Cравненіе санітарно-мікробіологічних показників в реанімаційних відділеннях ККБ№1


    Головна сторінка

Скачати 45.42 Kb.
Дата конвертації16.05.2017
Розмір45.42 Kb.
Типдипломна робота

Порівняємо тепер ці показники з даними за весь 2014 рік (рисунок 4).

Порівнюючи дані таблиці 4 з річними показниками (рисунок 4) слід зазначити, що найбільша частота позитивних змивів відзначалася в теплі місяці (вересень - 1,9%. Серпень - 1,7% липень - 1,4%), а найменша? в холодні (в лютому і березні по 0,2%, в червні - 0,3%). Також нами був вивчений і досліджений спектр основних мікроорганізмів, що висіваються з об'єктів зовнішнього середовища і повітря в ККБ №1. Всі результати відображені в таблиці 5.

Малюнок 4 - Частота виявлення нестандартних змивів у відділеннях та операційних ККБ №1 за січень-грудень 2014 р

Таблиця 5 - Спектр мікрофлори, виявленої в змивах і повітрі відділень і операційних ККБ №1 за липень-серпень 2014 р

мікроорганізми

Липень

Серпень

кількість штамів

%

кількість штамів

%

Staphylococcus aureus

2

9,5

6

22,2

Pseudomonas aeruginosa

1

4,8

3

11,1

Acinetobacter baumannii

9

42,9

11

40,7

Klebsiella pneumoniae

0

0

3

11,1

Staphylococcus hominis

1

4,8

0

0

Pseudomonas oleovorans

1

4,8

0

0

Pseudomonas monteilii

4

19

0

0

Acinetobacter pitti

1

4,8

2

7,4

Pseudomonas stulzeri

1

4,8

0

0

Pseudomonas oryzihabitans

0

0

1

3,7

Enterobacter cowanii

0

0

1

3,7

Pseudomonas agglomerans

1

4,8

0

0

всього

21

100

27

100

З таблиці 5 видно, що в серпні виявлено на 6 штамів мікроорганізмів більше в порівнянні з липнем. Виявлено, що майже всі мікроорганізми відносяться до грамнегативних (з 48 штамів - 39). Найбільшу частку від усіх мікроорганізмів склав A. baumannii (в липні - 42,9%, в серпні - 40,7%). На другому місці по висівання за липень був P. monteilii - 19%, а ось за серпень - S. aureus (22,5%). E. coli і Serratia marcescens за два місяці при санітарно-мікробіологічних дослідженнях не було виявлено. За даними Ф.К. Непсу [2014], дослідження проведені в ККБ №1 в липні-серпні 2011-2012 років показали, що на частку грампозитивнихмікроорганізмів доводилося 34,3%; 55,3%? грамнегативних бактерій і грибів роду Candida? 12,4%. Найбільш часто з грамнегативнихбактерій виділялися P. aeruginosa (25,5%), A. baumannii (20,9%). На другому місці по висівання - K. pneumoniae (14,5%) і E. coli (6,3%). З грампозитивнихмікроорганізмів основна роль належала S. aureus (16,4%). Це ще раз доводить, що провідне місце в етіології ДСО належить грамнегативних бактерій.

Тепер розглянемо ці ж показники тільки за рік (таблиця 6).

Таблиця 6 - Спектр мікрофлори, виявленої в змивах і повітрі відділень і операційних ККБ №1 за січень-грудень 2014 р

мікроорганізми

кількість штамів

%

Staphylococcus aureus

49

26,5

Escherichia coli

3

1,6

Pseudomonas aeruginosa

11

5,9

Serracia marcsencens

1

0,5

Acinetobacter baumannii

52

28

Klebsiella pneumoniae

10

5,4

Інші

59

32

всього

185

100

З таблиці видно - всього було висіяно 185 штамів. Також як і влітку превалювали грамнегативнімікроорганізми (з 185 штамів - 134). Найбільшу частку від усіх мікроорганізмів склав A. baumannii - 28%. На другому місці по висівання був - S. aureus (26,5%), а на третьому - P.aeruginosa (11%). З числа інших мікроорганізмів висівалось багато рідко зустрічаються або маловідомих. Їх число зазвичай становило 1-2 штаму.

Санітарно-мікробіологічні дослідження за досліджуваний період показали, що найбільше мікроорганізмів висівають в реанімаційних відділеннях. Цей факт і свідчить про їх санітарному неблагополуччя. У таблиці 7 представлені порівняльні дані про санітарно-бактеріологічному стані реанімаційних відділень APO-3, APO-4, APO-5, APO-6, APO-7 і APO-8.

Таблиця 7 - Дані санітарно-бактеріологічного контролю повітря і змивів з реанімаційним відділенням ККБ №1 за липень 2014 р

відділення

змиви

проби повітря

всього

позитивні

%

всього

S. aureus

%

APO-3

20

0

0

3

0

0

APO-4

35

2

5,7

0

0

0

APO-5

40

0

0

0

0

0

APO-6

55

15

27,3

11

1

9,1

APO-7

80

0

0

0

0

0

APO-8

25

1

4

0

0

0

всього

255

18

7,1

14

1

7,2

Найбільше змивів було взято в АРО-7 (відділення діалізу та нефрології) - 80 і все відповідали нормам, а проб повітря в АРО-6 (відділення загальної реанімації) - 11. У повітрі АРО-6 був виявлений 1 штам S. aureus, а з 55 змивів 15 виявилися позитивними (27,3%). У АРО-4 (опікове відділення) нестандартні змиви з об'єктів навколишнього середовища склали 5,7%, в АРО-8 (відділення загальної реанімації) - 4%.

Розглянемо тепер ці ж дані тільки за серпень 2014 роки (таблиця 8).

Таблиця 8 - Дані санітарно-бактеріологічного контролю повітря і змивів з реанімаційним відділенням ККБ №1 за серпень 2014 р

відділення

змиви

проби повітря

всього

позитивні

%

всього

S. aureus

%

APO-3

66

1

1,5

6

1

16,7

APO-4

39

0

0

0

0

0

APO-5

60

9

15

0

0

0

APO-6

90

11

12,2

11

0

0

APO-7

80

0

0

2

0

0

APO-8

30

2

6,7

5

1

20

всього

365

23

6,3

24

2

8,3

З таблиці 8 видно, що найбільше сумував взято в АРО-6 (відділення загальної реанімації) - 90, 11 з них були нестандартними.Проби повітря в основному відбирали в цьому ж відділенні (11 проб), нестандартних виявлено не було. Найбільше штамів мікроорганізмів виявлено в АРО-6 (відділення загальної реанімації) - 12,2% і АРО-5 (відділення гнійної хірургії) - 15%. Золотистий стафілокок в повітряному середовищі цих відділень знайдений не був.

Порівнюючи дані таблиць 7 і 8 з архівними даними за весь 2014 рік, можна сказати в яких відділеннях реанімації висували більше мікроорганізмів, які дійсно можуть загрожувати здоров'ю пацієнтів перебувають тут.

Таблиця 9 - Дані санітарно-бактеріологічної перевірки повітря і змивів з реанімаційним відділенням ККБ №1 за січень-грудень 2014 р

відділення

змиви

проби повітря

всього

позитивні

%

всього

S. aureus

%

АРО-3

624

17

2,7

72

2

2,8

АРО-4

424

11

2,6

0

0

0

АРО-5

580

37

6,4

0

0

0

АРО-6

840

40

4,8

132

5

3,8

АРО-7

809

4

0,5

40

1

2,5

АРО-8

353

14

4

28

3

11

всього

3630

123

3,4

272

11

4

З таблиці 9 видно, що за рік найбільше сумував взято в АРО-6 (відділення загальної реанімації) - 840, 40 з них є нестандартними. Проби повітря в основному відбирали в цьому ж відділенні (132 проби), 5 з яких не відповідали нормам. Найбільше штамів мікроорганізмів виявлено в АРО-6 (відділення загальної реанімації) - 45 штамів і АРО-5 (відділення гнійної хірургії) - 37 штамів. Золотистий стафілокок в повітряному середовищі був знайдений тільки в АРО-6 (5 штамів). Найменше штамів мікроорганізмів виявлено в АРО-7 (відділення нефрології та діалізу) - 5 штамів і АРО-4 (опікове відділення).

Підсумувавши результати 7, 8 і 9 таблиць, можна з упевненістю сказати, що особливо не відбулися в плані санітарно-мікробіологічного благополуччя як за два місяці, так і за весь рік були відділення гнійної хірургії (АРО-5) і загальної реанімації (АРО-6 ), в яку надходять хворі з травматології, після ДТП, терапевтичних та хірургічних відділень.

Тепер розглянемо спектр основних мікроорганізмів, що висіваються з об'єктів зовнішнього середовища і повітря в цих реанімаційних відділеннях в липні-серпні 2014 року.

Таблиця 10 - Спектр мікрофлори, виявленої в змивах і повітрі АРО-5 і АРО-6 за липень-серпень 2014 р

мікроорганізми

Липень

Серпень

АРО-6

АРО-5

АРО-6

всього

%

всього

%

всього

%

S. aureus

1

6,3

1

11

1

9,1

P. aeruginosa

1

6,3

1

11

2

18

A. baumannii

9

56

4

44

5

45

K. pneumoniae

0

0

3

33

0

0

P. monteilii

4

25

0

0

0

0

A. pitti

1

6,3

0

0

2

18

P. oryzihabitans

0

0

0

0

1

9,1

всього

16

100

9

100

11

100

У даній таблиці представлено весь спектр мікроорганізмів, які хоча б раз за два місяці зустрічалися в одному з відділень. В основному всі штами були грамнегативними (з 36 штамів - 33). Видно, що штами A.baumannii становили найбільший відсоток народження. Висеваемость штамів A.baumannii становила 56% в АРО-6 за липень, 45% в АРО-6 за серпень і 44% в АРО-5 за серпень. В цілому за два місяці його було виявлено 18 штамів. Висівання мікрофлори в АРО-5 за період липня не було.

Тепер порівняємо з архівними даними за рік (таблиця 11).

Таблиця 11 - Спектр мікрофлори, виявленої в змивах і повітрі АРО-5 і АРО-6 в січні-грудні 2014 р

мікроорганізми

АРО-5

АРО-6

всього

%

всього

%

Staphylococcus aureus

1

2,7

9

20

Escherihia coli

1

2,7

0

0

Pseudomonas aeruginosa

5

13,5

5

11

Acinetobacter baumannii

13

35

20

44

Serracia marcsencens

0

0

1

2,2

Klebsiella pneumoniae

4

11

0

0

Acinetobacter pittii

1

2,7

3

7

Proteus mirabilis

1

2,7

0

0

Leclercia adecarboxylata

2

5,4

0

0

Enterobacter cloacae

2

5,4

0

0

Elizabeth meningoseptica

5

13,5

0

0

Acinetobacter lwoffii

1

2,7

0

0

Eschericia vulneris

1

2,7

0

0

Pautoea agglomerans

0

0

1

2,2

Pseudomonas oryzihabitans

0

0

1

2,2

Pseudomonas monteilii

0

0

4

9

Acinetobacter schindleri

0

0

1

2,2

всього

37

100

45

100

З даної таблиці видно, що на частку грамнегативнихмікроорганізмів також доводиться велика частка - 72 штаму з 82.На першому місці по висівання як і за 2 літніх місяців був A.baumannii - 35% в АРО-5 і 44% в АРО-6 (всього 33 штаму) А ось на другому місці S.aureus і P.aeruginosa - по 10 штамів . Такі штами як P.mirabilis, A. lwoffi, E. vulneris, P. agglomerans, P. oryzihabitans, P. monteilii і A. schindleri зустрічалися дуже рідко по 1-2 штаму.

Внутрішньолікарняних інфекцій - це інфекційні захворювання, отримані хворими в лікувальних установах. Сучасні внутрішньолікарняні інфекції викликаються різними мікроорганізмами. Найбільш частими збудниками внутрішньолікарняних інфекцій є резистентні до антибіотиків штами золотистого стафілокока, синьогнійної палички, протея, кишкової палички, клебсієл, серрацій, грибів роду Candida, а також різні асоціації зазначених мікробів. Залежно від локалізації збудника виділення його з організму хворого або носія відбувається через різні органи і тканини (дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, сечостатевої тракт і ін.) [Наказ №720, 1978].

Щоб відповісти на питання було чи інфекційне захворювання у хворого придбано в стаціонарі, ми піддаємо детальному вивченню різні біоматеріали, взяті від нього. Так нами було вивчено кількісний склад проб біоматеріалів, узятих від хворих в АРО-5 і АРО-6 за липень - серпень 2014 року і встановлено скільки проб позитивних.

Таблиця 12 - Частота виявлення проб біоматеріалів з патогенними мікроорганізмами від хворих в АРО-5 і АРО-6 за липень - серпень 2014 року.

відділення

проби біоматеріалу

У липні

В серпні

всього

позитивні

число

%

АРО-5

395

295

690

274

40

АРО-6

588

463

тисячі п'ятьдесят-одна

280

27

Як показує таблиця 12, кількість досліджених в АРО-6 за два місяці проб біоматеріалів майже в 1,5 рази більше, ніж в АРО-5. Тоді як число зразків зі збудниками було майже однакове.

Щоб зрозуміти чи можуть представники мікрофлори, позначені в таблиці 7, бути збудниками внутрішньолікарняних інфекцій у пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в АРО-5 і АРО-6 необхідно вивчити спектр висівання мікроорганізмів від цих хворих (таблиця 13) і зіставити його з мікрофлорою зовнішнього середовища (див. таблиці 10, 11).

Таблиця 13 - Спектр основних мікроорганізмів, що виділяються від хворих в АРО-5 і АРО-6 за липень-серпень 2014 р

мікроорганізми

Липень

Серпень

АРО-5

АРО-6

АРО-5

АРО-6

всього

%

всього

%

всього

%

всього

%

K. pneumoniae

48

25

30

16

26

20

14

14

P. aeruginosa

34

18

59

31

25

19

26

26

A. baumannii

32

17

72

38

28

21

34

34

E. coli

17

9

3

2

11

8

3

3

E. faecium

15

8

8

4

8

6

13

13

P. mirabilis

15

8

7

4

8

6

0

0

E. faecalis

13

7

5

3

12

9

3

3

S. aureus

9

5

3

1,6

7

5

4

4

E. cloacae

3

2

0

0

3

2

1

1

S. marcescens

2

1

0

0

2

1,5

2

2

K. oxyota

1

0,5

0

0

0

0

0

0

Acinetobacter sp.

0

0

1

0,5

0

0

0

0

P. putida

0

0

0

0

1

0,8

1

1

P. vulgaris

0

0

0

0

0

0

0

0

всього

189

100

188

100

131

100

101

100

З даного переліку мікроорганізмів за два місяці найбільше висівали A. baumannii (166 штамів), K. pneumoniae (118 штаму), P. aeruginosa (144 штамів). A. baumannii переважав в АРО-6 (за липень і серпень) і в АРО-5 (за серпень). У змивах виявлені ті ж збудники. Правда K. pneumoniae із зовнішнього середовища було виділено лише в АРО-5 в серпні, а за рік цей штам не перемагає взагалі. Золотистий стафілокок також в невеликих кількостях виділявся від хворих, а з навколишнього середовища за рік він був на другому місці по висівання. Решта мікроорганізми виділялися в змивах і повітрі досліджуваних відділень у хворих виявлені не були. Але це ще не сведетельствует про те, що вони, наприклад, не з'являться в інший раз.

А ось за рік ці штами мікрооганізмов теж переважали над іншими. У АРО-5 було висіяно найбільше K. pneumoniae (492 штаму), A. baumannii (311 штамів) і P. aeruginosa (246 штамів), а ось в АРО-6 висеваемость A. baumannii склала 445 штамів, P. aeruginosa - 290 штамів і K. pneumoniae - 202 штаму. Так з роботи Є.В. Аханова [2006] видно, що при вивченні лікарняного комплексу міста Армавіра за 2002-2005 р.р. від хворих виділялися P. aeruginosa, P.maltophili і P. putida. У нашому випадку висівалася тільки P. aeruginosa, хоча також могли P. monteilii, P. оryzihabitans або інші мікроорганізми. Але навіть наявність у пацієнтів раніше згадуваних мікроорганізмів говорить про те, що зараження могло статися під час перебування в стаціонарі.

висновок

Вивчивши результати архівних даних за рік і результати проведених в липні - серпні 2014 роки досліджень у відділеннях та операційних ККБ №1, можна зробити наступні висновки:

1. За два літніх місяці вивчена стерильність об'єктів в 107 відділеннях та операційних ККБ №1. Всі 867 проб виявилися стерильними. У 2014 р проб, досліджених на стерильність, було 5931. 5 (0,08%) з них виявилися не стерильними.

2.Частота нестандартних змивів в липні склала 1,4% (20 нестандартних проб з 1 406), а в серпні - 1,7% (24 позитивних проби з 1390). Контамінація змивів мікроорганізмами в серпні (27 штамів) була вищою в порівнянні з липнем (21 штам). За рік з змивів було висіяно 185 штамів мікроорганізмів. Найбільша частота виявлення нестандартних змивів за 2014 рік відзначалася у вересні - 1,9%.

3. За досліджуваний період з змивів було виділено 48 штамів 12 видів мікроорганізмів. З них 39 культур (81%) - грамнегативні. Найчастіше виділяли бактерії A.baumannii (43% в липні і 41% в серпні). За весь 2014 рік через 185 штамів 33 видів мікроорганізмів, виділених в ході санітарних перевірок, 134 культури належали до грамнегативних (72%). Найбільшу частку від усіх штамів склав A.baumannii - 28%.

4.У серпні нестандартних проб повітря виявлено більше (21 проба), ніж в липні (18 проб). За весь 2014 рік їх склало 139 штук. Найбільше число цих проб було виявлено в травні - 23 проби.

5. За період двох літніх місяців переважали проби повітря з пліснявими грибами-мікроміцетами? 62% (з 39 нестандартних проб? 24). Проби повітря з золотистим стафілококом склали 3 проби в серпні і 1 проба в липні відповідно. Найвищим показником за рік було також наявність цвілі - 60% (83 проби з 139). S. аureus був виявлений в 20 пробах повітря.

6. Неблагополучними в плані санітарного стану були реанімаційні відділення гнійної хірургії (АРО-5) і загальної реанімації (АРО-6). За липень-серпень в АРО-5 виявлено 9 нестандартних проб змивів (9%), а в АРО-6 - 26 (17,9%). У АРО-6 одна проба повітря містила S.aureus (4,5%). За рік в АРО-5 виявлено 37 нестандартних проб змивів (6,37%), в АРО-6? 40 (4,76%). У АРО-6 5 проб повітря (3,8%) містили S. aureus.

7. За досліджуваний період в цих реанімаційних переважали грамнегативні мікроорганізми, виявлені в змивах і повітрі - 92% (з 36 штамів - 33). Найчастіше висівали штами A.baumannii (18 штамів). За 2014 рік у АРО-5 і АРО-6 на частку грамнегативних припадало 72 штаму з 82 (87,8%). На першому місці по висівання також був A.baumannii (33 штаму).

8. Серед мікроорганізмів, виділених від хворих, що знаходяться на лікуванні в АРО-5 і АРО-6, найбільше висівали А.baumannii (166 штамів), P. aeruginosa (144 штаму), K. pneumoniae (118 штамів). У 2014 році в АРО-5 і АРО-6 теж переважали A.baumannii (756 штамів), K. pneumoniae (694 штаму), P. aeruginosa (536 штамів).

бібліографічний список

1.Акімкін В.Г., Маньковіч Л.С., Лівшец Д.М. Медична сестра - основна ланка в профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій // Сестринська справа. 1998. № 5-6. С. 42-45.

2. Алешукіна А.В. Медична мікробіологія. Ростов н / Д, 2003. 480с.

3.Аханова Є.В. Етіологічна роль бактерій роду Pseudomonas в розвитку госпітальних інфекцій в лікарняному комплексі міста Армавіра: дипломна робота. Краснодар, 2006. 34 с.

4.Баранцевіч Е.П., Гоік В.Г., Баранцевіч Н.Є. Моніторинг контамінації повітря лікарняних приміщень пліснявими грибами // Бюлл. Федерального центру серця, крові та епідеміології ім. В.А. Алмазова. 2010. №5. С. 4? 8.

5. Борисов Л.Б. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. М., 2005. 736 с.

6.Внутрібольнічние інфекції: регіональні проблеми і шляхи вирішення / А.Л. Колобов [и др.].

7.Возбудітелі гнійно-септичних внутрішньолікарняних інфекцій в реанімаційних відділеннях стаціонару швидкої медичної допомоги / Т.В. Чорненька [и др.]. // Медичний алфавіт. 2013. Т.2. №12. С.30-33.

8. Воробйов А.А., Кривошеїн Ю.С., Широбоков В.П. Медична та санітарна мікробіологія. М., 2003. 464 с.

9. Горбіч Ю.А., Карпов И.А., Кречнікова О.І. Інфекції, що викликаються Acinetobacter baumannii: фактори ризику, діагностика, лікування, підходи до профілактики // Медичні новини. 2011. №5. С. 31-39.

10.Госпітальние інфекції, викликані Pseudomonas aeruginosa. Поширення і клінічне значення антибіотикорезистентності / С.В. Сидоренко [и др.]. // NATURE.WEB.RU.

11. 2-гептил-4-хінолон - провісник хінолонові сигнальної молекули Pseudomonas aeruginosa модулює плаваючу рухливість Pseudomonas aeruginosa / Джеймс Т. Ходкіннсон [и др.]. // Бактеріологія. 2011. №23. С. 6770-6780.

12.Деміновская Є.В. Неферментуючі бактерії в аспекті множинної антибіотикорезистентності збудників внутрішньолікарняних інфекцій // Хвороби і антибіотики. 2012. №1. С.89-95.

13. Захарова Ю.А. Внутрішньолікарняних інфекцій: питання оптимізації мікробіологічного моніторингу // Довідник завідувача клініко-діагностичною лабораторією. 2011. №2. С. 22-24.

14.Зверев В.В., Бойченко М.Н. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. М., 2010. 480 с.

15. Інструкції щодо застосування - готова середовище в чашках. 2013 // RESOURSE.RU.

16. Інешіна Е.Т., Гомбоева С.В. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсів «Санітарна мікробіологія», «Санітарно-мікробіологічний контроль на виробництві», КПВ «Мікробіологія». Улан-Уде, 2006. 90 с.

17.Кабанова С.А., Окуліч В.К., Косинец А.Н. Особливості формування резистентності мікроорганізмів у відділенні щелепно-лицьової хірургії // Вісник ВГМУ. 2005. Т.4. №1. С.109-114.

18. Кавкало Д.І., Горшевнікова Е.В. Джерела і механізми поширення деяких збудників внутрішньолікарняних інфекцій в хірургічному стаціонарі // Клінічна хірургія. 1986. №5. С. 25? 29.

19.Каплан Б.М., Максименко Л.В., Федотова М.М. Профілактика внутрішньолікарняної інфекції в стоматологічних лікувально-профілактичних установах // Вісник МСІ. 2008. №1. С.56-59.

20.Коротяев А.І., Бабічев С.А. Медична мікробіологія, імунологія, вірусологія. СПб., 2002. 592 с.

21.Краткій курс медичної мікробіології / Г.М. Шуб [и др.]. Саратов, 2001. 342 с.

22.Куандикова А.К. Інфекційний контроль в лікувально-профілактичних установах на сучасному етапі // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 2010. №8. С.338? 340.

23. Маслов Д.І., Рева І.В., Гурбанов К.Р. Особливості стафілококової контамінації в покривні тканини // Успіхи сучасного природознавства. 2007. №12. С.54? 56.

24. Меньшиков В.В. Клінічна лабораторна аналітика. Приватні аналітичні технології в клінічній лабораторії. М., 2002. Т.4. 816 с.

25. Методичні вказівки по епідеміологічному нагляду за ВЛІ. №8-6 / 34. Від 02.09.1987. М., 1987. 38 с.

26.Мікробіологіческая оцінка гігієнічних навичок студентів першого року навчання / К. Домовец [и др.]. Кіров, 2011. 29 с.

27.Мікробіологіческіе дослідження навколишнього середовища / М.В.Ларіонов і ін. Саратов, 2010. 109 с.

28. Митрофанова М.М., Мельников В.Л., Салтів М.М. Аналіз даних мікробіологічного моніторингу в багатопрофільному стаціонарі. // Медичний альманах. 2009. №2. С.90? 92.

29. Подсвірова І.А., Батурин В.А., Алієва Є.В. Мікробіологічний моніторинг за збудниками нозокоміальних інфекцій у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії // Медичний вісник Північного Кавказу. 2012. №3. С.77? 79.

30.Прозоркіна Н.В., Рубашкіна Л.А. Основи мікробіології, вірусології, імунології. Ростов н / Д, 2008. 384 с.

31. Наказ Міністерства РФ №535 від 22 квітня 1985 року "Про уніфікації мікробіологічних (бактеріологічних) методів дослідження, застосовуваних в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ». М., 1985. 133 с.

32.Пріказ №720 від 31 липня 1978 «Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями та посилення заходів по боротьбі з ВЛІ». М., 1978. 86 с.

33. Додаток №3 до СанПіН 2.1.3.2630-10 від 18 травня 2010 р №58 «Клас чистоти, рекомендований повітрообмін, допустима і розрахункова температура». М., 2010. 11 с.

34. Поширення клебсієл в акушерських стаціонарах та деякі біологічні властивості виділених штамів / А.С. Байрамова [и др.]. // Журнал мікробіології, епідеміології і імунології. 1991. №8. С. 40? 43.

35. Результати мікробіологічного моніторингу об'єктів зовнішнього середовища в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії багатопрофільного стаціонару / Л.В. Большакова [и др.]. // Інфекції та імунітет. 2012. Т.2. №1? 2. С.472? 473.

36. Роль внутрішньолікарняних протеаз в стійкості до антибіотиків, рухливості і освіті биопленок у Pseudomonas aeruginosa / Фернандез Луція [и др.]. // Антімікробіологія. 2012. №2. С. 1128-1132.

37. Рулева А.А. Обережно: стафілокок! // Медичне обслуговування та організація харчування в ДНЗ. 2013. №2. С.1? 9.

38.Состояніе антибіотикорезистентності грамнегативних збудників нозокоміальних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії / О.М. Сьоміна [и др.]. 1 997

39.Стецюк О.А. Нозокоміальних інфекції у відділенні інтенсивної терапії. М., 2004. 328 с.

40. Алешукіна А.В. Медична мікробіологія. Ростов н / Д, 2003. 480с.

41.Тарликов І.І., Рубан Г.І. Здоров'я нації. Епідемічна безпеку хворих при наданні медичної допомоги. // Епідеміологія і вакцинопрофілактика. 2013. №6. С.3? 7.

42.Усманова Г.М. Санітарно-епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями медичного персоналу в родопомічних закладах Республіки Таджикистан // Известия академії наук Республіки Таджикистан. Відділення біологічних і медичних наук. 2011. №2. С.80-82.

43.Фельдблюм І.В., Захарова Ю.А. Порівняльна оцінка ефективності різних форм мікробіологічного моніторингу лікарняного середовища в системі епідеміологічного нагляду за гнійно-септичними інфекціями // ЗНіСО. 2008. №5. С.15? 18.

44. Чернякова Є.В. Сучасні способи очищення і знезараження повітря повітря в медичних організаціях. // санепідемконтроля. 2014. №6. С. 76-80.

45. Четіна О.Л., Баландіна С.Ю. Дослідження приміщень стаціонару інфекційного профілю на предмет контамінації умовно-патогенними грибами // Сучасні проблеми науки та освіти. 2013. №1. С.37? 43.

46. ​​Етіологічна роль грампозитивних і грам негативних мікро у виникненні ВЛІ / Ф.К. Непсу [и др.].

47. Ентеробактерії в етіологічної структурі кишкових інфекцій / О.С. Турар [и др.]. // Вісник КазМНУ. 2012. №2. С.35? 36.

48. Юзбашев В.Г., Криштафович І.А., Криштафович Ю.А. Дезінфекційні технології та обладнання для знезараження повітря в ЛПУ. // Поліклініка. 2006. №4. С. 82-85.

49. Яковенко О.М., Владимиров Н.І. Оцінка значущості мікробіологічного забруднення факторів передачі в ЛПУ і розвитку госпітальних інфекцій. // Методологічні проблеми вивчення, оцінки та регламентування біологічних факторів в гігієни довкілля. М., 2009. С.347-349.Скачати 45.42 Kb.