Аналіз показників здоров'я студентів Іжевської державної медичної академії


    Головна сторінка


:)Скачати 89.98 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір89.98 Kb.
Типдипломна робота
:)
чувствие людини і перебіг життєво важ-них процесів в його організмі. Природно, що людині слід приспосаб-Ліван до явищ природи і ритму їхніх коливань. Психофізичні уп-вправ і загартовування організму допомагають людині зменшити зависи-ність від метеоумов і перепадів погоди, сприяють його гармонійного-му єднання з природою.
Для нормального функціонування мозку потрібні не тільки кисень і харчування, але і інформація від органів почуттів. Особливо стимулює психи-ку новизна вражень, що викликає позитивні емоції. Під впливом краси природи людина заспокоюється, а це допомагає йому відволіктися від повсякденних дрібниць. Врівноважений, він набуває здатність дивитися навколо себе ніби крізь збільшувальне скло. Образи, поспіх, нервозність, настільки часті в нашому житті, розчиняються у великому спокої природи і її безкрайніх просторах.

Дуже важливо відзначити сприятливе стан повітряного середовища при м'язової діяльності, в тому числі і при заняттях фізичними упражне-нями, так як при цьому збільшується легенева вентиляція, теплообразова-ня і т. Д. У спортивній практиці санітарно-гігієнічні дослідження повітря дозволяють своєчасно вжити необхідних заходи, забезпечую щие максимальні умови для займаються фізичною культурою і спор-том.

Слід пам'ятати, що надходження в приміщення потрібної кількості чистого повітря і видалення повітря, забрудненого продуктами життєдіяльності-ності важливо і необхідно.

Заняття фізичними вправами стимулює обмін речовин, збіль-личивается сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів. У свя-зи з цим зростає гігієнічне значення фізичних вправ, якщо вони проводяться на відкритому повітрі. У цих умовах підвищується їх загальний оздоровчий ефект, вони надають закаливающее дію, особливо, якщо заняття проводяться при низьких температурах повітря. При цьому улучша-ються такі показники фізичного розвитку, як екскурсія грудної клітки, життєва ємність легенів. При проведенні занять в умовах холоду вдосконалення-шенствует теплорегуляционная функція, знижується чутливість до холоду, зменшується можливість виникнення простудних захворювань; Крім сприятливого впливу холодного повітря на здоров'я відзначатимуть-ється підвищення ефективності тренувань, що пояснюється великою интен-ність і щільністю занять фізичними вправами. Фізичні навантаження повинні унормувати з урахуванням вікових особливостей, метеорит-логічних чинників.

Важливий елемент здорового способу життя - особиста гігієна. Він включа-ет в себе раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу та взуття. Особливе значення має і режим дня. При правильному і строгому його дотриманні виробляється чіткий ритм функціонування організму. А це, в свою чергу, створює найкращі умови для роботи і відновлення. Неоднакові умови життя, праці і побуту, індивідуальні відмінності людей не дозволяють рекомендувати один варіант добового режиму для всіх. Однак його основні положення повинні дотримуватися усіма: виконання різних видів діяльність у суворо визначений час, правильне че-редованіе роботи і відпочинку, регулярне харчування. Особливу увагу потрібно приділяти сну - основному і нічим не замінимим виду відпочинку. Постійно не-досипання небезпечно тим, що може викликати виснаження нервової системи, ос-лабленіе захисних сил організму, зниження працездатності, погіршення самопочуття.

1.4. Основні принципи розподілу студентів і учнів на медичні групи з фізичної культури

У навчальних закладах для обов'язкових заняття на уроках по фізич-ської культури і позакласних спортивних занять всіх учнів і студентів в залежності від стану здоров'я та фізичного розвитку розподіляють на три групи: основну, підготовчу і спеціальну.

До основної медичної групи відносять учнів і студентів без від-лень в стані здоров'я і фізичному розвитку, а також з незначи-них відхиленнями, але не відстають від своїх однолітків у фізичній підготовленості. Учням і студентам цієї групи дозволяють заняття в повному обсязі за навчальною програмою фізичного виховання, підготовки та здачі норм відповідного комплексу БГТО і ГТО, тренування і змагаються-вання в будь-якому виді спорту. При цьому треба враховувати протипоказання до окремих видів спорту. Наприклад, при порушеннях постави і не прогрес-ючий функціональних сколиозах (1 ступінь) не слід займатися вело-спортом, боксом і веслуванням; при перфорації барабанної перетинка протидії показані водні види спорту, при короткозорості можна займатися ВЕЛОМОТО-спортом, боксом, стрибками у воду і на лижах з трампліну, гірськолижним спортом і важкою атлетикою, при ожирінні не рекомендуються стрибки в довжину і висоту, спринтерський біг, акробатика , спортивна та художня гімнастика.

До підготовчої медичної групи відносять учнів і студен-тів, що мають відхилення в стані здоров'я або фізичному розвитку без виражених функціональних порушень, але не мають достатньої фізкабінет-чеський підготовленості для виконання програми фізичного вихованням ня в обумовлені терміни, які є протипоказанням до участі в спортивних змаганнях . Учні та студенти цієї групи відвідують уро-ки з фізичної культури відповідно до навчального розкладу разом з учнями і студентами основної групи, але фізичне навантаження при виконанні інтенсивних фізичних вправ (біг, стрибки та ін.) Для них знижується. Терміни здачі навчальних нормативів і нормативів відповідної ступені комплексу БГТО або ГТО подовжують. Вони не беруть участі в спортивних змаганнях. З ними проводять додаткові фізкультурні заняття з общеукрепляющей методикою і інші оздоровчі і лікувальні мероприя-ку. При поліпшенні загального стану і фізичної підготовленості навчаючи-трудящих і студентів після додаткового медичного обстеження пере-водять в основну групу.

До спеціальної медичної групи відносять учнів і студентів із значними відхиленнями постійного або тимчасового характеру в со-стоянні здоров'я або фізичному розвитку, є протипоказанням третьому до занять фізичною культурою за навчальною програмою, але не препятст-інди відвідування школи і виконання загальноосвітньої програм-ми. Фізкультурні заняття з учнями і студентами спеціальної групи проводять в позаурочний час за особливим розкладом відповідно до спе-соціальними програмами, які враховують характер і ступінь відхилень у стані здоров'я і фізичному розвитку, або вони відвідують заняття лікув-ної гімнастикою в медичних установах. У міру поліпшення здоров'я і фізичної підготовленості їх можна переводити в підготовчу, а потім в основну групу. Після перенесених гострих захворювань і травм необхідно тимчасове повне звільнення від фізкультурних занять, ко-торие слід замінити лікувальною гімнастикою. Терміни відновлення фіз-культурних занять залежать від тяжкості захворювання, вирішуються строго інді-відуально і коливаються від одного тижня до декількох місяців.

1.5. Стан здоров'я студентів, що навчаються в медичних

навчальних закладах

Найважливішою складовою частиною соціальної та економічної стратегії держави є підготовка висококваліфікованих кадрів для різних галузей народного господарства. Успішне вирішення даної проблеми багато в чому залежить від стану здоров'я і працездатності студентської молоді.

В даний час, за даними ВООЗ, молоді люди складають 30% населення земної кулі - 1 млрд. 445 млн. Чоловік.

Вони не були одностайними в класифікації вікових груп відсутня, хоча не викликає сумніву той факт, що в різних вікових групах фактори, що впливають на рівень здоров'я, роблять різний вплив. Кожна вікова група відрізняється «персональними» характеристиками, обумовленими соціальною роллю її представників. Виходячи зі спільності соціальних факторів, до категорії молоді більшість дослідників відносить людей у ​​віці від 16 до 29 років. [3]

Поняття молоді як самостійної групи населення пов'язано, перш за все, з досягнутою на даний історичний момент її соціально-економічної зрілістю, а також сукупністю особистісних особливостей і відмітний рис. Специфіка групи полягає в тому, що саме в цей період закладається фундамент ідейно-політичних, трудових, моральних позицій, а також здоров'я.

Разом з тим для соціально-демографічної групи, які відносять до молоді, характерно максимальне число найважливіших переходів з однієї соціального середовища в іншу, що позначаються психологами як дезорганізація найближчій соціального середовища. До таких переходах відносяться закінчення школи, вступ до навчальних закладів, початок виробничо-трудової діяльності. Протягом цього періоду відбувається формування сім'ї, народження дітей, що також вимагає якісної перебудови всього укладу і ритму життя. Контингент молоді неоднорідний - це учні шкіл, училищ, молоді робітники, працівники освіти, культури, сфери обслуговування, медичних установ. Кожна з цих груп має специфічні риси і особливості, які вимагають диференційованого підходу при визначенні форм і методів збереження і зміцнення здоров'я. [10]

З точки зору демографічної ситуації, що складається сьогодні, слід зазначити, що протягом найближчих 2-3 десятиліть відбувається безперервне зменшення частки молодих у віковій групі населення. Іншими словами, процес демографічного старіння триватиме, а темпи приросту загальної чисельності населення падати.

Молодь - майбутнє країни, але вона несе відповідальність і перед справжнім. Її віддача суспільству в умовах прискорення соціально-економічного розвитку країни потрібна вже зараз. І тільки здорова, фізично міцна молодь в змозі впоратися з покладеними на неї завданнями.

Науково-технічний прогрес призводить до зміни умов і прискоренню темпів праці і життя, істотно і швидко змінює навколишнє середовище людини. Прискорюють темпи розвивається економіка, наука, медицина, техніка. Зростання міст, стрімко що виникає автоматизація і механізація виробничих процесів, зниження фізичної і підвищення нервово-психічного навантаження, розвиток засобів транспорту і зв'язку, інформаційний бум - все це разом узяте створює нову екологічну, психологічну та соціальну середу, в якій живе сучасна людина.

Це середовище безпосередньо впливає, з одного боку, на здоров'я молоді, виникнення і поширення в її середовищі різних захворювань і, з іншого боку - на можливості їх профілактики та лікування. Таким чином, об'єктивні зміни в характері праці і життєдіяльності людей підвищують рівень вимог до підтримки, збереження та зміцнення здоров'я. [5]

Вітчизняну систему освіти і виховання можна сьогодні в цілому охарактеризувати як кризову. Зі сфери політики та економіки криза перейшов в область культури, освіти та виховання. Успіх навчання і виховання багато в чому обумовлений функціональними і адаптивними можливостями організму, рівнем фізичної і розумової працездатності, станом здоров'я учнів.

Аналіз стану здоров'я деяких соціальних груп молоді показує, що з 1000 учнів ПТУ і школярів 601 є здоровими, 227 - практично здоровими і 172 - хворими, серед студентів технікумів відповідно 411, 337 і 252 і серед студентів вузів 381 здорові, 377 практично здорові і 242 хворі.

Поширення патологічних станів серед молоді має ряд закономірностей, пов'язаних з функціональним станом організму, особливостями способу життя, а також організацією медичної допомоги.Серед осіб у віці 15-19 років найбільш часто поширені хвороби нервової системи та органів чуття, травлення і дихання. Поглиблений аналіз перерахованих класів хвороб за нозологічними формами показує, що у віці 15-19 років найбільш часто зустрічаються аномалії рефракції, пародонтоз, карієс та інші хвороби зубів, хвороби опорного апарату, гіпертрофія мигдалин і хронічний тонзиліт. Значну частку в структурі становлять неврози, нетоксичний зоб і тиреотоксикоз, гіпертонічна хвороба, запальні захворювання нирок. [16]

В даний час, абітурієнти, що надходять в середні навчальні
закладу «тестуються» на вступних іспитах тільки інтелектуально, без урахування стану здоров'я та фізичного розвитку. У такій ситуації фізична підготовленість особистості нівелюється, в результаті чого набір студентів неоднорідний за станом здоров'я. Тому надзвичайно важливо є вдосконалення диспансерного спостереження із застосуванням різних форм скринінгу, розробкою науково обґрунтованих прогнозів, ранньої діагностики стану передхвороби і визначення адаптаційних можливостей організму.

Студентська молодь вирізняється як особлива професійна група. Інформаційні та емоційні перевантаження, яким вони піддаються на тлі погіршення соціальних умов і зниження часткою фізичної активності в розпорядку дня, призводять до зриву адаптаційних процесів, а за цим і до виникнення різних змін в стані здоров'я. Тому в світлі проблеми моніторингу здоров'я, прогнозування його стану, залишається нагальним питання про стандартизацію його показників, про кількісну оцінку адаптивних можливостей організму, про виявлення чинників, що впливають на формування здоров'я. [10]

Високий рівень захворюваність, схильність до хронізації ряду хвороб, велика кількість факторів, що негативно впливають на стан здоров'я студентів в сучасних несприятливих умовах, обумовлюють необхідність удосконалення системи профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів на всіх етапах медичного обслуговування студентства (здоровпункт, студентська поліклініка, стаціонар) з урахуванням відмінностей в рівнях здоров'я, умови навчання, образі і умовах життя юнаків і дівчат.

Аналіз літератури з проблеми охорони здоров'я студентів дозволив встановити, що в даний час не вироблено єдиного методичного підходу до питань організації медичного обслуговування студентства. Затверджене Міністерством охорони здоров'я «Положення про міський поліклініці, яка надає допомогу студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів» (1985 г.), на жаль, не акцентує уваги на структурі прикріплених контингентів, що веде до вільного комплектування їх при організації таких ЛПУ.

Таким чином, на сьогоднішній день немає єдиного організаційного підходу до структури студентських здоровпунктів, поліклінік і лікарень. Як показує практика, такі ЛПУ створюються за принципом і подобою територіальних, які обслуговують доросле населення. Внаслідок того, що не в повній мірі враховується вікова специфіка даного контингенту, лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи, що проводяться даними установами щодо студентів, не завжди досягають поставлених цілей. [14]

В даний час виділяють декілька причин несприятливої ​​динаміки стану здоров'я студентів. До них відносять чинники (рис 2), які визначають вплив освітнього середовища навчального закладу на здоров'я студентів, тому що:

1) 70,0% часу неспання студенти проводять в освітньому закладі;

2) ці впливи тривалі, систематичні і безперервні. ХХ24'Х

Мал. 2 Фактори, що визначають вплив освітнього середовища, на здоров'я студентів

Аналіз результатів медичних оглядів, проведених до вступу до ВНЗ, показує, що в середньому у кожного майбутнього студента було 1,6 захворювань, зареєстрованих в дитячі і шкільні роки. У структурі зазначеної патології провідну роль відіграють хвороби органів дихання, на які припадає половина від загальної кількості зареєстрованих при профілактичних оглядах захворювань. Друге рангове місце займають інфекційні хвороби, якими в шкільному віці перехворів кожен восьмий студент. Далі йдуть хвороби органів травлення, ока та придаткового апарату, а також травми. Що стосується захворюваності студентів в період навчання, то її рівень є порівняно низьким. Так, захворюваність за зверненнями студентів на 1 - 3-х курсах становить 295,0 випадків на 1000 осіб. В її структурі основне місце відведено також хвороб органів дихання. На цьому тлі відзначається поступове збільшення частоти захворювань органів травлення, сечостатевої системи, хвороб крові та ендокринної системи.

Особливе місце в дослідженні захворюваності займають взаємозв'язку між заняттями спортом, станом здоров'я та успішністю студентів. Отримані дані свідчать про те, що більшість з них (дві третини) досить здорові для того, щоб відвідувати основні групи занять фізкультурою. Проте кожен третій студент є носієм хронічного захворювання, що дозволяє йому відвідувати тільки групу ЛФК. Згідно з отриманими даними, 64,7% обстежених студентів взагалі не займаються спортом.

Дослідження особливостей способу життя показало, що курять 28,4% опитаних студентів, а зловживають спиртними напоями - 36%. Тривожність цієї, інформації підвищується при порівнянні з іншими компонентами здорового способу життя: займаються фізичними вправами, роблять зарядку тільки 20,5% опитаних, відвідують спортивні секції - 6,8%, займаються бігом, підтюпцем - 2,5%, намагаються дотримуватися режиму дня - 17,8%, стежать за своїм харчуванням - 14,5%, регулярно консультуються з лікарем - 8,3%. Згідно з результатами дослідження, причина наявності шкідливих звичок студентів - стреси, викликані перевантаженістю навчальних програм, невлаштованість побуту і дозвілля, відсутністю нормальних механізмів релаксації, вкрай необхідних при такій інтенсивній роботі, який є засвоєння сучасних навчальних програм.

Здоров'я людини - складний феномен, що змінюється під впливом великої кількості взаємопов'язаних факторів, дія багатьох з яких до цих пір недостатньо оцінений кількісно. Узагальнення результатів досліджень, проведених іншими авторами, дозволяє виділити 6 основних чинників, які можуть мати несприятливий вплив на рівень і динаміку захворювань студентів: це перенесені раннє захворювання; побутові умови; місце проживання; фізичний розвиток; куріння; вживання алкоголю. [20]

ГЛАВА II. Матеріали і методи дослідження

Мета дослідження - вивчити стан здоров'я, виявити вплив соціально-гігієнічних факторів і способу життя студентів ІГМА.

завдання:

вивчити захворюваність за зверненнями, за даними медоглядів;

проаналізувати зміни стану здоров'я студентів з I по VI курс.

вивчити медичну активність студентів і деякі чинники способу життя.

Питання про визначення необхідного числа спостережень при проведенні вибіркового статистичного дослідження має важливе значення. Від правильного вирішення цього питання залежить підсумок дослідження в цілому, а також терміни його проведення, потреби в силах і засобах для його здійснення. Вирішення цього питання - неодмінна складова частина організаційного плану дослідження.

Об'єкт дослідження - студенти Іжевської державної медичної академії, все паралелі з 1-го по 6 курс, n = 481.

Методи дослідження:

викопіювання даних з первинної звітної документації ( «медична карта студента»);

соціологічне опитування здійснювався за анкетами (додаток 1).

статистична обробка матеріалу:

розрахунок відносних, інтенсивних, екстенсивних показників, середніх величин;

обчислення середньої помилки відносної величини за формулою:

де p - величина показника, для якого визначається m%, а q = 100-p, n - число спостережень.

Обчислення оцінки достовірності різниці показників здійснювалося за критерієм Стьюдента:

Порівняльний метод.

Дослідження проводилося за матеріалами за 3 роки з 2003 - 2005 рр. в процесі відбору даних використовувалися як суцільне, так і вибіркове дослідження.

Відбір респондентів для опитування за анкетою проводився шляхом випадкової вибірки.


Глава III. Захворюваність і медична активність і деякі чинники способу життя студентів ІГМА

3.1. Аналіз захворюваності населення Удмуртської Республіки

Захворюваність населення є одним з основних показників громадського здоров'я. Щорічно в нашій республіці реєструється понад 2,5 млн. Випадків захворювань населення гострими і хронічними захворюваннями, з яких близько 1,5 млн. З вперше встановленим діагнозом. В динаміці за останні три роки рівень загальної захворюваності на 14,6%, а первинної - на 5,3%.

Рівень загальної захворюваності, за даними зверненнями населення в лікувально-профілактичні установи в 2004 році став трохи нижче, ніж в 2003, і ​​склав 1841,2 на 1000 населення.

Динаміка рівня загальної захворюваності населення Удмуртської Республіки представлена ​​в таблиці 1.

Таблиця 1

Захворюваність населення Удмуртської Республіки

за 2003 - 2004 рр. (На 1000 наявного населення)

показник

всього

в тому числі

діти

підлітки

дорослі

2003 р

2004 р

2003 р

2004 р

2003 р

2004 р

2003 р

2004 р

Загальна захворюваність

1856,6

1841,2

2737,8

2717,4

2226,7

2169,1

1609,4

1612,8

В т.ч. з діагнозом, встановленим вперше в житті

969,4

940,7

2141,1

2135,3

1382,4

1326,4

650,3

634,1

Загальна захворюваність по Росії

1411,3

н.с.

2084,4

н.с.

1733,9

н.с.

1252,3

н.с.

Загальна захворюваність в цілому по республіці в 2004 році в порівнянні з 2003 роком змінилася незначно - зменшилася на 0,7%. Захворюваність дітей, подростов і дорослих - відповідно на 0,7%, 2,6% і 0,2%.

Структура загальної та первинної захворюваності по Удмуртської Республіці представлена ​​в таблиці 2.

Таблиця 2

Загальна і первинна захворюваність по Удмуртської Республіці за класами хвороб (на 1000 населення)

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Загальна захворюваність

первинна захворюваність

Загальна захворюваність

первинна захворюваність

Загальна захворюваність

первинна захворюваність

Інфекційні та паразитарні хвороби

4,8

6,4

4,9

6,5

4,2

6,0

новоутворення

2,0

0,9

1,9

0,9

2,1

1,0

Хвороби ендокринної системи

1,9

0,6

1,8

0,6

1,9

0,7

Хвороби крові та кровотворних органів

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

Психічні розлади

3,6

0,9

3,4

0,8

3,5

0,7

Хвороби нервової системи

4,0

2,1

3,6

1,9

3,5

1,9

хвороби очей

7,7

3,6

7,7

3,3

7,8

3,2

хвороби вуха

2,9

3,3

2,7

2,9

3,0

3,3

Хвороби системи кровообігу

8,4

1,6

9,2

1,8

10,0

2,0

Хвороби органів дихання

28,1

43,5

28,5

44,3

26,8

43,4

Хвороби органів травлення

6,3

3,3

6,4

3,2

6,4

3,2

Хвороби сечостатевої системи

7,1

5,4

6,8

4,6

7,4

4,9

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

4,6

6,7

5,0

7,2

5,3

8,1

Хвороби кістково-м'язової системи

7,5

3,3

7,4

3,2

7,7

3,2

Травми та отруєння

6,5

11,9

6,4

12,0

6,2

11,9

Аналізуючи показники даної таблиці, ми бачимо, що провідне місце по Удмуртської Республіці займають захворювання органів дихання, захворювання очей і системи кровообігу і частота випадків цієї патології чітко наростає.


3.2. Захворюваність студентів ІГМА за даними зверненнями

Результати, отримані в результаті викопіювання даних з амбулаторної картки студента представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Захворюваність студентів ІГМА

за даними зверненнями (на 1000 студентів)

класи хвороб

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Абс.

p + m

Абс.

p + m

Абс.

p + m

Хвороби ендокринної системи

12

13

15

Хвороби крові та кровотворних органів

1

2

1

Хвороби нервової системи

21

25

31

хвороби ока

15

13

15

Хвороби органів дихання

298

319

354

Хвороби органів травлення

271

265

275

хвороби серцево-судинної системи

16

19

21

Хвороби сечостатевої системи

29

35

36

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

10

9

11

Хвороби кістково-м'язової системи

13

11

14

ЛОР-захворювання

35

49

45

Інфекційні захворювання

3

2

25

Травми та отруєння

9

11

12

всього

733

773

855

Рівень захворюваності за даними звертань має тенденцію до зростання.Наведені дані за останні три роки свідчать про те, що на першому місці стоять захворювання органів дихання (41,4%), на другому місці - захворювання органів травлення (34,8%), на третьому місці - захворювання сечостатевої системи і ЛОР-захворювання (__). Збільшилося число звернень з інфекційних захворювань на увазі спалаху в 2005 році краснухи. Також збільшується частота звернень неврологічних захворювань і захворювань серцево-судинної системи. Таким чином, здоров'я наших студентів перебуває в дуже жалюгідному стані.

Розглянемо більш докладно структуру захворювань студентів 1 - 6 курсів ІГМА за 2005 рік (табл.4). Як видно з наведеної таблиці обертаність студентів старших курсів вище, тобто можна зробити висновок, що до 6-го курсу стан їх здоров'я погіршується.

Таблиця 4

Структура захворювань студентів ІГМА за 2005 рік (на 100 оглянутих)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Абс.

p + m (%)

Абс.

p + m (%)

Абс.

p + m (%)

Абс.

p + m (%)

Абс.

p + m (%)

Абс.

p + m (%)

Хвороби ендокринної системи

0

0

2

1,6 + 1,1

3

2,3 + 1,3

3

2,1 + 1,2

4

2,5 + 1,2

3

1,9 + 1,1

Хвороби крові та кровотворних органів

0

0

0

0

1

0,8 + 0,8

0

0

0

0

0

0

Хвороби нервової системи

2

1,5 + 1,0

4

3,2 + 1,6

3

2,3 + 1,3

7

4,8 + 1,8

6

3,8 + 1,5

9

5,6 + 1,8

хвороби ока

2

1,5 + 1,0

1

0,8 + 0,8

1

0,8 + 0,8

4

2,7 + 1,3

3

1,9 + 1,1

4

2,5 + 1,2

Хвороби органів дихання

49

36,6 + 4,2

54

42,8 + 4,4

61

46,9 + 4,4

65

44,5 + 4,1

60

37,7 + 3,8

65

40,6 + 3,9

Хвороби органів травлення

36

26,9 + 3,8

41

32,5 + 4,2

40

30,8 + 4,0

47

32,2 + 3,9

62

39,0 + 3,9

49

30,6 + 3,6

хвороби серцево-судинної системи

6

4,5 + 1,8

3

2,9 + 1,5

2

1,5 + 1,1

3

2,1 + 1,2

4

2,5 + 1,2

3

1,9 + 1,1

Хвороби сечостатевої системи

6

4,5 + 1,8

5

4,0 + 1,7

7

5,4 + 2,0

6

4,1 + 1,6

6

3,8 + 1,5

6

3,8 + 1,5

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

2

1,5 + 1,0

1

0,8 + 0,8

2

1,5 + 1,1

2

1,4 + 1,0

0

0

4

2,5 + 1,2

Хвороби кістково-м'язової системи

3

2,2 + 1,3

1

0,8 + 0,8

1

0,8 + 0,8

4

2,7 + 1,3

2

1,3 + 0,9

3

1,9 + 1,1

ЛОР-захворювання

6

4,5 + 1,8

7

5,6 + 2,0

7

5,4 + 2,0

4

2,7 + 1,3

10

6,3 + 1,9

11

6,9 + 2,0

Інфекційні захворювання

18

13,4 + 2,9

3

2,9 + 1,5

1

0,8 + 0,8

0

0

1

0,6 + 0,6

2

1,3 + 0,9

Травми та отруєння

4

3,0 + 1,5

4

3,2 + 1,6

1

0,8 + 0,8

1

0,7 + 0,7

1

0,6 + 0,6

1

0,6 + 0,6

В з о г о

134

100

126

130

146

159

160


3.2. Аналіз захворюваності за даними медичних оглядів

У Іжевської державної медичної академії навчається 2221 студент, з них на лікувальному факультеті +1328 студентів, педіатричному факультеті - 508 студентів, стоматологічному - 385 студентів. Із загальної кількості сільські студенти склали 25%.

Дуже важливо своєчасно виявити учнів, які мають відхилення в стані здоров'я, які ще не мають незворотній характер, але знижують фізичну активність, працездатність, затримують розвиток організму. Раннє виявлення патологічних станів, систематичне спостереження за студентами, що мають відхилення в стані здоров'я, здійснюється щорічно на профілактичних оглядах і протягом року закріпленим за студентами фахівцем. Наведені дані в таблиці 5 характеризують структуру захворювань студентів ІГМА.

Таблиця 5

Розподіл виявлених захворювань серед студентів ІГМА (на 100 оглянутих)

класи хвороб

2003 рік

2004 рік

2005 рік

всього

абс.

p + m (%)

всього

абс.

p + m (%)

всього

абс.

p + m (%)

Хвороби ендокринної системи

2127

135

6,3 + 0,5

2148

84

3,9 + 0,4

2221

114

5,1 + 0,5

Хвороби нервової системи

2127

108

5,1 + 0,5

2148

100

4,6 + 0,4

2221

115

5,2 + 0,5

хвороби ока

2127

574

27,0 + 0,1

2148

598

27,8 + 0,1

2221

603

27,1 + 0,9

терапевтичні хвороби

2127

1 802

84,7 + 0,8

2148

1090

50,7 + 1,1

2221

1446

65,1 + 1,0

Хвороби сечостатевої системи

2127

414

19,5 + 0,8

2148

462

21,5 + 0,9

2221

438

19,7 + 0,8

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

2127

54

2,5 + 0,3

2148

114

5,3 + 0,5

2221

91

4,1 + 0,4

Хвороби кістково-м'язової системи

2127

294

18,5 + 0,8

2148

306

14,2 + 0,7

2221

355

16,0 + 0,8

Провідне місце у студентів серед захворювань займає терапевтична патологія - це, в основному, захворювання органів дихання, органів травлення і захворювання органів системи кровообігу. На другому місці - хвороби очей, на третьому місці - хвороби сечостатевої системи.

Дані актів медичних оглядів студентів за останні два роки (2003, 2004) виявляють зростання хронічних захворювань серед студентів, що видно на діаграмі.

Переважаючими в структурі захворювань є захворювання травної системи (28%), на другому місці - захворювання сечостатевої системи (16,2%), на третьому місці - захворювання дихальної системи (13,5%)

Для оцінки здоров'я молоді є чотири критерії: наявність або відсутність хронічних захворювань, рівень функціонування основних систем організму, ступінь опірності несприятливих впливів, рівень фізичного розвитку і ступінь його гармонійності.

Сьогодні великий відсоток молоді має відхилення в стані здоров'я. Це гострі респіраторні вірусні інфекції, ангіни, хронічний тонзиліт, алергічні захворювання, порушення зору, функцій опорно-рухового апарату, шлунково-кишкові захворювання, неврити, хвороби серцево-судинної системи і т.п.

Виділяють наступні групи здоров'я:

Група I - здорові, не мають хронічних захворювань, відповідним віком фізичним розвитком. Рідко хворіють;

Група II - здорові, з морфофункціональними відхиленнями, без хронічно захворювань, але мають відхилення у фізичному розвитку;

Група III - хворі на хронічні захворювання в стадії компенсації, рідко хворіють на гострі захворювання, добре себе почувають, мають високу працездатність;

Група IV - хворі з хронічними захворюваннями в стадії субкомпенсації, часто хворіють, з пониженою працездатністю;

Група V - хворі з хронічними захворюваннями в стадії декомпенсації. Зазвичай з такою патологією хворі знаходяться в спеціальних лікувальних установах.

Для першої групи здоров'я навчальна, трудова і спортивна діяльність організовується без будь-яких обмежень відповідно до програм.

Учні другої групи здоров'я потребують підвищеної уваги з боку лікарів, як група ризику. З ними необхідно проводити загартовування, заняття фізкультурою, дієтотерапію, дотримуватися раціональний режим дня.

Учні третьої, четвертої та п'ятої груп здоров'я повинні перебувати під постійним наглядом лікарів. Їх руховий режим обмежений, подовжується тривалість нічного відпочинку і сну. На жаль, навчальний процес не може дати такої можливості нашим студентам.


3.3. Медична активність і деякі сторони способу життя

студентів ІГМА

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я «Здоров'я - це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Тому далі ми вивчили вплив даних чинників на стан здоров'я студентів, використавши холистический підхід до здоров'я студентів на основі п'яти основних компонентів: фізичне здоров'я (харчування, сон-відпочинок, наявність захворювань, ставлення до сексу), духовне здоров'я (самореалізація, плани на майбутнє) , соціальне здоров'я, інтелектуальне здоров'я (освіта, дозвілля), емоційне здоров'я.


3.3.1. Фізичне здоров'я студентів і медична активність

Розподіл респондентів за віковими групами такий: до 18 років - 14 осіб включно, 18-20 років - 227 осіб, 21-25 років - 175 осіб, старше 25 років - 21 осіб (таблиця 6). З них юнаків - 197, дівчат - 240.

Таблиця 6

Розподіл респондентів за віковими групами

вік

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

До 18 років

4

2,0 + 1,0

10

4,2 + 1,3

18 - 20 років

170

86,3 + 2,4

57

23,8 + 2,7

21 - 25 років

17

8,6 + 2,0

158

65,8 + 3,1

Старше 25 років

6

3,0 + 1,2

15

6,2 + 1,6

всього

197

100

240

100

При суб'єктивній оцінці стану свого здоров'я вважають себе практично здоровими 22,0 + 3,6% юнаків-студентів і 14,9 + 1,9% дівчат, часто хворіють (більше двох разів на рік) - 17,4 + 3,3% і 21,1 + 2,2% відповідно, рідко хворіють (менш ніж два рази на рік) - 43,2 + 4,3% і 35,7 + 2,6% відповідно. Мають хронічні захворювання 17,4 + 3,3% і 28,4 + 2,4% відповідно (таблиця 7). З них перебуває на диспансерному обліку 50,0 + 12,5% і 54,3 + 4,9% відповідно.

Таблиця 7

Суб'єктивна оцінка здоров'я студентів

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

Практично здоровий (а)

29

22,0 + 3,6

51

14,9 + 1,9

Рідко хворію (менше 2 разів на рік)

57

43,2 + 4,3

122

35,7 + 2,6

Часто хворію (більше 2 разів на рік)

23

17,4 + 3,3

72

21,1 + 2,2

Маю хронічні захворювання

23

17,4 + 3,3

97

28,4 + 2,4

всього

132

100

342

100

Свої знання з питань здорового способу життя респонденти оцінюють на «добре» - 62% студентів, «задовільно» - 34,7%, «незадовільно» - 3,3%.

Дотримуються принципів здорового способу життя необхідною вважають 71,7% студентів, частково - 24,3%, не вважають за необхідне - 4%.

Найбільш значущим для людини є ставлення до власного здоров'я. 8,9% юнаків і 23,8% дівчат замислюються про своє здоров'я, вважають себе здоровими 7,8% і 14% відповідно, займаються спортом 6,8% і 10,4% відповідно, утримуються від шкідливих звичок 6,1% і 18,7% відповідно.

Такі фактори як раціональне харчування, загартовування, дотримання режиму дня, регулярні заняття своїм здоров'ям респонденти вважають менш важливими для себе

Основним чинником, що заважає дбати про своє здоров'я, є у студентів недолік часу, у юнаків - 34,0 + 3,2%, у дівчат - 35,3 + 1,7%. У студентів-юнаків переважає відсутність умов - 20,6 + 2,7%, матеріальні труднощі - 18,8 + 2,6% і лінь - 14,7 + 2,4%. Дівчата виділяють такі фактори, як матеріальну скруту - 19,1 + 1,4%, лінь - 17,5 + 1,3% (таблиця 8).

Таблиця 8

Фактори, що заважають займатися своїм здоров'ям

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

відсутність інтересу

9

4,1 + 1,3

16

2,0 + 0,5

відсутність умов

45

20,6 + 2,7

133

16,4 + 1,3

Бракує часу

74

34,0 + 3,2

287

35,3 + 1,7

лінь

32

14,7 + 2,4

142

17,5 + 1,3

Матеріальна скрута

41

18,8 + 2,6

155

19,1 + 1,4

Відсутність сили волі

16

7,3 + 1,8

75

9,2 + 1,0

Брак знань про здоровий спосіб життя

1

0,5 + 0,5

5

0,6 + 0,3

всього

218

100

813

100

По медичну допомогу при захворюваннях звертаються до лікаря 25,6 + 3,7% юнаків і 30,2 + 2,1% дівчат. У разі хвороби займаються самолікуванням 38,7 + 4,2% і 34,4 + 2,2% відповідно.

Що стосується ставлення респондентів до сексу, то 83,8 + 3,7% юнаків і 64,3 + 2,6% дівчат на питання «Чи живете Ви статевим життям?» Дали позитивну відповідь. З них мають кілька статевих партнерів 28,9 + 5,0% і 10,5 + 4,3% відповідно. Слід зазначити, що великий відсоток студентів вживають запобіжних засобів від небажаної вагітності і венеричних захворювань - 72,6 + 4,9% юнаків і 86,9 + 2,3% дівчат.


РАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Загальновідомо, що на стан здоров'я також впливають і соціально-економічні чинники, і їх частка впливу становить 60%.

Соціально-економічні фактори суспільства переломлюються в житті окремої людини або груп населення у вигляді умов його або їх умов праці, побуту, відпочинку, харчування, рівня освіти і культури, рівня надання медичної допомоги, рівня безпеки, соціальної захищеності і т.д. У свою чергу, умови праці, побуту, відпочинку, харчування індивіда, опосередковані рівнем його освіти та культури, в сукупності - спосіб життя даного індивіда, що вбирає в себе як типові риси даного прошарку суспільства в цілому, так і індивідуальні особливості, властиві тільки цій людині . Сукупний вплив чинників, що становлять спосіб життя, досягає 49-53%. Звідси зрозуміло, чому сьогодні в усьому світі приділяється така пильна увага вивченню способу життя і його оптимізації. Адже це важіль, при правильному, вмілому використанні якого можна досить ефективно впливати як на стан здоров'я самого індивіда, так і суспільства в цілому.

Раціональний режим праці та відпочинку - необхідний елемент здорового способу життя.При правильному і строгому дотриманні режиму виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що створює оптимальні умови для роботи і відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці.

Як же розташовують своїм часом наші студенти?

Більшу частину вільного часу студенти вважають за краще зустрічатися з друзями - 22,4 + 2,7% юнаків і 20,7 + 1,3% дівчат, спати - 17,1 + 2,4% і 19,9 + 1,2% відповідно (таблиця 9).

Таблиця 9

Організація дозвілля респондентів

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

Читати книги

33

13,5 + 2,2

124

12,0 + 1,0

Дивитися телевізор

34

13,9 + 2,2

159

15,3 + 1,1

Зустрічатися з друзями

55

22,4 + 2,7

215

20,7 + 1,3

Ходити в театри і кіно

29

11,8 + 2,1

148

14,3 + 1,1

спати

42

17,1 + 2,4

206

19,9 + 1,2

розважатися

29

11,8 + 2,1

162

15,6 + 1,1

інше

23

9,4 + 1,9

23

2,2 + 0,4

всього

245

100

1037

100

Актуальним соціальним фактором є житлові умови (табл.10). 56,5 + 5,1% студентів проживають з батьками. З проживають в гуртожитку і на знімних квартирах 70,0% не були задоволені житлово-побутовими умовами (гуртожитку вже старі і воно не відповідають сучасним вимогам). 30% задоволені тимчасовими житлово-побутовими умовами.

Таблиця 10

Характеристика житлових умов респонлентов

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

З батьками

52

В гуртожитку

На орендованій квартирі

окрема квартира

всього

100

100

Відносини з батьками студенти оцінюють що прекрасні - 33,6%, рівні - 58,9%, конфліктні - 4,1% і ніякі - 2.1%.


РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Наступною складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Коли про нього йде мова, слід пам'ятати про два основні закони, порушення яких небезпечно для здоров'я.

Перший закон - рівновага одержуваної і витрачається енергії. Якщо організм отримує енергії більше, ніж витрачає, тобто якщо він отримує їжі більше, ніж це необхідно для нормального розвитку, для роботи і гарного самопочуття людини, то він гладшає і, навпаки, якщо він отримує енергії менше, ніж витрачає, у нього спостерігається дефіцит ваги. Зараз серед молоді зустрічаються і ті, і інші.

Другий закон - відповідність хімічного складу раціону фізіологічним потребам організму в харчових речовинах. Харчування має бути різноманітним і забезпечувати потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах, харчових волокнах. Багато з цих речовин незамінні, оскільки не утворюються в організмі, надходять тільки з їжею. Відсутність хоча б одного з них, наприклад, вітаміну С, привід до захворювання і навіть смерті. Як же харчуються студенти ІГМА? При вивченні режиму живлення учнів виявилося, що серед обстежуваних 46,5 + 5,0% юнаків і 46,3 + 2,7% дівчат вживають їжу три рази на день, чотири рази в день - 26,7 + 4,4% і 17,9 + 2,1% відповідно, два рази - 21,8 + 4,1% і 30,7 + 2,% відповідно і один раз - 4,9 + 2,1% і 5,1 + 1,2 % відповідно.

З числа опитаних снідають вранці 70,0 + 4,6 юнаків і 81,6 + 2,1 дівчат.

Умови прийняття їжі студентами в обідню перерву:

в буфеті обідають 32,3 + 3,9 юнаків і 53,7 + 2,8 дівчат; в їдальні -33,8 + 4,0 юнаків і 19,7 + 2,2 дівчат; приносять обід з собою 2,1 + 1,2 юнаків, 7,8 + 1,5 дівчат, інше - юнаки - 31,7 + 3,9, дівчата - 18,7 + 2,2.

При уявній благополуччя опитування показав, що багато студентів, особливо юнаки, приймають їжу безладно. Бувають тривалі перерви в їжі з подальшою масивної харчовим навантаженням у вечірній час (таблиця 11).

Таблиця 11

Час прийняття вечері респондентів

Час вечеряти

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

18 - 19 годин

39

37,1 + 4,7

223

67,8 + 2,6

20 - 21 годині

45

42,8 + 4,8

94

28,6 + 2,5

Пізніше 21 години

21

20,0 + 3,9

12

3,6 + 1,0

всього

105

100

329

100

Не менш важливим у здоровому способі життя є тривалість нічного сну. Від його тривалості впритул залежить денна активність, працездатність, розумова діяльність студентів. За результатами проведеного анкетування було встановлено, що у 63,1 + 4,8% юнаків і 82,5 + 2,2% дівчат нічний сон складає менше 7 годин, 8 годин - у 33,0 + 4,6% і 13, 4 + 2,0% відповідно. Лише незначний відсоток опитаних студентів сплять понад 8 годин - 5,9 + 1,9% і 4,1 + 1,2% відповідно.


Заняття фізкультурою і спортом

Одним з важливих аспектів здорового способу життя є заняття ф изические культурою і спортом.

Значення м'язової діяльності в біології і фізіології людини настільки велике, що її зовсім справедливо розцінюють, як чільний ознака життя.

Гіподинамія - знижена фізична активність - одна з найважливіших причин виникнення і розвитку більшості захворювань серцево-судинної і дихальної систем, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату і т.д.
Майбутній потенціал нашої країни у всіх сферах людської діяльності багато в чому залежить від проведених сьогодні серед молоді заходів, спрямованих на підвищення її фізичної активності і працездатності, загартовування, посилення опірності організму до різних шкідливих впливів навколишнього середовища як в звичайних, так і в екстремальних умовах.
Як же йдуть справи з заняттями фізкультурою і спортом серед студентів ІГМА? З числа опитаних респондентів не займалися ранковою гігієнічною гімнастикою 52,3 + 4,1% юнаків і 50,1 + 2,1% дівчат. Займалися - 14,1 + 2,8% і 10,3 + 4,6% відповідно. Ходять на заняття фізкультурою 49,7 + 4,1% юнаків і 55,5 + 2,4% дівчат, відвідують спортивні секції 36,3 + 3,9% і 34,2 + 2,3% відповідно.
Всі студенти, які займаються за державними програмами, на основі даних про стан їх здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості діляться на три групи: основна, підготовча і спеціальна.

До основної групи відносять учнів без відхилень в стані здоров'я, а також мають незначні відхилення при достатньому фізичному розвитку.

До підготовчої групи відносять учнів без відхилень в стані здоров'я, а також з незначними відхиленнями при недостатньому фізичному розвитку.

До спеціальної медичної групи відносяться учні з відхиленнями в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, що вимагають обмежених фізичних навантажень.

Учні основної та підготовчої груп відвідують заняття фізичної культури, здають нормативи (для підготовчої групи нормативи знижені).

Відповідно до проведеного анкетування розподіл респондентів за фізкультурним групам представлено в таблиці 12.

Таблиця 12

Розподіл студентів по фізкультурної групи

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

Основна група

77

77,0 + 4,2

105

38,1 + 2,9

підготовча група

12

12,0 + 3,2

69

25,0 + 2,6

спеціальна група

10

10,0 + 3,0

99

35,9 + 2,9

Звільнено від занять

1

1,0 + 1,0

3

1,1 + 0,6

всього

100

100

276

100

У роботах багатьох вчених за кордоном і в нашій країні було переконливо доведено, що у людей з недостатньо розвиненою мускулатурою, слабких у фізичному відношенні в п'ять разів частіше, ніж у осіб тренованих і мали розвинену мускулатуру тіла, зустрічалися випадки психічних зривів, важких неврозів, різкого зниження працездатності. Таким чином, регулярні заняття фізичною культурою і спортом є тим універсальним засобом, яке може допомогти кожному протистояти напруженому ритму життя, нервово-психічних перевантажень, в тому числі при розумовій праці.
Встановлена ​​пряма залежність між успішністю студентів та їх фізичним розвитком: ті, хто мали пропорційно розвинену мускулатуру за рахунок регулярних тренувань, набагато краще вчилися, більше встигали зробити на заняттях, швидше за виконували домашні завдання, менше втомлювалися на заняттях і швидше відновлювали здатність засвоювати новий матеріал. З чим це пов'язано?
Відомо, що тільки близько 10% нервових клітин кори головного мозку беруть участь в процесах розумової діяльності людини. Решта нейрони відповідають за роботу інших органів, в тому числі керують роботою м'язів. З периферії, тобто від всіх органів і систем, особливо від м'язів і всього опорно-рухового апарату, в кору головного мозку надходить безліч імпульсів, значення яких надзвичайно великий для забезпечення процесів, пов'язаних з мисленням і стійкою аналітичною діяльністю мозку. Якщо головний мозок позбавити цієї периферичної імпульсації, то незабаром всі процеси, що забезпечують розумову діяльність, загасають, кора головного мозку як би відключається, і людина просто засинає.

Отже, рух, взагалі будь-м'язову напругу - необхідна умова для успішної плідної і, що найголовніше, тривалої і стійкої роботи мозку.

Втома, яке відчуває кожен після напруженого трудового дня, пов'язане, перш за все, з втомою кори головного мозку в результаті зниження потоку імпульсів з периферії, зниження рівня глюкози і кисню в крові, накопичення в організмі залишкових продуктів обміну речовин - метаболічних шлаків.

Найвірніший і ефективний шлях до високої працездатності, творчої активності, фізичної досконалості, красі і довголіття - висока фізична активність.


ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ

Серйозною проблемою сучасності є шкідливі звички, які завдають шкоди здоров'ю. Значущим ланкою здорового способу життя є викорінювання шкідливих звичок (алкоголь, куріння, наркотики). Ці руйнівники здоров'я є причиною багатьох захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно позначаються на здоров'ї.

Куріння неодноразово характеризувалося як «один з факторів, що представляють найбільшу небезпеку для здоров'я в даний час», а також як одна з основних причин випадків смерті, які можна було б запобігти. Дані, отримані дослідниками, свідчать про те, що чим раніше людина починає курити, тим більша ймовірність розвитку у нього таких небезпечних для життя захворювань, як хронічний бронхіт, емфізема легенів, серцево-судинні захворювання т рак легені.

Аналіз відповідей респондентів показав (табл.13): не палити - 52,5 + 5,0% юнаків і 81,7 + 2,1% дівчат. Курять 1-5 років - 20,2 + 4,0% юнаків і 6,3 + 1,3% дівчат, нерегулярно курять 7,1 + 2,6% і 9,0 + 1,6% відповідно.

Таблиця 13

Куріння серед респондентів

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

Не курю

52

52,5 + 5,0

273

81,7 + 2,1

Палю менше 1 року

2

2,0 + 1,4

2

0,6 + 0,4

Палю 1 - 5 років

20

20,2 + 4,0

21

6,3 + 1,3

Палю 6 - 10 років

16

16,2 + 3,7

6

1,8 + 0,7

Палю більше 10 років

2

2,0 + 1,4

2

0,6 + 0,4

палю нерегулярно

7

7,1 + 2,6

30

9,0 + 1,6

всього

99

100

334

100

З числа кращих юнаків викурюють менше півпачки 30,4 + 6,8%, дівчат - 80,3 + 5,1%, одну пачку - 34,8 + 7,0% і 1,6 + 1,6% відповідно.Основна маса юнаків почала палити після 15 років - 73,9 + 6,5%, дівчат - 58,7 + 6,2%. Однакова кількість юнаків початок палити у віці до 15 років і після 20 років - 13,0 + 5,0%. 12,7 + 4,2% дівчат почали курити у віці до 15 років, 28,6 + 6,0% - після 20 років. Стаж куріння у деяких досяг вже більше п'яти років. Юнаки частіше курять, що є статистично достовірним (t = 2, p <0,05).

Не менш небезпечна алкоголізація молоді, наростаюча вельми високими темпами. Причин для цього явища цілком достатньо: це невміння зайняти себе у вільний час, відсутність клубів за інтересами, часті свята, пошук шляхів самоствердження в суспільстві і наслідування дорослим.

Епізодично вживають спиртні напої 42,3 + 4,7% юнаків, 41,7 + 2,7% дівчат. Один раз на місяць - 19,8 + 3,8% і 10,9 + 1,7% відповідно, не вживають 20,7 + 3,8% і 38,6 + 2,7% відповідно. Вперше спробували спиртні напої у віці після 15 років 74,4 + 4,8% юнаків і 69,2 + 2,9% дівчат, до 10 років - 3,7 + 2,1% і 2 + 0,9% відповідно. Юнаки найбільш часто вживають алкоголь, що статистично достовірно (t = 3,2, p <0,001).

Проблему подолання алкоголізації суспільства в цілому та молоді зокрема, необхідно ставити на одне з перших місць в масштабі держави.

З числа опитаних не вживають наркотичні засоби 98,0 + 1,4% юнаків і 98,2 + 0,7% дівчат. Зрідка - 2,0 + 1,4% і 1,2 + 0,6% відповідно. У числі регулярно приймають наркотики юнаків не виявилося, дівчат - 0,6 + 0,4%.

Основною причиною шкідливих звичок студенти вважають стреси, викликані перевантаженістю навчальних програм (таблиця 14).

Таблиця 14

Причини шкідливих звичок

всього

юнаки

Дівчата

абс.

p + m (%)

абс.

p + m (%)

Стреси, викликані перевантаженістю навчальних програм

52

52,0 + 5,0

134

49,4 + 3,0

Невлаштованість побуту і дозвілля

11

11,0 + 3,1

27

10,0 + 1,8

Відсутність нормальних механізмів релаксації

22

22,0 + 4,1

47

17,3 + 2,3

інтерес

11

11,0 + 3,1

47

17,3 + 2,3

Сімейні традиції

4

4,0 + 2,0

16

5,9 + 1,4

всього

100

100

271

100


СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я

Життя всіх людей, незалежно від їх віку, визначається умовами того суспільства, в якому вони живуть. Розвиток людей, їх соціальний стан, характер їх повсякденному житті, їх прагнення, можливості і здоров'я - також залежать від природи суспільства, в якому вони живуть.

Можливо, молоді люди хотіли б змінити цей світ, в якому їм доводиться жити, проте, їх власне життя багато в чому вже визначена і контролюється їх соціальним оточенням.

Спеціальність медичного працівника за покликанням обрали 57,0 + 4,9% юнаків, 53,1 + 2,7% дівчат, інші - 24,0 + 4,3% і 22,6 + 2,3% відповідно.

Плани на майбутнє мають 97,0 + 1,7% юнаків і 94,3 + 1,3% дівчат, які не мають планів - 1,0 + 1,0% і 3,9 + 1,1% відповідно, живуть одні днем - 2,0 + 1,4% і 1,8 + 0,7% студентів відповідно.

Одна з проблем, яка викликає велику стурбованість у студентів, - це безробіття. Незважаючи на те, що удосконалення систем середньої та вищої освіти призвело до підвищення рівня професійної підготовки молодих людей, їх можливості знайти роботу досить обмежені. Проте 81,8 + 3,9% юнаків-студентів і 83,2 + 2,0% дівчат вважають, що знайдуть роботу за фахом, не впевнені в цьому - 7,1 + 2,6% і 11,4+ 3,0% відповідно, будуть міняти професію - 8,1 + 2,7% і 2,1 + 0,8% відповідно, не хочуть бути медичним працівником - 3,0 + 1,7% і 3,3 + 1, 0% відповідно.

Не можна забувати, що в особистісному плані емоційний вплив неможливості знайти роботу глибоко і має далекосяжні наслідки, а часто воно привід людини до розпачу. Серед безробітних молодих людей часті випадки психічних розладів, з яких приблизно три чверті припадає на частку депресії.

Основними причинами небажання працювати медичним працівником студенти вважають низьку заробітну плату - 38,9 + 5,1% юнаків і 37,4 + 3,1% дівчат, неповага до професії з боку суспільства і держави - 32,2 + 4,9% і 26,9 + 2,9% відповідно, ризик професійних захворювань - 16,7 + 3,9 і 24,8 + 2,8% відповідно, змінний графік роботи з нічними змінами - 6,7 + 2,6% і 8, 0 + 1,8% відповідно, важка фізична праця - 5,6 + 2,4% і 2,9 + 1,1% відповідно.

Серед студентів обізнані про ризик професійних захворювань під час роботи медичними працівниками - 68,4 + 4,8% респондентів, мають поверхневі знання - 31,6 + 4,8% з цього питання.


ВИСНОВОК

В сучасних умовах збільшується соціальна значимість вищої освіти, що забезпечує професійний рівень підготовки молоді по індивідуальних можливостей і запитам. Навчальні заклади особливою формою і змістом навчально-виховного процесу повинні допомагати студентам в самовихованні, самовизначенні, моральному самовдосконаленні, освоєнні соціального досвіду.

Гарне здоров'я необхідно студентам як ресурс душевних і фізичних сил для майбутньої роботи по збереженню здоров'я населення. Крім того, перспективи розвитку системи охорони здоров'я і соціальної сфери в цілому вимагають посилення роботи по формуванню загально медичної та професійної культури медичного працівника, виховання стійкої мотивації на ведення здорового способу життя, щоб в своїй майбутній професійній діяльності випускники особистим прикладом і власним переконанням могли впливати на здоров'я суспільства , несли принципи ЗСЖ в маси, стали активними борцями за оздоровлення навколишнього середовища.

З метою вдосконалення роботи по зміцненню здоров'я студентів і поліпшення їх фізичного розвитку необхідно виходити з визнання того, що тільки сукупні дії таких умов виховання, як здоров'язберігаючих освітнього простору, вплив особистості вихователя і його діяльності, ефективна організація соціального розвитку, особистісне і соціально-рольовий спілкування , активна творча діяльність виховуваних може дати позитивний виховний ефект і сприяти збереженню фізичного, морального ого та духовного здоров'я. Зусилля викладачів медичних навчальних закладів повинні бути спрямовані на підготовку компетентних, сучасних медпрацівників, які вміють правильно взаємодіяти з пацієнтами, їхніми сім'ями та колегами по роботі.

Здоров'я людини на 50% залежить від способу життя (характеру харчування, стресів, умов життя, навчання та професійної діяльності), тому зміни (поліпшення) здоров'я залежить від бажання і вміння виробити розумну поведінку відповідно до умов існування. Вчитися управляти своїм здоров'ям необхідно з моменту народження, а успіх цього навчання залежить, крім лікарів, від знань і умінь батьків і вчителів. Таким чином, на перше місце необхідно висунути формування, збереження і зміцнення здоров'я молоді, і, в першу чергу, самими студентами.


ВИСНОВКИ

1. Серед опитаних респондентів було виявлено 25,3 + 3,2% студентів, які мають хронічні захворювання. З них 53,7 + 4,5% перебувають на диспансерному обліку. При цьому, як показують отримані дані, число студентів, які страждають хронічними захворюваннями, стрімко зростає - з 17,4% у 2003 році до 28,4% в 2004 році.

2. З факторів, що заважають займатися своїм здоров'ям, студенти відзначили брак часу - 35,0 + 1,5%, матеріальні труднощі - 19,0 + 1,2%, відсутність умов - 17,3 + 1,2%, і лінь - 16,9 + 1,2%.

3. Чи замислюються про своє здоров'я 17,0 + 0,8% опитаних студентів, вважають себе здоровими 11,2 + 0,7%, займаються спортом 8,7 + 0,6%, утримуються від шкідливих звичок 13,0 + 0, 7%.

4. Аналіз відповідей респондентів показав: не палити - 52,5 + 5,0% юнаків і 81,7 + 2,1% дівчат. Курять 1-5 років - 20,2 + 4,0% юнаків і 6,3 + 1,3% дівчат, нерегулярно курять 7,1 + 2,6% і 9,0 + 1,6% відповідно. Юнаки курять частіше, що є статистично достовірним. Епізодично вживають спиртні напої 42,3 + 4,7% юнаків, 41,7 + 2,7% дівчат. Один раз на місяць - 19,8 + 3,8% і 10,9 + 1,7% відповідно, не вживають 20,7 + 3,8% і 38,6 + 2,7% відповідно. Юнаки більш часто вживають алкоголь, що статистично достовірно. Основною причиною шкідливих звичок студенти вважають стреси, викликані перевантаженістю навчальних програм.

5. Вільного часу в учнів недостатньо. Більшу частину вільного часу студенти вважають за краще зустрічатися з друзями - 21,1 + 1,1%, спати - 19,3 + 1,1%, тобто дозвілля молодих людей не забезпечує відновлення витрачених сил після навчальної діяльності. Для оптимального відновлення сил молоді необхідні заняття фізкультурою і спортом, а з опитаних студентів лише 11,3 + 1,3% займаються ранковою гімнастикою. Ходять на заняття фізкультурою 54,0 + 2,1% студентів, відвідують спортивні секції 34,7 + 2,0%.

6.Харчування студентів одноманітне і безладне. Бувають тривалі перерви в їжі з подальшою масивної харчовим навантаженням у вечірній час.

7. Що стосується репродуктивного здоров'я студентів, то 68,7 + 2,2% живуть статевим життям, причому більшість з них мають постійного статевого партнера - 84,4 + 2,1%. З живуть статевим життям 82,9 + 2,2% застосовують методи контрацепції.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аветисян, Л.Р. Вивчення впливу підвищеної навчального навантаження на стан здоров'я учнів / Л.Р.Аветісян, С.Г.Кочарова // Гігієна і санітарія. - 2001. - №6. - С.48 - 49.

2. Анісімов, Л.Н. Профілактика пияцтва, алкоголізму та наркоманії / Л.М. Анісімов // Юридична література. - М., 1998. - С. 176.

3. Бєлов, В.Б. Рівень освіти і самооцінки здоров'я населення / В.Б.Белов // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини М .: Медицина. - 2003. - №1. - С. 14 - 19.

4. Ботнікова, Е.А. Комплексна оцінка стану здоров'я школярів в процесі безперервного спостереження: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Е.А.Ботнікова. - Іжевськ, 2002.

5. Ваганова, Л.І. Динаміка стану здоров'я і способу життя студен-чеський молоді м Челябінська / Л.І. Ваганова // Учнівська моло-дежь Росії: минуле, сучасне, майбутнє: зб. науч. ст. - Челяев-бінской, 2000. - З 178 - 180.

6. Ваганова, Л.І. Медико-соціальна характеристика студентів-підлітків, нові підходи до вдосконалення організації медичної допомоги: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Л.І. Ваганова. - Уфа, 2003.

7. Вишняков, Н.І. Профілактика і диспансеризація студентів в сучасних умовах / Н.І. Вишняков, Л.В. Кочорова, Н.Ю. Колесникова, Ж.С. Деркун // Громадське здоров'я, управління охороною здоров'я та підготовка кадрів. Матеріали всеросійської наукової конференції. - М., 2007. - С. 142 - 144.

8. Горбач, Н.А. Перспективи використання методу оцінки якості життя в формуванні здоров'я студентів вузів / Н.А.Горбач, А.В.Жарова, М.А.Лісняк // Охорона здоров'я Російської Федерації. М. - 2007, №2 - С. 43 - 46.

9. Гринина, О.В. Динаміка соціально-гігієнічного статусу студентської сім'ї / О.В. Гринина, Є.І. Русанова // Здоров'я студентів: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. - М .: Изд-во РУДН, 1999. - С. 138 - 141.

10. Денисова, Д.В. Вплив нових інформаційних технологій на здоров'я студентів .: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Денисова Д.В. - СПб, 2001. - 152 с.

11. Єрьомкін, А.І. Концепція здоров'язберігаючих технологій в університеті: Навчально-методичний посібник / А.І. Єрьомкін, С.І. Єгор, В.В. Костигіна, І.В. Матвєєва. - Пенза: ПГУАС, 2006. - 32 с.

12. Івахненко, Г.А. Особливості самосохранітельного поведінки московських студентів: соціологічний аналіз / Г.А.Івахненко // Соціологія медицини. М. - 2007, №2, - С. 56 - 58.

13. Ігнатова, Т.Н. Вивчення здоров'я студентів багатопрофільного вузу і аналіз чинників його визначають / Т.М. Ігнатова, Д.Г. Деручи-бін, А.В. Котляров // Здоров'я та освіта в XXI столітті: науч. тр. 4-й міжнар. наук.-практ. конф. - М., 2003. - С 268 - 269.

14. Камаєв, І.А. Динаміка захворюваності та особливості медичного обслуговування студентів / І.А.Камаев, О.Л.Васільева // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. 2002. №1. С.26 - 29.

15. Камаєв, І.А. Медико-організаційні аспекти лікарської консультації абітурієнтів вищих навчальних закладів / І.А.Камаев, О.Л. Васильєва // Охорона здоров'я Російської Федерації. 2001. №4. С.35.

16. Кучеренко, В.З. Ставлення студентської молоді до створення сім'ї під час навчання в залежності від медико-соціальних факторів, умови і способу життя / В.З.Кучеренко, І.В.Розенфельд // Проблеми управління охороною здоров'я - М., 2004. № 3 (16) - С. 47 - 50.

17. Лісіцин, Ю.П. Концепція чинників ризику і способу життя / Ю.П. Лісіцин // Охорона здоров'я РФ. - 1998. - №4. - С. 49 - 52.

18. Лісіцин, Ю.П. Про концепцію стратегії охорони здоров'я / Ю.П.Лісіцин // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2003. - № 2. - С. 10.

19. Макарова, Т.Н. Освіта і здоров'я / Т.Н.Макарова // Матеріал Всеросс. наук.-практ. конф. - Перм, 2002. - С.231 - 232.

20. Максимова, T.М Стан здоров'я та ціннісні орієнтації сучасної молоді / T.М. Максимова // Охорона здоров'я РФ - 2002. - №2. - С. 40 - 43.

21. Медик, В.А. Сучасні підходи до вивчення захворюваності населення / В.А.Медік // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини М .: Медицина. - 2004, №1. - С. 6 - 9.

22. Міжнародна класифікація хвороб (10-й перегляд). Класифікація психічних і поведінкових розладів (клінічні опису та вказівки до діагностики) / ВООЗ. - СПб .: АДИС, 1994. - Т. 1,2.

...........

:)

  • Таблиця 4
  • Одним з важливих аспектів здорового способу життя є заняття ф
  • Відповідно до проведеного анкетування розподіл респондентів за фізкультурним групам представлено в таблиці 12.

  • Скачати 89.98 Kb.