Аналіз протитуберкульозних заходів, що проводяться медичною сестрою в санаторній школі-інтернаті


    Головна сторінка

Скачати 59.76 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір59.76 Kb.
Типдипломна робота
b> Кількість учнів в школі-інтернаті за статевою ознакою і класам за 2004-2006 рр.

класи

року

2004

2005

2006

Загальна кількість дітей у класі

1 клас

хлопчики

7

25

8

23

9

23

дівчинки

16

15

14

2 клас

хлопчики

9

22

7

20

6

20

дівчинки

13

13

14

3 клас

хлопчики

6

20

7

20

7

19

дівчинки

14

13

12

4 клас

хлопчики

9

22

9

23

8

22

дівчинки

13

14

14

5 клас

хлопчики

8

20

8

19

9

20

дівчинки

12

11

11

6 клас

хлопчики

11

21

8

18

10

21

дівчинки

10

10

11

7 клас

хлопчики

12

18

13

21

11

20

дівчинки

6

8

9

8 клас

хлопчики

8

15

8

17

7

15

дівчинки

7

9

8

9 клас

хлопчики

9

19

9

19

8

19

дівчинки

10

10

11

всього

180

180

179

Як видно з таблиці № 1 кількість учнів, які перебувають на лікуванні в санаторній школі-інтернаті в 2006 істотно не відрізняється від 2005 і 2004 років. Хлопчики і дівчатка в різних вікових групах страждають на туберкульоз в рівній мірі.

Таблиця 2

Соціальна характеристика учнів школи - інтернату за 2006 рік

показник

число обстежених

% Обсягу вибірки

обсяг вибірки

179

100

Тип сім'ї

Повна (обоє з подружжя)

116

64,8%

Чи не повна (розведені, вдівство, мати-одиначка, опікуни)

63

35,2%

Число членів сім'ї

Два

12

6,7%

Три

67

37,4%

понад три

100

55,9%

Кількість дітей в сім'ї

Один

69

38,5%

Два

87

48,7%

Три і більше

23

12,8%

Рівень освіти батьків (глава сім'ї)

вища

37

20,7%

Середнє спеціальне

123

68,7%

середнє

19

10,6%

Ступінь зайнятості батьків у праці

Працюють обоє батьків

89

49,7%

Працює один з батьків

79

44,2%

Не працюють

11

6,1%

Житлові умови батьків

окрема квартира

53

29,7%

Власний будинок

19

10,6%

Немає постійного житла

21

11,7%

Проживають з родичами

86

48%

Як видно з таблиці № 2 більшість сімей учнів школи-інтернату є повними і це становить 64,8% від загальної кількості учнів і 35,2% учнів мають не повну сім'ю, при цьому найбільший відсоток 48,7% Двухдетная сім'ї і 12,8 % сімей мають трьох і більше дітей.За рівнем освіти батьків найбільший відсоток 68,7% мають середню спеціальну освіту, і найменший відсоток 10,6% мають лише середню освіту. За ступенем зайнятості батьки розподілилися наступним чином, в більшості сімей учнів школи-інтернату працюють обоє батьків і це склало 49,7% від загального числа досліджуваних, у 79 випадків працює один батько, що становить 44,2% від загального числа сімей, також 6 , 1% сімей, де обидва батьки не працюють. При вивченні житлових умов, тільки 29,7% мають окрему квартиру, 10,6% мають власний будинок, найбільшу кількість сімей 48% проживає з родичами, також 11,7% сімей учнів не мають постійного житла. Наведені цифри показують, що соціальна характеристика сімей учнів, які перебувають на лікуванні, в основному задовільна і всім дітям при народженні проводилася БЦЖ в пологовому будинку.

Діаграма № 1

Кількість дітей в сім'ї

діаграма №2

Ступінь зайнятості батьків у праці

Діаграма № 3

Характеристика житлових умов батьків

Таблиця 3

Діагнози дітей і підлітків під час вступу до санаторну школу-інтернат за 2006 рік в залежності від класу навчання

клас

діагноз

хлопчики

дівчинки

всього

1 клас

Віраж туберкулінової проби

4

5

9

туберкульозний контакт

4

5

9

Туб. інфікування

1

4

5

2 клас

Віраж туберкулінової проби

1

2

3

туберкульозний контакт

2

-

2

Туб. інфікування

3

12

15

3 клас

Клінічне вилікування ПТК

1

1

2

туберкульозний контакт

1

3

4

Туб. інфікування

5

8

13

4 клас

Віраж туберкулінової проби

-

2

2

туберкульозний контакт

4

7

11

Туб. інфікування

4

5

9

5 клас

Віраж туберкулінової проби

2

1

3

туберкульозний контакт

1

4

5

Туб. інфікування

3

6

9

Клінічне вилікування ПТК

1

2

3

6 клас

Віраж туберкулінової проби

1

3

4

туберкульозний контакт

3

2

5

Туб. інфікування

6

6

12

7 клас

Віраж туберкулінової проби

-

1

1

туберкульозний контакт

2

4

6

Туб. інфікування

6

7

13

8 клас

Клінічне вилікування ПТК

1

-

1

туберкульозний контакт

-

1

1

Туб. інфікування

6

7

13

9 клас

Вогнищевий туберкульоз лівої легені в фазі ущільнення

1

-

1

Віраж туберкулінової проби

1

-

1

туберкульозний контакт

2

5

7

Туб. інфікування

5

5

10

Таблиця № 4

Процентне співвідношення захворюваності дітей надійшли

в школу-інтернат за 2006 рік

діагноз

кількість випадків

% Обсягу вибірки

Віраж туберкулінової проби

23

12,8%

туберкульозний контакт

50

28%

Туб.інфікування

99

55,3%

Клінічне вилікування ПТК

6

3,3%

Вогнищевий туберкульоз лівої легені в фазі ущільнення

1

0,6%

З таблиці №4 видно, що туб. інфікування перевищує інші діагнози і становить 55,3%, від усіх учнів школи-інтернату.

діаграма №4

Структура захворюваності дітей надійшли

в школу-інтернат за 2006 рік

На підставі оцінки стану здоров'я дітей, наявності чи відсутності хронічних захворювань, рівня функціонального стану основних систем організму, ступеня резистентності до інфекційних захворювань і оцінки фізичного і нервово-психічного розвитку дітей виділяють п'ять груп здоров'я:

I. Здорові діти з нормальним рівнем фізичного розвитку і нормальним рівнем основних функцій.

II. Діти, що мають деякі функціональні та морфологічні відхилення, які часто хворіють діти:

А. Підгрупа короткострокових (менше 6 міс.) Лікарського спостереження (рековалесценти після хірургічних втручань, травм, перенесених пневмоній та інших інфекцій, гострих захворювань, що потребували госпіталізації, діти з початковими проявами рахіту, гіпотрофії, анемії).

Б. Підгрупа тривалого лікарського спостереження (помірна міопія, аномалії прикусу, негрубі порушення постави, функціональні шуми в серці, збільшення щитовидної залози в пубертатному періоді і ін.).

III. Хворі на хронічні захворювання в стані компенсації зі збереженням функціональних можливостей організму.

IV. Хворі на хронічні захворювання в стані субкомпенсації зі зниженими функціональними можливостями, але без значного порушення самопочуття.

V. Страждаючі хронічними захворюваннями в стані декомпенсації, що знаходяться в стаціонарі або на постільному режимі.

Таблиця № 5

Розподіл дітей і підлітків за групами здоров'я

2004р.

2005р.

2006р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

I група

0

0,0

0

0,0

0

0,0

II група

136

75,5

135

75,0

141

78,7

III група

44

24,5

45

25,0

38

21,3

IV група

0

0,0

0

0,0

0

0,0

V група

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Діаграма № 5

Розподіл дітей і підлітків за групами здоров'я

З діаграми №5 видно, найбільшою відсоток становлять діти другої групи здоров'я, тобто. Е. Діти, які потребують лікувально-оздоровчих заходів. Дітей і підлітків з першою групою немає, так як це не відповідає специфіці санаторної школи. Кількість дітей третьої групи в 2006 році відзначено зменшення, що вказує на ефективність протитуберкульозних заходів.

Таблиця №6

Захворюваність дитячого населення всіма формами туберкульозу

рік

Місто

район

2004

5

1

2005

0

0

2006

3

0

Таблиця №7

Захворюваність за віком

рік

0-2 років

3-6 років

7-14 років

2004

0

2

4

2005

0

0

0

2006

1

0

2

З представлених даних в таблицях 6, 7 очевидний хвилеподібний зростання захворюваності на туберкульоз дітей в місті. За віком пік захворюваності припадає на шкільний період.

Таблиця №8

поширеність туберкульозу

рік

абсолютне число

На 100 тис. Населення

2004

6

26,6

2005

2

9,2

2006

4

18,6

З представлених даних видно хвилеподібний зростання поширеності туберкульозу, що характеризує несприятливу епідемічну ситуацію.

У санаторній школі - інтернаті для дітей і підлітків звертається велика увага на заходи щодо санітарно-гігієнічного режиму, які будується диференційовано з урахуванням вікових особливостей і різного ступеня навчального навантаження учнів 1-4 класів, учнів 5 класів та учнів 6-9 класів. Характерною особливістю режиму є:

перебування дітей і підлітків на свіжому повітрі до 3 годин на день;

достатня тривалість сну / для учнів початкових класів в режим дня включений додатковий сон після обіду /;

раціональне харчування;

правильне чергування навчальних занять з відпочинком і забезпечення комплексу лікувально - оздоровчих заходів.

Для збереження працездатності, більшої ефективності занять дотримуються наступні правила:

тривалість уроку 40 хвилин, 3 хвилини з них використовуються для фізкультурної паузи;

першокласникам для полегшення адаптації в вересні вводиться по три уроки в день, в лютому додаткові канікули на один тиждень;

організована прогулянка на свіжому повітрі після третього уроку тривалістю 40 хвилин;

в режим денного включені наступні форми фізичного виховання: ранкова гімнастика, уроки фізкультури, фізкультурні паузи, рухливі ігри на перервах, під час перебування дітей на свіжому повітрі, лікувальна фізкультура, заняття в спортивних секціях, гартують процедури / вранці вологе обтирання до пояса /.

Правильно організоване і раціональне харчування є найважливішим лікувально - оздоровчим заходом.У школі-інтернаті організовано п'ятиразове харчування - сніданок, обід, вечеря і 2 полудня. Харчування здійснюється відповідно до норм фізіологічних потреб в харчових речовинах і енергії для різних вікових груп населення. Раціон харчування збільшено за рахунок підвищеного вмісту в їжі білків тваринного походження, які підвищують опірність організму до туберкульозу. У харчування включається достатня кількість овочів, фруктів, соків та інших продуктів. Організація харчування неможлива без проведення постійного медичного контролю. Складається десятиденне меню. Контроль за дотриманням норм харчування проводиться за накопичувальною відомості з підрахунком білків, жирів, вуглеводів і калорій. При необхідності проводиться корекція. Крім цього проводиться контроль за термінами реалізації швидкопсувних продуктів, товарним сусідством, санітарно-гігієнічним змістом харчоблоку. З працівниками кухні проводяться бесіди щодо дотримання технології приготування їжі для дітей.

В лікувально профілактичну роботу включені наступні заходи:

хіміопрофілактика, відповідно до показань;

туберкулінодіагностика;

огляд дітей і підлітків санаторної школи 4 рази на рік. Проведення лабораторних обстежень: розгорнутий аналіз крові, аналіз сечі, рентгенологічне обстеження органів грудної клітини дітям до 15 років, флюорографія дітям старше 15 років.

Антропометрія учнів санаторної школи 4 рази на рік / вимірювання росту, зважування, вимірювання грудної клітки при вдиху і видиху /, спірометрія.

Протягом перших 10 - 15 днів перебування в санаторній школі - інтернаті діти і підлітки оглядаються лікарем фтизіатром. Дані огляду заносяться в історію хвороби. Після огляду відповідно до клінічним діагнозом туберкульозу та рекомендаціями лікаря протитуберкульозного диспансеру призначається дітям і підліткам відповідне лікування і санітарно-гігієнічний режим також намічається план оздоровчих заходів.

Всім дітям і підліткам і з контакту з хворими на активні форми туберкульозу призначається хіміопрофілактичне заходи в осінньо - весняний період ізоніазидом з розрахунку 10мг / кг ваги на добу один раз перед обідом або фтивазидом з розрахунку 30мг / кг один раз на добу протягом трьох місяців восени і двох місяців навесні.

Дітям з віражем туберкулінових реакцій на туберкулін, а також підліткам, інфікованим туберкульозом, хіміопрофілактика проводиться тими ж препаратами протягом трьох місяців одним курсом на початку навчального року. Дітям і підліткам з локальною формою туберкульозу в фазі ущільнення і кальцинації без симптомів інтоксикації призначається курс хіміопрофілактики зазначеними препаратами протягом трьох місяців / восени і двох навесні /.

При повторному перебування дітей і підлітків в санаторній школі - інтернаті питання про хіміопрофілактики вирішується спільно з протитуберкульозних диспансером. Крім специфічної антибактеріальної терапії застосовується вітамінотерапія / ревіт, вітамін В, аскорбінова кислота /, десенсибілізуючу лікування препаратами кальцію / глюконат кальцію /.

На початку і наприкінці навчального року / вересень і березень - квітень / і проводиться туберкулінодіагностика / проба Манту 2 ТО туберкуліну ППД-Л /.

3.2 Оцінка ефективності перебування дітей і підлітків в санаторній школі інтернаті

Основним критерієм ефективності проведених лікувально профілактичних заходів при перебуванні дітей і підлітків в санаторній школі-інтернаті є:

досить гарне наростання ваги і позитивні зрушення в загальному фізичному розвитку;

зміна проби Манту з 2ТЕ в сторону зменшення.

Після закінчення навчального року мною і лікарем-педіатром вирішується питання про виписку дітей і підлітків з санаторної школи - інтернату або продовження їх лікування. Висновок видається на остаточне рішення лікаря протитуберкульозного диспансеру.

Таблиця № 9

Аналіз ефективності профілактичного лікування дітей і підлітків санаторної школи-інтернату

Кількість дітей

2004р.

2005р.

2006р.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

прибуло

180

100,0

180

100,0

179

100,0

виписано

103

57,2

105

58,3

122

68,1


діаграма №6

Графік ефективності лікування учнів санаторної школи-інтернату

Аналізуючи дані таблиці і діаграми можна відзначити тенденцію до поліпшення ефективності лікування учнів з 57,2% у 2004 році до 68,1% в 2006 році.

3.3 Аналіз результатів анкетуванняВ анкетуванні взяли участь учні 8-9 класів. Вибіркову сукупність склали 23 учнів, віком від 14 до 16 років. Основну групу респондентів становлять дівчинки 14 учнів (61%), 9 хлопчиків (39%). Статева структура опитаних представлена ​​в діаграмі 7

діаграма №7

Розподіл учнів по підлозі

За кількістю членів сім'ї учні розподілилися наступним чином:

· 1 учень, проживає тільки з мамою, що склало 4% від загальної кількості учнів.

· 3 члени сім'ї, у 6 учнів, що склало 26%.

· 4 члени сім'ї - у 5 учнів, що склало 22%.

· 5 і більше членів сім'ї - у 11 опитаних і становить 48%, від загального числа проханих.

За кількістю дітей в сім'ї найбільший відсоток склали сім'ї з двома дітьми 52%, сім'ї, де була одна дитина 22%, і 26% сімей, де три і більше дітей.

За ступенем зайнятості батьків у праці відповіді розподілилися наступним чином (діаграмма8):

· Працюють обоє батьків -39%

· Працює один з батьків -35%

· Не працюють 26%

Діаграмма№ 8

Розподіл батьків опитаних за ступенем зайнятості у праціЯк видно з діаграми 8, що досить великий відсоток батьків 26% від загального числа опитаних, не зайняті у праці.

Стан свого здоров'я учні оцінили наступним чином

· Хороше - 65%

· Задовільний -35%

· Незадовільний -0%

Стан здоров'я у членів своєї сім'ї оцінюю як:

· Гарне - 35%

· Задовільний - 30%

· Незадовільний -35%

При вивченні загального стану дитини було поставлено питання: як часто ти втомлювався через свого захворювання за останній тиждень?

· Велику частину часу -17%

· Іноді, рідко - 44%

· Майже ніколи або жодного разу - 39%

Проблеми, що виникають у зв'язку із захворюванням, учні виділяють наступні (діаграма 9):

· Проживання не в сім'ї -39%

· Відсутність друзів - 26%

· Обмеження в розвагах -35%

діаграма №9

Проблеми, що виникають в учнів, в зв'язку з захворюваннямЗ діаграми 9 видно, що з виникаючих проблем у дитини з зв'язку з захворюванням найбільший відсоток набрали відповіді проживання не в сім'ї 39% і обмеження в розвагах 35%

З порушених потреб учні виділяють наступні:

· Поганий апетит - 13%

· Поганий сон - 13%

· Підвищення температури - 9%

· Головний біль, слабкість -13%

· Відчуваю себе добре - 52%

3.4 Роль медсестри в наданні протитуберкульозної допомоги підліткам та дітямВсі різноманітні обов'язки медсестри фтизіатричної профілю можна умовно поділити на:

- Маніпуляційні процедури, які відпускаються у всіх лікувальних установах - роздача ліків, ін'єкції, внутрішньовенні вливання, налагодження крапельниці, промивання шлунка і кишечника, накладення пов'язок, догляд за хворими і т.д.

- Суто специфічну роботу, властиву тільки протитуберкульозній службі.

Один з основних принципів хіміотерапії туберкульозу є контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів (ПТП). Прийом ПТП відбувається в присутності медичної сестри, яка повинна працювати в цих умовах тактовно, коректно, але не наполегливо. При цьому не останню роль відіграє пояснення хворому важливості моменту. Перерви в прийомі ПТП призводять, з одного боку, до звикання до них мікробактерії туберкульозу, а з іншого боку - до поганої їх переносимості.

Медсестра фтизіатричної служби може виявитися в ситуаціях, що вимагають від НЕ ряду самостійних і грамотних дій. Як в стаціонарі, так і в амбулаторно-диспансерних умовах при ускладненнях туберкульозу легенів, коли потрібна екстрена допомога, зокрема при легеневих кровотечах і спонтанний пневмоторакс, медсестра нерідко виявляється біля ліжка хворого раніше лікаря, і від повноти і раціональності наданої нею допомоги залежить життя і здоров'я пацієнта

Значне місце серед обов'язків медичної сестри фтизіатричної профілю займає постановка туберкулінової проби Манту і заходи відповідно до її результатами.

Для постановки проби Манту застосовую спеціальні однограмові шприци. З дотриманням асептики і антисептики в шприц набирають 0,2 мл розчину туберкуліну ППД-Л і тонкою голкою, введеної під шкіру зрізом вгору, вводять 0,1 мл розчину так, щоб утворилася папула білуватого кольору діаметром 5-8 мм. Реакцію оцінюють через 48-72 год., Вимірюючи прозорою лінійкою діаметр інфільтрату поперечної передпліччя.

Реакція вважається:

а) негативною (енергія), якщо немає почервоніння і інфільтрату, а є тільки слід від уколу;

б) сумнівною - при діаметрі інфільтрату від 2 до 4 мм або почервонінні будь-яких розмірів;

в) позитивною - при діаметрі інфільтрату від 5 до 16 мм у дітей і підлітків і до 20 мм у дорослих (старше 17 років); позитивна реакція, в свою чергу, підрозділяється: на слабопозитивний - при діаметрі інфільтрату 5-9 мм; середньої інтенсивності - 10-14 мм; виражену -15-16 мм у дітей і підлітків і 15-20 мм у дорослих;

г) гиперергической при діаметрі інфільтрату 17 мм і більше у дітей і підлітків і 21 мм і більше у дорослих, а також при наявності лімфангііта і везіконекротіческіх зміни будь-яких розмірів;

д) усілівающейся- при збільшенні діаметру на 6 мм і більше протягом року або менше 6 мм, але при розмірі інфільтрату 12 мм і більше (наприклад, було 10 мм, збільшився до 13 мм).

Нарешті, виділяють «віраж» туберкулінової реакції - поява вперше позитивної реакції за умови поставки попередньої проби не більше 1 року тому і негативному її результаті.

Діти і підлітки з «віражем», гиперергической і посилюється реакціями відносяться до групи ризику, вони обстежуються з метою виявлення туберкульозу (огляд, загальний аналіз крові та сечі, рентгенограма легенів і ін); при наявності хвороби їм проводитися відповідне лікування. Тим не менш, якщо навіть туберкульоз не виявляється, пацієнти беруться на диспансерний облік: в VI а групі (з «віражем»), VIб - з гиперергической і VIв - з посилюється реакцією, і вони отримують хіміопрофілактику двома або трьома препаратами (переважно тубазидом, рифампіцином і етамбутолом відповідних віку дозах) протягом 3 місяців.

Профілактичні та планові медичні огляди спрямовані на своєчасне виявлення захворювання. У дітей і підлітків регулярно 1 раз в рік повинна проводитися туберкулінодіагоностіка, а у підлітків і дорослих не рідше 1 разу на 2 роки - флюорографія органів грудної клітини. Групи ризику по туберкульозу оглядаються частіше - щорічно або 2 рази в рік,

Важливо пояснити пацієнтам, що не треба боятися флюорографічних обстежень, так як зараз застосовується цифрова рентгенодіагностична техніка з променевим навантаженням в 30-50 разів меншою, ніж у плівкових флюорографів.

Як і раніше для виявлення туберкульозу в групах ризику проводять дослідження з метою виявлення мікробактерій туберкульозу в мокроті, сечі та інших виділеннях людини. При цьому важливо правильно вилучити матеріал для дослідження, перш за все мокротиння (проведення дратівливих інгаляцій).

Виявлення найбільш епідемічно небезпечних хворих-бактеріовиділювачів - всіма методами (бактеріоскопія, посіви на МБТ) з подальшим їх лікуванням - один з найважливіших пріоритетів надання протитуберкульозної допомоги населенню. Необхідно своєчасно направляти на обстеження осіб з симптомами захворювання, які самостійно звертаються за медичною допомогою, як правило, - до дільничного терапевта.

Знайти бактеріовиділювачів дуже важливо, але не менш важливе значення має робота так званих вогнищах туберкульозної інфекції. Осередком туберкульозної інфекції називається те місце проживання, де проживає хворий на туберкульоз - квартира, гуртожиток, сільський будинок і т.д.

Ці осередки ділять на:

- Вогнище туберкульозної інфекції першого типу - той осередок, де проживає хворий на туберкульоз з масивним бактеріовиділенням. Цей осередок найбільш небезпечний, особливо якщо в ньому проживають діти, підлітки, вагітні жінки. Ще небезпечніше вогнище, якщо житлово-побутові умови погані (погане освітлення, погане опалення, вогкість і т.д.)

- Вогнище туберкульозної інфекції другого типу - вогнище, де проживає хворий з туберкульозом з відносним (умовним) бактеріовиділенням - виділення бактерій непостійне. Якщо в цьому вогнищі немає підлітків, дітей, вагітних жінок.

- Вогнище туберкульозної інфекції третього типу - найбільш сприятливий вогнище - хворий без бактеріовиділення, що не дітей і підлітків.

- Вогнище туберкульозної інфекції четвертого типу або вогнище туберкульозної інфекції в сільській місцевості - де є хворий худобу з туберкульозом.

Осередок першого типу найбільш небезпечний і дільничний фтизіатр і епідеміолог повинні відвідувати його та контролювати і допомагати у профілактиці не менше 1 разу на місяць.

Осередок другого типу дільничний фтизіатр і епідеміолог відвідують 1 раз в 3-6 місяці. Осередок третього типу - 1 раз в півроку, необов'язково. Четвертий тип вогнища спостерігається протягом року після забою хворої худоби. Лікар проводить бесіду, оцінює умови житла, і якщо воно не відповідає вимогам, то лікар дає характеристику вогнища і ставить хворого в чергу на розселення вогнища. На сьогоднішній день це неймовірно складна проблема (розселяється близько 9-14%). Медсестра пояснює, що таке дезінфекція, як її проводити, також організовує профілактичне обстеження всіх членів сім'ї. При виявленні позитивної проби Манту у дітей у вогнищі, то таких дітей намагаються направляти в дитячі санаторії для проведення курсу оздоровчого лікування. Якщо є вагітна жінка, то її відправляють в пологовий будинок. І відразу проводять заключну дезінфекцію силами СЕС. Хворий обов'язково ізолюється, так щоб він не повертався в квартиру.

В осередках другого і третього типу проводять ті ж самі заходи, але в менш жорсткому варіанті.

І диспансер та СЕС обов'язково відвідують поліклініки, проводять там лекції та бесіди в сім'ях хворих на туберкульоз дітей, перевіряють роботу дільничних лікарів - пульмонологом - чи правильно, і своєчасно вони проводять рентгенологічне дослідження особам часто хворіють на ГРЗ (якщо хворий знаходиться з приводу ГРЗ не менше 3 раз на рік за лікарняним), пневмоніями.

Стаціонари перевіряються на виконання клінічного мінімуму хворому на туберкульоз - якщо хворий, що надходить в стаціонар не робив більше 1 року флюорографію, він повинен її зробити.

Рентгенологічного обстеження в стаціонарі підлягають:

- особи отримують тривало глюкокортикоїди

- особи з виконаною операцією резекції шлунка з приводу виразкової хвороби

- особи часто хворіють пневмоніями і ін. Легеневими захворюваннями

- хворі з цукровим діабетом

- діти, підлітки у яких спостерігалася протягом року гіперергічними, або близька до гіперергічними реакції проба Манту

- якщо є залишкові явища перенесеного туберкульозу.

Всі хворі з туберкульозом перебувають на обліку в диспансері. Облік проводиться по 7 групам:

- особи, хворі на активні форми туберкульозу з бактеріовиділенням. А-вперше виявлена ​​форма, Б - хронічна форма.

- всі особи з затихаючі формами туберкульозу (лікувалися в стаціонарі, припинилося бактеріовиділення, почалося розсмоктування запальних інфільтратів)

- особи, вилікувані від туберкульозу. У цій групі спостерігаються 1-3 роки. Якщо у пацієнта протягом 2-х років не бактеріовиділення, рентгенологічно розсмокталися фокуси бактеріовиділення то таких осіб знімають з обліку і вони можуть працювати де завгодно.

- здорові особи з вогнища інфекції

- всі особи хворі Нелегеневі формами туберкульозу. Тут вони діляться на 4 групи в залежності від активності процесу

- діти

- особи залишковими змінами в легенях після перенесеного туберкульозу - знаходяться на довічному обліку.

Джерело туберкульозної інфекції в більшості випадків існує тривалий час, оскільки туберкульозу властиво тривалий, нерідко хвилеподібний і хронічний перебіг. За контактними хворими спостерігають протягом всього терміну виділення МБТ хворим на туберкульоз, а також протягом 1 року після зняття бактеріовиділювачів з епідеміологічного з епідеміологічного обліку або виїзду з вогнища інфекції, крім, протягом 2 років після смерті хворого, що виділяв МБТ в зовнішнє середовище.

Перша зустріч людини з збудником туберкульозу, як правило, закінчується сприятливо, а саме - виробленням природного імунітету. Але тут важливо не пропустити період первинного інфікування туберкульозом, під час обстежити дитину і провести курс хіміопрофілактики.

Досвід показує, що не всіх дітей за результатами тубіркулінодіагностікі направляють до фтизіатрів при «віражі» туберкулінової проби або при її наростанні по порівнянні з попереднім роком на 6 мм і більше. До 30% «віражних» дітей не доходять до фтизіатра, а зворотного зв'язку між загальними педіатрами та фтизіопедіатра, між педіатрами та медичні шкіл, дитячих дошкільних установ часто немає. Не завжди обстежують оточення «віражних» дитини, щоб виявити джерело туберкулінової інфекції. Середній медичний персонал повинен брати повноправну участь в усуненні цих недоробок.

Велике значення має просвітницька діяльність. У санбюлетеня, плакатах, пам'ятках для населення треба постійно пропагувати здоровий спосіб життя. Успіх санітарно-освітньої роботи серед населення в значній мірі залежить від середнього медичного персоналу. Медична сестра може надати допомогу лікаря в оцінці факторів ризику конкретно для тієї чи іншої людини, переконати пацієнта в необхідності їх усунення, щоб попередити захворювання. При цьому дуже важливо знайти правильний тон бесіди і самому бути прикладом свідомого ставлення до збереження та підтримання здоров'я. У разі захворювання на туберкульоз успіх лікування і результат захворювання багато в чому залежить від доброзичливих взаємин медсестри з пацієнтом і його родичами. Слід своєчасно навчити осіб, які перебувають в контакті з хворими, дотримуватися необхідних заходів обережності, а самого хворого переконати систематично виконувати рекомендації лікаря.
З викладеного вище видно роль медичної сестри досить значима на всіх етапах протитуберкульозних заходів населенню в профілактиці, діагностиці та лікуванні туберкульозу.

Висновки і пропозиції

Підводячи підсумок проведеному дослідженню, можна зробити наступні висновки:

Основним напрямком діяльності медичної сестри санаторної школи-інтернату є охорона здоров'я дітей, що включає, перш за все, профілактичну роботу, а також виконання лікувально-діагностичних заходів та сестринських втручань, санітарно - протиепідемічні заходи, організаційні заходи та ін.

Соціальна характеристика сімей учнів, які перебувають на лікуванні, в основному задовільна і всім дітям при народженні проводилася БЦЖ в пологовому будинку.

У статистичних показниках по дитячому туберкульозу чітко простежується тенденція погіршення епідеміологічної ситуації за рахунок збільшення числа вперше виявлених дітей з туберкульозом, переважно у вигляді його малих і неускладнених форм.

При аналізі проведеного специфічного курсового протитуберкульозного лікування, загальнозміцнюючу терапії та оздоровчих заходів відзначається динаміка в бік поліпшення ефективності лікування учнів з 57,2% в 2004 році до 68,1% в 2006 році.

Правильно організована хіміопрофілактика, проведення широких оздоровчих заходів по зміцненню здоров'я дітей та підлітків сприяє зниженню захворюваності на туберкульоз.

Профілактична робота повинна займати першочергове місце в діяльності медичної сестри школи-інтернату.

В ході дослідження нами був розроблений ряд пропозицій, спрямованих на оптимізацію діяльності медичного персоналу санаторної школи-інтернату, як один з факторів вдосконалення медико-соціальної допомоги дитячому населенню:

Включення до посадових інструкцій сестринського персоналу обов'язків з проведення консультативної роботи з сім'ями дітей, які перебувають на лікуванні, в плані роз'яснення особливостей профілактики туберкульозу, догляду за хворими, пропаганди здорового способу життя.

Проведення регулярних занять із середнім медичним персоналом з вивчення сучасних методів догляду за хворими на туберкульоз, стану і перспектив розвитку сестринської справи в країні і за кордоном, ролі і місця медичної сестри в процесі надання медичної допомоги.

Пошук додаткових коштів на поліпшення матеріально - технічного оснащення діяльності середнього медичного персоналу. Фактором, здатним істотно підвищити якість медичної допомоги, є впровадження в установі єдиної інформаційної системи, що дозволило б скоротити час на другорядні напрямки діяльності на користь більш важливих, підвищити рівень професійної кваліфікації співробітників, за рахунок оптимізації використання спеціалізованої інформації, зменшити робоче навантаження на персонал.

Кваліфікований кадровий склад лікарів і медичних сестер є гарантією ефективного лікування.

висновок

Охорона здоров'я дітей в нашій країні є одним із пріоритетних завдань, бо немає більшої цінності, ніж здоров'я людини, яке є показником благополуччя суспільства.

Декларація «Про права дитини» свідчить, що держава повинна забезпечити захист життя і здоров'я дитини незалежно від економічного стану суспільства.

Здоров'я людини закладається в дитинстві, як пройде дитинство - з хворобами і травмами, голодом і злиднями чи буде оточене турботою, огороджено від потрясінь тілесних і душевних - таким і буде його здоров'я, а отже, професія, кар'єра, сім'я, потомство. Вирішення цих проблем певною мірою залежить від якості нашої роботи.

Особливу увагу належить профілактичним та оздоровчим заходам, які сприяють зниженню захворюваності на туберкульоз.

Санаторна школа-інтернат для дітей і підлітків з малими і затухаючими формами туберкульозу є одним з найважливіших заключних ланок у плані етапного лікування дитячого туберкульозу.

Завдання протитуберкульозного закладу даного типу полягає в забезпеченні правильного поєднання навчання хворих дітей і підлітків за програмою масових загальноосвітніх шкіл з проведенням специфічного лікування і широкого комплексу оздоровчих заходів до повного одужання.

З представлених даних в роботі основними заходами медичних працівників, які обслуговують дітей в школах, є:

організація всіх санітарно-гігієнічних заходів, необхідних для правильної постановки оздоровчої, виховної і навчальної роботи в установі;

медичний контроль за розвитком і станом здоров'я дітей, організація і проведення всіх необхідних профілактичних і лікувальних заходів;

попередження поширення захворювань серед дітей і підлітків, профілактика дитячого травматизму;

робота з гігієнічного навчання батьків, персоналу та гігієнічного виховання дітей і підлітків.

У статистичних показниках по дитячому туберкульозу чітко простежується тенденція погіршення епідеміологічної ситуації за рахунок збільшення числа вперше виявлених дітей з туберкульозом, переважно у вигляді його малих і неускладнених форм. Вищевикладене свідчить про необхідність збереження в країні існуючої системи організації протитуберкульозної допомоги дитячому населенню, завдяки якій, незважаючи на збільшення резервуара інфекції в країні, туберкульоз у дітей виявляється своєчасно і лише одиниці хворих помирають від цього захворювання. Пріоритетними в сучасних умовах повинні бути методи активного виявлення та профілактики туберкульозу серед дитячого населення за допомогою заходів, що проводяться в санаторній школі-інтернаті.

література

1. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян № 5487-1 від 22.07.93 р, в ред. Федерального закону № 139-ФЗ від 02.12.2000.

2. Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ «Про затвердження номенклатури закладів охорони здоров'я» № 395 від 03.11.99

3. Постанова Уряду РФ від 11.09.98г. № 1096 «Про затвердження Програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги» (в редакції постанов Уряду РФ від 26.10.99г. № 1194, від 29.11.00г. № 907, від 24.07.01г. № 550).

4. Наказ МОЗ РФ від 05..08.2003 № 330 «Про заходи щодо вдосконалення лікувального харчування в ЛПУ в Російській Федерації».

5. Метод. вказівки від 22.12.99 №99 / 230. «Добові норми харчування в санаторіях, санаторіях-профілакторіях, санаторних оздоровчих таборах цілодобового дії, а також в дитячих оздоровчих таборах».

6. Агаханова Г.А. Виноградов К.А., Корчагін Е.Е., Ноженкова Л.Ф., Шнайдер І.А. Здоров'я населення і здоравоохраненіе Красноярського краю на рубежі століть. - Красноярськ: ГУП ПІК «ОФСЕТ», 2001. - 192 с.

7. Аксьонова В.А. Туберкульоз у дітей в Росії: завдання медичних працівників щодо стабілізації рівня захворюваності. // Головна медична сестра. - 2004. - № 11. - с. 45-50.

8. Антонова Н.В. Матеріально-технічне забезпечення протитуберкульозних заходів в Російській Федерації в 2001 році: проект Центральний НДІ туберкульозу РАМН, 2000. - с.-52.

9. Браженко Н.А. Складові елементи сучасної профілактики туберкульозу / зб. науч. тр ..- М .: 2000. - с.-240.

10. Візель А.А., Гурилева М.Е. Туберкульоз. М .: ГЕОТАР «Медицина». 1999. с - 180.

11. Валієв Р.Ш .// казан. мед. журнал.-1998.-№4. с.- 288.

12. Гусейнов Г.К. Медична сестра протитуберкульозного закладу. // Медична сестра.-2006. с.-16-17.

13. Закопайло Г.Г. Про вплив соціальних чинників на захворюваність на туберкульоз. Збірник резюме 5-го Національного конгресу з хвороб органів диханія.- М.: 1995 .- с.-17-58.

14. Земенкова З.С., Дорожкова І.Р. Приховано протікає туберкульозна інфекція.- М .: 1984.- с.-14.

15. Жамборов Х.Х. Посібник з фтизіатрії. Нальчик. изд. «Ель-Фа». - 2000. - с.-260.

16. Куфакова Г.А., Овсянкина Е.С. Фактори ризику розвитку захворювання на туберкульоз у дітей та підлітків з соціально дезадаптованих груп населення: науч. разр.- Центральний НДІ туберкульозу РАМН, 2000..

17. Корчагін Е.Е. Принципи формування «Програми державних гарантій забезпечення громадян Красноярського краю безкоштовною медичною допомогою» і розміщення муніципального замовлення. // Інформаційно-методичний «Вісник» КФОМС, 2002р., № 3

18. Карачунскій М.А. Профілактика туберкульозу .// Медична сестра.2003. с.-10.

19. Корецька Н.М. Москаленко А.В. Клініко-соціальні характеристики хворих інфільтраційних туберкульоз легень // Проблема туберкульозу. - 1997 №5. с.-15-16.

20. Литвинов В.І. Нові технології діагностики туберкульозу: Зб. науч. тр.- Москва. 2000. - с. - 140.

21. Миняев В.А., Вишняков Н.И., Юр'єв В.К., Лучкевич С.П. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Навчальний посібник. Том 1., СПб. 1997.- с.- 220.

22. Перельман М.І., Корякін В.А. Фтізіатрія.- М .: Медицина, 1996.- с.- 320.

23. Перельман М.І. Новий етап розвитку протитуберкульозної допомоги населенню Росії.- М :. Медицина, 1996. с.- 240.

24. Пароол М.Б. Допомога хворим на туберкульоз // Медична сестра, 2006. с.- 19-22.

25. Керівництво з соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, під ред. Ю.П. Лісіцина, т. 2. - 1987. - с. 121.

26. Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. і Петраков Б.Д. Основи організації поліклінічної допомоги населенню, М., 1982. с. - 320.

27. Скачкова Є.І., Нечаєва О.Б. Протитуберкульозна допомога населенню: головні напрямки, роль медсестри .// Медична сестра.-2006. с.-21-23.

28. Туберкульоз. Керівництво для лікарів / За ред. А.Г. Хоменко.- М .: медицина.- 1996. - 496 с.

29. Туберкульоз органів дихання. / Під ред. А.Г. Хоменко, М., 1996.- с. -125.

30. Туберкульоз у дітей та підлітків, під ред. Е.Н. Янченко і М.С. Греймер, Л., 1997. с. -211.

31. Філіппов В.П. Бронхологіческое методи дослідження в диференціальної діагностики туберкульозу. М .: 1989.- с. -101.

32. Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Підручник. Санкт-Петербург. Вид. «Петрополіс», 2000.- 914 с.

33. Фірсова В.А. Туберкульоз органів дихання у дітей. М .: 1988.- с.-240.

34. Хоменко А.Г. , Мішин В.в. // Кубан. науч. мед. вестн.- 1997 року № 6-7.-с. 36.

35. Чумаков Ф.І. і Лук'янова М.А. Туберкульоз гортані в даний час, Пробл. туб, № 4, 1989.- с.-58

36. Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Підручник. Санкт-Петербург. Вид. «Петрополіс», 2000.- 914 с.

37. Шебанов Ф.В. Туберкульоз. М .: Медицина. 1981.- с. - 420.

38. Шестерина М.В. Зміни бронхів при туберкульозі легенів, М., 1976,

39. Шилова М.В. Туберкульоз в Росії в 2004 році. -2005. - с.-3-23.

40. Яблоков Д.Д. і Галібіна А.І. Туберкульоз легень в поєднанні з внутрішніми болезнямі.- Томск.-1986.- с.- 262.

додаток

Для отримання об'єктивної інформації просимо вас відповісти на питання анкети

Анкета для учнів санаторної школи-інтернату

1. Вік

2. Пол: (підкресліть)

а) чоловік

б) жен

3. Кількість членів сім'ї (підкресліть):

а) 2

б) 3

в 4

г) 5

д) 6

е) 7

ж) 8

з) 9

і) 10 і більше

4. Кількість дітей в сім'ї (підкресліть):

а) один

б) два

в) три і більше

5. Інші члени сім'ї проживають разом (підкресліть):

а) 2

б) 3

в 4

г) 5

д) 6

е) 7

6. Ступінь зайнятості батьків у праці

а) працюють обоє батьків

б) працює один з батьків

в) не працюють

7. Як ти оцінюєш стан свого здоров'я?

а) гарне

б) задовільний

в) незадовільний

8. Як ти оцінюєте стан здоров'я членів твоєї родини?

а) гарне

б) задовільний

в) незадовільний

9. Як часто ти втомлювався через свого захворювання за останній тиждень?

(Прочитайте варіанти відповідей, обведіть або позначте тільки один)

а) Більшу частину часу

б) Іноді, рідко

в) Майже ніколи або жодного разу

10. Як часто ти відчував себе несхожим на інші або ОДИНОКИМ через свого захворювання за останній тиждень?

(Прочитайте варіанти відповідей, обведіть або позначте тільки один)

а) Більшу частину часу

б) Іноді, рідко

в) 3.Почті ніколи або жодного разу

11. Які проблеми у тебе виникають у зв'язку із захворюванням?

а) проживання не в сім'ї

б) відсутність друзів

в) обмеження в розвагах

12.Які потреби у тебе порушені?

а) поганий апетит

б) поганий сон

в) підвищення температури

г) головний біль, слабкість

д) відчуваю себе добре

...........Скачати 59.76 Kb.