. - № 2. - С. 88-92.

12. Горбенко В.Н., Яковцова А.Ф., Сорокіна І.В., Кіхтенко Є.В. Морфологічна характеристика раку щитовидної залози в поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом // Медицина сьогодні і завтра. - 2005. - № 2. - С. 20-25.

13. Горбенко В.Н., Старіков В.І., Спузяк М.І., Білий А.Н. Діагностика раку щитовидної залози загрудинной і внутригрудной локалізації // Харк. хірург. школа. - 2005. - № 2.1. - С. 151-153.

14. Горбенко В.Н., Яковцова А.Ф., Масловський С.Ю., Кіхтенко Є.В. Зміна активності ядерцевих організаторів карцином щитовидної залози під впливом цитостатичної терапії // Вісн. морфології. - 2006. - № 12. - С. 160-162.

15. Горбенко В.М., Яковцова А.Ф., Масловський С.Ю., Кіхтенко О.В. Зміна мітотічної актівності епітеліальніх злоякісніх пухлина щітоподібної залоза під впливи цитостатичної терапії // Вісн. наук. ДОСЛІДЖЕНЬ. - 2006. - № 3. - С. 20-21.

16. Горбенко В.Н., Яковцова А.Ф., Кіхтенко Є.В. Морфологічний бал злоякісності різних гістологічних варіантів карцином щитовидної залози // Медицина сегодня и завтра. - 2006. - № 1. - С. 22-25.

17. Горбенко В.Н., Яковцова А.Ф., Кіхтенко Є.В. Активність ядерцевих організаторів клітинних популяцій карцином щитовидної залоза різних гістологічних типів // Запоріз. мед. журн. - 2006. - № 2. - С.106-108.

18. Горбенко В.Н., Кіхтенко Є.В., Винник Ю.А., Бур'ян О.В., Лях С.І. Морфологічні критерії диференційної діагностики первинних неходжкінських лімфом і анапластіческіх карцином щитовидної залози // Патологія. - 2006. - Т. 3, № 3. - С. 62-65.

19. Горбенко В.Н., Яковцова А.Ф., Масловський С.Ю., Кіхтенко Є.В. Зміна змісту генетичного матеріалу в ядрах клітин епітеліальних злоякісних пухлин щитовидної залози під впливом цитостатичної терапії // Укр. пробл. біології і медицини. - 2006. - Вип. 2. - С. 364-366.

20. Горбенко В.Н., Цепілова І.Я., Бойко В.В., Клімова Є.М., Сушков С.В. Вплив процесса ліпопереокіслення на лікування и реабілітацію Хворов на рак паращітоподібніх залоза // Мед. хімія. - 2006. - Т. 8, № 4. - С. 134.

21. Горбенко В.Н., Гулак Л.О., Федоренко З.П., Винник Ю.А. Рак щитовидної залози на Україні 1989-2004 // Міжнар. ендокрін. журн. - 2007. - № 2. - С. 34-38.

22. Горбенко В.Н., Овсяннікова Т.М., Нікітченко Ю.В., Тишко Т.В. Внесок процесів модифікації мембран в патогенез раку щитовидної залози // Міжнар. мед. журн. - 2007. - Т. 13, № 2. - С. 101-104.

23. Бойко В.В., Винник Ю.А., Горбенко В.М., Тарасенко Л.Г. Хірургічне лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза // Харк. хірург. школа. - 2008. - № 1. - С. 9-13.

24. Горбенко В.М., Белозер Н.В., Бутенко К.А., Коломацька В.В., Дудніченко О.С. Хемопроменеве лікування раку щітоподібної залоза з Використання таксотеру // Укр. радіол. журн. - 2005. - Т. 13, № 3. - С. 284-285.

25. Пат. 45156 UA, МПК А61В 17/00. Способ проведення біопсії шийно лімфатічного Вузли: Пат. 45156 UA, МПК А61В 17/00 / Горбенко В.М. - № 2001063772; Заявл. 05.06.2001; Опубл. 15.03.2002. - Бюл. № 3.

26. Пат. 13590 UA, МПК А61N 5/10. Способ лікування раку щітоподібної залоза: Пат. 13590 UA, МПК А61N 5/10 / Горбенко В.М., Дудніченко О.С., Старіков В.І. - № u200508541. - Заявл. 05.09.2005; Опубл. 17.04.2006. - Бюл. № 4.

27. Пат. 13727 UA, МПК А61N 5/10. Способ Вибори адекватної терапії пухлина щітовідної залоза: Пат. 13727 UA, МПК А61N 5/10 / Горбенко В.М., Стульгінська М.А., Дудніченко О.С., Караченцев Ю.І., Хіжняк А.А. - № u200509774; Заявл. 17.10.2005; Опубл. 17.04.2006. - Бюл. № 4.

28. Пат. 17736 UA, МПК А61В 17/00. Способ гемостазу при проведенні операции на щітовідній залозі: Пат. 17736 UA, МПК А61В 17/00 / Горбенко В.М., Міхалін М.О., Бойко В.В. - № u200603563; Заявл. 03.04.2006; Опубл. 16.10.2006. - Бюл. № 10.

29. Пат. 17737 UA, МПК А61В 17/24. Способ ПРОФІЛАКТИКИ пошкодженню зворотнього гортанного нерва при проведенні операции на щітоподібній залозі: Пат. 17737 UA, МПК А61В 17/24 / Горбенко В.М., Міхалін М.О., Бойко В.В. - № u200603565; Заявл.03.04.2006; Опубл. 16.10.2006. - Бюл. № 10.

30. Пат. 17745 UA, МПК А61В 17/00. Способ визначення мультіфокальної Будови пухлини щітовідної залоза: Пат. 17745 UA, МПК А61В 17/00 / Горбенко В.М., Бойко В.В., Віннік Ю.О. - № u200503585; Заявл. 03.04.2006; Опубл. 16.10.2006. - Бюл. № 10.

31. Дудніченко А.С., Краснопільський Ю.М., Горбенко В.Н. Ліпосомальні форми цитостатиків - препарати XXI століття // Онкологія на рубежі XXI століття: Зб. тез. Міжнар. науч. форуму. Москва, 19-22 жовтня, 1999. - М., 1999. - С. 114-115.

32. Філенко В.А., Бабенко Н.А., Горбенко В.Н. Особливості антиоксидантного захисту в тканинах пацієнтів, які страждають на рак щитовидної залози // Вільнорадикальні процеси: екологічні, фармакологічні і клінічні аспекти: Тез. доп. Санкт-Петербург, 8-10 жовтня 1999 року - СПб. - т.41. - № 9. - С. 780.

33. Горбенко В.Н., Нікітченко Ю В., Філенко В.А., Литвинов О.В., Шевчук Т.Є. Зміна ферментативної антиоксидантної системи при доброякісних і злоякісних пухлинах щитовидної залози // Тез. доп. 2-го з'їзду онкологів країн СНД, Україна, Київ, 23-26 травня 2000 року - К., 2000. - № 473.

34.Старіков В.І., Білий А.Н., Горбенко В.Н. Тактика лікування лімфом з ізольованим ураженням середостіння // Матеріали Х з'їзду онкологів України. - К., 2001. - С. 158.

35. Горбенко В.М., Дудніченко А.С., Карташов С.М. Віразність оксидативного стрес у хворіх на рак щітоподібної залоза при вікорістанні хіміотерапевтічного лікування // Сучасні підході до діагностики та лікування Хворов на злоякісні пухлини голови та шії: Матеріали наук.-практ. конф., Судак, 29-30 травня 2003. - Судак, 2003. - С. 47-49.

36. Горбенко В.М. Вплив хірургічного та променево лікування на віразність оксидативного стрес у хворого на рак щітоподібної залоза // Сучасні підході до діагностики та лікування Хворов на злоякісні пухлини голови та шії: Матеріали наук.-практ. конф., Судак, 29-30 травня 2003. - Судак, 2003. - С. 49-50.

37. Горбенко В.Н., Нечвідова Е.А., Уразов Ф.Л. Підсумки і перспективи розвитку онкологічної служби Харківської області // Тез. 2-го з'їзду онкологів країн СНД, Україна, Київ, 23-26 травня, 2000. - К., 2000. - № 17.

38. Філенко В. А., Бабенко Н.А., Горбенко В.Н. Age antioxidant system peculiarities of thyroid cancer cells // Тез. доп. 2-го Європ. конгр. по біогеронтологіі, Санкт-Петербург, 25-28 серпня 2000. - СПб., 2000. - С.67.

39. Спузяк М.І., Горбенко В.М., Тяжолова О.В., Білий О.М. Рентгенологічне та ультразвукове дослідження при злоякісніх пухлина щітоподібної залоза // Матеріали Х з'їзду онкологів України. - К., 2001. - С. 88.

40. Горбенко В.Н. Вплив хірургічного та променевого лікування на про / антиоксидантний баланс крові хворих на рак щітовіднойй залози // Активні форми кисню, оксиду азоту, антиоксиданти і здоров'я людини: Матеріали 4-й нац. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Смоленськ, 2005. - С. 225-227.

41. Климова Е.М., Горбенко В.Н., Калашникова Ю.В., Куванова Н.С., Корх Н.В. До питання про деякі особливості процесів перекисного окислення ліпідів при раку щитовидної залози // Матеріали ХХI З'їзду хірургів України, Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005. - Запоріжжя, 2005. - Т. 2. - С. 229-230.

42. Горбенко В.Н., Винник Ю.А., Бойко В.В. Діагностика та тактика при збільшенні лімфатичних вузлів шиї // Актуальні питання внутрішньої медицини в практиці сімейного лікаря: Матеріали конф. з міжнар. участю. - Х., 2006. - С. 22.

43. Горбенко В.Н., Сорокін І.М. Роль ультразвукового методу дослідження в ранній діагностиці раку щитовидної залози // Актуальні питання внутрішньої медицини в практиці сімейного лікаря: Матеріали конф. з міжнар. участю. - Х., 2006. - С. 23.

44. Горбенко В.Н., Винник Ю.А., Бойко В.В., Стульгінская М.А., Бур'ян О.В., Лях С.І. Вибір адекватної терапії пухлин щитовидної залози, викликають здавлення трахеї // Ендокрінологія. - 2007. - Т. 12. - С. 47.

45. Горбенко В.Н., Лях С.І. Зміна ліпідної складової клітинних мембран при раку щитовидної залози // Ендокрінологія. - 2007. - Т.12. - С. 48.

46. ​​Горбенко В.Н., Міщенко Т.М. Зміна ліпідної складової клітинних мембран при раку щитовидної залози // Активні форми кисню, оксиду азоту, антиоксиданти і здоров'я людини: Матеріали 5-й нац. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Смоленськ, 2007. - С. 275-277.


Анотація

Горбенко В.М. Діагностика та комплексне лікування місцево-Поширення раку щітоподібної залоза. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів доктора медичний наук за спеціальністю 14.01.07 - онкологія. - Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2007.

Дисертація присвячено актуальній проблемі сучасної онкології - діагностіці та комплексному лікуванню місцево-Поширення раку щітоподібної залоза. Виконаю аналіз показніків захворюваності на рак щітоподібної залоза в Харківській області з 1986 по 2005 роки в порівнянні з Показники по Україні, за висновка которого має місце Збільшення частоти місцево-Поширення раку в Харківському РЕГІОНІ в 2,4 рази. Проведення загальноклінічне, біохімічне, імунологічне, морфологічне та інструментальне дослідження, Пожалуйста дозволило Встановити возможности діагностики та патогенетично обґрунтувати! Застосування удосконалення методів комплексного лікування. Вівчені безпосередні та віддалені результати лікування Хворов ОСНОВНОЇ та порівняльної групи. На підставі морфологічної веріфікації діагнозу, а такоже! Застосування адекватної модіфікованої неоад'ювантної хемо-променевої терапії стало можливіть Виконати радикальне хірургічне втручання більшій кількості Хворов з місцево-Поширення раком щітоподібної залоза в порівнянні з контрольною групою в 5,73 рази, що не погіршуючі якість життя пацієнту . Використання удосконалення прійомів Виконання екстрафасціальної тіреоідектомії дало змогу избежать ятрогенних пошкоджень зворотнього гортанного нерва, паращітоподібніх залоза, а такоже других ОРГАНІВ и структур шії.

Ключові слова: місцево-Поширення рак щітоподібної залоза, морфологічна веріфікація діагнозу, модіфікована неоад'ювантна хемо-променева терапія, удосконалена екстрафасціальна тіреоідектомія.


АНОТАЦІЯ

Горбенко В.Н. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.07 - онкологія. - Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі сучасної онкології - діагностиці та комплексному лікуванню місцево-поширеного раку щитоподібної залози. Виконано аналіз показників захворюваності на рак щитовидної залози в Харківській області з 1986 по 2005 роки за даними республіканського канцер-регістру в порівнянні з українськими показниками, на підставі якого зроблено висновок про збільшення частоти цього захворювання і його місцево-поширених форм в 2,4 рази в порівнянні з середньоукраїнські показники. Проведено комплексне клініко-лабораторне, біохімічне, інструментальне і патоморфологічне дослідження, що дозволило уточнити можливості діагностики та патогенетично обґрунтувати використання запропонованих удосконалених методів комплексного лікування. Вивчено безпосередні та віддалені результати лікування основної та контрольної груп пацієнтів. Показано, що морфологічна верифікація діагнозу до операції і застосування адекватної модифікованої неоад'ювантної хіміо- променевої терапії дозволили виконати радикальне хірургічне лікування у більшої кількості пацієнтів основної досліджуваної групи з місцево-поширеною формою раку щитовидної залози в порівнянні з контрольною в 5,73 рази без погіршення якості життя пацієнтів. За допомогою використання у пацієнтів основної групи вдосконаленої методики екстрафасціальна тиреоїдектомії вдалося уникнути ятрогенних пошкоджень поворотного горлового нерва, паращитовидних залоз і інших органів і структур шиї.

При проведенні дослідження променевими методами встановлено, що чутливість УЗД для діагностики місцево-поширеного раку щитоподібної залози становить - 99,05%, рентгенологічних методів дослідження - 67,21%, комп'ютерної томографії - 89,62%, магнітно-резонансної томографії - 100% і радіонуклідних методів дослідження - 57,78%. Послідовне використання цих методів для уточнюючої діагностики екстратіреоідного поширення і візуалізації раку щитовидної залози підвищує чутливість діагностики до 100%, специфічність до 91,89% і точність - до 91,89%.

Дослідження перекисного окислення ліпідів в плазмі крові наших пацієнтів виявило, що різноспрямовані зміни показників ПОЛ і АОА безпосередньо пов'язані зі ступенем диференціації гістологічної структури пухлини і ступенем тяжкості загального стану хворого. Вивчення морфофункціональних характеристик мембран еритроцитів показало, що у пацієнтів з РЩЗ загублена функція і форма нормоцити, що може бути використано в діагностиці даного захворювання.

При гістологічному, гістохімічному іімуноморфологічні дослідженні віддалених щитовидних залоз встановлені особливості гістологічних форм місцево-поширеного раку щитоподібної залози, які відрізняються показником морфологічного бала злоякісності, розробленому нами і об'єднує 7 параметрів (розміри пухлини, характер обмеження пухлини капсулою, проростання пухлиною власної капсули щитовидної залози, метастази в лімфатичні вузли, інвазія судин, вогнища некрозів, ступінь клітинної атипії), білково-с нтетіческой активністю пухлинних клітин, морфо-функціональною активністю їх ядер, змістом генетичного матеріалу, ступенем експресії аргірофільних білків, які асоціюються з областю ядерцевих організаторів, співвідношенням паренхіми і строми, а також морфометричними параметрами пухлинних клітин. За допомогою комплексного иммуноморфологических дослідження отримані критерії диференціальної діагностики анапластичного раку щитовидної залози і неходжкінських лімфом ЩЗ, такі як: більший при анапластіческом раку ЩЗ в 1,60 рази показник морфологічного бала злоякісності, більше в 10,6 рази при лімфомі співвідношення ядерно-цитоплазматичного індексу , велика в 2,93 рази при анапластіческом раку проліферативна активність, а також велика в 52 рази інтенсивність світіння лімфоїдних клітин при лімфомі, по резул ьтатам типування з моноклональними антитілами СD 45.

Використання отриманих в результаті дослідження розробок дозволило зменшити летальність у віддаленому періоді після комплексного лікування в 3,52 рази, а у пацієнтів з низкодиференційованими формами місцево-поширеного раку щитоподібної залози - в 2,95 рази, що говорить про ефективність їх впровадження.

Ключові слова: місцево-поширений рак щитовидної залози, морфологічна верифікація діагнозу, модифікована неоад'ювантна хіміо-променева терапія, вдосконалена екстрафасціальна тіреоідектомія.


SUMMARY

Gorbenko VN Diagnosis and complex treatment of locale - invasive thyroid cancer. - Manuscript.

These is for doctor's degree by specialty 14.01.07 - oncology. - Kharkov Medical Postgradual Academy, Kharkov, 2008.

The dissertation is devoted to the analysis of 316 cases of Thyroid cancer with extrathyroid extention. In the 1 part of the investigation, befor 1999 year only 11,31% pashients were radically surgycaly treated, but In the 2 th part cases, from 2000 year, there was 64,86%. The aim of the study was to use modify new adjuvant chemo - radiant therapy for reduce invasive thyroid cancer, and to apply new way surgical treatment without complications for the patients.

Results: During follow-up of 8 yr 229 patients were studied. In the 2-th group were died jn the 3,52 degree less then in the 1-th group, patients with anaplastic Thyroid cancer were died on 2,95 degree less then in the 1-th group.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

РЩЗ - рак щітоподібної залоза;

МПРЩЗ - місцево-Поширення рак щітоподібної залоза;

ЩЗ - щітоподібна залоза;

УЗД - ультразвукове дослідження;

КТ - комп'ютерна томографія;

МНХЛТ - модіфікована неад'ювантна хемо-променева терапія;

МРТ - магнітно-резонансна томографія;

ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція;

АІТ - аутоімунний тиреоїдит;

БОЯОР - Білки, Асоційовані з ядерцевімі організаторамі;

МБЗ - морфологічний бал злоякісності;

МКАТ - моноклональні антитіла;

НХЗЛ - неходжкінська злоякісна лімфома;

РНК - рібонуклеїнова кислота;

ТАПБ - тонкоголкова аспіраційна пункціонна біопсія;

ЯЦІ - ядерно-цитоплазматичного індекс;

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів;

Гте - гемітіреоідектомія;

СРЩЗ - субтотальна резекція щітоподібної залоза;

ЕФТЕ - екстрафасціальна тіреоідектомія;

ЛД - лімфодісекція;

ЦЛД - центральна лімфодісекція;

РФЛД - розповсюджена Функціональна лімфодісекція;

ДК - дієнові кон'югаті;

МДА - малоновий діальдегід;

АОА - антиоксидантна Активність;

МКАТ - моноклональні антитіла;

ТТГ - тиреотропний гормон;

СОД - сумарна опромінювальна доза.


 • ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ лікування МІСЦЕВО-Поширення РАКУ ЩІТОПОДІБНОЇ залоза
 • Науковий консультант
 • Офіційні опоненти
 • Комісаренко Ігор Васильович
 • Мечов Дмитро Сергійович
 • Бєлєвцов Ю. П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и задачі дослідження.
 • Обєкт дослідження
 • Наукова новизна отриманий результатів.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура та ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Середній вік Хворов 1 та 2 групи
 • Розподіл пошіреності злоякісного процесса ОСНОВНОЇ пухлини
 • Розподіл пошіреності метастатічно Ураження регіональніх лімфатічніх вузлів
 • Співвідношення гістологічніх форм злоякісніх пухлина ЩЗ
 • Частота ехографічніх ознака при МПРЩЗ
 • Інформатівність променево методів діагностики місцево-Поширення раку щітоподібної залоза
 • Про / антиоксидантний Потенціал плазми крови Хворов на рак щітоподібної залоза в залежності від стадії захворювання (X ± S x)
 • Морфо-функціональні Особливості еритроцитів Хворов на рак ЩЗ (Х ± S x)
 • Оцінка морфологічного балу злоякісності різніх
 • Степень експресії БОЯОР в різніх типах епітеліальніх пухлина щітоподібної залоза (Питома вага клітін з числом гранул срібла 5)
 • Результати лікування раку ЩЗ комбінацією променевої терапії з Використання доцетакселу
 • Хірургічні втручання, віконані у пацієнтів 1 та 2 групи
 • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
 • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

 • Скачати 84.23 Kb.